Page 1

Hammaren EN TIDNING FRÅN HAMMARÖ KOMMUN • juni 2014

Besök i nya Bärstadsskolan GLAD SOMMAR!

CLEVETRÄFFEN – ny mötesplats i centrum

HÄR VÄLJER DU – hitta din vallokal


Hammaren ges ut av Hammarö kommun

Sedan sist... • Hammarö kommun publicerade nya www.hammaro.se den 31 mars. En modern webbplats som fungerar lika bra om du öppnar den i mobilen, plattan eller datorn. Du kan också föra dialog med oss direkt på webbplatsen och sidor som du besöker ofta kan du spara under Mina sidor. • 25 maj var det val till Europaparlamentet. På Hammarö var valdeltagandet högre än vid förra EU-valet 2009. 54,4% av de röstberättigade i kommunen tog chansen att göra sin röst hörd. Högsta siffran i Värmland. • 98 procent av de tillfrågade i Svenskt Kvalitetsindex senaste undersökning kan tänka sig att rekommendera Hammarö som en plats att flytta till, det är sjätte plats i landet. Och vi hamnar på en mycket fin femte plats i Sverige när Hammaröborna får bedöma den kommunala servicen. Detta är vi mycket stolta över! • I årets Öppna jämförelser av grundskolan från Sveriges Kommuner och Landsting syns det att tidigt stöd ger resultat. I årskurs 6 rankas Hammarö kommun på första plats i nationella prov i matematik och engelska. I svenska som nummer 9 i landet.

Ansvarig utgivare och redaktör: Katarina Adolfson katarina.adolfson@hammaro.se Omslagsbild: Elin Karlén Gustafsson Foto: Andreas Öhman Grafisk form: Maria K-Back, Whiter Shade Tryck: Strokirk-Knappen, Karlstad Telefon: 51 50 00 E-post: info@hammaro.se Facebook: www.facebook.com/ hammaro.se Hemsida: www.hammaro.se

• Hammarö var första kommun någonsin som inte fick någon anmärkning på kommunnivå efter regelbunden tillsyn av Skolinspektionen. Fantastiskt resultat! • Tack vare miljömedvetna Hammaröbor som värnar vår gröna ö var det Hammarö som hade högst andel nyregistrerade miljöbilar 2013 i Sverige. Hela 21,3 procent av de nyregistrerade bilarna på Hammarö under 2013 var miljöbilar. Genomsnittet för hela Sverige var 10 procent. Bra jobbat Hammaröbor! • 5-10 maj genomfördes Skräpplockardagarna på Hammarö. Totalt deltog 2 000 personer och vi samlade totalt in cirka 50 säckar skräp. Tillsammans håller vi Hammarö rent! • Hammarö har fått förnyat förtroende som Fairtrade City! Det firade vi genom att bjuda på Fairtrade-fika, erbjuda försäljning av Fair trade-produkter och Fair trade-pyssel för alla barn i Skoghalls centrum på World Fair Trade Day den 10 maj. 

Redaktören tipsar... Lukten av grillat sprider sig genom kvarteren, en mygga surrar strax intill mitt öra och i naturen finns en fantastisk palett av gröna nyanser. Nu gäller det att njuta så mycket som möjligt och ta vara på alla soliga dagar och kvällar. handlar en hel del om det kommande valet till riksdag, kommun och landsting. Frågor som Hur fungerar förtidsröstningen? och Var kan jag rösta? kommer du att få svar på. Du får också en inblick i uppdraget att vara röstmottagare, en viktig uppgift för att guida oss i vallokalen. Fakta om din och de andra vallokalerna på Hammarö hittar du på en karta på sidan 4. Och hur många är det egentligen som har

DETTA NUMMER AV HAMMAREN

2  •  HAMMAREN juni 2014

r.

iljöbila

ndel m Högst a

möj­lighet att rösta i respektive valdistrikt? Förutom valet får du även veta mer om arbetet med att dokumentera Hammarös kulturhistoria samt göra ett besök i nya Bärstadsskolan som snart kommer att stå klar. Det finns så klart en hel del annat också. Ta med Hammaren till hängmattan, bläddra i den och läs i lugn och ro.  Jag önskar dig en glad sommar! KATARINA ADOLFSON, REDAKTÖR


Supervalåret 2014

Val till riksdag, kommun och landsting 14 september Nu är det dags för det andra valet under supervalåret 2014 — val till riksdag, kommun och landsting. Ett val där din röst spelar roll för demokratin. text KATARINA ADOLFSON VART FJÄRDE ÅR HÅLLS ALLMÄNNA VAL i Sverige. Det är då vi väljare ska utse vilka företrädare som ska representera oss i de beslutande församlingarna under de kommande fyra åren. En viktig uppgift med andra ord. De svenska allmänna valen grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta. – Allt är noga förberett, det är viktigt att valet går rätt till, säger Margareta Ivarsson som är ordförande i valnämnden i Hammarö kommun. Ett val har redan genomförts i år, val till Europaparlamentet den 25 maj, men det brukar vara fler som röstar under valet till riksdag, kommun och landsting. På Hammarö är cirka 11 500 personer röstberättigade och dessa fördelas på åtta valdistrikt.

Val till riksdagen • Det finns 349 platser i riksdagen. • Antalet platser ett parti får står i proportion till antalet röster som partiet fått. • Ett parti måste få minst fyra procent av rösterna för att komma in i riksdagen.

