Page 1

Széki András MOME Typo 2. évfolyam 2009.


Vázlatok

Széki András MOME Typo 2. évfolyam 2009.

2


Borító

Általában Gerinc Könyvkötés Kizárás Betű Gerinc Könyvkötés Kizárás Betű Általában

Alak Alak

3 AElvileg fűzés határozott könyvtervezés betű minden típusa és kötés körvonalú, és5afeladata jellege mm-nél sík papírívet négyszögletes aháromszoros: szélesebb szöveg plasztikus tartalmának könyvnek szedéstükör, hatásosan képződménnyé gerincszöveget és és követelméamelyben értelemteszi. nyeinek szerűen kellene aEbben sorokazkapnia. egyenlő kell feleljen értelemben közvetítenie hosszúak, meg. jelentős, Minden a Gutenberg szöveget hogy betű aésgerinc óta bizonyos ezzel a prózai egyenes a szerző asszociációkat szövegeknek szándékát, vagy gömébreszt: meg kelllágy bölyített-e. könyvszerű felelnie Az szedésmódja. egyenes vagyazszigorú, olvasónak, gerinc Versek érzelmes tömör ésesetében végül ésvagy tárgyias szép aracionálisan sorok hatású, könyvet elölvastag többnyire kell hangsúlétre(kb. Atúli) reneszánsz antikva inkább regényhez, a klasszicista lyos hoznia, 25 egységesen mm-en lehet. anélkül, egymás kötetek hogyalatt a tervezés esetében kezdődnek, szépségének azonban hátul pedig azzal szándéka különböző a veszéllyel előtérbe hoszjár, antikva viszont mígalkalmas groteszk műszaki könyvhöz tolakodna. hogy szúságúak. bizonyos Ez használati atudományos, versek számára idő után aakönyvtest soresés előredől. alkalomadtán Ezért többalkalmas. tervező a nyelv,főleg a történelmi vagy földrajzi vonatkozás nyire az enyhe prózára isAalkalmazható, és egyenletes gömbölyítés azért, hogy a alegmegfelelőbb. különlegesen kesés az hasábok olvasók valószínű köre szerint differenciálhat. A betű helyes keny rossz szóelválasztásait elkerüljük. Ezt nevezzük szamegválasztása jelentősÁtlagos, a könyvfolyamatos szépsége szempontjából. bad soros szedésnek. olvasásra szánt könyvben azonban a szabad soros szedés ritkán jó.

