Page 1

Joey Schreuder Klas - 3VB2

STAGEWIJZER Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 1


Titelpagina Dit verslag wordt U aangeboden als een Stagewijzer, hierin kunt u lezen wat ik doe en

Naam Joey Schreuder

wat ik wil leren bij Sypro Media Groep. Toen ik met deze opleiding op het GLU begon wist

Praktijkbegeleider Annelies Claasen

ik niet helemaal precies wat ik kon verwachten. Wel dat ik het creative erg leuk vind. De eerste 2 jaar vond ik het best wel saai, we moesten altijd een heel

Stage begeleider Joachim van der Kwast

vooronderzoek doen voor een opdracht en daar ligt niet mijn interesse. Nu ik in het 3e zit en eindelijk op stage mag waardeer ik het vak nog meer. Gedurende mijn stage ben ik er achter gekomen dat dit 100% mijn vakgebied is.

Periode 15 februari 2011 t/m 08 juli 2011

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 1


Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 2


Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 3


Inhoudsopgave

pag:

3

• Inleiding Voorwoord • Persoonlijkheidsprofiel

pag:

5

pag:

7

• Leerdoelen • Competenties

pag:

9

pag:

10

Geschiedenis

pag:

11

• • • • • •

Aandeel in het bedrijf Advertenties Logo’s Project De Dummy Technische specificaties

pag: pag: pag: pag: pag: pag:

13 14 15 17 19 21

• Interview 1 pag: 2 pag: 3 pag:

23 27 31

Toelichting over ontwerp

pag:

35

Conclusie

pag:

37

Titelpagina

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 4


Inleiding & Voorwoord Het doel van mijn verslag is om meer duidelijkheid te krijgen over hoe het bedrijfsleven werkt. Sypro Media Groep was voor mij een heel breed begrip. Om te kunnen leren wil ik diverse zaken onderzoeken: -

Welke werkzaamheden er worden

Nadat ik diverse onderzoeken binnen het bedrijf heb

uitgevoerd binnen Sypro Media Groep?

gedaan, ga ik in kaart brengen wat mijn leerdoelen zijn. Goed kijken naar wat ik al kan en waar ik nog

-

Hoe is de organisatie binnen Sypro Media

Groep?

een sprong vooruit moet maken, zodat ik alles kan bijbenen. Vooral dus ook probleemanalyse, zodat ik weet hoe ik mijn leerdoelen kan bereiken en wat het

-

Onderzoek naar gebruikte programma’s

apparatuur, methoden en kwaliteit?

-

Marktonderzoek naar de visie, missie en

geschiedenis van Sypro Media Groep?

aandeel van mijn stagebedrijf daar in kan zijn.

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 5


Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 6


Persoonlijkheidsprofiel Meestal ben ik een extraverte persoon, met wat

Mijn hobby, tekenen en ontwerpen, sluit goed aan

introverte trekjes, afhankelijk van situaties. Door-

bij de opleiding die ik nu doe. Ik ga er dan ook van uit

dat ik in elke situatie wel humor kan vinden ben ik

dat ik hier mijn vak van kan maken, een trendsetter

goed in staat om te relativeren. Ik ben avontuurlijk

op dit gebied ga worden.

ingesteld, impulsief ook. In combinatie met mijn gedrevenheid zorgt dat er voor dat ik ook in

Mijn droombaan:

stressvolle periodes goed functioneer.

Multinational, veel naamsbekendheid, eigen bedrijf met fijne werksfeer, contacten met de grafische

Van vragen stellen kun je leren! Ik ben niet bang

wereld, klantcontact. Maar als belangrijkste: het

om mijn zwakkere punten te benoemen en deze ook

ontwerpen!!

te verbeteren. Als ik een probleem heb, tegenslagen ken, afgewezen wordt, altijd zal ik vragen naar

Overige hobby’s

het hoe en waarom en de antwoorden proberen in

Muziek luisteren & maken

te passen in mijn leven.

