Page 1

Els afectats per l’errada en la nòmina de juny cobraran l’import deduït avui 9 de juny. Segons una nota informativa emesa per la Subdirecció General de Recursos Humans avui s’ingressarà als 659 afectats els imports de l’IRPF mal calculats a la darrera nòmina de juny. Barcelona, 9 de juliol del 2013.Segons una nota informativa emesa ahir per la Subdirecció General de Recursos Humans, els 659 mossos afectats per l’errada en el càlcul de l’IRPF de la nòmina de juny, avui 9 de juliol s’ordenarà l’ingrés de l’import deduït erròniament en la domiciliació bancària on percebeu la nòmina. Segons la mateixa nota, aquest abonament tindrà la naturalesa de bestreta i el mateix import serà descomptat en forma prorratejada entre les nòmines de juliol a novembre del 2013. En relació a aquesta qüestió, des del Sindicat Autònom de Policia ja ho vam deixar molt clar en el comunicat 65/2013. Aquesta ha estat la tercera errada (voluntària o no) que els membres del cos de mossos d’esquadra han d’aguantar i per tant, no estem disposats a deixar-la amagada al fons de l’armari. Exigim una explicació sobre el que ha arribat a passar i si d’aquesta errada s’han de dirimir responsabilitats esperem que els responsables d’aquesta ho facin el més aviat possible. Tal i com ja hem manifestat, el cos de mossos d’esquadra no es mereixen un responsables polítics que, davant del pagament d’una nòmina extraordinària RETALLADA no sàpiguen fer un simple càlcul. Comunicat 65/2013 de 28 de juny de 2013

72/2013

comunicat-72-els-afectats-per-errada-en-la-nomina-cobraran-import-avui