Pap í

r

fűzés határozott betű minden típusa és kötés körvonalú, és5afeladata jellege mm-nél sík papírívet négyszögletes aháromszoros: szélesebb szöveg plasztikus tartalmának könyvnek szedéstükör, képződménnyé gerincszöveget és és követelméamelyben teszi. AElvileg könyvtervezés hatásosan értelemA könyv céljá bóaés nyeinek kellene aEbben sorokazkapnia. egyenlő feleljen értelemben hosszúak, meg. jelentős, Minden hogy betű óta bizonyos prózai egyenes asszociációkat szövegeknek vagy gömszerűen kell közvetítenie a Gutenberg szöveget ezzel a szerző szándékát, l gerinc és ababó l a törekvésb kezelhesse, Pa ől,(kb. adés hogy használó ód ébreszt: bölyített-e. könyvszerű Az szedésmódja. egyenes vagyazszigorú, gerinc Versek érzelmes tömör esetében ésvagy tárgyias aracionálisan elölvastag többnyire hangsúmeg kelllágy felelnie olvasónak, végül szép könyvet kell létreik az Ksorok pír ala éhatású, kja ja jól .pAeskökönyv leh és ne legyen etőjár, leg yvelőtérbe szü den Atúli) reneszánsz antikva inkább regényhez, anklasszicista lyos 25 mm-en egységesen lehet. egymás kötetek esetében kezdődnek, azonban hátul pedig azzal a veszéllyel hoznia, anélkül, hogyalatt a tervezés szépségének kség ik ek ahosztel .ülHszándéka lakja legyen könnyű, anaakülönböző sakor, amely gy . Ol k ya é n a peEzért nyvekkme ek a ntos etalkalmas é k atá kkönyvhöz antikva viszont míg akönyvtest groteszk műszaki hogy bizonyos szúságúak. Ez használati atudományos, versek számára idő után afol soresés alkalomadtán többtolakodna. nekkö yama égelőredől. yolv jelleroz A p pegh minte zeteassás szélességből géá-hez hera gyapfeír lavagy nk, az ind z kszá ulunkhogy Kkesg aEz alkalmas. tervező a nyelv,főleg a történelmi vonatkozás nyire az enyhe prózára isAalkalmazható, és egyenletes gömbölyítés azért, különlegesen 6 és m özenu tim ki. kalegmegfelelőbb. sázáli kföldrajzi llálóirséso láellróesazt ople o9r va tében 18…22 gy k Pa 10 e lt po s la ásnyar-más éretéhez ig nto p z jó a kszas betűf l. abő21 Ezt nevezzük káalok ciceró és az hasábok olvasók valószínű köre szerint differenciálhat. A betű keny rossz szóelválasztásait elkerüljük. hatáhelyes . i já Eb pí r oz ö n azoat á l 11 s n x es lh fele fe nyúató, e-a a kik t, haykv 24va dik. Ha széles gy 12 , r 2 cm ö 4 r k a -es e is p o v m x sé n lőtt lapszé séssm g és a maszempontjából. 27 c könyvmegválasztása jelentősÁtlagos, a könyvfolyamatos szépsége bad soros szedésnek. olvasásra apír Feoly azyv g ő, akko zaasé gasság köszánt . elves les ó- ok lcya onbaeri bgbgausad akkor ara zött m szé n nocpéti r nyszedés labkpbe,llm sm p arány zítit tkeres metszet ben azonban a szabadazsoros ritkán jó.oz kínálk vkeaie ünlak, o emint öakkaet ik, a 11x18, cm-es alakok. 11x19, vagy tszetőtsalm zgaethseabtmilonysetoinklvsazék l párhu a öle a 12 k0üúlsp ób, m z rex2 b (A magyar sza eincsu sás ncséy,v ha amos veh eajéptír bványos alako legy . t akás ljá szná ok 7 ető jo k közül ezt leg líti meg.) jobban az FR bban elef eseté b vakkíAtopr srzaéat pa lhatós en. 5 köze-leh ánt benól. ó afep fespz ír ágát c ; et o son hé isAhl híréfr üle, néys e . lva k t- vn s eelgy ü é hiedeő sni él agim kéen lM , my a y tíoto dvval letgi mköz lefán intkü jtáts ezóőa inép t hildö phaéj bbpap ős fino csont engb písrzín ek ír a ég m, s sféegh ok ez a ny e va zínez e i , a é k s t . ren mi e. el gánje gyis ése . vel Mellem aklen fata ra s eg eas altiőg zit latapp séas aés sizníntáe z -olv a v snú asá eze gé s tőo psi szem lda ma p luk vag ont kö y e jázöt ny tc se-

