__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ETT MAGASIN FRÅN JM STOCKHOLM

Ljussätt ditt hem som proffsen

skogen många  karaktärer Cyklist En stadsdel

Hitta lugnet i

javisst!

Gastronomiska guldkorn i Älvsjö


Innehåll

Älvsjöstaden växer vidare

M E D S KO G E N S O M G R A N N E 4 – 9 Intill bebyggelsen väntar unika grönområden.

O

CKSÅ EN NYBYGGD STADSDEL har sin historia. Eller snarare, sina historier. Vi på JM är måna om att varje nytt kvarter som vi bygger förankras på platsen där det uppförs. De hus vi bygger idag ska stå i minst hundra år, så det är viktigt att vi tillför rätt kvaliteter både för de boende och för staden som helhet. För att det ska ske, behöver vi lyssna till en mängd berättelser.

10 – 11

A RT E R I Ä LV S J Ö S S KO G A R Lär känna några av skogens invånare.

12 – 13

M I N N E N AV Ä LV S J Ö Året var 1946 när Solveig Lundborg blev Älvsjöbo.

14 – 17

Ä LV S J Ö S N YA Å R S R I N G A R Större, smidigare och mer sammanhängande. Så utvecklas stadsdelen.

18 – 19

D E T N YA Ä LV S J Ö Se en karta över JMs och Familjebostäders planerade kvarter.

20 – 21

J M S AV T RYC K PÅ Ä LV S J Ö K A RTAN Lär känna de planerade bostadskvarteren – här finns något som passar alla.

I det här magasinet tar vi fasta på sammanhanget som Älvsjöstaden växer fram i. Vi möter några av stadsdelens invånare och profiler, människor som lever och verkar i Älvsjö. Hit hör stjärnkocken som gjort Långbro Värdshus till ett av områdets mest omtyckta stammisställen. Men också paret som bytt villalivet mot en mer bilfri tillvaro ovan trädtopparna. Vi bekantar oss med Älvsjös skogar och några av arterna som lever här. Tillsammans med åttioåringen Solveig blickar vi bakåt och finner att många av hennes barndoms platser finns kvar medan andra – som kabelverket där hennes mamma arbetade – har fått ge plats åt nya bostäder och verksamheter.

”De hus vi bygger idag ska stå i minst hundra år”

22 – 25

Älvsjöstaden är redan en delvis uppvuxen stadsdel med mycket att njuta av på hemmaplan. Men till dess historia läggs snart nya, spännande kapitel som vi också berör på de kommande sidorna. Kapitel som vi hoppas att du vill vara med och både upptäcka och skriva med oss.

26 – 27

Ä LV S J Ö P RO F I L E R N A S FAVO RITER Fyra personer med lokalkännedom berättar vad du inte ska missa.

28 – 29

VÅG A VA R A E N K E L I Fredrik Erikssons kök på Långbro Värdshus får råvarorna tala.

30 – 31

7 G A S T RO N O M I S K A G U L D KO RN Det är hög klass på Älvsjös restauranger. Här är några guldkorn.

Trevlig läsning.

PÄR VENNERSTRÖM, AFFÄRSENHETSCHEF JM BOSTAD STOCKHOLM

Angelica Södljuersman – inred med

ÄLVSJÖSTADEN - ETT MAGASIN AV JM STOCKHOLM

REDAKTÖR: Heidi Ekberg, JM | GRAFISK FORM & PRODUKTION: Nyla Design | PRODUKTIONSÅR: 2020 OMSLAGSFOTO: Gustav Kaiser | TRYCK: Ljungbergs Tryckeri, ett Svanenmärkt tryckeri

KONTAKTA JM: 020-57 00 57 | kundtjanst.bostad@jm.se | Bostadsbutiken Älvsjöstaden

2


32 – 35

CY KLIST EN S G U I D E T ILL ÄLVS J Ö Trampa dig till jobbet, till naturen eller upptäck din lokala BMX-klubb.

36 – 39

H EMMA H O S FAM I L J EN KRONEKV I S T- H J EL M Följ med upp till våning 12 och träffa familjen som bytt villaliv mot terrassnjut.

14 40 – 41

VA R DAG I Ä LV S J Ö S TA D E N Upptäck nöjen och nyttigheter som ligger så nära att det underlättar i tidspusslandet.

42

S M ÅT T O C H G OT T F R Å N J M Lär dig mer om JMs utbud, om allt från ägarlägenheter till Intelligenta hem.

43

S KO G S P YS S E L Bygg ett eget insektshotell med hjälp av fynd från Älvsjös skogar.

32 28

3


REPORTAGE NATURSKÖNA ÄLVSJÖ

4


REPORTAGE NATURSKÖNA ÄLVSJÖ

Med skogen som granne

FOTO: MATTIAS BOVIN

Älvsjö är inte bara en plats där människor lever och verkar. Här finns också Solbergaskogen och Älvsjöskogen där en mängd olika arter har sina hem.

5


REPORTAGE

Strax intill Älvsjöstadens bostadsområde ligger välbevarade Solbergaskogen. Trots att den inte är så stor till ytan innehåller den flera naturtyper som tallblandskog, ekbackar, berghällar och kärr.

FOTO: GUSTAV KAISER

Där grodor trivs mår naturen bra. Älvsjöskogens naturreservat sägs vara Stockholmstraktens individtätaste leklokal för arten vanlig groda. Även i Solbergaskogen finns ett kärr som bubblar av hundratals lekande grodor om vårarna.

FOTO: NANNIE PERSSON

NATURSKÖNA ÄLVSJÖ

6


REPORTAGE NATURSKÖNA ÄLVSJÖ

FOTO: GUSTAV KAISER

Där skogen får vara ifred hittar livet sina vägar.

Där skogen får vara ifred hittar livet sina vägar. Döda trädstammar och orörda våtmarker blir hem åt växter och kryp som i sin tur blir mat åt fåglar och groddjur.

7


REPORTAGE

FOTO: GUSTAV KAISER

NATURSKÖNA ÄLVSJÖ

Sida vid sida med naturen. Intill Älvsjöstadens bostadshus öppnar sig en grön värld som sjuder av liv.

8


REPORTAGE

FOTO: GUSTAV KAISER

FOTO: GUSTAV KAISER

NATURSKÖNA ÄLVSJÖ

I både Älvsjöskogen och Solbergaskogen finns gott om vandringsleder och stigar att utforska.

9


N O 01

A RT E R I Ä LVSJ Ö S S KO GA R Både Solbergaskogen och Älvsjöskogen är områden med stor betydelse för ett antal djur- och växtarter. Här kan du bekanta dig med några av dem. Il l us trat i oner: J onas L undi n

F i g 1 . EK (Querc us rob ur) Ett kraftigt lövträd som tillhör familjen bokväxter. Ekar kan bli åtminstone tusen år gamla.

F ig 2 . GU LLV IVA (P ri mula veri s) Flerårig, fridlyst ört som blommar i maj–juni.

Fig 3 . RÖ D EKO RRE (Sc i urus vulgari s) Trädlevande gnagare vars päls skiftar mellan rödbrun och gråbrun under året. Favoritmat: Frön och nötter.

