Page 1

PLANLÖSNINGAR


TS

VTV

BAD

VTV

SITUATIONSPLAN

B=410, H=1810 BH=500

TH

KÖK/VARD 24 m²

EL/IT

KPR

G

LB ST K/F

B=1810, H=1810 BH=500

M DM

B=410, H=1810 BH=500

N

9 7 5 3 1 NYX

Skala 1:100 0

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

ETAPP 1

1

2


ETAPP 1

MÖLNDALSVÄGEN

ETAPP 2

FALKENBERGSGATAN

ETAPP 2


rum & kök 1

1

35 kvm Våning: 2, 4, 6, 8, 10 Lgh nr: 61104, 61105, 61305, 61306, 61505, 61506, 61705, 61706, 61905, 61906

RUM & KÖK, 35 kvm RUM & KÖK, 35 kvm

VÅNING: 2, 4, 6, 8, 10 VÅNING: 2, 4, 6, 8, 10 LGH NR: 61104, 61105, 61305, 61306, 61505, 61506, 61705,61105, 61706,61305, 61905,61306, 61906 61505, 61506, 61104, 61705, 61706, 61905, 61906

LGH NR:

1

RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: 2, 4, 6, 8, 10 LGH NR:

61104, 61105, 61305, 61306, 61505, 61506, 61705, 61706, 61905, 61906

M & KÖK, 35 kvm

1

NG: 2, 4, 6, 8, 10 61104, 61105, 61305, 61306, 61505, 61506, 61705, 61706, 61905, 61906

TS

VTV

TS

TH

KPR KPR EL/IT EL/IT

TS

BAD TH

BAD

G

VTV VTV

VTV

G LB ST K/F G LB ST K/F

LB ST K/F

TH

VTV

VTV

M DMB=410, H=1810

KÖK/VARD 24 m² G

LB ST K/F

M DM

B=1810, H=1810 BH=500 B=1810, H=1810 BH=500

M DM M B=410, H=1810 DM BH=500

B=410, H=1810 BH=500 B=410, H=1810 BH=500

B=1810, H=1810 BH=500

B=410, H=1810 BH=500

BH=500

KPR

B=410, H=1810 BH=500 B=410, H=1810 BH=500

KÖK/VARD 24 m² KÖK/VARD 24 m²

KÖK/VARD 24 m²

VTV

KPR EL/IT

TS

VTV

BAD BAD

TH

EL/IT

R:

B=1810, H=1810 BH=500

B=410, H=1810 BH=500

NYX

NYX

NYX

9 7 Skala 5 1:100 3 01 1

10 8 6 4 22

NYX NYX

Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER NYX

RESERVATION FÖR AVVIKELSER SkalaMED 1:100

10 8 6 4 2

Skala 1:100 Skala 1:100 0 5 Meter 1 2 0 1 2

10 8 10 86 64 42 2 N

N N

N

9 7 5 3 1

9 97 75 53 31 1

NYX NYX

5 Meter 5 Meter

RUM

VÅNIN

LGH NR


rum & kök 1

1

35 kvm Våning: 3, 5, 7, 9 Lgh nr: 61205, 61206, 61405, 61406, 61605, 61606, 61805, 61806

RUM & & KÖK, KÖK, 35 35 kvm kvm RUM VÅNING: 3, 5, 7, 9 VÅNING: 3, 5, 7, 9 LGH NR: LGH NR:

1

61205, 61206, 61405, 61406, 61605, 61606, 61205, 61805,61206, 61806 61405, 61406, 61605, 61606, 61805, 61806

RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: 3, 5, 7, 9 LGH NR:

61205, 61206, 61405, 61406, 61605, 61606, 61805, 61806

M & KÖK, 35 kvm

1

NG: 3, 5, 7, 9 61205, 61206, 61405, 61406, 61605, 61606, 61805, 61806

EL/IT EL/IT

G G

EL/IT

LBST K/F

TH

LBST K/F

G

M DM

BAD KÖK/VARD TS m² 24

KPR

TS

VTV VTV

B=410, H=1810 B=410, H=1810 BH=500 BH=500

B=1810, H=1810 BH=500

VTV VTV

B=410, H=1810 BH=500 VTV

B=410, H=1810 BH=500

B=1810, H=1810 BH=500 VTV

TH VTV

BAD

B=410, H=1810 BH=500

M DM

BAD BAD KÖK/VARD TS TS24 m²

KPR

B=1810, H=1810 B=1810, H=1810 BH=500 BH=500

KÖK/VARD KÖK/VARD 24 m² 24 m²

TH TH

G

B=410, H=1810 B=410, H=1810 BH=500 BH=500

M M DM DM

LBST K/F LBST K/F

KPR KPR

EL/IT

R:

