Page 1

PLANLÖSNINGAR


TS

VTV

BAD

VTV

SITUATIONSPLAN

B=410, H=1810 BH=500

TH

KÖK/VARD 24 m²

EL/IT

KPR

G

LB ST K/F

B=1810, H=1810 BH=500

M DM

B=410, H=1810 BH=500

N

9 7 5 3 1 NYX

Skala 1:100 0

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

ETAPP 1

1

2


ETAPP 1

MÖLNDALSVÄGEN

ETAPP 2

FALKENBERGSGATAN

ETAPP 2


rum & kök 11

1

35 kvm Våning: 2 Lgh nr: 11101

RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: 2

RUM & KÖK, 35 kvm 11101

LGH NR:

VÅNING: 2 LGH NR:

B=1610, H=1760 BH=550

11101 INGLASNING

RUM & KÖK, 35 kvm

B=1610, H=1760 BH=550

INGLASNING

INGLASAD B=1610, H=1760 UTEPLATS BH=550 7 m²

VTV

VTV

KÖK/VARD 27 m²

M DM KÖK/VARD 27 m²

KÖK/VARD TS 27 m² ST K/F KM TS

BAD

DM

KÖK/VARD 27 m²

ST K/F KM TS

BAD M

BAD

ST K/F KM TS

LB G M DM KPR

KPR

LB G

BAD

TH

B=1010, H=1410 B=610, H=1410 BH=700 BH=700 TH

LB G

B=1010, H=1410 B=610, H=1410 BH=700 BH=700

KPR

EL/IT

B=1010, H=1610 BH=700

M DM LB G

VTV

EL/IT

KM

VTV

FRD 4 m²

KPR FRD 4 m²

B=1010, H=1410 B=610, H=1410 BH=700 BH=700

TH

NÄTVÄGG

FRD 4 m²

TH

NÄTVÄGG

NÄTVÄGG

FRD 4 m²

NOVA

NÄTVÄGG

B=1010, H=1410 B=610, H=1410 BH=700 BH=700

9 7 5 3 1

NÄTVÄGG

N

10 8 6 4 NOVA 2

Med reservation för avvikelser

10 8 NOVA 6 94 72 5 3 1 Skala 1:100

9 7 5 3 1

0

10 8 6 4 2

5 Meter 1

2 Skala 1:100

N

N

N

SÖDRA NOVA

NOVA

10 9 8 7 6 Skala 1:100 5 4 3 2 0 1 1 2

N SÖDRA NOVA

NÄTVÄGG

B=1610, H=1760 B=1010, H=1610 BH=550 BH=700

ST K/F B=1010, H=1610 BH=700

LGH NR

EL/IT

VTV

VTV

VÅNIN

INGLASNING

INGLASNING

B=1010, H=1610 BH=700

1

VTV

VTV GLASSKÄRM

INGLASNING

LGH NR:

RUM

NÄTVÄGG

INGLASAD UTEPLATS 11101 7 m²

VÅNING: 2

EL/IT

LGH NR:

INGLASNING

NÄTVÄGG

VÅNING: 2

GLASSKÄRM

INGLASNING

RUM & KÖK, 35

GLASSKÄRM

INGLASAD UTEPLATS 7 m² INGLASNING INGLASAD UTEPLATS kvm 7 m²

GLASSKÄRM

1 1

11101

5 Meter

SÖD

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

0

1

2

5 Mete


rum 1 & kök

1

35 kvm Våning: 2 Lgh nr: 21102

RUM & & KÖK, KÖK, 35 35 kvm kvm RUM VÅNING: VÅNING: 22

INGLASAD UTEPLATS 3 m² INGLASNING

INGLASNING

VÅNING: 2 LGH NR:

INGLASNING

INGLASNING

RUM & KÖK, 35 kvm

INGLASNING

INGLASAD UTEPLATS 7 m²

B=1610, H=1760 B=1610, H=1760 BH=550 BH=550

21102

RUM & KÖK, 35 kvm

1

VÅNING: 2 VTV

VTV INGLASAD UTEPLATS 3 m² INGLASNING

INGLASNING

KÖK/VARD 27 m² B=1610, H=1760 TV BH=550

25 m²

KM

VTV

TS

BAD

VTV

KMTV TS

BAD

TH

EL/IT TH TH

EL/IT TH

NÄTVÄGG

FRD 3 m²

NN

NÄTVÄGG

FRD 3 m²

FRD 3 m²

FRD 4 m²

ST LB G

BAD

NÄTVÄGG

G

KPR KPR

K/F

EL/IT

KPR

N

NOVA NOVA NOVA

9 7 5 3 1

10 8 6 4 NOVA 2

10 9 8 7 6 Skala 1:100 5 4 3 2 0 1 1 2 Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER MED RESERVATION

FÖR AVVIKELSER MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

9 97 75 5 3 3 1 1

10 10 8 8 6 6 4 4 2 2 N

N

SÖDRA NOVA SÖDRA NOVA

ST LB

B=1010, H=1410 B=610, H=1410 G BH=700 BH=700

KM

SÖDRA NOVA

LB G

ST LB

KPR

LGH NR

K/F

KÖK/VARD M DM 25 m² K/F

BAD

TS

M DM

M DM

KM TS

INGLASNING

VTV

KÖK/VARD ST K/F

VÅNIN

NÄTVÄGG

INGLASAD UTEPLATS 3 m² INGLASNING

B=1010, H=1610 BH=700

RUM

KÖK/VARD M DM 25 m²

INGLASNING

B=1610, H=1760 BH=550

TV

EL/IT

21102

INGLASNING

LGH NR:

NÄTVÄGG

1 1

21102 11101

GLASSKÄRM

LGH NR: LGH NR:

Skala 1:100 Skala 1:100 0 0

1 5 Meter 1

2 2

5 Meter 5 Meter

SÖD


rum & kök 11

1

35 kvm Våning: 3 –8 Lgh nr: 21202, 21302, 21402, 21502, 21602, 21702

RUM & KÖK, 35 kvm RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: 2 VÅNING: 3-8 LGH NR: 11101

INGLASAD UTEPLATS 7 m²

INGLASAD BALKONG 4 m² INGLASNING

INGLASNING

LGH NR:

GLASSKÄRM

VÅNING: 3-8

INGLASNING

INGLASNING

RUM & KÖK, 35 kvm

B=1610, H=1760 B=1610, H=1760 21202, 21302, 21402, 21502, 21602, 21702 BH=550

BH=550

RUM & KÖK, 35 kvm

INGLASAD BALKONG 21202, 21302, 21402, 21502, 21602, 21702 4 m² INGLASNING

1

VÅNING: 3-8

INGLASNING

INGLASNING

TV

VTV

VTV

KÖK/VARD M 25 m² DM

INGLASAD BALKONG 4 m² INGLASNING

B=1610, H=1760 BH=550

M DM

ST K/F

VTV

BAD

KÖK/VARD 25 m² TS M DM K/F

BAD

TH

NÄTVÄGG

EL/IT TH TH

FRD 4 m²

ST LB G

KPR FRD 3 m²

G

KPR KPR

B=1010, H=1410 B=610, H=1410 K/F BH=700 BH=700 EL/IT

BAD

TS

LB G

ST LB

G

KPR KM

BAD

ST LB

KM TS

K/F

TV

KM

KM TS

M DM

NÄTVÄGG

EL/IT NÄTVÄGG

VTV

TH

FRD 3 m²

NÄTVÄGG

NOVA FRD 3 m²

N

9 7 5 3 1

10 8 6 4 NOVA 2

N

10 8 6 4 2 2

Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

9 7 5 3 1

NOVA NOVA 10 8 10 9 6 8 7 4 6 5 2 4 3 2 1

N

N

N

9 7 Skala 5 1:100 3 0 1 1 SÖDRA NOVA

LGH NR

INGLASNING

INGLASNING

TV KÖK/VARD 27 m² KÖK/VARD

B=1610, H=1760 BH=550

25 m²

SÖDRA NOVA

VÅNIN

VTV

B=1010, H=1610 BH=700

SÖDRA NOVA

RUM

NÄTVÄGG

LGH NR:

EL/IT

1 1

21202, 21302, 21402, 21502, 21602, 21702

INGLASNING

LGH NR:

Skala 1:100 Skala 1:100 0

5 Meter 1

0

1

2

2

5 Meter 5 Meter

SÖD


rum & kök 1 1

1

35 kvm Våning: 3 – 8 Lgh nr: 21203, 21303, 21403, 21503, 21603, 21703

RUM & KÖK, 35 kvm RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: 2 LGH NR: VÅNING: 3-8 11101

INGLASAD UTEPLATS 7 m²

INGLASAD BALKONG 4 m²

INGLASNING

RUM & KÖK, 35 kvm

INGLASNING

INGLASNING

VÅNING: 3-8 LGH NR:

