Page 1

PER TU, PELS TEUS,... RENOVA EL DAD-45 - Designa el BENEFICIARI de la pòlissa d’accidents que la generalitat té subscrita en cas de mort. - És un document que es fa un cop entrem a l’ISPC i molts no l’hem actualitzat mai.

Ja saps a qui vas designar com beneficiari? Aquesta és la pregunta que estem fent a molts companys arran dels desafortunats successos que han passat recentment. Prou pateixen les nostres famílies amb la pèrdua d’un de nosaltres, com per haver d’assabentar-se que ells no son els beneficiaris de la pòlissa, i que els diners que els ajudarien a tirat endavant després de la nostre pèrdua, s’entreguen a altres persones. S’ha hagut que lliurar 20.000€ o 70.000€, a persones diferents a les que els companys haguessin desitjat en l’actualitat. (Ex-parelles, Familiars desavinguts...) A l’hora de fer els tràmits, estem trobant que les dades NO ESTAN ACTUALITZADES. Al no poder consultar qui vas posar,EN CAS DE DUBTE, RENOVA EL DAD-45..!!! Pots fer una designa NOMINAL o als HEREUS LEGALS. Ompliu-lo novament i al registre!

Barcelona, 1 d’octubre de 2013

90/2013

c-90-dad-45  
Advertisement