Page 1

ZOV BOŽJE RIJEČI Liturgijski listić župe bl. A. Stepinca, Koprivnica

www.zupa-astepinca-kc.hr

30. NEDJELJA KROZ GODINU - C 27. LISTOPADA 2013. - broj 59 Ove nedjelje liturgija nas poučava što je prava molitva – kakav je Bog prema molitelju i kakav molitelj treba biti prema Bogu. Bog vidi svačije srce i ne zavarava ga izvanjska strana našega stava. Ponizna osoba koja priznaje svoju krhkost i grješnost bit će uslišana u svojim potrebama.

1. čitanje: Molitva poniznog prodire kroz oblake (Sir 35,12-14.16-18)

U ovom odlomku mudrac Sirah poučava o ispravnom bogoslužju – upozorava da bi sami izvanjski obredi bez raspoloženja duha i srca bili izrugivanje prave religioznosti, bez obzira bilo u bogoslužju bilo u molitvi. Jedno od područja na kojem bi vjernici mogli formalistički obavljati obrede je i molitva. Bog ne priznaje čast staleža, naobrazbe, bogatstva, dobi. Nije pristran kao ljudi. Ako mu se može predbaciti neka pristranost onda je to zauzimanje za siromahe, jer je u sukobu bogatih i siromašnih Bog na strani siromaha, udovica i sirota. Bog čuje vapaj ojađenih. Čovjek se u molitvi ne smije hvaliti svojim duhovnim i materijalnim uspjesima, svojom pobožnošću i vrlinama. Molitva iznad svega treba biti ponizna. Takvu molitvu Bog čuje i uslišava.

Ps: Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba (Ps 34, 2-3.17-19.23) Blagoslivljat ću Gospodina u svako doba, njegova će mi hvala biti svagda na ustima! Nek se Gospodinom duša moja hvali, nek čuju ponizni i nek se raduju! Blizu je Gospodin onima koji su skršena srca, a klonule duše spasava. Gospodin izbavlja duše slugu svojih.

2. čitanje: Čeka me vijenac pravednosti (2Tim 4, 6-8.16-18)

U prvom dijelu teksta ovonedjeljnog drugog čitanja autor svraća pozornost na ono bitno u što je Pavao uložio svoje djelovanje. Njegov život bio je ‘borba’ i ‘utrka’. Pavao sav svoj život vrednuje kao trajnu samožrtvu Bogu. I smrt također vrednuje žrtveno: ona je kao žrtva ljevanica – dovršava i usavršava bo-

Jadnik vapi i Gospodin ga čuje goslužnu žrtvu svega njegova života. Pavao na kraju zna da će konačno primiti pobjednički ‘vijenac’ zato što je ‘vjeru sačuvao’. Proslava je namijenjena svima ‘koji s ljubavlju čekaju Isusov Pojavak’, tj. njegov ponovni slavni dolazak i potpunu uspostavu Božjega kraljevstva. U drugom dijelu teksta pisac ocrtava Pavlovu sudbinu u rimskom zatvoru. Pavao je pred smrt proživljavao osamljenost slično onoj koju je doživio i Isus Krist, ali se i on vjerom predao u Božje ruke.

Evanđelje: Bože, milostiv budi meni grešniku! (Lk 18, 9-14)

