Page 1

Het enige opvoedblad voor 4-16 jaar, www.jmouders.nl

Münchhausen by Proxy

MAAKT HAAR KIND EXPRES ZIEK

1 OP DE 20 PUBERS IS

DE SYMPTOMEN DE AANPAK

Nog eentje dan 10

Voetbal of tennis ZO KIES JE DE JUISTE SPORT

VOORLEESTIPS

Geen / weinig / veel

vriendjes WAT ZEGT DAT OVER JE KIND?

16e jaargang - nummer 2 - februari 2012 - losse nummers € 4,50 J-M_Februari_2012_04.indd 1 jm2 om la 1

05-01-12 09:04 0 01 12 1 : 6:


Ever t de Vos is hoofdredac teur van J/M. Hij w oont samen met zij n vriendin, hun zoon van 16 en doch ter van 13

REKENEN, LEZEN & VRIENDJES EDITORIAL EVERT DE VOS FOTOGRAFIE DUCO DE VRIES

Je kind heeft moeite met rekenen en natuurlijk ga je

Kinderen, ouders en de wisselwerking tussen die

hem helpen. Goed? Nee, nee, nee! Blijf van het

twee zijn de laatste tijd voortdurend onderwerp

rekenboek af, werp het schrift ver weg! Want

van onderzoek. De aanbevelingen vliegen om je

ouders die hun kind bijstaan bij het rekenonderwijs

oren. Zo blijken kinderen ook slimmer te worden

richten meer kwaad dan goed aan, blijkt uit recent

door veel te sporten. De hersens krijgen meer

onderzoek. Ze zijn niet bekend met de nieuwe

zuurstof en de discipline van een teamsport

rekenmethoden en laten hun kind in verwarring

bevordert de schoolprestaties.

achter als ze de rekenkennis van dertig jaar geleden

Als je alle raadgevingen zou opvolgen, wordt

willen overbrengen. Vraag voor de grap eens aan je

opvoeden een wetenschappelijk verantwoorde

kind om twee getallen door elkaar te delen; onze

dagtaak. Is het niet beter om alle raadgevingen te

bekende staartdeling is in rook opgelost.

vervangen door één stelregel: kijk en luister goed naar je kind? Dan kies je samen een sport die bij

Taal is een heel ander verhaal, daar kun je als ouder

hem of haar past, met het effect dat ze langer

niet genoeg aandacht aan schenken. Kinderen die

blijven sporten (zie pag. 24). En kijk je ook nog naar

bij lezen en schrijven steun van thuis krijgen, doen

de vriendschappen van je kind, dan weet je of hij

het op school veel beter, was de conclusie van weer

lekker in zijn vel zit (zie pag. 12).

een ander onderzoek. Dus ook al ben je vaak veel

En wedden? Over een paar maanden komt er een

te moe, dat half uurtje voorlezen elke avond blijft

onderzoek dat kinderen met goede

vaste prik (zie hiervoor onze tips op pag. 43).

vriendschappen het beter doen op school.

En verbeter je automatisch de spreekfouten van je kind? De boek in het boek, groter als in groter dan?

Evert de Vos

Ga daar zeker mee door (mijn kinderen werden er

evert.de.vos@jmouders.nl

gek van, maar maken nu inderdaad minder fouten).

http:/twitter.com/evertdev

‘Als je alle raad opvolgt, wordt opvoeden een wetenschappelijk verantwoorde taak’

PS. Nog geen vakantiebestemming voor de komende zomer gekozen? Kijk dan zeker even op onze nieuwe site www.gezinopvakantie.nl. Daar staan nu tientallen vakanties die voor gezinnen heel geschikt zijn. Van campings in Frankrijk tot een rondreis in de Verenigde Staten.

J/M J/M SEPTEMBER FEBRUARI 2012 2011

jm2 editorial 3

3

06 01 12 12:23:16


nho d 2012

10

12

20

2

edere aand in

2

12

een weinig veel vriendjes WAT ZEGT DAT OVER JE KIND?