Socializing; vrienden, gezelligheid, uitgaan, feestjes!

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 7


Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 8


Leerdoelen

Mijn leerdoelen voor deze 1e stageperiode: •

Kennis en toepassingen van het Adobe-pakket uitbreiden

In deze stage periode heb ik mijn kennis van Illustrator en Indesign omhoog gehaald maar

zelf weet ik dat ik nog beter kan! Dus dat is voor de volgende periode erg belangrijk.

Typografie; snel herkennen van diverse fonts, de regels en het gebruik binnen de typografie

Met dit leerdoel ben ik erg druk geweest, want dat is wel erg belangrijk. Gezien de tijd die ik nu stage

loop bij Sypro Media Groep heb ik het herkennen van de fonts aardig onder de knie.

Het ontdekken en beleven van het bedrijfsleven

Dit gaat mij zeer goed af, door middel van verschillende vragen in de vorm van een interview heb ik

veel informatie over dit bedrijf verzameld.

Omgang met collega’s, leren samenwerken

Voor mijzelf heb ik dit al aardig te pakken, ik kan gezellig meepraten en ik heb ook wel het gevoel dat

er naar mij geluisterd wordt. Ik word echt als een lid van het team beschouwd, dit is heel goed voor

mijn zelfvertrouwen. Door de informele sfeer is het niet moeilijk om bepaalde dingen te vragen.

Omgang met klanten

Dit heb ik nog niet zoveel meegemaakt, 1 keer een klant aan de telefoon gehad en dat ging uitstekend.

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 9


Competenties s

y

p

r

o

m

s

y

p

r

o

m

s

y

p

r

o

m

s

y

p

r

o

s

y

p

r

o

m

s

y

p

r

o

m

e

d

e

e

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 10

d

i

a


Geschiedenis Sypro Media Groep is ongeveer16 jaar geleden opgericht door de broers Pieter & Jaco Sybrandy. Zij hadden, samen met Politie Gelderland Midden, een veiligheid bewaar boekje ontwikkeld. Politie mocht dit gratis uitgeven, Jaco & Pieter namen de kosten van het drukken voor hun rekening. Deze kosten werden gedekt door de opbrengsten van de advertenties in dit boekje. Na de eerste succesvolle uitgave werden ook andere politieregio’s benaderd en het bedrijf groeide dan ook snel. Er kwam een studio voor redactionele-en pmaakwerkzaam heden. Dit brengt ons naar:

1995

Entré Media wordt overgenomen. Dit bedrijf hield zich bezig met de “ NVM - makelaarscampagne”. Dit is een concept van NVM, waarbij hun klanten een pennen cassette kregen, die ook voorzien was van acties voor de doelgroep, zoals verlichting, installatie, meubels electra. Van elke branche mag er slechts 1 geplaats worden en de betreffende onder-

1998 2001

Grafitel wordt overgenomen en geïntegreerd binnen Sypro Media.

onder Entrée uitgevers komt een bedrijvengids tot stand. Een fullcolor magazine voor B2B bedrijfsleven. Een opnieuw groeide de groep, zo dat er naast

nemer betaalt voor deze exclusiviteit. Sypro Media

het oude pand een nieuw, hoog gebouw werd neer-

“geeft uit wat in aangeeft” en dit concept is nog

gezet. Dit pand wrd door de diverse onderdelen van

steeds succesvol.