10


F i g 4 . G RÖ NGÖ LIN G (P i c us vi ri di s) En övervintrande fågel inom familjen hackspettar. Favoritmat: Myror.

Fi g 5. VANL I G G RO DA (Ran a t em p o rar i a) Groda som blir mellan 5 och 9 cm lång, ibland upp till 11 cm. Trivs i mindre vattensamlingar i skogar.

F ig 6 . GRÖ N A S PV EDBO C K (Sap erda p erfora ta ) Rödlistad skalbagge som trivs bäst i gamla lövträd med grov bark, skador eller håligheter.

Fig 7 . OXTUNG SSVA MP (Fi s t ul i n a hepat ic a) Svampart som främst växer på gamla ekar eller multnande ekstubbar. Fruktkropparna är kortlivade, men mycelet kan leva kvar länge.

FÅ E N P O ST E R ! Varför inte pryda en vägg med Älvsjös arter? Kom förbi JMs bostadsbutik i Älvsjöstaden så bjuder vi på en specialtryckt poster med motiven från detta uppslag så länge lagret räcker.

11


M I N N E N AV Ä LVSJ Ö Idag: En plats där 2020-talets barn växer upp och skriver sina egna historier. Igår: Ett framväxande område där drömmen om folkhemmet skulle realiseras. Och sedan länge – en knutpunkt för kommunikationer mellan olika delar av vårt avlånga land. Häng med på en tidsresa genom Älvsjö. TEXT: KRISTINA MODIGH

S

ex år gammal flyttade Solveig Lundborg med familjen till Älvsjö. Året var 1946 och i efterkrigstidens Sverige pågick folkhemsbygget för fullt. Satsningen på så kallade ”barnrikehus” skulle råda bot på trångboddheten i landet. Solveigs familj flyttade in i ett sådant. – Vi var tre barn och två vuxna som delade på två rum och kök med matplats. Vi fick kylskåp, det hade man inte sett förut. I varje uppgång bodde ett tjugotal barn, så man behövde bara ställa sig framför porten för att det skulle dyka upp lekkamrater. Man gjorde alltid någonting, så minns jag det. Det var en speciell gemenskap.

VAR I ÄLVSJÖ HÖLL DU TILL SOM BARN?

– Man var ju utomhus mycket och van vid att ta sig fram till fots. Det fanns många lekplatser i området och på vissa jobbade fröknar med att hjälpa barnen. På somrarna gick vi till Älvsjöbadet. Jag drog min lillebror i skrinda hela vägen. Det är ju en bra bit men man tänkte inte så mycket på det. Där var fint ordnat, med badvakter som hade uppsikt. Till Långsjön gick vi också ofta. På vintrarna åkte vi skridskor vid Långbrodals gamla skola eller så tog man en bit wellpapp och åkte ner för backarna med. OCH DINA FÖRÄLDRAR, VAD GJORDE DE?

– Pappa arbetade på Asea på Söder. Han var en av alla dem som tog tåget från och till Älvsjö Station varje dag. Mamma skurade portar och jobbade ett par kvällar i veckan på LM Ericssons kabelverk. Där satt hon och gjorde små komponenter, minns jag att hon sa. VAD FANNS DET ATT GÖRA FÖR UNGDOMAR?

” M I NA K Ä N S LO R BOR JU I Ä LVSJ Ö ”

– Man hade alltid för sig saker. De hade ungdomsgård i en källare, där kunde man vara. Föreningslivet var starkt och exempelvis Frälsningsarmén erbjöd en hel del aktiviteter. Fotboll höll många på med också. När vi var lite äldre tog vi buss 64 eller tåget in till stan och gick på Nalen och på Bal Palais. Där såg jag Lill-Babs uppträda, bland annat. HUR SER DIN RELATION TILL ÄLVSJÖ UT IDAG?

– Idag bor min dotter och hennes man i Älvsjö och deras barn har gått på samma skolor som jag en gång gjorde. Det är kul för mina känslor bor ju i Älvsjö, så är det. Skolorna verkar fortfarande vara bra. Och småstadskänslan finns kvar, även om det har byggts mycket. Min åttioårsdag firade vi på Långbro Värdshus och min dotter skjutsade runt mig i området, till min barndoms platser. De är fina än idag.

SOLVEIG LUNDBORG. FOTO: GUSTAV KAISER

1600-tal: LERKROGEN

1494: GÖTA LANDSVÄG

SJÄLVKLART BEHÖVER EN LANDSVÄG ett par ordentliga vägkrogar.

ATT ÄLVSJÖ HAR ETT STRATEGISKT LÄGE för stockholmare är sedan

Restaurangen som så småningom blev känd som Lerkrogen uppfördes någon gång under 1600-talet för att ta emot hungriga resenärer längs Göta Landsväg. Numera huserar Brännkyrka hembygdsförening i en nygammal version av byggnaden. År 1968 revs nämligen det som var kvar av ursprunget, för att senare byggas upp på nytt efter rekonstruerade ritningar – den här gången intill Älvsjö torg.

gammalt. År 1494 nämns Göta Landsväg för första gången i Stockholms jordebok. Under medeltiden och 1500-talet sträckte den sig mellan Svealand och Götaland och användes både av kungar på eriksgata och av vanligt folk på resa. Inte är det en slump att Götalandsvägen som går genom dagens Älvsjö har ett så snarlikt namn. Den motsvarar till stor del samma vägsträckning som det forntida originalet.

12


REPORTAGE ÄLVSJÖS HISTORIA

1879

FOTO: OKÄND / JÄRNVÄGSMUSEET

ÄLVSJÖ STATION

NÅGRA ÅR EFTER att Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg tagits i bruk, var det dags för Älvsjö (eller Elfsjö, som det då stavades) att få en egen station. Betydelsen för orten kan knappast överdrivas. Stationen satte Älvsjö i förbindelse med omvärlden och gjorde stadsdelen attraktiv att både leva och arbeta i.

FOTO: OKÄND / TEKNISKA MUSEET

1916

LM ERICSSONS KABELVERK FOTO: JOHN KJELLSTRÖM, SVD

OM MAN SKA VARA NOGRÄKNAD så var det bolaget AB Stockholmstelefon som såg till att kabelverket i Älvsjö stod klart år 1916. Men, två år därpå gick de samman med LM Ericsson & Co och resten är industrihistoria. Verksamheten var i gång ända in på 2000-talet och företaget som sedermera blev Ericsson var länge den dominerande arbetsgivaren i Älvsjö. Här tillverkades telekablar av alla de slag – både ”rumstråd för telefon- och ringledningsändamål” och jordkablar för långdistanslinjer.

1938

1935–1947: BARNRIKEHUSEN

ÄLVSJÖBADET

ÅR 1934 UTKOM Alvar och Gunnar Myrdals debattbok Kris i befolkningsfrågan som fick ett stort genomslag. Paret Myrdal oroades över konsekvenserna som de dåvarande låga födslotalen skulle få för Sveriges utveckling. Trångboddhet och bostadsbrist sågs som en viktig orsak till problemen. Som en del i ett stort åtgärdspaket för att förbättra bostadsstandarden i Sverige byggdes barnrikehusen med statliga lån för “mindre bemedlade barnrika familjer”. I Älvsjö uppfördes hus av detta slag vid bland annat Långbrovägen och Tröskverksvägen.

