Page 1

STOCKHOLM – NORRA DJURGÅRDSSTADEN

BOSTADSFAKTA Laduviken


Innehåll Situationsplan.....................................................................sid. 3 Planlösningar   2 rum & kök..................................................................sid. 4    3 rum & kök............................................................... sid. 13   4 rum & kök............................................................... sid. 19 Våningsplan..................................................................... sid. 28 Fasadritningar................................................................ sid. 32 JM Original........................................................................ sid. 34 Rumsbeskrivning........................................................... sid. 36 Teknisk beskrivning...................................................... sid. 38 Försäljning och ekonomi............................................ sid. 40 Bo med bostadsrätt..................................................... sid. 40 Köpprocessen................................................................. sid. 41 Inredningsval.................................................................... sid. 42 Miljöanpassat boende................................................. sid. 43

Ordlista och symbolförklaring, se utviket på omslagets sista sida.

Stockholm, Norra Djurgårdsstaden – Laduviken Utgivningsdatum

Juni 2013

Inflyttning

Preliminärt från sommaren 2015

Byggherre

Brf Laduviken

Totalentreprenör

JM AB

Arkitekt

ÅWL

Information

JM AB 169 82 Stockholm

Internet

jm.se

E-post

kundtjanst.bostad@jm.se

Försäljning

Nytt Hem (extern mäklarfirma) Fastighetsmäklare Danielle von Hofsten, 08-441 57 15

Denna Bostadsfakta är framtagen av JM AB på uppdrag av Brf Laduviken.


Situationsplan TECKENFÖRKLARING FASTIGHETSGRÄNS LIGGER I FASADLIV BYGGNAD, ÖVER MARK (BALKONG, SKÄRMTAK MM)

Slåtterv allsg

SLÅTTER VALLSGATAN

ENTRÉ +00,00

PROJEKTERAD MARKHÖJD

+00,00

BEFINTLIG MARKHÖJD SOM BEHÅLLS

FG+00,00

FÄRDIGT GOLV

at an

NYTT SOLITÄRTRÄD NY SOLITÄRBUSKE

Brf Spegeldammen (AB Borätt)

HÄNVISNINGAR MARKPLANERINGSPLAN, SE L-31.1-01

VALL

HÅRD

LADUVIKEN

AN GAT

+

RÄ STO

Stor

STR

H år

et

g at a

torg

ET

dv all

äng s

ORG NGST

n

Brf Laduviken (JM)

N

Hamling sg at HAMLING

SGATAN

an

BYGGLOVSHANDLING SLÅTTERVALLSGATAN

RD LL VA

ET

Huset är sex till åtta våningar ovan mark samt två garage- / källarplan under mark. Huset har hiss från garage- och källarplan till samtliga våningsplan. 0m

10m

HAMLINGSGATAN

20m

Huset innefattar 83 bostadsrätter med följande fördelning: 2 rok 38 st, cirka 46 – 55 kvm 3 rok 19 st, cirka 78 – 82 kvm 4 rok 26 st, cirka 92 – 97 kvm

Trapphus och postboxar Huset har fyra trapphus varav ett är placerat i en gemensam portik in till gården. I respektive trapphus finns postboxar i entréplan. Morgon­­ tidningen levereras till en tidningshållare utanför tamburdörren.

Förråd, barnvagns- och rullstolsrum samt cykelrum Samtliga lägenheter har förråd i källarplan. Förråden delas av med gallerväggar. Varje förråd utrustas med hylla och stång. Barnvagns- och rullstolsförråd finns i anslutning till varje trapphus. Cyklar förvaras i separata cykelrum i källarplan. I källaren finns fast installerad cykelpump. Besöksparkeringar för cykel finns på den gemensamma gården.

JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.

N ATA

SG

G OR ST NG

Sophantering

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

169 82 Stockholm Gustav III:s Boulevard 64 Solna

Ä OR ST

Byggnaden

REV

A VVS K E L B

ÅWL Arkitekter AB MIKAB SLB AB J&H Elteknik HB ÅWL Arkitekter AB BRIAB

RITAD KONST.

HL

08-555 786 00 08-712 50 20 08-706 45 50 018-59 02 04 08-555 786 00 #B Tele.nummer

HANDLÄGGARE

HL

ARBETSNUMMER

SIGN

DATUM

Tel 08-782 87 00

KV TYRESTA

Norra Djurgårdsstaden, Stockholm SITUATIONSPLAN

JM 0455

A3 1: 400 SKALA A1 1: 200

Varje lägenhet är utrustad med avfallskvarn förL-30.1-01 matavfall. I disk­ bänks­skåpet finns källsorteringskärl. Soporna lämnas i sopsugsinkast placerade i den gemensamma portiken för fraktionerna restavfall, förpackningar och tidningar. Ett separat källsorteringsrum finns för ytterligare fraktioner. DATUM

2013-03-22

ANSVARIG

Linda Andsberg

KOD TYP POS

RITNINGSNUMMER

REV

Parkering Parkeringsplatser finns att hyra till cirka hälften av lägenheterna i garage under huset. Antalet parkeringsplatser styrs av detaljplanen och är i enlighet med Norra Djurgårdsstadens miljöprofil.

Föreningslokal En föreningslokal med WC, pentry och övernattningsmöjlighet finns i entréplan och delas med Brf Spegeldammen i samma kvarter. Föreningens styrelse ansvarar för bruket av lokalerna.

Samfällighet Samfällighetsföreningar kommer att bildas som ansvarar för den gemensamma gården, föreningslokalen och parkeringsplatserna i garaget.

3


2

rum & kök, 2 rum & kök, 46 m²46 kvm

2

ƒƒ Fritt läge ƒƒ Yteffektiv ƒƒ Bra förvaring

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

2 rum & kök, 46 m²

M

BALKONG L 8

0

1 UM

VR SO ² 8m

²

3m

G

NG

LKO BA ² 6m

0 BH

RD VA ² 25m KLK

TS

BH 0,55 m

T

T VÄ D/T BA 4m²

BH 0,70 m

NG

LKO BA ² m 6

VR SO ² 8m

UM

1

KM

KLK ² 3m

G

M

RU

S AG

BH

RU

GS

A RD VA ² m 5 2

L

É TR

EN

T

ST

T VÄ D/T BA 4m²

G K/F

VARDAGSRUM 14

ST K/F

KPH

DM M

BH

BAD

DM M

0

HALL

TV

EL/IT

KPH

DM

SG

G K KÖ ² 14m

G

KÖK

K ² 14m

L

0

É

TR

EN

VA ² 10m

ST

BH

K/FG

SOVRUM UM SR 11 AG RD ÖK

TV

KM

M

RU

GS

A RD VA ² m 0 1

TS

KM

ENTRÉ

G

0

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.

0

1

skala 1:100

SLÅTTERVALLSGATAN

LGH NR:

våning 2 tr

4

T GA LLS

V RD HÅ

VA RD HÅ

AN SG ALL

AT

ET

ET RG TO

G OR ST NG

N

östra TR4

S

GARAGE

TR1

Entrévåning

RÄ TO

4 tr 3 tr

O ST

GÅRD

våning GÅRD GARAGE GARAGE våning GARAGE

GS

västra

N RÄ

Våning 7 Våning 7 Våning 6 Våning 6 Våning 5 Våning 5 Våning 4 Våning 4 Våning 3 Våning 3 Våning 2 Våning 1 Våning 2 EntrévåningVåning 1

HAMLINGSGATAN

våning 1 tr HAMLINGSGATAN JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

2

1 3

1

2

4

skalaskala 1:100 1:100

2

3

3

4

4

5m

5m

LADUVIKEN LGHLGH NR:NR:

AN

SLÅTTERVALLSGATAN

0

gård

LGH NR: 11202, 11302, 11402, 11502, 11602, 11702 11002 21002

våning 4 tr våning 3 tr

våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

11102 11202 11302 11402

21102 21202 21302 21402

5m


2

&46 kök, 2 rumrum & kök, m²

2

46 kvm

ƒƒ Balkong i söder ƒƒ Yteffektiv ƒƒ Bra förvaring

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

2 rum & kök, 46 m²

ENTRÉ

KÖK 14m²

K/F

BAD/TVÄTT 4m²

TS

ENTRÉ

BALKONG 8

G

L

KM

G

KLK 3m²

ST

BH 0,70 m

M DM

BH 0,55 m

4m²

K/F

SOVRUM 1 8m²

KLK 3m²

ST

M DM

KÖK 14m²

G

L

TS

VARDAGSRUMKM 10m² BAD/TVÄTT

G

VARDAGSRUM 14

SOVRUM 11

K/F

ST G

KÖK

HALL

DM

SOVRUM 1 8m²

VARDAGSRUM 10m²

EL/IT

L

SG

BALKONG 5m²

BALKONGBAD 5m²

ENTRÉ

KM

0

1

0

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget. 0

1

1 2

3

skala 1:100 skala 1:100

2

3

2

3

4

5m

4

4

5m

5m

skala 1:100

LADUVIKEN LGH NR: LGH LGHNR: NR:

SLÅTTERVALLSGATAN

våning 2 tr

GARAGE

N TA GA

N

TR1

V RD

S ALL

AN AT

G LLS VA

RD

GÅRD

våning 4 tr GÅRD GARAGE GARAGE våning 3 tr GARAGE

västra

östra TR4

S

Våning 6 Våning 6 Våning 5 Våning 5 Våning 4 Våning 4 Våning 3 Våning 3 Våning 2 Våning 2 Våning 1 Våning Entrévåning 1 Entrévåning

ETT GE ORRG SSTTO G NG N Ä Ä ROR ST TO

SLÅTTERVALLSGATAN

HAMLINGSGATAN

våning 1 tr HAMLINGSGATAN JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

gård

LGH NR: 31102, 31202, 31302, 31402, 31502, 31602 11002 21002

våning 4 tr våning 3 tr

våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

11102 11202 11302 11402

21102 21202 21302 21402

5


2

2 rum & kök, 49 m²

rum & kök, 49 kvm

2

ƒƒ Rymligt sovrum ƒƒ Yteffektiv ƒƒ Öppen planlösning med barkök

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

2 rum & kök, 49 m² É

TR

EN

G

UM

VR SO ² 9m

T

G TS

T VÄ D/T BA 4m² KM

ST

BALKONG /TVÄTT D BA 4N 8 mT²RÉ

M

KLK BH 0,55 m 2m²

BH 0,70 m

L

G

TS

U VR SO ² m 2 1

KM

TV DM

SOVRUM 1 KM KLK 8m²

G VARDAGSRUM 14

KÖK

1

L

ST

SG

G

UM

SR

AG

RD VA ² 15m

BAD

EL/IT

K/F

G

SOVRUM 11

HALL

DM

M

L

K KÖ ² 10m

L

TV

UM VR SOK/F ² m 12

K/F

TV

TS

K/F

1

RU

S AG RD VA ² ST 15m

M

V D/T ² 4m

SOVRUM 1 8m²

T VÄ D/T BA 4m²

ST

T ÄT

2m²

GUM VR SO ² 9m

T

G

M1

BA

L

G

K KÖ ² 10m

TV

TS

E

ST

DM

K/F

KM

1

ENTRÉ

KM

0

0

1

SLÅTTERVALLSGATAN

våning 2 tr

6

AN T GA

ET

V RD

N

TA GA LLS

ST

O

LGH NR:

S ALL

RG

TO

S NG RÄ

T GE OR ST

TR1

HAMLINGSGATAN

N

H

våning 4 tr våning 3 tr

A DV ÅR

GÅRD GARAGE GARAGE

Våning 2 Våning 1 Entrévåning

SLÅTTERVALLSGATAN

NG RÄ

Våning 4

Våning 3 västra

skala 1:100

O ST

GÅRD GARAGE GARAGE

östra TR4

HAMLINGSGATAN

våning 1 tr JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

2

skala 1:100 0 1

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget. Våning 7 Våning 6 Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 7 2 Våning Våning 6 1 Våning Våning 5 Entrévåning

1

gård

2

3

skala 1:100

3

2 4

3

4

5m

4

5m

5m

LGH NR:

LADUVIKEN LGH NR: 21002 våning 4 tr våning 3 tr våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

LGH NR:

11002 11102 11202 11302 11402

21002 21102 21202 21302 21402


2

&49 kök, 2 rumrum & kök, m²

2

49 kvm

ƒƒ Balkong i söder

ƒƒ Rymligt sovrum ƒƒ Öppen planlösning med barkök

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

2 rum & kök, 49 m² É

TR

EN

G

UM

VR SO ² 9m

TT

G TS

É

TS

TT VÄ D/T ² 4m

M1

ST

SOVRUM 11 L

K/F

G

UM

SR

AG

RD VA ² 16m

UM

SR

AG

RD VA ² 16m

SG

M 1G

DM

BAD

EL/IT

SKÄRM

HALL

BALKONG 5m²

KM

SKÄRM

KÖK

ENTRÉ

BALKONG 5m²

SKÄRM

U VR SO ² m 2 1

SKÄRM

TS

L

G

K/F

K/F

ST

K KÖ ² 10m

U VR SO ² m 12

1

G

M DM

L

VARDAGSRUM 14

UM

VR SO L 9m²

KM

K/F

KM

ST

K KÖ ² 0 1 m

TS

ST

BA

SOVRUM 1 8m²

TT

D/T

A ² BH B0,70 4mm

L G

G

SOVRUM 1 8m²

M DM

K/F

BH 0,55 mKM

KLK 2m²

KM G

BALKONGTVÄTT / 8 BAD 4m² KLK 2m²

BA

ST

TR

EN

VÄ D/T ² 4m

1

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget. 0

1

skala 1:100

GARAGE

våning 2 tr

AT

AN AT SG ALL AN

östra

SG ALL

V RD

TR1

N

V RD HÅ

GARAGE GARAGE

våning 4 tr våning 3 tr

OR RÄ ST STO

GÅRD

GÅRD GARAGE

ET RG ET TO RG GS GSTO N Ä N

västra

TR4

HAMLINGSGATAN

våning 1 tr HAMLINGSGATAN JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

1 1 2

2 2 3

skala 1:100

4

3

4

5m

3

4

5m

5m

skala 1:100

LADUVIKEN LGH NR:LGH LGHNR: NR:

SLÅTTERVALLSGATAN SLÅTTERVALLSGATAN Våning 7 Våning 7 Våning 6 Våning 6 Våning 5 Våning 5 4 Våning Våning 4 3 Våning Våning Våning 3 2 Våning 1 Våning 2 Entrévåning Våning 1 Entrévåning