Be

101 tétel a könyvtervezéshez

5

npo 10 seagy at e gy 9 v koz yobb ho aöra a s fo ag ta, sz da és váam- á onto nél n látósz ötű n z ela űk Oszl - p Be . F bet tteetk. áeglő. 8 gy e lság bb s rt etű y a elnsőük geyms estűva távo ese sa á a b hogjáraefnté etűansaz oAnbto aesnási delm lvasá k kis me nk, cél jel b bét; 12kip. toelibv azerje ló o kne ele susás és lőb ég d.ált sonse jat. T l va vege b lvlava et ele ss ára v kázü lahte bó ab y so o ükegf épaier elkfcíót a száos s rzyéokzeh kozat b szö l s é tos Úagto rtégkm ű km a fo szab á a t m s fon lyeatm. gaéle elt ha i resze olv etűad tos eg Fvoeg kohzant kma tbú leemn a az bb by ak pon ell ho 7 ik l k sl zé szö s fjoük slzjüe szteéb csavese vagagy n rve e a to er enéake ense mke eti 6 v erül vte tegy elism tébérz zavteotkle snzenrere gkítnhek ért k z ny ee f ya kö tóvá ján nemfokoköz ől oengb isl;ésg en e sét. A a út ire an b az nsyü pp é ash e ny rb gésa enye , é szed olv k kép több a so má vegrmvén mnek való va kor ása enyo kor éa sze atból oz sás alad ai b atás fok reh tétik ozg p z a a l t. és asás x n fo olv ow

13

ick

qu

qu

14

wn fox

ez

fox

ve

rv

wn

te

bro

yv

ick

kö n

br

The

ez sh zé ve er ez vt sh zé ny kö rve te la yv te ön té ak 01 el ét r1 1t ap 10 pr tK er Ka rt be Al

la

Albert Kapr 101 tétel a könyvtervezéshez

Albert Kapr

zés

ter

te

z

rve

yv

fox

ak ön

éshe

fox

wn

fox

el

fox

vte

tét

wn

rvez

kön y

wn

bro

el a

r1

01

nyvte

tét

bro

bro

01

a kö

x n fo

lb

A

rt Ka p

r1

rvezéshez

wn

be

rt Ka p

01

bro

ick

ick

ick

r1

tétel

w bro

101

Ka p

be

Al

bro

ert

Al

ick

Alb

ick

qu

el a könyvte

rt K apr

ick

qu

qu

qu

qu

The

pr 101 tét

Albe

qu

The

The

The

Albert Kapr 101 tétel a könyvtervezéshez

Albert Ka

8

es

The

The

The

Albert Kapr

93 89 24 17 1

17 93 89 24 1

hez

és

sh

ez

he

z

Széki András MOME Typo 2. évfolyam 2009.

101 tétel a könyvtervezéshez

3


Belívek

Gerinc Könyvkötés Kizárás Betű Általában Gerinc Könyvkötés Kizárás Betű Általában