2

Marcela uit Argentinië 20

VOETBAL OF TENNIS

MÜNCHAUSEN BY PROXY

ZO KIES JE DE JUISTE SPORT

KATJA MAAKTE HAAR DOCHTER EXPRES ZIEK

KARIN KUIPERS, WEDUWE VAN KAREL GLASTRA VAN LOON:

1 OP DE 20 PUBERS IS DEPRESSIEF

'IK MÓET EEN LEUKE MOEDER ZIJN'

DE SYMPTOMEN, DE AANPAK

DRUGS & DRANK GRENZEN STELLEN HELPT

2 NOG EENTJE DAN! 10 VOORLEESTIPS KINDERRECHTER JETTY GERRITSE: 'OPSLUITEN IS GEEN OPLOSSING'

ie ws e ka er van Lucie 10 ereldo ders

traatvraag Doet jouw kind aan sport?

ol

ns

Rocco Mooij 1 Fleur Jurgens Rob van Vuure

appen r 1 in Capelle aan den IJssel

ijn p er en ik Jan en Charlotte

eintje olgende aand / colofon 0

J/M

10:31:2

jm2 i

o d

2012

0 01 12 12:30:23


WORD ABONNEE

Het enige op voedblad vo or 4-16 jaar, ww w.jm

ouders.nl

Münchhause by Proxy n

MAA HAAR KINDKT EXPRES ZIEK 1 OP DE 2 PUBERS IS 0 DE SYMPTOM EN DE AANPAK

Voetbal of tenn is ZO

Nog eentje dan 10

KIES JE DE JUISTE SPORT

3KO3RT% ING

VOORLEESTIP S

Geen / weini g / veel

vriendjes WAT ZEGT DA

5€ 15, J-M_Februari_

2012_04.indd

OVER JE KIN T D?

16e jaargang

1

- nummer 2 -

februari 20 12 - los se

nummers € 4,5

0

NUMMERS VOOR

00

(het abonnement stopt automatisch)

5 REDENEN OM DIT ABONNEMENT TE NEMEN: 1: J/M is eerlijk over opvoeden 2: J/M geeft betrouwbare informatie 3: J/M laat ouders zelf aan het woord 4: J/M geeft altijd praktische tips 5: je krijgt korting op J/M cursussen, specials, in de webshop, plus gratis iPad app!

GA NAAR WWW.JMOUDERS.NL/ABONNEMENT OF BEL GRATIS 0800-0220660 www.jmouders.nl/abonnementsvoorwaarden

54

jm2

J/M FEBRUARI 2012

er

r oor ie 1 jm

0 00101 2012 10: 1:01 : 12 12:


PUBER

ie ws

oe ed o voed

etes rs s voor o ders

Zodra kinderen naar het voort

e tra zorgen en ruzies in het gezin.

gezet onderwijs gaan, neemt hun risicovol mediagedrag toe. Ze

Een puber met diabetes betekent

ee dee e verd e e

t

et VU medisch centrum ontwik kelde daarom een online cursus

gaan dan intensiever media

Veel scholieren/studenten hebben

voor ouders: www.mijntienerheeft

gebruiken, soms wel zeven uur per

een bijbaantje. Gek genoeg weten

diabetes.nl. Tieners vergeten liever

dag en worden zorgelozer. Zo

de meesten niet hoeveel het

dat ze diabetes hebben en nemen

delen ze privĂŠ informatie of

minimumjeugdloon nu eigenlijk is.

de behandeling vaak niet serieus,

voegen onbekenden toe aan hun

Maar liefst tweederde van hen

aldus het VUmc. Ouders weten

Facebookvrienden. En juist als

ontgaat het ook dat de tarieven

maar al te goed welke schade hier

kinderen naar de middelbare

hiervoor tweemaal per jaar (op

door kan ontstaan. De vraag is hoe

school gaan, worden ouders terug

1 juli en 1 januari) veranderen.

je je puber kunt loslaten, als hij zich

houdender in mediaopvoeding.