0 0

gård

LGH NR: 21103, 21203, 21303, 21403, 21503, 21603, 21703 11002 21002

våning 4 tr våning 3 tr

våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

11102 11202 11302 11402

21102 21202 21302 21402

7


2

2 rum rum & kök,& 55kök, m²

2

55 kvm

ƒƒ Hörnlägenhet

ƒƒ Mycket fönster ƒƒ Rymligt vardagsrum

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

2 rum & kök, 55 m² G

É

TR

KPH

EN

G

UM

G

VR SO ² 9m

G M

TS

BALKONG 8 KM

ST

DM

G

BH M0,55 m DM

G TS

TT VÄ D/T BA 4m² K Ö KM

ST

L

L

K/F

G

K/F

ST

UM

R GS

G HALL

DM

TV

KÖK

EL/IT

L

M

RU

GS

SOVRUM 11

VA 1410m²

A RD VA ² 10m

DM

K KÖ ² 12m

ST

K UM KÖ ² GSR mA 0D 1 R VARDAGSRUM

TV

K/F

G

DM

TV

G M

K ² 10m

M K/F

V SO ² 9m

A RD VA ² m 3 2

SG

TV

K/F

K KÖ ² 12m

M1 BH 0,70 RU m

ST

M

RU

GS

A RD VA ² 23m

TV

G

T EN T ÄT V D/T BA 4m²

1

TV

KPH

BAD

ENTRÉ

KM

0

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget. 0

1

skala 1:100

8

våning 2 tr

V

HÅ LLS A

OR ST

RD

N

östra TR4

ÄN

N TA GA N LLS VA ATA D R G

R TO GS

ST

TR1 NG

våning 4 tr våning 3 tr

S

GARAGE GARAGE

GARAGE GARAGE

RÄ TO

GÅRD

GÅRD

T GE OR T GE

Våning 7

västra

HAMLINGSGATAN

våning 1 tr HAMLINGSGATAN JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

1 2

2 2

3

skala 1:100

3 3

4

4 4

5m 5m

5m

skala 1:100

LADUVIKEN LGH NR:LGH LGH NR:NR:

SLÅTTERVALLSGATAN SLÅTTERVALLSGATAN

Våning 7 Våning 6 VåningVåning 6 5 VåningVåning 5 4 3 VåningVåning 4 Våning 2 Våning 3 Våning 1 VåningEntrévåning 2 Våning 1 Entrévåning

1

0

gård

21001 våning 4 tr våning 3 tr våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

LGH NR:

11002 11102 11202 11302 11402

21002 21102 21202 21302 21402


2

rum & kök, 55 kvm

ƒƒ Hörnlägenhet 2 rum & kök, 55 m² ƒƒ Balkong i söder

2

ƒƒ Stora fönsterpartier, fransk balkong

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

2 rum & kök, 55 m²

²

10m

T EN

TS

8

ST

G

M DM

UM

VR SO ² 9m ST

TS

K KÖ ² 10m

K KÖ ² 12m

G ST

DM

K/F

K/F

G

UM

R

GS

A VARDAGSRUM RD VA ² 146m

1

UM

SR

AG

UM

1

K/F

L

ST G

M

RU

SG ARDAGS

A RD VA ² m 23

V ² 23m

1

KÖK

HALL

DM

BAD

BALKONG 5m²

BH 0

KM

BH 0

BALKONG 5m²

ENTRÉ

5m²

SKÄRM

BALKONG BALKONG 5m²

SKÄRM

EL/IT SKÄRM

SO

RD VA ² 16m

M

RU

GS

SOVRUM 11

SKÄRM

V

M RU

K/F

L

K KÖ ² 10m

VR

K KÖ ² 12m

M DM

L

M

SO

1

BH G0,70 m

m

K/F

KM

G

G

KM

BHTT0,55 VÄ D/T M BA m² M 4 D

ST

M1

RU

V SO ² 9m

TT VÄ D/T ² A B 4m BALKONG

G

G

²

10m

T EN

0

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget. 0

1

skala 1:100

GA LLS

SG

AT

TR4

ALL DV

H

T SG OR

HAMLINGSGATAN

AN

A DV ÅR

N

våning 1 tr JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning GARAGE TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 GARAGE

S

GÅRD

källarvåning

3

0

3

4

5m

1

2

4

3

5m

4

5m

N TA

T GE OR ST NG

TR1

östra

R HÅ

våning 2 tr

Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1 Entrévåning

T GS

våning 4 tr våning 3 tr

N RÄ TO

GÅRD GARAGE GARAGE

SLÅTTERVALLSGATAN

Ä OERT

västra

2

skala 1:100

2

LADUVIKEN skala 1:100 LGH NR: LGH NR:

SLÅTTERVALLSGATAN Våning 7 Våning 6 Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning Våning 2 7 Våning 1 6 Våning Entrévåning Våning 5

1

gård

LGH21702 NR: 21102, LGH21302, NR: 21502, våning 4 tr våning 3 tr våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

11002 11102 11202 11302 11402

21002 21102 21202 21302 21402

9


2

rum & kök, 55 kvm

2 rum & kök, 55 m² ƒƒ Hörnlägenhet

2

ƒƒ Balkong i söder ƒƒ Stora fönsterpartier

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

2 rum & kök, 55 m²

E

²

UM

G TS

UM

VR SO ² 9m

1

BH 0,70 m K KÖ ² 12m

G

M

G

K/F

K KÖ ² 12m

ST L

VARDAGSRUM G M 14 GSRU

SOVRUM 11

K/F

K/F

HALL

BAD

BH

KÖK

0

16

1

UM

SR

AG

RD VA ² 23m

BH

G

UM

SR

AG

RD VA ² 23m

SG

L

ST

UM

SR

0

DM

EL/IT

KM

SKÄRM

BALKONG 5m²

BALKONG 5m²

BH 0 BH 0

SKÄRM

AG

RD

1A UMV m²

A RD VA ² m 6 1

SKÄRM

TS

K KÖ ² 10m

DM

SKÄRM ENTRÉ

G

ST

L

K KÖ ² 10m

S

DM

DM

DM

UM

M

KM

K/F

R OV

G

4m

BH 0,55 mG

TT VÄ D/T BA m² K/F 4

1

²

B

KM

VR

VR SO ² 9m

BALKONGTT Ä 8 AD/TV ST

SO

G

10m

É

TR

EN

ST

²

10m

É

R NT

BALKONG 5m²

BALKONG 5m²

0

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget. 0

1

skala 1:100

LGH NR:

SLÅTTERVALLSGATAN

10

AN

AT

T

GA

V RD

TA

östra TR4

V RD

S ALL

T

ALL

N

SG

GE

OR

ST

GE OR

N

HAMLINGSGATAN

ST

GÅRD våning 2 tr

GARAGE våning 1 GARAGE

TR1

T GS ÄN OR

våning 4 tr våning 3 tr

ST

GÅRD GARAGE GARAGE

Våning 7 Våning 6 Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1 Entrévåning NG

västra

SLÅTTERVALLSGATAN

Ä OR

Våning 7 Våning 6 Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1 Entrévåning

tr JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

gård

HAMLINGSGATAN

2

1 3

2 4

skala 01:100

1

3 5m

4

2

3

5m 4

skala 1:100

LADUVIKEN LGH NR:

LGH NR:

LGH 21202, 21402, 21602 våning 4 tr våning 3 tr våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

NR:

11002 11102 11202 11302 11402

21002 21102 21202 21302 21402

5m


2

2 rum & kök, 55 m²

rum & kök, 55 kvm

2

ƒƒ Två balkonger ƒƒ Hörnlägenhet ƒƒ Söder- och västläge

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

2 rum & kök, 55 m² ²

TT

5m

D/T BA ² 4m

ST L

G

RM

SKÄ

RM

SKÄ

M1

U VR SO ² 10m

BALKONG 8

²

5m

L TT VÄ BH 0,70 m D/T BA ² G 4m

KM

TS

RM

SKÄ

T

ÄT

V D/T BA ² m 4

ST

BH 0,55 m

G

NG

ÄRM

LKO BA ² 9m

SK

ST L

UM

VR SO ² 10m

1

E

K KÖ ² 10m

M

DM

TT

KM

L

ST

BA ² 9m

G

SOVRUM 11

TS

G NK/F LKO

SG

K/F

KÖK

HALL

DM

G

L

UM

SR

AG

RD VA ² 18m

K KÖ ² 10m

DM

G

ST

G M

É

R NT

G

VARDAGSRUM BAD/TVÄ ² 14 4m

G

G

BAD K/F

EL/IT

KM

BH 0

ENTRÉ

RD VA ² 18m

M

RU

S AG

BALKONG 5m²

BH 0 BALKONG 5m²

0

0

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget. 0

SLÅTTERVALLSGATAN

våning 2 tr

N TA VA RD HÅ

AN T GA S ALL HÅ

HAMLINGSGATAN

N

TR4

HAMLINGSGATAN

våning 1 tr JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

skala 1:100

1

2

3

skala 1:100 LGH NR:

2

2

3

3 4

4

4

5m

5m

5m

LADUVIKEN LGH NR:LGH NR: östra

V RD

TR1

1

1

skala 1:100

GA LLS

OR ST NG T GE OR

GÅRD GARAGE GARAGE

ST

våning 4 tr våning 3 tr

ST

västra

NG

GÅRD GARAGE GARAGE

Ä OR ST

SLÅTTERVALLSGATAN

Ä OR

Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1 Entrévåning

T GE

Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1 Entrévåning

É

TR

EN

G

gård

LGH NR: 41102, 41202, 41302, 41402, 41502 11002 21002

våning 4 tr våning 3 tr

våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

11102 11202 11302 11402

21102 21202 21302 21402

11


2

rum & kök, 55 kvm

2

ƒƒ Fin torgutsikt

ƒƒ Balkong i väster 2 rum & kök, 55 m² ƒƒ Genomgående rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

2 rum & kök, 55 m²

M

DM

BALKONG 8

DM

K KÖ ² m

M BH 0,70 RU m

BH 0,55 m

S AG

G

1 K KL UM VR ² 2m SO ² 9m

K/F

K KL ² 2m

KM

RM

SKÄ

L

ST

TS

RM

SKÄ

L

K/F

RM SKÄ

T

ÄT

TV

D/ L SOVRUM BA ² 11 4m

ST

T

ÄT

KM

ST

VARDAGSRUM 14

M1

RU

V SO ² 9m

K/1F2

V D/T BA ² 4m

TS

N LKO BA ² 5mNG

RD VA ² 9 1 m M

U

SR

AG

RD VA ² 19m

LKO BA ² 5m

K KÖ ² 2 1 m

M

SOVRUM 1 SOVRUM 1

G SG

G

G

RM

SKÄ

KÖK

1

HALL UM

VR

SO

BAD É

TR

EN

EL/IT

KM

É

TR

EN

ENTRÉ

DM

M1

RU

V SO

0

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget. 0

1

1 2

3

skala 1:100

2

3

4

4

5m

5m

skala 1:100

0 1 LADUVIKEN LGH NR: LGH NR: skala 1:100

2

3

4

ALL

OR

H

TR4 GA

TA

N

DV ÅR

LLS VA

ST NG

ST

N

HAMLINGSGATAN

GÅRD

gård

RD HÅ

ändringar och tryckfel. TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 GARAGE

Ä OR

källarvåning

SLÅTTERVALLSGATAN

ET RG TO

Våning 3 våning 1 tr Våning 2 JMVåning reserverar sig för eventuella 1 entrévåning Entrévåning

TR1

ST

12

GÅRD GARAGE GARAGE

östra

S NG

våning 4 tr Våning 5 våning 3 tr Våning 4 våning 2 tr

Ä OR

västra

SG

GE

T

Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1 Entrévåning

A AT

N

SLÅTTERVALLSGATAN

LGH NR: 41103, 41203, 41303, 41403, LGH41503 NR: 11002 21002

våning 4 tr våning 3 tr

våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

11102 11202 11302 11402

21102 21202 21302 21402

5m


3

rum & kök, 78 kvm

3 rumƒƒ & kök, Rymlig balkong i78 söder m²

2

ƒƒ Bra förvaring ƒƒ Sovrum mot innergård

rum och kök, 46 m²

Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård BH 1200

3 rum & kök, 78 m²

KLK 5m² BH 1200

ST

SOVRUM 1 9m²

G

KLK 5m²

BALKONG 8

ST

BH 0,55 m

SOVRUM 2 14m² SOVRUM 1 9m² KPH

L

G

G

BH 0,70 m BAD/TVÄTT SOVRUM 2 L 14m² 5m²

ENTRÉ

TS KPH

TT

G

TM

H

BAD/TVÄTT 5m²

ENTRÉ

TS

TT

SOVRUM 11

K/F

ST

KÖK 14m²

K/F

DM

VARDAGSRUM 14

VARDAGSRUM H 21m²

TM

SG L VARDAGSRUM 21m²

KÖK 14m²

K/F

DM

G KÖK

HALL

DM

EL/IT

BAD

ENTRÉ

KM

BALKONG

BALKONG9m² 9m²

0

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget. 0

1

0

skala 1:100

AN

TR4

V RD

O ST

ALNSG ATAL SRGDV ALHLÅ

RG TO GS

N RÄ

N

östra

HAMLINGSGATAN

våning 1GARAGE tr GARAGE JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

3

skala 11:100

2

4

3 3

5m

4 4

5m 5m

skala 1:100

LGH NR:

AT

ET

våning 2 tr GÅRD

TR1

O ST

GÅRD GARAGE GARAGE

T GS

våning 4 tr våning 3 tr

GE OR

T

västra

N RÄ

Våning 6 Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1 Entrévåning

SLÅTTERVALLSGATAN

2

2

LADUVIKEN LGH NR: LGH NR:

SLÅTTERVALLSGATAN Våning 6 Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1 Entrévåning

1

HAMLINGSGATAN

gård

LGH NR: 31101, 31201, 31301, 31401, 31501, 31601 11002 21002

våning 4 tr våning 3 tr

våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

11102 11202 11302 11402

21102 21202 21302 21402

13


3

3 rum & kök, 78 m²

2

rum & kök, 78 kvm ƒƒ Rymlig balkong i söder ƒƒ Bra förvaring ƒƒ Sovrum mot innergård

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

BH 1200

3 rum & kök, 78 m²

KLK 5m² ST

SOVRUM 2 9m²

G

BH 1200

SOVRUM 1 15m² L

KLK 5m² KPH G

BALKONG 8 BAD/TVÄTT BH 0,70 m 5m²

BH 0,55 m G

ST

SOVRUM 2 9m²

ENTRÉ

TS

TM

H

TT

SOVRUM 1 15m² L

VARDAGSRUM 21m²

DM

K/F

BAD/TVÄTT 5m²

VARDAGSRUM 14 TS

TM

H

TT

K/F

DM

KPH

ENTRÉ

SOVRUM 11 SG

L

VARDAGSRUM G 21m² K/F

KÖK

HALL

DM

BAD TV

KÖK 14m²

ST

G

TV

KÖK 14m²

EL/IT

KM

ENTRÉ

BALKONG 9m²

BALKONG 9m²

0

1:100 0 skala 1

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.