VAD HAR TVÅ BASSÄNGER, en plaskdamm och ligger i Hagsätra? Svar: Älvsjöbadet. Men varför hänga upp sig på teknikaliteter som stadsdelsgränser. Ända sedan invigningen 1938 är Älvsjöbadet ett självklart utflyktsmål på Älvsjöbornas mentala karta. När badet var nytt var det verkligen nytt. Den strama funkisstilen, de märkvärdiga vändkorsen i entrén och de bekväma faciliteterna talade sitt tydliga språk: Framtiden var här. En samtida blick ser en retrosnygg men alltjämt fräsch och modern anläggning där man gärna tillbringar många långa sommardagar.

13


14


Älvsjös nya årsringar Det rör på sig i Älvsjö. Det nya bostadsområdet Älvsjöstaden är bara ett av många exempel på hur stadsdelen är på väg att bli mer sammanhängande. Här har många visioner redan förverkligats medan andra ligger en bit in i framtiden.

A

TEXT: KRISTINA MODIGH

ILLUSTRATIONER: MATILDA PETERSSON

Kollektivtrafiken har förstås en viktig roll att spela för att knyta samman stadens olika delar, men även för att få ner klimatavtrycket från invånarnas resande. I Älvsjö ska det vara lätt att leva bilfritt, eller åtminstone utan att äga egen bil. Tillgång till bilpooler är en av flera så kallade mobilitets”När tunnelbanelinjen lösningar som staden tilloch spårvägen som sammans med byggherrarna kan satsa på. Bra cykelleder planeras är på plats så är en annan. blir det ju ännu bättre.” – I anslutning till våra bostadskvarter bygger vi trygga gång- och cykelstråk för att forma en stadsdel som är tillgänglig för alla, säger Tommy Hellmark som är JMs projektledare med övergripande ansvar för JMs projekt i Älvsjöstaden.

tt Älvsjö är ett område med stor utvecklingspotential speglas både i stadens planer och i det faktum att så många människor väljer att flytta hit redan idag. Förutsättningarna för ett bekvämt liv är goda och på väg att bli godare. Pia Ölvebro är chef för enheten Västra Söderort på Stadsbyggnadskontorets planavdelning. För henne är fördelarna med att bo i Älvsjö uppenbara: – Älvsjö är naturskönt och har redan idag ett väldigt strategiskt läge tack vare pendeltågsstationen. När tunnelbanelinjen och spårvägen som planeras är på plats så blir det ju ännu bättre.

STADEN LÄNKAS SAMMAN

VÄXANDE OCH ETABLERAT

Planerna som Pia Ölvebro och hennes kollegor arbetar med inkluderar både expansiva nybyggnadsprojekt och varsam förtätning där gammal villabebyggelse kompletteras med ny service. Utgångspunkterna i allt de gör är ett antal mål som är gemensamma för hela Stockholm. Ett är att bygga en sammanhängande stad där förbindelser och stråk underlättar för rörelser inom stadsdelen och till andra stadsdelar. – Vi försöker bygga bort barriärer och otrygga gatumiljöer och istället skapa målpunkter och mötesplatser som ska locka både boende och arbetande personer från olika håll, berättar Pia Ölvebro.

På platsen där LM Ericssons kabelverk en gång låg hittar man idag ett växande bostadsområde som uppförs av JM och Familjebostäder. Några av de äldre byggnaderna har bevarats och många av de nya husen har fått tegelfasad med industriell känsla som en blinkning till historien. I skrivande stund har 850 lägenheter färdigställts av de cirka 1800 som tillsammans med lokaler för restaurang, kontor, service och barnomsorg kommer att utgöra den färdiga Älvsjöstaden. Men även om en del återstår så har området nått en fas där det också känns etablerat och uppvuxet.

15


REPORTAGE FRAMTIDENS ÄLVSJÖSTADEN

MÅNGA BEHOV I FOKUS skalbaggar och andra småkryp. Dessutom har de en fördröjande effekt på dagvattnet vilket är en funktion som blir allt viktigare. Pia Ölvebro på Stadsbyggnadskontoret förklarar: – I vårt uppdrag ingår också att anpassa stadsdelen till ett nytt klimat. Att skyfallen kommer att öka vet vi, så allt som kan fördröja vattnet är till hjälp. Vissa lösningar kan samtidigt ge fina vistelsevärden. I Solberga testas till exempel dekorativa växtdammar för regn där vattnet leds vidare till odlingar.

Varje nytt kvarter som JM planerar föregås av en analys där målgrupper definieras. Därefter gäller det att ta reda på deras behov. Bodil Almberg, projektledare för JMs kvarter Soluret, förklarar: – Innan vi börjar planera våra bostäder så gör vi vår läxa. Det vill säga, vi gör vårt bästa för att förstå både platsen och de tilltänkta köparna. Insikterna får betydelse för kvarterens utformning. Är det till exempel sportiga friluftsmänniskor vi bygger för, ja då kanske vi tar med ett antal extra förrådsutrymmen som kan hyras ut som cykelparkering för lite dyrare cyklar, medan barnfamiljer behöver bilfria och lekfulla innergårdar. Vid sidan av de nya boendens behov finns förstås också de befintligas. Varje nytt kvarter behöver förhålla sig respektfullt mot sin omgivning. – Att vi till exempel valde just lamellhus på norra sidan av Kabelverksgatan var för att vi ville släppa in gott om ljus till de inre delarna av området och säkra deras möjligheter till gröna utblickar mot skogen, säger Bodil Almberg. Och apropå skogen, så finns det många goda skäl att ta hänsyn också till livet i den. Även här kan man tala om stråk och sammanhang. Älvsjöstadens gröna sedumtak är inte bara trevliga att vila ögonen på, de fungerar också som farleder för

16


REPORTAGE FRAMTIDENS ÄLVSJÖSTADEN

” V I V I L L BYG GA E N VA R I E R A D STA D S D E L S O M M A N K A N VA R A STO LT ÖV E R AT T B O I . ” TOMMY HELLMARK, JM

På gång i Älvsjö

KONCEPT FÖR NYA TIDER

NY TUNNELBANELINJE Den nya tunnelbanelinje som planeras mellan Älvsjö och Fridhemsplan kommer att korta restiden till innerstaden avsevärt. Planerna kan du följa på nyatunnelbanan.sll.se

När Älvsjö växer är det i form av en blandstad där gamla villor, nya flerbostadshus, parker och kommersiella verksamheter bildar synliga årsringar. Men även inom den nybyggda Älvsjöstaden finns en dynamik bland kvarteren. Sedan 2018 är alla nya JM-projekt miljömärkta med Svanen och från och med 2020 erbjuds Intelligenta hem som tillval för nya köpare. – Vi erbjuder ett antal olika funktioner för att underlätta livet, boendet och tryggheten. Det kan till exempel vara att kunna släcka all belysning hemma med en knapp eller kontrollera utrustning via smarta uttag. Det är ett relativt nytt koncept som precis rullas ut så utbudet kan variera i projekten, berättar Tommy Hellmark. När detta skrivs pågår full produktion i kvarteret Soluret. Samtidigt planerar JM de kommande projekten i Älvsjöstadens västliga del. I ett av dem förbereds för ägarlägenheter, en upplåtelseform som är vanlig i resten av Europa och på frammarsch i Sverige. – I det strategiskt kommunikativa läge som Älvsjö har bör ägarlägenheter kunna bli ett bra tillskott. Vi hoppas att kunna erbjuda denna boendeform i området i närtid, säger Tommy Hellmark och fortsätter: – Vi vill bygga en varierad stadsdel som man kan vara stolt över att bo i. Jag hoppas att den kommer att upplevas som en naturlig och attraktiv del av Älvsjö.

