Page 1

Specialleverandør til rederier og offshore

lokalt og globalt – til tiden, hele tiden

Danish Supply Corporation


Skibsproviantering af højeste kvalitet – siden 1913 Danish Supply Corporation er én af Danmarks største leverandører af skibsproviantering og bonded stores. Vi har været i branchen siden 1913, og vi har gennem årene opbygget et godt omdømme som en fleksibel og troværdig leverandør. Alle medarbejdere hos Danish Supply Corporation ne partner blandt søens folk, så vores kunder er tilfredse.

Netværkslager dækker ethvert behov

Vi er i tæt dialog med vores kunder, hvor vi afdækker kun-

Vores telefoner er åbne 24/7 – 365 dage om året – så vores

dens præcise behov. Derefter leverer vi tilpassede løsnin-

kunder inden for transport, søfart og offshore sikres for-

ger og produkter af høj kvalitet til en god pris – på rette tid

syning til enhver tid. Med 60 medarbejdere fordelt på afde-

og sted. Vores ansatte er et sammensat hold af specialister

linger i fem havnebyer over hele Danmark er vi altid tæt på

med mange års erfaring, og med Lysholdts placering i

vores kunder og parat til at løse både planlagte og akutte

Esbjerg har Danish Supply Corporation en naturlig force

opgaver. Vi har levering i Danmark og i udlandet, og vi

som leverandør til offshore-branchen.

garanterer hurtig ekspedition fra vores 8.500 kvadrat-

arbejder med ét overordnet formål: At være den foretruk-

meter store lager. Vi råder også over 1.500 kubikmeter køle- og fryserum.

Vi er i tæt dialog med vores kunder, hvor vi afdækker kundens præcise behov.

Vi har desuden et stort netværk af leverandører, så vores samlede lager rummer i alt 65.000 varenumre, der dækker ethvert behov inden for: - Skibsproviant - Toldfri - Pantry-dæk - Maskine og elektroniske komponenter De mange afdelinger har mulighed for at trække på hinandens lagre og ekspertise. Eksempelvis har vi daglige leverancer fra Holland.


Hos Merrild Professional brænder vi for god kaffe. Og med vores mange års erfaring i branchen, er vi en pålidelig, fleksibel og professionel samarbejdspartner. Vi arbejder for at servicere vores kunder hurtigt og effektivt. Det sikrer Lysholdt kvalitetsprodukter, der leveres hurtigt og sikkert. Helt i tråd med deres målsætning.

“Hos Lysholdt bestræber vi os på at levere det, vores kunder ønsker. Produkter til rette pris og kvalitet - leveret til tiden. Merrild Professional har været en af vores stærke leverandører gennem tiden. Deres stærke "brand", rette kvalitet og fleksibilitet er egenskaber vi sætter stor pris på”. Allan Andersen, Lysholdt profil ann merrild lysholdt 2013.indd 1

3

merrild.com 15-04-2013 11:19:44

søstærke mærker Danmarks kendte klassiker. Med et sortiment og stort sortiment og varieret varieretudbud udbud af lækre lækre varianter varianterererdu dusikret sikretdig dig selv og dine dine gæster gæsteren enperfekt perfekt frokost. frokost.

Gammeldags modnede sild efter den traditionelle proces, hvor sildene modner ca. 6 måneder i tønder, før de filetteres og pakkes. En håndværksmæssig håndværksmæssig testvinder. testvinder. En

CAAPEELLLA A C Capella-serien omfatter en lang række røget fisk. Her finder du alt fra koldrøget luksuslaks, varmrøget ørred og til sildden til den makrel, og ørred traditionelle traditionelle ål. sild.

Kattegat Seafood producerer en lang række fiskeprodukter af højeste kvalitet. Vi har respekt for de traditionelle produktionsmetoder og værner om den viden, som er oparbejdet gennem generationer. Se mere på www.kattegat-seafood.dk


Godkendt kvalitet Vi lever fuldt op til Jens Lysholdts Eftf. høje kvalitetskrav på både ferske- og forædlede kødprodukter. Vi er den sikre leverandør, der hurtigt kan levere både store mængder og individuelle løsninger. Vi kalder det for: God smag - til tiden.

www.slagtertheilgaard.dk

Tempt the crew with delicious bread - straight from the oven Let Schulstad Bake-off inspire you how to make tempting dishes

Find inspiration on schulstadbakeoff.dk/inspiration.php Schulstad_Ann_185x140_maritim_2.indd 2

15/03/13 14:03


Proviantering Proviantering dækker over en bred vifte af opgaver – fra levering af fødevarer til fortøjninger, reservedele og værktøj til hele offshore-industrien. En værdsat servicefunktion blandt vores rederikunder er, at Danish Supply Corporation på kort tid formår at fuldproviantere fartøjet. Vi har mulighed for at proviantere med eksempelvis både norske, engelske, svenske, hollandske og multietniske specialiteter. Danish Supply Corporation provianterer også forsynings-, vagt-, cargo- og dykkerskibe, som servicerer offshoreinstallationerne.

Kølekæden sikres hele vejen Vores kølefaciliteter og specialcontainere hører til blandt branchens bedste, fordi vi hos Danish Supply Corporation ved, at fødevaresikkerhed er af største vigtighed. Det kan have store omkostninger, hvis en borerig skal evakueres, fordi kølekæden er brudt, eller hvis råvarer er forkert behandlet og opbevaret. Derfor investerer vi mange ressourcer i udvikling og løsninger på dette område: - Vi har moderne, custom-made containere, som kan sikre optimal fødevaresikkerhed for vores kunder. - Vores nye icebox-containere med Eutetic-gel kan eksempelvis holde den rette, lave temperatur i op til otte dage på søen uden strøm.


