Page 1

Het enige opvoedblad voor 4-16 jaar, www.jmouders.nl

LAAT JE NIET GEK MAKEN

voor ouders

eindmusical SPORTDAG

avondvierdaagse

350 LEGOBLOKJES WASSEN

cadeautje voor de juf

MIJN ZOON ZIET OPA

RAPPORTBESPREKING

klas schoonmaken VOETBALTOERNOOI

EN DIE IS AL 10 JAAR DOOD

en nog veel meer

7

‘OOIT DOE IK EEN ROB DE NIJSJE’

OPLOSSINGEN VOOR DE JUNISTRESS

TWEELINGVADER HOWARD KOMPROE

Zo geef je ze zelfvertrouwen

DO’S EN DON’TS VAN COMPLIMENTJES

FACEBOOKEN OVER JE KIND

LEUK, MAAR OOK GEVAARLIJK

16e jaargang - nummer 6 - juni 2012 - losse nummers € 4,95

J-M_Juni_2012_DEF.indd 2

07-05-12 13:31

jm6 omslag.indd 101

09-05-12 11:44


Evert de Vos is hoofdredacte ur van J/M. Hij w oont samen met zij n vriendin, hun zo on van 16 en doch ter van 14

APPLAUS VOOR ONSZELF EDITORIAL EVERT DE VOS FOTOGRAFIE DUCO DE VRIES

We zijn geweldig! We kunnen elkaar van geluk in de

in ieder geval lof verdienen, dat zijn de bedenkers

armen vallen, desnoods op de schouders rammen.

van de anti-alcoholcampagne ‘Niet onder de 16’. Zij

We mogen elkaar in ieder geval uitgebreid

namen ouders serieus, voorzagen hen van nieuwe

feliciteren, want wij - de Nederlandse ouders -

wetenschappelijke inzichten over de kwalijke rol van

voeden uitstekend op, zo concluderen

alcohol op de groei van puberhersenen. En ze

wetenschappers naar aanleiding van de

erkenden dat ouders dé sleutel zijn voor gedrags-

internationale studie Health Behaviour in School-

verandering bij jongeren.

aged Children. Stonden onze kinderen vroeger bekend als de

Doen we nu dus alles goed? Nou... op het gebied

zuipschuiten van Europa, nu behoren ze tot de

van overgewicht hebben we met z’n allen nog wel

nuchterste van dit continent. Alleen de 15- en

wat te doen, en ook over de leerprestaties van

16-jarigen bevinden zich in de middenmoot. Ze

jongens valt het een en ander te zeggen. En dan zijn

stappen ook minder en beginnen relatief laat met

er nog tal van kleine punten van aandacht. Zo heb ik

seks. De Nederlandse jeugd behoort tot de geluk-

echt wat aan het artikel over hoe je zelfvertrouwen

kigste - en ook braafste - ter wereld.

kunt opbouwen bij je kinderen (pagina 22). We hebben allemaal onze eigen leerpunten, maar

Huh? Er ging toch van alles fout met onze pubers?

het startpunt is dat ouders serieus genomen moeten

Comazuipen, bangalijsten op internet, breaser-

worden. In J/M doen we dat elke maand.

sletjes... Laat je niet gek maken, prijkt er op de cover van dit nummer. Het gaat over de junistress op school en werk, maar geldt zeker ook voor de

Evert de Vos

hypeachtige berichtgeving over onze kinderen. Wie

evert.de.vos@jmouders.nl

‘Wij zijn geweldig! Onze kinderen zijn de gelukkigsten en braafsten ter wereld’

http:/twitter.com/evertdev

PS. Noteer vast in je agenda: zaterdag 22 september groot feest voor ouders & kinderen in Science Center Nemo in Amsterdam. J/M bestaat dan 15 jaar en we nodigen al onze lezers uit! Volgend nummer veel meer info.

