Page 1

ZOV BOŽJE RIJEČI Liturgijski listić župe Bl. A. Stepinca, Koprivnica

www.zupa-astepinca-kc.hr

24. NEDJELJA KROZ GODINU - C 15. RUJNA 2013. - broj 53 Izl 32,7-11.13-14; Ps 51,3-4.12-13.17.19; 1Tim 1,12-17; Lk 15,1-32

Bog se raduje što može opraštati Prvo čitanje: I ražali se Gospodin

(Izl 32, 7-14)

U prvom čitanju na Mojsijevu molbu Bog odustaje od kažnjavanja Izraelaca koji su se počeli klanjati zlatnom teletu. Bog otkriva Mojsiju grijeh njegova naroda: prekršili su glavnu zapovijed i on namjerava razoriti takav grešni narod a od Mojsija načiniti novi. Sjećajući se da mu se Bog objavio kao Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev koja jest tu da pomaže, Mojsije je u trenutku najave kazne vjerovao da Bog i dalje ostaje pun sućuti prema ljudima. Razlog njegova posredovanja za grešne sunarodnjake može biti trostruk: spasenje njega i njegove obitelji bez cijelog naroda ne bi bilo pravo spasenje; narod koji bi se od njega razvio obuhvaćao bi jednako u svojoj sredini grešne pripadnike; on sam osjeća se solidaran s grešnom braćom i sestrama. Tako Mojsije doživljava Boga kao puna sućuti: “I ražali se Gospodin pa ne učini zlo kojim se bijaše zaprijetio svome narodu”. Za razliku od poganskih bogova - osobito iz helenističkog razdoblja koji su apatični tj. bezosjećajni, Bog objave je pun sućuti prema grešnim ljudima.

Drugo čitanje: Dođe spasiti grešnike, od kojih sam ja prvi (1 Tim 1, 12-17) Ovaj odlomak je dio odsjeka o krivim učiteljima. Apostol gleda svoj život prije doživljaja pred Damaskom kao vrijeme nevjere, iako je bio sljedbenik religije Boga jedinoga. Nije vjerovao u Božje djelo izvedeno po Kristu raspetom i uskrišenom. To je u njegovu životu bilo razdoblje “hulitelja, progonitelja, nasilnika”. Zahvalan je za pomilovanost, spašenost i postavljenost u službu misionara pogana. Dvaput u ovom kratkom odlomku ističe da je pomilovan. Sebe smatra primjerom Božje strpljivosti i poticajem da i drugi očekuju Božje milosrđe: “A pomilovan sam zato da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost”. On svojim vjerničkim življenjem i apostolskim djelovanjem želi biti odraz Boga koji je strpljiv i milosrdan.

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje! Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti! Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni! Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene! Ps 51,3-4.12-13

Evanđelje: Na nebu će biti radost zbog jednog obraćena grešnika (Lk 15, 1-32) U evanđelju Luka donosi tri Isusove parabole o Božjem milosrđu: izgubljena i pronađena ovca, izgubljena i pronađena drahma, izgubljeni i pronađeni sin. Sve tri su Isusov odgovor protivnicima koji su se ljutili što za njim idu “svi carinici i grešnici” a on ih “prima i blaguje s njima”. U sve tri je naglašena radost nad nečim što je bilo izgubljeno pa je opet pronađeno. Isus svojim ponašanjem i svojim parabolama objavljuje Oca koji je milosrdan i raduje se povratnicima. Na sve tri parabole ove nedjelje nastojmo doživjeti Božju radost pri opraštanju: “Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda, ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga”. Tako nas danas Uskrsli okuplja da se radujemo s Bogom koji je milosrdan najprije prema svakome od nas osobno, a onda prema svima ljudima. Bog je milosrđe. On je uvijek okrenut prema nama, svojim sinovima i kćerima, koji Mu nedostaju. Naša je odsutnost za Njega neizlječiva bol. Njegova patnja zbog gubljenja bilo koga od nas, objavljuje svima vrijednost koju svatko od nas ima u Njegovim očima. Ta sigurnost moći Božje ljubavi koja nas dolazi tražiti tamo gdje smo izgubljeni i Njegova radost zbog toga što nas je pronašao, izvor je obraćenja našega srca. Obraćenje uključuje prepoznavanje vlastite izgubljenosti i, više nego naš povrtak Bogu, prihvaćanje je Njega koji nas dolazi tražiti. Kao što se ovca nije sama vratila u ovčinjak, niti se drahma sama vratila u torbicu, nego su jednostavno pronađene upravo jer su bile izgubljene, i mi trebamo Bogu dopustiti da nas pronađe. Obratiti se znači odvratiti pogled od vlastitoga „ja“ prema Bogu i vidjeti, umjesto vlastite golosti, Njegovo oko koje nas uvijek gleda s ljubavlju. U nama se rađa novi život, život pun smisla. To je obraćenje cijeloga našeg bića. Tada se naše srce rastapa.


Papa Franjo: Ako te tvoje pobožnosti ne vode Kristu, nešto nije uredu

Liturgijski kalendar PONEDJELJAK 16. rujna Sv. Kornelije i Ciprijan 1Tim 2,1-8; Lk 7,1-10

UTORAK 17. rujna Sv. Robert Bellarmino 1Tim 3,1-13; Lk 7,11-17 SRIJEDA 18. rujna Svagdan 1Tim 3,14-16; Lk 7,31-35

Ima i drugih kršćana bez Krista a to su oni koji traže samo pobožnost, a ne Isusa. Ako te tvoje pobožnosti vode Isusu, onda je u redu. Ali ako ostaješ samo pri pobožnosti, onda nešto nije u redu.

