Page 1

 

 

Creació d’una comissió de treball específica per l’especialitat d’investigació. Des de   la   secció   sindical   de   la   especialitat   d’investigació   del   SAP-­‐ UGT,   i   davant   de   la   propera   comissió   de   treball   que   el   departament   està   disposat   a   iniciar   el   proper   mes   de   setembre,  considerem  del  tot  necessari   tenir  una  comissió  paral·lela  per  tal  de   tractar  els  temes  específics  de  la  nostra   especialitat.    

Barcelona, 26 d’agost de 2013

En aquest sentit per la nostra part i la dels companys als que representem, veiem del tot necessari tractar els següents temes:  Règim horari de les unitats d’investigació.  Sistema de Guàrdies No Presencials (GNP).  Dependència orgànica i funcional de les unitats bàsiques d’investigació.  Places LD a la especialitat d’investigació.  Revisió de les condicions en els equips de treball.  Excés d’hores acumulades pels membres de l’especialitat.  Desenvolupament del pla de carrera per l’especialitat. Per veure l’escrit:

85/2013

c85-creacio-comissio-pj  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you