J/M JUNI 2012

jm06-Editorial.indd 3

3

08-05-12 16:01


Inhoud

22

JUNI 2012

30

57

12

42

18

34

Nieuws

12 Laat je niet gek maken

voor ouders 6

De kamer van Milo 10 Wereldouders

7 OPLOSSINGEN VOOR DE JUNISTRESS

Amanda uit Suriname

22 ZO GEEF JE ZE ZELFVERTROUWEN DO’S EN DON’TS VAN COMPLIMENTJES

30 ‘OOIT DOE IK EEN ROB DE NIJSJE’

18 Straatvraag

48 FACEBOOKEN OVER JE KIND LEUK, MAAR OOK GEVAARLIJK

Hoe belangrijk zijn cijfers? 41

57 CRÈCHE IS SLECHT VOOR BABYBREIN

HOWARD KOMPROE, VADER VAN EEN

J/M JOURNALIST MARILSE EERKENS

MEISJESTWEELING

OVER HECHTING, HERSENS EN KINDEROPVANG

34 MIJN ZOON ZIET OPA EN DIE IS AL 10 JAAR DOOD 48

42 THUIS LEREN MET EEN IPAD KRIJGEN WE IN 2013 EEN STEVE JOBS-SCHOOL?

Columns Rocco Mooij 29 Fleur Jurgens 47 Rob van Vuure 73

Zappen 53 Nr. 15 in Grave 74 Mijn puber en ik Jolanda en Mystica 78

Geintje 81 Volgende maand / colofon 82

J/M JUNI 2012

jm06-Inhoud.indd 5

5

08-05-12 13:33


12

J/M JUNI 2012

jm06-Junistress.indd 12

08-05-12 12:29


+7 SURVIVALTIPS

Gek van de junistress TEKST ANOUK FRANSSEN FOTOGRAFIE GETTY IMAGES

DIE LAATSTE WEKEN VOOR DE VAKANTIE ZIJN VOOR MOEDERS DE HEL . WE MOETEN DUIZEND EN EEN LAST-MINUTE DINGEN REGELEN OP SCHOOL, CLUBJES, WERK EN THUIS. EN TUSSENDOOR DE VAKANTIESPULLEN ‘EVEN’ INPAKKEN. GELUKKIG HEBBEN MANNEN VAAK WIJZE ADVIEZEN.

Als ik van iemand onzeker word, dan is het wel van de moeder van David, de beste vriend van mijn jongste zoon. Claire heet ze en zo ziet ze er ook uit. Als een echte Claire: blond, mooi, slank en hoge hakken. Daar loopt ze op alsof het gympen zijn, ook dat nog. Claire heeft geen last van junistress. Claire is zo iemand die in februari al een vakantie-inpaklijst in een vrolijke rode map heeft liggen. Die map staat in haar volmaakt ingerichte werkkamer en wordt

J/M JUNI 2012

jm06-Junistress.indd 13

13

08-05-12 12:29


22

J/M JUNI 2012

jm06 Zelfvertrouwen.indd 22

08-05-12 12:31


10 TIPS VOOR ZELFVERTROUWEN

VEEL COMPLIMENTEN WERKEN AVERECHTS TEKST KARLA MOOY ILLUSTRATIES GROOTZUS

WE WILLEN ALLEMAAL EEN KIND DAT BLAKEND VAN ZELFVERTROUWEN DE WERELD INSTAPT. MAAR ZELFVERTROUWEN IS VOORAL IETS WAT OPGEBOUWD MOET WORDEN. DIE KANS MOET JE KIND WEL KRIJGEN - VAN JOU!

Een wijdverbreid misverstand is dat je je kind

complimentje eens uitblijft? Doet hij het dan wel of niet

zelfvertrouwen geeft door het vaak te complimente-

goed? Op die manier kan het dus juist onzekerheid

ren. Ten eerste is zelfvertrouwen niet iets wat je kunt

stimuleren.

geven, hoe graag je dat ook zou willen. Je kunt het

Bovendien zijn we met prijzen niet altijd eerlijk. We

hooguit stimuleren. Het is iets wat je kind zelf

zeggen bij elke tekening: ‘Wat mooi!’ Maar vind je dat

ontwikkelt.