Sypro Media Groep en diverse zorginstellingen be-

Verhuist Sypro Media naar een ruimere locatie waar

trokken.

tegelijkertijd ook uitgebreid werd met een drukkerij en een nieuwe slogan: Totale dienstverlening in communicatie

2004

Werd het internetconcept ’Actielocaal’ in leven geroepen, wat helaas geen succes werd. Er werd een

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 11


Sypro Media Groep verdieping in het gebouw gereserveerd voor het fit-

48-B. Dit ‘winkel’pand is helemaal verbouwd tot een

nessconcept Fast Fit. Fast Fit was geen onderdeel

mooi, ruim kantoor. Alle afdelingen zitten nu in een

van de SMG maar viel wel onder beheer van de ge-

eigen ruimte. Wel is de kantine weer omgetoverd tot

broeders Sybrandy

de vertrouwde ‘Sypro bedrijfskroeg’, zodat elke vrij-

2008

dagmiddag de borrel nog steeds gezellig genuttigd kan worden. In 2010 werden er ook twee nieuwe

Na ruim tien jaar werd het tijd voor nieuwe investe-

vestigingen geopend. Zowel in Zwolle als in Arnhem

ringen. Het machinepark was verouderd en er wa-

zit een verkoopteam die zich bezighoudt met de ac-

ren nieuwbouwplannen. Er werd gekozen voor het

quisitie voor de Politiewijzer en de Calamiteitenkaart.

afstoten van de drukkerij activiteiten en door deze verkoop en het stopen met “Actielocaal” konden alle collega’s weer in 1 pand bij elkaar zitten.

2010

2011

De economische crisis raakt bijna elk bedrijf dus ons ook, maar door het opzetten van nieuwe concepten zoals het Eurofestival en de Medische hulpkaart en

Door de verkoop van de drukkerij werd het interes-

een goed gemotiveerd team blijft Sypro Media Groep

sant om het pand te verlaten. Vooral waar de druk-

een gezond bedrijf.

kerij stond was een mooie soicale werkplaats voor Zozijn die erg geïnteresseerd was in de ruimte. De Rabobank was zeer geïnteresseerd in het nieuwe gedeelte van de Dreef 2. Doordat uiteraard financieel erg aantrekkelijk was en door de inkrimping

Kort samengevat: Sypro Media Groep is een

van het personeel, verhuisde Sypro naar de Pollaan

boeiend, ondernemend bedrijf dat nooit stil staat.

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 12


Mijn aandeel in het bedrijf Wat ik tot nu toe heb gedaan in het bedrijf: -

Advertenties opgemaakt voor de

politiewijzer.

-

De dummy bijwerken,

gecontroleerd of alles netjes wordt

bijgehouden. -

Logo’s gereproduceerd en ontworpen

voor verschillende bedrijven.

-

Een eigen project bijgehouden met

alle advertenties voor de politiewijzer.

-

Alle technische specificaties

uitgevoerd, zoals groeperen en

uitstekende tekstkaders.

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 13


Advertenties Dit zijn verschillende advertenties die ik bij Sypro Media Groep heb gemaakt. Je krijgt een strookje met daar op geniet materiaal, dan ga je kijken wat je kunt gebruiken, en of het digitaal is. Als je dat hebt gedaan ga je het materiaal inscannen en reproduceren. zoals je bij Lux Kozijn ziet. Hiervan heb ik het font opgezocht en de L en het raam met de kozijnen heb ik gereproduceerd.

Houthandel / Boomrooierij Theunissen & Znn v.o.f. Achtereindsestraat 6 5583 TB Waalre Tel 040 22 15 180 Fax 040 22 21 142 E-mail b.theunissen1@hetnet.nl

NERGENS GOEDKOPER Kozijnen Vensterbanken Schuifpuien Glas ornamenten Deuren Montage Rolluiken Bel snel om een afspraak te maken voor een vrijblijvende offerte.

