__MAIN_TEXT__

Page 1

Hammaren EN TIDNING FRÅN HAMMARÖ KOMMUN • december 2015

Kommunen på

INSTAGRAM

Vad gör en ANHÖRIG­ SAMORDNARE? LÄSNINGEN lyfts till NYA NIVÅER


Hammaren ges ut av Hammarö kommun

Sedan sist...

Kostekonom Sandra Ferneborg tar emot diplom för Hammarö i Ekomatsligan.

• I oktober uppmärksammades anhörigveckan på Hammarö med ett öppet hus en dag på Cleve­träffen med personer från Hammarö kommun och Svenska kyrkan. Det var dessutom en anhörigdag på Folkets hus som invigdes av landshövding Kenneth Johansson och med föreläsning av bland andra författaren Sören Olsson. • Hammarö var tredje bästa kommun i landet på att fika schysst under Fairtrade Challenge den 15 ­oktober. Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor och Hammarö kommun är en Fairtrade City. • Hammarö kommuns kostenhet fick ta emot ett diplom för sin satsning på ekologiska inköp. 30 procent av inköpen är ekologiska och det gav oss en andraplats i Värmland och en 39:e plats i Sverige i EkoMatCentrums årliga redovisning ”Ekomats­ligan”. Mängden ekologiska inköp varierade mellan köken, men Mörmoskolan stack ut med 41,7 procent. Bra jobbat alla kök! • Ännu en gång hamnade Hammarös skolor i topp i Värmland i Lärarförbundets rankning av Sveriges bästa skolkommun. Hammarö får även en fin femteplacering bland alla Sveriges kommuner. Grattis! • Hammarö är årets företagarkommun i Värmland och femte bäst i landet! Det är Företagarna och UC som mätt tillväxten bland aktiebolag i Sveriges alla kommuner. Grattis och bra jobbat alla Hammaröföretagare!

Ansvarig utgivare och redaktör: Katarina Adolfson katarina.adolfson@hammaro.se Foto omslagsbild: Per Eriksson Grafisk form: Maria K-Back, Whiter Shade Tryck: Strokirk-Landströms AB Telefon: 51 50 00 E-post: info@hammaro.se Facebook: www.facebook.com/ hammaro.se Hemsida: www.hammaro.se

Hamm

arö bäst

a skolko

mmun.

Redaktören tipsar... Så är en intensiv höst till ända och snart lägrar sig förhoppningsvis jule­friden över oss. Kanske kan vi hoppas på lite snö till alla jullovslediga som är sugna på att åka skidor, åka pulka och bygga snögubbar. i år väckte vi liv i Hammarö kommuns instagramkonto och har varje vecka fått följa olika verksamheter i kommunen. Otroligt roligt och lärorikt! Alla som bidragit har gjort det med liv, lust och med stolthet över sitt jobb. På sidorna 6 och 7 i Hammaren får du se ett axplock av det som våra verksamheter delat med sig av, en inblick i mångas vardag. Vilken verksamhet skulle du vilja följa? På sidorna 4 och 5 får du veta mer om en stor lässatsning som Hammarö kommun är en del av. Satsningen ska göra att våra elever inte bara blir duktiga läsare utan också får b­ ättre förståelse för det de läser. Det

INNAN SOMMAREN

2  •  HAMMAREN december 2015

kommer ­säkert bidra till ännu bättre resultat i ­Hammarös skolor. Anhörigsamordnare är en ganska ny och lite okänd funktion i kommunen. I detta nummer får du träffa Terése och veta mer om vad hon gör och hur hon kan hjälpa dig som stödjer en närstående. Du får också läsa om kommunens arbete för att öka kompetensen runt våld i nära relationer och om en miljösatsning med stationer för hundbajspåsar. Och som vanligt en hel del annat smått och gott.  Jag önskar dig en riktigt god jul och ett gott nytt 2016! KATARINA ADOLFSON | REDAKTÖR


GENERATIONSMÖTESPLATS − VAD ÄR DET? I Skoghallsparken vill Hammarö kommun skapa en plats där människor i alla åldrar kan mötas och umgås. Platsen ska vara tillgänglig för alla och anpassad för allas behov. En plats där alla får vara sig själva och trivas på sina egna villkor. Den frågan har vi ställt till Hammaröborna under hösten och många har svarat med texter och fina skisser. Här är några av de förslag som kommit in: • Graffitiplank/klättervägg. • Boulebana. • Minitrafikplats. • Skatepark. • Grilltunna. • Sommarkiosk. • Linbana. • Blommor och buskar. • Café. • Skridskobana.

HUR SER EN SÅDAN PLATS UT?

Upprustning av befintliga byggnader i parken har redan påbörjats och arbetet med att utforma parken kommer att starta under våren 2016. 

E-LEGITIMATION FÖR BARNOMSORG Under hösten har Hammarö kommun infört nya rutiner för hantering av barnomsorgsuppgifter. Det innebär att du som vårdnadshavare i kommunen kan använda dig av e-legitimation när du använder våra e-tjänster för barnomsorg.

Skaffa e-legitimation FÖR ATT FÅ EN E-LEGITIMATION måste du ha ett svenskt person-

nummer och uppnått en viss ålder. Du skaffar e-legitimation genom att kontakta din internetbank. Läs mer på respektive banks webbplats.

På länken www.e-legitimation.se finns utförlig information om hur du skaffar e-legitimation. 

HÄR FÖLJER ETT URVAL av de tjänster du kan ­använda­ e-legitimation till: • ansöka om barnomsorg • byta barnomsorgsplats • säga upp barnomsorgsplats • ändra inkomstuppgift • ändra schema. E-TJÄNSTERNA NÅR DU

via vår hemsida:

www.e-tjanster.hammaro.se

Där väljer du kategorin utbildning och barnomsorg. Därefter loggar du in med e-legitimation för att utföra tjänsterna ovan. 

HAMMAREN december 2015  •  3


Hammaröelever visar goda resultat i läsning. I senaste mätningen­ 2013/2014 kunde 97,5 procent av elever i årskurs 3 läsa och ­resultaten i årskurs 6 och 9 ligger på samma nivå.   Men att vara duktig på att läsa innebär inte nödvändigtvis att man förstår det man läser. Därför satsar ­nu ­Hammarö på det nationella projektet Läslyftet. text & foto KATARINA ADOLFSON

Läraren Ingela Johansson Haglund diskuterar en text med sina elever.

Johan, Adam, Adam och Erik från klass 9A på Mörmoskolan 7-9 har fått en uppgift att diskutera runt en text av August Strindberg. 4  •  HAMMAREN december 2015


LÄSNINGEN LYFTS TILL NYA NIVÅER LÄSLYFTET ÄR ETT UPPDRAG FRÅN SKOLVERKET som Hammarö har sökt och beviljats pengar för att delta i. Genom Läslyftet ska elevernas läsförståelse öka, något som inte alls bara berör ämnet svenska. – Egentligen är alla lärare språklärare. Läsförståelsen är nödvändig för att kunna ta till sig kunskap i alla ämnen, säger Anneli Wärme som är en av tre handledare för Läslyftet i Hammarö kommun. Hon och hennes två kollegor, Hanna Räftegård och Cecilia Lang, handleder 60 svenska- och so-lärare på mellan- och högstadiet från alla skolor i kommunen. De träffar två grupper var med tio lärare i en gång varje vecka. I gruppen utgår de från teori som baseras på den senaste forskningen och praktiserar olika metoder i sina respektive klasser. Vid kommande gemensamma träff delar de med sig av sina erfarenheter och tillsammans lär de sig av varandras goda och mindre bra exempel. Som handledare har de tre fått en särskild utbildning och deras roll är att ge stöd och inspiration till lärarna och vägleda dem på Läs- och skrivportalen, projektets hemsida. – Hela Läslyftet bygger på ett kollegialt lärande. Vi använder oss av det material som Skolverket har tagit fram och varje lärare får läsa på något avsnitt inför vår träff. Sedan planerar vi tillsammans en lektion utifrån det materialet, säger Hanna. ALLA FÅR SAMMA TYP AV UPPGIFTER, men får vinkla dem lite olika beroende på vilket ämne det handlar om och vilken årskurs man ska ha lektionen för. – Under veckan genomför alla sin lektion och vid nästa tillfälle pratar vi tillsammans om vad som gått bra och vad som inte fungerade lika bra, fortsätter Cecilia. Anneli, Hanna och Cecilia träffas regelbundet och utbyter erfarenheter även mellan grupperna och med i det arbetet är Hammarö kommuns språkutvecklare Marlene Andersson. – Läslyftet bidrar till att öka alla elevers måluppfyllelse genom att vi ser till att lärarna får så goda förutsättningar som möjligt att få utveckla och reflektera över sin undervisning tillsammans med sina kollegor, menar hon. Projektet Läslyftet kommer att pågå åtminstone fram till och med vårterminen 2016, men redan efter en halv termin ser de tre handledarna att projektet tagits emot positivt. Både bland lärare, men också bland eleverna.

– Vi ser att lärarna är entusiastiska och engagerade i detta med läsförståelse och texter och det smittar av sig på eleverna och ger en positiv effekt, säger Cecilia nöjt. – Ja, vi märker att många elever får en aha-upplevelse när vi använder oss av Läslyftets metoder; ”Kan jag förstå texten på det här sättet?”, intygar Anneli. Mycket inom projektet handlar om reflektion, att fundera över vad man egentligen har läst. Det kan handla om att förstå en text utifrån en bild eller att sammanfatta en text med en bild. Eleverna skriver också ner sina tankar runt en text de läst i en läslogg. – Det är viktigt att ställa frågor runt en text som inte har ett rätt eller fel svar. En fråga kan till exempel vara ”Vad skulle du göra om du var med i berättelsen?”. Det gynnar förmågan till reflektion och läsförståelse, förklarar Hanna. OCH ATT DETTA ÄR EN SPÄNNANDE RESA kring läsning som både lärare och elever på Hammarö nu gör går inte att ta miste på, de tre handledarna sprudlar av entusiasm och engagemang. Men de är noga med att påpeka att det inte bara är ett kul projekt, vilket som helst, utan att det faktiskt bygger på väl utprövade metoder och moduler att jobba med. Förhoppningsvis ger projektet en ökad läsförståelse hos eleverna som det är tänkt och som i förlängningen innebär att de kan tillgodogöra sig mer och bättre kunskap i alla ämnen i skolan. 

Handledare för kollegorna inom Läslyftet på Hammarö är Anneli Wärme, Cecilia Lang och Hanna Räftegård. HAMMAREN december 2015  •  5


Vi fick följa hallvaktmästarna både utomhus och inomhus.

Klippan på Lillängsskolan bjöd in oss i grundsärskolans vardag.

Kulturenheten tipsade om evenemang på Hammarö. Träffpunkten guidade oss igenom aktiviteterna under äldreveckan.

Även kommunens bolag har vi fått följa under hösten.

6  •  HAMMAREN december 2015


Hammarö kommun på Instagram Hammarö kommuns Instagram-konto vandrar runt bland kommunens olika verksamheter och bolag. En vecka i taget kan du följa en viss verksamhet. Ansvariga för kontot har med stolthet och glädje delat med sig av sin vardag till oss följare sedan vi nystartade i maj. För dig som inte har Instagram eller som ännu inte börjat följa oss, visar vi här ett axplock från året som gått.

På reningsverket har kanske inte så många varit, men nu fick vi se hur det ser ut.

VILL DU FÖLJA OSS hittar du oss under namnet @hammarokommun

Kommunrehabiliteringen visade på smakprov från sin verksamhet.

HAMMAREN december 2015  •  7


PLACERING AV HUNDSTATIONER 9. Båtvägen (vid Arken) 10. Götetorp (vid gamla macken, korset Göterstavägen-Götetorpsvägen) 7. Hammarö Arena 18. Vidöåsen (vid gång- och cykelvägen nära gamla skolan)

1. Kommunhuset 2. Centrum norr (vid Kollergångsstenarna) 3. Centrum söder (vid Byxfickstorget) 4. Lillängsviken (före hamnen) 5. Mellanvägen (mot Vändgatan) 6. Hagakorset (vid gamla Pressbyrån)

8  •  HAMMAREN december 2015

11. Slängomvägen 12. Coop Extra 13. Sikvägen (vid återvinningsstationen)

14. ICA Supermarket Lövnäs 15. Lövnäsplan (korset Lövnäsvägen Norra/Södra Bryggerivägen)

8. Parken med Domarringen (korset Södra Domarevägen-Hovlandavägen) 16. Mörudden (på allmäntoaletten) 17. Lillmossen (infarten) 20. Skoghallsparken

19. Kilenegården


Nya stationer för hundbajspåsar Plockar du upp efter din hund? Många gör det naturligtvis, medan andra kanske slarvar. Hammarö kommun gör det nu i alla fall enklare för hundägare att få med sig en hundbajspåse på promenaden. text ANDREAS ÖHMAN MED ETT ENKELT RYCK kan du som hund­ ägare dra av en hundbajspåse från stationens hållare och samtidigt hjälpa miljön. I samarbete med företaget Tikspac och ett stort antal företag på Hammarö har kommunen infört ett nytt system för distribution av hundbajspåsar. Ett 20-tal stationer kommer att placeras ut strategiskt i kommunen där du som hundägare ska kunna hämta påsar där du bor, handlar eller rastar hunden. Det blir

alltså enklare och närmare att få tag på påsarna i framtiden. ATT DET BLIR ENKLARE ÄR BRA,

men den viktigaste anledningen till att vi inför detta system är att det är bra för miljön. Påsarna är gjorda av majs och är 100 procent miljö­ vänliga, helt komposterbara och biologiskt nedbrytbara. – Vi hoppas med denna lösning göra det lättare för hundägare i kommunen att

plocka upp efter sina hundar, samtidigt som vår hantering blir bättre och mer miljövänlig, menar fritidschef Peter Carlsson. Cirka 175 kommuner i Sverige använder systemet och det har blivit en framgång där lokala företag sponsrar inköpet av påsarna genom annonsering på stationerna. Hammarö kommun kommer att sköta påfyllningen av stationerna och i och med införandet upphör möjligheten att hämta rullar med påsar i kommunhuset.  HAMMAREN december 2015  •  9


Så arbetar vi med…

VÅLD I NÄRA RELATION Alltför många drabbas av våld i en nära relation. Individ- och familjeomsorgen i Hammarö kommun vässar nu kompetensen för att jobba vidare med våld i nära relation på olika sätt. text KATARINA ADOLFSON Under en treårsperiod har Individ- och familjeomsorgen (IFO) arbetat för att öka kompetensen inom området Våld i nära relation. De har tagit fram en handlingsplan och en praktisk handbok och just nu pågår sista fasen med att utbilda personal inom kommunen och implementera arbetsmetoder. – Bakgrunden är en skärpt lagstiftning vilket gjort att vi sett ett behov av att öka kompetensen på det här området, säger Ulrika Vitalis som är enhetschef för IFO. Personal inom socialförvaltningen har fått genomgå en webbutbildning under handledning av Per Jörnmyr, metodstödjare, och Sofie Dahl, kvalitetssam­ ordnare. I dagarna har IFO dessutom bjudit in personal från olika delar av kommunen och olika myndigheter för att tillsammans lära mer om ämnet under en förmiddag. – Det är ett mycket viktigt område, inte minst för att skydda barnen. Vi vet att barn kan fara illa även av att bevittna våld, det kan hämma deras utveckling, berättar Per. När en anmälan om misstänkt våld kommer till IFO så görs ingen förhandsbedömning utan då öppnas en utredning direkt. Anmälan kan komma anonymt, men kan också komma via Landstinget eller via skolan. IFO har alltid ett familjeperspektiv och hur man angriper en utredning beror på hur ärendet ser ut. Det finns många sätt att hjälpa en våldsutsatt och IFO har många upparbetade samarbeten, exempelvis Barnahus Värmland. – Du ska inte vara rädd för att vända dig till oss. Även om du bara har en misstanke om att våld förekommer – gör en orosanmälan och låt oss utreda hur det ligger till. Bättre att anmäla en gång för mycket än inte alls, menar Ulrika. 

VART KAN JAG VÄNDA MIG? • Akut behov: ring 112 • Individ- och familjeomsorgen 054-51 50 00 • Socialjouren (kvällar, nätter, helger) 114 14 • Alla kvinnors hus 054-18 30 34 • Kvinnofridslinjen 020-50 50 50 • Samtalsakuten 054-18 00 50 • Krismottagning för män 054-18 01 54 • Brottsofferjouren Värmland 054-18 28 88 • BRIS − Barnens rätt i samhället 116 111

DEFINITION AV VÅLD OCH UTSATTHET I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER är ofta ett mönster av handlingar som kan vara allt ifrån subtila handlingar till grova brott. Mer konkret är det allt ifrån att bli förlöjligad till att utsättas för våldtäkt eller allvarliga hot. Det är ofta kombinationer av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld.

Fysiskt våld

Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, slagen eller sparkad. Sexuellt våld

Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till räknas till sexuellt våld. Psykiskt våld

Direkta eller indirekta hot eller förlöjligande. Även våld eller hot om våld mot husdjur kan räknas till den ­psykiska utsattheten. Social utsatthet

Frihetsinskränkningar som isolering genom att bli hindrad från att träffa släkt och vänner eller att delta i sociala aktiviteter. Materiell/ekonomisk utsatthet

Personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt. Kan även innebära att en part i en nära relation förmås skriva under papper som får negativa konsekvenser för densamme. Människor som är beroende av andra personer för vård och omsorg i vardagen kan även utsättas för vanvård eller försummelse, som undanhållande av medicin eller att inte få tillräckligt näringsriktig kost.

• Rådgivningen Stella 0735-84 91 45

Källa: socialstyrelsen.se

10  •  HAMMAREN december 2015


Det är många som hjälper en närstående som behöver stöd i vardagen. Men vem stöttar den anhörige? Jo, det gör Terése!

är anhörigsamordnare i Hammarö kommun och finns där för dig som stödjer någon i din närhet och som känner att du själv behöver stöd och hjälp. – Till mig kan du höra av dig helt anonymt om du vill. Jag fokuserar på dig som anhörig och på din situation. Om du bara vill lätta ditt hjärta så lyssnar jag, men jag kan även hjälpa dig vidare om du själv vill, förklarar Terése. Att vara anhörig bygger egentligen inte på släktskap utan det kan lika gärna vara en granne eller en god vän. Den anhörige har någon i sin närhet som den vårdar, stödjer eller hjälper för att den har extra behov. Det är vanligt att den anhörige hjälper någon som har en funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, är långtidssjukskriven eller äldre. Omsorgen om en annan människa kan vara allt från praktiskt stöd till personlig omvårdnad eller hjälp med ekonomin. – De anhöriga är väldigt viktiga. Om de inte fanns så skulle samhället inte fungera, slår Terése fast. Terése kan ge både direkt och indirekt stöd till de anhöriga. Direkt stöd i form av medmänskliga samtal, föreläsningar och anhöriggrupper. Indirekt stöd kan handla om att ge insatser till personen som den anhörige stödjer, exempelvis hemtjänst ­eller korttidsinsatser av olika slag. TERÉSE CHRISTIANSEN

som Terése också har är att sprida anhörigperspektivet ytterligare inom kommunens olika verksamheter. Många där möter anhöriga i vardagen och då gäller det att komma ihåg att se saker även utifrån de anhörigas synvinkel. – Många anhöriga glömmer ofta bort sig själva i vardagen och då kan det räcka med att någon tar sig tid att fråga; hur mår du då?, säger Terése. Utifrån behov och intresse ordnar Terése anhöriggrupper och föreläsningar. Men hon samarbetar även med andra personer i kommunen som kommer i kontakt med anhöriga, till exempel inom demens- och missbruksvården. Även utanför k­ ommunen finns samarbetspartners i form av andra

Vad gör en

ANHÖRIGSAMORDNARE? text & foto KATARINA ADOLFSON

EN VIKTIG UPPGIFT

Anhörigsamordnare Terése Christiansen stöttar den som hjälper någon närstående.

kommuner, Hammarö församling och Landstinget. Terése arbetade tidigare som LSS-handläggare i Hammarö kommun och har goda kunskaper om vilka olika möjligheter till stöd som finns att få. – Jag hoppas att du som är anhörig kontaktar mig om du känner att det är något du undrar över. Jag har självklart sekretess och dokumenterar inget. Inga frågor är för små, säger Terése. 

ÄR DU ANHÖRIG OCH BEHÖVER NÅGON ATT PRATA MED? Tveka inte att kontakta anhörigsamordnare Terése Christiansen, terese.christiansen@hammaro.se eller 054-51 50 00. Välkommen med dina funderingar.

HAMMAREN december 2015  •  11


Tips från konsumentrådgivarna

Har du blivit förd bakom ljuset? 12  •  HAMMAREN december 2015


Har du vunnit något utan att ha deltagit i ett lotteri? Har du fått ett brev från en bankman som vill dela sina pengar med dig? Har du satt in pengar i förskott för en vara du ännu inte fått? I så fall finns det en stor risk att du har blivit lurad. Fiffel och båg kan förekomma i allt från gratis tandvårdsprodukter till ”riskfria” miljonplaceringar i fiktiva företag.

VI KONSUMENTRÅDGIVARE får in allt fler ärenden som inte går att lösa genom att informera och trycka på den rätt konsumenter har enligt lag. Allt oftare hanterar vi ärenden där konsumenter hamnat i svåra situationer på grund av att de trott att de ingått avtal med seriösa företag. I bästa fall finns det ett riktigt företag bakom avtalet, men som kanske inte använder sig av schyssta affärsmetoder. Om du har fått en bluffaktura eller fått varor som du inte har beställt måste du agera och bestrida skriftligen till företaget. I värsta fall finns det inget företag alls bakom avtalet. Då handlar det främst om att personer har agerat i kända företags namn. Endera utger de sig för att komma från ett välkänt företag eller så lurar de bakom nya företagsnamn men med trovärdiga erbjudanden. Målet för alla bedragare är dock detsamma… de vill komma åt dina pengar! I dessa lägen är det bra att göra en polisanmälan och eventuellt spärra ditt bankkonto. Antalet bluffar och bedrägerier har tyvärr bara ökat de senaste åren där bedrägeri har kommit att bli en ny form av vardagsbrott. Enligt Brottsförebyggande rådet så har dessa brott ökat med 173 procent under de senaste tio åren. Anledningen bakom ökningen ligger i vår tekniska utveckling, där allt fler använder sig av mobiltelefoni och internet.

Heta trender just nu hos bedragarna

Bluff-sms och e-post som ser ut att komma från kända företag som Coop, Ica, Cdon, Apple och Postnord. Abonnemangstjänster som en följd av en marknadsundersökning. Ofta står företagsnamn som Pointworld,

Quizonaut, Jobform och Vistacloud bakom dessa tjänster. Prova-på-erbjudanden som ofta gäller hälsoprodukter. Skobluff där man kan få ett par skor för bara några kronor genom att uppge sitt bankkortsnummer. Bilvärderingssajter som ger intrycket av att vara gratis men som kostar pengar. Utskick om att godkänna sina kontakt­ uppgifter som resulterar i dyra fakturor. Är du företagare kan du få blanketter från Nummerupplysningen och Bolagsupplysningen, där dina företaguppgifter exponeras på Internet. Blanketten ser ut att komma från en myndighet men i själva verket är du bunden till flera tusen kronor per år. Listan över bluffar och bedrägerier kan göras lång. Det viktigaste kanske inte är att du kommer ihåg hela listan utan att du rustar dig med kunskap om hur du und­ viker att bli bedragen. Klicka till exempel aldrig på länkar som du inte är säker på. Var försiktig med att lämna ut personuppgifter och kontouppgifter. Betala inte i förskott. Lås din brev­ låda. Riv låneerbjudanden från banker innan du slänger dem i soporna. Nappa inte på något som låter för bra för att vara sant. att höra av dig till oss konsumentrådgivare om du har frågor eller funderingar. Vi ger dig konsumentmakt! 

TVEKA INTE

Konsumentrådgivningen Samhällsbyggnadshuset i Karlstad Gustaf Lovéns gata 30 (inre hamn) Tel: 054-540 46 90 E-post: konsument@karlstad.se

Trygg dricks­vatten­ försörjning

Efter de senaste årens stora vattenläckor har kommunen genomfört stora satsningar för att minimera riskerna för fortsatta störningar och öka möjligheten för en trygg dricksvattenförsörjning. DEN GAMLA HUVUDLEDNINGEN på Vidön

har bytts ut mot två nya plastledningar. Detta medför en ökad säkerhet vid en eventuell läcka då vattnet kan ledas om i en alternativ ledning. Utöver detta har ett systematiskt läcksökningsarbete påbörjats för att snabbare upptäcka och åtgärda eventuella läckor. Så kallade flödesmätare har installerats på strategiska punkter för att kunna mäta flöden på olika sträckor och snabbt agera på avvikelser. Vi ser redan resultat av detta arbete då flera stora dolda läckor kunnat åtgärdas. Detta har i sin tur medfört att vi kunnat minska vår dricksvattenförbrukning och därmed även minskat utgifterna. – Läckan på den gamla ledningen har stått för mer än hälften av kommunens vattenförluster. I och med de förbättringar vi nu genomfört upplever jag att både driftpersonal och chefer har ett helt annat lugn. Oron över att den gamla ledningen skulle brista har varit stor, menar VA-ingenjör William Healy Strömgren. För att öka vår beredskap vid en eventuell läcka ser nu serviceförvaltningen över den nödvattenplan som aktiveras vid en kris och bland annat har till uppgift att styra vilka platser som ska fungera som uppställningsplatser för nödvattentankar och som en informationsplats för allmänheten.  HAMMAREN december 2015  •  13


BARNPANELEN OM JUL & VINTER I det här numret är barn från förskole­klass FA och FB på Mörmoskolan vår barn­ panel.

Maja 6 år

1. Jag tycker om att göra snögubbar och snöänglar. 2. Jag gillar att gå upp på julaftonsmorgonen och få presenter. Sen tycker jag om julmaten också.

Lilly 6 år

Tamara 6 år

1. Jag gillar att bygga snögubbar, åka pulka och snöbräda. Bob är roligt också.

1. Snöbollskrig är roligt om alla är med på det och snögubbar med.

2. Det bästa med julen är presenterna och farfars köttbullar.

2. Jag gillar att fira jul hos farmor och farfar. Ibland busar farfar med paketen, det är kul.

1. Vad tycker du om att göra när det snöar?

Viggo 6 år

2. Vad är det bästa med julen?

1. Det är kul att krama snöbollar och rulla dem till gubbar. 2. Jag tycker om att träffa farmor och mormor och att få presenter.

Hanna 6 år

1. Busa i snön och kasta snöboll. 2. Det är mysigt när det är mörkt och vi tänder levande ljus. Sen gillar jag vit gröt och presenterna.

BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM ARBETSTID − NATTIS För att möta behovet av barnomsorg de tider på dygnet då ordinarie verksamhet är stängd, erbjuder Hammarö kommun nu barnomsorg på obekväm arbetstid − nattis. är till för barn från och med ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år och är en kompletterande verksamhet till förskola och fritidshem. Denna verksamhet kallas ofta för nattis då den erbjuder annan pedagogisk omsorg för barn under den tid då förskola eller fritidshem inte är öppna (kvällar, nätter och helger). För att rymma den nya verksamhetsformen har kommunen beslutat om en nybyggnation. Förarbetet för att bygga en ny förskola i nära anslutning till Lunna förskola är i full gång. Den nya förskolan kommer att ge plats för två förskoleavdelningar och

BARNOMSORG PÅ OBEKVÄM ARBETSTID

14  •  HAMMAREN december 2015

en avdelning för barnomsorg på obekväm arbetstid. Innan byggnationen står klar kommer verksamheten startas upp i flyttbara moduler. VERKSAMHETEN PLANERAS STARTA i modulerna under vårterminen 2016, för att sedan förflyttas till de nya lokalerna när de står färdiga. Redan nu finns mer information och våra riktlinjer att läsa på vår hemsida www.hammaro.se/boa. Ansökningshandlingar hittar du i vår e-tjänstportal www.e-tjanster.hammaro.se. Välkommen med din ansökan! 


FOTO CHRISTINE HOLM

Siw Gidlöf har ordet

ÅRETS STIPENDIATER I HAMMARÖ KOMMUN LEDARSTIPENDIUM – SVEN-IVAR THORÉN, Hammarö Hockeyklubb

Sven Ivar ”Svepis” Thorén är den sanna Hammarö HC:aren. På 70-talet var han själv hockeyspelare och som ledare har han framför allt fungerat som materialare i många av föreningens lag. Svepis är en otrolig resurs som har ordning på grejorna och lägger ner oerhört mycket tid, betydligt mer än vad man kan förvänta. Han har också en väldigt bra relation till killarna i laget och killarna ser honom som en person som tar hand om dem på ett fantastiskt sätt. Hans jargong skapar också god stämning och han är inte sen med att skämta med både spelare och ledare.

ÅRETS IDROTTSPRESTATION – EMELIE ANDERSSON, QBIK:s damlag

i fotbollens div 1 och U-19 landslaget Emelie är fostrad och uppfödd på Hammarö (bor fortfarande här). Hon höll på med flera idrotter, men valde så småningom fotbollen. För att utvecklas lämnade hon i 15-årsåldern IFK Skoghall för Karlstadslaget QBIK. Som 19-åring 2015 är hon lagets lagkapten i div 1. Emelie var med och spelade hem EMguldet för Sveriges U-19 landslag sommaren 2015.

KULTURSTIPENDIUM – ELEVRÅD K (elevråd på Hammarö Kultur-

skola) Elevrådets syfte och mål är att stärka gemenskapen på kulturskolan samt att öka elevernas inflytande. För att barn och ungdomar ska prioritera kulturen arbetar Elevråd K bland annat för att man ska lära känna varandra och på så sätt öka sammanhållningen. Elevråd K är genom sitt arbete en förebild för yngre elever.

MILJÖSTIPENDIUM – JONAS BYGGHAMMAR

Med stort engagemang på olika nivåer verkar Jonas för användande av cykeln som transportsätt. Jonas driver Hammarö Cykel ReCycling, renoverar gamla cyklar för återanvändning, ställer iordning begagnade barncyklar för utdelning till behövande samt hyr ut cykel­vagnar. Allt för främjande av miljövänliga transporter.

UTMÄRKELSER GOD ARKITEKTUR – LOUISE OCH MATS WARNQVIST för deras

nybyggda villa Soludden på Laxdalen i Hammarö kommun. Byggnaden har på ett omsorgsfullt sätt placerats i den känsliga skärgårds­miljön, diskret mellan berghällar och tallar. Byggnaden har ett modernt formspråk som har byggts upp med generösa glasytor och svarta fasadskivor.

ÅRETS FÖRETAGARE – ÄGARNA AV GLADA SAXEN

Det är ett företag som med stort engagemang och en tydlig service­inriktning sprider glädje i Skoghalls centrum.

är det exakt en månad till vintersolståndet, den kortaste dagen på året och alldeles innan jul. Jag läste i tidningen att Sifo gjort en undersökning och att varannan svensk tycker att årets julklapp ska vara en gåva för att exempelvis hjälpa människor på flykt. Flyktingströmmen till Sverige fortsätter och även på Hammarö gör vi allt vi kan för att iordningställa lokaler så att fler personer ska få tak över huvudet. Antalet platser för ensamkommande barn utökas också. Jag vill passa på att tacka alla generösa hammaröbor som skänkt kläder och andra nyttosaker vid insamlingen till vårt ankomstboende. Behöver vi samla in mer saker så lägger vi ut information om det på vår hemsida och på vår facebooksida, det går även bra att ringa vårt kontaktcenter. Vi ser gärna att många hjälper till även på andra sätt, språkträning, skjuts till olika aktiviteter och så vidare. Vill du göra en insats – anmäl ditt intresse till oss i kommunen eller till någon av öns frivilligorganisationer. 