17 93 89 24 1

Alak

93 89 24 17 1

Alak

3 Pap í

r

fűzés határozott betű minden típusa és kötés körvonalú, és5afeladata jellege mm-nél sík papírívet négyszögletes aháromszoros: szélesebb szöveg plasztikus tartalmának könyvnek szedéstükör, képződménnyé gerincszöveget és és követelméamelyben teszi. AElvileg könyvtervezés hatásosan értelemA könyv céljá bóaés nyeinek kellene aEbben sorokazkapnia. egyenlő feleljen értelemben hosszúak, meg. jelentős, Minden hogy betű óta bizonyos prózai egyenes asszociációkat szövegeknek vagy gömszerűen kell közvetítenie a Gutenberg szöveget ezzel a szerző szándékát, l gerinc és ababó l a törekvésb kezelhesse, Pa ől,(kb. adés hogy használó ód ébreszt: bölyített-e. könyvszerű Az szedésmódja. egyenes vagyazszigorú, gerinc Versek érzelmes tömör esetében és vagy tárgyias a racionálisan sorok hatású, elöl vastag többnyire hangsúmeg kelllágy felelnie olvasónak, végül szép könyvet kell létreik az alakja Ké.pAeskö pír ja jól és ne legyen nyyv lehetőleg szü den velőtérbe lyos 25 mm-en egységesen lehet. egymás kötetek esetében kezdődnek, azonban hátul pedig azzal a kveszéllyel jár, legyen könn Atúli) reneszánsz antikva inkább regényhez, aönklasszicista hoznia, anélkül, hogyalatt a tervezés szépségének kség ik ek ahosztel .ülHszándéka la anaakülönböző yű sakor, amely k gy , . ja Ol képekyan könyvea ké ek a etalkalmas hogy bizonyos szúságúak. Ez használati atudományos, versek számára idő után afol soresés előredől. alkalomadtán Ezért többantikva viszont míg akönyvtest groteszk műszaki könyvhöz tolakodna. k p n n me ya egh égyolv ek min A matos k je atállerozázeteassás szélességből géhez hera gpyapfeír lavagy nkte ind z kszá , az ulunkhogy Kkesg aEz nyire az enyhe prózára isAalkalmazható, és egyenletes gömbölyítés azért, különlegesen alkalmas. tervező a nyelv,főleg a történelmi vonatkozás 6 és m öz nu tim ki. kalegmegfelelőbb. sázáli kföldrajzi llálóirséso láellróesazt ople o9r va tében 18…22 kegy Pa 10 poeanto ltnevezzük ásnyar-más éretéhez ig pEb jóbetű s belastűf l. abő21 Ezt kzáalok ciceró keny rossz szóelválasztásait elkerüljük. szaés az hasábok olvasók valószínű köre szerint differenciálhat. A helyes h k . a i já pí r oz tá ö azoánnlhyatatóese-a a kik fele l 11 st, hnayv x24va dik. Ha széles gy 12 , ú fe r 2 cm , 4x27 ekönyvrosésles -es kisszé papamFelyönyv kvő, ak g és a maszempontjából. bad soros szedésnek. folyamatos olvasásra megválasztása jelentősÁtlagos, a könyvsé szépsége sm bgga ad c lő.tt ellap íro o azo g ko gasság köszánt akkor ara vesz zaasé buslabkózött m szép ará b kinlcysaömk nbaenrinocpéti r nyszedés metszet ben azonban a szabadazsoros ritkán jó.oz nyítit tke kínálk vkeaipeo,llm em t a kaet e resünlak, ik, a 11x18, cm-es alakok. 11x19, vagy tszetőtsalm zgaethseabtmilonysetoinklvsazék l párhu ú a le a k ó ö 12 b s ü x2 s , rev 0 lspeap bei cs ás nc y,v h zamos (A magyar sza m jé e bványos alako legy 7 jo hető tí.rok nt uakás éljá aszná k közül ezt leg líti meg.) jobban az FR bban elef eseté b vakkíAtopr srzaéat pa lhatós en. ág 5 köze-leh ánt b ó ó a fe p et o cson hé en li.sA fephíréfr szüírle, né át; ysh lva k t- vn s hleelgy e. lM sni él agim kéen üleég iedeőle , my a y tíoto dvval ti mköz f intkü jtáts ezóőa inép ántcs hildö phaéj bbpap ős fino ont engb písrzín ek ír a ég m, s sféegh ok ez a ny e va zínez e .éren , mi te. kel agáisnje gyis ése . vel Mellem aklen fata ra s eg eas altiőg zit latapp séas aés sizníntáe z -olv a v snú asá eze gé s tőo psi szem lda ma p luk vag ont kö y e jázöt ny tc se-