När vi väljare har gjort vårt och lagt vår röst i respektive val, då börjar ett stort och viktigt jobb – rösträkningen. Varje röst räknas två gånger och all rösträkning är offentlig. Vem som helst kan komma och se på hur det går till. Första gången räknas rösterna direkt efter att vallokalerna stängt på valdagen. Då har även de flesta förtidsröster levererats till respektive vallokal. Sedan räknas rösterna ännu en gång på länsstyrelsen. På onsdagen efter valdagen räknas de förtidsröster som inte hann komma till vallokalerna på valdagen, till exempel förtidsröster som gjordes på valdagen fast i en annan kommun. Det är valnämnden i Hammarö kommun som genomför denna så kallade preliminära rösträkning. – Då räknas inte rösterna per valdistrikt utan för hela kommunen för att inte valhemligheten ska röjas, berättar Margareta Ivarsson. Ett preliminärt valresultat brukar komma redan under valnatten, men det slutliga resultatet efter räkning hos länsstyrelsen brukar vara klart cirka tio dagar efter valet. BIDRA TILL DEMOKRATIN både på riks-, regional och lokal nivå

– rösta i de allmänna valen den 14 september. 

Val till kommunfullmäktige • Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. • Hammarö kommunfullmäktige består av 31 ledamöter.

Tappat bort röstkortet? Kontakta kommunens kontaktcenter, Hammarö bibliotek eller valmyndig­ hetens servicetelefon 020-825 825. Läs gärna mer på valmyndighetens sida www.val.se

Kalender SLUTET AV AUGUSTI – röstkort skickas ut till dig som får delta i valet 27 AUGUSTI – du kan börja förtids­rösta på Hammarö bibliotek. 14 SEPTEMBER – VALDAG. Vallokalerna är öppna klockan 08-20.

Ta med när du röstar • Id-handling • Röstkort (krävs inte i vallokal på valdagen)

HAMMAREN juni 2014  •  3


Supervalåret 2014

Här väljer du! Hammarö är indelat i åtta valdistrikt. Här ser du indelningen, fakta om varje distrikt samt vilken vallokal som tillhör distriktet.

5 1

4 2

!

6 3

7 8

FÖRTIDSRÖSTNING Hammarö bibliotek Skogåsvägen 3

1. SKOGHALL Röstberättigade: cirka 1300, 5% förstagångsväljare. Valdeltagande 2010: 77% VALLOKAL: Vårdcentralen Skoghall 2. HAGA Röstberättigade: cirka 1 500, 4,5% förstagångsväljare. Valdeltagande 2010: 85% VALLOKAL: Lillängsskolans matsal 3. GUNNARSKÄR Röstberättigade: cirka 1 400, 6% förstagångsväljare. Valdeltagande 2010: 89% VALLOKAL: Mörmoskolan 7-9 matsalen

4  •  HAMMAREN juni 2014

4. MÖRMON Röstberättigade: cirka 1400 5,5% förstagångsväljare. Valdeltagande 2010: 82% VALLOKAL: Folkets Hus 5. KLÖVERUD Röstberättigade: cirka 1 500, 5% förstagångsväljare. Valdeltagande 2010: 89% VALLOKAL: Förskolan Stjärnhimlen 6. HAMMAR Röstberättigade: cirka 1 300, 5% förstagångsväljare. Valdeltagande 2010: 92% VALLOKAL: Arken

7. LÖVNÄS Röstberättigade: cirka 1 300, 8% förstagångsväljare. Valdeltagande 2010: 92% VALLOKAL: Hammarlundens skola F-6, matsalen 8. HALLERSRUD Röstberättigade: cirka 1 700, 5% förstagångsväljare. Valdeltagande 2010: 88% VALLOKAL: Hallersruds skola Totalt antal röstberättigade på Hammarö: cirka 11 500, 5,5 % är förstagångsväljare. Valdeltagande 2010: 87%


Supervalåret 2014 Du som inte har möjlighet att rösta i din vallokal på valdagen behöver inte avstå. Du kan nämligen förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. På Hammarö kommer förtidsröstningen ske i Hammarö bibliotek i Skoghall. text & foto ELIN KARLÉN GUSTAFSSON

Förtidsrösta i valet av de som vågar sig på att förtidsrösta i årets val till riksdag, kommun och landsting. – Jag ser bara fördelar med att förtidsrösta. Jag kommer inte att ha möjlighet att rösta i min tillhörande vallokal på själva valdagen. Och när jag redan vet vad jag ska rösta på, varför ska jag vänta? Andreas jobbar som elektriker och lägger mycket tid på politik på sin fritid. Andreas är ledamot i verkställande utskottet och fackligt politisk representant för Elektrikerna i Värmland. Riksdagsvalet i september blir första valet som Andreas själv är aktiv inom politiken och ser förtidsröstning som en stor fördel. – När man har möjlighet att förtidsrösta tror jag att antalet röster kommer att öka. Nu kommer man inte undan längre bara för att man inte har möjlighet att rösta på själva valdagen. Kan man rösta tycker jag att det är en skyldighet. Vill man vara med att påverka är det bästa sättet att göra det på!

