__MAIN_TEXT__

Page 1

Hammaren EN TIDNING FRÅN HAMMARÖ KOMMUN • juni 2016

Hjälpmedel blir som NYA IGEN De skapar TRYGGHET på Hammarö

SPRÅKET är nyckeln för nyanlända


Hammaren ges ut av Hammarö kommun

Sedan sist...

Ansvarig utgivare och redaktör: Katarina Adolfson

• I slutet av april tävlade Hammarös skolor mot varandra i Restaurangchansen, vilken skola som slängde minst mat per elev under en tvåveckorsperiod. I genomsnitt slängs 14 gram mat per elev och dag i Hammarös skolor. Restaurangmatchen vanns av Bärstadsskolan, de slängde 7,28 gram per elev och dag. Den åtråvärda vinsten var en önske­ matsvecka i juni. Bra jobbat alla elever!

Bärstadsskol an va Restaurangch nn ansen

katarina.adolfson@hammaro.se Omslagsbild: Jihan Ahmed Foto: Katarina Adolfson Grafisk form: Maria K-Back, Whiter Shade Tryck: Strokirk-Landströms AB Telefon: 51 50 00

• På Hammarös återvinningscentral kan du numera lämna in byggavfall för återanvändning. Det som är helt och fungerande kan du lämna in kostnadsfritt och gör samtidigt en insats för miljön. Hammarö var först i Värmland med denna satsning.

E-post: info@hammaro.se Facebook: www.facebook.com/ hammaro.se Hemsida: www.hammaro.se

• Jonas Bygghammar, initiativtagare till Hammarö Cykel Recycling, är Hammarös andra Miljönär – en utmärkelse som inspirerar till hållbar konsumtion. Han fick utmärkelsen för sin verksamhet att renovera gamla cyklar och skänka dem till behövande. Grattis och bra jobbat Jonas! • Under våren har nya skolbibliotek invigts på både Mörmoskolan F-6 och Hammarlunden F-6 under festliga former.

ranvänds

te Byggavfall å

Nya sk

olbib l und iotek in er vå v ren igdes

Redaktören tipsar... Så var det sommar igen och vi kommer förhoppningsvis att kunna njuta av mycket sol, ljumma vindar och lata dagar vid stranden. DENNA GÅNG BJUDER VI PÅ ett reportage om en verksamhet i kommunen som inte är så känd. Vi får en inblick i hjälpmedelstvättens viktiga arbete som bidrar till att underlätta vardagen för många hammaröbor. Under sommaren kommer du att kunna vara med och tycka till om brottsbekämpningen på Hammarö. På sidorna 8-9 träffar du några av dem som är med och gör Hammarö tryggt. Där kan du även läsa mer om det medborgarlöfte som polisen ska ta fram tillsammans med kommunen. Du får också läsa en intervju med Jihan

2  •  HAMMAREN juni 2016

som kom till Hammarö med permanent uppe­hållstillstånd under förra hösten och om hennes ambitioner att lära sig svenska och få ett jobb. blir mitt sista som redaktör för Hammaren. Nu antar jag nya ut­ maningar och överlämnar till mina kollegor i Hammarö kommun. 

DET HÄR SOMMARNUMRET

Tack för mig och trevlig sommar! Katarina Adolfson | redaktör


GIFTFRIA FÖRSKOLOR — I HÖST FORTSÄTTER ARBETET! Hammarö kommun värnar om kommunens unga invånare. Sommaren 2014 gjordes en kemikalieinventering på kommunens förskolor och i höst påbörjas arbetet med att ta bort och byta ut de produkter som har, eller misstänks ha, hälso- och miljöfarliga egenskaper. I höst kommer förskolepersonal att få utbildning, tillsammans med kommunens miljösamordnare som hjälper till i arbetet. – Vi vill skapa en bättre förskolemiljö som inte utsätter barnen för skadliga kemikalier, säger Sara Wigenborg, miljösamordnare på Hammarö kommun. 

Håll utkik på kommunens hemsida under augusti för mer information!

MÄRKESTAGNING KAN DU REDAN SIMMA så är kanske märkestagningen något för dig. Varje vardag 25 juli till 19 augusti så erbjuder vi märkestagning på Mörudden klockan 13.00-15.00. Du behöver inte föranmäla dig, det är bara att dyka upp. Tänk på att märkestagningen är väderberoende så vid dåligt väder kan den bli inställd.

Vi använder oss av både Livräddningssällskapets och Svenska simförbundets märken och varje märke kostar 30 kr/st.  Lycka till!

Sommaröppet

MÄRKESTAGNING 25 juli-19 augusti kl 13-15

... i kontaktcenter

... på biblioteket

27 juni-19 augusti (v 26-33) har kommunens kontaktcenter öppet:

Sommartider v 25-33

Måndag-torsdag kl 07.45-12.00 och 12.45-16.00 Fredag kl 07.45-12.00 och 12.45-15.00

Måndag-onsdag kl 15.00-19.00 Torsdag-fredag kl 12.00-16.00

Glad sommar!

HAMMAREN juni 2016  •  3


Hjälpmedel blir som nya igen Hammaren har besökt hjälpmedelstvätten på Hammarö. En av kommunens verksamheter som inte vanligtvis syns så mycket, men som bidrar till en god service och en grön ö. text & foto KATARINA ADOLFSON HJÄLPMEDELSSERVICE HAR FUNNITS LÄNGE på Hammarö, fast tidi-

gare hyrdes tekniker in av landstinget. 2015 tog kommunen över verksamheten helt eftersom antalet hjälpmedel hade ökat och det fanns behov av att ha verksamheten igång på heltid. – Då fick jag möjlighet att jobba kvar på Hammarö och även vara med och utforma de nya lokalerna, berättar hjälpmedelstekniker Håkan Andersson när han stolt visar mig runt i de fina verkstadslokalerna på Sätterstrand. Tillsammans med Thomas Vainio, som är hjälpmedelstekniker­ assistent, lagar, servar, lagerhåller och besiktigar han hjälpmedel. Hos hjälpmedelstvätten finns alla tänkbara hjälpmedel på lager, både nya och gamla, enkla och avancerade. Och så klart massor av reservdelar för att kunna fixa till det som gått sönder. – Alla använda hjälpmedel som kommer in ställs i ett särskilt

4  •  HAMMAREN juni 2016

rum och tvättas noggrant innan de får komma in i verkstaden. Alla hjälpmedel behöver inte lagas, det kan även vara så att de behöver saneras från någon smitta, förklarar Håkan. För även om rullator är ett vanligt hjälpmedel så är hygienartiklar också mycket vanliga, allt för att underlätta dusch och toalettbesök. Att både Håkan och Thomas tar sitt jobb på största allvar går inte att ta miste på, de återkommer hela tiden till vikten av att säkerheten kommer först. – Vi arbetar med medicintekniska produkter som ställer stora krav på ansvar, säkerhet och på vår kunskap. Det svåra är inte vad man kan göra med hjälpmedlen, utan vad man får göra, säger Håkan. Att tvätta och återställa så många hjälpmedel som möjligt är ­naturligtvis bra ur ett ekonomiskt perspektiv, men också bra för


Thomas sanerar en inlämnad rullator.

Håkan och Thomas fyller en rullstolsdyna med nya luftkuddar.

En personlyft måste klara att lyfta 200 kilo. Håkan har specialkonstruerat en tyngd för att kunna testa hållbarheten.

miljön. I Hammarö kommun strävar vi efter att arbeta hållbart för miljöns skull och hjälpmedelstvätten är ett bra exempel på detta. – Ibland får vi in hjälpmedel som inte går att laga, säkerheten går som sagt alltid i första hand. Men dem samlar vi ihop och sedan kommer en daglig verksamhet hit en gång i veckan och hjälper oss att köra de kasserade hjälpmedlen till återvinningscentralen. Ett roligt samarbete som vi är mycket nöjda med, säger Håkan. Håkan och Thomas har även ett mycket nära och bra samarbete med kommunens sjukgymnaster och arbetsterapeuter som förskriver hjälpmedel till de som behöver. Ibland kommer de och hämtar material som Håkan och Thomas plockat fram. I andra fall, exempelvis sängar och lyftanordningar, levererar och monterar Håkan och Thomas på plats och ibland krävs det snabb leverans. Men även om det är många regler runt hjälpmedel så tycker Håkan att det finns utrymme för att vara kreativ i jobbet och hitta speciallösningar. – Jobbet är väldigt roligt eftersom vi ser att det vi gör underlättar brukarnas vardag direkt. Ibland underlättar inte bara hjälpmedlen, de till och med gör vardagen möjlig. Vi träffar så många tacksamma människor och känner att vi gör skillnad, säger han. 

Förändringar för hjälpmedel Nya riktlinjer för hjälpmedel gäller i hela Värmland från 1 april. Vissa hjälpmedel övergår till egenansvar vilket innebär att du måste köpa dem själv, exempelvis matlagningshjälpmedel, griptång, strumppådragare och förhöjningsdyna. Många av dessa produkter går att köpa i affärer, apotek, postorder och via webshop. Hjälpmedel som du har behov av en kortare tid kan du hyra från kommunens hjälpmedelsverksamhet om du inte väljer att köpa dem själv. Du kan ha brutit något ben, genomgått en operation eller liknande och märker att du behöver någon form av hjälpmedel för att klara av vardagen lättare. De hjälpmedel du kan hyra är exempelvis rullstol, duschpall eller toaförhöjning. Hyror hittar du på www.hammaro.se ­eller kontakta hjälpmedelsverksamheten på telefon 51 50 00. Har du ett långvarigt behov av hjälpmedel sker precis som tidigare en förskrivning av legitimerad personal.

HAMMAREN juni 2016  •  5


Kan du hitta hammaröföreningarna bland sakerna som fritidskonsulent Anna Bengtsson är omgiven av?

Föreningarnas länk till kommunen hon med grundskolor i kommunen där man kan erbjuda prova på-verksamheter på fritidstiden. Självklart är även de som inte går på fritids välkomna. – Med idrottsskolan vill vi öka möjligheten för barn att prova på olika idrotter utan avgifter. De får då ett bredare utbud av idrottsaktiviteter och genom det en allsidig träning, säger Anna. Att föreningslivet är starkt på Hammarö är det ingen tvekan om. Det finns både stora och små föreningar där många barn är delaktiga i någon verksamhet. Men Anna betonar vikten av att fortsätta arbetet med att hålla kvar bredden och variationen av föreningar på ön och att få ungdomar att fortsätta med sin idrott högre upp i åldrarna. – Det ska vara attraktivt att idrotta på Hammarö och jag h ­ oppas att föreningarna vill vara med och tänka utanför boxen så att vi tillsammans kan skapa verksamhet som passar alla, säger hon.

Anna Bengtsson är fritidskonsulent i Hammarö kommun och ska bland annat ge stöd och service till alla föreningar på ön. text & foto KATARINA ADOLFSON – Mitt uppdrag mot föreningarna är att kunna hjälpa till med föreningskunskap, bokningar till kommunens anläggningar och kunna ge råd om olika bidrag som finns att söka, berättar Anna. Anna kommer närmast från en tjänst på Sisu Idrottsutbildarna och har under sina år där skaffat sig gedigen kunskap om allt som rör föreningar och bidrag och kommer kunna vara ett bra bollplank för Hammarös föreningar. Förutom stödet till föreningarna på ön ska Anna också samordna fritidsaktiviteter för barn under lov. Hammarölägret sommar är i år flyttat till slutet av sommaren och omfattar tre delar – sommarsimskola, simskoleläger och det traditionella sommarlägret. Hammarölägret är en verksamhet som aktiverar flera hundra hammaröbarn och ger många ­ungdomar sommarjobb. – Min ambition är att det ska finnas fler Hammaröläger under året, exempelvis på höst- och vinterlov, säger Anna. Genom att hålla ledarutbildning inför alla läger är Annas mål att lägret ska hålla en hög kvalitet och vara en lustfylld aktivitet på barns villkor. Idrottsskola är ytterligare en aktivitet som Anna planerar för, kanske kan den starta redan i höst. Runt idrottsskolan s­ amverkar 6  •  HAMMAREN juni 2016

BEHÖVER DIN FÖRENING ANNAS HJÄLP? Välkommen att kontakta fritidskonsulent Anna Bengtsson!

51 50 00

ANNA.BENGTSSON@HAMMARO.SE


Programmering i skola och förskola låter väl ändå för avancerat? Nejdå, det är precis vad våra barn och elever får lära sig med hjälp av robotar.

Robotar lär barn om teknik text KATARINA ADOLFSON foto ERIK HOLM & ANDREAS ÖHMAN

i olika former, det är en naturlig del av vår vardag. Där­ emot är tekniken oftast en färdig produkt som vi användare lätt tror att vi inte kan påverka. – Vi vill ge barn och elever en ­förståelse för vad tekniken innebär, att det är vi människor som bestämmer vad den ska göra. En dator eller en robot gör inget om vi inte ger den instruktioner, säger Erik Holm, samordnare för it inom bildningsförvaltningen. Under våren har han, tillsammans med pedagoger i verksamheten, låtit barn och elever få programmera robotar, så kallade Bee-bots. Tanken är att alla barn och elever från 5 år och upp till skolår 3 ska få prova på detta. Uppgiften som eleverna får är att roboten ska ta sig från en punkt till en ­annan, men hur uppgiften ser ut varierar beroende på barnens ålder.

IDAG OMGES VI AV TEKNIK

– Det är ett spännande sätt att arbeta och kravlöst för eleverna. Ingen väg som roboten tar är mer rätt än någon annan. Samarbete och problemlösning kommer i fokus och barnen tycker det är kul att få roboten att göra som de vill, berättar Erik. PROGRAMMERINGEN BESTÅR I att bestämma robotens väg genom att trycka på knappar med pilar ovanpå själva roboten, något som alla klarar av. Erik berättar att arbetet med robotarna har visat hur barn kan få uttrycka sig i nya miljöer, inte bara i ordinarie klassrumsmiljö. Något som dessutom stimulerar fler barn att uttrycka sig. – Skolan konkurrerar med många andra medier idag – mobil, surfplatta och tv till exempel. Då gäller det för oss i skolan att skapa lärande med lust. Vi vill att barnen ska välja skolan och lärandet, att de ska känna att det är meningsfullt, säger Erik.

Det är även inskrivet i läroplanen att elever ska kunna använda modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Programmeringen av robotar är ett sätt som Hammarö har provat. Ett annat är att använda så kallade 3D-skrivare. Med den kan man skapa en ritning på ett föremål i program i datorn och sedan välja att göra en 3D-utskrift i plast av föremålet. Det är ytterligare ett sätt att med teknikens hjälp stimulera skapande och problemlösning på ett lustfyllt sätt i skolan. – Ingen vet hur framtiden kommer att se ut men samhället förändras snabbt inom teknik- och informationsområdet. Därför är det otroligt viktigt att vi i skolan tar vårt ansvar och hjälper eleverna att få utveckla de förmågor som samhället kräver av dem. Att besitta en digital kompetens är en del, säger Erik. 

”Skolans uppgift är att förbereda elever för jobb som ännu inte finns och använda tekniker som ännu inte blivit uppfunna så att de kan lösa problem som vi ännu inte vet är problem.” Fish & Mcleod, Shift Happens

HAMMAREN juni 2016  •  7


De skapar trygghet på Hammarö Flera undersökningar har visat att Hammarö är en trygg kommun att bo i. Polis, räddningstjänst och kommun samarbetar hela tiden för att vi ska kunna fortsätta vara trygga. text KATARINA ADOLFSON foto POLISEN & KATARINA ADOLFSON

8  •  HAMMAREN juni 2016


Medborgarlöften Tyck till om brottsbekämpningen på Hammarö!

Vilka problem är det ­viktigast att polisen arbetar med tillsammans med kommunen? Vi vill gärna ha dina syn­ punkter till ett medborgarlöfte som polisen och kommunen ska ta fram tillsammans. RUNT BORDET HAR REPRESENTANTER FÖR kommunen, räddningstjänsten och polisen samlats för en av sina regelbundna avstämningar om läget på Hammarö. Det är Anders Haster som är alkohol- och drogsamordnare i Hammarö kommun, Lennart Hynynen som är kommunpolis samt Karoline van Dalen som är säkerhetskoordinator inom räddningstjänsten. – Vi har ett nära samarbete i den här gruppen, det fungerar bra här på Hammarö. Genom att vi har lite olika infallsvinklar så kan vi fånga upp problem tidigt och ta tag i dem, säger Anders Haster. Kommunpolis är något nytt som infördes i samband med polisens stora omorganisation nyligen. Lennart Hynynen är en av två kommunpoliser för lokalpolisområde Karlstad där bland annat Hammarö ingår. – Som kommunpolis ska jag vara en naturlig länk mellan kommunen och polisledningen. Jag ska vara med och ta tillvara kommunens intressen, ge en snabbare väg in till polisen och delta i det förebyggande arbetet, förklarar Lennart.

för kommunpolisen just nu är att ta fram så kallade medborgarlöften, det vill säga områden som invånarna vill att polisen fokuserar lite extra på. Hur detta kan se ut för Hammarös del och hur du kan delta hittar du mer information om här intill. Som säkerhetskoordinator är Karoline en representant för kommunen i säkerhetsfrågor. Hon har mycket kontakt med personal i kommunens verksamheter för att diskutera personlig säkerhet, hot och våld och göra olika riskanalyser. – Men jag arbetar också mycket förebyggande med ungdomar för att motverka exempelvis klotter och bränder. Bland annat är jag delaktig i så kallade konsekvenssamtal om någon ung person varit inblandad i en brand, berättar Karoline.

EN VIKTIG UPPGIFT

dessutom med kommunväktaren som finns på plats i kommunen då det inte är så många verksamheter igång, till exempel under kvällar och nätter. – Även kommunväktaren är en viktig del i det trygghetskapande arbete som görs i kommunen. Med sin närvaro runt om på Hammarö och genom goda relationer med kommunens verksamheter så skapar väktaren trygghet, säger Karoline. Något som de tre är rörande överens om är vikten av att hammaröbor faktiskt anmäler sådant som avviker från det normala. Även det som kan tyckas vara en liten sak kan tillsammans med andra händelser vara viktigt. – Det är a och o att problem anmäls och lyfts upp så att vi får vetskap om och kan göra något åt dem. På så sätt kan Hammarö fortsätta vara en trygg plats, säger Lennart innan han, Karoline och Anders går iväg för att prata trygghet med ett gäng hammaröungdomar.  KAROLINE ARBETAR

MÅLET MED MEDBORGARLÖFTET är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Hammarö kommun och att polisens arbete ska utgå från den lokala problembilden. Här nedan finns olika problemområden.

Vilka områden tycker du är viktigast?

Välj upp till 3 områden. Lämna dina synpunkter i första hand via www.hammaro.se/medborgarlofte

men annars till kontaktcenter i kommun­ huset, senast 31 augusti 2016. • Otrygga miljöer

Exempel: Känsla av otrygghet i att röra sig i områden där det är mörkt, känsla av otrygghet i att röra sig i områden där drog- och alkoholpåverkade personer vistas, oro för våld i den offentliga miljön. (De vanligaste våldsbrotten i offentlig miljö är misshandel där alkohol och narkotika ofta är inblandat.) • Alkohol- och drogrelaterad brottslighet

Exempel: Langning och försäljning av alkohol och droger, försäljning av smuggelsprit till ungdomar. • Stölder och inbrott

Exempel: Inbrott i människors hem, förråd etc, butiksstölder, brott mot äldre som till ­exempel stölder i hemmet, rån och bedrägerier. • Skadegörelse

Exempel: Skadegörelse, förstörelse och klotter på offentliga och privata egendomar. • Trafikbrott

Exempel: Fortkörning, olovlig körning, a­ lkoholoch drograttonykterhet. På webben kan du även ge egna förslag eller kommentera dina val.  Tack för att du är med och tycker till! HAMMAREN juni 2016  •  9


Jihan Ahmed gör språkpraktik på Mörmoskolan och gillar skolbiblioteket.