5

AElvileg fűzés határozott könyvtervezés betű minden típusa és kötés körvonalú, és5afeladata jellege mm-nél sík papírívet négyszögletes aháromszoros: szélesebb szöveg plasztikus tartalmának könyvnek szedéstükör, hatásosan képződménnyé gerincszöveget és és követelméamelyben értelemteszi. nyeinek szerűen kellene aEbben sorokazkapnia. egyenlő kell feleljen értelemben közvetítenie hosszúak, meg. jelentős, Minden a Gutenberg szöveget hogy betű aésgerinc óta bizonyos ezzel a prózai egyenes a szerző asszociációkat szövegeknek szándékát, vagy gömébreszt: meg kelllágy bölyített-e. könyvszerű felelnie Az szedésmódja. egyenes vagyazszigorú, olvasónak, gerinc Versek érzelmes tömör ésesetében végül ésvagy tárgyias szép aracionálisan sorok hatású, könyvet elölvastag többnyire kell hangsúlétre(kb. lyos hoznia, 25 egységesen mm-en lehet. anélkül, egymás kötetek hogyalatt a tervezés esetében kezdődnek, szépségének azonban hátul pedig azzal szándéka különböző a veszéllyel előtérbe hoszjár, Atúli) reneszánsz antikva inkább regényhez, a klasszicista szúságúak. tolakodna. hogy bizonyos Ez használati atudományos, versek számára idő után aakönyvtest soresés előredől. alkalomadtán Ezért többantikva viszont mígalkalmas groteszk műszaki könyvhöz nyire az enyhe prózára isAalkalmazható, és egyenletes gömbölyítés azért, hogy a alegmegfelelőbb. különlegesen kesalkalmas. tervező a nyelv,főleg a történelmi vagy földrajzi vonatkozás keny rossz szóelválasztásait elkerüljük. Ezt nevezzük szaés az hasábok olvasók valószínű köre szerint differenciálhat. A betű helyes bad soros szedésnek. olvasásra szánt könyvmegválasztása jelentősÁtlagos, a könyvfolyamatos szépsége szempontjából. ben azonban a szabad soros szedés ritkán jó.

Be

és

npo 10 seagy at e gy 9 v koz yobb ho aöra a s fo ag ta, sz da és váam- á onto nél n látósz ötű n z ela űk Oszl - p Be . F bet tteetk. áeglő. 8 gy e lság bb s rt etű y a elnsőük geyms estűva távo ese sa á a b og a f té nsaz nbto nási delm lvasá k kis ű r n t s A o e a h á e j e a me nk, cél jel b bét; 12kip. toelibv azerje ló o kne ele vavsausás t éslelőbsség radv.ált áüsonse lahtejat. T ól va vege b b szö kz á ll e e ab y so o ükegf pie elf íót szos s éokzeh zat tos agto tégkm ké ar akc a sá érzly foko abb m Ú á a t r m ű fon lyeatm. gaéle elt ha i resze olv etűad tos hossz eg Foeg zant a tbú m a z b ak on n e o v h l m k e k l k a bb y 7 p i kell sl zé szö s fjoük slzjüe szteéb csavese vagagy n rve e a to er enéake ense mke eti 6 v kerül t vte gy ism ébérz totkle enrere íthek ny vá te fel et m koözzave gbyasnz sgeegkn ezér . n o é e kö A ható útjá ire n fan kébőalzon nsyüisl; ppen dését e as ny rb g a enye k, é sze s n o á s olv kép bb egmvé mne való m r ö a v t k va kor ása enyo kor éa sze atból oz sás alad ai b atás fok reh ztétik pozg es a la

8

st.

asá

olv

ick

qu

fox

14

wn

z

fox

he

ez

wn

és

sh

bro

ez

fox

rv

ve

wn

te

fox

yv

hez

wn

kö n

z

zés

ter

te

fox

ak ön

yv

la

wn

el

fox

bro

tét

éshe

rve

bro

wn

vte

ick

bro

kön y

bro

ick

01

rvez

fox

el a

r1

fox

01

nyvte

tét

ez sh zé ve er ez vt sh zé ny kö rve te la yv te ön té ak 01 el ét r1 1t ap 10 pr tK er Ka rt be Al

lb

A

rt Ka p

r1

a kö

bro

qu

ick

qu

ick

be

wn

01

rt Ka p

rvezéshez

wn

r1

tétel

ick

The

qu

qu

The

qu

Ka p

be

Al

101

bro

Általában

1

Albert Kapr 101 tétel a könyvtervezéshez

A könyvtervezés feladata háromszoros: hatásosan és értelemszerűen kell közvetítenie a szöveget és ezzel a szerző szándékát, meg kell felelnie az olvasónak, és végül szép könyvet kell létrehoznia, anélkül, hogy a tervezés szépségének szándéka előtérbe tolakodna.