I SKRIVANDE STUND

Jag tillönskar alla God Jul och Gott Nytt År

Siw Gidlöf Kommunstyrelsens ordförande Hammarö kommun

3 038

följer redan Hammarö kommun på facebook – gör det du också! www.facebook.com/hammaro.se

HAMMAREN december 2015  •  15


GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN

rar a v s n e n u m m Ko

HJÄLPA NYANLÄNDA

Vad kan jag göra för insats för att hjälpa nyanlända kommuninvånare? SVAR: Du kan göra en insats genom att vara volontär för nyanlända kommuninvånare med permanent uppehållstillstånd. Det kan bland annat vara att fika med de nyanlända, skjutsa till olika ställen eller dela med dig av dina egna intressen. På vår hemsida kan du anmäla ditt intresse: www.hammaro.se/volontar

Här är svar på några vanliga frågor som kommer till Hammarö kommun. Kanske har även du ­funderat på ­någon av dem. SORTERING

Hur sorterar jag julklappspapper och snören? SVAR: Julklappspapper sorterar du som pappersförpackning och lämnar vid de återvinningsstationer som finns. Snören slänger du i vanliga hushållssoporna.

SNÖSKOTTNING

Vilket ansvar har jag som fastighetsägare rörande snöskottning? SVAR: Hammarö kommun ansvarar för snöröjning av alla vägar i kommunen som går till fastboende med undantag för Dingelsundsvägen, Industrileden samt Hammaröleden, som Trafikverket ansvarar för. Kommunen röjer snö fram till din uppfart, resten ansvarar du själv för. Vi prioriterar gång- och cykelvägar, därefter huvudvägnätet, medelstora gator och lokalgator i fallande ordning. Det kan alltså dröja ett tag innan du får kvarters­ gatan plogad. Du har rätt att få plogsträngen som kommunen lagt upp framför uppfarten borttagen, men detta sker först efter att snöröjning och halkbekämpning i kommunen som helhet är åtgärdad. Vi prioriterar då främst äldre kommuninvånare som är i behov av ökad framkomlighet för sjuktransport och liknande. Allmänheten får gratis hämta sandningssand i kommunens sandlådor märkta med Hammarö kommuns logotyp.

FESTLOKAL

arö lokal av Hamm Kan man hyra t kalas? kommun för et er 50 hemgård rymm lls SVAR: Skogha lställtil a lig ssar för fest personer och pa onor kr 0 20 kostar 1  ningar. Lokalen mer m ry an Sockenstug för en helg. kal lo t ek rf h är en pe oc er on rs pe 0 10 n kosbarndop. Lokale för till exempel . ra hy t at i timmen tar 200 kronor center, r du via kontak ka bo a rn le ka Lo aro.se mmun@hamm 51 50 00 eller ko

SKIDSPÅR

Vart finns det skidspår på Hammarö? SVAR: Om vädret tillåter drar vi spår på Kilene­gården. På www.skidspar.se/varmland/hammaro/ kilenegarden kan du läsa om vilka spår som är dragna och vilken status spåren har.

ISBANOR

VÅRDNADSTVIST

Jag och min man ska skiljas och är inte överens om hur vi ska ha delad vårdnad om våra barn. Finns det någon i kommunen som kan hjälpa oss med detta? SVAR: Hammarö kommun har avtal med Karlstads kommun när det gäller familjerätt och vårdnadstvister. Detta ger båda kommunernas innevånare samma rätt att vända sig till familjerättsgruppen. Du når dem via Karlstads kommuns kontaktcenter på telefon 054-540 00 00. Alla tjänster som Familjerättsenheten erbjuder är kostnadsfria. Du kan läsa mer om vad de kan erbjuda på Karlstads kommuns hemsida www.karlstad.se/familjeratt

erna vartersplan k i n r la o När sp rö? it några på Hamma över ha var eh b et D : agar och SVAR der några d n u er d ra sg fram­ minu minusgrader a. ar v lo t re äd att v lanern ska spola p i v t at r fö på Hamöver m vi spolar so er n la p e D marö är: lan • Lövnäsp • Lillvalla • Vidöplan lan • Lillängsp • Hälltorp lan • Baldersp n pla • Hammar IP • Mörmo

Profile for Hammarö kommun

Hammaren nr 4 2015  

Hammarö kommuns tidning till alla hammaröbor. Ges ut fyra nummer per år.

Hammaren nr 4 2015  

Hammarö kommuns tidning till alla hammaröbor. Ges ut fyra nummer per år.

Profile for jlk1a
Advertisement