Page 1

ZOV BOŽJE RIJEČI

Milostiv je i milosrdan Gospodin, spor na srdžbu, bogat dobrotom. Ps 145,8

Liturgijski listić župe bl. A. Stepinca, Koprivnica

www.zupa-astepinca-kc.hr

31. NEDJELJA KROZ GODINU - C 3. STUDENOGA 2013. - broj 60

S Isusom ulazi spasenje u kuću Isus, koji je upozoravao na opasnost bogatstva, u današnjem evanđelju opaža bogataša Zakeja na smokvi te mu izjavljuje da želi biti njegov gost za vrijeme boravka u Jerihonu. Zakej ga prima sav radostan, jer je u Isusovu postupku uvidio da Bog i njemu nudi oproštenje. Oni koji su Zakeja zauvijek bili otpisali zato što je po zanimanju carinik prigovaraju Isusu što se svratio grešniku. On odgovara: “Danas je došlo spasenje ovoj kući, jer i on je sin Abrahamov!” Starozavjetna podloga ovom događaju u današnjoj liturgiji je razmišljanje o Božjoj blagosti i milosrđu: “Ti si milostiv svima, jer možeš sve, i kroz prste gledaš grijehe ljudima koji su se pokajali!” Tako se u današnjoj liturgiji okupljamo oko Isusa koji uprisutnjuje milosrđe Božje. Zakej je svojim zanimanjem uzdržavao svoju obitelj te svoje ukućane činio materijalno povlaštenima u odnosu na ostale stanovnike Jerihona. Međutim i Zakej i njegovi ukućani nisu bili sretni u srcu. Željeli su se iščupati iz svoje prividne sreće, a sugrađani im to nisu dopuštali. Isus u punoj svijesti svoje povezanosti s Ocem govori da s njime u Zakejevu kuću ulazi spasenje koje oni zahvalno prihvaćaju. Na ovoj misi i mi zahvalno prihvaćamo spasenje koje nam ulazi s Isusom, obnavljamo vjeru u milosrđe Božje prema svima ljudima i primamo zadatak da u svojoj sredini uprisutnjujemo Božje milosrđe.

1. čitanje: Bog je milostiv svima (11,22 – 12, 2) U prikazivanju egipatskih zala, koja su bila kazna za grešan život i izrabljivanje Izraelaca, sveti Mudrac obrazlaže razloge Božje umjerenosti pri kažnjavanju. Bog u svojoj pravdi i moći ne pretjeruje: “Blago kažnjavaš prestupnike, koriš ih i opominješ za grijehe njihove, da se ostave zloće i da se ufaju u tebe, Gospode”. Glavni razlog Božje suzdržljivosti pri kažnjavanju jest ljubav prema svijetu koji je stvorio i uzdržava u postojanju: “Jer ti ljubiš sva bića, i ne mrziš nijedno koje si stvorio... ti štediš sve, jer sve je tvoje, Gospodaru, ljubitelju života...”. Zato Bog ne prestaje ljubiti i kad pripušta prirodne nepogode ili bolest. On to čini da bi ljudi snažnije doživjeli i prihvatili svoju ovisnost o njemu.

Ps: Milostiv je i milosrdan Gospodin (Ps 145, 1-2.8-11.13cd-14)

Psalam 145 je vjerničko iskazivanje hvale Bogu kao gospodaru prirode i svijeta. Iako je kralj, on je u biti samo milosrđe: “Milostiv je i milosrdan Gospodin, spor na srdžbu, bogat dobrotom. Gospodin je dobar svima, milosrdan svim djelima svojim”.

2. čitanje: Ne dajte se pokolebati (2Sol 1, 11 – 2, 8)

2 Solunjanima zove na oprez pri izračunavanju Isusova drugog povratka. Vjernici Soluna razumjeli su Apostolovo propovijedanje i samu 1 Solunjanima kao da uskoro predstoji Dan Gospodnji. Izvor panike i krivih proračuna može biti “neki duh” ili “neka riječ”. “Da vas Bog učini dostojnima poziva”. Taj je kršćanski poziv, poziv na vjeru u Krista. Biti dostojan kršćanskog poziva znači živjeti u skladu s darovanim oproštenjem grijeha te pridruženošću Kristu i Crkvi. Takav poziv traži da se “proslavi ime Gospodina našega Isusa s vama”. Isus se proslavljuje po nama vjernicima ako živimo po svojoj vjeri i svjedočki djelujemo među ljudima.