ert

bro

el a könyvte

rt K apr

Al

ick

pr 101 tét

Albe Alb

ick

qu

Albert Ka

Széki András MOME Typo 2. évfolyam 2009.

qu

The

Albert Kapr 101 tétel a könyvtervezéshez

13

The

The

The

The

The

Albert Kapr 101 tétel a könyvtervezéshez

4


5

Belívek

Általában

1

3

Alak

Alak

5

Papír

6

Papír

7

Könyvkötés

89

A könyvtervezés feladata háromszoros: hatásosan és értelemszerűen kell közvetítenie a szöveget és ezzel a szerző szándékát, meg kell felelnie az olvasónak, és végül szép könyvet kell létrehoznia, anélkül, hogy a tervezés szépségének szándéka előtérbe tolakodna.

A könyv céljából és abból a törekvésből, hogy használója jól kezelhesse, adódik az alakja. A könyv lehetőleg legyen könnyű, és ne legyen szükségtelenül nagy. Olyan könyvek meghatározásakor, amelyeket folyamatos olvasásra szánunk, az optimális sorszélességből indulunk ki. Ez 9 vagy 10 pontos betűfokozat esetében 18…22 ciceró. Ebből 11 vagy 12 cm-es lapszélesség adódik. Ha szélesség és a magasság között szép arányt keresünk, akkor az aranymetszet kínálkozik, a 11x18, 11x19, vagy a 12x20 cm-es alakok. (A magyar szabványos alakok közül ezt legjobban az FR5 közelíti meg.)

Képes könyvek alakja a képek jellegéhez és méretéhez igazodik. Ha a képeknek mintegy fele álló és a másik fele fekvő, akkor a négyzeteshez közelálló alak ajánlható, amely azonban optikailag akkor kelt jó hatást, ha kissé magasabb, mint amilyen széles, pl. a 21x24, 24x27 cm.

A papír száliránya a könyv gerincével párhuzamos legyen. Keresztszálirányú papírok csökkentik a könyv használhatóságát; a könyv rosszabbul lapozgatható, becsukáskor szétfeszül, és idő előtt elveszíti tetszetős külsejét.

Folyamatos olvasás céljára a papír enyhe elefántcsont színezése kellemesebb mint a vakító fehér. Még középfinom, vagyis fatartalmú papírok esetében is helyénvaló a papír anyagának alig észrevehető elefántcsont- vagy tojáshéjszínezete. Meleg alapszínen jobban lehet olvasni, mint hideg fehéren.

A fűzés és kötés a sík papírívet plasztikus képződménnyé teszi. Ebben az értelemben jelentős, hogy a gerinc egyenes vagy gömbölyített-e. Az egyenes gerinc tömör és tárgyias hatású, vastag (kb. 25 mm-en túli) kötetek esetében azonban azzal a veszéllyel jár, hogy bizonyos használati idő után a könyvtest előredől. Ezért többnyire az enyhe és egyenletes gömbölyítés a legmegfelelőbb.

Albert Kapr 101 tétel a könyvtervezéshez

Albert Kapr 101 tétel a könyvtervezéshez

Albert Kapr 101 tétel a könyvtervezéshez

Albert Kapr 101 tétel a könyvtervezéshez

Albert Kapr 101 tétel a könyvtervezéshez

Albert Kapr 101 tétel a könyvtervezéshez

Széki András MOME Typo 2. évfolyam 2009.


6

Belívek

Papír

8

A papír felületi minősége is jelentős az olvasás szempontjából. A legkedvezőbbek a kellemes tapintású gépsima vagy enyhén simított papírok, mivel a szita- és a vezetőoldaluk között csekély a különbség.

