Page 1

ZOV BOŽJE RIJEČI

Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro

www.zupa-astepinca-kc.hr

Dj 10,38

Liturgijski listić župe bl. A. Stepinca, Koprivnica Krštenje Gospodinovo - A 12. siječnja 2014. - broj 68

Snaga krštenja Slavimo vrlo važan događaj u Kristovu životu: njegovo otajstveno krštenje. Isusu je to značilo proglašenje njegova poslanja kao Božjega Sina, učitelja i čudotvorca; pravo uvođenje u ulogu obećanog Mesije pokrijepljena Božjim Duhom; možemo to čak nazvati ustoličenjem na prijestolju Božjega kraljevstva na zemlji. I za nas to znači, dok slavimo ovaj događaj, povezivanje i sakramentalno doživljavanje njegova i našega krštenja kao i naše ‘pomazanje’ za Kristove sljedbenike, svjedoke i apostole. Blagdan Kristova krštenja dovodi nam božanskog Mesiju; nas sjedinjuje s njime u vodi krštenja; od nas zahtijeva da oko sebe nastavimo Kristovo djelo; jača nas pomazanjem primljenim kod krštenja i potvrde, kojim je Kristov život u nama započeo da se nastavlja i usavršava u euharistijskom bogoslužju.

1. čitanje: Evo sluge mojega,

miljenika duše moje! (Iz 42, 1-4, 6-7)

Danas čitamo početak prve pjesme o Sluzi Gospodnjem gdje prorok Izaija ističe da će taj Sluga Božji donijeti narodima pravo. Radi se, dakle, o osloboditelju, a izrazi koji se s tim u vezi upotrebljavaju odnose se na duhovno oslobođenje, na ono koje nam je donio naš Spasitelj. Upravo naviješteni postupak Božjega Sina tako se lijepo slaže s Isusovim postupkom: ne viče po ulicama, ne lomi napuknutu trsku, niti gasi stijenja što tinja i konačno ustraje – sam i po svojoj Crkvi do kraja svijeta - dok na zemlji ne uspostavi pravo. Takav je Božji miljenik sam njegov Sin, pa se s pravom to proroštvo navodi danas kad je kod Isusova krštenja objavljeno da je ljubljeni Božji Sin onaj koga je Ivan krstio.

Ps 28: Gospodin narod svoj mirom

Ev.: Kad je Isus bio kršten, vidje Duha

Ovaj psalam je jedan od najveličanstvenijih himana cijele Biblije. Opisuje silnu oluju na moru, u šumi i u pustinjskoj stepi, a u oluji gleda Gospodara koji je pokreće i njim upravlja. Pjesnik potiče sve ljude da ih silne prirodne pojave povedu u svetište hrama gdje će Bogu pjevati: Slava! To je pravo Bogojavljenje koje nam je donijelo spasenje.

Krštenje slikari ne prikazuju točno. Ivan nije polijevao Isusa nego su sami krštenici ušli u vodu i prali se vodom koja sve čisti. Još je netočnije slikati da se otvorilo nebo i pokazao golub dok je Isus bio u vodi, kad nam evanđelisti izričito vele da se to zbilo poslije krštenja, a Luka dodaje: ‘dok se Isus molio’. Najvažnije u cijelom događaju je da se nebo otvorilo. To se obično tumači da je velik snop sjajnih zraka došao na Isusa. Koliko meni i po

blagoslivlje

2. čitanje: Gospodin ga pomaza

Duhom Svetim (Dj 10, 34-38)

U odlomku koji nam donosi početak Petrova govora u Kornelijevoj kući nije izričito spomenuto Kristovo krštenje. Međutim, Petar tvrdi nešto slično što je u najužoj vezi s Isusovim krštenjem: da je Bog ‘pomazao’ Isusa Duhom Svetim i snagom. Pomazanje je samo znak, obred kad mazanjem posvećenim uljem primamo Duha Svetoga kojega je nebeski Pomazanik – Krist primio u punini i bez vidljiva pomazanja uljem. Biti pomazan snagom znači da Bog podupire svoga odabranika, da ga je on pozvao, čvrsto uzeo za ruku i vodio, oblikovao ga i postavio za Mesiju. Liturgija Kristovo krštenje povezuje s našim, jer se Krist dao krstiti i to ne samo vodom nego i trpljenjem, da se i mi krstimo i tako pridružimo činu otkupljenja. Isus je nakon krštenja, vođen Duhom, otišao u pustinju gdje se borio sa sotonom i svladao ga. To isto od nas traži naše krštenje i njegova veza s Kristom.

Božjega gdje silazi na njega (Mt 3, 13-17)

meni drugima svijetli svjetlost moje vjere?

Čuo se Očev glas koji je potvrdio da je Isus njegov Ljubljeni, njegov Sin. Po prvi put se jasno očitovalo da je Isus pravi Sin Božji, da je njegov miljenik kakva je navijestio prorok. Važno je zamijeti-

ti Očev poziv svima koji su kršteni u Imenu Isusovu: ‘Slušajte ga!’

Istodobno kad se čuo Očev glas pojavio se Duh Sveti poput goluba. Grčki tekst ne traži da se vidio pravi golub nego da je nastao nekakav svjetlonosni lik koji je izgledao poput goluba. Time je označen Duh Sveti koji je sišao nad Isusa. Duh je to ljubavi koju i označuje ljupka ptica kao što je golub, poznata po bezazlenosti i nježnosti. Time je naglašeno da je Duh Sveti posebna osoba, odijeljena od Oca i Sina; a budući da dolazi s neba, i ona je božanska. To je prva jasna objava Oca i Sina i Duha Svetoga, u čije smo ime i mi kršteni. Mi kršteni sve počinjemo i činimo u ime presvetog Trojstva. Pitanje je: koliko svjesno i zahvalno i ponosno?


Liturgijski kalendar PONEDJELJAK 13. siječnja Sv. Hilarije 1Sam 1,1-8; Mk 1,14-207

Tajna uspješne molitve Braćo, prijeko nam je potrebno moliti se, ali ne tako da iz naših usta izlazi mnoštvo svetih riječi i glasova. Doista, dužni smo kroz čitav život slaviti i zazivati milosrdnog Boga i to iskrenim riječima i dobrim djelima. Nemojte misliti kao da Gospodin Bog čeka na vas da sami sebe preporučite. On znade što je svakom od vas potrebno iako Ga ne molite. Uho Božje ne treba čuti riječi da odgonetne vaše misli. On je kadar upoznati i vašu tajnu prošnju koja se krije samo u vašem srcu. (…) Zato, misleći uvijek na Gospodina Boga, imajte u svom srcu Njegov strah i sjećajte se u svim molitvama svojih bližnjih. Mnogo možete i pomoći da uđu u kraljevstvo Božje. Držite se, dakle, čvrsto nade u dobrostivog Boga. Očekujte od Njega pomoć i budite sigurni da uvijek kad se na Njega obratite, On ne samo da vas neće odbiti nego će se i sam približavati k vama i reći: »Evo me!« (Iz 58, 9). Ako neprestano budete imali na pameti to da je Gospodin Otac vaš prisutan na svakom mjestu, da On svakom pomaže, da On i tajnu vaših srdaca poznaje, tada vas neće nadvladati zle misli niti koje drugo zlo, tada ćete se očuvati od svakog grijeha, a zbog toga će zlatom postati vaša molitva. Zapamtite da i mir također lijepo osposobljuje duše na slavljenje Boga. Ako se vaša duša ne rastresa u ispraznim stvarima ovog svijeta, tada se ona okreće sebi samoj a preko sebe i Bogu. Tako uz Njega, uz Njegovu ljepotu prikovana zaboravlja čak na svoje potrebe, pa niti ne nastoji brinuti se za hranu, odjeću i ostale potrebe tijela nego se samo brine za to da stekne vječna dobra. Nemojte pristajati ni na to da vam polovica života prođe bez koristi na drijemanju i spavanju. I zato podijelite noć na san i na molitvu. A odmah čim sunce počne izlaziti, vi već pjesmom i psalmima slavite svoga Stvoritelja. Tijekom dana, u svakom poslu, molitva neka vas prati i bude začin svemu što izlazi iz vaših ruku. Molite se, braćo, prije svakog jela, jer je dostojan Gospodin da mu zahvaljujemo za te darove koje nam sada pruža. Molite se također odmah nakon što ste nahranili svoje tijelo, jer i tada treba slaviti nebeskog Oca i moliti Ga za milost da On nikada ne zaboravi izvršiti data nam obećanja. Da! Molite se, jer molitva je čudesna stvar. Ona utiskuje u duši jasnu sliku samoga Boga, ona Ga dovodi k nama na stan, ona Ga obuhvaća i miluje u sjećanju i u srcu. (...) Zapamtite, braćo, usred uzdaha, usred žarkih zaziva, odstranit će od vas Gospodin sve opasne kušnje, ohladit će vas od strasti, dat će vam snage, volje i nade za kreposti. Njemu neka bude za sve to slava i poklon sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. (Iz Govora sv. Bazilija Velikog o molitvi)

sati

Misne nakane i pastoralne aktivnosti

19.00

MISA na Lenišću za † MATU IVANČAN, SESTRU I RODITELJE

19.30

KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE Tema: KAKO GOVORITI O BOGU

20.30

KOORDINACIJSKO VIJEĆE

UTORAK 14. siječnja Svagdan 1Sam 1,9-20; Mk 1,21-28

19.00

MISA u bolnici za † BRANIMIRA FORUGLAŠ

20.30

PJEVANJE U HEREŠINU

SRIJEDA 15. siječnja Svagdan 1Sam 3,1-10.1920; Mk 1,29-39

19.00

MISA na Lenišću

19.30

MOLITVENA ZAJEDNICA

20.30

MISIJSKA ZAJEDNICA

19.00

MISA na Lenišću za † MARICU SREDNOSELEC

19.30

LITURGIJSKA GRUPA

ČETVRTAK 16. siječnja Svagdan 1Sam 4,1-1; Mk 1,40-45 PETAK 17. siječnja Sv. Antun Opat 1Sam 8,4-7.1022a; Ps 89,16-19; Mk 2,1-12

SUBOTA 18. siječnja Svagdan 1Sam 9,1-4.1719; 10,1a; Ps 21,2-7; Mk 2,13-17

NEDJELJA 19. siječnja 2. KROZ GODINU Iz 49,3.5-6; Ps 40,2.4ab.710; 1Kor 1,1-3; Iv 1,29-34

21.00

KLAPSKO PJEVANJE

19.00

MISA na Lenišću za † STJEPANA GALINEC

19.30

KLANJANJE Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu - MOLIMO ZA OBRAĆENJE OVISNIKA O DROGI, ALKOHOLU, PUŠENJU I KOCKI

20.30

Pjevanje župnog zbora

7.30

MISA na Lenišću

9.00

Ministrantski sastanak u Herešinu

9.45

Folklorna skupina “Lojzeki”

10.45

Dječji lektori na Lenišću

11.00

Dječji oratorij za predškolce te za 1. i 2. r.

17.00

Susret mladih 8. razreda

18.00

Susret srednjoškolaca

19.00

Susret studenata i radničke mladeži

20.30

Susret mladih - FIAT VOLUNTAS TUA

8.00

MISA na Lenišću za † MARKA PATRČEVIĆ

8.00

MISA u Herešinu

9.00

Sastanak ministranata na Lenišću

9.00

RODITELJSKI SASTANAK U HEREŠINU ZA RODITELJE 1,2,4,5,6,7 razreda

10.00

MISA na Lenišću dječja i obiteljska

11.30

MISA na Lenišću za mlade za † MARTINA, MIJU i ŽELJKA LODETA

18.00

VEČERNJICA

18.30

TEMATSKA BRAČNA ZAJEDNICA Tema: NIŠTA NAM NE NEDOSTAJE U BRAKU ALI NISMO SRETNI - ZAŠTO?

Riječ Božja podiže svoj šator među nama grešnicima i potrebnima milosrđa. “Njegovi ga ne primiše” (1,11). I mi ga često odbacujemo, radije ostajemo u zatvorenosti svojih pogrešaka i u tjeskobi svojih grijeha. No Isus ne odustaje i ne prestaje nuditi sebe sama i svoju milost koja nas spašava! Isus je strpljiv, Isus zna čekati, uvijek nas čeka. To je poruka nade, poruka spasenja, stara i uvijek nova. A mi smo pozvani radosno svjedočiti ovu poruku evanđelja života, evanđelja svjetla, nade i ljubavi. (Papa Franjo)

Liturgijski listić 68  

Pastoralno-liturgijski listić župe Bl. Alojzija Stepinca Koprivnica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you