De meest recente tarieven zijn te

niet druk maakt om zijn ziekte. Op

Ouders moeten daarom als hun

zien op www.rijksoverheid.nl.

de site staan hiervoor tips.

kind 1 11 is, al beginnen met wijzernet. Onder tieners blijft ou Tube (

procent) het meest

ever

ees d

r

s

populair, maar zijn e mail (van

Als het aan de scholieren ligt, worden de vakken godsdienst en Frans

naar

afgeschaft. Pubers willen graag meer creatieve vakken als game

procent), Facebook (van 11

naar 2 procent), MSN (van 2 naar procent) en twitter (van 4 naar 31 procent) in opmars. Ouders blij

technologie en sociale media. Verder zijn loso e, ps chologie en hinees ook populair. Dat blijkt uit een en u te onder 2

ILLUSTRATIE: SUE DOEKSEN

mediavoorlichting, aldus Media

leerlingen

door huiswerkbegeleidingsinstituut Studiekring.

ven daarbij vergeleken ver achter in gebruik van nieuwe media.

20 000 JONGEREN PER JAAR LOPEN ON ERSTELBARE GE OORS ADE OP TIJDENS ET UITGAAN. Bron: Nationale oorstichting

J/M FEBRUARI 2012

jm2 ie

03 01 12 13:

:1


BOEZEMVRIENDEN

at vriendschap egt over jo w kind EE

TEKST:

I

FOTOGRAFIE:

ETT

I

ES

VRIENDEN HOEVEN NIET PER SE OP ELKAAR TE LIJKEN: TEGENPOLEN KUNNEN ELKAAR OOK WEERGALOOS AANTREKKEN ONTWIKKELINGSPSYCHOLOOG ERNA G ROGLU ONDERSCHEIDT MAAR LIE ST NEGEN TYPEN VRIENDSCHAPPEN ONTDEK WELK SOORT VRIENDJE JOUW KIND IS

EN WAT DAT OVER HEM VERTELT

ROZEN VERWELKEN / SCHEPEN VERGAAN / MAAR ONZE VRIENDSCHAP / BLIJFT ALTIJD BESTAAN Dit mierzoete gedichtje was vroeger een megahit in po ziealbums. Met gekleurde inkt penden meis jes het versje in hun allernetste handschrift in het album van hun vriendinnetjes. et fenomeen po ziealbum is verdrongen door achtereenvolgens vriendschapsboekjes, msn,

ves en Facebook.

Dichten doen ze niet meer, maar nog steeds getui gen kinderen luidkeels van hun liefde voor hun BFF s met I ♥ ou of, in de jongensvariant, een stoere

12

ool bro!

J/M FEBRUARI 2012

jm2 rie d

a

e

12

0 01 12 1 :

:2


J/M

jm2 rie d

a

e

13

2012

0 01 12 1 :

:36


J/M

jm2

ort 2

2012

0 01 12 1 :1 :2


E

E

JJ

WESLE SNEIJDER, MARLEEN VELD UIS? ET IS EEN VERTEDEREND GEZI

T: JONGE PUPILLEN VAN EEN JAAR OF

DIE A

TER EEN BAL AANRENNEN.

JAMMER ALLEEN DAT VAN ZO N ELFTAL ZES JAAR LATER NOG MAAR EEN ENKELING OP SPORT ZIT. OM DIT AFVALPER ENTAGE TE VERKLEINEN, IS EEN WETENS

APPELIJKE SPORTTEST ONTWIKKELD.

WANT ALS JE ERGENS GOED IN BENT, BLIJF JE EEN SPORT LANGER DOEN. TEKST: RO I

UIT

FOTOGRAFIE: T IR

UI TE

ST LING:

IRI

ES I ES INTERVIEWS KINDEREN: RO I

S ITS

J/M FEBRUARI 2012

jm2

ort 2

2

0 01 12 1 :1 :2


arin

iper 1

is schrijfster. Pas geleden kwam haar eerste roman uit, De a ng, een droogkomisch relaas over een echtpaar dat huis en haard verlaat om een camping in Frankrijk te beginnen. Karin was getrouwd met de populaire schrijver Karel Glastra van Loon (o.a. De ass e r ht), die in 2 overleed aan de gevolgen van een hersentumor. Ze hebben drie kinderen: Bobbie (12), Noa (1 ) en Dante ( ). Over haar leven na de dood van haar man schreef ze onder andere de bestseller e ag e alt d ellen en, samen met haar kinderen, ranen ot es en gel sar anden.

jm2 de o

oedre el

a

3

02 01 12 13:

:0


DE OPVOEDREGELS VAN KARIN KUIPER

E VE

‘ k et een le ke oeder ijn’ TEKST

HAAR KINDEREN WAREN AMPER ,

I S

EN

ROE TE

FOTOGRAFIE

OVERT DE ROOS

TOEN DE MAN VAN KARIN KUIPER, SCHRIJVER KAREL GLASTRA VAN LOON,

OVERLEED ZE RAAKTE IN EEN DIEPE DEPRESSIE, WAAR ZE WEER UIT WIST TE KLIMMEN TIJDENS EEN REIS DOOR AUSTRALI IK DACHT: IK KAN NIET IN MIJN EENTJE DRIE KINDEREN GROOT RENGEN MAAR TOEN WE TERUGKWAMEN WAREN WE EEN GEZIN VAN VIER GEWORDEN

Toen schrijfster Karin Kuiper nog geen weduwe was, en ze met

over de opvoeding. Toen hij ziek was hebben we het er ook

haar bijna man, schrijver Karel Glastra van Loon, een reis door

helemaal niet over gehad. ij zei: Ik ben ervan overtuigd dat jij

Indonesi maakte, wist ze ineens zeker dat ze kinderen wilde. Ik

het goed doet, ik heb helemaal geen zin om daar afspraken

zag hoe die mensen daar met hun kinderen omgaan en dat

over te maken, want ik ben er toch niet bij. E ME EE

vond ik z leuk. We maakten een busreis van veertien uur, die door complete gezinnen werd ondernomen. Ze hielden hun

E E

E J

J

E

E

E

kleine kinderen gewoon bij zich geen gejengel, geen gedoe.

Karel wilde er twee, maar toen we er eenmaal twee hadden,

De kinderen zaten bij hun ouders op schoot, banjerden rond,

wilde ik er dolgraag nog eentje. Ik heb hem daarvan overtuigd.

het was ontspannen. eel anders dan bij ons, waar ouders vaak

Toen hij dood was, had ik daar verschrikkelijk veel spijt van. Ik

in een permanent gekibbel met hun kinderen lijken te

dacht toen: je kunt niet in je eentje drie kinderen grootbrengen.

verzanden. Ik vond het inspirerend. et duurde vervolgens nog

Nu kijk ik daar anders tegenaan. Maar de depressie die ik kreeg

een jaar om Karel te overtuigen en drie jaar om zwanger te

toen hij dood was, had ik niet zien aankomen. Ik was mijn

worden. Tegen die tijd was ik helem

maatje kwijt, en dat heeft me diep door de knie n doen gaan.

l vastbesloten: als het bij

In die periode dacht ik: als ik d t geweten had, had ik nooit

mezelf niet zou lukken, wilde ik adopteren. JE E E

E

E

E JE EE

E

kinderen gewild. Maar toen wist ik nog niet dat ik weer uit het

E

dal zou komen.

Ik had gek genoeg niet meteen dat gevoel: ja, dit is mijn

V

V

E

E

E

J

E

dochter. Verrassend. Ze kwam uit mijn buik, was door ons samen gemaakt, maar ik vond haar een heel eigen, apart

Toegewijd. Opgewekt. Geduldig. Betrokken. ij ondernam

mensje. Ik had op meer s mbiose gerekend. Eigengereid is ze

veel met de kinderen. En weet je wat hij altijd deed?

trouwens gebleven. Een sterke persoonlijkheid.

s Ochtends opstaan met de kinderen. O, daar heb ik zo aan

E

JJE

E

J

J

VE

E

V E

moeten wennen toen hij dood was, de gedachte dat ik altijd om zeven uur paraat zou moeten staan. eel egocentrisch,

We hadden zat ruzietjes, maar ik kan me er niet één herinneren

maar zo was het wel. J/M FEBRUARI 2012

jm2 de o

oedre el

a

3

02 01 12 13:

3

:11


2012

J/M

jm2

oo

o ter

3

02 01 12 1 : 1:


DRUGS & DRANK

er ieden helpt niet, gren en stellen wel TEKST: ROOS

OUTERS ILLUSTRATIE:

ROOT US

PRATEN OVER DRANK EN DRUGS, DAAR MOET JE AL VROEG MEE BEGINNEN, WEET PUBLI ISTE ROOS WOUTERS. MAAR IN KUN JE

ET DOMWEG VERBIEDEN?

