Page 1

ZOV BOŽJE RIJEČI Liturgijski listić župe bl. A. Stepinca, Koprivnica

www.zupa-astepinca-kc.hr

2. NEDJELJA DOŠAŠĆA - A 8. prosinca 2013. - broj 65

U danima njegovim cvjetat će pravda i mir velik dovijeka. Ps 72,7

Obraćenje otvaranje za ono što Bog sprema Drugom nedjeljom ušli smo dublje u došašće kao vrijeme iščekivanja. To ističemo u zbornoj molitvi: “Svemogući i milosrdni Bože, dok hitimo ususret tvomu Sinu, daj da nas zemaljske brige i obveze ne smetu; nebeska mudrost tvoje riječi nek nas uvede u zajedništvo njegove sudbine.” Biblijski odlomci zovu na otvaranje za novost koju Bog sprema. Ova je nedjelja radosni poziv na obraćenje, ne toliko kao odustajanje od grijeha koliko kao otvaranje za novost koju Bog sprema.

1. čitanje: Zemlja će se ispuniti spoznajom Gospodnjom (Iz 11,1-10) U prvom čitanju imamo Izaijinu pjesmu o idealnom vladaru s kojim dolazi mir među ljude. Ona sadrži takve crte budućeg vladara da ih nijedan zemaljski knez ne može u punom stupnju ostvariti. “Na njemu će duh Gospodnji počivat” - Božja snaga koja vodi proroka i kraljeve pri obavljanju njihova poslanja. To su nadahnuta mudrost (mudrost i umnost), odlučnost i sposobnost razborito postupati (savjet i jakost) te pobožnost kao prihvaćanje ovisnosti o Bogu (znanje i strah Gospodnji). Idealnom vladaru vjernost i pravda bit će toliko u srcu kao što mu je blizu odjeća koju oblači. Posljedica pravednog mira koji će zavesti Emanuel bit će izmirenost životinja međusobno i s ljudima. Prorok zaključuje viđenje usklikom: “Zemlja će se ispuniti spoznajom Gospodnjom kao što se vodom pune mora”. U prvom raju čovjek je sve prokockao kad je uzeo plod sa “stabla znanja”. U obnovljenom raju sva će se zemlja ispuniti poznavanjem Boga, sviješću da ljudi o Bogu ovise i spremnošću da vrše njegove zapovijedi. Mir koji Bog sprema po Emanuelu prelazi granice Izraela kao naroda Božjeg i razlijeva se na sve narode zemlje. Taj je Emanuel za nas kršćane Krist nad kojim su anđeli u božićnoj noći pjevali: “... mir ljudima, jer im je naklonjen”. Za takav mir i povjerenje među narodima trebamo se pripraviti obraćenjem.

2. čitanje: Krist spašava sve ljude (Rim 15, 4-9) Ovaj odlomak počinje Pavlovim pozivom “jakima” da podnose slabosti slabih. Pavao moli “Boga postojanosti i utjehe” da raznolikoj crkvenoj zajednici dadne međusobno razumijevanje i slogu kakvu traži Krist Isus. Vjernici i u Crkvi ostaju različiti, ali mogu i trebaju “jednodušno, iz jednog grla slaviti Boga” na svom bogoslužju i u svom življenju nakon liturgije. Osnovno je načelo za vladanje prema drugim ljudima: “Prigrljujte jedni druge kao što je Krist prigrlio vas na slavu Božju.” Uskrsli i raspeti Krist združuje se sa svakim krštenikom. Različnost krštenika čini bogatijom Crkvu kao tijelo Kristovo. Evanđelje: Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu! (Mt 3, 1-12) U današnjem odlomku imamo Matejev prikaz Krstiteljeva djelovanja. Možemo ga podijeliti na: Ivanov isposnički boravak u pustinji, Ivanov poziv umišljenim vjernicima da donose plodove dostojne obraćenja i Ivanovo propovijedanje o skorom nastupu Mesije. Obraćenje uvijek znači povratak Bogu, novo prihvaćanje njegovih zapovijedi. Krstiteljev poziv na obraćenje znači još nešto: poziv na otvaranje novom zahvatu Božjem o Mesijinu nastupu. Božje kraljevstvo, koje Matej iz poštovanja prema Božjem imenu zove nebeskim, jest milosna vladavina Božja nad ljudima i odgovor ljudi Bogu savezniku. Krstitelj se spremno podložio toj Božjoj vladavini i traži da mu se pokornici u tome pridruže. On ujedno najavljuje Mesiju, koji će biti najposlušniji Bogu među sinovima ljudskim i preko kojega će Bog najviše zahvaćati milosno u ljudsku povijest. Obraćenje na koje Krstitelj zove jest otvaranje vjernika za ono što Bog sprema.


Tko još treba Spasitelja?

Liturgijski kalendar

Došašće je vrijeme kad čovječanstvo iščekuje svog Spasitelja. Ima doći Onaj koji će čovjeka spasiti od grijeha. Ali, ako čovjek živi u uvjerenju da u njegovom životu grijeh uopće ne postoji, od čega onda on očekuje spas? I zašto bi onda on uopće čekao nekakvog Spasitelja? Za takvog čovjeka iščekivanje “Onoga koji ima doći” je besmisleno, pa prema tome i nepotrebno.

PONEDJELJAK 9. prosinca BEZGREŠNO ZAČEĆE BDM Post 3,9-15.20; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38

Tko onda čeka malog Isusa? Kome je On uopće važan? Isusa čekaju oni koji su spremni reći “Isuse, oprosti”, oni koji znaju reći “oprosti brate” i “oprosti sestro”. Čekaju ga oni koji su svjesni da su grešnici, ali grešnici koji se zbog svog grijeha ne zatvaraju u sebe, nego podižu svoje oči i svoje ruke prema Onome koji ih jedini može spasiti. Na kraju... Božić, blagdan dolaska Gospodnjeg, najviše iščekuju oni koji su bili na dnu; oni koji su osjetili patnju, tjeskobu i nevolju života, koji su doživjeli “smrt”. Oni najbolje znaju što znači “nanovo se roditi”, oni najbolje znaju što znači biti Otkupljen, što znači biti Spašen. I jedino vam Isus može i želi pomoći da ostvarite svaki vaš san.

UTORAK 10. prosinca Svagdan Iz 40,1-11; Mt 18,12-14 SRIJEDA 11. prosinca Sv. Damaz I. Iz 40,25-31; Mt 11,28-30 ČETVRTAK 12. prosinca BDM Guadalupska Iz 41,13-20; Mt 11,11-15

sati 6.00

MISA ZORNICA na Lenišću za † MARIJU, PAVLA i STJEPANA BUDIN

19.30

KATEKIZAM KATOLIČKE CRKVE Tema: Vjera u osobnom životu uz KKC

20.30

PASTORALNO VIJEĆE Obavezno za sve vijećnike!

6.00 20.30 6.00

19.30 6.00

Da Isus danas dođe... Bi li se presvukao prije nego Ga pustiš unutra? Ili bi sakrio neke časopise i postavio Bibliju na njihovo mjesto? Bi li sklonio svoju svjetovnu glazbu, a izvadio crkvenu pjesmaricu? Bi li mu mogao dopustiti da uđe odmah ili bi ga zavlačio naokolo?

SUBOTA 14. prosinca Liturgija kvatri Čit. iz vl. Misala

Razmišljam … kada bi Spasitelj bio s tobom dan-dva, bi li ti nastavio raditi stvari koje redovito radiš? Bi li nastavio govorio ono što uvijek govoriš? Bi li se tvoj život nastavio kao što živiš svih drugih dana? Bi li poveo Isusa sa sobom svugdje gdje ideš? Ili bi možda promijenio svoje planove tih dana? Bi li ti bilo drago upoznati ga sa svim svojim prijateljima? Ili bi se ponadao da neki neće navraćati dok On ne završi posjet? Bi li ti bilo drago da On ostane s tobom za stalno? Ili bi odahnuo kada konačno ode? Možda bi bilo zanimljivo znati što bi ti stvarno radio, da Isus dođe kao osoba biti neko vrijeme s tobom ...

Došašće ima posebnu čar, jer u to liturgijsko doba na poseban način doživljavamo smisao povijesti. Otkrivamo ljepotu hoda Crkve, cijelog čovječanstva, naroda, civilizacija i kutura po putevima vremena. Taj hod ne završava nikada. Treba se uvijek iznova podići i nastaviti put, otkrivajući smisao cilja vlastitog postojanja i zajedničko obzorje prema kojemu smo se uputili. Papa Franjo u nedjelju 1. prosinca, na Trgu Svetog Petra

NEDJELJA 15. prosinca TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA Iz 35,1-6a.10; Ps 146,6c-10; Jak 5,7-10; Mt 11,2-11

MISA ZORNICA na Lenišću NA NAKANE BL. ALOJZIJA STEPINCA PJEVANJE U HEREŠINU MISA ZORNICA na Lenišću za † ANĐELKU DERGEZ, JANKA i RUŽICU RIBIĆ, MARIJU BUKOVČAN MOLITVENA ZAJEDNICA MISA ZORNICA na Lenišću za † IVANA i VESNU CAREK

19.30

LITURGIJSKA GRUPA

21.00

KLAPSKO PJEVANJE

6.00 PETAK 13. prosinca Sv. Lucija Iz 48,17-19; Mt 11,16-19

Misne nakane i pastoralne aktivnosti

MISA ZORNICA na Lenišću za † OBITELJ KNEŽEVIĆ I ŽIVKOVIĆ

19.00

Cjelonoćno KLANJANJE Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu

20.00

ADVENTSKA DUHOVNA OBNOVA ZA SVE VJERNIKE KOJI TO ŽELE

20.30

Pjevanje župnog zbora

12.00

ZAVRŠETAK DUHOVNE OBNOVE

6.00

MISA ZORNICA na Lenišću za † IVANA TROPŠEKA

9.00

Ministrantski sastanak u Herešinu

9.45

Folklorna skupina “Lojzeki”

10.45

Dječji lektori na Lenišću

11.00

Dječji oratorij za predškolce te za 1. i 2. r.

17.00

Susret mladih 8. razreda

18.00

Susret srednjoškolaca

19.00

Susret studenata i radničke mladeži

20.30

Susret mladih - FIAT VOLUNTAS TUA

6.00

MISA ZORNICA na Lenišću za † BOŽO, DANICA i IVAN BRKLJAČA, MARTIN, BARICA i JOSIP MIHOKOVIĆ

8.00

MISA u Herešinu

9.00

SASTANAK ZA RODITELJE KRIZMANIKA

9.00

Sastanak ministranata na Lenišću

10.00

MISA na Lenišću dječja i obiteljska PREDSTAVLJANJE PRVOPRIČESNIKA

11.30

MISA na Lenišću za mlade (nakana slobodna)

“Budni budite i bdijte!” To je Isusova poruka. Ona je uvijek aktualna. Važno je da to u ovom adventu shvatimo. Tko s ljubavlju bdije, svjetlom Kristovim svijetli, čini djela ljubavi i milosrđa te strpljivo čeka, taj će osjetiti veliku radost kad Krist dođe nagraditi svoje. (p. Mijo Nikić)

Liturgijski listić 65  

Pastoralno-liturgijski listić župe Bl. Alojzija Stepinca Koprivnica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you