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 14

Lux Kozijn Dommelseweg 115 5554 NN Valkenswaard Tel: 040 842 73 37 06 17301234 E-mail: info@luxkozijn.nl www.luxkozijn.nl


Logo’s Dit is een logo voor Spider Consultancy. Het enige dat ik aangeleverd kreeg, was de naam en de tekst. Dit was al opgemaakt in Word, dus geen enkele tekstopmaak waar ik inspiratie uit kon halen. Als eerste heb ik de SPC gepakt omdat dit de afkorting was van de bedrijfsnaam. Na verschillende logo-voorstellen kwam ik er achter dat de SP van SPC de beginletters waren van SPIDER, dus daar wilde ik iets speciaals mee doen. Doordat alles zwart bleef, was het niet duidelijk dat de SP bij SPIDER hoorde. Uiteindelijk heb ik de verlengde strepen samen met de punt grijs gemaakt. Hierdoor is de leesrichting van Spider Consultancy wel duidelijk. Na samenvoeging van logo en tekst heb goedkeuring gekregen van de klant!

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 15


Spider Consultanciy Irenestraat 3 5754 AJ Deurne erik.simons@planet.nl

Het beschikbaar maken van “state of the art� ontwikkelingen gericht op het verminderen van kosten die het gevolg zijn van de bedrijfsvoering om de concurrentiepositie te versterken. Immers kennis dient ingezet te worden om welvaart en welzijn temidden van recente globale ontwikkelingen voor Nederland te waarborgen. SpC doet dit door op te treden als diensverlener naar het MKB toe.

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 16


Project Een project bijhouden voor een bepaalde gemeente, dit gaat als volgt: Allereerst moeten er strookjes geknipt worden, daarna wordt er gekeken of het materiaal opmaak is of een meerplaatsing (MP). MP is bijvoorbeeld een advertentie van vorig jaar of uit een andere editie. Hierna maak je een klanten lijst, alle ordernummers worden ingevoerd. Als er nieuw materiaal arriveert dan teken je dit op de betreffende lijst af.

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 17


Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 18


De dummy Hierin wordt alles bijgehouden. Iedere keer als je een advertentie af hebt zet je er een groene krul doorheen. Indien het een meerplaatsing is, dus uit een vorige editie of uit een andere gemeente, zet je in de dummy met oranje MP (meerplaatsing). Dan heb je nog de ‘V’ van afvinken, dit doe je alleen als de advertentie op proefdruk gaat. Dit gebeurt altijd om te kijken of de klant akkoord is. Indien nodig kunnen zij dan ook correcties aangeven en terug sturen.

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 19


Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 20


Technische Specificaties Een opsomming van advertentie opmaak: •

Scannen

Daarna logo / beeld importeren in

Indesign • • •

Op CMYK zetten Controle op 300 dpi

Resterende tekst toevoegen

aan de advertentie en deze zo leesbaar

mogelijk maken, met een creatief tintje

Controleren of alle tekstkaders binnen

de advertentie staan en deze groeperen

Omzetten naar grayscale

Logoreproductie in Illustrator, opslaan als

.AI bestand

Van de tekst in Illustrator letter contouren

maken (cmd O)

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 21


Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 22


Directeur

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 23


Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 24


1

Interview

De visie van Sypro Media Groep is: WINST!

je kunt begrijpen, heel goed, want zeg nou zelf; als je een brief krijgt met een Politielogo wekt dat meer

Er zijn genoeg concurrenten in deze branche die van

vertrouwen dan een brief van de zoveelste uitgever

alles beloven, maar uiteindelijk niets presteren. Dit

die wil dat je geld uitgeeft aan een advertentie!

heeft ook gevolgen voor Sypro Media Groep, want zodra onze verkoopafdeling klanten gaat bellen krij-

Dus eigenlijk is de missie van Sypro Media Groep:

gen ze regelmatig te maken met een boze klant die

goede communicatie tussen bedrijven, politie en

al vaker teleurgesteld was. Vaak bedenkt met zich

drukkerij.

wel twee keer voordat men een deal sluit met Sypro Media Groep, maar wij hebben dat opgelost door

Hoe Sypro Media Groep klanten werft en met

het vertrouwen in ons bedrijf te vergroten. Onder

klanten omgaat?

andere door de samenwerking met diverse politieregio’s. Alles ging via diverse stappen en uiteindelijk