NY SPÅRVÄG ”Spårväg syd” ska med sin nya sträckning mellan Flemingsberg och Älvsjö göra det lättare att resa i södra Stockholm. Det blir en tvärförbindelse som knyter ihop olika områden och underlättar byten mellan spårväg, buss, tunnelbana, pendeltåg och regionaltåg. ÄGARLÄGENHETER I ett av de planerade kvarteren i Älvsjöstaden ser JM över möjligheten att bygga ägarlägenheter, med låga fasta kostnader och stor personlig frihet. På jm.se/nyproduktion/agarlagenhet berättar vi mer. LÄS MER På vaxer.stockholm/omraden/kabelverket--alvsjostaden hittar du aktuell info från Stockholms stad om Älvsjös pågående och planerade utveckling och på jm.se/alvsjostaden berättar vi på JM om våra projekt.

17


jen a k s m ol h e j Lil

Södermalm

allen

Krist en k e l k r a P

en

kog s a g r e Solb

Soluret

an Förskolen Solkatt s-

orp Kämpet skolan

Solveig

orpset p m ä K rna halla

18

Solstrålen


& Globen rena Tele 2 A

Förskolan Skattkistan Skattkistan

Dublonen n

Engelska skola Bostadsbutiken

Älvsjö Ent

oft l ö j s v l Ä

Älvsjö torg &ion pendeltågstat

et

arter v k é r t n E

Det nya Älvsjö Utspridda över kartan finns Älvsjöstadens nya och planerade kvarter, vissa redan fyllda med inflyttade familjer, nybildade par och människor som fått sina flyttdrömmar uppfyllda. De kommande åren ska ännu fler få uppleva närheten och charmen med att leva i JMs och Familjebostäders hus.

gen

Älvsjösko 19


Dublonen JMs avtryck på Älvsjökartan Det sista kvarteret intill Solbergaskogen – och ett av de högsta husen i Älvsjöstaden – är det kommande Solveig. Här bor du granne med ekbackar, den nya Medaljongparken, Kämpetorpsskolan och förskolan Solkatten. Flera av bostäderna har en till två balkonger eller terrasser och får en milsvid utsikt över södra Stockholm. Här planeras det även för upphöjda innergårdar, garage och lokaler i bottenplan.

I JMs nya kvarter finns något som passar alla, oavsett om du vill flytta till en mindre lägenhet nära stan, låta familjen växa i en större bostad nära natur och skolor eller vill slippa villamåsten och i stället njuta av vardagslivet på en takterrass. Det finns flera kvaliteter att välja mellan i Älvsjöstaden. Granne med Solbergaskogen och den nya Medaljongparken hittar du till exempel kvarteret Soluret. Här bor du i ljusa och moderna lägenheter där nästan alla har balkong, uteplats eller takterrass.

I ett perfekt läge närmare Älvsjö torg planeras det för ett av JMs sista kvarter i Älvsjöstaden, nämligen Älvsjö loft. Enligt planerna ska det bli ägarlägenheter med yteffektiva och flexibla planlösningar. De flesta ska bli genomgångslägenheter med utsikt över villakvarteren på andra sidan Älvsjövägen.

Lite närmare Älvsjö torg, närmare bestämt 200 meter därifrån, byggs kvarteret Dublonen. Här är lägenheterna välplanerade och flexibla med noga utvald grundinredning. Alla har balkong eller uteplats, de flesta mot den slutna innergården, några mot Solbergaskogen och några mot alléliknande Spikskogatan.

Du kan läsa mer om kvarteren på jm.se/alvsjostaden

20


VISUALISERING: SIGHTLINE

Soluret

VISUALISERING: SIGHTLINE

Solveig

VISUALISERING: AIX ARKITEKTER

VISUALISERING: SIGHTLINE

ร„lvsjรถ loft

21


FOTO: SOFI SYKFONT

I JMs visningslägenheter är belysningen en viktig komponent.

22


TEMA INRED MED LJUS

I N R E D

MED

LJUS Med rätt ljus på rätt plats når din bostad sin fulla potential, både när det gäller funktion och trivsel. Inredaren och ljusdesignern Angelica Söderman tycker att vi ska tänka mindre på dyra designerlampor och mer på vad vi verkligen vill få ut av våra hem.

23


TEMA INRED MED LJUS

K

änslan av ett rum där ljuset faller på precis rätt sätt, den är svårslagen. Ofta är det just belysningen som gör att resten av inredningen faller på plats. Det menar Angelica Söderman, inredare och ljusdesigner på Inredarna i Uppsala.

Varför är ljussättning något att bry sig om? – Många tänker inte på hur ljuset påverkar våra intryck och vårt mående. Går du till matbutiken så är frukten belyst för att du ska vilja äta den. Och det är ljusets naturliga variationer över dygnet som får våra hjärnor att förstå när det är dags att gå upp eller ner i varv. Ljussättning handlar både om vilka funktioner vi vill åt i hemmet och om att skapa rätt känsla. När den inte funkar optimalt, då gör inte vi det heller.

FOTO: GUSTAV KAISER

Vilka är de vanligaste misstagen enligt dig? – Ibland ser jag att folk verkar börja med att välja en snygg armatur. De har kanske sett den på bild. Inte sällan är den dyr. Men när den väl kommer upp så lyfter den inte rummet. Jag vill slå ett slag för att börja i rätt ände. Ta fem minuter i varje rum och gör en analys där du frågar dig ”Vad vill jag uppnå här?” ”Vilka förutsättningar finns?” och så gör du en önskelista baserad på dina egna svar. Hur ska man tänka i olika rum? – I vissa rum är det enkelt – i köket vill vi till exempel ha bra arbetsljus. Vardagsrummet kräver ofta lite mer tankeverksamhet. En centrerad taklampa ger ofta ett omysigt ljus. Byt ut den mot en takskena med ljuskällorna riktade mot en vägg till exempel, så tillför du något till rummet istället. Generellt, att man har för få ljuskällor och att de inte är anpassade efter rummet, det är något som drar ner intrycket av hemmet.

Angelicas

7

TIPS FÖR EN LYCKAD LJUSSÄTTNING:

Vad önskar du att folk förstod? – Att man vinner mycket på att tänka igenom belysningen i förväg. Och att ljuskällan, alltså den du skruvar i din armatur, är värd att välja med omsorg. Valet av ljuskälla avgör om du får rätt färgåtergivning, om du kan dimra ner på ett bra sätt och om ljuset blir varmt eller kallt. Särskilt om du köpt en dyr designer­armatur – och jag säger inte att det är fel att göra det – ska du se till att lägga krut också på ljuskällan.