0

SLÅTTERVALLSGATAN

våning 2 tr

14

TA GA

3

2

3

3 4

4

4

5m

5m

5m

LGH NR:

V

S ALL RD

AN

AT G LLS

östra

D ÅR

H

HAMLINGSGATAN

N

TR4

HAMLINGSGATAN

våning 1 tr JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

2

skala 1:100

2

LADUVIKEN LGH NR:LGH NR:

VA

ET

RG

TO

TR1 S

GÅRD GARAGE GARAGE

OR ST NG RÄ O ST

T GE

våning 4 tr våning 3 tr

GS

västra

ÄN

GÅRD GARAGE GARAGE

SLÅTTERVALLSGATAN

R TO

Våning 3 Våning 2 Våning 1 Entrévåning

1

skala 1:100 N

Våning 6 Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 6 Våning 1 Våning 5 EntrévåningVåning 4

1

gård

LGH NR: 31103, 31203, 31303, 31403, 31503 11002 21002

våning 4 tr våning 3 tr

våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

11102 11202 11302 11402

21102 21202 21302 21402


3

rum & kök, 79 kvm

3rum & kök, 79 m² ƒƒ Uteplats mot innergård

2

ƒƒ Bra förvaring ƒƒ Rymligt master bedroom

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

3rum & kök, 79 m²

UTEPLATS 10m²

SKÄRM

SKÄRM

UTEPLATS 10m²

SOVRUM 1 18m²

BALKONG 8

SKÄRM

SKÄRM

G

L G

BH 0,55 m

ST

BH 0,70 mTV SOVRUM 1 18m²

KPH

L

BAD/TVÄTT ST 5m²

ENTRÉ

TV

KPH

TT

TS

TM

H

G

BAD/TVÄTT TV 5m²SOVRUM

VARDAGSRUM KLK 14 3m² G

ST

KLK 3m²

K/F

TV

G

HALL SOVRUM EL/IT 2 7m²

KÖK 14m²

H

BAD

DM

KÖK 14m²

VARDAGSRUM 21m²

KÖK DM

TS

TV

K/F

11

TT TM VARDAGSRUM 21m²L SG

K/F TV

ENTRÉ

DM

KM

ENTRÉ

SOVRUM 2 7m²

0

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.

0

10

1 2

1

2 3

skala 1:100

2

4

3 3 5m

4 4

5m 5m

skala 1:100

skala 1:100

LADUVIKEN LGH NR: LGH NR:

SLÅTTERVALLSGATAN

O ST

N TA ANGA ATLLS SDGVA LR LÅ A H V

TO N RÄ

N

HAMLINGSGATAN

östra TR4

H

GARAGE

TR1

LGH NR:

D ÅR

GÅRD

våning 2 tr

OR ST

GÅRD GARAGE GARAGE

NG

våning 4 tr våning 3 tr

GS

T GE

västra

RG

ET

SLÅTTERVALLSGATAN

RÄ TO

våning GARAGE 1 tr JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

S

Våning 6 Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1 Entrévåning

Våning 6 Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1 Entrévåning

HAMLINGSGATAN

gård

31001 våning 4 tr våning 3 tr våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

LGH NR:

11002 11102 11202 11302 11402

21002 21102 21202 21302 21402

15


3

3 rum & kök, 82 m²82 kvm rum & kök,

2

ƒƒ Balkong i väster ƒƒ Sällskapsdel mot naturen ƒƒ Bra förvaring

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

3 rum & kök, 82 m²

1 BH

KLK ² 5m

K/F

BH

20 0

K KÖ ² 14m

ST

0

DM M

TV

KPH

KLK ² 4m

G

É

EN

K KÖ ² 14m

M

KPH G

G

TV

TM

KLK ² 4m

ST

0

BH 0,70 m DM L

M

RU

GS

A RD VA ² m 23

BH

0

120

U

VR SO ² m BH 0,55 8m

ST

K/F

M2

0

BH

200

BALKONG 8

BH

TR

1 BH

KLK ² 5m

É

TR

EN

BH

BH

U VR SO ² m 4 1

2

TS

K KÖ ² 14m

TT

DM

K

F

DM

BAD

G

K KÖ ² 14m

KM

TT

TT VÄ D/T BA 5m²

BA ² 6m

K KÖ ² 14m

TM

T

TM

EL/IT

G

DM

K/F

T VÄ D/T BA 5m² TS

HALL

N LKO

SG

TS

DM

KÖK

L

H

G

G ON

LK BA ² m 6

TS

T

T VÄ D/T ² BA 5ST m

K/F

K KÖ ² 14m

H

DM

SOVRUM 11

TT

M1

TM

VARDAGSRUM 14 U VR SO ² 14m

VA ² 23m

ST

L

G

K/F

0

0

TT VÄ M D/T ² GSRU A B 5Rm DA

M1

TT

120

UM

VR SO ² 8m

K

F

ENTRÉ

G

0

0

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget. 0

1

2

1

1

skala3 1:100

skala 1:100

2 4

2

3

3

4

4

5m

5m

skala 1:100

LGH NR: LADUVIKEN LGH NR: LGH NR:

SLÅTTERVALLSGATAN

våning 2 tr

16

TA GA

N

LLS

TA

A DV

GA LLS

östra

R

VA RD HÅ

OR

N

T GE R TO GS ÄN

ST

TR1

ST

Entrévåning

ST

GARAGE

4 tr våning 3 tr

OR

GE

GÅRD

NG

GÅRD GARAGE våning GARAGE GARAGE

Ä OR

västra

N

SLÅTTERVALLSGATAN

T

Våning 7 Våning 6 Våning Våning 7 5 Våning Våning 6 4 Våning 5 Våning 3 Våning 4 Våning 2 Våning 3 Våning 1 Våning 2 VåningEntrévåning 1

TR4

HAMLINGSGATAN HAMLINGSGATAN

våning 1 tr JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

gård

LGH 11203, 11403, 11603 våning 4 tr våning 3 tr våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

NR:

11002 11102 11202 11302 11402

21002 21102 21202 21302 21402

5m


3

3 rum & kök, 82 m²

2

rum & kök, 82 kvm ƒƒ Balkong i väster ƒƒ Sällskapsdel mot naturen med fransk balkong ƒƒ Bra förvaring

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

3 rum & kök, 82 m²

É

TR

EN

K/F

ST

K KÖ ² 14m

KLK ² 5m

BH 0

DM

TV

KPH

KLK ² 4m

G

1 BH 200

BALKONG 8

²

BH 0,70 m

K KÖ ² 14m

KLK ² 5m

SO

BH 0,55 m8m ST

L

UM

SR

AG

RD VA ² 23m

K/F

É TR EN 2 UM R V

ST

BH

G

TM

0

DM

TV

1 UM

TT VÄ D/T BA 5m²

BH

VR G SO ² 4 1 m

120

BA

H

HALL

DM

DM DM

KM TM

T

K KÖ ² 14m

TT

T VÄ D/T BA 5m²

NG

K

F

ENTRÉ

LKO BA ² 6m

K

F

TS

EL/IT

K KÖ ² 4 1 m

K KÖ ² 14m

BAD

TS

KÖK

²

5m

VÄ D/T BA 5m²

TT

D

G ÄTT /TV

K/F

TT

TT

LKO 14m² BA ² 6m

TM

U

VR NG SO

SG

L

ST

DM

TM

K/F M1

DM

11

ST

TS

14

RD VA ² 3m 2 SOVRUM

L

G

TS

0

U VR SO ² 8mVARDAGSRUM

K KÖ ² 14m

H

M

RU

S AG

M2

K/F

TT

KPH

KLK ² 4m

0

1

2

3

4

5m

skala 1:100

0

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.

SLÅTTERVALLSGATAN

våning 2 tr

A AT R HÅ

N TA GA

R O ST

LLS VA RD

N

östra TR4

HAMLINGSGATAN

gård

2

LGH3 NR:4

skala 1:100

3

4

5m

5m

LADUVIKEN LGH NR: LGH NR:

våning 1 tr JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

1

2

skala 1:100

SG ALL DV

ET RG TO GS ÄN

T GE OR

TR1

HAMLINGSGATAN HÅ

våning 4 tr våning 3 tr

T GS

västra

ST

GÅRD GARAGE GARAGE

Våning 6 Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1 Entrévåning

SLÅTTERVALLSGATAN

ÄN OR

GÅRD GARAGE GARAGE

0

N

Våning 7 Våning 6 Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1 Våning 7 Entrévåning

1

11303, 11503, 11703LGH våning 4 tr våning 3 tr våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

NR:

11002 11102 11202 11302 11402

21002 21102 21202 21302 21402

17


3

rum & kök, 82 kvm

3 rum & kök, 82 m²

2

ƒƒ Balkong mot naturen ƒƒ Öppen planlösning ƒƒ Bra förvaring

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

3 rum & kök, 82 m²

ON

LK BA ² 6m G

DM

TM

T

H

BH 0,70 m M D

TT BH

K KÖ ² 14m

TV

TM

T

H

TT

UM

SR SOVRUM AG 11VARD²

TV

U VR G SO ² m 5 1

G

ST

KLK ² 2m

TV

U VR SO ² m 1 1

ST

HALL

DM

SG

M2

G

KÖK

25mST

L

M2

U VR SO ² m 1 1

G

L

G

0

K/F

BAD

EL/IT

KM

É

TR

EN É

TR

ENTRÉ

EN

0

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget. 0

1

skala 1:100

SLÅTTERVALLSGATAN

18

våning 2 tr

AN AT SG D ÅR

RD HÅ

N

LL VA

AN AT SG

LL VA

TR1

östra TR4

H

GARAGE GARAGE

våning 4 tr våning 3 tr

S

GÅRD GARAGE

GÅRD GARAGE

ET ET RG RG TOSTO GS NG ÄTNORÄ R TO S

Våning 7

västra

HAMLINGSGATAN

våning 1 tr HAMLINGSGATAN JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

0

1 2

1

3

skala 1:100

2 2

4

3 3

5m

4 4

5m 5m

skala 1:100

LADUVIKEN LGH NR: LGH LGH NR:NR:

SLÅTTERVALLSGATAN

Våning 7 6 Våning Våning Våning 6 5 Våning Våning 5 4 Våning 3 Våning 4 Våning 2 Våning 3 1 Våning Entrévåning Våning 2 Våning 1 Entrévåning

BH

TV

KLK ² 2m

VARDAGSRUM 14 L M1

UM

SR

AG

RD VA ² 25m

K/F

0

TS

T VÄ D/T BA 5m²

G

K/F

T VÄ D/T BA 5m²

VR SO ² 5 1 m

ON

TS

BH 0,55 m

1 UM

LK BA ² 6m

K KÖ ² 14m

BALKONG 8

gård

21101 våning 4 tr våning 3 tr våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

LGH NR:

11002 11102 11202 11302 11402

21002 21102 21202 21302 21402


4

rum & kök, 92 kvm

4 rum &motkök, ƒƒ Balkong naturen 92 m²

2

ƒƒ Hall med bra förvaring ƒƒ Dubbla badrum

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

4 rum & kök, 92 m²

K/F

BA

K KÖ ² 14m

H

ON

TS

LK BA ² 6m

TT VÄ D/T ² m 5

TT

M1

U VR SO ² m 14

DM

TS

1 UM

K KÖ ² 14m

K KÖ ² 14m DM

TS

BH 0,55 m TM

SO ² 13m

H

ST

UM

R CSH AG DS RU V/AD ² C W 25m ²

m 3SOVRUM

M3

11

CH

S /DU ST WC ² 3m

K/F

M1

RU

V SO ² 8m

M

RU

GS

A RD VA ² m 5 2

K

F

1 UM VLR SO VARDAGSRUM ² 8m14

G

SOVRUM 3 8m²

H K KÖ ² 14m

G

G

M2

BH 0,70 m ST

L

U VR SO ² 13m

DM

TT

T ÄT /TV M 2 BAD 5m² U VR

G

K

F G

ON

LK BA ² 6m

TT VÄ D/T BA 5m² H

TT

TS

BALKONG 8

TM

VR SO ² 14m

K/F

TT

TT VÄ D/T BA 5m²

G

DM

L

U VR SO ² 10m

SG G M3

G

G

G

SOVRUM 3 8m²

KÖK

U VR SO ² 10m

HALL

BAD G

DM KLK

EL/IT

2m²

G

KM

T

EN

KLK 2m²

É

TR

UM

VR

SO

1

1

ENTRÉ

EN

UM

VR

SO

G

0

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget. 0

1

skala 1:100

AN

AT

ET

AT G LLS VA

DV

AN

SG ALL

T

R HÅ

ÄN

GE OR T GS

TO

RG

HAMLINGSGATAN

TR4 H

2 tr

N

östra

D ÅR

GÅRDvåning

GARAGE våning GARAGE

TR1

Våning 2 Våning 1 Entrévåning

ÄN OR ST

våning 4 tr 3 tr

OR ST

GÅRD

GARAGE GARAGE våning

1 tr JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

3

skala0 1:100

1

4

3 2

5m

4 3

5m 4

5m

skala 1:100

LGH NR:

SLÅTTERVALLSGATAN

GS

västra

2

2

LADUVIKEN LGH NR: LGH NR:

SLÅTTERVALLSGATAN Våning 7 Våning 6 Våning 5 Våning 7 Våning 4 6 VåningVåning 3 5 VåningVåning 2 Våning Våning 1 4 Entrévåning Våning 3

1

HAMLINGSGATAN

gård

LGH 21201, 21401, 21601 våning 4 tr våning 3 tr våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

NR:

11002 11102 11202 11302 11402

21002 21102 21202 21302 21402

19


4

rum & kök, 92 kvm

ƒƒ Balkong mot naturen 4 rum & kök, 92 m²

2

ƒƒ Hall med bra förvaring ƒƒ Dubbla badrum

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

4 rum & kök, 92 m²

TT VÄ D/T BA 5m²

K/F

TT

M1

U VR SO ² m 4 1

K KÖ ² 14m

H TS

TT

TT VÄ D/T BA 5m²

DM

K/F

K KÖ ² 14m

TM

U VR SO ² 14m

TS

M1

DM

H

TT

TS

BALKONG /TVÄTT D BA 5m² 8

DM

TS

BH 0,70 m TM

T

ST

L

H

G

ST

VR SO ² 8m

0

1 UM

SOVRUM 3 8m²

A RD VAH ² C US 25m

ML 1 RU G V VARDAGSRUM SO ² 8m 14

M

RU

GS

2

BH

UM

VR SO ² 13m

0

F

M

RU

GS

A RD VA ² m 5 2

K

LKO BA ² m 6

BH

U VR SO ² m 3 1

NG

K KÖ ² 14m

H

TT

T VÄ D/T BA 5m²

M2

K

F

DM

BH 0,55 m

NG

LKO BA ² m 6

K KÖ ² 4 1 m

/D WC ² 3m SOVRUM H SC /DU WC ST ² 3m

K/F

G

11

M3

SG

L

M3

U VR SO ² 10m

G

SOVRUM 3 8m²

G

KÖK

HALL

DM KLK 2m²

G

U VR SO ² m 10

G

BAD

EL/IT

G

KM

KLK 2m²

T

T

EN

G

VR

SO

UM

VR

SO

1 UM

1

ENTRÉ

EN

0

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.