Wij zoeken via de KVK naar potentiĂŤle klanten. Je

heeft Sypro Media Groep een brief opgesteld, laten

kunt daar in elke denkbare branche bedrijfsinfo vin-

drukken op papier met Politielogo en verstuurd naar

den, of nog simpeler; de binq code opvragen. Dit

de bedrijven die mee wilden doen. Dit werkt, zoals

kost 6 cent per adres. Dus je kunt wel na gaan dat

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 25


dat wel wat kost. De KVK heeft daar een andere,

zijn ingedumd worden de strookjes met de adver-

volgende strategie voor: voor 60.000 euro kun je

tenties geknipt en opgemaakt. Dit gebeurt in de

alle klantcodes opvragen, daarna krijg je een maan-

studio. Hierna wordt alles nagekeken (gecorrigeerd

delijkse update, zodat de data base altijd in orde is!

indien nodig), en op proefdruk gestuurd via de mail

Na één jaar betaal je 30.000 euro om je licentie te

of de post. Dan moet er binnen 5 dagen een ak-

behouden. Dit is natuurlijk een enorme investering

koord komen zodat er nog ruim de tijd is om iets

en daarbij moeten alle adressen eerst nog door het

te wijzigen. Nadat alle wijzigingen zijn doorgevoerd

“bel-me-niet-register” zodat je ook nog niet alles

wordt het opgestuurd naar Servië, daar worden de

kunt gebruiken waarvoor je in principe hebt betaald.

boekjes in katernen van 12 opgemaakt en gedrukt

Als bovenstaande procedure helemaal doorlopen

en vervolgens weer terug gestuurd naar Sypro Me-

is worden de nieuwe advertenties samen met de

dia Groep. Na dit alles wordt het product verspreid

“repeat” advertenties (uit vorige edities) binnen ge-

in de regio waarvoor het bedoelt is. De verspreiding

haald. Dit alles wordt uiteindelijk ingedumd, dit is

vindt plaats door TNT of Sandd.

een zeer secuur werkje want je moet verschillende advertenties binnen een aantal pagina’s plaatsen en dat is een heel lastig karwei. Als alle advertenties

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 26


Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 27


Art director

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 28


2

Interview

De visie van Sypro Media Groep is:

De visie van Sypro Media Groep is volgens mij om zoveel mogelijk goede uitgeefconcepten op de markt te zetten, waardoor er een gezond bedrijf staat dat mooie producten maakt waar veel mensen baat bij hebben en waar wij als bedrijf een goede winst mee maken. De missie van Sypro Media Groep is: De missie is om de visie te verwezenlijken. Ook hebben wij als missie om binnen het bedrijf een goede en gezellige sfeer te creeren en te behouden: ‘keihard werken met een lach en de neuzen dezelfde kant op’ is ons motto. De belangrijkste strategische doelen van Sypro Media Groep zijn: Strategische doelen zijn met name de concepten/producten waarde te geven, zowel inhoudelijk als vormgeef-technisch. Het concept moet aantrekkelijk zijn voor klanten om te willen adverteren. We werken vaak samen met instanties om het product extra draagvlak te geven. De Politiewijzer gebeurt in samenwerking met de politie, de Veiligheidswijzer in samenwerking met de politie, brandweer, GGD en de Ghor. Calamiteitenkaart in samenwerking met het minsiterie (Denk vooruit campagne). Medische hulpkaart in samenwerking met het Oranje Kruis (Eerste hulp tips). Makelaarscampagene in samenwerking met de NVM. Ook de vormgeving is een belangrijk doel. Als het product er niet goed uitziet zullen adverteerders niet mee doen. Beschrijf hieronder het volledige productieproces: Het productieproces begint bij de Politiewijzer met de acquisitie. Dan gaan er offertes naar de potentiële klanten. Op het moment dat er een getekende opdrachtbevestiging binnen is gekomen, wordt er voor gezorgd dat de klanten materiaal aanleveren voor de opmaak van de advertenties. In tussentijd wordt het