B=410, H=1810 BH=500

VTV

NYX NYX 9 97 75 5 3 3 1 1

NYX

N

NN

NYX 10 8 6 4 22

N

NYX

9 7 Skala 5 1:100 3 01 1

10 8 6 4 2

9 7 5 3 1

10 10 8 8 6 6 4 4 2 2

NYX NYX

Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER NYX

RESERVATION FÖR AVVIKELSER SkalaMED 1:100 MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

Skala 1:100 Skala 1:100 0 0

5 Meter 1

1

2 2

5 Meter 5 Meter

RUM

VÅNIN

LGH NR


rum & kök 22

2

43 kvm Våning: 2 Lgh nr: 61102

RUM & KÖK, 43 kvm VÅNING: RUM &2 KÖK, 43 kvm LGH NR:

61102

VÅNING: 2 LGH NR:

2

61102

RUM & KÖK, 43 kvm VÅNING: 2 LGH NR:

61102

M & KÖK, 43 kvm

NG: 2

UTEPLATS 24 m² UTEPLATS 24 m² VTV

VTV

SOV

9 m²

VTV

K/F

VTV

VTV KÖK/VARD 9 m² G LBTS 24 m² M SOV DM K/F G

TS

BAD TS

BAD

KPR TH

G KPR

ST

BAD

BAD

ST

KPR ST

G

G

TH EL/IT

TS

K/F

VTV

LB SOV 9 m² G

LB

K/F

TH EL/IT

VTV

M DM

VTV

LB KÖK/VARD SOV 24 m² 9 m² G

VTV

RÄCKE

KÖK/VARD 24 m² KÖK/VARD VTV 24 m²

VTV

RÄCKE

RÄCKE

UTEPLATS 24 m²

VTV

B=810, H=1750 BH=550 B=810, H=1750 BH=550

UTEPLATS 24 m²

B=810, H=1750 BH=550

B=1610, H=1760 BH=550

RÄCKE

B=1610, H=1760 BH=550

RÄCKE

M DM

VÅNIN

EL/IT

RÄCKE

2

M DM

B=1610, H=1760 BH=550 B=1610, H=1760 BH=550

RÄCKE

KPR ST

G

TH EL/IT

61102

B=810, H=1750 BH=550

R:

RUM

RÄCKE

NYX

9 7 5 3 1

N

NYX

N

N

NYX

9 7 Skala 5 1:100 3 01 1

10 8 6 4 22

NYX

NYX

10 8 6 4 2

Skala 1:100 5 Meter 0 Skala 1 1:100 2

NYX

10 8 6 10 4 8 2 6 4 2

N

9 7 5 9 3 7 1 5 3 1

NYX

5 Meter

Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER NYX

RESERVATION FÖR AVVIKELSER SkalaMED 1:100

0

1

2

5 Meter

LGH NR


rum & kök 1

2 2

43 kvm Våning: 3 – 10 Lgh nr: 61202, 61203, 61302, 61303, 61402, 61403, 61502, 61503, 61602, 61603, 61702, 61703, 61802, 61803, 61902, 61903

RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: 2, 4, 6, 8, 10

LGH NR: 61105, 61305, 61306, 61505, 61506, RUM & 61104, KÖK, 4361905, kvm 61705, 61706, 61906

VÅNING: 3-10 LGH NR:

2

61202, 61203, 61302, 61303, 61402, 61403, 61502, 61503, 61602, 61603, 61702, 61703, 61802, 61803, 61902, 61903

RUM & KÖK, 43 kvm VÅNING: 3-10 LGH NR:

61202, 61203, 61302, 61303, 61402, 61403, 61502, 61503, 61602, 61603, 61702, 61703, 61802, 61803, 61902, 61903