Pred Bogom koji nas dobro poznaje ne smijemo isticati svoje zasluge, već radije priznajemo svoj grijeh i svoju slabost. U svakome od nas krije se farizej iz evanđeoske parabole, jer smo svi skloni vidjeti nedostatke drugih i isticati svoje vrline. Farizejeva molitva je monolog u kojem zahvaljuje Bogu što nije grabežljivac, nepravednik, preljubnik ‘kao ostali ljudi’ ili ‘kao ovaj carinik’ (Lk 18,11). Zatim ističe što jest, hvaleći se pred bogom, da posti dvaput tjedno i da daje desetinu od uroda i prihoda za vjerske potrebe. On nije lagao, jer je stvarno bio takav snagom pripadnosti farizejskom staležu. Ipak njegova molitva nije bila uslišana, jer samo podsjeća Boga na svoja dobra djela i tako očituje svoje grešno samopouzdanje ostajući u stanju precjenjivanja sebe i podcjenjivanja drugih osoba. Dok je carinik, svjestan svojega stanja, stajao izdaleka u hramu i ne usudivši se ni očiju podignuti k nebu kajao se za svoje grijehe. Suzdržavala ga je ponizna savjest, ali ga je približavala iskrena pobožnost. Udara se u prsa u znak spremnosti na obraćenje i pozitivnu promjenu. Bogu se svidjela poniznost carinika iako je živio u grijehu, a ne oholost farizeja koji je činio dobra djela. Zato Isus zaključjuje da je carinik ‘opravdan’, a ne farizej i nadodaje: „Svaki koji se uzvisuje, bit će ponižen; a koji se ponizuje, bit će uzvišen.“ (Lk 18,14). A ta opravdanost se sastoji u uslišanju molitve i u oproštenju grijeha koje dariva jedini Bog.


Liturgijski kalendar

Kako moliti misijsku krunicu? Misijska krunica potiče molitve za misije, za pravdu i za cijeli svijet. Zrnca krunice u različitim bojama simboliziraju napore misionara u cijeloj Crkvi na svakom od pet kontinenata. Molimo Isusa, po Mariji.

1. otajstvo (zeleno: Afrika)

Prinosimo sve žitelje Afrike i njihove nakane. Sjetimo se i misionara koji trenutno djeluju tamo. Jedan od najgorih oblika modernog ropstva je trgovanje ljudima. To je sakupljanje, transfer i prodaja slabih i ranjivih ljudi - žena, djece i muškaraca - pomoću različitih načina prijevare i otmice. Držani su u zatočeništvu često u neljudskim uvjetima. Molimo za žrtve trgovanja i za one koji rade da ih oslobode tog groznog ropstva.

2. otajstvo (crveno: Amerika) Prinosimo žitelje Amerike i njihove nakane. Sjetimo se i misionara koji djeluju tamo. U našem modernom svijetu, mnogi siromašni i potlačeni su emigranti. Molimo za 190 milijuna emigranata u našem svijetu danas, da svi oni koji migriraju u potrazi za boljim životom iskuse dobrodošlicu i pravdu u njihovim novim domovinama.

3. otajstvo (bijelo: Europa) Prinosimo žitelje Europe i njihove nakane. Sjetimo se i misionara koji trenutno djeluju tamo. Molimo za sve one koji pate zbog bolesti u našim obiteljima, u našim zajednicama, na našem svijetu. Na poseban način molimo za one koji boluju od AIDS-a.

4. otajstvo (plavo: Oceanija) Prinosimo žitelje Oceanije i njihove nakane. Sjetimo se i misionara koji trenutno djeluju tamo. Mnogi na našem svijetu su i dalje žedni za Radosnom vijesti Kraljevstva nebeskog. Slično, mnogi su i fizički žedni i nemaju dostupa dovoljnoj količini pitke vode. Molimo za njih.

5. otajstvo (žuto: Azija) Prinosimo žitelje Azije i njihove nakane. Sjetimo se i misionara koji trenutno djeluju tamo. Ne moramo ići po svijetu u druge zemlje da bi radili misijski posao. Postoji „svijet“ oko nas, „svijet“ u našim obiteljima i našim zajednicama, u našem svakodnevnom životu, gdje treba širiti Evanđelje. Molimo za sve kršćane da da budu misionari na izgradnji Kraljevstva Božjeg.