1. Ägna lite tid i varje rum åt att kartlägga

förutsättningarna och behoven som finns.

2. Tänk på att välja ljuskälla med omsorg.

I vissa butiker finns ljusskåp där du kan prova och jämföra olika modeller.

3. Dagsljus är det viktigaste ljuset men kan ibland

behöva skärmas av. Ta hänsyn till det i din rumsanalys.

4. Slaskljus kallas det när en ljuskälla förtar effekten

BESÖK VÅRA

av en annan. Något att se upp med när du planerar upp helheten.

VISNINGSLÄGENHETER

5. Skuggor och reflektioner ingår också i ljusdesignerns

I Älvsjöstadens visningslägenheter kan du själv se vad Angelicas tankar om ljussättning kan resultera i. Det är nämligen hon som ligger bakom både inredning och belysning i dem.

palett. Vissa armaturer skapar dramatiska skuggor – fundera på om det är rätt för dig.

6. Övaranvänd inte nakna glödlampor. De kan vara

Välkommen!

dekorativa men ger i längden inte ett trivsamt ljus.

7. Vägglampor och bordslampor i olika höjder ger

ofta en bra, trivsam belysning.

24


PENDEL UNFOLD En uppdaterad version av den klassiska industrilampan, tillverkad av mjukt silikongummi. För designen står arkitektstudion Form Us With Love i samarbete med danska Muuto. FINNS HOS DESIGNTORGET

CARRIE LED LAMP

VÄLJ RÄTT

Carrie är lätt och portabel och kan användas som ljuskälla både inom- och utomhus. Dimbar i tre steg och kommer i fem olika färgutföranden. Designad av Norm Architects för Menu.

LJUSKÄLLA

FINNS HOS NORDISKA GALLERIET

Ljuskällan är alltså viktig, men vad ska man leta efter? Här är ett par begrepp som är värda att ha koll på: RA-VÄRDE

Ju högre RA-värde, desto bättre färgåtergivning. Satsa på minst 90. KELVIN

Ju högre kelvin-värde desto kallare ljus. Ett värde runt 2500–2700 kelvin uppfattas som varmvitt. LUMEN

Lumen är enheten för ljusflöde. Till skillnad från watt som står för den elektriska effekten anger lumen hur mycket synligt ljus en ljuskälla avger.

GOLVLAMPA ASTORIA Astoria kombinerar funktion och form och kan användas både för belysning och avlastning. Designad av Anna Landerholm för Globen Lighting. FINNS HOS SVENSSONS I LAMMHULT

HONEY COMB Lampskärm av papper som ger ett milt stämningsskapande ljus. FINNS HOS LAGERHOUSE

25


Älvsjöprofilernas

favoriter Bättre lokala guider än de som bor eller jobbar i Älvsjö går inte att hitta. Vi frågade fyra lokala profiler vad de uppskattar mest.

Viveka

Gyllenpalm Yrke: Florist, House & flowers

MINA TRE BÄSTA ÄLVSJÖTIPS 1. Älvsjös alla parker. Här finns Prästgårdsparken, Örby Slottspark, Långbrogårds park och ännu fler fina botaniska platser att upptäcka.

3. Älvsjöskogen. För dess vilda växtlighet och sjudande djurliv. Det är en lyx att ha så nära till välbevarad natur.

26

FOTO: GUSTAV KAISER

2. Älvsjös villakvarter. Som florist hämtar jag mycket inspiration från vackra, uppvuxna trädgårdar. En promenad i villaområdet med sina fantastiska hus fyller på inspirationsbanken.


Ingela

Dahlén

Yrke: PT och ägare till träningsstudion Strong Body and Mind på Liljeholmskajen

MINA TRE BÄSTA ÄLVSJÖTIPS 1. Promenera/jogga runt Långsjön. Bra sträcka på ca 5 km att ta sig runt. Härlig natur och villakvarter med inspirerande, vackra trädgårdar. 2. Långbro Värdshus, en matupplevelse i fin miljö med vackert inredda lokaler. Lyxigt att ha en så bra restaurang på gångavstånd.

FOTO: PRIVAT

FOTO: PRIVAT

3. Älvsjöskogen, där man kan söka lite svalka under de höga träden varma sommardagar. Perfekt för promenader med min hund eller en skön joggingtur där man blir peppad av alla andra motionärer.

Mehran Shadidipoor Yrke: Fotbollstränare för Älvsjö AIK FF

MINA TRE BÄSTA ÄLVSJÖTIPS 1. Långbro Värdshus. Ett bra ställe för lunch eller middag i gamla, härliga lokaler. Parken intill är fin att flanera i också. 2. Långsjöbadet. Här finns både öppna gräsytor och klippor, möjligheter att aktivera sig med till exempel beach volleyboll och bäst av allt – grillplats. 3. Älvsjö idrottsplats. Här möts vi i en av Sveriges största fotbollsföreningar och utvecklas tillsammans.

Ullrika Rawley Yrke: Förskolepedagog

MINA TRE BÄSTA ÄLVSJÖTIPS 1. Fru Marias bak. Där kan du få allt ifrån gofika till ett glas cava och lunch. Maria är alltid full av idéer och mycket kreativ. Stället ska upplevas. 2. Långsjön. Fantastisk badplats och härligt område runt om.

27

FOTO: PRIVAT

3. Älvsjöskogen. Här kan man följa alla årstider. Lyssna på grodsång, plocka svamp och blåbär. Träna i alla former – ensam eller i grupp.


REPORTAGE LÅNGBRO VÄRDSHUS

enkel

Våga vara I en byggnad från 1910 huserar en av Älvsjös mest omtyckta restauranger. Hit kommer besökare från när och fjärran för att storfira, helglyxa eller äta familjemiddag. För kocken och krögaren Fredrik Eriksson är det precis så det ska vara på Långbro Värdshus. TEXT: KRISTINA MODIGH

FOTO: GUSTAV KAISER

D

et här huset kan upplevas på så många olika sätt. Det var en av anledningarna till att vi bestämde oss för att köpa det för femton år sedan, säger Fredrik Eriksson. À la carte, julbord, utelunch eller en smårätt i baren. Säg något som inte blir trevligare i sekelskiftesmiljö. Lägg därtill en grönskade park att promenera i eller att blicka ut över från uteserveringen. Fredrik Eriksson och hans team jobbar aktivt med att erbjuda en bred variation av upplevelser. Och miljöerna i och kring den gamla läkarvillan gör sitt för att bidra till mångfalden. – Vi strävar efter att uppnå en bred prisdifferens på både mat och dryck. Man ska kunna komma hit för ett enkelt glas eller för att lyxa. Vill man gå ofta på restaurang så får inte kostnaden bli för hög totalt sett. Jag är stolt över vårt breda utbud, säger Fredrik Eriksson. D ET LY X I GA O C H D ET E N K L A

Genom att erbjuda koncept som ”dagens - fast på kvällen” och ta in kreativa gästspelare under namnet ”100-lappen” jobbar Långbro Värdshus aktivt med att få till den där spännvidden som gör det möjligt att komma hit ofta utan att varken tröttna eller ruinera sig. I andra änden finns den verkliga lyxen. Den som sitter i kompromisslösa val av råvaror och som resulterar i matupplevelser man bär med sig länge. Fredrik Eriksson håller den kulinariska fanan högt i allt han tar sig för. Och det är en hel del saker. Vid sidan av Långbro Värdshus driver han Restaurang Nationalmuseum och därutöver agerar han gastronomisk råd­ givare åt Nobelstiftelsen inför deras årliga Nobelmiddag. Lyxen på Långbro Värdshus ska dock inte förväxlas med extravagans. – Jag brukar säga: Våga vara enkel. Här bedriver vi god, rejäl matlagning som tar fasta på det bästa hos det klassiskt svenska, italienska och franska köket. Alltsammans med ett ständigt ökande inslag av grönt.