M & KÖK, 43 kvm

2

NG: 3-10 61202, 61203, 61302, 61303, 61402, 61403, 61502, 61503, 61602, 61603, 61702, 61703, 61802, 61803, 61902, 61903

M DM

RÄCKE

TS

B=810, H=1750 BH=550

VTV

B=1610, H=1760 BH=550

KÖK/VARD24 m² 24 m² VTV M LB DM K/F

TS

BAD

K/F

VTV

SOV 9 m² G

TS

BAD

K/F

VTV

KPR ST

LB

G

B=410, H=1810 BH=500

M DM TS BAD

LB ST VTVK/F SOV 9 m² G LB

SOV KÖK/VARD 24 m²9 m² G

KÖK/VARD 24 m²

H=1810 KPRB=410, BH=500

ST

TH

B=1810, H=1810 BH=500

G

TH EL/IT

RÄCKE

G

VTV

VTV

KÖK/VARD

VTV

B=810, H=1750 BH=550 VTV

B=810, H=1750 BH=550

VTV

M DM

KPR RÄCKE EL/IT

RÄCKE

BAD

EL/IT

RÄCKE

TH BALKONG 5 m²

VTV

KPR ST

G

TH EL/IT

BALKONG 5 m²

BALKONG 5 m²

B=1610, H=1760 BH=550

RÄCKE

B=1610, H=1760 BH=550

RÄCKE

RÄCKE

RÄCKE

R:

NYX

N

NYX

N NYX

N

9 7 Skala 5 1:100 3 01 1

10 8 6 4 22

Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER NYX

10 8 6 4 2

9 7 5 3 1 NYX

Skala 1:100 0

NYX

RESERVATION FÖR AVVIKELSER SkalaMED 1:100

5 Meter 1

Skala 1:100

2

NYX

10 8 6 4 210 8 6 4 2

N

9 7 5 3 19 7 5 3 1

NYX

5 Meter

RUM

VÅNIN

LGH NR


rum & kök 3

3

Våning: 2 – 10 Lgh nr: 61103, 61204, 61304, 61404, 61504, 61604, 61704, 61804, 61904

RUM & KÖK, 72 kvm VÅNING: 2-10 LGH NR:

61103, 61204, 61304, 61404, 61504, 61604, 61704, 61804, 61904

RUM & KÖK, 72 kvm VÅNING: 2-10 LGH NR:

61103, 61204, 61304, 61404, 61504, 61604, BALKONG 61704, 61804, 61904

7 m²

B=610, H=1210

7 m²

NG: 2-10 61103, 61204, 61304, 61404, 61504, 61604, BALKONG B=810, H=2010 61704, 61804, 61904 BH=300 7 m²

B=610, H=1210 BH=1100

TH

G

ST

EL/IT

EL/IT

EL/IT

TH

ST K/F K/FTM

TM

LB

B=2010, H=2010 BH=300

KLK

VTV TS

TH

VTV

LB

B=2010, H=2010 BH=300 B=1110, H=2010 BH=300

B=2010, H=2010 BH=300

SOV 1 12 m²

VTV VTV

B=1110, H=2010 BH=300

B=1110, H=2010 BH=300

SOV 1 12 m²

VTV

TT BAD

B=2010, H=2010 BH=300

VTV

KÖK/VARD B=1110, H=2010 32 m² BH=300

VTV

BAD

B=1110, H=2010 BH=300

TV

VTV

SOV 1 12 m²

B=1110, H=2010 BH=300

TV

KLK

KPR BAD

KLK

BAD

KPR

TS

32 m²

TH KÖK/VARD TS 32 m² TT TT

TM

TV

B=810, H=2010 BH=300

K/F K/F DM

K/F K/F

KÖK/VARD G ST

TT

TV

KPR

RÄCKE

G

3

RÄCKE

KÖK/VARD 32 m² B=1110, H=2010 K/F K/F BH=300

DM

BH=300 SOV 2 U/M 9 m² DMKPR

G

RÄCKE

SOV 2 ST U/M 9 m² B=810, H=2010

B=610, H=1210 BH=1100

SOV 2 U/M 9 m²

B=610, H=1210 BH=1100

B=810, H=2010 BH=300

RÄCKE

EL/IT

B=810, H=2010 BH=300

RÄCKE

BALKONG 7 m²

DM

SOV 2 U/M 9 m²

RÄCKE

B=810, H=2010 BH=300

RÄCKE

M & KÖK, 72 kvm

TM

B=810, H=2010 BH=300

61103, 61204, 61304, 61404, 61504, 61604, BH=300 BH=1100 BALKONG 61704, 61804, 61904

LGH NR:

RÄCKE

B=810, H=2010

RÄCKE

RÄCKE

VÅNING: 2-10

RÄCKE

RUM & KÖK, 72 kvm

RÄCKE

3

3

R:

72 kvm

KLK

SOV 1 12 m²

TS

LB

B=1110, H=2010 BH=300

LB

NYX NYX

N

NYX

N

N

10 8 6 4 22

NYX

Skala 1:100 0

5 Meter 1

Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER NYX

RESERVATION FÖR AVVIKELSERNYX SkalaMED 1:100

Skala 1:100

2

10 8 6 NYX 4 2 10 8 6 4 2

N

NYX

9 7 Skala 5 1:100 3 01 1

10 8 6 4 2

9 7 5 3 1

9 7 5 3 1 9 7 5 3 1

5 Meter

RUM

VÅNIN

LGH NR


VÅNINGSPLAN Entréplan

LGH 61102

Våning 2

JM - SÖDRA CENTRUM NYX - ÖVERSIKT VÅNING 10 SKALA 1:250 TENGBOM 2015-09-15

LGH 61105

LGH 61104

LGH 61202 61402 61602 NYX 61802

LGH 61103

LGH

61203 JM - SÖDRA CENTRUM 61403

Våning 3, 5, 7, 9

61603 - ÖVERSIKT VÅNING 11 61803

SKALA 1:250 TENGBOM 2015-09-15

LGH 61206 61406 61606 61806

LGH 61205 61405 61605 61805

LGH 61204 61404 61604 61804

JM - SÖDRA CENTRUM


LGH 61302 61502 61702 61902

& kök 1 rum & kök 2 rum & kök 3 rum

LGH 61303 61503 61703 61903

Våning 4, 6, 8, 10

SYMBOLFÖRKLARING LGH 61306 61506 61706 61906

LGH 61305 61505 61705 61905

LGH 61304 61504 61704 61904

G

Garderob

Våning 11 - Takterrass Linneback JM - SÖDRALBCENTRUM

NYX - ÖVERSIKT VÅNING 13, 15, 17, 19 SKALA 1:250

ST

K/F SYMBOLFÖRKLARING TENGBOM 2015-09-15

Städ

Kyl/frys Integrerad spishäll

G LB ST

SYMBOLFÖRKLARING

K/F

Garderob

Linneback Städ Kyl/frys

U/M

Högskåp med ugn/micro

DM

Diskmaskin

TT

Torktumlare

TM

Tvättmaskin

KM

Kombinationsmaskin

JM - SÖDRA CENTRUM

SYMBOLFÖRKLARING

Förstärkt vägg för vägg-tv NYX - ÖVERSIKT VTVVÅNING 20 TAKTERASS

Integrerad spishäll

SKALA 1:250

G LB

Garderob

Linneback

ST

Städ

K/F

Kyl/frys Integrerad spishäll

U/M

Högskåp med ugn/micro

DM

Diskmaskin

U/M

Torkställning, förberedd för TS TENGBOM 2015-09-15 elhanddukstork Högskåp med ugn/micro

DM

Diskmaskin

TT

Torktumlare

BH 0.00

TM

Tvättmaskin

EL/IT

KM

Kombinationsmaskin

VTV TS FHT

Förstärkt vägg för vägg-tv Torkställning, förberedd för elhanddukstork Förberett för elhanddukstork

FHT

TH

Förberett för elhanddukstork Bröstningshöjd Elcentral / it-skåp Tidningshållare Undertak, uk 2280 öfg


JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.

Design & produktion: Nyla Design Visualiseringsbilder: Tengbom Tryck: Ljungbergs Tryckeri Produktionsår: 2015 JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.

JM AB Postadress 412 50 Göteborg I Besöksadress Gårdatorget 2 I Telefon 020-57 00 57 I Internet jm.se

JM, Göteborg: Södra Centrum - Light Factory Gbg Nyx. Bostadsfakta  

Var med när en ny adress i Södra centrum tar form, några minuter från Korsvägen. Light Factory Gbg är kvarteret som sätter Göteborgs södra c...