ET BELANGRIJKSTE IS DAT JE JE KIND

OEVERRE

ET ZELFVERTROUWEN MEEGEEFT OM IN EEN MOEILIJKE

SITUATIE EEN VERSTANDIGE BESLISSING TE KUNNEN NEMEN.

fuck nu it de politie achter weggooien a

e aan snel

ijn drugs

et duurt even voordat ik doorheb dat het

is die tegen ijn

intendo D praat Joost wendt

ijn blik schuldbewust af en sist Lekker be ig Ik trek vragend

oet ijn voor de politie

n het kort

en andere cri inelen A-relaxed

an o wil ik echt niet

Politicoloog Roos Wouters is publiciste en columniste. Ze woont samen met Joost en is moeder van Julia ( ) en Sam (1 ).

eer ik op

leven Ik gli lach tevreden

a

ijn wenkbrauw op Ja ik heb he

spelletje gegeven waar de kranten vol van staan ou kinderen tot geweld aan etten

ijn hoede

heb hoe

dat et

Alsof je kinderen

E ot

E

E

ijn grote verba ing leidt het spel ook daarna nog

tot interessante gespreksstof

het verschil tussen spel en werkelijkheid niet kunt

uitwerking van coke en

leren

weinig ervaring

a s ogen ijn strak op de vloer gericht

weten wat de

C is Ik vertel he

et drugs heb

dat ik elf

aar dat ik vroeger wel

veel vrienden had die het gebruikten

nieuwsgierig hoe ijn vader ich hieruit gaat redden Verwonderd vraag ik waar het spel over gaat

o wil a

o weet ik dat e coke na en o

a

steekt opgewonden van wal Ik steel en verkoop auto s

te voelen al kwa

en drugs Met dat geld koop ik

vooral heel ego stisch en achterdochtig van worden

eer drugs en hui en

n vraag ik door hoe voelt het o drugsdealer te ijn?

C na en e o

een rovende

et is super spannend Ik verdien

vet veel geld antwoordt a

blij Dus een carri re in

de onderwereld is wel wat voor je niet reageert hij resoluut

oe

eg ik honend

cht

dat niet o op

ich elfver ekerder ij over Ik vond e er

ich vrolijk te voelen en nachtenlang

te dansen Dan vonden e alles en iedereen plotseling overdreven lief en ge ellig en dat bleven e tot vervelens toe herhalen

et o n do

e gli lach rond

eer hui en en geld ik

J/M FEBRUARI 2012

jm2

oo

o ter

3

3

02 01 12 1 : 2:02


2012

J/M

jm2

e

e

ter

02 01 12 1 : 0:2


IN GESPREK MET: DE KINDERRE

TER

‘ psl iten is elden een oplossing’ TEKST: DITT

EI ERS FOTOGRAFIE: DUCO DE VRIES

KINDERRECHTER JETTY GERRITSE ESCHERMT KINDEREN ALS HUN OUDERS NIET GOED VOOR HEN ZORGEN O ZE GEE T KINDEREN STRA ALS ZE OVER DE SCHREE GAAN SOMMIGEN VAN HEN VERSCHIJNEN STEEDS OPNIEUW VOOR DE RECHT ANK VAAK EN IK DE ENIGE VOLWASSENE DIE NOG IN ZO N KIND GELOO T

Kinderrechter Jett Gerritse (43) heeft zich verdiept in ves en Facebook en is net begonnen met twitteren.