echt? En wellicht is je kind het eigenlijk helemaal niet

Ouders geven veel complimentjes vanuit het idee dat

met je eens. Hij weet bijvoorbeeld dat hij wel beter

hun kind dan denkt: ik doe het goed. Waardoor hij

kan. Of dat het niks bijzonders is wat hij deed, omdat

vervolgens vanzelf zelfvertrouwen ontwikkelt. Zo

hij het al veel vaker heeft laten zien. Dit geldt ook voor

simpel werkt het niet, helaas. Veel complimenten

het opdoen van succeservaringen, belangrijk voor het

kunnen juist averechts werken. Want je kind wordt

krijgen van zelfvertrouwen. Een succes moet door een

voor het beoordelen van zichzelf afhankelijk van jou.

kind ook als zodanig worden ervaren. Geef hem die

Hij legt de norm buiten zichzelf. En je kunt ook niet elk

kans. Deze tien praktische tips helpen om het

goed gedrag belonen. Wat moet dat kind dan als een

zelfvertrouwen van je kind te stimuleren.

J/M JUNI 2012

jm06 Zelfvertrouwen.indd 23

23

08-05-12 12:31


Howard Komproe (1971)

is stand-up comedian, cabaretier en acteur. Bij het grote publiek is hij nog altijd bekend omdat hij voor de Postbank in een blauw leeuwenpak zat. Maar hij heeft vooral mooie onemanshows, rollen, festivaloptredens en presentaties op zijn naam staan. Komproe trok volle zalen met Caribbean Combo, samen met Murth Mossel, RouĂŠ Verveer en Jandino Asporaat. Met die laatste zat hij ook in De Dino Show en toert hij door het land met N.I.E.U.W!, waarin hij afrekent met demonen uit zijn verleden. Howard Komproe heeft twee dochters, Sonriza en Garcelle (9).

jm06-Opvoedregels.indd 30

08-05-12 14:46


DE OPVOEDREGELS VAN HOWARD KOMPROE

‘Over een paar jaar doe ik een Rob de Nijsje’ TEKST GIJS GROENTEMAN FOTOGRAFIE GOVERT DE ROOS

AL VOORDAT HOWARD KOMPROE VADER WERD, WAS ZIJN BIJNAAM ‘PAPPIE HOWARD’. HET ZORGEN ZIT GEWOON IN HEM. SUPERTROTS IS HIJ OP Z’N TWEELINGDOCHTERS SONRIZA EN GARCELLE. ‘IK HOU VAN ALLEBEI EVENVEEL, MAAR HEB MET IEDER EEN TOTAAL ANDERE BAND.’

Een afspraak maken met Howard Komproe is geen sinecure

‘Ik wilde net zo’n vader zijn als mijn vader voor mij is: humorvol,

want: altijd druk. Hij is comedian, toert met zijn show N.I.E.U.W!

rechtvaardig, rechtlijnig. De dingen die belangrijk zijn werden

door het land, is razend populair (zeker onder kinderen) door zijn

altijd met een flinke dosis humor gebracht, zonder dat er afbreuk

rol in de Dino Show en hij is, niet te vergeten, vader van de

werd gedaan aan het serieuze karakter ervan. Dingen blijven

9-jarige tweeling Sonriza (het Spaanse woord voor glimlach) en

langer hangen als ze een leuke connotatie hebben.’

Garcelle (‘prinses van de magie’). Hij is al jarenlang gescheiden

HEB JE EEN VOORBEELD?

van hun moeder, maar Howard is niet het type vader voor

‘Toen ik moest leren om zelf mijn bed op te maken, deed hij het

om-het-weekend. Hij heeft er altijd op gestaan dat de kinderen

een paar keer voor, totdat ik het zelf moest doen. Ik was vreselijk

de helft van de tijd bij hem zijn. Want no way dat hij ze mínder

aan het haspelen en klooien, tot hij het nog een keer deed. Ik

zou willen zien. Als we elkaar treffen in zijn huis - een prachtige

ging lekker in mijn bedje liggen. Hij zei: “Sta eens op.” Trok hij

nieuwbouwwoning in het westen van Amsterdam - vertrekken

alles weer uit elkaar. “Het is wel de bedoeling dat je het zélf

we met gezwinde spoed naar de dichtstbijzijnde patatkraam

doet.” Uit een soort protest heb ik een halve week op mijn kale

(een hele goeie, trouwens), want Howard heeft honger.

matras gelegen. Tot ik dacht: dit kan toch eigenlijk niet. En

‘Al voordat ik vader werd, was mijn bijnaam in de vriendengroep

sindsdien kan ik het.’