Namn: Fredrik Eriksson Gör: Kock och krögare Inspireras av: Tidiga promenadmöten – “walk and talk” – med intressanta personer. Tröttnar aldrig på: Svenska kräftor, kantarelltoast, hallon. Älvsjötips: Gå Långsjön runt en tidig höstmorgon och sedan till Fru Marias Bak för frukost.


REPORTAGE LÅNGBRO VÄRDSHUS

” Man ska kunna komma hit för ett enkelt glas eller för att lyxa.” FA M I LJÄ RT O C H F L E X I B E LT

Att det gröna utbudet har utökats så mycket de senaste åren beror dels på att det ligger Fredrik Eriksson varmt om hjärtat, dels på att det efterfrågas i allt högre grad. – Vi har en öppen dialog med våra gäster och anpassar menyn efter deras önskemål. Det är klart att jag har en farled som jag följer men jag vill också vara flexibel. Sedan starten för femton år sedan har Långbro Värdshus byggt upp en trogen publik med många stamgäster från Älvsjö med omnejd. Kanske är det den uttalade ambitionen att alla ska kunna känna sig som hemma som gör att så många väljer att återkomma regelbundet. – Med personalen pratar jag ofta om det goda värdskapet. Det gäller att leverera det varje gång. Varje besök räknas. Den respektfulla omsorgen inkluderar alla gäster, oavsett exempelvis ålder. För barn och unga finns en bred meny där ambitionerna är lika högt satta som för övriga besökare. – Våra yngre gäster ska få mer än bara pannkakor. Potatischips med löjromscrème till exempel. Det är en av våra barnförrätter. Ett tydligt och varmt värdskap inkluderar självklart också barnen.

29


7

GASTRONOMISKA GULDKORN

1.

Mera Richard Tallspinnarvägen 16

Berätta inte det här för någon, men i kocken Richard Söderbergs trädgård står ett attefallshus och i det har han öppnat en exklusiv minikrog med åtta platser. Bokning sker via superhemliga Facebooksidan ”Mera Richard”. Schhh!

Älvsjö trädgård Herr Göstas väg 16

I villakvarteren vid Älvsjöskogen ligger mysiga Älvsjö trädgård som är både en handelsträdgård och ett trädgårdskafé. Här kan du fika, äta lunch och köpa svenskodlade kvalitetsväxter.

FOTO: HERRÄNGENS GÅRD

3

FOTO: ÄLVSJÖ TRÄDGÅRD

FOTO: M ERA RICHARD

2.

Herrängens gård Segeltorpsvägen 49-51

I denna vackra 1700-talsgård vid badbryggan på Långsjöns östra strand hittar du ett gemytligt matkafé där det varje dag serveras lunch och dukas upp med en stor kakbuffé med mycket hembakat. Förutom en omtyckt festvåning så erbjuder de också konferens och catering. Hundar är hedersgäster.


Fru Marias Bak Svartlösavägen 77

4.

Maria Bervander började med två surdegar. Ett decennium senare är det fortfarande dem som allt bröd bakas på. Det populära bageriet och kafét på Fru Marias väg har dessutom fått en syskonverksamhet, Bakfickan, intill Långbro Värdshus. Missa inte!

Texas Longhorn Götalandsvägen 238

5.

Lika grilldoftande som familjär är denna kvarterskrog i Älvsjöstaden. På menyn finns rätter av alla storlekar, från minsta nugget till största steken. Som du kanske gissar så dominerar animalierna men även veganer hittar något att sätta tänderna i här.

Grattis Älvsjöstadsbor! Er lokala sushirestaurang hör till stans toppskikt. Här tar du en klassisk take away-låda när andan faller på och unnar dig en fyrarätters avsmakningsmeny på plats när det är läge för lyx.

Svartlösavägen 52

Nämnde någon lyx? Aloë som ligger i ett ombyggt bostadshus i Älvsjös villaområde är en av fem restauranger i Sverige som kan stoltsera med två Michelinstjärnor. Vad betyder det? Jo, att upplevelsen du får här är värd att ta en omväg för. Och för dig som redan bor i Älvsjö – att ett gastronomiskt guldkorn av yppersta klass finns på promenadavstånd.

FOTO: ALOË

Kabelverksgatan 16

Aloë

FOTO: TESO SUSHI

7 6. Teso sushi


32


Cyklistens guide till Älvsjö

FOTO: GUSTAV KAISER

På cykeln kommer du närmare både innerstan och naturen av egen kraft. Många är de Älvsjöbor som tar chansen att vardagsmotionera sig till och från jobbet, fritidsaktiviteter och vardagsärenden. Men här finns också goda förutsättningar för den som vill hårdträna på hojen.

33
Södermalm 7 km

Vinterviken 6 km  Liljeholmen 5 km

 Telefonplan 3 km 

Årstaberg 4 km

Bekvämt cykelavstånd

Hägerstensåsen 3 km 

Långbroparken 2 km   

Älvsjö torg 0,2 km

ÄLVSJÖSTADEN

Tack vare att smidiga cykelleder har prioriterats högt i stadsplaneringen är det lätt att ta sig fram på cykel i och kring Älvsjö.

 Älvsjö IP 1 km

Kungens kurva 6 km  

Långsjöbadet 3 km

Älvsjöskogens  naturreservat 2 km

Flemingsberg 10 km 

Älvsjöbadet 2 kmTa hand om hojen I JMs kvarter i Älvsjöstaden finns det gott om plats för trygg cykelförvaring. Ett antal av föreningarna har egna mek-hörnor för tillfällen då cykeln behöver lite extra omsorg. Det snygga reparationskitet hittar du på Designtorget.

Dags för en ny

Hövding Hjälmen som inte är någon hjälm utan en airbag för cyklister finns nu i en ny, smartare modell. Hövding 3 kan bland annat prata med din mobiltelefon via Bluetooth. FINNS HOS HOVDING.COM


FOTO: PRIVAT

FAKTA: BMX • BMX står för bicycle motocross. • Sporten utvecklades i Kalifornien under början av 1970-talet. • En BMX-cykel är särskilt anpassad för trix och hinder.

Ola Slettenmark, ordförande Älvsjö BMX

• Sedan OS i Beijing 2008 är BMX-racing en olympisk gren.

Gemenskap på två hjul

BERÄTTA OM ÄLVSJÖ BMX!