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 29


redactionele gedeelte in de studio door mij opgemaakt in samenwerking met Marcel Gosselink (Tekstproductie). Hij is de tussenpersoon tussen mij en de politie. Hij verzamelt alle gegevens en redigeert de teksten. Ondertussen ordent de traffic al het binnengekomen materiaal. Het materiaal wordt per propject en per editie in mappen gedaan en verwerkt in de studio. De advertenties worden opgemaakt en volgens planning op proefdruk gedaan. Als de advertenties en het tekstgedeelte akkoord zijn worden deze pagina’s ingedumd en samengevoegd tot één boekje. Alles wordt gecontroleerd en gaat vervolgens als pdf naar de drukkerij in Servië. Als alles gedrukt en afgewerkt is komt het terug en wordt het huis aan huis verspreid via TNT. Tot slot krijgen alle adverteerders de factuur met een bewijsboekje. Zowel bij de Calamiteitenkaart als de Medische Hulpkaart is het proces hetzelfde. Klantenwerving door Sypro Media Groep werkt als volgt: Bij de Politie/Veiligheidswijzer, de Calamiteitenkaart als de Medische Hulpkaart gebeurt de verkoop door middel van telefonische acquisitie. Bij de makelaarscampagne begint de verkoop via telefoon, maar gaat de verkoper wel op afspraak naar de klant om de getekende opdrachtbevestiging binnen te krijgen. Het Eurofestival, een nieuw concept, gaat op dezelfde manier als de Makelaarscampagne. De toekomstvisie van Sypro Media Groep is: De toekomstvisie is een gezond bedrijf te blijven dat wellicht steeds meer nieuwe uitgeefconcepten op de markt brengt. De huidige marktsituatie van Sypro Media Groep is: (eventueel aan te vullen met cijfers en/of grafieken) Wij zijn marktleider als het gaat om veiligheidscommunicatie. Cijfers en grafieken zijn bij mij niet bekend.

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 30


Allround DTP-er

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 31


Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 32


3

Interview

De visie van Sypro Media Groep is: Als landelijke uitgever op het gebied van veiligheidscommunicatie veel concepten in de markt te brengen en te houden. De missie van Sypro Media Groep is: In een gezellige sfeer op diverse afdelingen de doelen van het bedrijf zo goed mogelijk te volbrengen. De belangrijkste strategische doelen van Sypro Media Groep zijn: De visie zo goed mogelijk uit te voeren met de mensen op de werkvloer, met diverse partners zoals de gemeenten, Politie, Ghor en Brandweer. En natuurlijk om te zorgen dat we toch elke keer weer de concepten in de markt kunnen uitzetten. Beschrijf hieronder het volledige productieproces: -

Eerst worden gegevens van eventuele klanten opgevraagd

-

Deze lijsten komen bij de mensen van verkoop die klanten gaan benaderen voor plaatsing van een

advertentie in ĂŠĂŠn van de edities

-

Na verkoop van de advertenties wordt er door de receptionistes een opdracht bevestiging

geschreven -

De bevestiging wordt naar de klant gestuurd en door hen geretourneerd met bijbehorend

advertentiemateriaal

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 33


-

Het materiaal gaat naar de studio, deze maken er een keurige advertentie van, deze proefdruk

wordt naar de klant gestuurd

-

Indien alle materiaal akkoord is, de controles gedaan zijn, combineren we de tekstpagina’s met de

advertenties zodat er een boekje ontstaat

-

PDF’s worden naar de drukker gestuurd

-

De boekjes komen terug naar Nederland en worden dan verspreid

-

Als laatste komt het factureren aan de klant

Klantenwerving door Sypro Media Groep werkt als volgt: Gegevens worden opgevraagd bij de KVK (kamer van Koophandel) en op “bel-me-niet-register” gecontroleerd door een extern bedrijf. daarna worden potentiële klanten benaderd door de mensen van de verkoop. De toekomstvisie van Sypro Media Groep is: Te proberen om alle producten telkens weer in de markt te zetten met de mensen van Sypro Media Groep. De kracht van Sypro Media Groep is het snel kunnen schakelen met diverse producten in hectische tijden. De huidige marktsituatie van Sypro Media Groep is: (eventueel aan te vullen met cijfers en/of grafieken) NVT.