Pappie Howard. Omdat ik altijd de zorger ben. Of ik kinderen

WAREN ER OOK DINGEN UIT JE OPVOEDING DIE JE ZEKER

wilde of niet, is nooit een kwestie voor mij geweest: ik wist altijd

NÍET WILDE OVERNEMEN?

dat ik vader wilde worden. Sommige ouders zeggen: ‘Het wordt

‘Het pak slaag. Heeft mijn moeder me nog wel eens gegeven.

pas na een paar jaar leuk.’ Ik snap dat niet. Vanaf het allereerste

Maar een pak slaag heeft nog nooit ergens toe bijgedragen.

moment had ik een klik, vond ik het leuk.’

Prima als je vindt dat het moet kunnen, maar kinderen leren

HOE VOND JE HET DAT HET EEN TWEELING WAS?

dingen dan om de verkeerde reden, namelijk om pijn te

‘Fantastisch. Eerst dacht ik dat het aan mij lag, maar eeneiige

vermijden. En dan begrijpen ze nog niet waaróm ze iets niet

tweelingen zijn een vrouwelijke aangelegenheid, dus ik kan niet

mogen. En dat wil ik, dat ze het begrijpen.’

stoer doen.’

GAAT HET OPVOEDEN JE MAKKELIJK AF?

HAD JE EEN IDEE OVER WAT VOOR VADER JE WILDE ZIJN?

J/M JUNI 2012

jm06-Opvoedregels.indd 31

31

08-05-12 14:46


Bernadette met dochter Roos (14)

34

J/M JUNI 2012

jm06 paranormaal.indd 34

08-05-12 13:15


PARANORMAAL BEGAAFD

‘IN MIJN VORIGE LEVEN WAS OMA MIJN MOEDER’ TEKST MANJA GRUSON FOTOGRAFIE DUCO DE VRIES

ALS JE KLEUTER ‘KLEURTJES’ ROND MENSEN ZIET, KUN JE DAT AFDOEN ALS FANTASIE. MAAR ALS HIJ ZE OP ZIJN 10E NOG ZIET, IS ER MISSCHIEN MEER AAN DE HAND. HOE WEET JE OF JE KIND PARANORMAAL BEGAAFD IS? EN HEB JE DAN EEN PROBLEEM? ‘VEEL MENSEN DENKEN DAT HET ENG IS ALS JE DINGEN VOELT OF WEET.’

Roos is 2 als ze op een nacht schreeuwend uit een

jongs af aan krijgt ze alle steun die ze kan gebruiken, of

nachtmerrie ontwaakt. Ze huilt hartverscheurend en blijft

ze nu energieballen ziet of in een flits weet dat er ergens

om haar moeder roepen, terwijl die haar stevig vast-

brand heeft gewoed. Haar moeder (zelf ook spiritueel

houdt. Omdat het Bernadette niet lukt haar dochter te

begaafd) luistert, moedigt haar aan wat ze ziet te

troosten, belt ze haar eigen moeder om raad. Tot haar

beschrijven of te tekenen en helpt haar zich af te

verbazing vertelt Roos’ oma dat ook zij zojuist een

schermen voor vervelende indrukken. Maar wat nu als je

nachtmerrie heeft gehad, waarin ze haar kind kwijtraakte.