0

1

skala 1:100

20

källarvåning

N TA D ÅR

TA

N

GA LLS VA

östra

R

H

O ST

HAMLINGSGATAN

LLS

GA

TR4

A DV

N

våning 1 tr

GARAGE JM reserverar sig för eventuella entrévåning GARAGE

TR1

OR

våning 2 tr

Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1 Entrévåning

ST

GÅRD

våning 4 tr våning 3 tr

T T GE GE OR OR NGST ST RÄ

GÅRD GARAGE GARAGE

SLÅTTERVALLSGATAN

G ÄN

västra

2

2 3

skala 1:100 0 1

3

4

2

4

5m

5m

3

4

5m

skala 1:100 LADUVIKEN LGH NR: LGH NR:

SLÅTTERVALLSGATAN Våning 7 Våning 6 Våning 5 Våning 4 Våning 73 Våning Våning Våning 62 Våning Våning 51 Entrévåning

1

ändringar och tryckfel. TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3

gård HAMLINGSGATAN

LGH NR: LGH 21301, 21501, 21701 våning 4 tr våning 3 tr våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

NR:

11002 11102 11202 11302 11402

21002 21102 21202 21302 21402


4

4 rumrum & kök,&94kök, m²

2

94 kvm

ƒƒ Uteplats mot innergård ƒƒ Bra förvaring ƒƒ Två klädkammare

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

4 rum & kök, 94 m²

UTEPLATS 15m²

G

UTEPLATS 15m²

SOVRUM 2 13m²

SOVRUM 1 7m²

BALKONG 8

L

BH 0,55 m

G BH 0,70 m

ENTRÉ SOVRUM 1 7m²

SOVRUM 2 13m²

BAD/TVÄTT 5m²

G

TT

ST

L

TS

TM

H

ENTRÉ

VARDAGSRUM VARDAGSRUM 14

SOVRUM 11

G

KLK 2m²

LF

G

K

VARDAGSRUM 24m²

HALL

F

TV

KÖK

STH

TV

K/F

DM

K

EL/IT

KÖK 15m²

TT

ST

KLK 3m² TS

TM

KÖK

SG 15m²

DM

24m²

KLK 3m²

SOVRUM 3 11m²

BAD DM

KLK 2m²

BAD/TVÄTT 5m²

KM

ENTRÉ

SOVRUM 3 11m²

0

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget. 0

1

0

1

1

2 3 skala 1:1001:100 skala

2

2 4

3

3

4

4

5 m5

m

5m

skala 1:100

LADUVIKEN LGH NR: LGH NR: LGH NR:

SLÅTTERVALLSGATAN

våning 2 tr

AT SG ALL HÅ

V RD

AN AT

TR1 SST

GÅRDGÅRD

våning 4 tr GARAGE GARAGE GARAGE våning 3 tr GARAGE

SG ALL

västra

V RD

T GE ORET SOTRG NGG ST Ä ORRÄN TO

Våning 6 Våning 5 Våning 6 Våning 4 Våning 5 Våning 3 Våning 4 Våning 2 Våning 3 Våning 2 Våning 1 Våning 1 EntrévåningEntrévåning

AN

SLÅTTERVALLSGATAN

N

östra TR4

HAMLINGSGATAN

HAMLINGSGATAN

våning 1 tr JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

gård

41001 våning 4 tr våning 3 tr våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

LGH NR:

11002 11102 11202 11302 11402

21002 21102 21202 21302 21402

21


4

rum & kök, 96 kvm

4ƒƒ Balkong rumi väster & kök, 96 m²

2

ƒƒ Sällskapsdel mot naturen ƒƒ Separat gästtoalett

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

4 rum & kök, 96 m²

DM

BH

K KÖ ² 16m

0

TS

K

F TM

TT

²

8m

1

L

KLK ² 3m

G

SG L

UM

VR SO ² 9m

HALL

DM

M1

KM

G

0 120

BH 0 120

KPH 1

22

AN

AT

ET

N

SG

TA GA

RD HÅ

LLS

LL VA

ET RG TO

D ÅR

S NG

TR4

VA

RG

TO

GS

ÄN

östra

HAMLINGSGATAN

H

GARAGE

N

RÄ TO

GÅRD

våning 2 tr

TR1

S

våning 4 tr våning 3 tr

S

våning 1 tr GARAGE JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

gård

1 2

3

0

2 4

1

3 5m

4

2

3

5m

skala 1:100

skala 1:100

LGH NR: LADUVIKEN LGH NR: LGH NR:

SLÅTTERVALLSGATAN

R TO

GÅRD

DM M DM M

0 0

SLÅTTERVALLSGATAN

GARAGE GARAGE

K KÖ ² 14m

KPH

KLK

skala 1:100

västra

K/F

K KÖ ² 14m

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.

Våning 7 Våning 6 Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1 Entrévåning

ST

UM

K/F

ST

KLK

Våning 7 Våning 6 Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1 Entrévåning

A RD VA ² m 0 1

G SR

G DA

R VA ² 10m

ST

ENTRÉ

BH

KLK ² 5m ST

É

TR

EN T EN

M

RU

GS

BAD

EL/IT

KLK ² 5m

T

T VÄ D/T BA 4m²

KM

G

KPH

KÖK

1

T

T VÄ D/T BA 4m²

KM

TS

G

LK BA ² 6m

TS

G KPH

UM ST VR SO ² 9m

L

UM

SOVRUM 11

V SO ² 8m

RU 1

G

K/F

G ON

KLK ² 3m

G

VR SO ² 8m

NGSO

0

WC ² 2m

VARDAGSRUM 14UM 2 VR

LKO BA ² m 6

0

L

2

BH

UM

UM

SR

AG

RD VA ² 21m

L

VR SO ² 8m

BH

TT

G

G

G

WC

BH 0,70 m 2m²

H

S ² 14m

U VR SO ² 14m

0 BH

TM

T ÄT TV 3 U/M ² AD B R OV 5m

A RD VA ² m 1 2

K

M

RU

GS

K KÖ ² 16m F

BH 0,55 m

M3

H

TS

BALKONG 8

DM

TT

VÄ D/T BA m² 5

HAMLINGSGATAN

11201, 11401, 11601LGH våning 4 tr våning 3 tr våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

NR:

11002 11102 11202 11302 11402

21002 21102 21202 21302 21402

4

5m


4

rum & kök, 96 kvm

4 rum & kök, 96 m²

2

ƒƒ Balkong i väster

ƒƒ Sällskapsdel mot naturen, med fransk balkong ƒƒ Separat gästtoalett

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

4 rum & kök, 96 m²

DM

K KÖ ² 16m TS

K

F TM

T

H

TT

DM

BH

T VÄ D/T ² 5m

BA

0

K KÖ ² 16m TS

BALKONG 8

F

BH 0,70 m

TM

M3

BH 0,55 m

U T VR ÄT SO ² /TV AD m² m B 4 5 1

H

K

WC ² 2m

M

RU

GS

TT

A RD VA ² G 21m

BH 0

L G

G

M1

G

RU

VR SO m² L 8

V SO ² 8m

WC ² 2m

2 UM

RU

KLK ² 3m

M3

V SO ² 14m

UM

SR

AG

RD VA ² 21m

L

ENTRÉ

AN

AN

AT

TR4

ST

OR

R

RD HÅ

G LLS

GE OR ST G ÄN

A DV

T

G LLS VA

AT

T GE OR ST NG RÄ

K KÖ ² 14m

O ST

M

RU

GS

M

K/F

RU

östra

HAMLINGSGATAN

gård

ST

GS

1

1 2

0

3

skala 1:100

2 1

4

3 2

5m

4 3

5m 4

5m

skala 1:100

LADUVIKEN LGH NR: LGHLGH NR:NR:

våning 1 tr JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. är idébilder som kan avvika från verkligheten. entrévåning HAMLINGSGATAN TR2 Fotografier och illustrationer TR3 källarvåning

G

K KÖ ² 14m

KPH

2 tr

TV

0

N

TV

DM

G

KPH

GARAGE våning GARAGE

TR1

DM

G

SLÅTTERVALLSGATAN

Våning 1 Entrévåning

A RD VA ² 10m

T

0

KLK ² 4m

SLÅTTERVALLSGATAN

våning 4 tr 3 tr

ÄT K/F

120 200

1 BH

ST

skala 1:100

GÅRD

A RD VA ² 10m

ST

G

BH

ST

0

GARAGE GÅRD våning GARAGE

KM

É

TR

EN

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.

västra

É

TR

EN

KM KLK ² 5m

KLK ² 4m

Våning 7 Våning 6 Våning 7 Våning 5 Våning 6 Våning 4Våning 5 Våning 3 Våning 4 Våning 2 Våning 1 Våning 3 Entrévåning Våning 2

V D/T BA ² 4m

T ÄT

BAD

V D/T BA ² 4m

KM

EL/IT

KLK ² 5m

TS

G

KPH

DM

PH LK

1 UM VR SO HALL ² 9m

KÖK

G

M1

G

S m² G9

NG

LKO BA ² m 6

1

ST OVRLUM SG

RU

U VR SO ² 8mK/F

TS

V SO ² 8m

NG

LKO BA ² 6m

SOVRUM 11 KLK ² 3m

G VARDAGSRUM 14 M2

11301, 11501, 11701LGH våning 4 tr våning 3 tr våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

NR:

11002 11102 11202 11302 11402

21002 21102 21202 21302 21402

23


4

4 rum & kök, 96 m²

2

rum & kök, 96 kvm ƒƒ Högst upp ƒƒ Rymlig balkong i söder ƒƒ Bra förvaring

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

4 rum & kök, 96 m²

KLK 5m²

SOVRUM 1 14m²

G

BALKONG 8

G

TS

TT

SOVRUM 1 14m²

G

SOVRUM 3 9m²

G

BAD/TVÄTT 5m²

BH 0,55 m L

ST

SOVRUM 2 8m²

BH 0,70 SOVRUM 2 8m² TM

m

ST

SOVRUM 3 9m²

KÖK 16m²

TS

20m²

WC

K/F

ST

KÖK 16m²

L

ENTRÉ

SG

G

KÖK

DM

SOVRUM 11

TM

K

KPH

VARDAGSRUM 20m²

HALL

F K

DM

BAD

EL/IT

KM

ENTRÉ

TV

BALKONG 9m²

TV

DM

H

G

BAD/TVÄTT 5m² VARDAGSRUM

F TT VARDAGSRUM 14

L

ENTRÉ

WC

H

G

KLK 5m²KPH

BALKONG 9m²

0

1

2

skala 1:100

0

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget. 0

1

SLÅTTERVALLSGATAN

2

3

skala 1:100

2 4

4

3

5m

4

5m

5m

LGH NR:

H

östra

DV R HÅ

O ST

ÅR

AN AT SG

ST

ST

TR1

LADUVIKEN LGH NR: LGH NR:

ALL

TO GARAGE GARAGE

ÄN OR

GS GÅRD

GE OR

T

våning 4 tr våning 3 tr

västra

NG RÄ

GÅRD GARAGE GARAGE

våning 2 tr

24

SLÅTTERVALLSGATAN

ALL DV

T E RG

Våning 6 Våning 5 Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1 Våning 6 Entrévåning Våning 5

Våning 4 Våning 3 Våning 2 Våning 1 Entrévåning

A AT SG

N

skala 1:100

1

3

HAMLINGSGATAN

N

TR4

HAMLINGSGATAN

våning 1 tr JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

gård

31603 våning 4 tr våning 3 tr våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

LGH NR:

11002 11102 11202 11302 11402

21002 21102 21202 21302 21402


4

4 rum & kök, 96m²

rum & kök, 96 kvm

2

ƒƒ Rymlig balkong i söder ƒƒ Sovrum mot innergård ƒƒ Dubbla badrum

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

4 rum & kök, 96m² KM

TS

T

ÄT

V D/T BA ² m 4

SOVRUM 1 10m²

SOVRUM 2 8m²

SOVRUM 3 14m²

G

L KM TS

TT VÄ D/T BA ² 4m TRÉ

BALKONG 8

EN

SOVRUM 1 10m²

BH 0,55 m

SOVRUM 2 8m² BH 0,70

WC/DUSCH 3m²

m

BAD/TVÄTT 5m²

SOVRUM 3 14m²

G

TS

G

G

L

TM

ST

TT

H

ST

H

L

T EN

BAD/TVÄTT 5m² G

G

ST

M

RU

GS

VA

WC/DUSCH 3m²

ST

VARDAGSRUMF 23m²

R

VA

DM

UM

SR

K

HALL EL/IT

KÖK TM 15m²

KÖK 14m²

TT

DM

K

DM H

KÖK 15m²

DM

BAD

KÖK 14m²

K/F

DM

BALKONG 9m²

ENTRÉ

BALKONG 9m²

BALKONG 9m²

BALKONG 9m²

BALKONG 5m²

0

0

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.

0

T GA LLS

AN

VA

AT

D ÅR

SG ALL

östra

H

DV R HÅ

S

TR1

N

TR4

HAMLINGSGATAN HAMLINGSGATAN

våning 1 tr JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

gård

1

1

skala 1:100 2

3

skala 1:100

2

2 4

3

3

4

4

5m

5m

5m

LGH NR:

LADUVIKEN LGH NR: LGH NR:

AN

T

GE OR

ST NG

ST NG

RÄ TO

T

våning 2 tr

GARAGE GÅRD GARAGE

GARAGE GARAGE

OR

GE

våning 4 tr våning 3 tr

västra

O ST

Våning 1 Entrévåning

SLÅTTERVALLSGATAN

GÅRD

1

skala 1:100

SLÅTTERVALLSGATAN Våning 6 Våning 5 Våning 4 Våning Våning 3 6 Våning Våning 2 5 Våning 4 Våning 1 Våning 3 Entrévåning Våning 2

K/F

KM

VARDAGSRUM 23m²

BALKONG 5m²

ST

SG

L

G

G

KÖK G DA

SOVRUM 11 H

K/F G

F

G

VARDAGSRUM 14

L

A RD

TS

G

LGH NR: 41101, 41201, 41301, 41401, 41501 11002 21002

våning 4 tr våning 3 tr

våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

11102 11202 11302 11402

21102 21202 21302 21402

25


4

rum & kök, 97 kvm

4 rumƒƒ Uteplats & kök, 97 m² mot gården

2

ƒƒ Dubbla badrum ƒƒ Två klädkammare

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

4 rum & kök, 97 m² S K ÄR M

UTEPLATS 14m²

UTEPLATS 14m²

G

S K ÄR M

SOVRUM 2 12m²

BALKONG 8

L

BH 0,55 m

SOVRUM 2 12m²

BAD/TVÄTT 5m² TT

G

WC/DUSCH 3m²

ST

BAD/TVÄTT 5m²

KÖK H 15m²

K/F

ST F

TV

K/F DM

KÖK 14m² K/F

TV

KÖK DM

L

K

KÖK 15m²

F

HALL K

DM

VARDAGSRUM SG 21m²

BA

VARDAGSRUM 21m²

KM

KM

L G

²

4m

KM

KLK 2m²

BAD

EL/IT

T

T VÄ D/T BA 4m²

KLKT T VÄ 2m² D/T

G

G

DM

DM

SOVRUM 11 TS

KÖK 14m²

H

WC/DUSCH 3m²

TM

É

TR

EN

G

H

VARDAGSRUM G ST 14

TT

KLK 2m²

TS

TS

É

TR

EN

M1

U VR SO ² m 2 1

L

G

M1

TV

H

BH 0,70 m

G

L

TM

KLK 2m²

SOVRUM 3 8m²

U VR SO ² 12m

SOVRUM 1 8m²

TV

TS

SOVRUM 3 8m²

ENTRÉ

SOVRUM 1 8m²

0

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget.

0

1

skala 1:100

26

AN

AN

SG ALL

AT

TR4

N

RD

VA

R HÅ

G LLS

DV

östra

GÅRD GARAGE

TR1 Ä OR

våning 2 tr

GÅRD GARAGE GARAGE

ST

våning 4 tr våning 3 tr

HAMLINGSGATAN

våning 1 tr GARAGE JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

3

1

skala 1:100

4

2

5m

3

4

5m

3

4

5m

skala 1:100

LGH NR:

AT

T GE

västra

T R GESTO ORNG STRÄ NGSTO

Våning 2 Våning 1 Entrévåning

SLÅTTERVALLSGATAN

2

2

LADUVIKEN LGH NR: LGH NR:

SLÅTTERVALLSGATAN Våning 6 Våning 5 Våning 4 Våning 6 Våning 3 VåningVåning 5 2 1 VåningVåning 4 Entrévåning Våning 3

0

1

HAMLINGSGATAN

gård

21003

våning 4 tr våning 3 tr våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

LGH NR:

11002 11102 11202 11302 11402

21002 21102 21202 21302 21402


4

kök, 97 kvm 4 rum rum & & kök, 97 m²

2

ƒƒ Rymlig balkong i söder ƒƒ Dubbla badrum ƒƒ Två klädkammare

rum och kök, 46 m² Kompakt lägenhet med öppna rumssamband Sovrum med plats för två Balkong mot gård

4 rum & kök, 97 m²

²

8m

SOVRUM 3 8m²

G

SOVRUM 2 12m² L

KLK 2m²

²

8m

BALKONG 8 SOVRUM 2 BAD/TVÄTT

SOVRUM 3 8m²

G

É

TR

EN

12m² 5m² TS

BH 0,55 m TT

BH 0,70 m WC/DUSCH 3m² KLK

L

TM

ST

2m²

H

H

DM

K

K/F

T

BA

KM

KLK 2m²

SG

G

G

SOVRUM 1 8m²

TV

K

KÖK

HALL

DM

BAD SOVRUM 1 8m²

EL/IT

KM

ENTRÉ

BALKONG 9m²

BALKONG 9m² BALKONG 9m²

BALKONG 9m²

G

T VÄ D/T ² 4m

G

SOVRUM 11

VARDAGSRUM L ST 21m²

F

DM

DM

K/F

KÖK 15m²

KÖK 14m²

F

KM

KLK 2m²

VARDAGSRUM 21m²

TS

VARDAGSRUM 14

KÖK 15m²

DM

KÖK 14m²

K/F

WC/DUSCH 3m²

ST

TV

TM

TS

TS

H

T

EN

BAD/TVÄTT 5m² TT

T

T VÄ D/T BA 4m²

G

H

0

För symbolförklaring, se flik på sista uppslaget. 0

1

1

0

2

3

1

2

4

skala 1:100 skala 1:100

3

2

4

3

5m

4

5m

5m

skala 1:100 SLÅTTERVALLSGATAN

LGH NR:

våning 2 tr

AT

AN

SG

N

V RD HÅ

ALL

LL VA RD HÅ

TO

östra TR4

S

GARAGE GARAGE

R TO

GÅRD

AT SG

T E RG

ET RG TO GS

TR1 ÄN

GÅRD GARAGE GARAGE

GS ÄN

4 tr våning 3 tr

S

våning Entrévåning

västra

R TO

6 VåningVåning 6 5 VåningVåning 5 VåningVåning 4 4 VåningVåning 3 3 Våning 2 Våning 2 Våning 1 Våning 1 Entrévåning

HAMLINGSGATAN

våning 1 tr HAMLINGSGATAN JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. entrévåning TR2 Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten. TR3 källarvåning

LADUVIKEN LGH LGH NR: NR:

AN

SLÅTTERVALLSGATAN

gård

LGH NR: 21104, 21204, 21304, 21404, 21504, 21604 11002 21002

våning 4 tr våning 3 tr

våning 2 tr våning 1 trappa entrévåning

11102 11202 11302 11402

21102 21202 21302 21402

27


Våningsplan

.

ELN

Entrévåning

+6,80

.

ELN

LGH NR 21001

LGH NR: 21001

LGH NR 41001

LGH NR LGH NR: 31001 31001

LGH NR: 41001

LGH NR 21003

LGH NR NR: 21002 LGH 21002

LGH NR: 21003

PLAN 10

.

ELN

Våning 1 LGH NR 41103

LGH NR 21101

LGH NR: 21101

LGH NR: 41103

.

ELN

ELN.

LGH NR 21102

LGH NR: 21102

ELN.

NR: LGHLGH NR 41102 41102

LGH NR: 41101

PLAN 11

LGH NR 41101

LGH NR: 31103

LGH NR 31103

LGH NR: 31102

LGH NR 31102

LGH NR: 31101

LGH NR 31101

LGH NR: 21104

LGH NR 21104

LGH NR: 21103

LGH NR 21103

2 rok 3 rok 4 rok

28

JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.


Våningsplan LGH NR 11201 11301 11401 11501

LGH NR: 11201 11301 11401 11501

LGH NR: 11202 11302 11402 11502

LGH NR 11202 11302 11402 11502

ELN.

LGH NR 11203 LGH NR: 11203 11303 11303 11403 11403 11503 11503

Våning 2 – 5 LGH NR 41203 41303 41403 41503

LGH NR 21201 21301 21401 21501

LGH NR: 21201 21301 21401 21501

LGH NR: 41203 41303 41403 41503

ELN.

LGH NR 21202 21302 21402 21502

LGH NR: 21202 21302 21402 21502

ELN.

LGH LGH NRNR: 41202 4120241302 41402 4130241502 41402 41502 PLAN 12 PLAN 13 PLAN 14 PLAN 15

LGH NR:

41201 LGH NR 41301 41401 41201 41501 41301 41401 41501

LGH NR:

31203 LGH NR 31303 31403 31203 31503 31303 31403 31503

LGH NR:

31202NR LGH 31302 31402 31202 31502 31302 31402 31502

LGH NR:

31201 NR LGH 31301 31401 31201 31501 31301 31401 31501

LGH NR:

LGH NR:

21204 NR LGH 21304 21404 21204 21504 21304 21404 21504

21203 LGH NR 21303 21203 21403 21503 21303 21403 21503

LGH NR 11601

LGH NR: 11601

LGH NR: 11602

LGH NR 11602

ELN.

LGH NR 11603

LGH NR: 11603

Våning 6

LGH NR 21601

LGH NR: 21601

LGH NR 21602

LGH NR: 21602

ELN.

PLAN 16

LGH NR: LGH NR 31603 31603

LGH NR: LGH 31602NR 31602

LGH NR: LGH 31601 NR 31601

LGH NR: 21604

LGH NR 21604

LGH LGH NRNR: 21603 21603

2 rok 3 rok 4 rok

29


Våningsplan

LGH NR 11701

LGH NR: 11701

LGH NR: 11702

LGH NR 11702

ELN.

Våning 7

LGH NR 11703

LGH NR: 11703

LGH NR 21701

LGH NR: 21701

LGH NR 21702

LGH NR: 21702

PLAN 17

LGH LGH NRNR: 21703 21703

2 rok 3 rok 4 rok

30

JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.


Via en upplyst och guldf채rgad portik n책r du den privata och lummiga g책rd som huset sluter sig runt.

31


G - GLAS

GP - GLASPART

G1 - SOCKEL GR

Fasadritningar

G2 - SOCKEL GR I MÖRKARE NYA

HÄNVISNINGAR

ISK - INSYNSSK

FÖRKLARING SE RITNING A40.3-101

P - GARAGEPOR

PK1 - SVART TJO

HÄNVISN PK2 - VIT TJOCK

V41

FÖRKLARING SE PK3 - TJOCKPUT PL 18

H41

PL 17 PL 16

PL 16

PL 15

PL 15

PL 14

PL 14

PL 13

PL 13

PL 12

PL 12

PL 11

PL 11

PL 10

GÅRD

PL 10

PL 09

GARAGE

PL 09

PL 08

PP - FASADER/ U PERFORERAD P

PR - PINNRÄCKE

PL 08

GARAGE

PF - PLÅT FLÄKT

SD - STÅLDÖRR

SLÅTTERVALLSGATAN

ST - SEDUMTAK

GE

R TO

4

T

PL 16

TF - TÄT FYLLNI

TFP - TAKFOTSP

HAMLINGSGATAN

PL 15

PL 14

RL - RÖKLUCKA

3

PL 16

PL 15

N ATA SG

GS

ÄN

2

PL 17

Fasad mot Storängstorget

LL VA

RD

OR ST

1

PL 18

Fasad mot Storängstorget

STR/ HR - STUP

M B

PL 14

PL 13

PL 13

PL 12

PL 12

PL 11

PL 11

PL 10

GÅRD

PL 10

PL 09

GARAGE

PL 09

PL 08

PL 08

GARAGE

BYGGLOVSHANDLING

SLÅTTERVALLSGATAN

E RG

TO

AN GAT

LLS

S NG RÄ

VA

RD

STO

1 2

T

4

FÖRKLARINGAR

3

SAMTLIGA KULÖRER ENLIGT UTV. KULÖRBESKRIVNING

HAMLINGSGATAN

BGV - BRANDGASVENTILATION

BYGGLOVSHANDLING

REV

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

ÅWL Arkitekter AB MIKAB SLB AB J&H Elteknik HB ÅWL Arkitekter AB BRIAB

08-555 786 00 08-712 50 20 08-706 45 50 018-59 02 04 08-555 786 00 070-847 91 51

RITAD KONST.

HANDLÄGGARE

DATUM

ANSVARIG

2013-03-22

James Martin

FN

JM 0483

EP - ENTRÉPARTI FB - FRANSK BALKONG

Fasad mot Storängstorget (väster) PK1

ISK

A3 SKALA A1

KOD TYP POS

RITNINGSNUMMER

-

ÅWL Arkitekter AB MIKAB SLB AB J&H Elteknik HB ÅWL Arkitekter AB BRIAB

Tel 08-782 87 00 BR - BALKONGRÄCKE UTFÖRS I ALUMINIUM. MÖNSTERPERFORERAD PLÅT

Kv Tyresta, Brf Laduviken N. Djurgårdsstaden Stockholm

ARBETSNUMMER

FRNO

A VVS K E L B

DATUM

BP2 - BALKONGPLATTA MED SPARKROPP

169 82 Stockholm Telegrafgatan 4, Solna A VVS K E L B

BP1 - BALKONGPL ATTA BETONG SLÄT UNDERSIDA MED DROPPSPÅR

SIGN

F/FD - FÖNSTER/FÖNSTERDÖRRAR TRÄ/AL. 1:200 1:100 18 INDRAGNA BALKONGER FC - FASADSKIVORPL VID REV FIBERCEMENT PL 17

A-40.3-102F -

PL 16

G - GLAS

PL 15

HANDLÄGGARE

RITAD KONST.

FN

FRNO

GP - GLASPARTI LOKALER PL 14 PL 13

DATUM

PL 12

2013-03-22

PL 11 G2 - SOCKEL GRANITKERAMIK I MÖRKARE NYANSPL 10 PL 09

ISK - INSYNSSKÄRMAR

GÅRD

PL 14

-

PL 11 PL 10 PL 09 PL 08

GARAGE

Fasad mo HÄNVISN KOD TYP POS

PL 12

James Martin

Kv Tyresta

FÖRESK N. Djurgår

JM 0483

PL 13

GARAGE

PL 08

ARBETSNUMMER

PL 16 PL 15

ANSVARIG

G1 - SOCKEL GRANITKERAMIK TILL ÖK FÖNSTER.

08-555 786 00 08-712 50 20 08-706 45 50 018-59 02 04 08-555 786 00 070-847 91 51

INGLASNINGSS ANT KANTPROFILER KULÖR PÅ PLÅT LIKNANDE BALK 169 KA 82 INGLASNING Telegra

REV

P - GARAGEPORT

PK1 - SVART TJOCKPUTS MED EXTRA GLIMMER PK2 - VIT TJOCKPUTS MED EXTRA GLIMMER

V41

PK3 - TJOCKPUTS MELLAN FÖNSTER I BURSPRÅK H41

PP - FASADER/ UNDERTAK PORTIK PERFORERAD PLÅT, SE RITNING A42-4-103

SLÅTTERVALLSGATAN

PR - PINNRÄCKE

BR

PF - PLÅT FLÄKTRUM

SD - STÅLDÖRR

STR/ HR - STUPRÖR, HÄNGRÄNNA RL - RÖKLUCKA

MÖJLIG INGLASNING AV BALKONGER MOT GÅRD

GE

INGLASNINGSSYSTEM UTAN VERTIKALA KANTPROFILER KULÖR PÅ PLÅTDETALJER OCH PROFILER LIKNANDE BALKONGFRONT INGLASNING KAN GÖRAS I VALFRI OMFATTNING

2

T

4

3 HAMLINGSGATAN

FÖRESKRIFTER

Fasad mot Hamlingsgatan Fasad mot Hamlingsgatan

N ATA

R TO

GS

TFP - TAKFOTSPLÅT

SG

1

ÄN

TF - TÄT FYLLNING

LL VA

RD

OR ST

ST - SEDUMTAK

BP1

HÄNVISNINGAR

PL 18 PL 17 PL 16

PL 16

PL 15

BYGGLOVSHANDLING

PL 15

PL 14

PL 14

PL 13

PL 13

PL 12

PL 12

PL 11

PL 11

PL 10

GÅRD

PL 10

GARAGE

PL 09

HÄNVISNINGAR

PL 09 PL 08

PL 08

GARAGE

FÖRKLARING SE RITNING A40.3-101

REV

ANT

SLÅTTERVALLSGATAN

VA RD HÅ

NG RÄ

STO

AN GAT

ET

RG

3 HAMLINGSGATAN

BYGGLOVSHANDLING

A VVS K E L B

ÅWL Arkitekter AB MIKAB SLB AB J&H Elteknik HB ÅWL Arkitekter AB BRIAB

RITAD KONST.

FN

08-555 786 00 08-712 50 20 08-706 45 50 018-59 02 04 08-555 786 00 070-847 91 51

HANDLÄGGARE

FRNO

169 82 Telegra

LLS

STO

1 2

4

ARBETSNUMMER

A ÅWL Arkitekter AB VVS MIKAB SLB AB K 169 82 Stockholm J&H Elteknik HB E Tel 08-782 Telegrafgatan 4, Solna 87 00 ÅWL Arkitekter AB L Kv Tyresta, Brf Laduviken N. Djurgårdsstaden Stockholm B BRIAB

REV

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

ANSVARIG

2013-03-22

James Martin

DATUM

Fasad mot Hamlingsgatan (söder) RITAD KONST. PL 18

JM 0483

PL 17

KOD TYP POS

DATUM

SIGN

-

PL 16 PL 15 PL 14 PL 13 PL 12 PL 11

FN

A3 SKALA A1

HANDLÄGGARE

1:200 1:100

RITNINGSNUMMER

FRNO

REV

A-40.3-101F DATUM

ANSVARIG

2013-03-22

James Martin

PL 10

Fasad mo

JM 0483

KOD TYP POS

PL 15

-

PL 14 PL 13 PL 12 PL 11 PL 10

GARAGE

Kv Tyresta N. Djurgår

ARBETSNUMMER PL 16

GÅRD

PL 09 PL 08

08-555 786 00 08-712 50 20 08-706 45 50 018-59 02 04 08-555 786 00 070-847 91 51

PL 09 PL 08

GARAGE

SLÅTTERVALLSGATAN HÅ

PL 17 PL 16

PL 16

PL 15

PL 15

PL 14

PL 14

PL 13

PL 13

PL 12

PL 12

PL 11

PL 11

PL 10

PL 10

GÅRD GARAGE

PL 09 PL 08

2

4

3

PL 09 PL 08

GARAGE

N ATA SG

ET

G OR ST NG

PL 18

LL VA

RD

Ä OR ST

1

HAMLINGSGATAN

Fasad mot Hårdvallsgatan

SLÅTTERVALLSGATAN

BYGGLOVSHANDLING

N ATA

2

4

G LLS

ET RG

STO NG

1

VA

STO

RD HÅ

Fasad mot Hårdvallsgatan

REV

ANT

3 HAMLINGSGATAN

BYGGLOVSHANDLING

REV

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

169 82 Stockholm Telegrafgatan 4, Solna

32

5m

10m

169 82 Telegra

DATUM

A ÅWL Arkitekter AB 08-555 786 00 08-712 50 20 VVS MIKAB A3 1:200 SLB AB 08-706 45 50 K SKALA A1 1:100 FN JM 0483 J&H Elteknik HB 018-59 02 04 E 2013-03-22 James Martin A-40.3-103F 08-555 786 00 ÅWL Arkitekter AB från JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationerL är idébilder som kan avvika verkligheten. B BRIAB 070-847 91 51 A VVS K E L B

0m

SIGN

Tel 08-782 87 00

ÅWL Arkitekter AB MIKAB SLB AB J&H Elteknik HB ÅWL Arkitekter AB BRIAB

RITAD KONST.

HANDLÄGGARE

DATUM

ANSVARIG

FRNO

08-555 786 00 08-712 50 20 08-706 45 50 018-59 02 04 08-555 786 00 070-847 91 51

Kv Tyresta, Brf Laduviken N. Djurgårdsstaden Stockholm

Fasad mot Hårdvallsgatan (öster)

ARBETSNUMMER

KOD TYP POS

RITNINGSNUMMER

REV

RITAD KONST.

FN

HANDLÄGGARE

FRNO

ARBETSNUMMER

JM 0483

Kv Tyresta N. Djurgår

Fasad mo


Fasadritningar HÄNVISNINGAR

HÄNVISNIN

FÖRKLARING SE RITNING A40.3-101

FÖRKLARING SE RITNI

PL 18 PL 17 PL 16

PL 16

PL 15

PL 15

PL 14

PL 14

PL 13

PL 13

PL 12

PL 12

PL 11

PL 11

PL 10

GÅRD

PL 09

GARAGE

PL 08

PL 10 PL 09 PL 08

GARAGE

SLÅTTERVALLSGATAN HÅ

GE

R TO

N ATA SG

GS

ÄN

LL VA

RD

OR ST

1 2

T

4

3 HAMLINGSGATAN

Gårdsfasad mot öster

BYGGLOVSHANDLING

REV

ANT

ÄNDRIN

169 82 Stock Telegrafgatan A ÅWL Arkitekter AB VVS MIKAB SLB AB K FÖRKLARING SE RITNING A40.3-101 J&H Elteknik HB E ÅWL Arkitekter AB L B BRIAB

PL 18 PL 17 PL 16

PL 16

PL 15

PL 15

PL 14

PL 14

PL 13

PL 13

PL 12

PL 12

PL 11

PL 11

PL 10

PL 10

GÅRD GARAGE

PL 09 PL 08

HÄNVISNINGAR

PL 09 PL 08

GARAGE

SLÅTTERVALLSGATAN

PL 18 PL 16

RD

OR ST

PL 17

LL VA

PL 13

N ATA

T

4

PL 14

SG

GE

R TO

GS

ÄN

1 2

PL 12 PL 11

ST

PL 10

3

PL 09

BYGGLOVSHANDLING

REV

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

169 82 Stockholm Telegrafgatan 4, Solna

PL 09 PL 08

GARAGE

DATUM

SLÅTTERVALLSGATAN

Tel 08-782 87 00

Kv Tyresta, Brf Laduviken N. Djurgårdsstaden Stockholm Gårdsfasad mot norr och öster A3 SKALA A1

ARBETSNUMMER

JM 0483

KOD TYP POS

-

RITNINGSNUMMER

1:200 1:100 REV

A-40.3-105F -

1

N ATA

GE

R TO

SG

James Martin

PL 10

LL VA

2013-03-22

FRNO

-

PL 11

RD

ANSVARIG

GARAGE

PL 12

GS

HANDLÄGGARE

KOD TYP POS

PL 13

ÄN

RITAD KONST. DATUM

SIGN

JM 0483

PL 14

James Martin

GÅRD

Gårdsfasad m

08-555 786 00 08-712 50 20 08-706 45 50 018-59 02 04 08-555 786 00 070-847 91 51

FRNO

PL 15

ANSVARIG

2013-03-22

Kv Tyresta, Br N. Djurgårdss

ARBETSNUMMER

PL 16

OR ST

ÅWL Arkitekter AB MIKAB SLB AB J&H Elteknik HB ÅWL Arkitekter AB BRIAB

HANDLÄGGARE

DATUM

PL 08

HAMLINGSGATAN

A VVS K E L B

RITAD KONST.

PL 15

08-555 786 00 08-712 50 20 08-706 45 50 018-59 02 04 08-555 786 00 070-847 91 51

2

T

4

3 HAMLINGSGATAN

Gårdsfasad mot norr

BYGGLOVSHANDLING

HÄNVISNINGAR FÖRKLARING SE RITNING A40.3-101

REV

ANT

ÄNDRIN

169 82 Stock Telegrafgatan PL 18 PL 17 PL 16

PL 16

PL 15

PL 15

PL 14

PL 14

PL 13

A VVS K E L B

PL 13

PL 12

PL 12

PL 11

PL 11

PL 10

PL 10

GÅRD GARAGE

PL 09 PL 08

PL 09 PL 08

GARAGE

SLÅTTERVALLSGATAN

PL 18

RD

ÄN OR ST

PL 16 PL 15

SG N ATA

2

T

4

PL 17

LL VA

GE

R TO

GS

1

PL 14 PL 13

ÅWL Arkitekter AB MIKAB SLB AB J&H Elteknik HB ÅWL Arkitekter AB BRIAB

RITAD KONST.

HANDLÄGGARE

FRNO

PL 12

3

PL 11

HAMLINGSGATAN

PL 10 PL 09

BYGGLOVSHANDLING

PL 08 REV

DATUM ANT

169 82 Stockholm Telegrafgatan 4, Solna A VVS K E L B

ÅWL Arkitekter AB MIKAB SLB AB J&H Elteknik HB ÅWL Arkitekter AB BRIAB

ANSVARIG

James Martin

FRNO

Gårdsfasad mot norr och öster A3 SKALA A1

JM 0483

KOD TYP POS

-

TAN GA

2

4

3

PL 14

PL 13

PL 13

PL 12

PL 12

PL 11

PL 11

PL 10

PL 10

GÅRD GARAGE

PL 09 PL 08

Fasad väster mot gård

BYGGLOVSHANDLING

PL 09 PL 08

GARAGE

Gårdsfasad mot väster

SLÅTTERVALLSGATAN

REV

ANT

ÄNDRIN

ÄN

N ATA

T

169 82 Stock Telegrafgatan

SG

GE

R TO GS

LL VA RD

OR ST

1 2

4

3 HAMLINGSGATAN

BYGGLOVSHANDLING

REV

ANT

ÄNDRINGEN AVSER

169 82 Stockholm Telegrafgatan 4, Solna A VVS K E L B

10m

LLS VA

T GE OR ST NG

1

PL 15

PL 14

5m

REV

A-40.3-105F -

PL 16

PL 15

0m

-

HAMLINGSGATAN

PL 16

10m

1:200 1:100

RITNINGSNUMMER

PL 17

5m

KOD TYP POS

DATUM

Tel 08-782 87 00

ARBETSNUMMER

PL 18

0m

JM 0483

PL 09 PL 08

RD HÅ

HANDLÄGGARE

2013-03-22

Gårdsfasad m

ARBETSNUMMER

PL 13

Kv Tyresta, Brf Laduviken N. Djurgårdsstaden Stockholm SLÅTTERVALLSGATAN

Ä OR ST

RITAD KONST. DATUM

08-555 786 00 08-712 50 20 08-706 45 50 018-59 02 04 08-555 786 00 070-847 91 51

Kv Tyresta, Br N. Djurgårdss

PL 14

PL 10

James Martin SIGN

PL 15

PL 11

GARAGE GARAGE

ÄNDRINGEN AVSER

PL 16

PL 12

ANSVARIG

GÅRD

2013-03-22

08-555 786 00 08-712 50 20 08-706 45 50 018-59 02 04 08-555 786 00 070-847 91 51

ÅWL Arkitekter AB MIKAB SLB AB J&H Elteknik HB ÅWL Arkitekter AB BRIAB

RITAD KONST.

HANDLÄGGARE

DATUM

ANSVARIG

2013-03-22

James Martin

FN

FRNO

08-555 786 00 08-712 50 20 08-706 45 50 018-59 02 04 08-555 786 00 070-847 91 51

SIGN

DATUM

Tel 08-782 87 00

Kv Tyresta, Brf Laduviken N. Djurgårdsstaden Stockholm Gårdsfasad mot väster

ARBETSNUMMER

JM 0483

KOD TYP POS

-

A3 SKALA A1

1:200 1:100

A VVS K E L B

ÅWL Arkitekter AB MIKAB SLB AB J&H Elteknik HB ÅWL Arkitekter AB BRIAB

RITAD KONST.

HANDLÄGGARE

DATUM

ANSVARIG

2013-03-22

James Martin

FN A-40.3-104F -

RITNINGSNUMMER

REV

FRNO

08-555 786 00 08-712 50 20 08-706 45 50 018-59 02 04 08-555 786 00 070-847 91 51

Kv Tyresta, Br N. Djurgårdss

Gårdsfasad m

ARBETSNUMMER

JM 0483

KOD TYP POS

-

33


2

JM Original 1

5

I alla våra hus ingår JM Original – en noga utvald inredning som ingår i priset för just din specifika bostad. På bilderna ser du exempel på några av de inredningsdetaljer som ingår i original­ sortimentet för din nya bostad. Det finns även ett utbud av inredning som kan väljas utöver original. Utbudet är valt speciellt för ditt projekt och presenteras i katalogen Inredningsval, där även kostnaden för respektive alternativ framgår.


1. Moderna badrum Det gråa klinkergolvet i badrummet har en vacker finish som påminner om lackad marmor. På väggarna sitter vitt kakel och en vit kommod under tvättstället.

2. Rostfria vitvaror Vitvaror som kyl, frys, induktionshäll, varmluftsugn och mikrovågsugn kommer från Siemens och går i rostfritt.

3

3. Funktionellt kök De vita släta köksluckorna kommer från Vedum och matchar fint med de vita kakelplattorna som står på högkant över den den ljusgrå laminatbänkskivan.

4. Gott om förvaringsmöjligheter Förvaringsmöjligheterna är goda i klädkammare eller skjutdörrsgarderober, utrustade med hylla, klädstång och trådbackar.

5. Egen tvättutrustning I badrummet finns det tvättmaskin och torktumlare alternativt kombimaskin i de mindre lägenheterna. Ovanför tvättutrustningen sitter en praktisk bänkskiva samt väggskåp med bra förvaringsmöjligheter.

6. Öppen planlösning Alla lägenheter har härliga öppna planlösningar som bjuder på stora sällskapsytor. Vi har valt en neutral färgskala som lämnar utrymme för personlig stil och smak.

4

6

35


Rumsbeskrivning GENERELLT Entrédörr

Säkerhetsdörr med säkerhetsklass 3 monterad i stålkarm.

Lås entrédörr

Låsklass 3

Innerdörrar

Slät vit i kulör NCS S 0502-Y.

Fönsterbänkar

Stenbänkar i fönstersmyg.

Lås fönsterdörr/fönster

Fönster och fönsterdörrar vars underkant ligger lägre än 2 m över mark förses med säkerhetsbeslag.

Rumshöjd

2,5 m (lokala variationer kan förekomma, se planlösningar).

KAPPRUM/HALL Golv

Ekparkett, mattlackad

Sockel

Vit i kulör NCS S 0502-Y.

Väggar

Målad gips eller betong i kulör NCS S 0500-N.

Tak

Vit, grängad betong.

VARDAGSRUM Golv

Ekparkett, mattlackad

Sockel

Vit i kulör NCS S 0502-Y.

Väggar

Målad gips eller betong i kulör NCS S 0500-N.

Tak

Vit, grängad betong.

KÖK Kökssnickerier

Vit slät lucka från Vedum.

Vitvaror

Rostfria vitvaror, helintegrerad diskmaskin.

Golv

Ekparkett, mattlackad

Sockel

Vit i kulör NCS S 0502-Y.

Väggar

Målad gips eller betong i kulör NCS S 0500-N.

Tak

Vit, grängad betong.

Övrigt

Underlimmad diskho med avfallskvarn, grå laminatskiva, vitt blankt kakel stående 300 x 600 mm.

SOVRUM

36

Golv

Ekparkett, mattlackad

Sockel

Vit i kulör NCS S 0502-Y.

Väggar

Målad gips eller betong i kulör NCS S 0500-N.

Tak

Vit, grängad betong.

Övrigt

Skjutdörrsgarderob från Elfa eller garderob från Vedum.

JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.


Rumsbeskrivning KLÄDKAMMARE Golv

Ekparkett, mattlackad

Sockel

Vit i kulör NCS S 0502-Y.

Väggar

Målad gips eller betong i kulör NCS S 0500-N.

Tak

Vit, grängad betong.

Övrigt

Inredning Elfasystem med bärlist, hängskena, trådhylla och stång.

BADRUM INKL TVÄTT Golv

Svart / antracitgrå matt klinker kvadratiskt 146 x 146 mm.

Väggar

Helkaklat, vitt blankt kakel liggande 400 x 250 mm.

Tak

Vit, målad betong.

Vitvaror

Tvättmaskin och torktumlare alternativt kombimaskin.

Övrigt

Vit kommod från Aspen med vitt porslinstvättställ, svängbar duschvägg, väggskåp och bänkskiva.

WC Golv

Svart / antracitgrå matt klinker kvadratiskt 146 x 146 mm.

Sockel

Vit i kulör NCS S 0502-Y.

Väggar

Vägg bakom tvättställ kaklas, vitt blankt kakel liggande 400 x 250 mm. Övriga väggar målad gips eller betong.

Tak

Vit, målad betong.

Övrigt

Tvättställ i porslin.

WC/DUSCH Golv

Svart / antracitgrå matt klinker kvadratiskt 146 x 146 mm.

Väggar

Helkaklat, vitt blankt kakel liggande 400 x 250 mm.

Tak

Vit, målad betong.

Övrigt

Vit kommod från Aspen med vitt porslinstvättställ, svängbar duschvägg alternativt duschdraperistång.

37


Teknisk beskrivning

38

Grundläggning

Bottenplatta av platsgjuten betong på pålar.

Stomme

Betongväggar och stålpelare i fasad.

Balkonger

Prefabricerade betongelement med målad undersida.

Balkongfronter

Aluminiumräcken med perforerad plåt mot gatan och spröjsräcke i aluminium mot gården.

Ytterväggar

Isolerade träregelväggar mellan stålpelare. Insida vägg är av ett lager gips, diffusionsspärr i plast. Utsida träreglar kläs med oorganiskt material.

Ytskikt yttervägg

Puts på putsbärare av mineralull generellt. Del av fasad kläs med fasadskivor, stenskivor och perforerad metall.

Mellanbjälklag

Undersida av prefabricerade betongelement med pågjutning av platsgjuten betong.

Yttertak

Uppstolpade takstolar som står på vindsbjälklaget. Vissa delar är varmt tak. Lösullsisolering ligger på vindsbjälklaget. Ytskikt av sedum.

Lägenhetsskiljande väggar

Platsgjuten betong. Mursten kan förekomma lokalt vid så kallade transportöppningar.

Innerväggar

Bärande innerväggar utförs av platsgjuten betong, övriga innerväggar i gips på regelstomme av stål eller trä.

Fönster

Treglasfönster i trä med ytterbåge av aluminium.

Entrépartier

Samtliga entrépartier mot gata och gård är i aluminium.

Värme, vatten och sanitet

Vattenburet radiatorsystem med fjärrvärme som värmekälla. Vitmålade vertikala värmestammar och sidodragningar på vägg förekommer.

El

5-ledarsystem med lägenhetscentral placerad inom lägenhet. Elcentralen är försedd med automatsäkringar och jordfelsbrytare.

Ventilation

Från- och tilluftsventilation med återvinning, så kallat FTXsystem, vilket är ett system där värmen i frånluften återanvänds för att värma tilluften. Ventilationsaggregaten är placerade i fläktrum på vind.

TV, telefon och dator

Lägenheterna utrustas med Telias så kallade ”Triple Play”. Det innebär möjlighet till TV, telefoni och bredband i ett och samma nätuttag (du väljer vilken funktion du vill ha i respektive uttag). Grundabonnemang inkluderande IP-telefoni, basutbud för TV och grundhastighet för bredband ingår i månadsavgiften.

Uteplats

Beläggning av markbetongplattor. Avgränsning mot allmän gård och intilliggande uteplatser av planteringar och spaljéer.

JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.


Huset karakt채riseras av en enkelhet med eleganta material.

39


Försäljning och ekonomi Bokningsavtal I ett första försäljningsskede tecknas ett bokningsavtal med alla kunder. Inom en vecka från att bokningsavtal har tecknats ska en bokningsavgift om 20 000 kr erläggas. I samband med detta upprättas en boendekostnadskalkyl. Om blivande köpare senare väljer att inte teckna förhandsavtal återbetalas bokningsavgiften reducerad med en administrationsavgift på 7 000 kr och JM äger rätt att anvisa bostaden till annan köpare. Bokning sker så länge arbetet med kostnadskalkyl eller eko­ nomisk plan pågår. I samband med att bokningsavtalet tecknas görs i vissa fall en kreditprövning. Innan kostnadskalkyl alternativt ekonomisk plan registrerats, kan inte förhandsavtal upprättas eller upplåtelse av bostadsrätt ske.

För att uppfylla fastighetsmäklarens skyldigheter i enlighet med lagen om åtgärder mot penningtvätt kommer fastighetsmäklaren i samband med undertecknande av förhands- eller upplåtelseavtal utföra identitetskontroll, ta en kopia av uppvisad godtagen legitimationshandling samt förvara kopian i fem år.

Insats och månadsavgifter Framgår av prislista eller den ekonomiska planen.

Slutbetalning Senast på tillträdesdagen ska resterande del av insats och upplåt­ elseavgift vara betald. Kvitto på fullgjord betalning ska uppvisas i samband med utlämning av nycklarna till bostaden.

Förhands- och upplåtelseavtal

Årsavgift

När bostadsrättsföreningen är bildad och har erhållit Bolagsverkets tillstånd att ta emot förskott, kommer förhandsavtal med föreningen att tecknas. Detta beräknas ske under våren 2014. Från och med detta skede tecknar alla nya kunder direkt ett förhandsavtal med föreningen. Innan styrelsen i föreningen undertecknar förhandsavtalet ska den pröva om du senare vid upplåtelseavtalets skrivning kan godtas som medlem i föreningen. I samband med prövningen görs en kreditupplysning och det kontrolleras att boendekostnadskalkylen fortfarande är aktuell. Prövningen är en kontroll av din ekonomi och allmänna betalningsförmåga. Inom en vecka efter att bostadsrättsföreningen undertecknat förhandsavtalet och du fått ett original av avtalet, ska en förskottsbetalning om 100 000 kr erläggas. Förskottet kan avräknas med tidigare erlagd bokningsavgift. När bostadsrättsföreningen har erhållit Bolagsverkets tillstånd att upplåta bostadsrätt, ska upplåtelseavtal tecknas och i samband med detta beviljas medlemskapet. Detta beräknas ske under våren 2015. Vid detta tillfälle erläggs en dellikvid om 10 procent av priset, dock max 100 000 kr. Dellikviden kan avräknas med tidigare erlagd bokningsavgift eller förskott. Innan styrelsen i föreningen undertecknar upplåtelseavtalet ska den återigen göra en kreditprövning för att avgöra om du kan godtas som medlem i föreningen.

Årsavgiften betalas, månadsvis i förskott, från och med tillträdesdagen.

Tillträde Preliminärt med start sommaren 2015.

Besiktningar Slutbesiktning görs innan du tillträder bostaden. Besiktningen utförs av en besiktningsman (utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse) som kontrollerar utförda arbeten. Vid besiktningen deltar även en representant från bostadsrätts­föreningen och en från entreprenören. Du bör också närvara för att kunna framföra synpunkter till besiktningsmannen samt kontrollera eventuella inredningsval. Inbjudan kommer att skickas ut i god tid före besik­tningsdatum. Efterbesiktning sker också innan tillträdet. Syftet med efterbesikt­ ningen är att kontrollera att de eventuella fel och brister som på­talats vid slutbesiktningen har åtgärdats. Garantibesiktning görs cirka två år efter slutbesiktningen. Här noteras fel som framträtt under garantitiden.

Villkor i övrigt Övriga villkor framgår av förhands- och upplåtelseavtalet och bostadsrättsföreningens stadgar som du erhåller i samband med undertecknandet av upplåtelseavtalet.

Bo med bostadsrätt

40

Trygghet i boendet

Medbestämmande

Att bo med bostadsrätt innebär att du tillsammans med övriga medlemmar i bostadsrättsföreningen äger och förvaltar bostäderna och andra gemensamma anläggningar som ingår i föreningens egendom. Du har ständig besittningsrätt till din bostad och kan inte bli uppsagd av föreningen förutsatt att du sköter dina skyldigheter gentemot dem. Du har även rätt att sälja din bostad till vem du vill. Bostadsrätts­föreningens styrelse kan dock neka köparen medlems­ kap i föreningen om köparen t ex har betalningsanmärkningar.

När du förvärvat en bostadsrätt är du också delägare i föreningens samtliga tillgångar. Du och dina grannar bestämmer över era bostäder genom den styrelse som ni väljer vid den årliga föreningsstämman. Den styrelse som initialt bildar föreningen sköter verksamheten till årsstämman efter det att fastigheten är färdigställd. Under denna period väljs de boende successivt in i styrelsen.

JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.


Köpprocessen Boende till självkostnad

1. Visning

Du som vill bo med bostadsrätt betalar en insats och upplåtelseavgift för att få flytta in i din nya bostad. Du betalar även en årsavgift som ska täcka din bostads andel av föreningens kostnader såsom räntor och amorteringar på lån samt drift- och underhållskostnader. Årsavgiften betalas månadsvis i förskott från och med tillträdesdagen. Eftersom föreningens medlemmar själva förvaltar bostäd­ erna och de gemensamma anläggningarna har du i hög grad möjlighet att påverka driftkostnaderna. Du bor till självkostnadspris.

På jm.se, Hemnet och i tidningsannonser får du information om när vi visar våra nya bostäder. På våra visningar kan du se modeller, ritningar och illustrationer som beskriver hur bostäderna kommer att se ut när de är klara.

Trygghetspaketet JM har sedan många år ett trygghetspaket för att göra bostadsrätten till en säker boendeform och trygg investering för dig. Grund­en för trygghetspaket är det omfattande kvalitetsarbete som JM bedriver sedan mer än 20 år tillbaka samt vår miljöpolicy som sätter livsmiljön i centrum.

Trygghetspaket innebär i korthet: ƒƒ Ett ekonomiskt beslutsunderlag (boendekostnadskalkyl) tas fram till varje kund inför köp av en bostad. Detta bygger på kundens ekonomi och visar hela kostnaden för boendet. ƒƒ Bostadsrättsföreningens ekonomiska plan har granskats av två av Boverket auktoriserade intygsgivare, som intygat att planen vilar på tillförlitliga grunder. ƒƒ Gar-bo Försäkrings AB ställer säkerhet för inbetalda insatser och eventuella upplåtelseavgifter om slutkostnaden ej är känd vid upplåtelse. ƒƒ JM förvärvar dessutom lägenhet som inte upplåtits med bost­ adsrätt senast på avräkningsdagen på villkor enligt ekonomisk plan. På det sättet drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter. ƒƒ Garantitiden för byggnadsarbetena är fem år. För vitvaror, blandare, vs-armaturer och ytskikt som målning och tapet är garantitiden två år. ƒƒ En byggfelsförsäkring tecknas, försäkringen gäller från slutbesiktningen och tio år framåt. Om det i något av våra projekt under tio år efter slutbesiktning inträffar en skada till följd av fel i fasadkonstruktionen och/eller fasadarbetets utförande, som inte regleras genom byggfelsförsäkringen, kommer JM att svara för att skadan åtgärdas. ƒƒ Efter särskild prövning kan du få skjuta upp din inflyttning med upp till tre månader om denna av någon anledning inte kan ske på utsatt datum. Mer information om vårt trygghetspaket hittar du på jm.se

2. Bokning När du har hittat den lägenhet du vill ha kan du göra en bokning. Att göra en bokning innebär att en specifik lägenhet blir bokad för din räkning.

3. Kontraktskrivning När vi på JM fått in tillräckligt med bokningar för att starta produktionen av huset är det dags att skriva kontrakt. När det gäller lägenheter i en bostadsrättsförening skrivs ett så kallat förhands- respektive upplåtelseavtal.