Evanđelje: Danas je došlo spasenje ovoj kući (Lk 19, 1-10) “Nadcarinik” Zakej želio je vidjeti Isusa”. Želio se iščupati iz svog duhovnog stanja, ali mu sugrađani nisu pružali šansu, iako je bio “sin Abrahamov”. Smokve u Jerihonu imaju dugačke grane i veliko lišće. Na jednu od njih popeo se rimski činovnik Zakej koji je morao prije toga čuti da Isus nikoga ne otpisuje. Na Zakejevu inicijativu Isus odgovara vlastitom; zaustavlja se pod smokvom, oslovljava omraženog suradnika okupacione vlasti osobnim imenom u znak poštovanja, a zatim moli za sebe i Dvanaestoricu smještaj u Zakejevoj kući u toku boravka u Jerihonu. Siromašni prijatelj siromaha moli gostoprimstvo bogataša pomažući mu da se počne bogatiti u Bogu. U ovom radosnom primanju Putnika za Jeruzalem uključeno je kajanje za učinjene grijehe i prihvaćanje oproštenja koje Bog po Isusu nudi. Očito da su ukućani sa Zakejem morali pričati o Proroku iz Galileje koji se prema ljudima iz njihove “klase” ponaša doduše kritično, ali ih ne odbacuje. Ukućani su morali pristati na dijeljenje polovice imanja siromasima. Zato Isus donosi spasenje ne samo domaćinu nego cijeloj obitelji. U stara vremena bilo je nezamislivo da ukućani ne prihvaćaju vjeru domaćina. Vezala ih je s njime ljubav, život pod istim krovom, međusobno povjerenje i česti dijalog o presudnim životnim pitanjima. Zato su Zakejevi ukućani postali dionici spasenja koje je Isus donio domaćinu.


15 stvari koje možemo naučiti od bl. Ivana Pavla II

Liturgijski kalendar

1. Ne mora se sve postići u najkraćem roku. Bog ima svoju jedinicu vremena 2. Rat je zaista veliko zlo, ali ni komunizam nije daleko od toga. 3. Ako ti rano umru roditelji, ne znači da si izgubljen slučaj. 4. Ustrajnom i tihom molitvom može se pobijediti i najveće zlo. 5. Oprosti svome neprijatelju. Čak i ako te želio ubiti. 6. I Slaveni mogu biti poligloti. 7. Milost pretpostavlja narav. Glumački talent dobro dođe i kad si papa. 8. Svijet je zaista globalno selo. Putuj što više možeš. 9. Godine nisu prepreka ako je srce mlado. 10. Bolest nije prepreka ako je duh zdrav.

11. Hrvati su dobri ljudi. Samo ih treba netko malo pogurati i trgnuti. 12. Uči od mudraca, moli s misticima i svecima, budi otvoren za književnike. 13. Osloni se na sve svoje suradnike. 14. Za suradnju i prijateljstvo nacija nije važna kategorija. Ako može Poljak biti prijatelj s Nijemcem, može onda svatko biti svakom prijatelj. 15. Ako Isusa nekad ne razumiješ, pitaj njegovu mamu Mariju. Mame jedine potpuno razumiju svoje sinove. Mladen Milić / vjeraidjela.com / bitno.net

Papa Franjo: Kršćani trebaju ozbiljno shvaćati svoju vjeru

Činiti djela pravednosti znači: štovati Boga: Bog je uvijek prvi! A potom činiti to što nam savjetuje Isus: drugima pomagati. Kad nahranimo gladnoga, u njemu obnavljamo nadu. Ako prihvaćamo vjeru a ne živimo po vjeri, onda smo nesavjesni kršćani. Naše kršćanstvo nikomu ne služi, licemjerno je. Nazivam se kršćaninom, a živim kao poganin. Nedostaje mi uvjerenje svetoga Pavla: Sve sam ostavio i sve smatram smećem samo da zadobijem Krista i da budem s Njim. Valja odstraniti sve ono što nas udaljuje od Isusa Krista i učiniti sve novim: sve je novo u Kristu. Može se to učiniti, učinio je to sveti Pavao i mnogi kršćani: ne samo sveci koje poznajemo, nego i nepoznati, svi oni koji ozbiljno žive kršćansku vjeru. Molimo svetoga Pavla da nam isprosi milost da budemo ozbiljni kršćani, da čvrsto vjerujemo da smo posvećeni krvlju Isusa Krista. Prema propovijedi u kapeli doma Sveta Marta / bitno.net od 25. Listopada 2013.