– Det är en klubb som etablerades 1985 och har funnits på samma plats i Älvsjö sedan dess, även om banan har haft lite olika dragningar. Klubben har vunnit klubb-SM de två senaste åren och har en fin bredd på åkare, från de yngsta åkarna på fem år, till landslagscyklister. Men även föräldracyklister är en växande grupp. Vi har en välbesökt BMX-bana som vi driftar tillsammans med Stockholms stads idrottsförvaltning och som är öppen för allmänheten när den inte används för våra egna träningar eller arrangemang. De senaste tio åren har vi vuxit från ett tjugotal medlemmar till omkring tvåhundra.

Älvsjö BMX är en favorit på Älvsjökartan, dit cyklister i alla åldrar är välkomna. Vi tog en pratstund med klubbens ordförande Ola Slettenmark. TEXT: KRISTINA MODIGH

VAD ÄR DET BÄSTA MED BMX-TRÄNING?

– Många saker! För barn är BMX-cykling ett jättebra sätt att träna motorik och balans på cykel i en kontrollerad miljö. Och sen att sporten är individuell, samtidigt som den ändå utövas tillsammans. På en och samma bana kan både nybörjare och proffs träna och tävla på sina egna villkor. Den strikta åldersoch könsindelningen som finns hos vissa sporter, den har vi inte här. Det gör att det blir en skön mix av killar och tjejer, unga och gamla människor och en kultur där man ofta instruerar sig själv genom att kolla hur andra gör.

FOTO: ÄLVSJÖ BMX

HAR DU NÅGOT TIPS TILL NYBÖRJARE SOM VILL TESTA?

– Det är bara att komma till vår bana och provköra när den är öppen. Några gånger per termin har vi prova på-dagar. Då lånar vi ut cyklar och skyddsutrustning kostnadsfritt. På vår hemsida lägger vi ut info om när och hur det går till. Testar man på eget bevåg så vill vi uppmana till att ta säkerheten på allvar och att börja försiktigt. Cykla aldrig utan hjälm. Under våra träningar är det krav på så kallad fullfacehjälm med skyddsbåge för käkpartiet, handskar och heltäckande klädsel. Den nivån ser vi som minimum.

35


Hemma hos familjen

Kronekvist Hjelm Från villaliv till terrassdrömmar. Efter 25 år i Älvsjös villaområde har paret Britta Kronekvist och Jonas Hjelm bytt villan mot ett liv ovanför trädtopparna – på våning 12 i kvarteret Solstrålen i Älvsjöstaden. TEXT: ERICA MORGANSDOTTER

36

FOTO: GUSTAV KAISER


”Vi njuter verkligen av vår terrass. Vi är nästan ute ännu mer nu än när vi hade trädgård”.

-Jonas Hjelm

37


REPORTAGE HEMMA HOS

V

Vi ville ha så lite som möjligt att ta hand om och istället öppna upp oss för andra möjligheter, säger Britta. Den nya bostaden är en trea på 87 kvadratmeter som paret delar med 19-årige sonen Isak och den portugisiske vattenhunden Peak. En av de största anledningarna till att det blev just den lägenheten är läget mitt i Älvsjöstaden. – Det är nära till allt. På morgnarna går vi långpromenad i Älvsjöskogen och på eftermiddagarna blir det kortare promenader i Solbergaskogen. Det är bara att gå över innergården och upp i ekbacken så är vi där. Sedan är det bara fem minuter till stationen också, säger Britta. I VAR FÄRDIGA MED HUS.

Livet på terrassen Paret gillar uteliv och hade turen att hitta en lägenhet med en 58 kvadratmeter stor terrass. Här finns flera olika sittplatser, både för sol och skugga, för frukost och middag, för soluppgång och solnedgång. – Vi njuter verkligen av vår terrass. Vi är nästan ute ännu mer nu än när vi hade trädgård. Något som var överraskande för mig är den skiftande himlen som är vackrare än något vi sett innan, inte alls samma som från marken. Jag låter helt frälst nu, men den måste upplevas, säger Jonas.

sammanhang. I vintertid försvinner ju villamänniskor in, men här träffar man folk hela året runt, säger Britta. En annan anledning till att paret valde just Älvsjöstaden är att de har planer på att göra sig bilfria. – Vi ville bo på ett ställe där det är nära till kommunikationer och enkelt för kompisar att ta sig hit. Det har ju inte varit så mycket besökare under denna pandemi, men vi vill att det ska vara smidigt för folk att hälsa på när de kan, säger Jonas.

Från terrassen kan familjen inte bara njuta av utsikten över lummiga trädtoppar och hustak som sträcker sig ända till Globen – läget bjuder också på flyguppvisningar. – Det är så häftigt med fågellivet ovanför trädtopparna. Det är en dramatik som är jättespännande. Igår såg jag till exempel en sparvhök och en korp som hade en luftstrid ihop. Det har jag aldrig sett innan, säger Jonas.

Att inreda på nytt När familjen skulle köpa lägenhet hade de inte som krav att det skulle vara nybyggt, men det var en attraktiv fördel att slippa renovera. När de såg planritningen till lägenheten, speciellt terrassen, fastnade de direkt. De bestämde sig för att inte bara byta boende, utan valde även att helt byta stil. Från att ha haft nordiskt vit inredning i villan så lät de sig i stället inspireras av Marocko. – Vi har en färgskala som man hittar i Marrakech. Det var jättenervöst eftersom vi inte är vana vid det. Vi valde gyllenrosa

Fördelar med Älvsjöstaden Det är inte bara skogarna, utsikten och det centrala läget som gör att familjen trivs. Något som de inte räknat med skulle kännas så betydelsefullt är grannarna. – Alla är så otroligt trevliga. Det är en blandning mellan unga vuxna, vi som är lite äldre och barnfamiljer. Vi gillar verkligen dem som bor här och man känner att man är med i ett

38


REPORTAGE HEMMA HOS

”Vi kan ägna vår tid helt åt andra saker som är mer lustfyllda än i villan.”

-Britta Kronekvist

5

Familjens topp

väggar i vardagsrummet och en mörk grön färg i sovrummet och blev jättenöjda. Vi hade vita möbler och trodde det skulle passa, men nu har vi lärt oss att för varje vit grej vi tar bort så blir det bättre, säger Britta. – Hallen har en rostrosa färg, med hyllor lackade i samma nyans. Det är som ett galleri, hyllan försvinner in i väggen. Jag vet inte vilken inredningsstil det är, men det är våran, fortsätter Jonas.

TESO SUSHI

”Vi har en väldigt fin sushi här. Folk åker hit speciellt för den. Vi har ätit där lite för mycket nu”.

KOMMUNIKATIONERNA

Mer tid för livet

”Det är bara fem minuter till stationen och man kan ta pendeln ut i naturen också, inte bara till stan”.

Familjen började flytten till lägenheten med en stor utrensning. Även om de har bra förvaringsmöjligheter i den nya bostaden, är det inte samma som en källare och vind fylld med saker. – Det var det jobbigaste, men också det bästa. Livet blir luftigare av att inte behöva allt. Det är superskönt, säger Britta. Hon upplever även att lägenhetslivet ger dem mer tid att njuta i hemmet. – Vi spelar kort, läser och kan träna hemma. Vi kan ägna vår tid åt helt andra saker som är mer lustfyllda än i villan. Nu kan vi till exempel laga mer avancerad mat. Den tiden uppskattar jag jättemycket, säger Britta.

