Page 1

I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

PAÏSOS…

ARBRES… PERSONES… 1


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

La diversitat de països de procedència del nostre alumnat, de vegades planteja dificultats d’integració i convivència. Una manera de apropar-nos a aquestes realitats és conèixer-les des de totes les vesants possibles. Aquest projecte del “Jardí d’arbres del món” es basa en una col·lecció d’arbres i arbusts originaris dels mateixos països de procedència dels nostres alumnes, abastant tots els continents.

2


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

Al voltant d’aquesta col·lecció d’arbres i arbusts es plantegen un seguit d’activitats encaminades a apreciar el patrimoni natural dels diferents països i valorar-lo com a patrimoni comú de tothom. Amb aquest projecte del “Jardí d’arbres del món” pretenem contribuir a la integració dels nouvinguts i a facilitarlos un espai on no es senten estranys. 3


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

En resum, volem que els alumnes arriben a: -Adquirir coneixements sobre la biogeografia dels arbres. -Sensibilitzar-se sobre el drama de l’immigració i els problemes dels alumnes immigrants en particular. -Capacitar-se per a adoptar postures crítiques davant la problemàtica ambiental i socio-cultural. -Actuar des de les seves possibilitats per a afavorir la integració de tots els alumnes de l’IES i les seves famílies. 4


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

JARDÍ D'ARBRES DEL MÓN

5


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

Volem aconseguir que l’alumnat: -S’adone que la distribució de la vegetació és un fet que trascendeix a les fronteres, ideologies i races humanes. El que vol dir que els nostres països, la nostra natura, sobretot la Mediterrània, no són tan diferents com a sovint semblen. -Assumisca que els valors naturals dels arbres (estètics, font de recursos, controladors de l’erosió, depuradors de l’atmosfera, etc....) són patrimonis de la humanitat i no privatius de ningun país, govern ni persona concreta. 6


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

Volem aconseguir que : - L’alumnat nouvingut es senta apreciat a través d’eixa representació dels valors naturals del país d’origen. - L’alumnat autòcton reconega que no hi viu sol en el món i que els altres també tenen un patrimoni natural digne d’apreci i que tots plegats formem “l’aldea global”. 7


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

Tots van ajudar a plantar

8


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

Alumnes de tots els continents

9


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

Alumnes de tots els continents

10


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

Van ajudar tots: Des de professors fins als més “trastos” 11


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

Pinus halepensis

Sequoiadendron giganteum

Magnolia grandiflora

12


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

Taxus baccata Liriodendron tulipifera

13


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

Fraxinus angustifolia

Alnus glutinosa

14


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

Els alumnes han investigat sobre els arbres

15


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

Han fet un llistat amb els noms dels arbres en diferents idiomes… NOM (Gènere i espècie)

Català

Castellà

Gallec

Euskera

3- Tilia platyphyllos

Til·ler

Tilo

Tilia

4- Grevillea robusta

Alzina d’Austràlia

Encina australian a

Francés

Anglés

Ezki

Tilleul

Lime

Azinheira australiana

Australiar Aritx

Chene australiane

Australian Dak

Freixe

Fresno

Freixo

Lizar

Frène

Ash

Vern

Aliso

Amieiro

Txori-egur

Aulne

Alder

12- Pinus pinea

Pi ver

Pino piñonero

Pinheiro manso

Belorita

Pin pinier

Umbrella pine

13- Pinus canariensis

Pi canari

Pino canario

Pinheiro canario

Pin des canaries

Canary pine

15- Abies pinsapo

Pinsap

Pinsapo

Pinsapo

Ler-zuri

Pin d’Alep

Aleppo pine

16- Taxus baccata

Teix

Tejo

Teixo

Agin

If

Yew

17-Cedrus libani

Cedre del Líban

Cedro del Líbano

Cedro del Líbano

Zedro *

Cèdre Libane

Lybanian 16 Cedar

5- Fraxinus angustifolia 6- Alnus glutinosa

Romanés

Àra b


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

Han confeccionat pósters i exposat treballs 17


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

Exposicions al “hall” de l’Institut

18


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

S’ha construït una vorera que facilitarà les visites…

19


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

ACTUALMENT EN PROCÉS D’ELABORACIÓ: Disseny i realització d’una Tauleta, sota cada arbre Confecció de la Guia dels arbres, amb una fitxa per a cada espècie Cada Fitxa comprendrà les següents característiques: arbre o arbust •tamany •fulla caduca o perenne •longevitat •origen •abundància o escassetat •usos: industrials, ornamentals, medicinals, alimentàris,..) •nom cientific i vulgar en diversos idiomes 20 •numeració


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

18 CEDRE DE L’ATLAS Família: Pinàcies Nom científic:

Cedrus atlantica

Nom en altres llengües: Castellà: Cedro del Atlas; Gallec: Cedro del Atlas; Euskera: Zedro

Origen: Àfrica septentrional (Magreb)

21


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

•ACTUALMENT EN PROCÉS D’ELABORACIÓ: •Un Póster, amb un plànol del Centre on hi són ubicades les distintes espècies amb la •corresponent numeració. Les fitxes amb la diversa informació i una fotografia de cada exemplar. •Una Visita guiada als diferents grups de l’IES i dels centres del voltant. •Audiovisual, en format powerpoint. Amb una diapositiva per a cada arbre i país, dins d’aquest audiovisual s’ha triat una peça musical autòctona. •Xerrada-col·loqui sobre la unitat dins de la diversitat que els diferents espais naturals tenen al nostre món. 22


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

S’indicarà la ubicació de cada exemplar al plànol del centre i el lloc de procedència al mapamundi.

23


I.E.S. GILABERT DE CENTELLES de Nules Projectes d’Educació Ambiental: “INTEGRACIÓ I MULTICULTURALITAT: EL JARDÍ D’ARBRES DEL MÓN”

Mostra viva autòctona

24

Integració i multiculturalitat: El Jardí del món  

Presentació de l'IES Gilabert de Centelles

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you