Misne nakane i pastoralne aktivnosti

PONEDJELJAK 4. studenoga Sv. Karlo Bartolomejski Rim 11,29-36; Lk 14,12-14

19.00

MISA na Lenišću

19.30

KATEHEZA ZA ODRASLE Tema: Kristaloterapija; Praznovjerja; Astrologija; Amajlije; Ogrlice za bebe…

20.30

PASTORALNO VIJEĆE

UTORAK 5. studenoga Svagdan Rim 12,5-16a; Lk 14,15-24

19.00

MISA u bolnici u Kapeli Gospe Lurdske za † JOSIPA PREMCA

19.30

Liturgijska grupa

20.30

PJEVANJE U HEREŠINU

19.00

MISA na Lenišću za † DRAGUTINA MARKEKA

SRIJEDA 6. studenoga Svagdan Rim 13,8-10; Lk 14,25-33 ČETVRTAK 7. studenoga Svagdan Rim 14,7-12; Lk 15,1-10 PETAK 8. studenoga Bl. Gracija Kotorski Rim 15,14-21; Lk 16,1-8;

SUBOTA 9. studenoga POSVETA LATERANSKE BAZILIKE Ez 47,1-2. 8-9.12; ili 1Kor 3,9c-11.16-17 Iv 2,13-22;

U Kristu smo ponovo stvoreni. To što je Krist učinio u nama jest novo stvaranje. Krv nas je Kristova ponovo stvorila. Živjeti kao kršćanin znači jačati vjeru u Krista, u ponovno stvaranje, a s vjerom činiti i djela koja se rađaju iz vjere, djela posvećivanja. Zaista, slabi smo, često griješimo, nesavršeni smo… A što se zbiva na putu posvećivanja? Korak naprijed, korak nazad. Život mi je takav, vjerujem u Isusa Krista, ali živim kako mi je drago. Ne, to nije posvećivanje; tako se ne može! To je besmislica. Ali ako kažeš: „Grješnik sam, slab,“ i uvijek ideš Gospodinu i kažeš mu: „Gospodine, ti si jak, daj mi snage! Ti me možeš izliječiti“. Onda smo na pravom putu.

sati

19.30

19.00

MISA na Lenišću za † VLADIMIRA i MARIJU LJUBIĆ

19.30

PJEVANJE ŽUPNOG ZBORA

21.00

KLAPSKO PJEVANJE

19.00

MISA na Lenišću za † iz OBITELJI AURER, MATICA i DUŠE U ČISTILIŠTU

19.30

Klanjanje Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu

20.30

Pjevanje mladih

7.30

MISA na Lenišću NA NAKANU

9.00

Ministrantski sastanak u Herešinu

9.45

Folklorna skupina “Lojzeki”

10.00

MISA u Domu za starije i nemoćne osobe

10.45

Dječji lektori na Lenišću

11.00

Dječji oratorij za predškolce te za 1. i 2. r.

11.15

Dječji zbor “Stepinčevci”

11.30

KRŠTENJE: SVEN SEFIĆ

17.00

Susret mladih 8. razreda

18.00

Susret srednjoškolaca

19.30

Susret studenata i radničke mladeži

20.30

NEDJELJA 10. studenoga 32. KROZ GODINU 2Mak 7,1-1.9-14; Ps 17,1.5-6. 8b.15; 2Sol 2,16-3,5; Lk 20,27-38

MOLITVENA ZAJEDNICA –

Pozivam sve koji žele doživjeti živi susret s Isusom u molitvi. Kruno, župnik.

Susret mladih - FIAT VOLUNTAS TUA

8.00

MISA na Lenišću, jutarnja na nakane štovatelja Bl. Alojzija Stepinca

8.00

MISA u Herešinu

9.00

Sastanak ministranata na Lenišću

10.00

MISA na Lenišću dječja i obiteljska

11.30

MISA na Lenišću za mlade

18.00

VEČERNJICA

18.30

TEMATSKA BRAČNA ZAJEDNICA Tema: BRAČNI ODNOS OSNOVA JE SKLADNE I SREĐENE OBITELJI

Ne bojte se reći Isusu da ga ljubite, pa i kad to ne osjećate. To je sredstvo da prisilite Isusa da vam pomogne, da vas nosi kao malo dijete koje je odveć slabo da hoda. Isus ne gleda toliko na veličinu djela niti na njihovu teškoću koliko na ljubav koja potiče na ova djela. Sveta Mala Terezija

Liturgijski listić 60  
Liturgijski listić 60  

Pastoralno-liturgijski listić župe Bl. Alojzija Stepinca Koprivnica

Advertisement