Page 1

Jornada d’energia, eficiència energètica i producció d’energia per a l’autoconsum Olot, 25 de Gener de 2014

Finançament de projectes d’e e gies renovables i d’estalvi energètic. Núria Palmada, Enginyera Industrial


Índex

Anàlisis de la viabilitat econòmica dels projectes. Finançament de projectes mitjançant contractes d’e e gia i serveis. Cooperatives d’e e gies renovables. Plataformes crowdfunding (micromecenatge) Inversió amb retorn energètic. Ajuts de la UE i Projectes europeus.


Anàlisis de la viabilitat econòmica dels projectes RENTABILITAT ECONÒMICA DE LES INVERSIONS. CONCEPTES CLAU

Valor Actual Net


Anàlisis de la viabilitat econòmica dels projectes RENTABILITAT ECONÒMICA DE LES INVERSIONS. CONCEPTES CLAU

Valor Actual Net


Anàlisis de la viabilitat econòmica dels projectes RENTABILITAT ECONÒMICA DE LES INVERSIONS. CONCEPTES CLAU

TIR


Anàlisis de la viabilitat econòmica dels projectes RENTABILITAT ECONÒMICA DE LES INVERSIONS. CONCEPTES CLAU

PAY-BACK


Anàlisis de la viabilitat econòmica dels projectes EINES DE CÀLCUL

Avaluació de la viabilitat i rendibilitat econòmica dels p oje tes d’e e gies e ova les i estalvi i eficiència energètica.


Anàlisis de la viabilitat econòmica dels projectes FULLES EXCEL PRÒPIES


Anàlisis de la viabilitat econòmica dels projectes

Hipòtesis entrada, escenari de gran incertesa increment preus anual


Anàlisis de la viabilitat econòmica dels projectes COM HO PENSEM FINANÇAR? o

Fons propis

o

Crèdit. Capa itat d’e deuta e t)

o

Renting

o

Leasing. Capa itat d’e deuta e t

o

Mixte

o

Empresa de Serveis Energètics. (Contracte serveis i subministrament).

o

Coope ativa d’E e gies Re ova les.

o

Micromecenatge.

o

Ajuts i subvencions.


Finançament de projectes mitjançant contractes d’E e gia i Serveis EMPRESES DE SERVEIS ENERGÈTICS


Finançament de projectes mitjançant contractes d’E e gia i Serveis TIPOLOGIES DE CONTRATES D’ENERGIA I SERVEIS

-

Contracte de Rendiment Energètic-Energy Performance Contracting (EPC) Contracte de Subministrament Energètic-Energy Supply Contracting (ESC) Model de les 5Ps Contracte col.laboració público-privada. PRESTACIONS: -Prestació de gestió energètica P1. -Prestació de manteniment P2. -Prestació de garantia total P3. -Obres de millora i renovació de les instal.lacions P4. (Inversió). -Inversions en estalvi energètic i energies renovables P5.


Finançament de projectes mitjançant contractes d’E e gia i Serveis TIPOLOGIES DE CONTRACTES D’ENERGIA I SERVEIS

- Contracte de Rendiment Energètic-Energy Performance Contracting (EPC)


Finançament de projectes mitjançant contractes d’E e gia i Serveis TIPOLOGIES DE CONTRACTES D’ENERGIA I SERVEIS-EPC


Finançament de projectes mitjançant contractes d’E e gia i Serveis QUINS SÓN ELS ASPECTES CLAU EN UN CONTRACTE DE SERVEIS ENERGÈTICS o

Mesu es de

illo a e e gèti a ue s’i pla ta a .

o

D’o partim? Escenari base. Auditoria energètica en profunditat.

o

Com realitzarem les mesures

o

Metodologia d’avalua ió i seguiment.

o

Planificació i definició de qui fa què en cada fase.

o

Pressupost i recursos.

Necessitat d’u Pla Director d’E llu e at


Cooperatives d’E e gies Renovables


Cooperatives d’E e gies Renovables


Cooperatives d’E e gies Renovables Cooperatives energètiques europees


Cooperatives d’E e gies Renovables Cooperatives energètiques europees


Plataformes Crowdfunding http://www.cleantechfinance.net/2012/energy-crowdfunding/

Solar Mosaic

https://joinmosaic.com US

Sunfunder

https://sunfunder.com US

Abundance Generation https://abundancegeneration.com UK


Plataformes Crowdfunding

Sunnycrowd

https://sunnycrowd.de

GE

Lumo

https://lumo-france.com FR

Energy4all

https://energy4all.co.uk UK


Plataformes Crowdfunding

Microgenius

https://microgenius

Goteo

https://goteo.org ES

UK


Inversi贸 amb retorn energ猫tic


Ajuts de la UE i Pprojectes europeus

SECURE, CLEAN AND EFFICIENT ENERGY. http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-cleanand-efficient-energy


Ajuts de la UE i Pprojectes europeus

Pels que volgueu aprofundir mĂŠs en aquests temes: nuripalmada@gmail.com Telf. 639934731

Jornada eficiència energètica nuri palmada  
Jornada eficiència energètica nuri palmada  
Advertisement