zelf niet die gevoeligheid hebt? Als je moeite hebt te

De volgende dag raadplegen ze goede vriendin en

geloven wat je ziet in tv-programma’s als Paranormale

medium Marina. Die ‘ziet’ het meteen: in een vorig leven

kinderen? Of leest hoe ‘nieuwetijdskinderen’ een

waren oma en Roos moeder en kind. Oma moest als

concentratiestoornis toegedicht krijgen, omdat ze

jong meisje haar baby afstaan aan de nonnen. In dit

permanent afgeleid zijn door pijn en energie van andere

leven krijgen Roos en haar oma de kans dit trauma te

mensen. Kan het zijn dat sommige kinderen een te grote

verwerken. Bernadette begrijpt nu waarom haar moeder

fantasie hebben? Moet je je verdiepen in je eigen

na de geboorte van Roos zo afstandelijk was. ‘Onbewust

intuïtie, een paranormaal therapeut inschakelen of een

durfde ze zich niet aan Roos te binden, uit angst haar

gewone kinderpsycholoog?

nogmaals kwijt te raken.’ Na de droom zijn ze onafschei-

Er zijn kinderen die vertellen dat ze al vele levens

delijk: oma is voor Roos als een tweede moeder.

leefden. Sommigen zien geesten of beschermengelen. Anderen voorzien gebeurtenissen, zien aura’s of voelen

ANDERS DAN JIJ

andermans trauma’s of kwalen aan en kunnen deze zelfs

Roos (nu 14) heeft geluk: haar moeder begrijpt haar. Van

J/M JUNI 2012

jm06 paranormaal.indd 35

35

08-05-12 13:15


‘WE LEIDEN KINDEREN OP OM DE CITO-TOETS TE HALEN. ALSOF DAT HET ULTIEME DOEL IS!’

42

J/M JUNI 2012

jm06-MauricedeHond.indd 42

08-05-12 12:42


HET NIEUWE BASISONDERWIJS

THUIS LEREN MET EEN IPAD TEKST ANNE ELZINGA FOTOGRAFIE GETTY IMAGES

ALS HET AAN MAURICE DE HOND (64) LIGT, START IN 2013 DE STEVE JOBSSCHOOL. HIER WERKEN KINDEREN VOORAL (THUIS) OP HUN IPAD EN ZIJN ER GEEN KLASSIKALE LESSEN, MAAR PROJECTEN. LEERLINGEN LEREN ER VAARDIGHEDEN DIE ZE IN DE 21E EEUW NODIG HEBBEN ZOALS CREATIVITEIT, INNOVATIEF EN KRITISCH DENKEN, COMMUNICATIE EN LEIDERSCHAP. ZO’N 250 OUDERS TOONDEN AL INTERESSE.

‘Ons onderwijs leidt kinderen niet op voor een leven

WAT IS ER MIS MET HET ONDERWIJS?

in de 21ste eeuw. Daarom wil ik mijn 3-jarige dochter

‘Daphne komt in 2027 van school. Daar moeten we

Daphne straks niet naar de huidige school sturen. Ik

haar op voorbereiden. In het huidige onderwijs

kan haar veel beter thuis begeleiden, met behulp van

wordt ze niet eens op 2012 voorbereid. De basis-

digitale leermiddelen. Als baby speelde ze al met

vaardigheden waarin kinderen worden geschoold,

technologie; ze is heel handig op haar iPad. Er zijn

zijn vaardigheden van vroeger. Waarom moeten ze

talloze leuke en educatieve apps. Daarmee kunnen

mooi leren schrijven? Ik schrijf beroerd, maar ik doe

kinderen al vroeg veel meer leren dan op een

dat dan ook nooit; ik type alles. Met tien vingers

traditionele school. Toen ik dat tegen de Amster-

blind leren typen, dát lijkt me een kunst die je anno

damse wethouder van Onderwijs Lodewijk Asscher

2012 al jong moet beheersen. Net als leren program-

zei, daagde hij mij uit zelf een school op te richten.

meren, trouwens.’

Zonder onderwijsdeskundigen leek me dat een

ZIJN ER NOG MEER VAKKEN WAAR ZE LATER

zelfmoordpoging. Gelukkig vond ik drie inhoudelijk

NIKS MEER AAN HEBBEN?

en organisatorisch onderlegde medestanders. Als

‘Nou... weet jij nog wanneer, tegen wie en waarom

initiatiefgroep o4nt - onderwijs voor een nieuwe tijd

de Slag bij Nieuwpoort werd gestreden? Het jaar

- hebben we het plan ontwikkeld.’