ANDREAS HELLGREN ÄR EN

röst och göra ett nytt val. Det andra valet måste då ske på själva valdagen i den vallokal som står på ditt röstkort. Det går alltså inte att ångerrösta genom att förtidsrösta två gånger, då blir båda rösterna underkända. ÄR MAN UTOMLANDS kan man även rösta i det land man befinner sig i. Röstmottagningen utomlands startar vid olika tidpunkter och pågår under olika lång tid. Det enda du behöver tänka på när du ska förtidsrösta är att det krävs att du har med dig både id-handling och röstkort.

Har du inte tillgång till en id-handling kan du låta en annan person som har idhandling intyga din identitet. Själva röstningen går till på precis samma sätt som på själva valdagen. Du som väljare lämnar din röst till röstmottagaren och rösten skickas vidare till vallokalen i det distrikt som du bor i. På själva valdagen prickas du som väljare av i röstlängden och ditt valkuvert läggs ner i valurnan tillsammans med de andra väljarnas röster. HAR DU INTE MÖJLIGHET att rösta på själva valdagen? Gör som Andreas – förtidsrösta! 

Andreas Hellgren är en av de Hammaröbor som väljer att förtidsrösta.

kan du börja förtidsrösta och röstningslokalerna runt om i landet är öppna ända fram till slutet på själva valdagen. Skulle du ångra din förtidsröst finns möjligheten till ångerrätt, att stryka din

FRÅN OCH MED DEN 27 AUGUSTI

HAMMAREN juni 2014  •  5


Supervalåret 2014

Hammarös vägvisare genom val-djungeln text ELIN KARLÉN GUSTAFSSON foto KJELL NILSSON

Att veta hur man ska gå till väga när själva röstningen väl ska ske är inte alltid så lätt. Röstkort och id-handling ska visas upp, partier och personer ska kryssas i och det är valsedlar som ska läggas i olika valkuvert med olika färger. Men ta det bara lugnt! Det finns alltid hjälp att få.

RÖSTA PÅ GUNNARSKÄRSGÅRDEN OCH BJÖRKHAGSGÅRDEN 6  •  HAMMAREN juni 2014

finns det röstmottagare som guidar dig genom röstningen. Erik Söderström är en av de som kommer hjälpa Hammaröborna under valdagen till riksdagsvalet den 14 september. Intresset att ställa upp som röstmottagare väcktes hos Erik när en kollega på jobbet berättade om rollen som röstmottagare. – Jag tyckte det lät spännande! Jag är inte speciellt politiskt engagerad i övrigt, men tycker att det är väldigt viktigt med demokrati och att vara röstmottagare ser jag som en chans att få en djupare inblick i valprocessen. Erik är 25 år och jobbar som undersköterska. I år är första gången Erik själv ställer upp som röstmottagare och kommer vara en av Hammarös yngsta vägvisare i vallokalen. – Jag tycker det är viktigt att rösta när man har möjligheten att göra det. Vi tar allt för mycket för givet i dagens samhälle. Vill vi vara med och påverka är det viktigt att utnyttja rätten att rösta. Som röstmottagare har Erik en viktig roll i vallokalen och varje röstmottagare har fått gå igenom en utbildning innan valet. Röstmottagarna har bland annat som uppgift att kontrollera väljarens identitet, ta emot rösterna och lägga ner dem i valurnan. Om en väljare har svårt att själv göra i ordning sin röst så finns röstmottagare på plats för att hjälpa väljaren. Röstmottagare finns tillgängliga i de olika vallokalerna under hela valdagen samt i Hammarö bibliotek i Skoghall under förtidsröstningen. När röstningen är avslutad och rösterna insamlade räknas de av röstmottagarna till sent in på natten. Om du är intresserad av att vara röstmottagare i Hammarö kommun, håll utkik om information inför framtida val.  I VARJE VALLOKAL

I HÖSTENS VAL TILL riksdag, kommun och landsting kommer du som bor på något av våra särskilda boenden åter få möjlighet att rösta vid ett särskilt tillfälle. Även du som är anhörig eller som arbetar där har möjlighet att rösta vid detta tillfälle:

Björkhagsgården 6 september kl 10-12 Gunnarskärsgården 6 september kl 14-16


Inför valet till Europaparlamentet i maj blev samlingslokalen på våra särskilda boenden röstningslokal under ett par timmar. Det gav de boende möjlighet att på ett enkelt sätt delta i KATARINA ADOLFSON KATARINA ADOLFSON & GUNNEL JOHANSSONS BARNBARN valet. text

foto

När valet kom till Gunnarskärsgården PÅ HAMMARÖ HAR VI två särskilda boenden, Björkhagsgården och Gunnarskärsgården. Totalt bor det drygt 100 personer där och många av dem kan ha svårt att ta sig iväg till sin vallokal på valdagen eller till Hammarö bibliotek för att förtidsrösta. Därför ordnade kommunen en särskild förtidsröstning under ett par timmar på varje boende för att erbjuda möjligheten för alla att delta i valet. På Björkhagsgården blir kontrasten fantastisk mellan vackra möbler, glasljusstakar, spetsdukar och de gröna skärmarna som man röstar bakom. Pia Sandberg och Christina Ek som är röstmottagare den här dagen möblerar om i lokalen så att man kan sitta bakom skärmarna utan insyn och klockan 10 förklarar Christina valet öppet och förseglar valurnan med ett sigill. – Förtidsröstningen är lite annorlunda än röstningen på själva valdagen, nu måste man ha sitt röstkort med sig. Men om någon kommer och vill rösta och inte har det med sig så kan vi skriva ut ett dubblettröstkort här på plats, berättar Pia.