Op een cartoon tegen de muur van haar werkkamer staat een vrouw in toga met een wilde bos haar. Wat

Niet dat ze zoveel heeft te melden op twitter. Ik wil

zou je nou het liefste willen? vraagt ze aan een jochie

weten waar kinderen het over hebben. Zodat ik oplos

van een jaar of 13. Bij u gaan wonen, mevrouw, zegt

singen kan zoeken, die dichtbij hun eigen belevings

het jochie. Ja, die vrouw ben ik, lacht Gerritse. Ik sta

wereld staan.

er niet zo atteus op, maar verder klopt het wel.

et beeld dat rechters een tikje

wereldvreemd zijn, klopt van geen kanten, vindt ze. In

Kon ik dit kind maar mee naar huis nemen, denkt ze

ieder geval niet als het over kinderrechters gaat. In de

soms. En heus niet alleen bij kinderen die totaal

elf jaar dat ze kinderrechter is, heeft ze de hele wereld

verwaarloosd zijn door hun ouders. et verschil tus

aan zich voorbij zien trekken: hoog en laagopgeleid,

sen arme civiele kindertjes en criminele kinderen

zwart en wit, rijk en arm. Wij zijn geen Tweede Kamer

die een strafbaar feit hebben gepleegd is niet zo

leden die opgepoetste klasjes kinderen voor hun neus

groot als veel mensen denken. Vaak gaat het om

krijgen. Wij zien de rauwe werkelijkheid.

dezelfde kinderen. Eerst heb ik geprobeerd om ze te

Bij de rechtbank in Utrecht behandelt ze zo n vijftien

beschermen omdat hun ouders niet goed voor hun

zaken per week, zowel civiele als strafzaken. Achter de

zorgden. Later zie ik ze terug omdat ze alsnog zijn

gesloten deuren van de rechtszaal wikt en weegt ze:

ontspoord. E E

over uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen van kinderen die thuis worden verwaarloosd. Maar ook over straffen voor kinderen die de fout in zijn gegaan. Ik zie veel woede en verdriet, maar het gaat

E E

E

E EE E

E J

EE

riel ik over je gdrecht J/M praat in drie interviews met een advocaat, een kinderrechter en een of cier van Justitie over kinderen en criminaliteit . Wat is hun visie, hoe gaan zij te werk? Dit is deel 2. In het januarinummer vertelde strafrecht advocaat Angela Meijer over haar minderjarige cli nten. Volgende keer: of cier van Justitie Isabeth Mijnarends.

E E EV

E E

Nee, bij sommige kinderen komt een misstap o t o

ook om hele wezenlijke dingen.

J/M FEBRUARI 2012

jm2

e

e

ter

4

02 01 12 1 : 0:30


‘ k dacht dat e een goede oeder was’ DI

V

DER

EIDE

DUCO DE VRIES

JARENLANG DACHT PETER DAT ZIJN DOCHTERTJE MADELIE EPILEPSIE HAD TOT HIJ IJ TOEVAL ONTDEKTE DAT ER IETS HEEL ANDERS SPEELDE MADELIE WERD EXPRES ZIEK GEMAAKT DOOR HAAR MOEDER MAAR KATJA LEEK ALTIJD Z

2012

J/M

jm2

a

LIE DEVOL

e

03 01 12 13:2 :1


J/M

jm2

a

e

2012

03 01 12 13:2 :2


���������������������

blad voor 4-16 Het enige opvoed

jaar, www.jm

ouders.nl

Münchhausen by Proxy

MAAKT HAAR KIND EXPRES ZIEK

1 OP DE 20 PUBERS IS

Nog eentje dan 10

N DE SYMPTOME DE AANPAK

l Voetba of tennis

S VOORLEESTIP

ZO KIES JE DE JUISTE SPORT

/ veel Geen / weinig

s ieZEnGTdDAje vrWA T T D? OVER JE KIN 16e jaargang

- nummer 2 -

februari 2012

- losse nummers

€ 4,50

��� ����� �

������������ ���������� �������������� ��������������� ���������������

����� �������������� ���������������

���� ���� �������������� �������������� � ��������������

��������� ������������������� ��������������� ���������������

�������������������� ��������������������� ������������������� ������������������������� ����� ����������������������� ����������������

�������� ������ �������� ����� ����� ������������������� �� �������������������

Nieuwjaarsvoordeel! Inspiratie voor jezelf of voor een ander voor € 15 of € 25 Ga naar mooietijdschriften.nl of bel 020 5518723 jm2

oordl 210 erjaar mooietijd ri te2

1

12 12: : 3 0 00101 2012 11:10:26

J/M Februari 2012  
J/M Februari 2012  

Preview van het februarinummer van J/M