1600 weten we wel, maar de rest? Op school leren ze

WAS JE SERIEUS VAN PLAN DAPHNE THUIS-

dingen die ze later zo uit de computer kunnen halen.

ONDERWIJS TE GEVEN?

Neem het wiskundeonderwijs. Tachtig procent

‘Absoluut. Ik sluit het nog steeds niet uit, als dit niet

daarvan is onnodig. Waarom moeten ze leren wortel

van de grond komt.’

trekken als je met twee klikken op je telefoon de

J/M JUNI 2012

jm06-MauricedeHond.indd 43

43

08-05-12 12:42


48

J/M JUNI 2012

jm06 Social media.indd 48

08-05-12 12:48


SOCIAL MEDIA

Facebooken over je kind is dat wel slim? TEKST DITTY EIMERS ILLUSTRATIES SUE DOEKSEN

FACEBOOK, YOUTUBE EN TWITTER GEVEN OUDERS EEN PLATFORM OM DE HELE WERELD TE LATEN ZIEN HOE LIEF, MOOI EN GRAPPIG HUN KINDEREN ZIJN. ZE MAKEN DAAR GRETIG GEBRUIK VAN. MAAR IS HET VERSTANDIG OM ALLES ONLINE TE ZETTEN OVER JE KIND?

De bel gaat. Als je opendoet vraagt een onbekende

wee van hun pasgeborene. Inclusief foto’s en filmpjes

man of hij het fotoalbum van je 3-jarige dochter mag

waarop alles is vastgelegd: baby Tommies eerste

bekijken. ‘Ik ben erg geïnteresseerd in het wel en

lachje, zijn gejammer na een prikje, Tommie

wee van peuters.’ Waarschijnlijk wijs je deze engerd

poedelnaakt op een schapenvachtje. Het is o zo

zo snel mogelijk de deur. En dat is dan nog de

begrijpelijk. Want welke ouder voelt nou niet de

beleefdste variant. Online gedragen veel ouders zich

behoefte om de hele wereld te laten zien hoe lief en

heel anders. Baby’s van amper tien dagen oud

mooi het prille nageslacht is? En wat is er makkelijker

hebben al een babyblogspot, waarop de ouders tot

dan verre oma’s en opa’s via social media te laten

in detail verslag doen van de bevalling en het wel en

meegenieten van de kleinkinderen?

‘Wil je echt dat de hele wereld weet dat je dochter adhd heeft?’

J/M JUNI 2012

jm06 Social media.indd 49

49

08-05-12 12:48


J/M CURSUS NIEUWE ONLINE CURSUS VAN J/M

YOGA EN MEDITATIE VOOR JE KIND 7-WEEKSE CURSUS + GRATIS BOEK

School, spelen met vriendjes, sport, muziekles… Kinderen hebben het razend druk. Net als hun ouders. Vaak is er maar weinig tijd om te relaxen tussen alle dagelijkse verplichtingen door. Dat kan leiden tot concentratie- en inslaapproblemen. Of je kind blijft ‘hangen’ in druk gedrag. J/M ontwikkelde de CURSUS YOGA EN MEDITATIE , die kinderen helpt om tot rust te komen.

WAT HOUDT DE CURSUS IN? Elke week bekijk je op de cursussite een yoga- en meditatiefilmpje met oefeningen rond één speciaal onderwerp. Zo traint je kind onder meer zijn zelfvertrouwen en weerbaarheid, zijn fantasie en creativiteit. Helen Purperhart en Rosalinda Weel, beiden gespecialiseerd in kinderyoga en -meditatie, laten op inspirerende wijze zien MEER INFO EN AANMELDEN: op www.jmouders.nl/yogameditatie

hoe je kind in zijn eentje of samen met jou de oefeningen kan doen. De filmpjes worden ondersteund door tips en opdrachten

LIEVER EEN GRATIS CURSUS? Neem nu een J/M jaarabonnement (11 nummers) en ontvang de e-cursus Yoga en meditatie voor je kind gratis! Het abonnement kost € 46,50 en geldt tot wederopzegging. Ga naar www.jmouders.nl/abonnement Of bel gratis 0800-02 20 660

die je ontvangt via mail of sms. WAT KOST HET? De cursus, inclusief het boek Droomavonturen met 2 cd’s (t.w.v. € 24,95 ), kost € 39,95. Als J/M abonnee ontvang je € 5,- korting en betaal je € 34,95.