när det här tillfället bjöds var Gunnel Johansson som bor på Gunnarskärsgården. Hon hade med sig sin dotter och sitt barnbarn som även de passade på att rösta samtidigt. Om man inte har anhöriga som kan följa med så behöver man inte vara orolig för att komma ensam. Röstmottagarna ger god hjälp genom hela röstningsprocessen. Det enda som väljaren absolut måste göra själv är att göra iordning sin röst, det vill säga stoppa valsedeln i valkuvertet. De som röstade under dagen och hade svårt att ta sig till en vallokal tyckte att detta var en bra service. När Gunnel la i sin röst i valurnan var hon strålande glad över att ha fått möjligheten att göra sin röst hörd. Hon kommer säkerligen tillbaka i september när det är dags för val till riksdag, kommun och landsting. 

EN AV DE SOM VALDE ATT RÖSTA

Gunnel Johansson och hennes dotter Eva Åkesdotter passade på att rösta på Gunnarskärsgården.

HAMMAREN juni 2014  •  7


Vet du egentligen varför ditt bostadsområde ser ut som det gör? Vad tycker du det är som utmärker Hammarö? text KARIN MANNER bild KJELL NILSSON

Lär känna Hammarö och ditt bostadsområde kommer Hammarö kommun att revidera det kulturmiljöprogram som gjordes under 90-talet. För att kunna utveckla Hammarö kommun är det viktigt att veta varför kommunen ser ut som den gör idag. Det är också viktigt att hitta de särdrag som är karaktäristiska för Hammarö när vi bygger nytt eller bygger om. Genom att göra ett kulturmiljöprogram kan vi lära oss om vår närmiljö och hitta de värden som är viktiga att bevara. Vi kan också hitta särdrag som gör Hammarö unikt och som kan utvecklas. Kommunens tanke med arbetet är att det inte bara ska hjälpa tjänstemän vid handläggning av plan- och bygglovs­ ärenden utan även vara en källa till kunskap för Hammaröborna. Varför ser mitt område ut som det gör? Om jag ska bygga till, hur gör jag detta på bästa sätt så att områdets karaktär behålls? Det är många frågor som kan få svar i ett kulturmiljöprogram.

UNDER 2014 OCH 2015

Vi vill ha din hjälp!

Vi vill ha din hjälp att komma med idéer på hur vi bäst kan sprida kunskapen om Hammarö kommuns kulturhistoria och just ditt område. Vad vill du veta? Hur kan vi sprida den kunskap som finns? Gåturer, föreläsningar och texter på hemsidan är några möjligheter, men du har kanske andra idéer? Var med och påverka! Mejla oss gärna på info@hammaro.se.

REVIDERAD ÖVERSIKTSPLAN Kommunen arbetar för tillfället med att ta fram en ny översiktsplan. En översiktsplan är en kommunomfattande plan som anger kommunens riktlinjer för den framtida utvecklingen. Den ligger till grund vid fysisk planering som görs i kommunen. UNDER MAJ OCH JUNI genomfördes två öppna hus där det fanns möjlighet för alla att komma med tan-

kar och idéer om hur kommunen ska utvecklas i framtiden. Frågor som berördes var boende, fritid, service samt trygga och otrygga platser. Med under dagarna fanns även en illustratör som hjälpte till att ge liv åt Hammaröbornas tankar. De inkomna förslagen, synpunkterna och idéerna kommer sammanställas under sommaren för att sedan utgöra en grund till det fortsatta planarbetet. Förhoppningen är att ett förslag till översiktsplan ska samrådas under slutet av 2014. För att följa planprocessen kan du besöka www.hammaro.se/ny-oversiktsplan. Där kan du även fylla i en webbenkät om kommunens utveckling om du inte hade möjlighet att delta under våra öppna hus. Webbenkäten kommer att finnas tillgänglig till och med 31 juli.  8  •  HAMMAREN juni 2014

illustration SUSANNA LINDEBY


Några miljöer och byggnader som är typiska för Hammarö är Lunden, Skoghalls kyrka, Folkets park och Lunnevi. Även bostadsområden från 60- och 70-talet ger oss en historia.

CENTRALA SKOGHALL FORTSÄTTER ATT UTVECKLAS ARBETET MED ATT FÖRSKÖNA centrala Skoghall fortsätter. Redan under förra året började vi att förbättra växtlighet, möblemang och belysning i området vid affärerna. Det arbetet fortsätter vi med i år. Under 2015 kommer vi att göra i ordning i Lillängsviken med solbryggor och ge bättre möjligheter för oskyddade trafikanter att röra sig i området. Även Lillängsvägen kommer att ställas iordning med en bredare gång- och cykelväg, ny belysning och en mindre typ av park, en så kallad fickpark. Åtgärderna kommer från ett gestaltningsprogram och från den medborgardialog med Hammaröbor som gjordes under 2011.

HAMMAREN juni 2014  •  9


Tack för din

hjälp! Tack till alla er som bidro g i namntävlingen runt C leve bra och kreat träffen! Vi fick in många iva förslag, b åde vad gäller namn och fö rslag på aktivi teter i lokalen Särskilt tack . till Rita och U lla-Britt som båda lämnad e in det vinn ande namnfö slaget. Gratt ris till Klässb olsdukarna m motiv Hamm ed arösegel som ni vann!