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 34


Toelichting over ontwerp Concept

Typografie

Het concept voor dit verslag is eens stagewijzer, zo

Ik heb gekozen om een deel van de typografie te

kan de lezer wijs worden wat mijn werk opdrachten

gebruiken van de politiewijzer/veiligheidswijzer, ook

zijn.

heb ik gekeken naar typografie die er eventueel bij zou passen. Ik heb het stramien en de regelafstand bepaald aan de hand van de politiewijzer/veiligheids-

Waarom zo bedacht?

wijzer. De font die ik heb is de Univers LT light op Omdat Sypro Media Groep zelf een politiewijzer en

corps grote 9 met een interlinie van 14. Dit geeft

een veiligheidswijzer heeft. Daarom heb ik voor dat

een zeer strakke lay-out weer en het lezen van de

concept gekozen.

tekst gaat dan ook veel soepeler van de platte tekst.

Formaatkeuze

De koppen zijn Eurostil corps grote 40 dit is het font van Sypro Media Groep zelf,

Dit voormaat van de stagewijzer is 190 mm bij 190 mm. Dit heb ik aangehouden van de politiewijzer/

En de voettekst is in Rockwell corps grote 12

veiligheidswijzer.

Over het algemeen is dat veel te groot maar bij dit geeft het juist wel een spannend beeld en valt het ook lekker op, maar Absolut niet storend

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 35


ik doe wat ik wil leren en dan over het bedrijf wat

Bindingswijze

het bedrijf inhoud en wat er allemaal gebeurd en als Ik wou eerst voor de bindingswijze van de politiewij-

laatste een conclusie over hoe ik het vond/vind in

zer/veiligheidswijzer

combinatie met wat ik op school doe dus een soort

Gaan maar dat is niet haal baar dan had ik het uit

vergelijking

moeten besteden en dat koste mij te veel tijd dus nu heb ik het met een ringbandje gebonden, (bij het

Keuze beeldmateriaal / fotografie

volgende stage verslag wil ik er wel wat speciaals voor maken).

Ik heb gekozen om de foto’s in de stijl te maken van het bedrijf . daar bij heb ik zelf foto’s gemaakt en ik heb foto’s gebruikt die al op de serve stonden in de

Materiaalkeuze

map STAGE. Papiersoort, silk colour copy 160 grams papier, de politiewijzer/veiligheidswijzer is op ander papier

Korte uitleg van hoe ik de foto’s heb bewerkt,

gedrukt veel lichter papier maar dat kwam er niet

Eerst een mooie uitsnede gemaakt van een interes-

mooi uit.

sant beeld. Toen omgezet in CMYK Daarna omgezet in Grayscale

Indeling

Weer omgezet in CMYK De indeling is logisch opgebouwd eerst natuurlijk

Dan met de curves zet je Cyaan op 75 procent

inhoudsopgave dan alles over mij wie ik ben wat

Dan pak je de Brightness en Contrast en zet je: Brightness op -15 en Contrast op +25

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 36


Conclusie In dit verslag heb ik heel veel geleerd over hoe het bedrijfsleven werkt. Doordat het zo gezellige sfeer op het werk is vermaak ik mij er heel erg ook kan ik goed opschieten met mijn collega’s. Ik heb in deze maanden zo veel geleerd. Dit komt ook o.a doordat ik hier erg geconcentreerd bezig ben met mijn werk, en ik heel veel wil leren.

Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 37


Stagewijzer Zutphen 2011-2012 | 38


stageverslag  
stageverslag  

stageverslag