10  •  HAMMAREN juni 2016


Sedan september förra året har vi tagit emot ett trettiotal nyanlända invånare till Hammarö. En av dem är Jihan Ahmed som just nu har som främsta mål att lära sig svenska. text & foto KATARINA ADOLFSON

SPRÅKET ÄR NYCKELN FÖR NYANLÄNDA JIHAN KOM TILL SVERIGE från krigets Syrien hösten 2014 och ett år senare flyttade hon till Hammarö med permanent uppehållstillstånd. Hon är utbildad lärare och arbetade som det i Syrien i ämnen som historia, geografi och engelska. Med mycket goda kunskaper i engelska klarade sig Jihan bra som asylsökande i Sverige och började läsa svenska ordentligt först när hon flyttade till Hammarö. Något som hon idag ångrar att hon inte började med direkt. – Mina kunskaper som ­lärare räknas i stort sett som likvär­ diga här i Sverige, men för att jag ska kunna jobba måste jag lära mig svenska bra, säger ­Jihan. På svenska. För hon kämpar hårt med att lära sig språket. Hon studerar svenska för invandrare (SFI), hon gör språkpraktik på Mörmoskolan och hon har ­hittat goda vänner i några av de volontärer som finns för nyanlända på Hammarö, som också

tränar henne i svenska språket. – Svenskan är jätteviktig. Den är nyckeln som öppnar dörrar till jobb för mig, säger Jihan med eftertryck. Att hon haft möjlighet att göra språkpraktik på Mörmoskolan under vårterminen har varit värdefullt för språkutveck­ lingen. Det är i det vardagliga som språket kommer naturligt i mötet med både kollegor och

Vill du ta emot en språkpraktikant?

elever. – De hjälper och stöttar mig och säger Du kan! Jättebra! och rättar mig när det blir fel, säger Jihan tacksamt. Anna Nilsson är rektorsstöd och lärare på Mörmoskolan 7-9 och hon märker stor utveckling för Jihans svenska under de månader hon varit på skolan. – Det är många kompetenta

Jihan är utbildad lärare i Syrien.

människor som kommer till Sverige och vi måste ta tillvara på den kunskap som finns. Det vi behöver hjälpa till med är språket. Jag tycker också det är viktigt att vi vuxna visar barn och elever att även vi tar emot nya på ett bra sätt. På lite sikt blir de nya även en bra resurs för oss, säger Anna. Jihan fortsätter att kämpa med svenskan för att så småningom kunna jobba som lärare eller tolk. Hon har vid flera tillfällen tillsammans med volontärer besökt de boende på asylboendet på Sätterstrand för att hjälpa till med svenskundervisning. Hon vet vilken fördel det kan vara att lära sig svenska tidigt för möjligheten att etablera sig och få ett jobb. – Svenska är svårt, särskilt uttalet med vokalerna u och å. Det tränar jag mycket på. Det gäller att få möjlighet att prata, prata, prata och lyssna, lyssna, lyssna, säger Jihan som ett råd till både andra nyanlända och till svenska arbetsgivare. 

stöttar vi, tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra aktörer, varje individ på ett sådant sätt att de ska bli trygga och självförsörjande. Att lära sig svenska är då avgörande.

NÄR HAMMARÖ KOMMUN TAR EMOT NYANLÄNDA

Integrationssamordnare Annika Axelsson kan hjälpa till att matcha och skräddarsy en bra lösning. – Nu har vi chansen att tänka utanför boxen och ta vara på kompetens på ett kreativt sätt utöver det vanliga. Just nu har vi ett tiotal personer som är redo, men det fylls hela tiden på, berättar Annika Axelsson. 

VILL DU HJÄLPA TILL?

KONTAKTA ANNIKA:

telefon 054-51 50 00, e-post annika.axelsson@hammaro.se. HAMMAREN juni 2016  •  11


KONSTHALLEN 15 juni-15 augusti

BOKA IN »

Akvareller, Kent-Ove Moberg. HAMMARS GÅRD Sommarmusik på Hammars gård 6, 13, 20 och 27 juli kl 19

Kaffeservering kl 18-19. WERMLAND EQUESTRIAN GAMES 11-14 augusti, Hästviken

Elithopptävling och lag-SM i dressyr. VILL DU SKJUTA GODKÄNT ELLER ­ÖVNINGSSKJUTA INFÖR ÅRETS ÄLGJAKT?

Möjligheten finns på Hammarö Jaktvårdsklubbs skjutbana i Tvärhult

lördagarna 10/9 och 17/9 kl 10.00-15.00

Välkomna, Styrelsen i Hammarö Jaktvårdsklubb

Ö-KONSTRUNDA 3-4 september kl 12-17

Välkommen till den åttonde Ö-konstrundan! Båda dagarna är det öppet hus hemma hos konstnärerna samt på de gemensamma utställnings­ platserna. Fri entré.

ÖPPET HUS MED SERVICENÄMNDEN 12 september kl 17.30, kommunhuset i Skoghall

Har du frågor om ­exempelvis vägar, vatten, renhållning, ­kost eller fritid? I så fall är du välkommen på öppet hus. Då kan du diskutera dessa frågor med de förtroendevalda i service­ nämnden. Välkommen! HJUL & KUL 17 september

Missa inte årets mesta aktivi­ tets­dag i Hammarö Arena. Håll utkik efter mer ­ information om dagen på webben: www.hammaro.se

FRI ENTRÉ till alla evenemang

SOMMAR I SKOGHALLSPARKEN MIDSOMMARFIRANDE fredag 24 juni kl 12.00

Traditionellt firande med musik, dans och lekar, med bl.a. Alsters Folkdanslag och Bibbe-Lott Kunze med musiker.

ÄGGY onsdag 29 juni kl 18.00

Djurskötare Blad och doktor Klok har hittat ett stort ägg i djurparken. Tänk om de kan adoptera ägget... Med Figurteaterkompaniet, (från 2 år). HAMMARÖ STORBAND onsdag 6 juli kl 19.00

Musik ur den klassiska storbandsrepertoaren, t.ex. Glenn Miller, Count Basie och Duke Ellington.

12  •  HAMMAREN juni 2016

ALABAMA LOVESNAKES onsdag 13 juli kl 19.00

HAMMARÖSVÄNGEN lördag 30 juli kl 10.00

Högoktanig blues kryddad med rockdofter där även den mest stelbente riskerar vibrationer i högerfoten. Bandet, med rötter i det värmländska bluesdeltat, blev förra året invalda i det prestigefyllda International Blues Hall of Fame.

Dag två av Wermlandsclassicerns ­ 2-­ dagars veteranrally. Underhållning av Pro-strings. Konferencier: Kent Ekberg Läs gärna mer på: www.hammaromc.se

ANDREAS JONSSON & THE PINK CADILLAC BAND onsdag 20 juli kl 19.00

Allsång under ledning av Örjan E ­ kängen, uppbackad av Mats Gunnarsson och Roger Nilsson (MÖR) och kören Nova Cantica.

50- och 60-talsrock från den tiden då Chuck Berry och Jerry Lee Lewis var som­störst – med Sveriges kanske främsta Sinatra-tolkare: Andreas Jonsson. SAGAN OM SNÖVIT onsdag 27 juli kl 18.00

Även i denna omarbetade saga är det ett nålstick som är den utlösande faktorn. Drottningen får sin önskan uppfylld med inte bara ett, utan två barn! Men, säg den lycka som varar för evigt... Med Duo Danzeros, (från 5 år).

MÖR MED KÖR & GÄSTER onsdag 3 augusti kl 19.00

TUT TUT, HÄR KOMMER MODIGA RUT onsdag 10 augusti kl 18.00

En bubblande busig och musikalisk föreställning som bygger på Modiga Rut-böckerna. Av och med Sofia Medin Lindström och Lena Bjerfalk, (från 5 år). TED GÄRDESTAD — SÅNGERNA OM LIVET onsdag 17 augusti kl 19.00

Musikerna Erik Winqvist, Simon Forsman och Tobias Grenholm tolkar Ted Gärdestad på ett personligt och uttrycks­fullt sätt.


Äntligen är våren här och det är många som tar tag i sina trädgårdsprojekt, planterar och röjer. Men när du har rensat upp och gjort fint, vad gör du då med ditt ris och trädgårdsavfall? Du vet väl om att det är olagligt att lämna trädgårdsavfall i naturen? Tippning av trädgårdsavfall i naturen är olagligt

Tyvärr hamnar allt mer ris och trädgårdsavfall i våra bostadsnära skogsområden. Denna tippning är olaglig och blir ofta starten på en okontrollerad tippning av annat avfall, som kan vara skadligt för både människor och natur. Tippningen kan även gynna djur som vi inte vill ha nära våra bostäder. Trädgårdsavfall får komposteras på den egna fastigheten eller kan lämnas till kommunens återvinningscentral. Vill man återvinna mer och få fin trädgårdsjord på köpet, kan man skaffa en matkompost. Tänk då på att du måste anmäla det till miljö- och byggnadsnämnden. Det kan du enkelt göra via e-tjänsterna på vår hemsida. 

Trädgårds­avfall

eller upptäcker ett nedskräpat område så kontakta gärna kommunens kontaktcenter på telefon: 51 50 00 eller mejl: kommun@hammaro.se.

HAR DU FRÅGOR

Eldning av trädgårdsavfall Enligt de lokala föreskrifterna om avfallshantering för Hammarö kommun är det tillåtet att i ringa omfattning elda torrt trädgårdsavfall som inte kan nyttjas för kompostering. Eldning av grenar och kvistar i mindre omfattning är tillåten endast om det kan ske utan att olägenheter uppstår och att det i övrigt inte strider mot författning. Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, till skydd för människors hälsa och miljön utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.

HÖSTTERMINEN STARTAR 23 AUGUSTI BÄRSTADSSKOLAN

Förskoleklass–år 6

9.00-12.30

GÖTETORPS SKOLA

Förskoleklass–år 6

9.00-12.30

HAMMARLUNDENS SKOLA Förskoleklass–år 6

9.00-12.30

år 7–9

9.00-12.30

LILLÄNGSSKOLAN

Förskoleklass–år 6

9.00-12.30

MÖRMOSKOLAN

Förskoleklass–år 6

9.00-12.30

år 7–9

9.00-13.00

SKOLSKJUTSAR TILL SKOLAN: 8.10 TAKENE – FISKVIK – BÄRSTADSSKOLAN – HAMMARLUNDENS SKOLA 8.15 TYNÄS – BÄRSTADSSKOLAN – HAMMARLUNDENS SKOLA 8.20 RUD – BÄRSTADSSKOLAN – HAMMARLUNDENS SKOLA 8.30 SÄTTERSTRAND – BÄRSTADSSKOLAN – HAMMARLUNDENS SKOLA – MÖRMOSKOLAN

SKOLLUNCH SERVERAS

SKOLSKJUTS FRÅN SKOLAN: 12.40 HAMMARLUNDENS SKOLA – BÄRSTADSSKOLAN – TYNÄS, RUD 12.40 HAMMARLUNDENS SKOLA - BÄRSTADSSKOLAN – TORP, HOVLANDAVÄGEN - FISKVIK, TAKENE 12.40 MÖRMOSKOLAN – HAMMARLUNDEN – BÄRSTADSSKOLAN – SÄTTERSTRAND 12.40 MÖRMOSKOLAN – VIDÖN

HAMMAREN juni 2016  •  13

KLIPP UT & SPARA

8.45 VIDÖN – MÖRMOSKOLAN


Små steg mot en mer hållbar konsumtion text KONSUMENTRÅDGIVNINGEN

IDAG LEVER VI I ETT SLIT- OCH SLÄNGSAMHÄLLE med kläder som är så billiga att ett plagg kan hamna i sopkorgen efter bara ett par användningar. Visste du att vi varje år slänger i genomsnitt åtta kilo kläder per person i Sverige? Ett lätt och roligt alternativ kan i stället vara att ordna en kläd- eller prylbytardag tillsammans med sina vänner eller arbetskamrater. Livet på kläderna förlängs då och vi bidrar till en bättre miljö. Den ständiga konsumtionen är inte hållbar och tär på jordens resurser. Förra året förbrukades jordens årsproduktion av ekologiska resurser redan i augusti och den resterande delen av året levde vi över jordens tillgångar. Vi skulle behöva drygt 1,5 jordklot för att matcha människans konsumtion. En växande befolkning, ökade koldioxidutsläpp och ökad materiell konsumtion är några av orsakerna till att vi lever över jordens tillgångar. Det är lätt att få dåligt samvete eller klimatångest för att man inte gör allt rätt på en gång. Det är svårt att få till livspusslet men tänk då att det viktigaste är att inte krångla till det och gör därför en enkel insats för miljön och hälsan. Vad skulle du kunna göra för att underlätta i din vardag och samtidigt tänka mer hållbart? 

Konkreta tips

• Behöver du verkligen köpa nytt när det är något du behöver? Ta dig en extra funderare, finns det andra alternativ för dig i dina konsumtionsval? • Begagnat är ett bättre alternativ ur miljösynpunkt. • Ett alternativ kan vara att ordna en kläd-och pryl bytarkväll, på jobbet eller med dina närmaste vänner. • En anledning till att byta kläder med varandra är att bomullstillverkning är oerhört vattenkrävande. Till ett kilo bomull går det åt flera tusen liter vatten. Välj miljömärkt bomull, då har miljökrav ställts hela vägen från råvaran till färdigt plagg. • Nyköpta kläder innehåller ofta en hel del farliga kemikalier, så tvätta dem innan de användes första gången. • Kanske kan du laga dina favoritplagg i stället för att slänga dem? • Använd dina kläder så länge som möjligt, då sparar du på jordens begränsade resurser. • Försök att tänka bortom aktuellt modet för det är väldigt kortsiktigt. Tänk i stället unik design, hög kvalitet och mindre miljöpåverkan.

Kontakta gärna din konsumentrådgivare!

Mer hållbart är bra för hälsan Ofta upptäcker man att det som leder till en mer hållbar konsumtion även är bra för vår vårt välbefinnande. Prova att handla begagnat eller ät mer ekologiskt, men även öka mängden vegetariskt och minska på köttet. Tänk på att cykla ibland och lämna bilen hemma. Så att gå på loppis, äta ekologiskt och byta prylar med varandra är bra både för plånboken, miljön och för hälsan.

14  •  HAMMAREN juni 2016

Vi ger dig som bor på Hammarö kostnadsfri rådgivning! Konsumentrådgivningen Samhällsbyggnadshuset i Karlstad Gustaf Lovéns gata 30 (Inre hamn) Tel: 054-540 46 90 E-post: konsument@karlstad.se


Siw Gidlöf har ordet FOTO CHRISTINE HOLM

Hammarös app får nya kläder! EFTER SOMMAREN får Hammarö kommun en ny officiell app. Målet är att det ska bli ännu enklare att nå kommunen med felanmälan och synpunkter, men appen ska också underlätta för dig som hammaröbo att hitta information. Appen kommer att finnas för Iphone, Android och Windows och här nedan ser du ett smakprov av hur den kan komma att se ut.  ­

Håll utkik efter den efter semestermånaderna!

Äntligen är sommaren här! Det ser man inte minst på båtlivet som ger liv och rörelse i småbåtshamnarna. av Hammaren kan du läsa om några av dem som gör Hammarö tryggt, kanske på lite mer lång sikt. Några som arbetar varje dag för att ge oss hammaröbor en trygg vardag är våra deltidsbrandmän. Bränder och olyckor är så klart larm som de främst åker ut på, men de hjälper oss även vid exempelvis drunkningstillbud och i väntan på ambulans. En ovärderlig resurs. Men de behöver bli fler! Känner du att du skulle vilja göra en insats för Hammarö och bli räddningspersonal i beredskap – tveka inte, utan hör av dig till Räddningstjänsten. Du behöver inte vara atlet, men ha god fysik och dessutom bo och arbeta på Hammarö för att snabbt kunna ta dig till ett larm.

I DET HÄR NUMRET

prototyp

Bli räddningspersonal i beredskap på Hammarö! ÄR DU INTRESSERAD?

SÅ HÄR I SOMMARTID tycker jag att det är extra trevligt att bo i en skärgårdskommun. Du glömmer väl inte bort att upptäcka alla fina stränder och klippbad som finns på ön? ­Eller att ta någon av båtbussturerna? Årets nyhet med en linje som rundar hela södra Hammarö och gör stopp både på Lövnäs, i Lillängshamnen och på Västra Söön tror jag blir en höjdare! Alla badsugna kan handla lunch hos någon av handlarna i Lillängshamnen och sedan avnjuta den på Sööns fina sandstrand. Ta en badtur ut till ”Söa” när turen drar igång i början av juli! 

Jag önskar er en trevlig sommar!

Kontakta kårchef Stephan Swartz 540 28 90 stephan.swartz@karlstad.se

Siw Gidlöf Kommunstyrelsens ordförande

HAMMAREN juni 2016  •  15


GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN

Sommar på Hammarö

YOUNG TOURISM BESÖKTE HAMMARÖ

Under maj fick Hammarlundens skola 7-9 besök av elever från Polen, Turkiet, Spanien och Tyskland. Elever från skolan deltar i det europeiska samarbetsprojektet Young Tourism och de ska tillsammans undersöka och marknadsföra sin region ur ett turismperspektiv. text KATARINA ADOLFSON foto KRISTEL BRYNSKOG & ANDREAS ÖHMAN

just ungdomar i deras egen ålder. De kommer att inventera sitt närområde och med hjälp av intervjuer och enkätfrågor inom åldersgruppen ta reda på vad som kan vara intresseväckande. Informationen ska sedan bearbetas till en folder, en app och en hemsida på deras eget språk men också översättas till engelska. Undersökningsmaterialet och de färdiga produkterna ska sedan kunna användas i undervisningen av andra och inom många olika ämnen. Det tvååriga projektet är ett skolsamarbete sponsrat av EU för att öka det kulturella, sociala och ekonomiska samarbetet mellan europeiska länder. Ungdomar ska ges förutsättningar att tänka kreativt, entreprenöriellt och hållbart ur miljösynpunkt.

MÅLGRUPPEN ÄR

Sommartips på Hammarö från ungdomarna • Bangolfbanorna i Skoghall • Getingbergets badplats • Trummans badplats Platserna uppskattas av ungdomarna för möjligheter till samling, härliga bad, gemenskap och grillning.

BADA PÅ V:A SÖÖN UTAN BÅT är att även du som inte har en egen båt kan åka ut till den fina sandstranden på V:a Söön och bada. Från Karlstad passerar båtbussen både Lövnäs, Lillängshamnen och V:a Söön på sin fortsatta väg till Grums.

NYTT FÖR I ÅR

Båtbusslinjen heter 96 och kommer att trafikeras den 9-31 juli. Tidtabell och prislista hittar du via www.hammaro.se

Profile for Hammarö kommun

Hammaren nummer 2 2016  

Hammaren är Hammarö kommuns tidning till alla hushåll på Hammarö. Den utkommer fyra gånger per år.

Hammaren nummer 2 2016  

Hammaren är Hammarö kommuns tidning till alla hushåll på Hammarö. Den utkommer fyra gånger per år.

Profile for jlk1a
Advertisement