CLEVETRÄFFEN

— NY MÖTESPLATS I CENTRUM Sedan ett par månader tillbaka har Hammarö kommun en ny lokal i Skoghalls centrum. En ny mötesplats som Hammaröbor via en namntävling hjälpte oss att döpa till Cleveträffen. text & foto KATARINA ADOLFSON på Clevevägen 1 och här har tidigare både Posten och en videobutik funnits. Nu är lokalerna ombyggda för att passa kommunens verksamhet med både kontor och lokaler för gemensamma aktiviteter. Entrén är flyttad till gaveln på huset. – Personal inom boendestöd psykiatri har sina kontor här och dagverksamheten inom området psykiatri finns här två och en halv dag i veckan, berättar Annika Lückner som är verksamhetschef och ansvarig för lokalen. Inom dagverksamhet psykiatri träffas man, umgås och exempelvis lagar lunch tillsammans. För detta finns det nu ­bra möj­ligheter i det nya köket som har plats för många kockar. – I det nya köket har vi gott om plats

CLEVETRÄFFEN FINNS

att både laga mat och att baka tillsammans. Och det är nära till affärerna för att handla, berättar Henrik Sandberg som är ansvarig för dagverksamheten. Dessutom finns en samlingslokal med kafékänsla och ett mindre rum som dagverksamheten använder för olika skapande aktiviteter. De har alltså aktiviteter på Cleveträffen två och en halv dag varje vecka, övrig tid på dagar och kvällar kommer lokalen att kunna användas till annat. KLART ÄR ATT DU på tisdagseftermiddagar från och med i höst kommer att kunna träffa representanter för polis, räddningstjänst och socialtjänst här. – Då kan du komma in och prata trygghet på Cleveträffen. Du kan ta upp frågor som handlar om säkerhet och trygghet här

på Hammarö, få tips och råd eller rentav anmäla ett brott, säger Annika Lückner. De ensamkommande ungdomarna som bor ute på Sätterstrand kommer att vara en kväll i veckan på Cleveträffen i centrum och får genom detta en större möjlighet att bli en del av samhället på Hammarö. Hammarö församling kommer också ha aktiviteter i lokalen och nyligen hade Hammarö kommun öppet hus här inför revidering av översiktsplanen. – Lokalen är helt ny och vi är öppna för utveckling. Vi har tacksamt tagit emot tips från Hammaröbor om hur lokalen kan användas, vi ser att det finns mycket att göra. Inledningsvis ska vi få kärnverksamheten att fungera bra, men sedan kommer vi fortsätta utvecklingen successivt, säger Annika Lückner. 

Henrik Sandberg visar stolt upp de nya lokalerna på Cleveträffen.

10  •  HAMMAREN juni 2014


För att nå målet att 90% av Hammaröborna ska erbjudas minst 100 Mbit/sekund innan år 2020, släpper nu Hammarö stadsnät på bromsarna och bygger ut sitt nät så snabbt som möjligt. Tidigare har ett visst antal procent av fastighetsägarna i ett område varit tvungna att visa intresse för att man skulle börja gräva. text ANDREAS ÖHMAN foto HAMMARÖ KOMMUN

HAMMARÖ STADSNÄT ÖKAR TAKTEN – NU GÅR VI FRAM så långt inom ett område som det finns intressenter. Om någon sedan längre ner på gatan vill ansluta sig behöver vi bara gräva från närmast anslutna fastighet, säger Hammarö Stadsnäts chef, Anders Lindberg. Grävsäsongen varar ungefär mellan april och november och på den tiden ska så många meter fiberkabel och kanalisation som möjligt grävas ned. – Under 2013 gick vi fram i stora delar av Götetorp. I år fokuserar vi på området från Edsviken, österut genom Haga, fram till Göterstavägen. Vi kommer att expandera i den takt vi kan för att nå vårt mål, säger Anders och erbjuder också att alla som väljer att bygga nytt boende inom tätbebyggt område ska få stadsnätet framdraget till tomtgränsen. För att minska åverkan på gator och grönytor samverkar stadsnätet, där det är möjligt, med utbyggnaden av främst vatten- och avloppsnätet. Schakten grävs fram till tomtgränsen. Därefter sköter fastighetsägaren schaktning inom tomten och vi installerar en mediabox på lämplig plats i huset. På Nolgårdsholmarna dras nu kommunalt vatten och avlopp fram. I samma schakt förläggs också fi­berkanalisation. Samarbetet med VA fortsätter framöver och då på Tynäs, Lindenäs och södra Rud. 

Vill du veta mer om hur utbyggnaden ser ut och om hur du ansluter dig är du välkommen att ringa kommunens kontaktcenter på telefon 51 50 00. Du kan också mejla till stadsnat@hammaro.se och läsa mer på www.hammarostadsnat.se.