www.jmouders.nl/abonnementsvoorwaarden 62

J/M JUNI 2012

jm06 werf Yoga.indd 62

08-05-12 14:37


DE LEUKSTE UITJES VOOR HET HELE GEZIN! J/M KIDSGIDS: nu ook online Ben je uitgekeken op de uitjes bij jou in de buurt? Roepen je kinderen ‘niet wéér!’ als je een wandeling in het bos voorstelt? Dan wordt het tijd voor www.kidsgids.nl

voor ouders

KIDS GIDS Is een uitgave van JM voor ouders, Het énige opvoedblad voor 4-16 jaar, www.jmouders.nl/kidsgids

104

DE LEUKSTE

UITJES

VOOR 2012 met

36x

VOORDEEL

Lekker weg! (t.w.v. € 250,-)

★ Cultuur ★ KOKEN ★ Theater ★ DANS ★ Musea ★ EDUCATIE★ Schilderen ★ MUZIEK ★ Spel ★ SPORT 2e jaargang - mei 2012 - € 4,95 - De KIDSGIDS verschijnt 1 keer per jaar, www.kidsgids.nl

Vind het uitje dat perfect bij je gezin past.

Ga naar: www.kidsgids.nl 900 J/M JUNI 2012

jm6 adv kindergids.indd 900 68 JM_onlineKidsgids.indd

08-05-12 14:07 13:44 23-04-12


Volgende maand Anders dan anders 15 X BINNENKIJKEN BIJ BIJZONDERE GEZINNEN

LEKKER LEZEN!

Wonen op een cruiseschip ● Allemaal een pistool ● Kinderfeestje: 10.000 euro ● Al tien jaar met de kinderen op reis ● Ons hele gezin is autistisch ● Nog maar korte tijd te leven ● In het weekend zijn wij elfen ● 12 kinderen (maar niet gepland) ●

En ook: 42 TIPS voor een topvakantie

HET ZOMERDIKKE NUMMER VAN J/M LIGT VANAF 21 JUNI IN DE WINKEL

Colofon Hoofdredacteur Evert de Vos Artdirector Céline van Gennep Chef redactie Monique Montanus Redactie Anne Elzinga, Sandra van Emmerik (stagiaire), Manja Gruson, Stella Reydon (eindredacteur) Webredactie www.jmouders.nl Donato Ranzato Carola Schouten (stagiaire) Redactiesecretariaat Jeannine Loman Aan dit nummer werkten mee: René van Achteren, Sue Doeksen, Steven van Drie, Marilse Eerkens, Ditty Eimers, Getty Images, Gijs Groenteman, Grootzus, Sasja Jansen, Fleur Jurgens, Très Melis, Rocco Mooij, Karla Mooy, Tischa Neve, Jinke Obbema, Govert de Roos, Els Rozenbroek, Hapé Smeele, Robin Uitham, Eveline Vink, Daphne van der Voorde, Duco de Vries, Rob van Vuure en Huib van Wersch. Cover: Studio 100%, Laren Foto: Getty Images

82

Redactieadres Raamgracht 4, 1011 KK Amsterdam, tel. 020-551 84 06. Postadres: postbus 2813, 1000 CV, Amsterdam E-mail: redactie@jmouders.nl Service Een index van alle artikelen uit J/M staat op onze website. Voor vragen over het abonnHement kun je terecht bij WPG Klantenservice, tel. 020-551 87 12, postbus 960, 1000 AZ Amsterdam, jm.abonnement@weekbladpers. nl. De redactie behoudt zich het recht voor om niet te reageren op ongevraagd ingezonden artikelen. J/M VOOR OUDERS © 2012 J/M Weekbladpers Tijdschriften, ISSN 1875 - 1865 Uitgever Eline Deijs Marketing Susanne de Koning, tel. 020-551 86 28 Manager Sales Henk Borst (a.i.) Advertenties www.weekbladpers.nl, media@ weekbladpers.nl Accountmanagers: Jos Heijmans, Arlette Schraa, Danny Tjaardstra en Judith Vis Media-order: Nel Visscher, 020-551 85 42 Afdelingscoördinator:

Gerda de Graaf. 020-551 85 38 fax 020-421 24 76 Uitgave Weekbladpers Tijdschriften postbus 1050, 1000 BB Amsterdam. Tel. 020-551 87 11, www.wptonline.nl Directie Karin van Gilst Druk Corelio Printing Bezorging TNT Post Distributeur Aldipress Prijsvermelding Alle in artikelen vermelde prijzen zijn richtprijzen. Abonnementen Abonnementsprijs € 46,50 (jaar, 11 nrs.), € 26,50 (half jaar). Europa (priority): € 77,-, overig (priority): € 100,40. Bij betaling per acceptgiro geldt een toeslag van € 2,-.

Voor het beëindigen van een abonnement geldt een opzegtermijn van één maand vóór afloop van de abonnementsperiode. Zonder wederopzegging worden abonnementen na de eerste abonnementsperiode omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Inning van het abonnementsgeld blijft gelijk aan de periode waarvoor het abonnement is aangegaan. Na omzetting van het abonnement naar onbepaalde tijd geldt een opzegtermijn van drie maanden vanaf de dag dat de opzegging J/M heeft bereikt. Eventueel te veel vooruitbetaald abonnementsgeld wordt automatisch teruggestort. Deze (nieuwe)

voorwaarden gelden alleen voor abonnementen die na 1 december 2011 verlengd zijn. Abonnementen die reeds vóór 1 december 2011 verlengd zijn kunnen slechts aan het einde van de (nieuwe) abonnements-/ betaalperiode worden beëindigd. Opzeggen kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Opzeggingen worden onzerzijds schriftelijk of per e-mail bevestigd. Vermeld bij opzegging altijd het adres waarop J/M bezorgd wordt. Zie ook www.jmouders.nl/ abonnementsvoorwaarden. Onze gegevens: WPG Klantenservice, postbus 960, 1000 AZ Amsterdam of jm.abonnement@weekbladpers.nl of tel. 020-551 87 12. Selfservice: voor adreswijzigingen of klachten ga naar: www.jmouders.nl/ selfservice (vooraf eenmalig registreren). J/M op iPad: € 3,99 per editie, gratis voor abonnees. Ga naar de app store of naar www.jmouders.nl/ipad. J/M is er ook op cd-rom en in elektronische vorm voor mensen met een leeshandicap. Inlichtingen: Dedicom, postbus 24, 5360 AA Grave, tel. 0486-486 486. Wij maken je erop attent dat aan ons verstrekte persoonsgegevens zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden opgenomen in het gegevensbestand van WPG Uitgevers BV. Dit bestand is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens door WPG Uitgevers BV, de verantwoordelijke voor deze

gegevens. Persoonsgegevens worden gebruikt voor onze abonnementenadministratie, voor de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten en om je op de hoogte te houden van interessante informatie en aanbiedingen van producten en diensten van de verschillende WPG-uitgeverijen, eventueel ook na beëindiging van je abonnement. Je kunt je gegevens opvragen en laten corrigeren of verwijderen door een kaartje te sturen naar: WPG Klantenservice, postbus 960, 1000 AZ Amsterdam of een e-mail aan jm.abonnement@weekbladpers.nl. Alle auteursrechten en databankrechten t.a.v. de inhoud van deze uitgave worden uitdrukkelijk voor-behouden. Deze rechten berusten bij WeekbladpersTijdschriften c.q. de desbetreffende makers. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient vooraf schriftelijke toestemming te zijn verkregen van de uitgever. Aangesloten bij de groep Publiekstijdschriften van het Nederlands uitgeversverbond.

J/M JUNI 2012

jm06-Volgende maand.indd 82

08-05-12 14:54

J/M juni 2012  
J/M juni 2012  

Preview van het juninummer (24 mei in de winkel)

Advertisement