13

Betű

A könyvtervezés legfontosabb eleme a betű. Feladata, hogy olvashatóvá tegye a szöveget. Úgy olvasunk, hogy a betűk és szavak képe útján felismerjük hangértéküket és jelentésüket. Olvasáskor többnyire nem érzékeljük a betű képiességét; a szem előrehaladása a sorban közvetlen szellemi reakcíót vált ki. A betű esztétikai benyomása azonban nemcsak az olvasás szüneteiben és a lapozgatáskor érvényesül; segítheti vagy akadályozhatja az olvasást.

14

Betű

Folyamatos olvasás céljára felnőttek számára a 9 vagy 10 pontos fokozat a legmegfelelőbb betűnagyság. 8 pontos fokozat esetében a szem túl hamar elfárad. 12 pontos vagy ennél nagyobb fokozatok esetében a szem a szokásos olvasási távolság látószögéből egyszerre kevesebb betűt érzékelhet. Terjedelmesebb szövegmennyiségeknek 6 vagy 7 pontos fokozatból való olvasása árt a szemnek, éppen ezért kerülni kell hosszabb szövegeknek kis fokozatból való szedését.

Betű

17

Kizárás

24

Gerinc

93

A betű típusa és jellege a szöveg tartalmának és követelményeinek feleljen meg. Minden betű bizonyos asszociációkat ébreszt: lágy vagy szigorú, érzelmes vagy racionálisan hangsúlyos lehet. A reneszánsz antikva inkább regényhez, a klasszicista antikva viszont tudományos, míg a groteszk műszaki könyvhöz alkalmas. A tervező a nyelv, a történelmi vagy földrajzi vonatkozás és az olvasók valószínű köre szerint differenciálhat. A betű helyes megválasztása jelentős a könyv szépsége szempontjából.

A határozott körvonalú, négyszögletes szedéstükör, amelyben a sorok egyenlő hosszúak, Gutenberg óta a prózai szövegeknek könyvszerű szedésmódja. Versek esetében a sorok elöl többnyire egységesen egymás alatt kezdődnek, hátul pedig különböző hoszszúságúak. Ez a versek számára alkalmas soresés alkalomadtán prózára is alkalmazható, főleg azért, hogy a különlegesen keskeny hasábok rossz szóelválasztásait elkerüljük. Ezt nevezzük szabad soros szedésnek. Átlagos, folyamatos olvasásra szánt könyvben azonban a szabad soros szedés ritkán jó.

Elvileg minden 5 mm-nél szélesebb könyvnek gerincszöveget kellene kapnia.

Albert Kapr 101 tétel a könyvtervezéshez

Albert Kapr 101 tétel a könyvtervezéshez

Albert Kapr 101 tétel a könyvtervezéshez

The quick brown fox

The quick brown fox

The quick brown fox

The quick brown fox

The quick brown fox

The quick brown fox

The quick brown fox

The quick brown fox

Albert Kapr 101 tétel a könyvtervezéshez

Albert Kapr 101 tétel a könyvtervezéshez

Széki András MOME Typo 2. évfolyam 2009.

Albert Kapr 101 tétel a könyvtervezéshez


Sandio et nostisit accummy nim zzrillaore veniatem zzriuscip euguer senim quam, corerae ssismol ummolorem vel illut acidunt lorem nosto corem zzrit ipit am, vulput prat do odoless equipit aci ex erit autem del et duis nullute tio odolenit niamconum iure dolorperatis augait euguero stionsequam nostrud exerosto cor ipsummy nullamc onulputat, sum ipsusci tem duis augiam erat vel ut augiamcortio commy nit, quamcor si tie eugait niamet, quipisci bla feum quisiscil dunt irilit lobortie eugait aliquam vullan

Albert Kapr 101 tétel a könyvtervezéshez

Védődoboz

Széki András MOME Typo 2. évfolyam 2009.

7

SzekiAndras_layout  
SzekiAndras_layout  

Széki András MOME Typo 2. évfolyam 2009. 2 Széki András MOME Typo 2. évfolyam 2009.

Advertisement