Pravilo je ovo: dobar sam kršćanin i na pravom sam putu, ako činim ono što dolazi od Isusa i ono što me vodi Isusu, jer On je središte. A znak je ovaj: jesam li kadar štovati Isusa; klanjati se pred Isusom. Neka nam Gospodin udijeli milost da shvatimo da je On Gospodin – jedini Gospodin. I neka nam podari milost da ga ljubimo, slijedimo i da idemo putom koji nas je On naučio. (rv/bitno.net) (papa Franjo, 7. rujna, u kapeli Doma Sveta Marta)

19.00

MISA na Lenišću za † DANICU LONČAR

19.30

KATEHEZA ZA ODRASLA Tema: Vjera i spoznaja Boga

20.30

KOORDINACIJSKO VIJEĆE

19.00

MISA na Lenišću (nakana slobodna)

19.00

MISA u bolnici

19.30

Liturgijska grupa (pripr. za 25. nkg)

20.30

PJEVANJE U HEREŠINU

7.30

MISA na Lenišću (nakana slobodna) MISA na Lenišću (nakana slobodna)

19.30

MOLITVENA ZAJEDNICA

20.30

BIBLIJSKA ZAJEDNICA Tema: UVOD I UPOZNAVANJE SA TEMAMA

ČETVRTAK 19. rujna

19.00

MISA na Lenišću (nakana slobodna)

19.30

PJEVANJE ŽUPNOG ZBORA

1Tim 4,12-16; Lk, 36-50

21.00

KLAPSKO PJEVANJE

PETAK 20. rujna Sv. Andrija Kim Taegon i drugovi 1Tim 6,2c-12; Lk 8,1-3

19.00

MISA na Lenišću za † MARGITU I IVANA TIŠLJARIĆ

19.30

Klanjanje Isusu u Presvetom Oltarskom Sakramentu

21.00

Pjevanje mladih

SUBOTA 21. rujna SV. MATEJ, apostol i evanđelist Ef 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13

Ima zatim i kršćana bez Krista – primjerice – oni koji traže rijetke, posebne stvari; oni koji idu za privatnim objavama, a Objava je završena s Novim zavjetom. Takvi su kršćani željni „spektakularne objave; novih stvari“. Njima preporučujem da u ruke uzmu Evanđelje. Ali, oče, koje je pravilo da se bude kršćanin s Kristom, a ne bez Krista? A koji je znak da sam kršćanin s Isusom?

Misne nakane i pastoralne aktivnosti

19.00

Sv. Januarije

Kršćanin nikada ne smije zaboraviti da je središte njegova života Isus Krist. Isus je središte, Isus je Gospodin. A ipak tu zbilju ne shvaćamo uvijek dobro; ne shvaća se tako lako. Isus nije bilo kakav gospodin, nego je Jedincati, jedini Gospodin. On je središte koje nas obnavlja i učvršćuje; to je Gospodin – središte. Ako u središtu nije Isus, bit će stvari. Stoga susrećemo mnoge kršćane bez Krista, bez Isusa. Takvi kršćani svoju religioznost vide u brojnim zapovijedima. Takvi uvijek govore: „Trebam učiniti ovo i ono“… Oni su kršćani po vanjštini… a često zanovijetaju: Zašto to činiš? Ne to nego ovo treba činiti! Zašto? Ne znam, ali se mora činiti! A gdje je Isus u svemu tome? Zapovijed je vrijedna ako dolazi od Isusa: činim ovo jer to Gospodin želi. Kršćani bez Krista ne znaju objasniti zašto nešto čine.

sati

NEDJELJA 22. rujna 25. KROZ GODINU Am 8,4-7; Ps 113, 1-2.4-8; 1Tim 2,1-8; Lk 16,1-13

7.00

Izlet folklorne skupine “LOJZEKI”

7.00

Pobožnost Majci Božjoj

7.30

MISA na Lenišću (nakana slobodna)

10.00

Župna kateheza u Herešinu za 2. i 4. razred

11.00

Župna kateheza u Herešinu za 5. i 6. razred

10.45

Dječji lektori na Lenišću

11.00

Dječji oratorij za predškolce te za 1. i 2. r.

11.15

Dječji zbor “Stepinčevci”

11.30

KRŠTENJE: LUKA VRCELJ

16.00

KRŠTENJE: 1. LETICIJA PINTARIĆ–CERJAN 2. TENA POSAVEC

17.00

Susret mladih za 8. razred

18.00

Susret srednjoškolaca

19.30

Susret studenata i radničke mladeži

20.30

Molitveni susret mladih FIAT VOLUNTAS TUA

8.00

MISA na Lenišću, jutarnja NA NAKANU

8.45

Sastanak ministranata u Herešinu

9.00

Sastanak ministranata na Lenišću

9.30

MISA u Herešinu

10.00

MISA na Lenišću dječja i obiteljska

11.30

MISA na Lenišću za mlade

17.00

MISA u Domu za starije i nemoćne osobe

18.00

Pjevana večernjica na Lenišću

18.30

OBITELJSKA ZAJEDNICA

Liturgijski listić br. 53  
Liturgijski listić br. 53  
Advertisement