Misne nakane i pastoralne aktivnosti

19.00

MISA na Lenišću

19.30

BIBLIJSKA GRUPA Tema: BOŽJA RIJEČ U LJUDSKIM RUKAMA – vodi vlč. Krunoslav Pačalat, župnik

20.30

SASTANAK KARITASA: pozivamo sve zainteresirane da se uključe

UTORAK 29. listopada Svagdan Rim 8,18-25; Lk 13,18-21

19.00

MISA u bolnici u Kapeli Gospe Lurdske za † JOSIPA PORKOLABA

19.30

Liturgijska grupa

20.30

PJEVANJE U HEREŠINU

SRIJEDA 30. listopada Svagdan Rim 8,26-30; Lk 13,22-30

19.00

MISA na Lenišću za †

19.30

MOLITVENA ZAJEDNICA – pozivam sve koji žele doživjeti živi susret s Isusom u molitvi da nam se pridruže u molitvi. Kruno, župnik.

18.15

Svečani završetak listopadskih pobožnosti

19.00

MISA na Lenišću (nakana slobodna)

19.30

PJEVANJE ŽUPNOG ZBORA

21.00

KLAPSKO PJEVANJE

PONEDJELJAK 28. listopada SV. ŠIMUN I JUDA Ef 2,19-22; Lk 6,12-19

ČETVRTAK 31. listopada Svagdan Rim 8,31b-39; Lk 13,31-35

PETAK 1. studenoga SVI SVETI Otk 7,2-4.9-14; 1Iv 3,1-3; Mt 5,1-12a PRVI PETAK

SUBOTA 2. studenoga Spomen svih vjernika pokojnika DUŠNI DAN Job 19,1.23-27a; Rim 5,5-11; Iv 6,37-40 PRVA SUBOTA

Misao na sve svete potiče nas na razmišljanje kako naš život mora biti svet i dobar, shvaćen u funkciji budućega života te kako imamo odgovornost da ga postignemo. Molimo za naše pokojne, ali i za njihovu duhovnu pomoć! Gospa, Kraljica neba, neka primi te naše molitve te od njih načini most između sadašnjega i onoga budućega života; neka nam bude Majka i u nebeskom životu!

sati

NEDJELJA 3. studenoga 31. KROZ GODINU Mudr 11,22-12,2; Ps 145,1-2. 8-11.13cd-14; 2Sol 1,11-2,2; Lk 19,1-10

7.00

Ispovijed i pobožnost prvog petka na Lenišću

8.00

MISA na Lenišću

9.00

Ispovijed i pobožnost prvog petka u Herešinu

9.30

MISA i blagoslov groblja poslije mise u Herešinu

15.00

Ispovijed i pobožnost prvog petka u Domu za starije i nemoćne osobe

16.00

MISA u Domu za starije i nemoćne osobe

20.30

Pjevanje mladih

7.30

MISA na Lenišću za duše u čistilištu

9.00

MISA u Herešinu za duše u čistilištu

9.00

Ministrantski sastanak u Herešinu

9.45

Folklorna skupina “Lojzeki”

10.00

MISA u Domu za starije i nemoćne osobe

10.45

Dječji lektori na Lenišću

11.00

Dječji oratorij za predškolce te za 1. i 2. r.

11.15

Dječji zbor “Stepinčevci”

15.00

KRŠTENJE: MARTA KUČKO

17.00

Susret mladih 8. razreda

18.00

Susret srednjoškolaca

19.30

Susret studenata i radničke mladeži

20.30

Susret mladih - FIAT VOLUNTAS TUA

8.00

MISA na Lenišću, jutarnja za † KATARINU CILER

8.00

MISA u Herešinu

9.00

Sastanak ministranata na Lenišću

10.00

MISA na Lenišću dječja i obiteljska

11.30

MISA na Lenišću za mlade

18.00

VEČERNJICA

Liturgijski listić 59  
Liturgijski listić 59  

Pastoralno liturgijski listić župe Bl. Alojzija Stepinca iz Koprivnice

Advertisement