NYA HUVUDVATTENLEDNINGAR FÖR ÖKAD SÄKERHET Hammarö kommun är i slutskedet av projektet­ med att säkerställa dricksvatten­tillförseln till Hammarö. Två nya plastledningar ska ersätta den nuvarande huvudvattenledningen på Vidön som de senaste två åren drabbats av brott. text ANDREAS ÖHMAN

– VI SER VARJE BULTAD SKARV på den gamla ledningen som en risk. De nya plastledningarna har svetsade skarvar och medför inte alls samma risk för brott, säger William Healy Strömgren som är VA-ingenjör och ansvarig för projektet. För att ersätta den gamla ledningen och samtidigt erbjuda högre säkerhet har man beslutat att gräva ner två nya ledningar sista sträckan in mot samhället. – Om vi får en läcka på den ena sträckningen kan vi enkelt leda förbi vattnet i den andra och Hammaröborna behöver inte påverkas. Vi får även två passager under älven vilket minskar risken för störningar från exempelvis ankare och stockar som kan fastna och dra sönder ledningen. Den första av de två nya ledningarna är sedan några månader redan inkopplad och i bruk. När den andra kopplas in under hösten kommer den gamla huvudvattenledningen att kopplas bort. OM DU VILL LÄSA MER

om våra pågående VA-projekt i kommunen, går du in på vår hemsida

www. hammaro.se under fliken ”Bo” och går vidare till ”Boende & miljö/vatten & avlopp”.

HAMMAREN juni 2014  •  11


TIPSA OSS!

BOKA IN »

Anmäl gärna dina evenemang till Hammarös kontaktcenter.

SKOGHALLSPARKEN Fredag 20 juni kl 12 Midsommarfirande

Välkomna på ett traditionellt firande med musik, dans och lekar med bland annat Alsters folkdanslag. Lördag 28 juni kl 10 Hammarö-svängen Onsdag 2 juli kl 19 Hammarö storband

Onsdag 23 juli kl 18 Klumpekloss

Ö-KONSTRUNDAN Lördag-söndag 6-7 september kl 12-17

Nyfiken och förundrad möter trollet Klumpekloss människovärlden. Genom humor och värme lär hon oss värdet av naturen och varandra. Med Bengt Gradin.

Välkommen på konstrunda över hela Hammarö!

Onsdag 30 juli kl 19 Andreas Jonsson – The Pink Cadillac

Band.

Musik ur den klassiska storbandsrepertoaren. Onsdag 9 juli kl 19 Musikquiz med Jenny Eriksson

Bilda lag, spetsa öronen och sätt kunskaperna på prov när musik från olika genrer och årtal spelas upp. Onsdag 16 juli kl 19 Aniara − musikalisk hyllning till Monica Z

Monica Zetterlunds låtar här i tolkning av bandet Aniara, med Eva Eriksson, Åke Emilsson, Anders Edvall och Roger Stenbäck.

5-DAGARSGOLF 30 juni-4 juli Hammarö Golfklubb.

Onsdag 6 augusti kl 18 I Mumindalen

Guidade turer på Stora Enso Skoghalls bruk

Träffa Mumintrollet, Snusmumriken, lilla My och alla de andra. Muminensemblen bjuder på en musikalisk resa i Tove Janssons förtrollade värld.

Klockan 10.00 23-25 juni, 7-9, 21-23 juli, 4-6 augusti

Onsdag 13 augusti kl 22 Utomhusbio

Ta med familjen, bästa kompisen, gose­ djuren eller husdjuren på en magisk biokväll. Lördag 23 augusti kl 15 Kåldolmar och kalsipper

Förbokning ska ske via receptionen på telefon 01046-540 50. Begränsat antal platser. Turen utgår från aulan på Skoghalls bruk. Åldersgräns är 9 år i målsmans sällskap. För mer information:

www.storaenso.com/skoghall

Musik, sång, dans och mod är ingredienserna i Nationalteaterns klassiska musikteatersaga – här i en nyskriven uppsättning – allt till tonerna av reggae, ska, rock steady och calypso.

HÖSTTERMINEN STARTAR 21 AUGUSTI GÖTETORPS SKOLA

Förskoleklass–år 6

9.00-12.30

HALLERSRUDS SKOLA

Förskoleklass–år 6

9.00-12.30

HAMMARLUNDENS SKOLA Förskoleklass–år 6

9.00-12.30

år 7–9

9.00-12.30

LILLÄNGSSKOLAN

Förskoleklass–år 6

9.00-12.30

MÖRMOSKOLAN

Förskoleklass–år 6

9.00-12.30

SKOLSKJUTS FRÅN SKOLAN:

år 7–9

9.00-13.00

12.40 HALLERSRUD

Skollunch serveras

12  •  HAMMAREN juni 2014

8.20 RUD 8.30 TYNÄS-HAMMARLUNDEN-HALLERSRUD 8.20 TAKENE-FISKVIK-HALLERSRUD-HAMMARLUNDEN 8.45 VIDÖN VIA 8.45 NOLGÅRD (HÅLLPLATS VALSVÄGEN LIGGER PÅ SLÄNGOMVÄGEN) MÖRMOSKOLAN

12.45 HAMMARLUNDEN-TYNÄS, RUD, FISKVIK, TAKENE 12.48 MÖRMOSKOLAN-NOLGÅRD-VIDÖN

KLIPP UT & SPARA

SKOLSKJUTSAR TILL SKOLAN:


Matsalen kommer att ha högt i tak med stora ljusinsläpp och en scen.

