Page 1

2009

PRŮVODCE SUMMITEM PRŮVODCE SUMMITEM 6. - 9. března 2009


za malý okamžik začne vrchol letošního ročníku Pražského studentského summitu. Konec cesty, kterou jsme společně kráčeli déle než pět měsíců, budou představovat čtyři dny plné náročného vyjednávání. Možná právě dnes je ta pravá chvíle se krátce zastavit a ohlédnout se za nedávnou minulostí projektu, který je nám všem dnes tak blízký. První dva ročníky Pražského studentského summitu se setkaly s velkým úspěchem a ohlasem. Vzrůstající zájem nejen studentů, ale i médií, významných společností, známých osobností a státních institucí, nám dává chuť projekt neustále vylepšovat. Proto v posledních letech dorostl do nebývalých rozměrů.

SLOVO ÚVODNÍÚVODNÍ SLOVO

Vážené diplomatky a diplomaté,

Summit, který staví na více než desetileté tradici největšího Modelu OSN ve střední Evropě, se během své tříleté existence stal projektem, minimálně v evropském měřítku naprosto unikátním. A to nejen svým rozsahem a počtem účastníků, ale především svou dlouhodobou přípravnou částí a ideou interakce studentů středních a vysokých škol ve třech mezinárodních organizacích a dvou jazycích. Toto je moment, na který se dlouho čekalo. Nejen vy, ale i my jsme během tohoto čekání zažili spoustu náročných momentů, pochybností či únavy. Také my jsme museli přesvědčovat sami sebe, že naše úsilí jde správným směrem. Celou dobu jsme se snažili držet tempo s aktivními účastníky, kteří během přípravných setkání každoročně činí velký pokrok. V tuto chvíli zde nemluvím pouze za sebe, ale i jménem více než pěti desítek členů přípravného týmu Summitu, který bez nároku na honorář obětoval stovky hodin svého volného času, megajoulů energie a také hodně psychických sil, aby přidal ruku k obrovskému dílu. I za ně bych vám rád popřál mnoho nezapomenutelných zážitků, protože za své dosavadní úsilí si je málokdo zaslouží více.

Jan Pýcha

hlavní koordinátor Pražského studentského summitu

1


POSELSTVÍ POSELSTVÍ Vážené dámy a pánové, těší mě, že dnešní mladá generace, ačkoli se jí nabízela celá škála možností seberealizace, projevuje zájem právě o mezinárodní dění a chce se zabývat otázkami, které i mnozí zkušení odborníci označují za beznadějné. Už jen skutečnost, že tuto výzvu studenti přijali a že chtějí zajistit mezinárodní bezpečnost a hájit lidská práva, vypovídá mnohé o kvalitách a ambicích budoucích českých diplomatů. Pražský studentský summit je projekt, který tyto perspektivní lidi vychovává a vede je k uvědomělosti, toleranci a zodpovědnosti vůči okolnímu světu. Věřím, že pokud právě oni budou souputníky mladé české demokracie, budou obě strany v dobré společnosti, o niž se nemusím obávat. Přeji vám šťastnou cestu, na jejímž počátku je tato slavnostní konference.

Karel Schwarzenberg

ministr zahraničních věcí České republiky


Ban Ki-moon

generální tajemník Organizace spojených národů „Máte klíčovou úlohu při budování lepšího porozumění našim Spojeným národům – co jsou, co dělají a co mohou dělat. Děkuji Vám za veškeré Vaše odhodlání a přeji Vám úspěšnou konferenci.“

Madeleine Albright

bývalá ministryně zahraničí USA „Pražský studentský summit poskytuje středoškolským a vysokoškolským studentům jedinečnou příležitost poznat Spojené národy, Evropskou unii a Severoatlantickou alianci, a to nejen prostřednictvím studia, ale hlavně v praxi. Studenti, budoucí elity České republiky, pochopí, jak tyto instituce fungují, což jim pomůže nejen v jejich akademické kariéře.“

William F. Martin

bývalý zvláštní poradce Ronalda Reagana „Z Pražského studentského summitu jsem nadšený, myslím, že vzdělávací projekty zaměřené na mezinárodní vztahy jsou důležité. Studenti, kteří se jich účastní, mají v rukou budoucnost a jednou zaujmou důležitá místa v diplomatických službách či mezinárodních organizacích.“

Jan Mühlfeit

Chairman Europe Microsoft Corporation „Byl jsem velice překvapen tím, jak hluboké měli studenti znalosti, jak ovládali jednací řád a jak vystupovali. To, co děláte, je velice dobré úsilí, které jde správným směrem a může napomoci k otevření české společnosti.“

Cyril Svoboda

ministr pro místní rozvoj „Kdybych byl studentem a bylo to možné, Pražského studentského summitu se zúčastním.“

Marie Chatardová

ředitelka Diplomatického protokolu Ministerstva zahraničních věcí ČR „Delegáti na mě dělají velmi dobrý dojem, je vidět, že jejich znalosti mají skutečně vysokou úroveň.“

Radek Špicar

ředitel vnějších vztahů společnosti Škoda Auto „Pražského modelu OSN jsem se účastnil v roli odborného poradce na žádost Antonína Berdycha. Bylo to v Hotelu Praha a tenkrát to v porovnání s dneškem bylo provázeno velkým nadšením, ale menší organizací a profesionalitou. Zatímco nadšení přetrvalo dodnes, míra profesionality se zvedla několikanásobně. Myslím, že se skutečně podařilo dostat tuto akci na srovnatelnou úroveň s tradičními zahraničními modely.“

O NÁS ŘEKLIŘEKLI O NÁS

Řekli o nás


SPOLEČNÁ ČÁST SPOLEČNÁ ČÁST

Workshopy 1. workshop, 1. listopadu 2008 Na pvním přípravném setkání jsme přivítali ministra pro místní rozvoj Cyrila Svobodu a také ředitele Odboru OSN Ministerstva zahraničních věcí České republiky (MZV ČR) Jana Michala. Cyril Svoboda, který úmyslně lehce provokativním způsobem pohovořil o důležitých aspektech české zahraniční politiky, s přehledem ustál následující bouřlivou diskuzi, během níž musel reagovat i na nesouhlasné odezvy z  řad studentů. Bylo jen otázkou času, kdy se debata stočí k otázce výstavby americké radarové základny v Brdech. „Intenzivně se bojíme, ale bojíme se to přiznat,“ řekl mimo jiné Svoboda. „Smlouva s USA nikoho neohrožuje. A přesto je tu velká obava z  tohoto kroku,“ dodal. Jan Michal, promluvil o významu OSN v  současném mezinárodním systému. Přitom se nezapomněl zmínit ani o tak diskutovaném tématu jako je reforma OSN.

Cyril Svoboda

2. workshop, 6. prosince 2008 Druhé přípravné setkání se zapsalo do historie Summitu první uskutečněnou panelovou diskuzí – ta byla vzhledem k současnému dění zaměřena na téma amerických prezidentských voleb. Společnou část uvedl vynikající řečník, velvyslanec USA v České republice Richard W. Graber. Ten pohovořil především o perspektivách americké zahraniční politiky po zvolení Baracka Obamy prezidentem. Poté následoval zmíněný panel. Mohli jsme si poslechnout přední českou politoložku zabývající se Spojenými státy Vladimíru Dvořákovou, amerikanistu Kryštofa Kozáka i amerického novináře žijícího v ČR Erika Besta. Otázky směřovaly především k americké zahraniční politice. „Nevěřím ve velké změny,“ přispěla do debaty Dvořáková a poukázala na fakt, že změna může přijít spíše v souvislosti s finanční krizí.

Richard W. Graber

3. workshop, 20. prosince 2008

4

Nenechali jsme se odradit ani blížícími se vánočními svátky a zúčastnili se třetího přípravného setkání zaměřeného na diplomatické dovednosti. V rámci jednotlivých seminářů, které se mimo jiné dotýkaly diplomacie, etikety a strategie vyjednávání, promluvili rozliční hosté. Mezi nimi ředitelka Diplomatické akademie MZV ČR Irena Krasnická, ředitelka Diplomatického protokolu MZV ČR Marie Chatardová či ředitel vnějších vztahů Škoda Auto Radek Špicar. „Na dovolené bych nikdy nespala v pěti hvězdičkovém hotelu. Měla bych pocit, že jsem v práci,“ odlehčila atmosféru při přednášce Krasnická, která se s námi při následné diskuzi, vzhledem k  nedávným útokům na bombajské hotely, podělila i o zkušenosti z působení na indickém konzulátu. Marie Chatardová


Radek Špicar

Ekonomická krize se dotkla i Pražského studentského summitu. Pocítili ji totiž všichni, kteří přišli na čtvrté přípravné setkání, kde se sešly kapacity jak z akademické sféry, tak i z finančního sektoru. Panelu, který byl tentokrát zaměřen na současnou hospodářskou krizi, se zúčastnil Chairman Europe Microsoft Corporation Jan Mühlfeit, člen Národní ekonomické rady vlády Michal Mejstřík a ředitel vnějších vztahů Škoda Auto Radek Špicar. Celá diskuze proběhla v  režii ekonoma a personalisty Jana Bubeníka. Všichni panelisté se shodli na tom, že finanční krize může mít na českou ekonomiku velký dopad. „O tom, že bychom byli nějakým ostrůvkem, který krize nezasáhne, nemá smysl vůbec uvažovat,“ předeslal hned v úvodu Michal Mejstřík. „Dopolední část mě velmi zaujala, odborná úroveň debaty byla opravdu vysoká a hosté, kteří se na vzájem znali, dokázali vytvořit příjemnou atmosféru i při řešení tak závažné otázky jako je finanční krize,“ hodnotil panelovou diskuzi Jan Teplý, velvyslanec Libye v Radě bezpečnosti.

5. workshop, 14. února 2009

Jean Fournet

Páté přípravné setkání bylo doslova mezinárodní – zúčastnil se ho totiž bývalý náměstek generálního tajemníka NATO pro veřejnou diplomacii Jean Fournet. Zároveň to bylo poprvé, kdy jsme se všichni společně sešli na závěrečné odpolední části, abychom se rozloučili se sérií workshopů. Host nás v anglickém jazyce zavedl o několik let v čase nazpět a pohovořil o důležitých meznících mezinárodních vztahů, přičemž nevynechal ani období studené války či invazi do Iráku. Otázky však směřovaly spíše k  současnému dění, Jean Fournet diskutoval se studenty například o možném návratu Francie do vojenských struktur Severoatlantické aliance. „Dnešní host mě velice zaujal,“ komentovala přednášku Zuzana Netolická, delegátka Velké Británie působící v Radě pro lidská práva. „Mluvil otevřeně a o konkrétních věcech. Rozhodně jsem si z této přednášky odnesla spoustu informací,“ dodala.

Zleva: Michal Mejstřík, Jan Mühlfeit, Jan Bubeník

SPOLEČNÁ ČÁST SPOLEČNÁ ČÁST

4. workshop, 17. ledna 2009

5


SPOLEČNÁ ČÁST SPOLEČNÁ ČÁST

Doprovodný program Letošní Pražský studentský summit přinesl výjimečně pestrou nabídku doprovodných akcí, jež k projektu neodmyslitelně patří. Jsou koncipovány tak, aby účastníkům umožnily nejen prohloubení znalosti témat, která budou projednávána na konferenci, ale také aby přispěly k rozšíření všeobecného přehledu. Vedle jednorázových exkurzí a seminářů nově přibyl pravidelný poworkshopový program umožňující zájemcům systematičtější průpravu dalšími obory.

Debatní klub

Cílem bylo naučit studenty základům soutěžního debatování ve formátu Karl Popper, tedy debatu, v níž stojí proti sobě dva tříčlenné týmy, které diskutují nad stanovenou kontroverzní tezí. Strany se v argumentaci pravidelně střídají – nejdříve vystoupí první mluvčí afirmativní strany, následuje první mluvčí strany negativní atd. Debata rozvíjí dovednosti, jež delegáti využívají během jednání: kritické myšlení, schopnost logicky argumentovat a přesvědčivě vystupovat před publikem.

Lidsko-právní biograf

Když studenti jednají o porušování lidských práv, často hovoří o právech pro ně neurčité skupiny lidí zahalených rouškou neznámého a vzdáleného. Biograf nabízí možnost si neosobní data a čísla spojit s osudem konkrétního člověka a prožít s ním část jeho života. Delegáti tak poznali palestinské kamarády Saida a Khaleda, kteří byli vybráni k  provedení sebevražedného útoku; absolvovali cestu se čtrnáctiletým Jamalem z pákistánského uprchlického tábora do Londýna; nahlédli do rwandské katolické školy v době, kdy v zemi probíhala genocida; a ocitli se s vojáky Čikim a Ninem uprostřed války v Bosně.

Centrum OSN ve Vídni

Ve vídeňském centru OSN delegáti nasáli skutečně mezinárodní atmosféru. Již při vstupu do konferenčního sálu všem vytanuly na mysli známé novinové fotografie z diplomatických setkání těch nejpovolanějších. Průvodce měl svou úlohu během výkladu o historii, struktuře a roli OSN výrazně ulehčenou, neboť studenti jej díky své účasti na Modelu OSN často znalecky doplňovali. Zajímavá diskuze se strhla také po přednášce pracovníka z Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Na závěr mezi studenty zavítal Petr Havlík, vedoucí Stálé mise ČR při OSN ve Vídni.

Jaderná elektrárna Temelín

6

Nejen delegáty Komise pro udržitelný rozvoj lákalo blíže poznat chod jaderné elektrárny Temelín. Nejprve se skupina vydala do Informačního centra v renesančním zámečku Vysoký Hrádek, kde si prohlédla expozici věnovanou atomové energii. Krátký film vysvětlující proces štěpení jádra a řetězovou reakci nabyl s 3-D brýlemi na očích netušených rozměrů a někteří nestačili uhýbat před útočícími atomy. Všechny zaujala mlžná komora, v níž bylo možné vidět dráhy


Letecká základna v Čáslavi

Prohlídka letecké základny v Čáslavi, kam se delegáti z Modelu NATO vydali, začala na velící věži, odkud příslušníci armády řídí veškerý provoz na letištní ploše. Další kroky vedly do hangáru, kde byla představena podzvuková letadla, která jsou důležitým pilířem českých vzdušných sil. Detailnější pohled do kabiny nabídl jeden z  letounů podrobující se  servisní kontrole. Zlatým hřebem byl vstup do hangáru se čtyřmi Gripeny následovaný efektní podívanou v podobě leteckého simulátoru letounu L-159.

SPOLEČNÁ ČÁST SPOLEČNÁ ČÁST

všudypřítomného alfa, beta i gama záření. Plni teoretických znalostí si delegáti poté prošli první blok elektrárny, strojovnu a turbínu.

Česká národní banka

Účastníci Summitu působící ve Světové obchodní organizaci zahájili exkurzi v České národní bance dvěma krátkými filmy o založení a významu centrální banky. Následně si prošli výstavu Lidé a peníze. V jednom z nejzabezpečenějších prostorů v republice byla k vidění různorodá platidla, od starodávných až po ta nejmodernější. Největší ohlas však sklidily zlaté cihly v hodnotě půl miliardy korun. Jednu z nich si studenti v závěru exkurze dokonce mohli potěžkat.

Seminář rétoriky

Přednáška Vladimíry Hamalové, redaktorky Českého rozhlasu, o sociální komunikaci a rétorice delegáty na workshopu zaujala natolik, že poté proběhl pro zájemce navazující seminář. Menší počet posluchačů umožnil uzpůsobit výklad jejich zájmu a jít více do hloubky. Účastníci si kromě užitečných rad chválili především individuální přístup, který by v přeplněné aule nebyl jinak možný.

7


MODEL OSN MODEL OSN

Model OSN

je simulací činnosti reálné Organizace spojených národů. Vzhledem k velikosti a rozmanitosti simulované organizace, se ho účastní největší množství studentů. Jelikož navazuje na více než deset úspěšných ročníků Pražského modelu OSN, může se také pochlubit nejdelší tradicí. Na rozdíl od zbývajících dvou Modelů zde nevystupuje jen jednotlivec, ale celá delegace. Středoškolští studenti jsou rozděleni do jednotlivých orgánů, ve kterých zastupují zájmy přidělených států. Mezi nimi můžeme najít Valné shromáždění (GA), v němž jsou zastoupeny všechny členské státy OSN, Radu pro lidská práva (HRC), nový orgán OSN, jehož hlavním úkolem je prosazovaní a ochrana lidských práv, Hospodářskou a sociální radu (ECOSOC) zabývající se hospodářskými a sociálními otázkami, Komisi pro udržitelný rozvoj (CSD), která dohlíží na zachování cenných přírodních zdrojů, Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), jež je specializovanou agenturou OSN usilující o veřejné zdraví, a samozřejmě také Radu bezpečnosti (SC), výkonný orgán OSN, jehož nelehkým úkolem je udržování míru a bezpečnosti ve světě. K Modelu OSN je rovněž přičleněna další důležitá mezinárodní organizace orientující se tentokrát na oblast hospodářství – Světová obchodní organizace (WTO).

Generální partner Model UN General Partner

Hlavní partner Model UN Main Partner

Informační Centrum OSN v Praze United Nations Information Centre

8


Reforma

Letošní ročník se v mnohém lišil od ročníků předcházejících – v rámci reformy byly sloučeny tři výbory Valného shromáždění, a to se na Modelu poprvé objevilo jako celek. Kromě této změny přibyly dva další orgány: Rada pro lidská práva a Hospodářská a sociální rada. Hlavním důvodem pro uskutečnění reformy bylo, aby byl Model OSN pro své delegáty stále atraktivní, aby jim mohl nabízet stále nové poznatky a nové způsoby jednání.

Přípravná setkání

Přípravná setkání se nenesou v tak oficiálním duchu jako konference, přesto se už v jejich průběhu postupně přechází na způsob jednání pro konferenci typický. Program v jednotlivých orgánech byl připravován tak, aby nováčkům pomohl nejen proniknout pod pokličku práce diplomata, odboural strach z mluvení před velkým fórem posluchačů, ale také aby delegátům přiblížil témata, která jsou v jednotlivých orgánech probírána. K tomu Sekretariátu napomáhají především zajímaví hosté – a v letošním roce jich bylo opravdu mnoho.