INGLASNING

B=1610, H=1760 21203, 21303, 21403, 21503, 21603, 21703 BH=550

RUM & KÖK, 35 kvm

INGLASAD BALKONG 21203, 21303, 21403, 21503, 4 m² 21603, 21703

INGLASNING

1 1

21203, 21303, 21403, 21503, 21603, 21703

GLASSKÄRM

LGH NR:

B=1610, H=1760 BH=550

1

VÅNING: 3-8 LGH NR:

INGLASNING

VTV

TV

INGLASNING

INGLASNING

VTV

INGLASAD B=1610, H=1760 BALKONGBH=550 M 4 m² DM

RUM

VÅNIN

LGH NR

KÖK/VARD 25 m²

INGLASNING

INGLASNING

INGLASNING

B=1610, H=1760 KÖK/VARD BH=550 27 m² KÖK/VARD

ST K/F

K/FVTV

KM

ST LB

TV

K/F

KÖK/VARD M TS 25 m² DM BAD

G

LB G

G

ST LB

M DM

VTV

KM EL/IT

ST TH LB

EL/IT

TH

B=1010, H=1410 B=610, H=1410 BH=700 BH=700

EL/IT

G

TS

BAD KPR

TS TH

BAD K/F KPR

KPR

KM

FRD 4 m²

KM TS

BAD

NÄTVÄGG

KPR

FRD 3 m²

FRD 3 m²

NÄTVÄGG

TH

NOVA 10 8 6 4 NOVA 2

N

9 7 Skala 5 1:100 3 0 1 1 SÖDRA NOVA SÖDRA NOVA

10 8 6 4 2 2

Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

9 79 57 35 13 1

NOVA NOVA 10 810 68 46 24 2 N

N N

N

9 7 5 3 1

NÄTVÄGG

FRD 3 m²

SÖDRA NOVA

NÄTVÄGG

M DM 25 m²

VTV

EL/IT

TV

NÄTVÄGG

B=1010, H=1610 BH=700

Skala 1:100 0

Skala 1:100 5 Meter 1 2

0

1

2

5 Meter 5 Meter

SÖD


rum & kök 12

2

50 kvm Våning: 2 Lgh nr: 11102

RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: 2 RUM & KÖK, LGH NR:

50 kvm

11101

VÅNING: 2 LGH NR:

INGLASAD UTEPLATS 7 m²

RUM & KÖK, 50 kvm 11102

INGLASAD UTEPLATS 5 m² INGLASNING

11102

VTV

B=2410, H=1610 BH=700

GLASSKÄRM

INGLASAD B=810, H=1760 UTEPLATS B=1010,BH=550 H=1610 5 m² INGLASNING BH=700 SOV 13 m² B=810, H=1760 BH=550

TV

VTV

KÖK/VARD KÖK/VARD M 27 m² TV24 m² MDM DM VTV VTV ST K/F

TS

BAD VTV

LB

VTV TS

K/F

KM

M DM G LB BAD

KPR KM

G

TH

ST

KM

KPR

G

NÄTVÄGG

NÄTVÄGG

FRD 4 m²

NÄTVÄGG

FRD 3 m²

NÄTVÄGG

TH

EL/IT

FRD 3 m²

NOVA

NÄTVÄGG

NÄTVÄGG

NOVA

FRD 3 m²

9 7 5 3 1

NÄTVÄGG

N

10 8 6 4 NOVA 2

N

N N

Med reservation för avvikelser

9 7 5 9 3 7 1 5 3 1

10 NOVA8 6 10 4 8 2 6 4 2

N

10 9 8 7 6 Skala 1:100 5 4 3 2 0 1 1 2 SÖDRA NOVA

EL/IT

K/F

TH

SÖDRA NOVA

KPR

G

EL/IT

BAD

LB

ST

TH B=610, H=1410 B=1010, H=1410 BH=700 BH=700

TS

KLK

KPR

LGH NR

K/F

ST

BAD

LB

VÅNIN

VTV

TS

KLK KÖK/VARD 24 m²

RUM

KÖK/VARD M DM 24 m²

B=2410, H=1610 BH=700

SOV 13 m²KM

KLK

1

VTV

SOV 13 m²

GLASSKÄRM

LGH NR:

TV

B=810, H=1760 BH=550

NÄTVÄGG

VÅNING: 2

EL/IT

RUM & KÖK, 50 kvm

B=2410, H=1610 BH=700

BH=550

GLASSKÄRM

LGH NR:

INGLASAD UTEPLATS 5 m² B=1610, H=1760 INGLASNING

INGLASNING

VÅNING: 2

INGLASNING

GLASSKÄRM

2 2

11102

Skala 1:100

5 Meter 0 Skala 1 1:100 2

5 Meter

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

0

1

2

5 Meter

SÖD


rum & kök 1

2 2

50 kvm Våning: 3 – 8 Lgh nr: 11202, 11302, 11402, 11502, 11602, 11702

RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: 2

RUM &11101 KÖK, 50 kvm

LGH NR:

VÅNING: 3-8

UTEPLATS 7 m²

INGLASNING

RUM & KÖK, 50 kvm

VÅNING: 3-8

BH=550

INGLASAD B=810, H=1760 BALKONG 11202, 11302, 11402, 11502, 11602, 11702 B=2410, H=1610 BH=550 BH=700 5 m² INGLASNING VTV GLASSKÄRM

LGH NR:

INGLASAD B=810, H=1760 BALKONG BH=550 5 m² INGLASNING

GLASSKÄRM

VTV

KM VTV VTV TS BAD

LB

ST G

KPR

KM KLK

K/F ST G KPR

KPR KM

TH

EL/IT

K/F

B=1010, H=1410 B=610, H=1410 ST BAD BH=700 BH=700 EL/IT TH

NÄTVÄGG

NÄTVÄGG

KPR

FRD 3 m²

NÄTVÄGG

EL/IT TH

FRD 4 m²

G

KM

FRD 3 m²

NÄTVÄGG

NOVA

FRD 3 m²

NOVA

N

9 7 5 3 1

10 8 6 4 NOVA 2

N N

10 8 6 4 2 2

Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

10 9 8 7 NOVA6 5 4 10 3 9 2 8 1 7 6 5 4 3 Skala 1:100 2 1 0

5 Meter 1

2

Skala 1:100

N

N

9 7 Skala 5 1:100 3 0 1 1 SÖDRA NOVA

LGH NR

TH

TS

LB

VÅNIN

VTV

KÖK/VARD M DMTS KLK24 m² K/F LB BAD G

BAD

LB

RUM

KÖK/VARD M DM 24 m²

KÖK/VARD M KÖK/VARD DM TV 24 m² 27 m² B=810, H=1760 BH=550 M VTV VTV DM ST K/F SOV 12 m²

SÖDRA NOVA

VTV

B=2410, H=1610 BH=700

SOV 12 m²

TS

1

TV

SOV 12 m²

TV

B=1010, H=1610 BH=700

KLK

B=2410, H=1610 BH=700

GLASSKÄRM

RUM & KÖK, 50 kvm

GLASSKÄRM

INGLASNING

INGLASAD BALKONG VÅNING: 3-8 5 m² B=1610, LGH NR: 11202, 11302, 11402, 11502, 11602, 11702 INGLASNINGH=1760

NÄTVÄGG

2 2

11202, 11302, 11402, 11502, 11602, 11702 INGLASAD

EL/IT

LGH NR:

5 Meter

SÖD


rum & kök 12

2

50 kvm Våning: 3 – 8 Lgh nr: 11203, 11303, 11403, 11503, 11603, 11703

RUM && KÖK, 3550 kvm RUM KÖK, kvm VÅNING: 2 3-8 VÅNING:

LGH NR: 11101 LGH NR: 11203, 11303, 11403, 11503, 11603, 11703

RUM & KÖK, 50 kvm

B=1610, H=1760 11203, 11303, 11403, 11503, 11603, 11703 BH=550

RUM & KÖK, 50 kvm

TV

VÅNING: 3-8 LGH NR:

INGLASNING

11203, 11303, 11403, 11503, 11603, 11703

INGLASAD BALKONG 5 m²

VTV B=2410, H=1610 BH=700

B=810, H=1760 BH=550

SOV 12 m²

INGLASAD BALKONG B=810, H=1760 5 m² BH=550

GLASSKÄRM

INGLASNING

BH=700

1

VTV

M KÖK/VARD DM 24 m²

TV B=1010, H=1610 B=2410, H=1610 BH=700

GLASSKÄRM

LGH NR:

B=2410, H=1610 BH=700

INGLASNING

VÅNING: 3-8

INGLASAD BALKONG 5 m²

INGLASNING

GLASSKÄRM

2 2

INGLASAD UTEPLATS 7 m²

VTV

RUM

VÅNIN

LGH NR

VTV

KÖK/VARD 27 m² SOV KÖK/VARD 12 m² M K/F DM TV 24 m² B=810, H=1760 BH=550 ST K/F TS

TS

ST G KPR

K/F

KPR

BAD

LB

KM

TH

FRD 4 m²

FRD 3 m²

NÄTVÄGG

NÄTVÄGG

TH

FRD 3 m²

KPR

KLK

TS

KPR

LB

B=1010, H=1410 B=610, H=1410 BH=700 BH=700

TH

EL/IT

G

LB

KM

ST G

KM

KLK

VTVTH VTV

BAD

EL/IT

SOV BAD LB 12 m²

NOVA

N N

N

9 7 5 3 1

NÄTVÄGG

FRD 3 m²

10 8 6 4 NOVA 2

9 7 Skala 5 1:100 3 0 1 1 SÖDRA NOVA SÖDRA NOVA

10 8 6 4 2 2

Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100 MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

9 7 5 3 1

NOVA NOVA 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 8 6 4 2 N

N

SÖDRA NOVA

NÄTVÄGG

K/F

M DM

KLK

VTV

KM ST G KÖK/VARD TS 24 m² BAD EL/IT

EL/IT

VTV

NÄTVÄGG

M DM

GLASSKÄRM

INGLASNING

Skala 1:100 Skala 1:100 0

5 Meter 1

0

1

2

2

5 Meter 5 Meter

SÖD


rum & kök 22

2

55 kvm Våning: 2 Lgh nr: 11104

RUM & KÖK, 55 kvm VÅNING: 2

RUM & KÖK, 55 kvm 11104

LGH NR:

2 2

11104

INGLASAD UTEPLATS 7 m² INGLASAD INGLASNING UTEPLATS 7 m²

GLASSKÄRM

RUM & KÖK, 55 kvm LGH NR:

INGLASNING

B=1610, H=1760 BH=550 GLASSKÄRM

VÅNING: 2 11104

RUM & KÖK, 55 kvm INGLASAD 11104

GLASSKÄRM

INGLASAD B=1610, H=1760 UTEPLATS BH=550 7 m²

GLASSKÄRM

GLASSKÄRM

TV

B=1610, H=1760 BH=550

TV

M KÖK/VARD DM 31 m²

VTV

KÖK/VARD 31 m²

EL/IT EL/IT NÄTVÄGG

FRD 4 m²

FRD 4 m² G BAD

NÄTVÄGG

KPR TH

NÄTVÄGG

KM

SOV FRD 12 m²

BAD B=610, H=1610 BH=700

VTV

G

N

B=2210, H=1610 BH=700

LB

9 7 5 3 1

VTV

G

NOVA B=2210, H=1610 BH=700

10 8 6 4 NOVA 2

N

N

Med reservation för avvikelser

9 7 5 3 1

NOVA 10 8 NOVA 6 10 9 4 8 7 2 6 5 4 3 2 1

N

10 9 8 7 6 Skala 1:100 5 4 3 2 0 1 1 2

N SÖDRA NOVA

SOV 12 m²VTV G

B=610, H=1610 BH=700

K/F ST

SOV B=610, H=1610 LB B=2210, H=1610 TS 12 m²BH=700 G BH=700 B=2210, H=1610 BH=700

M DM

LB

ST

VTV

TS

B=610, H=1610 BH=700

SOV 12 m²

K/F TS

NÄTVÄGG

SÖDRA NOVA

ST

BAD

LB

4 m²

TS

LGH NR

K/F

EL/IT

K/F

M DM

BAD ST KM

NÄTVÄGG

NÄTVÄGG

FRD 4 m²

TH

VTV

NÄTVÄGG

EL/IT NÄTVÄGG

KM

KPR

KM

VÅNIN

VTV

M DM

31 m²

G

KPR TH

TV

G

KPR KÖK/VARD G

TH

RUM

KÖK/VARD 31 m²

INGLASNING

VTV

2

TV

INGLASNING

GLASSKÄRM

LGH NR:

B=1610, H=1760 BH=550

UTEPLATS 7 m²

VÅNING: 2

GLASSKÄRM

LGH NR:

GLASSKÄRM

VÅNING: 2

Skala 1:100 0

5 Meter 1

2 Skala 1:100

5 Meter

SÖD

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

0

1

2

5 Mete


rum & kök 12

2

55 kvm Våning: 3 – 8 Lgh nr: 11201, 11301, 11401, 11501, 11601, 11701

RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: 2 RUM & LGH NR:

KÖK, 55 kvm

11101

VÅNING: 3-8

RUM & KÖK, 55 kvm

B=1610, H=1760 BH=550

INGLASAD 3-8 BALKONG 7 m² 11201, 11301, 11401, 11501, 11601, 11701 INGLASNING GLASSKÄRM

GLASSKÄRM

INGLASNING

KÖK/VARD 31 m²KM

VTV

TS

LB G

BAD

VTV

ST

ST VTV

LB K/F VTV

K/F

SOV 12 m²

VTV

KM BAD G

FRD KM 4 m² BAD

SOV TH 12 m²

KPR

FRD 4 m²

SOV 12 m² B=2210, H=1610 BH=700

G

KM

BAD

TS

B=610, H=1610 BH=700

FRD 4 m²

B=2210, H=1610 BH=700

TS

N

B=2210, H=1610 BH=700

TH

FRD 4 m²

NÄTVÄGG

B=610, H=1610 BH=700

N

9 7 5 3 1

NOVA

TS

NOVA B=610, H=1610 BH=700

10 8 6 4 NOVA 2

N

10 8 6 4 2 2

Med reservation för avvikelser

9 7 5 9 3 7 1 5 3 1

10 NOVA 8 6 10 4 8 2 6 4 2

N

N

9 7 Skala 5 1:100 3 0 1 1 SÖDRA NOVA

KPR

TH

G

SÖDRA NOVA

TH

B=1010, H=1410 B=610, H=1410 KPR BH=700 BH=700

VTV

ST

G LB

LB

G

EL/IT

KÖK/VARD 31 m²

EL/IT

M DM

G

KPR

NÄTVÄGG

TV

B=1010, H=2010 BH=300

K/F

LGH NR

KÖK/VARD KÖK/VARD 27 m² M 31 m² M DM DM ST K/F

B=1010, H=2010 B=1610, H=1760 BH=300 BH=550

TV

M DM

VÅNIN

TV

B=1010, H=1610 BH=700

B=1010, H=2010 BH=300

RUM

EL/IT

INGLASNING

INGLASAD H=1760 BALKONGB=1610, BH=550 7 m² INGLASNING

1

VTV

VTV

NÄTVÄGG

LGH NR:

BH=550

EL/IT

VÅNING:

GLASSKÄRM

B=1610, H=1760 11201, 11301, 11401, 11501, 11601, 11701

NÄTVÄGG

LGH NR:

GLASSKÄRM

VÅNING: 3-8

NÄTVÄGG

RUM & KÖK, 55

INGLASAD UTEPLATS INGLASAD 7 m² INGLASNING BALKONG kvm 7 m² INGLASNING INGLASNING

2 2

11201, 11301, 11401, 11501, 11601, 11701

INGLASNING

LGH NR:

Skala 1:100

0

5 Meter 1

2 Skala 1:100

5 Meter

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

0

1

2

5 Meter

SÖD


rum & kök 12

2

55 kvm Våning: 3 – 8 Lgh nr: 11204, 11304, 11404, 11504, 11604, 11704

RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: RUM &2KÖK, 55 kvm LGH NR:

11101

VÅNING: 3-8

INGLASNING

VÅNING: 3-8

B=1610, H=1760 11204, 11304, 11404, 11504, 11604, 11704 GLASSKÄRM

RUM & KÖK, 55 kvm LGH NR:

INGLASAD 3-8 BALKONG 11204, 11304, 11404, 11504, 11604, 11704 7 m² VTV VTV

GLASSKÄRM

INGLASNING

GLASSKÄRM

B=1010, H=1610 BH=700

INGLASAD BALKONG 7 m²

KÖK/VARD TV 27 m²

B=1610, H=1760 BH=550

ST K/F KÖK/VARD 31 m²

KM

EL/IT

BAD VTV

EL/IT

NÄTVÄGG

NÄTVÄGG

FRD

EL/IT

G BAD4 m² KPR

NÄTVÄGG

KM

FRD 4 m²

M DM

BAD B=610, H=1610 BH=700

N N

SOV 12 m²

BAD LB

K/F

ST FRD 4 LB m²

SOV 12 m²

NÄTVÄGG

VTV

ST

TS G

LB

B=2210, H=1610 B=610, H=1610VTV BH=700

BH=700

G B=2210, H=1610 BH=700

VTV

G NOVA

B=2210, H=1610 BH=700 10

9 7 5 3 1

8 6 4 NOVA 2

9 7 Skala 5 1:100 3 0 1 1

10 8 6 4 2 2

9 7 59 37 15 3 1

NOVA 10 8 610 48 26 4 2

Skala 1:100

5 Meter 0 Skala 1 1:1002

5 Meter

Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

SÖDRA NOVA

NOVA

N

SÖDRA NOVA

M DM

K/F

N N

SÖDRA NOVA

TH

M DM

ST

TS

B=610, H=1610 BH=700

LGH NR

KPR

KM

SOV 12 m²

TS

KÖK/VARD 31 m²

LB G

G

TH

VÅNIN

TV

B=1010, K/F H=1410 B=610, H=1410 BH=700 BH=700

VTV

KPR

RUM

VTV

TV

KÖK/VARD 31 m²

TH

TH

FRD 4 m²

M DM

KPR

G

KM

1

INGLASNING

B=1610, H=1760 BH=550

TS

B=1610, H=1760 BH=550

GLASSKÄRM

VÅNING:

INGLASNING

BH=550

GLASSKÄRM

LGH NR:

GLASSKÄRM

INGLASNING

RUM & KÖK, 55 kvm

INGLASAD BALKONG 7 m² GLASSKÄRM

INGLASAD UTEPLATS 7 m²

NÄTVÄGG

2 2

11204, 11304, 11404, 11504, 11604, 11704

EL/IT

LGH NR:

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

0

1

2

5 Meter

SÖD


rum & kök 1 3

3

78 kvm Våning: 2 Lgh nr: 21101

RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: 2

RUM &11101 KÖK, 78 kvm LGH NR: VÅNING: 2 LGH NR:

INGLASAD INGLASAD UTEPLATS UTEPLATS 7 m² 12 m² INGLASNING

INGLASNING

VÅNING: 2 21101

B=1610, H=1760 BH=550 B=1610, H=1760 BH=550

INGLASAD RUM & KÖK, 78 kvm

VTV

VTV

TV

B=1610, H=1760 BH=550

B=1610, H=1760 BH=550

SOV 1 13 m²

B=1610, H=1760

TV

TS

VTV

G

LB

SOV 1 13 m²

VTV

TT G TM BAD DM

VARD 28 m²

TS

KPR

LB

KPR TH

TS

TH

VTV

DM

LB

TT LB G BAD TM

TS

BAD

G

EL/IT

TV

VARD KM 28 m²

KPR

ST

B=1010, H=1410 B=610, H=1410 BH=700

G

K/F

K/F K/F

15 m²

SOV 2 7 ST m² G

KPR

KÖK/MATPL. 15 m² B=2410, H=1610 BH=700

K/F B=2410, H=1610 BH=700

TH

SOV 2 7 m²

FRD 4 m² B=1010, H=1610 B=2410, H=1610 BH=700

B=1010, H=1610 BH=700 NOVA

SOV 2 BH=700 7 m²

B=1010, H=1610 BH=700

N

9 7 5 3 1

10 8 6 4 NOVA 2

N N

SÖDRA NOVA

NÄTVÄGG

NOVA

Med reservation för avvikelser

9 7 5 39 7 1 5 3 1

10 NOVA 8 6 10 4 8 2 6 4 2

N

10 9 8 7 6 Skala 1:100 5 4 3 2 0 1 1 2

N SÖDRA NOVA

FRD 4 m²

FRD 4 m² FRD 4 m²

NÄTVÄGG

U/M

KÖK/MATPL. U/M 15 m² DM

NÄTVÄGG

EL/IT

TT BH=700 TH G STKÖK/MATPL. TM BAD

EL/IT

K/F

LGH NR

VTV

BH=550 KÖK/VARD VTV 27 m² VARD M SOV 128 m² DM ST K/F 13 m² VTV

K/F

VÅNIN

INGLASNING

B=1010, H=1610 BH=700

U/M

RUM

NÄTVÄGG

INGLASAD B=1610, H=1760 UTEPLATS BH=550 12 m² GLASSKÄRM

1

INGLASNING

21101 GLASSKÄRM

LGH NR:

UTEPLATS 12 m²

B=1610, H=1760 BH=550

NÄTVÄGG

VÅNING: 2

INGLASNING

EL/IT

LGH NR:

GLASSKÄRM

RUM & KÖK, 78 kvm

GLASSKÄRM

3 3

21101

Skala 1:100

5 Meter 0Skala 11:100 2

5 Meter

0

5 Meter

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

1

2

SÖD


rum & kök 13

3

78 kvm Våning: 2 Lgh nr: 21103

RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: 2 & KÖK, 78 kvm RUM LGH NR:

11101

VÅNING: 2 LGH NR:

INGLASAD UTEPLATS INGLASAD 7 m² INGLASNING UTEPLATS 12 m² kvm

21103

INGLASAD B=1610, H=1760 UTEPLATS BH=550 12 m² INGLASNING

B=1610, H=1760 BH=550

VTV

SOV 1 B=1010, H=1610 BH=700 13 m²

KÖK/VARD B=1610, H=1760 BH=550 27 m² LB G M DM ST K/F

B=1610, H=1760 BH=550 VTV TV

G

LB

KM VTV TS TS

TV

TM LBBADG TT KPR EL/IT

TH

FRD 3 m²

VTV

LGH NR

VTV

VARD 28 m²

VARD TH28 m² H=1410 B=610, H=1410 DMB=1010, G ST BH=700 BH=700

TH

DM

FRD KÖK/MATPL. 4 m² 15 m²

TM G BADST FRD TT 3 m²KÖK/MATPL. NÄTVÄGG U/M 15 m² KPR DM U/M SOV 2 K/F SOV 2 K/F 7 m² 7 m² K/F G ST K/F KÖK/MATPL. NOVA 15 m² U/M 10 B=1010, H=1610 B=2410, H=1610 B=1010, H=1610 NOVA B=2410, H=1610 9 NOVA BH=700 BH=700 SOV 2 BH=700 BH=700 K/F 8 7 7 m² 10 6 K/F 9 10 5 8 9 4 7 8 6 3 5 7 2 4 6 3 1 B=1010, H=1610 B=2410, H=1610 NOVA 5 2 BH=700 BH=700 4 1 3 10 2 9 1 8 7 Skala 1:100 6 Skala 5 1:100 4 3 2 0 1 1 2 0 5 Meter 1 Skala 2 1:100 EL/IT

TH

TS

KPR

TS

VÅNIN

TV

LB G TM BAD TT KPR

VARD

28 m² BAD VTV

EL/IT

SOV 1 13 m²

1

SOV 1 VTV 13 m²

INGLASNING

VTV

RUM

NÄTVÄGG

LGH NR:

B=1610, H=1760 BH=550

EL/IT

INGLASAD UTEPLATS 12 m²

B=1610, H=1760 BH=550

GLASSKÄRM

RUM & KÖK, 78 kvm VÅNING: 2

GLASSKÄRM

B=1610, H=1760 BH=550

21103

GLASSKÄRM

VÅNING: 2 LGH NR:

INGLASNING

INGLASNING

RUM & KÖK, 78

GLASSKÄRM

3 3

21103

FRD 3 m²

N N SÖDRA NOVA

5 Meter

SÖD

Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

SÖDRA NOVA

N

N

N

SÖDRA NOVA

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

0

1

2

5 Mete


rum & kök 1 3

3

78 kvm Våning: 3 – 8 Lgh nr: 21201, 21301, 21401, 21501, 21601, 21701

RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: RUM & 2KÖK, 78 kvm LGH NR:

11101

LGH NR:

21201, 21301, 21401, 21501, 21601,21701

VÅNING: 3-8

B=1610, H=1760 21201, 21301, 21401, 21501, 21601,21701 BH=550

RUM & KÖK,INGLASAD 78 kvm

B=1610, H=1760 BH=550

B=1610, H=1760 BH=550

BALKONG 12 m² 21201, 21301, 21401, 21501, 21601,21701

VÅNING: 3-8

INGLASNING

GLASSKÄRM

INGLASAD BALKONG B=1610, H=1760 12 m²BH=550

VTV

KÖK/VARD B=1610, H=1760 VARD 27VTVm² BH=550 28 m² M SOVDM 1 13 m² ST K/F

TS

G

TV

VARD KM 28 m²

LB

TS

VTV

TV

BAD VTV

VTV

G

LB

LBTTG TM BAD KPR

TS

TT

VARD 28 m²

BAD TM DM

G

LB

TH KPR TH

TS

B=1010, H=1410 B=610, H=1410 KPR BH=700 BH=700

ST

G

FRD 4 m² FRD 4 m² EL/IT

VTV

DM

TH

EL/IT

TT KÖK/MATPL. ST GBAD TM m² 15

U/M K/F

K/F

SOV 2 7 m² ST G

KÖK/MATPL. 15 m² B=2410, H=1610 BH=700

K/F

N

B=2410, H=1610 BH=700

SOV 2 7 m²

B=1010, H=1610 BH=700

SOV 2 7 m²

FRD 4 m² B=1010, NOVAH=1610

B=1010, H=1610 B=2410, H=1610 BH=700 BH=700

N

BH=700

9 7 5 3 1

10 8 6 4 NOVA 2

SÖDRA NOVA

10 8 6 4 2 2

10 9 NOVA 8 7 6 10 95 4 8 73 62 51 4 3 2 1 Skala 1:100

5 Meter 1:100 0Skala 1 2

5 Meter

0

5 Meter

Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

SÖDRA NOVA

NOVA

N

9 7 Skala 5 1:100 3 0 1 1

N N

SÖDRA NOVA

TH

NÄTVÄGG

NÄTVÄGG

FRD KPR 4 m²

NÄTVÄGG

K/F

KÖK/MATPL. U/M 15 m² DM K/F

EL/IT

K/F

LGH NR

SOV 1 13 m²

B=1610, H=1760 BH=550

U/M

VÅNIN

INGLASNING

B=1010, H=1610 BH=700 GLASSKÄRM

TV

B=1610, H=1760 BH=550

1

SOV 1 13 m²

VTV

VTV

EL/IT

LGH NR:

RUM

NÄTVÄGG

LGH NR:

INGLASNING

NÄTVÄGG

VÅNING: 3-8

GLASSKÄRM

INGLASNING

RUM & KÖK, 78 kvm

GLASSKÄRM

3 3

INGLASAD UTEPLATS INGLASAD 7 m²BALKONG INGLASNING 12 m²

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

1

2

SÖD


rum & kök 1

33

78 kvm Våning: 3 – 8 Lgh nr: 21204, 21304, 21404, 21504, 21604, 21704

RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: 2

RUM11101 & KÖK, 78 kvm

LGH NR:

VÅNING: 3-8

INGLASAD UTEPLATS 7 m²

INGLASNING

RUM & KÖK, 78 kvm B=1610, H=1760 21204, 21304, 21404, 21504, 21604, 21704 BH=550

RUM & KÖK, 78 kvm VÅNING: 3-8

SOV 1 13 VTV m²

21204, 21304, 21404, 21504, 21604, 21704 VTV B=1610, H=1760 BH=550 INGLASNING

G

VTV

KM TS TS

28 m² VTV

BAD

VARD VTV

TH

NÄTVÄGG

TM ST BAD TT

EL/IT NÄTVÄGG

FRD 4 m²

SOV 2 7 m²

B=1010, H=1610 BH=700

DM

G

ST

B=1010, H=1410 B=610, H=1410 BH=700 BH=700

DM

FRD KÖK/MATPL. 4 m² 15 m²

U/M

U/M

NÄTVÄGG

B=2410, H=1610 BH=700

K/F K/F

NOVA

U/M K/F

B=1010, H=1610 NOVA BH=700 K/F

B=2410, H=1610 BH=700

N

9 7 5 3 1

B=2410, H=1610 BH=700

10 8 6 4 NOVA 2

N

10 8 6 4 2 2

Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

10 8 NOVA 6 4 10 9 2 8 7 6 5 4 3 2 Skala 1 1:100

9 7 5 3 1

0

5 Meter 1

2

Skala 1:100

N

N

9 7 Skala 5 1:100 3 0 1 1 SÖDRA NOVA

DM

K/F SOV 2 K/F 7 m² KÖK/MATPL.

N SÖDRA NOVA

TH

15 m² B=1010, H=1610 BH=700

VTV

TM G LB BAD TT KPR

FRD KÖK/MATPL. 4 m² 15 m²

KPR SOV 2 G ST 7 m²

28 m²

TS

KPR

EL/IT

EL/IT NÄTVÄGG

TH

TV

28 m²

TS

FRD 4 m²

LGH NR

VARD

VARD TV

TM LBBADG TT

G

VÅNIN

B=1610, H=1760 BH=550

KÖK/VARD 27 m² LB G SOV 1 M 13 m² DM ST K/F

KPR

1

RUM

GLASSKÄRM

B=1610, H=1760 BH=550 VTV TV

LB

B=1610, H=1760 BH=550

INGLASAD BALKONG B=1610, H=1760 BH=550 12 m²VTV

SOV 1 13 m²

B=1010, H=1610 BH=700

TH

INGLASAD B=1610, H=1760 BH=550 BALKONG 12 m²

NÄTVÄGG

LGH NR:

INGLASNING

GLASSKÄRM

GLASSKÄRM

LGH NR:

INGLASNING

INGLASNING

VÅNING: 3-8

INGLASAD BALKONG 12 m²

EL/IT

3 3

21204, 21304, 21404, 21504, 21604, 21704

GLASSKÄRM

LGH NR:

5 Meter

SÖD


rum & kök 14

4

97 kvm Våning: 9 Lgh nr: 11801

RUM & KÖK, 35 kvm RUM & KÖK, 97 kvm VÅNING: 2 LGHVÅNING: NR: 9 11101

INGLASNING

RUM & KÖK, 97 kvm

B=1610, H=1760 BH=550 B=2410, H=1760 BH=550

RUM & KÖK, 97 kvm

INGLASAD BALKONG 12 m²

VÅNING: 9 11801 INGLASNING

INGLASNING

VTV

B=810, H=1760 BH=550

B=2410, H=1760 BH=550

INGLASNING

INGLASNING

VARD/MATPL. INGLASAD BALKONG 30 m² B=2410, H=1610 BH=700 12 m² SOV 1 K/F 14 m²

KÖK/VARD 27 m²

B=810, H=1760 BH=550

B=2410, H=1760 BH=550

VARD/MATPL. 30 m² TV

BAD

ST G

TV TM TT

KPR

TS

TS

SOV 3 11 TS m²

SOV 3 11 m²

B=1810, H=1610 BH=700

N

B=1810, H=1610 BH=700

FHT

N

TH

B=1010, H=1410 B=610, H=1410 KLK WC BH=700 BH=700

FRD 4 m²FRD

FHT

7 m²

EL/IT

SOV 2

11 m²

FRD8 m² 7 m²

NÄTVÄGG

TH

B=1810, H=1610 BH=700

SOV 2 8 m²

FRD B=1010, H=1610 7 m² BH=700 NOVA 9 7 5 3 1

B=1010, H=1610 BH=700

10 8 6 4 NOVA 2 10 8 6 4 2 2

Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

9 7 5 3 1

NOVA NOVA 10 9 7 5 3 1

8 6 4 2

10 8 6 4 2 N

N N

SÖDRA NOVA

KLK

LB TH

9 7 Skala 5 1:100 3 0 1 1 SÖDRA NOVA

WC

LB

KÖK 9 m²

ST GSOV 3

B=1010, H=1610 BH=700

LB

FHT

EL/IT

KPR DM

U/M

KPR2 SOV 8 m²

KÖK 9 m²

LB G ST GKLK WC KPR

VTV

TH

BAD

SÖDRA NOVA

LGH NR

DM

U/M 14 m²

DM

U/M VTV K/F K/F

TM TT

K/F

SOV 1

TM TT K/F K/F KM VARD/MATPL. 30 m² KÖK TS BAD9 m² BAD

EL/IT

B=1010, H=1610 BH=700

VÅNIN

VTV

B=2410, H=1610 BH=700

VTV M DM

VTVK/F ST

TV

1

SOV 1 14 m²

VTV

RUM

VTV

B=1010, H=1610 BH=700 B=1010, H=1610 BH=700

B=1010, H=1610 BH=700

B=2410, H=1610 BH=700

NÄTVÄGG

LGH NR:

B=810, H=1760 BH=550

INGLASNING

11801

INGLASNING

LGH NR:

INGLASNING

INGLASNING INGLASNING

VÅNING: 9

INGLASAD BALKONG 12 m² INGLASNING

INGLASAD UTEPLATS 7 m²

EL/IT

4 4

11801

GLASSKÄRM

LGH NR:

Skala 1:100 0

Skala 1:100 2

5 Meter 1

0

1

5 Meter 2

5 Meter

SÖD


rum & kök 1

44

97 kvm Våning: 9 Lgh nr: 11802

RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: 2

RUM11101 & KÖK, 97 kvm

LGH NR:

VÅNING: 9

INGLASAD BALKONG 12 m²

11802

B=2410, H=1610

BH=700 INGLASAD BALKONG 12 m²

RUM & KÖK, 97 kvm 11802

INGLASNING

LGH NR:

SOV 1 14 m²

B=2410, H=1610 BH=700

B=2410, H=1610 BH=700 BH=700 VTV

BALKONG B=810, H=1760 BH=550 12 m² VTV

FHT

VTV

KLK

KÖK FHT 30 m² KM 9 m² VTV U/M TS BADK/F K/F EL/IT

LB

WC FHT

FRD 7 m² TH

G

TV

U/M LB G G

TM TT

KPR BAD TVKPR TH TS

ST FRD

7 m²

BAD

SOV 2 11 m²

SOV 3 8 m²

TS

SOV 2 11 m²

B=1010, H=1610 BH=700

BAD

B=1810, H=1610 BH=700

B=1010, H=1610 BH=700

FRD 4 m² SOV 3 SOV 2 NÄTVÄGG11 m² 8 m²

NOVA B=1010, H=1610 BH=700

N N

9 7 B=1810, H=1610 BH=700 5 3 1

10 8 6 4 NOVA 2

N

10 8 6 4 2 2

Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

B=1810, H=1610 BH=700

9 7 5 3 1

10 8 NOVA 6 4 10 2 8 6 4 2

9 7 5 3 Skala11:100

0

5 Meter 1

2 Skala 1:100

N

N

9 7 Skala 5 1:100 3 0 1 1 SÖDRA NOVA

TS

TH

TM TT

B=1010, H=1410 B=610, H=1410 BH=700 BH=700

SOV 3 KPR 8 m²

TM TT

ST

NOVA

SÖDRA NOVA

LGH NR

TV

KÖK G ST 9 m² KPR U/M

TH

FRD 7 m²

KÖK 9 m²

M DM

KLK K/F K/F ST K/FWC VARD/MATPL.

DM

VÅNIN

K/F K/F

B=2410, H=1760 BH=550

VARD/MATPL. DM KÖK/VARD 30 m² 27 m²

WC

RUM

VTV

EL/IT

KLK

1

VARD/MATPL. 30 m²

B=2410, H=1760 BH=550 INGLASNING

B=810, H=1760 BH=550

VTV

LB

VTV

VTV INGLASAD

SOV 1LB 14 m² DM

B=2410, H=1760 BH=550

INGLASNING

INGLASNING

SOV 1 14 m² B=1010, H=1610

B=810, H=1760 BH=550

GLASSKÄRM

VÅNING: 9

B=1610, H=1760 BH=550

EL/IT

LGH NR:

INGLASNING

NÄTVÄGG

VÅNING: 9

INGLASNING

INGLASNING

RUM & KÖK, 97 kvm

GLASSKÄRM

INGLASNING

GLASSKÄRM

INGLASAD UTEPLATS 7 m²

EL/IT

4 4

11802

GLASSKÄRM

LGH NR:

5 Meter

SÖD


rum & kök 14

4

97 kvm Våning: 10 Lgh nr: 11901

RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: 2 RUM & LGH NR:

KÖK, 97 kvm

11101

VÅNING: 10

INGLASAD UTEPLATS 7 m²

RUM & KÖK, 97 kvm INGLASNING

B=1610, H=1760 BH=550

RUM & KÖK, 97 kvm

B=2410, H=1760 BH=550

11901

INGLASNING

INGLASNING

INGLASNING

B=2410, H=1760 BH=550

INGLASAD VARD/MATPL. B=2410, H=1610 BALKONG BH=700 30 m² 12 m²

B=810, H=1760 BH=550

B=1010, H=1610 BH=700 B=1010, H=2010 B=2410, H=1760 B=810, H=1760 BH=300 VARD/MATPL.

KÖK/VARD 27 m²

BH=550

BH=550

30 m²

M DMSOV 1

TV

VTV

ST K/F TM TT VARD/MATPL. 30 m² KM KÖK

B=1010, H=2010 BH=300

K/F K/F

BAD

TS

K/F K/F

BAD

KÖK G TS 9 m²

ST

TV

TMTS TT

KPR

TH

BAD SOV 3 TS 11 m²

SOV 3 B=1810,11 H=2010 m² BH=300

N

B=1810, H=2010 BH=300

ST SOV 2 KPR 8 m²

KLK G

KPR

KPR

TH

LB

WC

G SOV 3 11 m²

NÄTVÄGG

TH

BH=300

NOVA

FRD 7 m² B=1010, H=2010 BH=300

9 7 5 3 1

B=1010, H=2010 BH=300

NOVA 10 8 6 4 NOVA 2

N

10 8 6 4 2 2

Med reservation för avvikelser

9 7 5 3 1

9 7 5 3 1

10 NOVA 8 6 10 4 8 2 6 4 2

N

N

9 7 Skala 5 1:100 3 0 1 1 SÖDRA NOVA

FRD 4 m²FRD 7 m²

FRDSOV 2 7 m²8 m²

SOV 2 B=1010, H=2010 8 m² B=1810, H=2010 BH=300

TH

B=1010, H=1410 B=610, H=1410 BH=700 BH=700 FHT

N SÖDRA NOVA

ST FHT

FHT

LB

G

KLK

U/M

LB

WC KLK

WCLB DM

EL/IT

B=1010, H=2010 BH=300

9 m²

VTV U/MBAD

TM TT

KÖK 9 m²

U/M

VTV

EL/IT

TV

14 m²

DM

LGH NR

DM

BH=700

VTV

VÅNIN

VTV

SOV 1VTV 14 m² K/FB=2410, K/FH=1610

INGLASNING

INGLASNING

INGLASNING

1

SOV 1 14 m²

VTV

VTV

RUM

NÄTVÄGG

LGH NR:

B=2410, H=1610 BH=700

B=810, H=1760 BH=550

INGLASAD BALKONG 12 m²

VÅNING: 10

INGLASNING

11901

INGLASNING

EL/IT

LGH NR:

INGLASNING

VÅNING: 10

INGLASAD BALKONG 12 m²

INGLASNING

EL/IT

4 4

11901

GLASSKÄRM

LGH NR:

Skala 1:100 0

5 Meter 1

2 Skala 1:100

5 Meter

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

0

1

2

5 Meter

SÖD


rum & kök 1

4 4

97 kvm Våning: 10 Lgh nr: 11902

RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: 2

RUM &11101 KÖK, 97 kvm

LGH NR:

VÅNING: 10

INGLASAD BALKONG 12 m²

INGLASNING

11902

INGLASAD B=2410, H=1610 RUM & KÖK, 97 kvm BH=700 BALKONG 12 m²

11902 INGLASNING

B=2410, H=1610 BH=700

VTV

BALKONG B=810, H=1760 12 m² BH=550

B=2410, H=1760 BH=550

INGLASNING

SOV 1

B=2410, H=1610 BH=700 VTV

WC

VTV

B=810, H=1760 B=2410, H=1760 BH=550 BH=550

VARD/MATPL. KÖK/VARD 30 m²DM

M KÖK SOV 1 VTV LB DM9 m² 14 m² KLK K/F K/F DM ST K/F WC VARD/MATPL. KÖK VTV 30 m² KM9 m²FHT TV TS

FHT

DM WC

KPR

FHT

EL/IT

TH

FRD 7 m² TH

FRD 7 m²

TM TT

G ST KPR

EL/IT

LB KLK

U/M

TM TT

KÖK G ST 9 m² U/M

BAD TH

TV BAD KPR

TS

TH TS TM TT B=1010, H=1410 B=610, H=1410 BH=700 BH=700

G ST

FRD

BAD

SOV 3 KPR7 m² 8 m²

SOV 2 11 m²

SOV 3 8 m²

B=1010, H=2010 BH=300

TS

FRD 4 m²

SOV 3 8 m²

SOV 2 11 m² B=1010, H=2010 NOVA

B=1810, H=2010 BH=300

BH=300

B=1010, H=2010 BH=300

N N

10 9 8 7 6 B=1810, H=2010 5BH=300 4 3 NOVA 2 1

SÖDRA NOVA

10 8 6 4 2 2

Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

SOV 2 11 m²

NÄTVÄGG

NOVA 10 9 8 7 NOVA6 5 4 10 3 9 2 8 1 7 6 5 4 3 Skala 1:100 2 1

B=1810, H=2010 BH=300

0

5 Meter 1

2

Skala 1:100

N

9 7 Skala 5 1:100 3 0 1 1

N N

SÖDRA NOVA

LGH NR

TV

LB G

VTV U/M K/F K/F

BAD

VÅNIN

K/F K/F

27 m²

EL/IT

LB KLK

RUM

VARD/MATPL. 30 m²

INGLASNING

VTV

B=1010,14 H=1610 m² BH=700

1

INGLASNING

SOV 1 INGLASAD 14 m²

VTV

B=810, H=1760 B=2410, H=1760 BH=550 BH=550

NÄTVÄGG

VÅNING: 10 LGH NR:

B=1610, H=1760 BH=550

GLASSKÄRM

LGH NR:

INGLASNING

GLASSKÄRM

VÅNING: 10

INGLASNING

INGLASNING

RUM & KÖK, 97 kvm

GLASSKÄRM

UTEPLATS 7 m²

EL/IT

4 4

11902 INGLASAD

GLASSKÄRM

LGH NR:

5 Meter

SÖD


rum & kök 1

55

113 kvm Våning: 9 Lgh nr: 21801

RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: 2

RUM 11101 & KÖK, 113 kvm

LGH NR:

VÅNING: 9

21801INGLASAD

RUM & KÖK, 113 kvm 21801

INGLASNING

INGLASNING

INGLASNING

B=1610, H=1760 BH=550

INGLASAD B=1810, H=1760 BALKONG BH=550 12 m²

RUM & KÖK, 113 kvm VÅNING: 9 LGH NR:

B=1610, H=1760 BH=550

VTV

INGLASNING

B=1610, H=1610 BH=700

SOV 3 8 m²

B=1010, H=1610 BH=700

B=1610, H=1760 BH=550

B=1810, H=1760 BH=550

B=810, H=1610

DM

KÖK DM9 m²

3 m²

K/F KÖK SOV 9 m²2 9 m²

SOV 1 K/F 13 m²

BAD

SOV 2 FHT 9 m²

SOV 1 13 m² SOV 2 9 m²

B=1010, H=1610 BH=700

B=1010, H=1610 BH=700

TH

ST G

KPR

EL/IT

VTV

NOVA

KLK VTV

NOVA

B=1810, H=1610 BH=700

9 7 5 3 1

B=1810, H=1610 BH=700

N

10 8 6 4 NOVA 2

N N

10 8 6 4 2 2

Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

10 9 8 7 NOVA 6 5 4 3 2 1 9 7 5 3 Skala 1:100 1 0

5 Meter 1

10 8 6 4 2

2

Skala 1:100

N

N

9 7 Skala 5 1:100 3 0 1 1 SÖDRA NOVA

TH

KLKNÄTVÄGG

LB

B=1810, H=1610 BH=700

B=1010, H=1610 BH=700

FRD 4 m²

EL/IT

LB

FRD KLK 3 m² VTV

LGH NR

WC

B=1010, H=1410 B=610, H=1410 BH=700 BH=700

SOV 1 LB 13 m²

VÅNIN

B=1610, H=1610

SOVBH=700 3 SOV 4 BH=700 VARD/MATPL. KÖK/VARD 8 m² 8 m² 35 m² 27 m² M TV DM VARD/MATPL. FHT ST ST K/F TM TT 35 m² DM SOV 3 SOV 4 TV WC 8 m² 8 m² KMU/M G KPR FHT TM TT LB G K/F WC BAD U/MVARD/MATPL. TS BAD EL/IT ST K/F K/F35 m² KPRTH BAD TV KÖK K/F FRD 9 m² G TH KPR FHT FHT TM TT 3 m² FRD FHT U/M

RUM

SOV 4 8 m²

EL/IT

VTV

INGLASNING

INGLASNING

INGLASNING

VTV

1

VTV

INGLASAD BALKONG B=810, H=1610 B=1610, H=1760 BH=550 BH=700 12 m²

VTV

B=1810, H=1760 BH=550

SÖDRA NOVA

B=1610, H=1610 BH=700

INGLASNING

21801

INGLASNING

B=810, H=1610 BH=700

NÄTVÄGG

LGH NR:

INGLASNING

VÅNING: 9

INGLASAD BALKONG 12 m² INGLASNING

5 5

UTEPLATS 7 m²

GLASSKÄRM

LGH NR:

5 Meter

SÖD


rum & kök 1

5 5

113 kvm Våning: 9 Lgh nr: 21802

RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: 2

11101 RUM & KÖK, 113 kvm

LGH NR:

VÅNING: 9

INGLASAD UTEPLATS 7 m²

INGLASNING

RUM & KÖK, 113 kvm RUM & KÖK, 113 kvm VÅNING: 9

SOV 4 8 m²

KPR SOV 4 8 m² ST

EL/IT

SOV ST 3 8 m²

KM

FHT EL/IT

WC

TH

TS

KPR

FHT

35 m²

BAD BAD TV

FRD m² TM3TT

FHT

FRD 3WC m²

BAD

LB

TH

FRD KLK 3 m²

KLK

LB

KÖK 9 m² U/M

TS

KLK

LBVTV SOV 1 13 m²

K/F

DM

TH

SOV 1

FRD 4 m²

K/F 13 m² KÖK SOV 2 9 m² 9 m²

KÖK 9 m²

SOV 2 9 m²

NÄTVÄGG

VTV

SOV 2 9 m²

NOVA

B=1010, H=1610 BH=700

B=1810, H=1610

NOVA BH=700

VTV

B=1810, H=1610 BH=700

N N

9 7 5 3 1

10 8 B=1010, H=1610 6 BH=700 4 NOVA 2

N

10 8 6 4 2 2

Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

B=1010, H=1610 10 9 BH=700 8 7 NOVA 6 5 4 10 3 9 2 8 1 7 6 5 4 3 2 Skala 1 1:100

0

5 Meter 1

2

Skala 1:100

N

N

9 7 Skala 5 1:100 3 0 1 1 SÖDRA NOVA

LGH NR

K/F

B=1010, H=1410 B=610, H=1410 K/F BH=700 BH=700

SOV 1 13 m²

B=1810, H=1610 BH=700

SÖDRA NOVA

TS

VÅNIN

DM

U/M

KPR

K/F

RUM

VARD/MATPL. 35 m²

TM TT

U/M VARD/MATPL. 35 m²K/F

TS

EL/IT

TV

BAD LB G DM

TM TT

1

GLASSKÄRM

M DM VARD/MATPL.

TVWC

TH

G

B=1810, H=1760 BH=550

KÖK/VARD 27 m² ST K/F

SOV 3 8 m²

INGLASNING

B=1610, H=1760 BH=550

KPR

G

B=1810, H=1760 BH=550

SOV 3 8 m²

B=1810, H=1760 BH=550

INGLASAD BALKONG 12 m² GLASSKÄRM

B=1010, H=1610

B=1610, H=1610 B=810, H=1610 BH=700 BH=700 BH=700

SOV 4 8 m²

B=1610, H=1760 BH=550

INGLASNING

B=810, H=1610 BH=700

VTV

VTV

VTV

INGLASNING

B=1610, H=1610 BH=700

G

B=1610, H=1760 INGLASAD BH=550 BALKONG 12 m²

INGLASNING

21802

ST

GLASSKÄRM

B=1610, H=1760 BH=550 B=810, H=1610 BH=700

VTV

B=1610, H=1610 BH=700

NÄTVÄGG

21802

LGH NR:

GLASSKÄRM

INGLASNING

LGH NR:

INGLASNING

INGLASNING

VÅNING: 9

INGLASAD BALKONG 12 m²

VTV

5 5

21802

EL/IT

LGH NR:

5 Meter

SÖD


rum & kök 1 5

5

113 kvm Våning: 10 Lgh nr: 21901

RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: 2

RUM &11101 KÖK, 113 kvm LGH NR: VÅNING: 10

INGLASAD UTEPLATS 7 m²

RUM & KÖK, 113 kvm 21901

B=1610, H=1760 BH=550

GLASSKÄRM

B=1810, H=1760 RUM & KÖK, 113 kvm INGLASAD BH=550

BALKONG 12 m²

VÅNING: 10 LGH NR:

21901

INGLASNING

B=1610, H=1610 BH=700

1

VTV

GLASSKÄRM

INGLASNING

VTV

B=1810, H=1760 BH=550

INGLASAD BALKONGB=810, H=1610 BH=700 12 m²

VTV

SOV 3 8 m²

B=810, H=1610 KÖK/VARD VARD/MATPL. B=1610, H=1610 B=1610, H=1760 BH=700 BH=550 SOV 3 SOV 4BH=700 35 m²27 m² 8 m²M TV 8 m² DM FHT ST K/F VARD/MATPL. TM TT DM ST 35 m² KPR WC TV KMU/M SOV 3 SOV 4 8 m² LB 8 G m² G K/F FHT TSTM TT BAD BAD WC U/M VARD/MATPL. K/F KPR EL/IT ST K/F 35 m² KÖK KPR TV FRD TH BAD TH K/F 9 m² TS G3 m² FHT KÖK