På besök i blivande Bärstadsskolan Det är många elever som ser fram emot att börja vårterminen 2015 i den nya Bärstadsskolan. Hammaren har träffat två av dem, Tess von Bahr och Abbe Andersson, som tillsammans med rektor Lola Segolsson stolt visade upp sina framtida klassrum. text JOSEFIN LARNEMARK foto KJELL NILSSON

– VI KOMMER bland annat sätta in radio med timer vid toaletterna utifrån elevernas önskemål, berättar Lola som är nuvarande rektor på Hallersruds skola F-6 och blivande rektor på den nya Bärstadsskolan. Annars är det Tess och Abbe från förskoleklassen på Hallersruds skola som tar täten och guidar oss runt i lokalerna. De har varit på studiebesök tillsammans med de andra representanterna i elevrådet och

visar bland annat klassrummen med tillhörande kapprum. – Det är en röd, en orange och en gul del, berättar Tess när vi går igenom de blivande skollokalerna. Lokalerna är indelade i tre ihopbyggda moduler med varsin färg. Den nya skolan som ska rymma 500 elever har bland annat 21 klassrum, tre aulor, ett stort bibliotek, matsal med scen och en idrottshall. I januari kommer det att

Sommaröppet

vara drygt 350 elever från Hallersruds skola F-6 och Hammarlundens skola F-6 och 50 pedagoger i den nya skolan. Det är inte bara eleverna som har sett sina blivande skol­ lokaler, Lola har även haft flera föräldramöten på plats vid skol­ bygget. Föräldrarepresentanter, lära­ re, politiker och andra referensgrupper har också varit involverade i den långa process som har lett fram till den skola som snart ska öppnas. Skolan är ritad av Sweco och Skanska är huvudentreprenör. Den nya skolan ska inte bara ha en stark miljöprofil i en stimulerande omgivning, den ska även hålla lika hög pedagogisk kvalitet som våra befintliga skolor. Bygget är en silverklassificerad Grön Arbetsplats enligt Skanska Sveriges egen

miljömärkning och målet är att bli en miljöbyggnad guld. Det är en miljöcertifiering som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis och utfärdas av Sweden Green Building Council. – Här ska vi träna inför klassfotbollen, berättar Abbe när visningen börjar lida mot sitt slut och vi står i lokalen som ska bli idrottshall. När vi går för att lämna tillbaka västar och hjälmar passerar vi även ytorna där det kommer att vara fotbollsplan, basketplan, klätterställningar, amfiteater och uteklassrum. Den härliga skogen som omger hela skolan inbjuder också till lek.  LÄS MER och följ arbetet på hammaro.se/barstadsskolan

...i kontaktcenter

... på biblioteket

23 juni-15 augusti (v 26-33) har kommunens kontaktcenter öppet:

Sommartider v 25-33

Måndag-torsdag kl 07.45-12.00 och 12.45-16.00 Fredagar kl 07.45-12.00 och 12.45-15.00

Måndag-onsdag kl 15.00-19.00 Torsdag-fredag kl 12.00-16.00

Glad sommar!

HAMMAREN juni 2014  •  13


SIMSKOLA OCH MÄRKESTAGNING och dags för den populära sommarsimskolan igen! Vi hoppas på härligt väder för alla barn som tappert ska kämpa med sina arm- och bentag på Mörudden. I år har Hammarö kommun provat ett nytt anmälningsförfarande till sommarsimskolan. Föräldrar har kunnat föranmäla sina barn och de som gjort det kommer att få besked om plats under vecka 25. – Simskolan är populär och kön brukar vara lång vid anmälningen på plats på Mörudden. Vi tror det är skönt att slippa den väntan för både föräldrar och barn och redan innan start veta att man har en plats, säger Helena Kapanen, ansvarig för sommarsimskolan på Hammarö. Har man missat att anmäla sitt barn till sommarsimskolan så kan man hålla utkik på hammaro.se/simskolor om det finns platser kvar. Det går också bra att chansa på att det finns platser kvar och komma till Mörudden vid start av sommarsimskolans omgång 1 (måndag 7 juli) eller omgång 2 (måndag 21 juli). 

ÄNTLIGEN SOMMAR

MÄRKESTAGNING

så kanske märkestagningen är något för dig istället för simskolan. Varje vardag 7 juli till 1 augusti så erbjuder vi märkestagning på Mörudden klockan 12-14, direkt efter sommarsimskolan. Du behöver inte föranmäla dig, det är bara att dyka upp. Tänk på att märkestagningen är väderberoende så vid dåligt väder kan den bli inställd. Vi använder oss av både Livräddningssällskapets och Svenska sim­ förbundets märken och varje märke kostar 25kr/styck. Lycka till! 

KAN DU REDAN SIMMA

MÄRKESTAGNING 7 juli-1 augusti kl 12-14

Span på stan VILKA ÄR DINA BÄSTA TIPS FÖR EN SEMESTER PÅ HAMMARÖ?

Gunnar Johansson, Kil

Dolores delRosario, Skoghall

Christer Chippen Malmer, Nolgård

– Det är nära till Vänern och här finns vacker natur. På Hammarö bor det också trevligt folk.

– Bangolfbanan i Skoghall tycker barnen är kul och de gillar att bada vid Stockholmsudden. Vi brukar också gå längs den fina strandpromenaden i Lillängen.

– Missa inte en middag på restaurang Mörudden! Ta en tur till Östra Tye och besök Skage fyr.

Lilian Jasbetz, Skoghall

Frida Andersson, Götetorp

Ellinor Olsson, Vidön

– Räggårdsviken och badplatserna där omkring gillar jag. Sen kan jag tipsa om golfbanan och restaurangen 3 kök. En bra anledning att besöka Hammarö för.