Base i Skandinavien – levering i hele verden Leverancer til rette tid – rette kvalitet og på rette sted er af stor vigtighed for vores kunder. Danish Supply Corporation har base i Skandinavien, men leverer proviant og stores til førende rederier og offshore-virksomheder i Danmark, det øvrige Europa og resten af verden. Logistikken er af største vigtighed for vores kunder, og derfor anvender vi egne lastbiler og skibe – og supplerer efter behov med leverancer med fly og helikopter. Fra Skagen, Kalundborg og København servicerer vi mange

Leverancer til rette tid – rette kvalitet og på rette sted.

af de 40.000 skibe, der årligt sejler gennem Storebælt og Øresund, med proviant, stores og mandskabsskift. I Skagen og Kalundborg har vi desuden to supply-både. Disse bruges til at fragte materiel, mandskab og proviant til skibene på reden. Dermed kan vi spare vores kunder for både transporttid og havneudgifter.


Vi har et omfattende egenkontrolprogram som sikrer, at vi overholder fødevaresikkerheden og gældende lovgivning.

Omfattende egenkontrolprogram For at sikre, at vores leverancer lever fuldt op til vores kunders høje forventninger, har vi et omfattende egenkontrolprogram: - Alle vores tørvarer samt køle- og frostvarer er omfattet af programmet, som sikrer, at vi overholder fødevaresikkerheden og gældende lovgivning på området. - Danish Supply Corporation håndterer kun emballerede fødevarer og lever op til de højeste standarder for opbevaring af varerne.


Vi gør det umulige muligt Danish Supply Corporation er leveringsdygtig i alt til rederier og offshore – og det, vi ikke har på lager, skaffes omgående gennem vores netværk. Hvis der skal leveres proviant til en færge med 1200 passagerer, hvis der skal transporteres fødevarer fra sydlige himmelstrøg til et krydstogtskib, eller hvis installationsskibet eller vindmølleparken akut mangler materiel – i alle tilfælde kan Danish Supply Corporation løse opgaven. Vi agerer hurtigt og effektivt gennem vores organisation, hvor alle medarbejdere og ledere kender deres opgave. Desuden drager vi fordel af et bredt netværk af stabile underleverandører samt vores egen store, moderne maskinpark, der opererer både til lands, til vands og i luften. Vores erfaring og kontaktflade gør os i stand til at klare store leverancer og pludseligt opståede behov. Vi er vant til at løse akut opståede udfordringer, og alle opgaver tager udgangspunkt i kundens behov.

Sikkerhed og certificering Vi har strenge interne retningslinjer for sikkerhed på arbejdspladsen, og vi tager vores samfundsansvar alvorligt, hvorfor vi fokuserer kraftigt på at leve op til kravene for CSR – corporate social responsibility. Vi indfrier både de obligatoriske krav og de anbefalinger, som er beskrevet i FNs Søfartsorganisation, IMOs, omfattende sikringsregulering. Vi lever desuden op til følgende standarder og certificeringer: - HSEQ-certificering: Health, safety, enviroment and quality - ISSA-certificering - ISPS, som er Søfartsstyrelsens regler inden for sikring af skibe og havnefaciliteter


Uhrenholt A/S

Teglgårdsparken 106 · DK-5500 Middelfart · Tlf. +45 64 41 40 41 · www.uhrenholt.com House of

Til hoteller, supermarkeder, restauranter og offshore. Vestfrugt ApS • Stærevej 4 • 6705 Esbjerg Ø • Telefon: 7512 4088 • E-mail: salg@vestfrugt.dk • www.vestfrugt.dk


Vores erfaring og kontaktflade gør os i stand til at klare store leverancer og pludseligt opståede behov.

Thomsen Transport • Køle / frysetransport • Tørgodstransport

• Kurertransporter • Distribution / lagerhotel

Kolding: Nordkajen 5 • DK-6000 Kolding • Tlf. +45 75 50 42 00 • Fax +45 75 50 43 43 Leipzig: Nonnenstr. 11 D • DE-04229 Leipzig • Tlf. +49 0341 25 348 0 • Fax +49 0341 25 348 20


www.danishsupply.dk

Danish Supply Corporation

Danish Supply Corporation: Esbjerg

Skagen

København

Jens Lysholdts Eftf. A/S

Harald Christiansens Eftf. A/S

Schierbeck Supply Services A/S

Fiskebrogade 8

Vestre Strandvej 6-8

Kanalholmen 1

DK-6700 Esbjerg

DK-9990 Skagen

DK-2650 Hvidovre

Tlf.:

+45 75 12 10 22

Tlf.:

+45 98 44 13 33

Tlf.:

+45 39 29 55 55

Fax:

+45 75 12 60 96

Fax:

+45 98 44 30 12

Fax:

+45 39 29 55 66

Aarhus

Kalundborg

Sophus E. Johnsen & Co.’s Eftf. A/S

Schierbeck Supply Services A/S

c/o Jens Lysholdts Eftf. A/S

Vestrehavneplads 5b

Søren Frichs vej 38 k, 1. sal

DK-4400 Kalundborg

DK-8230 Aarhus C

Tlf.:

+45 39 29 55 55

Tlf.:

+45 86 12 26 66

Fax:

+45 39 29 55 66

Fax:

+45 86 19 42 09

E-mail: dsc@schierbeck.com

E-mail: dsc@sojus.dk

E-mail: dsc@schierbeck.com

• Concept: JS Media Tools A/S • 8766 • www.jsdanmark.dk

E-mail: dsc@skawsupply.dk

• Concept: JS Media Tools A/S • 8766 • www.jsdanmark.dk

E-mail: dsc@lysholdt.dk

Om lysholdt  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you