4. Informationsmöten Under tiden du väntar på att din nya bostad ska färdig­ ställas håller vi ett antal olika informationsmöten. På våra möten får du tillfälle att ställa frågor och du får dessutom möjlighet att lära känna dina nya grannar. Vi berättar också kontinuerligt via e-post eller brev om hur arbetet med de nya bostäderna fortskrider.

5. Inredningsval Under den här processen får du träffa våra erfarna inredare som hjälper dig med valet av inredning i din bostad. De kan ge dig professionella råd om färgsättning, materialval och andra inredningsdetaljer. Som stöd får du en katalog som beskriver vilka olika inredningsval du kan göra. Detta förut­ sätter att du bokar en lägenhet innan sista beställningsdag för inredningsval.

6. Kontroll och besiktning När den nya bostaden börjar närma sig inflyttning är det dags för tillvalssyn och besiktning. Vid tillvalssyn säkerställs tillsammans med inredningsansvarig att inredningsvalen stämmer. Vid besiktningen kontrollerar en utomstående besiktningsman att arbetet är fackmannamässigt utfört.

7. Slutbetalning Innan du tillträder lägenheten är det dags att betala in den resterande delen av köpeskillingen, den sk slutlikviden. Vid den här tidpunkten ska du också betala slutfakturan på de eventuella tillval du beställt.

Förvaltning Bostadsrättsföreningen administreras och förvaltas av JM AB under 2 år.

8. Tillträde Senast tre månader före tillträde får du besked om ett definitivt tillträdesdatum. På tillträdesdagen bekräftar du att slutbetalningen är gjord. Vi träffas för att vi ska kunna lämna över nycklarna och den nya bostaden till dig.

41


Inredningsval JM Original

Beställning och sista beställningsdag

För din nya bostad finns en färdig originalinredning framtagen som ingår i priset för din nya bostad. Det finns även ett utbud av inredning som kan väljas utöver original. Utbudet är valt speciellt för ditt projekt och presenteras i katalogen Inredningsval, där även kostnaden för respektive alternativ framgår. JM reserverar sig för förändringar som kan ske i leverantörernas sortiment, det kan då bli aktuellt att ersätta en utgående produkt med en likvärdig.

Många produkter har lång leveranstid. Dina inredningsval och projekteringsändringar måste därför beställas i god tid före sista beställningsdag som meddelats. Det är inte möjligt att göra beställningar efter sista beställningsdagens utgång. Efter att du har gjort dina inredningsval skickar JM dig en inredningsbeställning. Det är mycket viktigt att du går igenom att allting stämmer. Beställningen är bindande och kan inte ändras i efterhand. Är beställningen inte gjord före sista beställningsdagens utgång, inreds bostaden enligt JM Original.

Inredningsmöte och visning När du har bestämt dig för en bostad och betalat bokningsavgiften kommer du att bli kontaktad av projektets inredningsansvarige för att boka in en tid för inrednings­möte. På mötet presenteras din bostads originalinredning samt möjliga inredningsval.

Priser I bostadens pris ingår originalutförande och samtliga priser i katalogen Inredningsval är inklusive moms. Tillvalspriserna är mellanskillnaden från JM Original och gäller som tillägg och i förekommande fall, för utbyte mot originalutförandet. Möjliga projekteringsändringar finns presenterade i katalogen Inredningsval. Vid eventuella projekterings­ändringar tillkommer en grundavgift för upprättande av nya ritningar. I priset ingår montering om inte annat anges.

42

Betalningsvillkor En dellikvid om 50 procent av inredningskostnaden erläggs mot faktura inom 30 dagar efter utförd beställning. Resterande del betalas mot faktura senast på tillträdesdagen. Vid beställning för mindre än 10 000 kr faktureras hela beloppet och erläggs inom 30 dagar. Fakturan kan betalas via plus- eller bankgiro. Var noga med att ange ditt kund- och fakturanummer (finns på fakturan). Detta gäller även vid betalning via Internet. Kvitto på slutbetalda inredningsval samt slutbetald insats visas upp vid nyckelutlämningen.

JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.


Miljöanpassat boende Det ska vara lätt att leva miljövänligt och med bra inomhusklimat i en bostad byggd av JM. Alla våra hus lever upp till en rad specificerade krav på metoder och tekniska lösningar som både ska minska miljöbelastningen och ge en god inomhus- och livsmiljö. Miljöhänsyn är också ekonomiskt fördelaktigt, eftersom energi- och vattensnåla installationer ger lägre hushållskostnader.

Lågenergihus

Fuktsäkring

I våra lågenergihus har vi bra isolerade väggar och fönster, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning. Lågenergihuset innebär kapade värmekostnader och därmed minskade koldioxid­ utsläpp. Det här huset är dessutom energiklassat vilket gör att du kan se vilken klimatpåverkan huset har. En energisnål bostad är billigare i drift och bättre för miljön. Alla hus har vattenburna uppvärmningssystem. Värmekälla är fjärr­värme eller el, kombinerad med värmepump. Det sparar energi och ger lägre uppvärmnings­kostnader, jämfört med exempelvis direktverkande elradiatorer. Bostäderna är utrustade med energisnål kyl och frys (klass A), tvättmaskin, diskmaskin och torktumlare. Ventilationssystemet är energisnålt och lågenergi­armaturer används i allmänna utrymmen. Stora fönsterytor ger ljusa bostäder – samtidigt är fönster­ ytorna ofta stora ”energibovar”. Därför är samtliga fönsterkonstruktioner i JMs nya bostäder extra värmeisolerande.

Genom flera olika skyddsåtgärder minimeras risken för fukt­ relaterade problem i JMs bostäder. Fuktsäkring finns alltid i diskbänkskåp och under diskmaskin, kyl och frys. I badrummen ställs extra höga fuktskyddskrav, i enlighet med Byggkeramikrådets rekommendationer. Vi använder tätskikt med högt så kallat ång­ genomgångs­motstånd. I stället för vanliga gipsskivor använder vi särskilt vattentåliga skivmaterial i badrum. Motsvarande skivor används även i putsade fasader. Samtliga installationsarbeten uppfyller kraven enligt branschreglerna ”Säker vatteninstallation”.

Naturliga material JM tillämpar försiktighetsprincipen, vilket innebär att vi väljer bort produkter redan vid misstanke om negativ miljöpåverkan . Via vår miljövarudatabas kontrollerar vi alla byggprodukter som kan tänkas orsaka miljöproblem. På så sätt undviker vi hälso- och miljöfarliga ämnen i våra hus, som t ex mjukgörare i plaster (exempelvis ftalater) och bromerade flamskyddsmedel. JM använder i så stor utsträckning som möjligt beprövade natur­ material som trä, sten, kakel och klinker.

Allergihänsyn Alla JMs bostäder har helt PVC-fria yt- och tätskikt, eftersom forskning visar på ett möjligt samband mellan allergiska besvär hos barn och PVC-plast. Vi avstår även från vissa särskilt allergi­ framkallande träslag, som till exempel Röd Ceder, Santos palisander, Merbau och Sapele. I planteringarna som omger JMs hus väljer vi växter och träd som är giftfria och lämpliga för allergiker.

Bra inomhusluft Luften som går in i bostaden via ventilationssystemen renas med luftrenande filter.

God elmiljö JM minimerar exponeringen för elektriska och magnetiska fält i bostaden, i enlighet med försiktighetsprincipen. Tack vare ett fem­ ledarsystem begränsas de magnetiska fälten i hela fastigheten, och vi undviker att placera elcentraler i anslutning till sovrum.

God ljudmiljö JMs bostäder är tystare än vad svenska byggregler kräver, eftersom vi vet att störande ljud och buller av många uppfattas som det största problemet i boendemiljön. Extra tjocka väggar och bjälklag ger mycket god ljudisolering mellan lägenheterna och höga ljudkrav ställs på ventilations- och värmesystem. Våra ytterdörrar håller god ljudklass och brevinkast i dörrarna ersätts med postboxar i trapphusens entréer.

JMs miljöarbete JM är Europaledande på lågenergihus. Vill du veta mer om JMs lågenergihus eller har du idéer för hur vi kan bli ännu bättre i vårt miljöarbete besök oss på jm.se

Källsortering Alla JMs bostäder är utrustade för källsortering av avfall.

43


Symbolförklaring FÖRKLARINGAR G

Garderob Skjutdörrsgarderob

G L

Linneförvaring

ST

Städförvaring Spishäll och ugn

K

Kyl

F

Frys

K/F

Kyl och frys

M

Micro i överskåp

H

Högskåp med micro

DM

Diskmaskin under bänkyta

KM

Kombimaskin under bänkyta

TM

Tvättmaskin under bänkyta

TT

Torktumlare under bänkyta Frånvalsvägg mot extra kostnad (vit) Tillvalsvägg mot extra kostnad Torkställning

TS KLK

Klädkammare Schakt Kommod

KPH

Kapphylla

BH

Bröstningshöjd 700 mm om inget annat anges

Plats för vägg-tv Mark upplåten med bostadsrätt Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad sköta mark upplåten med bostadsrätt. Inklädnad av installationer i tak kan förekomma. Observera att vid frånvalsvägg kan fönster sitta på olika höjd på vardera sida om väggen.


Ordlista Bjälklag

Horisontell bärande skivkonstruktion för golv, tak, våning, etc.

Bröstningshöjd

Avståndet från golv upp till underkant på fönster.

Bruttoarea (BTA)

Femledarsystem

Summan av arean i samtliga våningar, mätt vid omslutande ytterväggars utsidor. Är till för att täcka kostnader för att avhjälpa eventuella fel i husets ­konstruktion, material och utförande. Försäkringen gäller i tio år efter godkänd slutbesiktning. Den är knuten till huset, oavsett ägare. Byggherre i plan- och bygglagens mening är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings-, eller markarbeten. Reglerar hur mark- och vattenområden får användas och vilka bygg­nader eller anläggningar som får finnas, samt storleken på dessa. Efterbesiktning sker innan tillträdet och kontrollerar att de eventuella fel och brister som påtalats vid slutbesiktningen har åtgärdats. Minimerar exponeringen för elektriska och magnetiska fält i fastigheten.

Frånluft

Den luft som förs bort från ett rum.

FSC-märkt

Krav- och rättvisemärkning av trämaterial enligt internationellt framtagna regler och riktlinjer. Ventilationssystem där både frånlufts- och tilluftsflödena är fläktstyrda och som dessutom innehåller värmeväxlare för återvinning av värme. Genom flera olika skyddsåtgärder minimeras risken för fuktrelaterade problem i JMs bostäder. Fuktsäkring finns i diskbänkskåp och under ­diskmaskin, kyl och frys samt i badrum. Garantibesiktning görs cirka två/fem år efter slutbesiktningen. Här noteras eventuella fel som framträtt under garantitiden. Färg uppblandad med t ex sand eller finfördelad sten för en mer ­s trukturerad känsla. Spishäll där zonen anpassar sig efter kokkärlets storlek, vilket innebär att endast botten på kokkärlet värms. En av kommunen godkänd person som biträder dig och ser till att ­samhällskraven uppfylls, deltar i samråd och närvarar vid kontroller och besiktningar. Angivelse av i vilken utsträckning t ex dörrar och fönster skyddar mot störande ljud, i enlighet med Boverkets byggregler och ­anvisningar. Klimatsmarta lågenergihus med bättre isolerade väggar, smartare fönster, individuell varmvattenmätning och värmeåtervinning som standard. Faktaunderlag som används vid kontroll av alla byggprodukter som kan tänkas orsaka miljöproblem. Rätt för en person att bruka annans egendom, särskilt fast egendom.

Byggfelsförsäkring

Byggherre Detaljplan Efterbesiktning

FTX-system Fuktsäkring

Garantibesiktning Grängat Induktionshäll Kvalitetsansvarig

Ljudklassat Lågenergihus Miljövarudatabas Nyttjanderätt

Projekteringsändringar Förändring av planlösning, elinstallationer eller liknande, vilket innebär att en ny ritning måste uppföras. Radiatorer Värmeelement för att värma upp inomhusluft. Samfällighet Sektionsritning Situationsplan Slutbesiktning

Sopsug Stegljudsisolering Sista beställningsdag Säkerhetsdörr Telia Triple Play

Tilluft Tilluftsdon U-värde

Vattenburet uppvärmningssystem Värmestammar Årsavgift

Förvaltar anläggningar såsom gata, parkeringar, grönytor, belysningar etc. vilka är gemensamma mellan bostadsrättsföreningar inom närområdet. Tvärsnitt av figur, genomskärning av en byggnad. Tomtkarta som redovisar byggnadens storlek och placering samt avstånd till tomtgränser, infart med mera. En oberoende besiktningsman (utsedd av bostadsrättsföreningens ­s tyrelse) besiktar det färdigställda huset och går igenom entreprenaden och kontrollerar utförda arbeten. Vid besiktningen deltar även en representant från bostadsrättsföreningen respektive entreprenören. I en sopsug transporteras hushållsavfall i en luftström i rör under marken, till en container i en uppsamlingscentral i utkanten av bostadsområdet. Används för att minska ljudet från steg och ge golvet behaglig svikt. Slutlig tidpunkt för eventuella inredningstillval. Är ingen beställning gjord vid denna tidpunkt, inreds bostaden enligt JM Original. Med en säkerhetsdörr uppnår man en tryggare och tystare boendemiljö och dessutom ökat brandskydd. Kommunikationslösning där fastigheten försörjs med Telefoni, TV och Data via fiber, där ett lokalt nät finns uppbyggt för försörjning till och i lägenheterna. Den luft som tillförs ett rum. Reglerar inställning av luftflödet. Donet är vanligen monterat i tak eller vägg. Förmågan att överföra värme från ett medium till ett annat. En yttervägg eller ett fönster ska isolera så bra som möjligt och bör därför ha ett lågt U-värde. Fjärrvärme eller el, kombinerad med värmepump. Förser lägenhetens radiatorer/element med värme. Årsavgiften skall täcka din del av föreningens gemensamma kostnader, till exempel räntor, amorteringar, förvaltning och fastighetsförsäkring.


JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitets­­ orter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 13 miljarder kronor och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Design & produktion: Nyla Design Visualiseringsbilder: Carbonwhite Foto: Gustav Kaiser, Richard Hammarskiöld, Johnér Tryck: Ljungbergs Tryckeri Produktionsår: 2013 JM reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Fotografier och illustrationer är idébilder som kan avvika från verkligheten.

JM AB Postadress 169 82 Stockholm I Besöksadress Gustav III:s boulevard 64, Solna I Telefon 08-782 87 00 I Internet jm.se I Mobil mobil.jm.se

JM, Laduviken Bostadsfakta 2013