– Räggårdsviken är fint med sina klippor.

– Mörudden är ju väldigt fint, och att bada på Getingberget.

14  •  HAMMAREN juni 2014


Leifs krönika

NY BESÖKSKARTA FÖR HAMMARÖ Hitta ditt smultronställe på Hammarö i sommar! Hammarö kommun har i samarbete med Visit Media tagit fram en ny besökskarta för Hammarö. såväl badplatser, sevärdheter och evenemang som praktisk information och lokala företagare. Den passar både dig som är Hammaröbo och vill utforska mer på hemmaplan liksom den som kommer på tillfälligt besök på Hammarö. Kartan hittar du på ett flertal ställen på Hammarö, men bland annat kan du hämta ditt exemplar i kommunens kontaktcenter eller på Hammarö bibliotek. 

I DEN HITTAR DU

GRATIS KA

RTA | FREE MA

P

HAMMA RÖ BESÖ KSKARTA 2014

men i år fick vi en försmak redan i april. Det såg ett tag ut som om vi inte skulle kunna köra några båtbussar i år, men det har löst sig så det blir turer på samma sätt som förra sommaren. Från Skoghall kan du åka den vackra älvgrenen upp till Karlstad och från Lövnäs kan du åka till Karlstad, till Kristinehamn och till ett antal öar ute i skärgården. Har du inte åkt med båtbussarna så ta tillfället i sommar! Nu är arbetet med den nya omstigningsplatsen för busstrafiken på Jonsbol påbörjat. Där passerar alla linjer och det möjliggör att man med ett byte kan nå alla hållplatser i kommunen. För de som reser mot Karlstad blir det ingen skillnad mot idag, det vill säga man åker direkt utan byte. Hammarö har den bäst utbyggda kollektivtrafiken i länet, använd den så att vi får behålla denna förmån!

NU ÄR SOMMAREN HÄR,

EN AV DE STORA FRAMTIDSFRÅGORNA är hur vi ska ordna för dem som behöver särskilt boende. De två huvudalternativen är att bygga om Gunnarskärsgården eller bygga ett helt nytt boende. Frågan utreds, men kommunfullmäktige har inte tagit ställning ännu. Ett eventuellt nybygge är det största investeringsbeslutet hittills. Frågan kommer säkert att tas upp i den lokala valrörelsen. Skolmuseet i Sockenstugan fick inte plats efter att huset nu är renoverat. Vi arbetar nu tillsammans med hembygdsföreningen med att uppföra ett skolmuseum i anslutning till hembygdsgården. Arbetet kommer att utföras av vår arbetsmarknadsenhet. När sommarlugnet lagt sig drar det ihop sig till valrörelse. Jag vill uppmana alla att gå och rösta så att det blir dina frågor och uppfattningar som återspeglas i det nya kommunfullmäktige. 

Trevlig sommar!

HAR DU ALKOHOLPROBLEM? DÅ KAN DU delta i Anonyma Alkoholisters möten på Hammarö. Vi träffas tisdagar klockan 18 i pastorsexpeditionen, Skoghalls kyrka. Välkommen!

Leif Sandberg Ordförande i kommunstyrelsen

HAMMAREN juni 2014  •  15


GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN

Ovanliga arbetsuppgifter

Latrintömmare på Västra Söön Tänk dig att du ligger på en handduk på stranden. Du har precis tagit ett dopp för att svalka av dig och funderar på om en glass eller lite kaffe inte vore på sin plats. Men då kommer känslan. Du är nödig och måste helt enkelt gå på toa. Men var? text & foto ANDREAS ÖHMAN

OM DU BEFINNER DIG på Västra Söön är problemet löst ganska snart. Där finns nämligen en flytbrygga med toaletter på som Hammarö kommun ansvarar för. Elof Wiegand på serviceförvaltningen har, bland mycket annat, i uppgift att se till att dessa toaletter töms regelbundet under sommaren. I mitten av maj varje år bogserar han ut dem till ön och förtöjer dem i en egen brygga. Sen bogserar han in dem till Lillängshamnen efter behov under sommarsäsongen som sträcker sig till slutet av september. – Normalt räcker det att tömma varan-

BOKA IN

BOKA REDAN NU in 20 september i kalendern. Då kommer vi att ha en dag för livskvalitet med fokus på fysisk aktivitet, goda matvanor och miljö i Hammarö Arena. Hammaröföreningar kommer att visa upp sig och du får se en BMX-show i världsklass!

SEPTEMBER

Håll utkik på www.hammaro.se för mer information.

20

nan, var tredje vecka, men om vädret är bra under en längre tid rör sig fler badgäster vid ön och då sker tömningen en gång i veckan. När jag bogserat in toaletterna till Lillängshamnen möter en slambil upp och tömmer dem och fyller på sanitetsvätska. Sen drar jag ut dem igen. En enkel resa tar mellan en halvtimme och fyrtiofem minuter, allt beroende på om det blåser mycket eller ej, säger Elof. Ute på ön städas toaletterna ur, toalettpapper fylls på och soptunnorna på bryggan töms. Detta sker regelbundet för att det alltid ska vara rent och trevligt att besöka toaletterna på Västra Söön. 

Hammaren nr 2 2014  

Hammarö kommuns tidning till alla Hammaröbor. Hammaren utkommer med fyra nummer per år.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you