Hosté

MODEL OSN MODEL OSN

Průběh ročníku

Michael Romancov – politický geograf FSV UK Václav Nekvapil – ředitel Asociace pro komunikaci ve veřejném sektoru Filip Moravec – analytik AMO Cyril Bumbálek – Ministerstvo zahraničních věcí ČR Lenka Kovačovská – analytička AMO Jan Líska – Člověk v tísni Věra Honusková – Katedra mezinárodního práva PF UK Ivan Rynda – Centrum pro otázky životního prostředí UK Miroslav Havránek – Centrum pro otázky životního prostředí UK Jakub Landovský – FSV UK Michal Procházka – Česká rozvojová agentura Dora Tomíčková – Klinika infekčních nemocí FN Na Bulovce Michal Smrek – White & Case Jan Mühlfeit – Chairman Europe Microsoft Corporation Jan Skopeček – Centrum pro ekonomiku a politiku Martin Tlapa – Ministerstvo průmyslu a obchodu Antonín Berdych – ředitel kabinetu místopředsedy Vlády ČR Jana Peterková – odbornice na mezinárodní vyjednávání, VŠE Praha Vladimíra Hamalová – lektorka rétoriky, Metropolitní univerzita

9


MODEL OSN MODEL OSN

Orgány Modelu OSN očima delegátů

Během pěti přípravných setkání se delegáti postupně seznamovali s jednotlivými orgány Modelu OSN, ve kterých zastupovali přidělené státy. Jaké tyto orgány vlastně jsou, jakou problematikou se zabývají, a jak jejich působení vnímají samotní delegáti?

Rada bezpečnosti Francie: Anna Hlaváčová

„Tento rok nechalo předsednictvo agendu plně v našich rukou. Spojeným státům se podařilo protlačit bod situace v Súdánu – Dárfúru, Velké Británii humanitární krizi v  Zimbabwe a Francii situaci v  pásmu Gazy, ke které jsme na čtvrtém přípravném setkání úspěšně schválili komuniké. Vzhledem k  tomu, že bychom jako delegáti Rady bezpečnosti měli mít povědomí o dění v celém světě, zajistilo nám předsednictvo i několik zajímavých přednášek. Mě osobně nejvíce zaujala přednáška pana Romancova o nerostném bohatství Arktidy.“

Valné shromáždění Jižní Korea: Michal Říha

„Valné shromáždění je orgán, v němž je zastoupeno nejvíce států, a proto je i místem největší koncentrace nápadů, připomínek, ale i rozporů a hádek. Zde člověk zkrátka umět mluvit musí. Je úžasné pozorovat změny ve vystupováním svém, ale i mých kolegů. Slovní přestřelky se stupňovaly, zdokonalovaly a vybrušovaly do netušených rozměrů. I během přestávek se tvořily malé skupinky, které jednaly kuloárně. Každá minuta se musela využít. Každá minuta na Summitu totiž znamená možný posun ve váš prospěch, ale i ve prospěch vašeho protivníka.“

Rada pro lidská práva Argentina: Šárka Ošťádalová

10

„Lidská práva se sice mohou zdát být naprostou samozřejmostí, ale během bouřlivých debat v našem orgánu vám rychle dojde, že i tato oblast má své neotupené hrany a kostlivce ve skříni. Nezapomenutelným zážitkem pro mě byla Univerzální periodická revize Myanmarské republiky, dříve Barmy. Při té se zapotili nejen zástupci myanmarské delegace, v níž se na chvíli proměnila část našeho předsednictva, ale i naši delegáti, kteří se je snažili přesvědčit o tom, že porušují lidská práva svých občanů.“


„Hospodářská a sociální rada je nepochybně jeden z nejvšestranněji zaměřených orgánů Modelu OSN. Díky tomu se málokdy stane, že by se nějaký stát nemohl vyjádřit k žádnému tématu. Na workshopech jsme se zabývali aktuálními celosvětovými problémy jako jsou ekonomická krize, mezinárodní organizovaný zločin nebo práva žen v  islámských zemích. Jako delegátce Rakouska mi nahrávala zejména debata o technologiích pro rozvoj a o významu atomové energie.“

Komise pro udržitelný rozvoj Spojené státy americké: Lukáš Dostál

„Původně jsem se domníval, že se v Komisi pro udržitelný rozvoj bude jednat pouze o otázkách životního prostředí. Postupem času se moje domněnky ukázaly být scestné. Díky provázanosti témat i s  jinými oblastmi se pro mě jednání v  tomto orgánu stalo zálibou. Oceňuji, že nám Sekretariát dokáže o projednávaných bodech agendy podat kvalitní informace, zprostředkovat zajímavé přednášky a v  neposlední řadě navodit příjemnou atmosféru.“

MODEL OSN MODEL OSN

Hospodářská a sociální rada Rakousko: Eva Černíková

Světová zdravotnická organizace Velká Británie: Jakub Vaněk

„Snad proto, že zdraví a život nejsou tak úplně typická mezinárodně-politická témata, je náš orgán na rozdíl od ostatních ,,oázou klidu“, kde není místo pro velkou politiku, zato je zde prostor pro to nejcennější, co člověk má. Letos se budeme zabývat jak dlouhodobými problémy, tak aktuálními krizemi. Tématem našich jednání bude například migrace a zdravotní rizika s ní spojená. Shoda v tomto bodě není snadnou záležitostí, ale bude nutné k ní dospět, aby se zmírnilo utrpení nevinných lidí.“

Světová obchodní organizace Zimbabwe: Kristián Léko

„Zastoupení Světové obchodní organizace v rámci Summitu je oproti reálné organizaci o poznání komornější. Na workshopech jsme vyslechli několik přednášek, díky nimž jsme pochopili, jak funguje mezinárodní obchod či samotná WTO. Také jsme prodiskutovali všechny body Rozvojové agendy z Dohá, tedy liberalizaci obchodu se zemědělskými a nezemědělskými výrobky a liberalizaci služeb. Naším hlavním úkolem na konferenci je přirozeně hledání kompromisů mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi.“

11


MODEL OSN MODEL OSN

Generální partner Modelu OSN Nadace Educa byla založena v roce 2002 manžely Renátou a Petrem Kellnerovými s cílem podporovat rozvoj vzdělávání v České republice. Hlavním dlouhodobým projektem Nadace Educa je projekt Open Gate. Jeho smyslem je nabídnout kvalitní vzdělání dětem z celé České republiky, ze všech sociálních skupin. V rámci tohoto projektu vzniklo první české kolejní osmileté gymnázium OPEN GATE – Boarding School v Babicích u Prahy. Je zaměřeno na živé jazyky, především angličtinu a další cizí jazyk podle výběru. Od kvinty mají studenti bilingvní anglicko-český program, díky kterému se zlepšuje jejich schopnost komunikace a studia v angličtině. Už dnes mají studenti možnost skládat britské maturitní zkoušky A-levels z některých předmětů. Pro kolejní školu Open Gate je příznačná příjemná atmosféra daná malým počtem žáků ve třídách, dostatkem kvalifikovaných učitelů, z nichž třetina je zahraničních, a širokou nabídkou možností trávení volného času. Škola Open Gate je pyšná na to, že prosazuje moderní trendy ve vzdělávání, důraz na chápání souvislostí, rozvíjení dovedností a schopností studentů, jejich osobnosti. Vychovává studenty k toleranci, zodpovědnosti a respektu k sobě, druhým i k přírodě. Podrobnosti naleznete na: www.opengate.cz. Nadace Educa finančně podporuje studenty gymnázia Open Gate ze sociálně znevýhodněného prostředí finančním příspěvkem až do 100 % školného. Jde o celkovou částku kolem 50 miliónů korun ročně. Nadace Educa věnuje svoji pozornost také dalším projektům a aktivitám, které jsou zaměřeny na zvyšování vzdělanosti dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí, na jejich informovanost a celkový rozvoj osobnosti. To je důvod, proč se nadace stala již tradičně generálním partnerem Pražského modelu OSN. Studenti kolejního gymnázia Open Gate se akcí v rámci Pražského modelu OSN aktivně účastní.

12

www.nadace-educa.cz

Mezi další projekty Nadace Educa patří Počítače pro úsměv, kdy nadace věnuje počítače dětem z dětských domovů, ze zařízení pro děti-cizince a také individuálním žadatelům. Časopis Zámeček – v tomto projektu se nadace již pátým rokem podílí na finanční stabilitě měsíčníku, který je bezplatně zasílán dětem do všech dětských domovů v ČR. V projektu Důstojný život se Nadace Educa rozhodla finančně podpořit mládež z Domu na půli cesty v Kynšperku, který je mezistanicí pro děti z dětských domovů a výchovných ústavů na jejich cestě mezi životem ústavním a samostatným – po dosažení zletilosti.


jehož náplní je simulace fungování Severoatlantické aliance, probíhá v rámci Pražského studentského summitu již potřetí. V  křeslech velvyslanců členských zemí zde zasedá 26 středoškolských studentů, jejichž jednacím jazykem se na dobu trvání Summitu stává pouze jazyk anglický. Model NATO tak nabízí studentům se zájmem o bezpečnostní otázky příležitost vyzkoušet si jednání na vysoké úrovni, které se svou podobou velmi přibližuje jednání v  reálné organizaci. Důraz je zároveň kladen na zdokonalení ústního i písemného projevu účastníků a rozvoj diplomatických schopností. Stejně jako v reálné Severoatlantické alianci, najdeme v Modelu NATO tyto státy: Belgii, Bulharsko, Českou republiku, Dánsko, Estonsko, Francii, Itálii, Island, Kanadu, Litvu, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Spojené státy americké, Španělsko a Turecko.

Model NATO is co-sponsored by the North Atlantic Treaty Organization

MODEL NATO MODEL NATO

Model NATO,

Hlavní partner Model NATO Main Partner

13


MODEL NATO MODEL NATO

Průběh ročníku Účastníci

Výběru účastníků byla věnována náležitá pozornost především proto, aby byla sestavena šestadvacítka delegátů, kteří se zajímají o bezpečnostní a mezinárodní témata a jsou schopni účastnit se diskuzí v angličtině. Z těchto důvodů jsme připravili náročný dvoukolový přijímací proces testující jak odborné a jazykové znalosti, tak motivaci a kreativitu, které jsou pro účastníka projektu naprosto nezbytné. Soudě podle dosavadního průběhu ročníku se nám letos podařilo sestavit skutečně kvalitní skupinu.

Program

Delegáti Modelu NATO se sešli celkem pětkrát, aby se důkladně seznámili s historií, strukturou a především fungováním a aktivitami Severoatlantické aliance. Velká pozornost byla taktéž věnována jednacím procedurám Severoatlantické rady, jelikož jejich zvládnutí je pro hladký průběh jednání zásadní. Studenti měli možnost setkat se a debatovat s  exkluzivními hosty, jejichž výčet naleznete na následující straně. Na základě mnoha hodin diskuzí si pak studenti sami vybrali témata, která chtějí dále na Pražském studentském summitu projednávat.

Co nás čeká

Mladí studenti se v rolích velvyslanců při NATO pokusí nalézt řešení v otázkách bezpečnosti a vývoje pro tuto organizaci klíčového regionu – Afghánistánu. Svou pozornost dále zaměří na vztahy s Ruskem, spolupráci s Ukrajinou a Gruzií či rozšiřování Aliance. Model NATO nabídne i další  v praxi uskutečňované formáty jednání – pracovní snídani a pracovní večeři. To vše zajisté přispěje k co možná nejautentičtějšímu zážitku pro všechny účastníky projektu.

Spolupráce

Těší nás, že jsme letos opět mohli navázat na úspěšnou spolupráci s našimi partnery a vytvořit nová partnerství, v  prvé řadě se samotnou Severoatlantickou aliancí a britským velvyslanectvím, dále pak s velvyslanectvím USA, Pražským institutem bezpečnostních studií (PSSI), Informačním centrem o NATO či Univerzitou obrany a dalšími. Oficiální podporu třetímu ročníku vyjádřila i ministryně obrany České republiky Vlasta Parkanová. V  průběhu Summitu se studenti navíc mohou těšit na odborné konzultace Štefana Füleho, mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky při NATO.

14


Velká Británie: Jakub Živanský „Model NATO není mým prvním setkáním s akcí podobného typu, proto když jsem v září vyplňoval přihlášku, byl jsem přesvědčený, že přesně vím, co mě čeká a jak bude vše probíhat. Za těch několik měsíců se však pro mne stal Model něčím mnohem víc než jen pouhou simulací Severoatlantické rady. V  prvé řadě se mi dostalo příležitosti hovořit s  celou řadou velice zajímavých hostů, zdokonalit své vyjadřovací schopnosti v angličtině, získal jsem nové zkušenosti a rozšířil si rozhled o mezinárodních vztazích. Nadto veškerá jednání probíhala ve velmi motivujícím a přátelském duchu a dokázala mě přímo pohltit. Během přípravných setkání jsme si vyměňovali svá národní stanoviska a zjistili, jak obtížné je dospět ke společnému závěru. Hlavní však bylo a je, že přes všechny překážky jsme byli schopní k němu dojít. Právě toto považuji za nejdůležitější poselství celého Modelu. Vždyť schopnost otevřeně naslouchat ostatním, mít vůli ke kompromisu a nakonec se i dobrat ke konsenzu v dnešním světě velmi chybí a díky účasti v tomto projektu máme možnost se tomu naučit.”

Hosté

MODEL NATO MODEL NATO

Model NATO očima delegáta

Vlastimil Picek armádní generál, náčelník Generálního štábu Armády České republiky Jean Fournet bývalý náměstek generálního tajemníka NATO pro veřejnou diplomacii Štefan Füle velvyslanec České republiky při NATO Petr Tichý bývalý zástupce České republiky na Velitelství pro transformaci NATO v Norfolku Petr Vágner velvyslanecký rada České republiky na Ukrajině František Padělek náměstek ministryně obrany České republiky

15


MODEL EU MODEL EU

Model Evropské unie

se od předchozích dvou Modelů liší tím, že se do rolí ministrů a ministryní reprezentujících jednotlivé členské státy v Radě Evropské unie, jedné z klíčových institucí EU, dostávají posluchači vysokých škol. Model EU poskytuje příležitost pohlédnout na Unii ze zcela nové perspektivy, která se výrazně odlišuje od nekompletních znalostí jejích mechanismů, jež studenti získávají díky přednáškám a četbě v rámci tradičního univerzitního vzdělávání. Na přípravu mají dvě setkání, během nichž se pokoušejí nalézt řešení unijních problémů. O nich poté na nejvyšší úrovni diskutují na konferenci. Stejně jako v reálné Evropské unii můžeme i v Modelu EU nalézt tzv. sedmadvacítku složenou z těchto států: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malta, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko.

Generální Partner Model EU General Partner

NIZOZEMSKÉ VELVYSLANECTVÍ

16

Hlavní Partner Model EU Main Partner


Myšlenka

Evropská unie bývá, často oprávněně, považována za komplikovanou organizaci, které je těžké porozumět. Model EU se snaží vyplnit mezeru ve vzdělávacích příležitostech českých vysokoškoláků, kteří, třebaže jde o formu vzdělávání hojně používanou v zahraničí, byli donedávna ochuzeni o možnost zkusit si fungování jedné z institucí EU na vlastní kůži.

Účastníci

V náročném výběrovém řízení, v jehož rámci měli uchazeči za úkol charakterizovat priority evropské politiky státu, který by rádi zastupovali, uspělo 27 studentů. Tito vysoce motivovaní mladí lidé prokazují, že již nyní disponují značnými znalostmi v oblasti unijní problematiky a k tomu jsou dychtiví zkoušet nové věci a čelit náročným výzvám. V Modelu EU nejsou zastoupeni pouze posluchači pražských vysokých škol, ale také univerzit v Brně, v Olomouci nebo v Plzni.

MODEL EU MODEL EU

Průběh ročníku

Program

Dva workshopy Modelu EU byly plné zajímavých programových položek. První byl zaměřen na debaty o aktuální komunitární legislativě – regulaci cen roamingových SMS zpráv a otázce podpory biopaliv. Na druhém byla připravena panelová diskuze na téma transatlantických vztahů s exkluzivním mezinárodním zastoupením. Účastníci byli seznámeni s jednacím řádem modelové Rady EU a cvičně si vyzkoušeli vyjednávání o současných tématech a krizových situacích, které EU řeší. Během jednodenního tréninku si pak studenti pod vedením profesionálního lektora z německého sdružení Planpolitik zlepšili své negociační schopnosti a naučili se některé strategie, které jim mají nejen pomoci dosáhnout na závěrečné konferenci shody, ale jsou zkušenostmi využitelnými i v budoucnosti.

Co je před námi

Účastníky letošního Modelu EU čekají tři dny tvrdých jednání o konfliktních tématech. Kromě hledání společné pozice pro novou kapitolu vztahů se Spojenými státy se budou ministryně a ministři zabývat i řadou otázek spadajících do prvního pilíře EU. Atmosféru jednání dotváří i skutečnost, že Česká republika nyní předsedá Radě EU, a tudíž se dostává unijním tématům více pozornosti v médiích i v celospolečenském diskurzu.

17


MODEL EU MODEL EU

Model EU očima delegátky Portugalsko: Lucie Polívková „Pokud zadáte heslo Pražský studentský summit do internetového vyhledávače, dozvíte se například, že se jedná o ,prestižní setkání studentů z celé České republiky, kteří se aktivně zajímají o domácí i meziinárodní dění’. Pro mě osobně ale znamená mnohem víc. Modelu Evropské unie jsem se poprvé zúčastnila již v loňském roce jako zástupkyně Portugalska, kterému jsem zůstala věrná i letos. Zpočátku jsem si sice jen velmi obtížně dokázala představit samu sebe jako ministryni zahraničí, ovšem již během prvního přípravného setkání jsem o sobě mluvila v  množném čísle a své spolužáky jsem bez zaváhání oslovovala ,vážený pane ministře’. Kromě ministerské ,generálky’ mi oba workshopy poskytly zajímavý pohled na aktuální problémy mezinárodní politiky, a to především díky možnosti setkat se s  českými i  zahraničními odborníky. Zapomenout nesmím ani na originální nácvik negociačních technik pod vedením lektora z německého Planpolitik. Díky několika herním simulacím jsem měla možnost si například vyzkoušet, jak důležitou roli hraje znalost protihráče a kuloární jednání. Ta nejnáročnější část programu, tedy samotná zasedání v prostorách hotelu Hilton Prague, nás sice teprve čeká, ovšem již teď jsem si jistá, že všichni ministři evropské sedmadvacítky se přesvědčí o tom, že ty hodiny přípravy za to stojí. Kdo nezažil, jaké to je, celý den diskutovat o problému, jehož řešení se zpočátku zdá být nedosažitelné, kdo nestrávil hodiny vyjednáváním a nekonečnými debatami o na první pohled nepodstatných formulacích, ten asi nikdy nepochopí radost z toho, když se po dlouhých hodinách strávených v jednacím sále podaří nalézt společný kompromis. Pražský studentský summit mě naučil, že nikdy neexistuje jen jedna univerzální a nezpochybnitelná pravda a že vůbec nezáleží na tom, jak silné jsou vaše argumenty, když zároveň nejste ochotni naslouchat druhým. Už jenom z tohoto důvodu se domnívám, že to stojí za to.”

Hosté

18

Herman Schaper – velvyslanec Nizozemského království při NATO István Gyarmati – Centre for Democratic Transition Bastian Giegerich – International Institute of Strategic Studies Petr Piškula – Vodafone CZ Maritn Rezek – Sdružení obrany spotřebitelů Tomáš Doucha – Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Vladimír Vlk – Ministerstvo životního prostředí Jan Rovenský – Greenpeace Petr Havel – nezávislý novinář Björn Warkalla – Planpolitik


Vzdělávacím projektem prošly za 14 let jeho existence tisíce studentů. Některým přirostl k srdci natolik, že se po ukončení střední školy zapojili do jeho samotné realizace. Kde bychom některé z nich dnes zastihli?

Jakub Kulhánek

V prvním ročníku gymnázia se Jakub poprvé dozvěděl o Modelu OSN a díky jeho odhodlání ještě téhož roku zasedl za jednací stůl jako delegát Kanady. Celý projekt jej naprosto pohltil a následující roky strávil v Radě bezpečnosti jako delegát USA či Ruska. „Na Modelu jsem poznal spoustu zajímavých lidí, se kterými jsem mohl sdílet svůj zájem o mezinárodní vztahy. Některé z nich řadím mezi své nejlepší přátele dodnes,“ říká. Poté, co započal studium mezinárodních vztahů na Karlově univerzitě v Praze, se Jakub zhostil role člena Sekretariátu. „Organizace Modelu mi přinesla nejen nedostatek spánku a trochu stresu,“ směje se, „ale hlavně mě obohatila o cenné zkušenosti. Největším zadostiučiněním jsou ovšem reakce spokojených delegátů.“ Po krátké pauze se Jakub do projektu vrátil jako koordinátor modelu EU. Znalosti nabyté na Summitu plně využil, když odcestoval do Washingtonu studovat ruská studia na prestižní škole Georgetown University. Mimo to se v současnosti věnuje pozici výzkumného asistenta v Center for European Policy Analysis. „Model mi mimo jiného rozhodně dodal potřebnou kuráž vyzkoušet nové věci, včetně studia v zahraničí,“ přemítá Jakub nahlas.

Martina Klicnarová

„Pražský studentský summit byl mojí první zkušeností s Modelem OSN a musím říct, že ve mě vyvolal obrovský zájem o problematiku mezinárodní vztahů.“ Martina se poprvé účastnila PSS jako delegátka Velké Británie ve Výboru pro odzbrojení a mezinárodní bezpečnost. Bezpečnostní problematika ji zaujala natolik, že další dva roky strávila v  Radě bezpečnosti jako delegátka a poté jako místopředsedkyně. Nyní studuje Válečná studia na King’s College v  Londýně a nadále se věnuje Modelu OSN. Loni byla zástupkyní generálního tajemníka Londýnského mezinárodního modelu OSN (LIMUN). V  letošním roce je viceprezidentkou King’s College London Model United Nations Society. Na starosti má trénink delegátů na různé konference ve světě i ve Velké Británii. Martina se také účastní mnoha britských Modelů OSN jako předsedkyně, pouze v  letošním roce to byly modely ve  Warwicku, Oxfordu, Cambridge a Londýně. „Model OSN mi pomohl získat přehled o mezinárodním dění a fungování mezinárodních organizací,“ říká Martina. Po ukončení studia by chtěla pokračovat ve studiu mezinárodního trestního práva a pracovat ve výzkumu nebo mezinárodních organizacích.

OSOBNOSTI SUMMITU OSOBNOSTI SUMMITU

Osobnosti Pražského studentského summitu

19


ORGANIZAČNÍ INFORMACE ORGANIZAČNÍ INOMCE 20

Organizační informace Vzhledem k tomu, že se letošní konference přesunula do jiných prostor, přinášíme vám stručné organizační informace, jež vám pomohou se v novém prostředí lépe zorientovat.

Slavnostní zahájení

Zahájení Pražského studentského summitu se již tradičně koná v nádherných prostorách v centru Prahy. Pravidelně se jej účastní celá řada významných hostů z diplomatické, politické, komerční i mediální sféry. Kromě nich před počeným publikem vystoupí se svým úvodním projevem i samotní účastníci projektu.

Obecní dům

Konference bude zahájena v Obecním domě. Ten je pro české země v historickém kontextu velmi důležitou památkou. Stojí na počátku tzv. Královské cesty, která vedla průvod českých králů na Pražský hrad. Do českých moderních dějin se nejvýznamněji zapsal především 28. října 1918, kdy zde byla vyhlášena samostatnost Československa, nebo v listopadu 1989 při prvním setkání zástupců Občanského fóra a představitelů komunistické vlády. Na výzdobě nejvýznamnější pražské secesní budovy se na počátku dvacátého století podíleli přední čeští umělci v  čele s  J. V. Myslbekem, L. Šalounem, M. Alšem, A. Muchou či M. Švabinským.

Hotel Hilton Prague

Samotné jednání se bude odehrávat v reprezentativních prostorách hotelu Hilton Prague. Hotel je monumentální moderní stavbou zdobící pravý břeh řeky Vltavy. Nabízí dvacet osm konferenčních místností a sálů. Ty umožňují konání řady společenských akcí, například kongresy, charitativní a benefiční akce, recepce či módní přehlídky. Hilton Prague je největším hotelem ve střední a východní Evropě.

Jak se dostat do hotelu Hilton Prague?

Městská hromadná doprava nabízí více možností, přičemž cílem je vždy stanice Florenc. Využít můžete trasu metra B a C nebo tramvaj číslo 8 a 24, případně také autobusové linky číslo 133 a 135. Skleněný monument hotelu Hilton se nachází v ulici Pobřežní, kam se nejsnáze dostanete ulicí Ke Štvanici směrem k nábřeží Vltavy.

Registrace a jednání v hotelu Hilton Prague

Registrace bude probíhat na začátku každého konferečního dne vždy od 8:15 do 8:45. Jednání pak začínají přesně v 9:00 a končí ve večerních hodinách. Součástí programu je i pracovní oběd a coffee breaky, které poskytují čas pro diskuzi v kuloárech.

Jak najít Model či orgán? Model OSN

Rada bezpečnosti Valné shromáždění HRC ECOSOC CSD WHO WTO

Model NATO Model EU

Florenc Tyrolka + Hercovka + Rokoska Karlín II. + Karlín III. Atheny + Barcelona Berlín + Brusel Chez Louis Salon Karlín I. Roma + Vienna Palmovka


Přízemí 0.

Mezanin -I.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE ORGANIZAČNÍ INFORMAC

První patro I.

21


POŘADATEL POŘADATEL

Asociace pro mezinárodní otázky Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) se již více jak deset let věnuje vzdělávací, výzkumné a publikační činnosti. Za tu dobu se z AMO stal respektovaný think-tank v České republice i v zahraničí. Naším cílem je zprostředkovávat dialog mezi zástupci politiky, široké veřejnosti a byznysu.

Vzdělání

Spektrum aktivit Asociace pro mezinárodní otázky je velmi široké. Kromě Pražského studentského summitu nabízí v oblasti vzdělání i přípravné kurzy pro uchazeče o studium politologie, mezinárodních vztahů a mezinárodních teritoriálních studií. V minulosti AMO seznamovalo české studenty s tématikou Evropské unie a rozvojovou problematikou. Další projekty pro české studenty chystá i do budoucna.

Výzkum

Odborné zázemí plní v Asociaci Výzkumné centrum, které přispívá k identifikaci a výzkumu otázek důležitých pro zahraniční politiku České republiky a její postavení v současném světě. Centrum poskytuje nezávislé odborné analýzy, vytváří prostor pro odbornou i veřejnou diskusi o problémech mezinárodní politiky a navrhuje jejich možná řešení. Výzkumné centrum se věnuje Evropské unii, postsovětskému prostoru, Blízkému východu, Asii a americkému kontinentu. Mimo jiné se prostřednictvím specializovaných pracovních skupin zabývá českou zahraniční politikou, energetickou bezpečností a evropskou politikou sousedství. Za dobu své existence vydala Asociace více jak čtyři stovky odborných studií, politických doporučení a knižních publikací. Mezi stěžejní výstupy patří každoročně vydávaná „Agenda pro českou zahraniční politiku“, která definuje konkrétní zahraničně-politické priority České republiky.

Otevřená společnost

Asociace má také bohaté zkušenosti v oblasti transformační spolupráce. Již několik let organizuje rozsáhlé projekty na podporu rozvoje občanské společnosti v Bělorusku a na Ukrajině. Realizuje také dlouhodobý program stáží pro představitele běloruských demokratických sil a podílí se i na dalších projektech v regionu východní Evropy.

22

www.amo.cz


Hlavní koordinátor Zástupkyně hlavního koordinátora Generální tajemnice Modelu OSN Koordinátorka Modelu NATO Koordinátor Modelu EU Organizační koordinátoři Tecnický koordinátor

Jan Pýcha Jana Hlaváčová Daniela Zrucká Hana Bojdová Vít Dostál Ondřej Široký, Jaroslav Kubát David Petrbok

Koordinátorka komunikace s delegáty Šéfredaktorka novin Chronicle Zástupkyně šéfredaktorky Tisková mluvčí Koordinátor registrace Webmaster Koordinátor korektur Fotograf

Daniela Zrucká Michaela Baginová Tereza Jermanová Nguyen Minh Huong Lucie Pávková Petr Švec Lucie Bednárová Petr Gottfried

Střešní koordinátoři

Model OSN

Rada bezpečnosti Předseda Místopředsedkyně Místopředseda Místopředsedkyně

Valné shromáždění

Michal Thim Veronika Bártíková René Cienciala Tereza Jermanová

Předsedkyně Místopředseda Místopředseda Místopředseda Místopředseda Místopředseda Tajemnice Tajemnice Tajemník Tajemnice

Daniela Zrucká Dominik Jandl Jaroslav Kubát David Petrbok Jiří Vicherek Tomáš Vilím Martina Bělíková Lucie Doubková Jan Dragoun Lucie Pávková

Rada pro lidská práva Předseda Místopředsedkyně Místopředsedkyně Místopředseda

Jiří Bejček Nguyen Minh Huong Daria Sandul Dominik Žídek

Hospodářská a sociální rada Předsedkyně Místopředsedkyně Místopředseda Tajemník Odborná poradkyně

Jana Fabiánová Kateřina Palová Jan Přech Jakub Rybář Michaela Baginová

Komise pro udržitelný rozvoj Předsedkyně Místopředseda Místopředseda Místopředsedkyně

Zuzana Rimešová Jan Braunsberger Jan Chlouba Gabriela Milská

Světová zdravotnická organizace Předsedkyně Místopředseda, Místopředsedkyně Odborný poradce Světová obchodní organizace Předseda Místopředsedkyně Místopředseda Odborný poradce

Model NATO

Předsedkyně Místopředsedkyně Místopředseda Místopředseda

Model EU

Předseda Místopředseda Místopředsedkyně Místopředseda Místopředseda Místopředseda

PŘÍPRAVNÝ TÝM PŘÍPRAVNÝ TÝM

Vedení Pražského studentského summitu

Iva Michaljaničová Ladislav Drha Radka Nedbalová Pavel Tesner Jakub Růžička Kateřina Pljaskovová Petr Švec Jan Walter

Hana Bojdová Martina Braunová Luděk Mohr Michal Pečeňa

Vít Dostál Miroslav Benáček Ivana Jemelková Vít Nejedlo Ondřej Picka Karel Ulík

23


PRŮVODCE SUMMITEM 2009 PRŮVODCE SUMMITEM 20 24

Editor Jan Pýcha

Texty

Hana Bojdová, Vít Dostál, Jana Hlaváčová, Tereza Jermanová, Luděk Mohr, Nguyen Minh Huong, Michal Pečeňa, Kateřina Pljaskovová, Jan Pýcha, Daniela Zrucká

Fotografie

Petr Gottfried, Hana Bojdová, Zuzana Fialová Technická spolupráce David Petrbok

Grafika

Jana Malečková | www.inspiro-solutions.cz © Asociace pro mezinárodní otázky 2009 www.studentsummit.cz


Generální partner Model UN General Partner

Model NATO is co-sponsored by the North Atlantic Treaty Organization

Generální Partner Model EU General Partner

NIZOZEMSKÉ VELVYSLANECTVÍ

Hlavní partner Model UN Main Partner

Univerzitní partner University Partner

Hlavní partner Model NATO Main Partner

Partner zahájení Venue Partner

Hlavní Partner Model EU Main Partner

Partner jednání Venue Partner

DODAVATELÉ SLUŽEB | SERVICE PARTNERS

MEDIÁLNÍ PARNEŘI | MEDIA PARTNERS

Partnerské město Partner City

PARTNEŘI PARTNEŘI

TOP PARTNEŘI | TOP PARTNERS


SSM 2009  

Brozura pro delegaty

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you