U/M K/F

SOV KÖK2 99m²m²

K/F

SOV 2 9 m²

B=1010, H=2010 BH=300

N

B=1010, H=2010 BH=300

TS

TM TT

SOV 1 13SOV m² 2 BAD

FRD

B=1010, H=1410 WC B=610, H=1410 3 m² BH=700 BH=700

SOV 1 13 m²

LB

9 m²

TH

KLK

FRD 3 m²

G EL/IT TH

NÄTVÄGG

LB

VTV

FRD 4 m²

EL/IT

KLK

TS

SOV 1 13 m²

LB

VTV

NOVA

KLK B=1810, H=2010

B=1010,BH=300 H=2010 BH=300

NOVA

B=1810, H=2010 BH=300

VTV

9 7 5 3 1

B=1810, H=2010 BH=300

10 8 6 4 NOVA 2

N N

10 8 6 4 2 2

Med reservation för avvikelser

10 9 8 7 NOVA 6 5 10 4 93 82 17 6 5 4 3 2 1Skala 1:100

N

N

9 7 Skala 5 1:100 3 0 1 1 SÖDRA NOVA

LGH NR

ST

KPR

EL/IT

VTV

VTV

DM 9 m²

VÅNIN

SOV 4 8 m²

B=1810, H=1760 BH=550

DM

RUM

INGLASNING

B=1010, H=1610 BH=700

GLASSKÄRM

B=1610, H=1610 BH=700

B=1610, H=1760 BH=550 INGLASNING

SÖDRA NOVA

B=810, H=1610 BH=700

B=1610, H=1760 BH=550

NÄTVÄGG

LGH NR:

INGLASNING

INGLASNING

VÅNING: 10

INGLASAD BALKONG 12 m²

INGLASNING

INGLASNING

5 5

21901

GLASSKÄRM

LGH NR:

0 5 Meter 1 2 Skala 1:100

5 Meter

0

5 Meter

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

1

2

SÖD


rum & kök 1

5

113 kvm Våning: 10 Lgh nr: 21902

RUM & KÖK, 35 kvm VÅNING: 2

RUM & KÖK, 113 kvm

LGH NR:

21902 B=1610, H=1610 BH=700

B=810, H=1610 BH=700

INGLASAD BALKONG B=1610, H=1760 12BH=550 m²

INGLASNING

INGLASNING

VÅNING: 10

VTV

VTV

B=1610, H=1760 BH=550

B=1810, H=1760 BH=550 INGLASNING

B=1610, H=1610 B=1010, H=1610B=810, H=1610

ST

ST

KPRSOV G 4 8 m²

G

EL/IT

ST

EL/IT

KPR

TH

G

SOV 3 ST K/F 8 m²

FHT

KM

WC

TS

TH

BAD

WC TM

TM TT TT

TV

TM TT FRD TS 3 m² BAD

FRD WC 3 m²

EL/IT

LB KLK FRD 3 m²

KLK

K/F DM TH

K/F SOV 1B=1010, H=1410 B=610, H=1410 BH=700 BH=700 K/F 1 SOV LB 13 m² 13SOV m²2KÖK TS 9 m² 9 m² KLK

FRD 4 m²

NÄTVÄGG

VTV B=1810, H=2010 BH=300

SOV 2 9 m²

B=1810, H=2010 NOVA BH=300

B=1810, H=2010 BH=300

N N

10 8 6 4 NOVA 2

B=1010, H=2010 BH=300

SÖDRA NOVA

SOV 2 9 m²

10 8 6 4 2 2

H=2010 10 9B=1010, BH=300 8 7 6 5 4 3 NOVA 2 1 10 9 8 7 6 5 Skala 1:100 4 3 2 1 0 5 Meter 1 2

Med reservation för avvikelser

MED RESERVATION FÖR AVVIKELSER

MED RESERVATIONSkala FÖR AVVIKELSER 1:100

Skala 1:100

N

9 7 Skala 5 1:100 3 0 1 1

N

N

SÖDRA NOVA

9 7 5 3 1

KÖK 9 m²

NOVA

B=1010, H=2010 BH=300

VTV

LGH NR

K/F

K/FKPR KÖK U/M9 m²TS

LBVTV SOV 1 13 m²

VÅNIN

DM

U/M

DM

BAD

U/M VARD/MATPL. LB G 35 m² K/F

BAD

RUM

VARD/MATPL. 35 m²

VARD/MATPL. TV M DM 35 m²

TV FHT

FHT

TH

B=1810, H=1760 BH=550

KÖK/VARD 27 m²

KPR

1

INGLASAD BALKONG 12 m² GLASSKÄRM

B=1610, H=1760 BH=550

BH=700 BH=700 SOV 4 SOV BH=700 3 8 m² 8 m²

B=1810, H=1760 BH=550

SOV 3 8 m²

INGLASNING

SOV 4 8 m²

GLASSKÄRM

B=1610, H=1610 RUM & KÖK, 113 kvm BH=700

B=810, H=1610 BH=700

VTV

B=1610, H=1760 BH=550

21902

INGLASNING

GLASSKÄRM

LGH NR:

INGLASNING

INGLASNING

RUM & KÖK, 113 kvm VÅNING: 10

INGLASAD BALKONG 12 m²

INGLASNING

NÄTVÄGG

21902

GLASSKÄRM

LGH NR:

INGLASAD UTEPLATS 7 m²

VTV

VÅNING: 10

VTV

5 5

11101

EL/IT

5

LGH NR:

5 Meter

SÖD


VÅNINGSPLAN Entréplan

Våning 2

LGH 11101

LGH 11102

LGH 11104

LGH 21101

LGH 21102

LGH 21103

JM - SÖDRA CENTRUM

SÖDRA NOVA - ÖVERSIKT VÅNING 10 SKALA 1:250 TENGBOM 2015-09-15

Våning 3 – 8

LGH 11201 11301 11401 11501 11601 11701

LGH 11202 11302 11402 11502 11602 11702

LGH 11203 11303 11403 11503 11603 11703

LGH 11204 11304 11404 11504 11604 11704

LGH 21201 21301 21401 21501 21601 21701

LGH 21202 21302 21402 21502 21602 21702

LGH 21203 21303 21403 21503 21603 SÖDRA 21703

LGH 21204 21304 21404 21504 NOVA 21604 1:25021704

JM - SÖDRA CENTRUM SKALA

ÖVERSIKT VÅNING 11

TENGBOM 2015-09-15


Våning 9

LGH 11801

LGH 11802

LGH 21801

& kök 1 rum & kök 2 rum & kök 3 rum & kök 4 rum & kök 5 rum

LGH 21802

SYMBOLFÖRKLARING

Garderob

G LGH 11901

Våning 10

LGH 11902

LB

LGH 21901

LGH 21902

Linneback

StädCENTRUM JM - ST SÖDRA

SYMBOLFÖRKLARING

SÖDRA NOVA - ÖVERSIKT VÅNING 18 K/F

SKALA 1:250

Kyl/frys

Integrerad spishäll TENGBOM 2015-09-15

G LB

SYMBOLFÖRKLARING

Garderob

Linneback

ST

Städ

K/F

Kyl/frys

SYMBOLFÖRKLARING Integrerad spishäll

G LB

Garderob

Linneback

ST

Städ

K/F

Kyl/frys Integrerad spishäll

U/M

Högskåp med ugn/micro

DM

Diskmaskin

U/M

Högskåp med ugn/micro

DM

Diskmaskin

TT

Torktumlare

TM

Tvättmaskin

KM

Kombinationsmaskin

JM - SÖDRA CENTRUM Förstärkt vägg för vägg-tv VTV

SÖDRA NOVA - ÖVERSIKT VÅNING 19 SKALA TS1:250 Torkställning, förberedd för

U/M

Högskåp med ugn/micro

DM

Diskmaskin

TT

Torktumlare

BH 0.00

TM

Tvättmaskin

EL/IT

KM

Kombinationsmaskin

VTV TS FHT

elhanddukstork

TENGBOM 2015-09-15

Förstärkt vägg för vägg-tv Torkställning, förberedd för elhanddukstork Förberett för elhanddukstork

FHT

TH

Förberett för elhanddukstork Bröstningshöjd Elcentral / it-skåp Tidningshållare Undertak, uk 2280 öfg


JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap.

Design & produktion: Nyla Design Visualiseringsbilder: Tengbom Tryck: Ljungbergs Tryckeri Produktionsår: 2015 JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.

JM AB Postadress 412 50 Göteborg I Besöksadress Gårdatorget 2 I Telefon 020-57 00 57 I Internet jm.se

JM, Göteborg: Södra Centrum - Light Factory Gbg Nova. Bostadsfakta  
JM, Göteborg: Södra Centrum - Light Factory Gbg Nova. Bostadsfakta  

Var med när en ny adress i Södra centrum tar form, några minuter från Korsvägen. Light Factory Gbg är kvarteret som sätter Göteborgs södra c...