THELINS KONDITORI ”Mysigt ställe nere i Älvsjö där hunden får vara med. Vi brukar samla på oss sådana ställen”.

HERRÄNGENS GÅRD ”Om man ska gå en längre promenad uppe i villaområdet kan man gå dit. Där är det jättefint”.

CYKELMÖJLIGHETERNA ”Det är lätt att cykla in till stan. Vi har skaffat elcykel och söker anledningar att få cykla för att det är så trevligt”.

39


I ÄLVSJÖ STADEN

Här bor du nära diverse aktiviteter som både kan förgylla och underlätta vardagslivet. Oavsett om du vill bo nära badstranden, träningen, skolan eller jobbet så finns här möjligheter för dig.

LÅNGSJÖBADET

FOTO: GUSTAV KAISER

FOTO: BO BO / STOCKSY

Omtyckt badplats med stora gräsytor, sandstrand, tre bryggor, beachvolleyplan samt restaurang. Under vintertid plogas en cirka tre kilometer lång bana när isen är tjock nog.

Nya KÄMPETORPSSKOLAN

Den nya utbyggda Kämpetorpsskolan invigdes tidigare i år. Den har mer än dubblerat sina platser för F–9-elever, fått en förskolegranne under namnet Solkatten och den gamla idrottshallen har ersatts med en dubbel idrottshall samt en konstgräsplan för 11-mannalag. I Älvsjöstaden finns även Engelska skolan och förskolan Skattkistan.


&

ÄLVSJÖ IP KÄMPETORPSHALLARNA

SMIDIG PENDLING Från Älvsjö station tar du dig snabbt och smidigt till andra delar av staden. Med pendeltåget tar det endast nio minuter till Stockholm City. Du kan även välja mellan flertalet olika busslinjer beroende på vart du vill resa.

TRÄNING I Älvsjöstaden har du flera olika träningsmöjligheter, vare sig du gillar att träna själv, med PT eller i grupp. Här finns Puls & Träning, SATS och Fitness24Seven. Dessutom finns två utegym, ett vid Solbergaskogen och ett vid parken Solbrännan.

ÄLVSJÖ TORG Vid torget finns inte bara Älvsjö station, utan både platser för vardagslyx och förnödenheter. Här hittar du allt från konditori till blomsterhandel, bibliotek, frisör, matbutik, apotek och restauranger.

FOTO: GUSTAV KAISER

FOTO: GUSTAV KAISER

Kämpetorpshallarna, precis intill Älvsjöstadens nya kvarter, används inte bara för skolidrott, utan här spelas allt från handboll till basket, innebandy och futsal. En kvarts promenad bort ligger även Älvsjö idrottsplats som drivs av fotbollsklubben Älvsjö AIK.


FOTO: GUSTAV KAISER

Tryggt bostadsköp del av branschinitiativet Trygg bostadsrättsmarknad i Sverige. En bostadsrättsförening med kvalitetsmärkningen Trygg BRF uppfyller en rad krav inom ekonomi, långsiktighet och trygghet. På så sätt kan du känna dig ännu tryggare med ditt nya bostadsköp.

JM ÄR EN

Solceller och sedumtak

Bostadsbutiken

PÅ FLERA AV JMs

tak planeras det för solceller för att hjälpa till med driften av husen. På taken mellan Solbergaskogen och Älvsjöskogen blir det dessutom sedumtak, så att skalbaggar och insekter kan flyga tryggt mellan skogarna.

I BOSTADSBUTIKEN på Kabelverksgatan 5 kan du uppleva nya och kommande projekt. Här finns allt från husmodeller till broschyrer, planlösningar, påläst personal – och kaffe. Öppettiderna hittar du på jm.se

Ägarlägenheter på flera ställen i Stockholm och ser över möjligheten att bygga några i just Älvsjöstaden inom en snar framtid. Upplåtelseformens fördelar är bland annat att du har låga fasta avgifter, full äganderätt precis som i en villa och att du kan hyra ut bostaden utan tillstånd.

JM BYGGER ÄGARLÄGENHETER

Ett hem som tänker åt dig kan du få ett hem som blir både tryggare och bekvämare. Du kan till exempel kolla om du lämnat spisen på från mobilen, släcka hela bostaden med en knapp, styra apparater med rösten, hålla koll på brandvarnaren på semestern och skapa scener med passande musik och stämningsfull belysning. Smarta lösningar för en mer bekymmersfri vardag.

MED JMS INTELLIGENTA HEM

JM fyller 75 år SEDAN JOHN MATTSSON startade företaget 1945 har JM blivit en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Det har lett till uppdaterade stadskartor och att flera miljoner livshistorier har skrivits i våra hus. Något vi är väldigt glada och stolta över.

42


Skogspyssel

– bygg ett insektshotell

För att växter ska få frukt, bär, grönsaker och fröer så behövs insekter. Tokigt tänker kanske du, äckligt tänker någon annan. Men det är faktiskt så att om insekter som solitärbin, fjärilar och humlor inte pollinerar växterna så blir det i slutändan inga äpplen i trädet, tomater på plantan eller bär i busken. Varför vill insekterna bo på hotell? Jo vissa rör sig till exempel mellan Älvsjös skogar och kan behöva några mysiga stopp på vägen. Så varför inte ge dem en plats att bo på i din trädgård, på din innergård eller egna balkongen – så att de kan hjälpa oss få frukt och bär?

1.

SAMLA MATERIAL I SKOGEN

I Älvsjöskogen och Solbergaskogen finns massor av bra saker att lägga i ett insektshotell, till exempel kottar, mossa, löv, nedfallna kvistar, strån, bark, träbitar och småstenar.

2. BYGG HUSETS UTSIDA

Som ram kan du använda en trälåda, eller be en vuxen spika/ limma ihop några småplankor. Sätt 1 – 2 lite bredare plankor högst upp som ett tak.

3. INRED HUSET

Plocka fram allt du hittade i skogen och be en vuxen borra hål i olika storlekar i de större bitarna. Skapa flera rum med smala trädbitar om du vill. Sedan är det bara att fylla huset.

4.

ETT HUS UTAN DÖRR? För att inte ovälkomna gäster ska komma in behövs ingen dörr, men sätt gärna hönsnät på framsidan så att större djur inte kommer in.

5.

HITTA EN PLATS FÖR HUSET Insekterna gillar värme, så placera gärna ditt insektshotell i ett soligt läge nära växter. Sedan är det bara att hålla utkik efter gästerna. Det kan ta tid, så ha tålamod!

Visste du att... Det finns cirka 900 000 olika insektsarter i världen. I Sverige finns ca 33 000. Av dessa är 28 000 redan upptäckta och 5 000 beräknas återstå att hitta. Kanske flyttar en av dem in i just ditt hotell!

Pssst!

På sidan 10 och 11 kan du se fler djur som bor i Älvsjö.


Svana* din nya bostad * Svana [sva:na] är ett ord för alla hållbara handlingar, stora som små.

Stolt partner

Profile for JM AB

JM, Stockholm: Älvsjöstaden - magasin  

JM, Stockholm: Älvsjöstaden - magasin  

Profile for jm.se

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded