__MAIN_TEXT__

Page 1

Hammaren EN TIDNING FRÅN HAMMARÖ KOMMUN • maj 2017

Gör din bil fin med TVÄTTVETT Vad händer i LILLÄNGSHAMNEN?

Få hjälp av Hammarö kommuns egna

FIXARE


HAMMAREN BYTER PAPPER Hammarö kommun värnar om vår miljö. Därför tycker vi att det är självklart att Hammaren ska bestå av ett så miljövänligt och bra papper som möjligt. kommer från Artic Paper Munkedals AB som är ett pappersbruk med miljötänk. De satsar ständigt på att minska miljöpåverkan och deras vattenanvändning och utsläpp till vatten är idag bland de lägsta i branschen. Artic Paper Munkedals AB:s vision är att skapa ett helt slutet vattensystem i deras produktionsprocess, något som skulle eliminera utsläppen till vatten och innebära ett minskat energibehov. Jättebra säger vi på Hammarö kommun!  PAPPRET DU HÅLLER I DIN HAND

Hammaren ges ut av Hammarö kommun Redaktör: Elin Karlén Gustafsson Omslagsbild: Emmie Karlén Hellgren Grafisk form: Maria K-Back, Whiter Shade Tryck: Strokirk-Landströms AB Telefon: 51 50 00 E-post: info@hammaro.se Hemsida: www.hammaro.se

ÅTERVINN! NÄR DU HAR LÄST KLART detta nummer av Hammaren, tänk på att lämna den tillsammans med ditt övriga returpapper till återvinningscentralen eller på någon av våra återvinningsstationer.

HÄR LÄMNAR DU RETURPAPPER: Coop Extra – Bivägen, Nolgårds industriområde Hammar – Sikvägen Lunnevi idrottsplats – Nygatan, öster om Lunnevi idrottsplats Lövnäs – Norra Hallersrudsvägen vid gamla ICA Lövnäs

Redaktören tipsar... Dagarna flyger fram och snart är det dags för ett efterlängtat sommarlov för våra elever med förhoppningsvis massor av sol, bad och varma dagar. Trots att jag är många år ifrån att vara ett sommarlovsbarn skapar försommaren fortfarande en känsla av pirr, både i magen och benen. Det är nämligen något speciellt med Hammarö i full blomsterskrud en sommardag. OAVSETT ÅLDER är det mycket som händer på Hammarö. Fritidsbanken kommer snart starta upp sin efterlängtade verksamhet och vi får i detta nummer information om hur man går till väga för att låna utrustning och material till olika fritids­aktiviteter. Vi har även hälsat på Fixarna som kan hjälpa dig över 65 år, eller om du har ett funktionshinder av något slag, med vardagliga sysslor som kan vara svåra att klara av på egen hand, till exempel byta glödlampa eller veckohandla.

2  •  HAMMAREN maj 2017

I detta nummer av Hammaren bjuds det även på ett reportage långt, långt från öa. Vi har nämligen fått äran att följa med våra Hammarötassar Emmie, Sofia och Timoty på deras resa runt jorden i segelbåten Aela. Ha en underbar sommar med mycket skratt, glass och bad! Det är nämligen precis så jag kommer tillbringa min sommar. På Hammarö i en solstol vid strandkanten till vår kluckande sjö.  ELIN KARLÉN GUSTAFSSON | REDAKTÖR


Ett blomstrande Hammarö SNART ÄR SOMMAREN HÄR med sol, värme och massor med grönska. Som vi har längtat! Har ni sett vilka fina blommor och växter vi har planterat runt om i kommunen under våren och försommaren? I år kommer planteringen i Skoghalls centrum se lite annorlunda ut med ny plantering mellan ICA Skoghall och Pekås. Det kommer även sättas upp amplar runt om i centrum. Även Skoghallsparken, Hammaröleden och andra delar av kommunen kommer smyckas med blomster. Hammarö kommun vill att vår ö ska vara en välkomnande och välmående plats. En attraktiv miljö där vi tillsammans håller det rent och fint och på så vis skapar en bättre plats att vilja bo och leva på. Hjälp oss därför att hålla Hammarö fint! 

Sedan sist... KILENEVECKAN I BÖRJAN AV DECEMBER anordnades Kileneveckan för första gången. Under

en hel vecka kunde besökare ta del av olika arrangemang som bland annat träningspass, föreläsningar, lunchservering, massage och meditation. Veckan blev väldigt uppskattad av såväl nykomlingar som veteraner och cirka 3 000 personer besökte Kilenegården under veckan. Vi ser fram emot en eventuell favorit i repris senare i år.

WALL OF FAME

i Hammarö Arena. Dagen bjöd på intervju med våra Hammaröstjärnor Tord Filipsson (cykel), Per Carlén (handboll), Bengt "Pinnen" Ramström (bandy) och Jonas Höglund (ishockey) och stjärnorna signerade sina tavlor som nu smyckar en av väggarna i Hammarö Arena. Det anordnades även en Superstar-tävling där representanter från olika Hammaröföreningar fick göra upp om titeln ”Hammarös Superstar”. Vi ser fram emot att fylla väggen med fler namn av våra duktiga idrottare på Hammarö. För dig som missade invigningen går det självklart att besöka Hammarö Arena även nu för att ta del av väggen där våra Hammaröstjärnor finns representerade.

DEN 22 APRIL INVIGDES WALL OF FAME

KRISBEREDSKAPSVECKAN

deltog Hammarö kommun tillsammans med övriga kommuner i Sverige i Krisberedskapsveckan. Under en hel vecka la vi fokus på vad invånare själva kan göra och bidra med vid allvarliga samhällsstörningar. Många av oss är dåligt förberedda för en situation utan exempelvis el, vatten och värme och därför la vi fokus på hur du som Hammaröbo klarar krisen. Veckan innehöll en informationsträff där invånarna fick lära sig hur man klarar en eventuell kris samt tips i kommunens kommunikationskanaler om hur vi jobbar med att förebygga kriser.

UNDER VECKA 19, 8-14 MAJ,

HAMMAREN maj 2017  •  3


för ostörd tillsyn och läke­medelsautomater har varit på plats ute hos våra brukare sedan början av februari. Detta är också två konkreta exempel på vad som händer i EU-projekt SOL, Social quality of life. SOL är ett 3-årigt Interregprojekt som Hammarö deltar i. ­Projektledare är Mia Hernell Blomqvist och Anette Örnebring, båda utvecklingsledare på socialförvaltningen. – Syftet med projektet är att tillgängliggöra välfärdsteknik för äldre och för personer med funktionsnedsättningar, b­ e­rättar Mia. Välfärdsteknik betyder digitala lösningar som ska förenkla vardagen och samtidigt ta tillvara personernas egna resurser och öka självständigheten. Det kan vara ett digitalt larm med GPS, d ­ igitala lås kopplade till en smarttelefon, en läke­medelsautomat, tillsyn via kamera, sensorer, en automatdusch, en smart toalett ­eller en matningsrobot för den som har svårt att själv hålla en sked. Variationerna är oändliga och de 16 kommuner och organisationer som deltar i SOL-projektet jobbar alla på sitt sätt, med att hitta olika lösningar ut­ifrån sina förutsättningar. På Hammarö är intresset stort. – Det är många fler än vi som är engagerade. Vi har valt att jobba utifrån de specifika behov som finns just här och personal på våra boenden och i hemtjänsten är våra omvärldsspanare. Vi har en grupp som har träffats några gånger och med alla tentakler ute tror vi att vi har en ganska bra bild av behoven, berättar Mia.

PÅ HAMMARÖ FINNS IDAG TILLGÄNGLIG TEKNIK

är ett exem­pel på ett behov som blivit verklighet. Anette berättar om bakgrunden. – Det finns brukare som har behov av tillsyn på natten. Vi har

SOVA HELA NATTEN

4  •  HAMMAREN maj 2017

ju sett det som självklart att det betyder ett fysiskt besök men problemet med det är ju att vi ibland väcker de som behöver tillsyn och sömnen blir störd. Här såg vi en möjlighet att göra det smidigare med hjälp av ny teknik, berättar hon. Konkret handlar det om att montera en nattkamera som sedan aktiveras under en bestämd tid hemma hos brukaren. Själva tillsynen sker via kameran, istället för på plats fysiskt. – Alla vinner på detta. Den som behöver tillsyn slipper bli störd i sömnen och personalen får koll på att allt är som det ska, säger Anette. Man skulle kunna tro att tillsyn via kamera skulle mötas av oro och stöta på hårt motstånd men så har det inte varit. – Det är klart att vi hört att någon personal haft funderingar på varför vi ska göra på det här sättet istället för som nu, men bland brukarna har vi inte mött vare sig oro eller misstänksamhet. Och i slutändan är det deras åsikter som är viktigast, konstaterar Mia. lösningar som redan finns ute i verksamheten är den digitala läkemedelsautomaten som inte bara levererar dos­ påsen perforerad och klar att ta för användaren utan även påminner vid rätt tidpunkt och larmar om man skulle missa sin dos. Anette är övertygad om att vi kommer se många fler tekniska lösningar inom vård och omsorgen i framtiden. – En av de stora fördelarna med projektformen är det erfa­ren­ hetsutbyte och den kunskap man får av andra deltagare under tiden. Jag tror att vi kommer använda fler och fler digi­tala och tekniska lösningar i framtiden, säger hon. Och framtiden är inte så långt borta på Hammarö.

ANDRA TEKNISKA


Ny teknik för bättre livskvalitet Att kunna få sova ostörd hela natten trots att du behöver tillsyn. En läkemedelsautomat som talar om för dig att det är medicindags och larmar om du inte tagit din dos. Två exempel på hur man på Hammarö använder sig av välfärdsteknik inom vård och omsorg. text & foto BRITTA NYBERG

– I det nya äldreboendet som ska byggas på Djupängen är vi med redan från början och planerar olika tekniska lösningar för att underlätta, förenkla vardagen och höja livskvalitén för våra brukare, avslutar Mia. UNDERSKÖTERSKAN Moen Tememi är den som vet bäst hur det praktiskt går tillväga. Det är han som installerat natt­kameror och läkemedelsautomater. Han har förutom att han är utbildad undersköterska arbetat i Hammarö kommun som larmassistent och larmtekniker. SOLprojektet blev en naturligt fortsättning för honom. – Jag tycker det är spännande med en utveckling där man använder sig av smart modern teknik för att göra livet lättare för de som behöver hjälp, säger han. Hittills har han i projektet installerat två läkemedelsautomater och en nattkamera för övervakning. – De som fått en läkemedels­automat är väldigt nöjda, berättar Moen. Idag läser de av apodosrullen och levererar rätt mängd medicin vid rätt tillfälle men han ser att användandet av dem kan utvecklas ytterligare. – Att kunna skicka meddelande till en brukare och exempelvis påminna om att dricka lite extra om det är varmt eller andra typer av påminnelser, berättar han. Totalt kommer fem läkemedelsautomater att installeras hemma hos olika brukare inom SOL-projektet. Nattkameror är ännu inte installerade hos någon brukare. – Vi har haft flera på gång men av olika anledningar har det inte

varit genomförbart just där och då, berättar projektledaren Mia Hernell Blomqvist. Men den finns. Monterad och körklar i nattrummet på Gunnar­skärsgården. – Jag har monterat den och idag används den för utbildning bland vårdpersonalen, avslutar Moen. 

Moen Termeni visar hur övervakningskameran fungerar i praktiken

SOL-projektet i korthet: • SOL-projektet är en gränsöverskridande satsning på att tillgängliggöra välfärdsteknik för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. • Pågår 2016-2018. • Projektet finansieras av Interreg Sverige-Norge. • I projektet deltar tre värmländska kommuner, Landstinget i Värmland samt 12 norska kommuner. HAMMAREN maj 2017  •  5


Hammarö kommun är nu i full gång med vårens storsatsning av återvinningen av sport- och fritidsutrustning. Under våren öppnar kommunens fritidsbank dit alla är välkomna att låna utrustning men också skänka sådant som inte längre kommer till användning i hemmen. text PETRONELLA WENNGREN foto BRITTA NYBERG

VI LÅNAR UT DET DU BEHÖVER — och det kostar ingenting har det populära konceptet som bygger på återvinning av skänkt sportoch fritidsutrustning funnits. Flertalet fritidsbanker är idéella men på Hammarö kommer den inledningsvis att startas i kommunens regi. Fritidsbanken kan liknas vid ett ­bibliotek för aktiva dagar och har som syfte att öka spontanidrott och bidra till kommun­ invånarnas välmående och hälsa. Även om Fritidsbanken på Hammarö inte har ­öppnat än så har det redan börjat trilla in en hel del utrustning, allt från skidor, skridskor, fotbollsskor till campingutrustning. – Barn och ungdomar växer vilket kan göra det dyrt att ­varje år köpa ny ­utrustning som ska passa för alla olika a­ ktiviteter. Vill man exempelvis prova på ­skidåkning en helg, åka skridskor med skolan, testa på fotboll eller ge sig ut för att ­campa så är Fritidsbanken det rätta ­stället att ­vända sig till. Och självklart

SEDAN 2013

är det inte bara barn och ungdomar som får låna hos oss, alla åldrar är välkomna att låna utrustning och det kostar ingenting, ­berättar Therese Rolandsson, ­ansvarig för projektet och arbetskonsulent på ­Hammarö kommun. Då utrustningen är begagnad kan den självklart vara lite sliten men man ska inte oroa sig för om något skadas eller går ­sönder. – Självklart ska man vara rädd om det man lånar, men huvudsaken är att man

har haft det roligt med utrustningen och kanske lärt sig någon ny aktivitet eller ­ sport. Man kan låna upp till 14 d ­agar, men ­känner man sig inte klar med den utrustning man lånat hem så kan man ­ alltid ringa och höra om det går bra att behålla den ett par dagar till, förklarar ­ Therese. under sommaren i Skoghalls centrum och kommer ha öppet vid ett par tillfällen varje vecka. 

FRITIDSBANKEN ÖPPNAR

Vill du skänka utrustning till Fritidsbanken? vid Fritidsbankens egna container vid kommunens återvinningscentral. Vi tar emot det mesta som hör till sport och fritid förutom mjukvaror som sovsäckar och kläder. Hel utrustning uppskattas men är du osäker på dess skick så lämna hellre in för mycket så bedömer vi om det är användbart eller inte. 

DET GÖR DU

Information kring invigningsdatum och återvinningscentralens öppettider:

www.hammaro.se/fritidsbanken

Just nu arbetar Eva Amundsson och Johan Frykelid med att bygga upp banken med bra fritidsprylar att låna. 6  •  HAMMAREN maj 2017


Jens och Ronny kan fixa det mesta

text & foto BRITTA NYBERG

För Jens Forsell och Ronny Lundgren är ingen arbetsdag den andra lik.   Du kan lika gärna finna dom i mataffären fullt upptagna med att handla åt någon, som i någons hem fullt sysselsatta att fixa något praktiskt. ­  De är kort och gott fixarna. HAR DU FYLLT 65 ÅR eller har du ett funktions­ hinder av något slag? Då kan du få hjälp av en fixare. Tjänsten är gratis och man behöver inte ha någon biståndsbedömning för att få fixarhjälp. – Många tror att vårt jobb bara är att åka runt och byta trasiga glödlampor hemma hos pensionärer. Visst gör vi det också men vi kan hjälpa till med lite allt möjligt som att byta batterier i ett brandlarm, enklare montering eller vad det nu kan handla om. För oss handlar det kort och gott om att hjälpa till för att hindra onödiga fallolyckor i hemmen. ­Primärt är vi vaktmästare i Hammarö kommun, berättar Jens. Även om man på Hammarö försöker vara generösa i bedömningen när någon hör av sig och vill ha hjälp med något så har tjänsten sina begränsningar. Den får inte konkurrera med privata företag och det får inte heller vara tjänster som ingår i det som hemtjänsten normalt gör.

– Vi skottar exempelvis inte snö, klipper gräs ­eller kör skräp till tippen men annars kan det faktiskt handla om nästan vad som helst, berättar Ronny. Båda skulle gärna vilja ha mer tid till att fixa. – Som det är nu ägnar vi mellan 20 och 25 ­procent av vår arbetstid till fixarna. Resten av tiden hjälper vi till med allt från sopsortering, tvätt och handling till transport och montering på olika kommunala enheter, berättar Jens. 2016 hade de 1 200 ärenden. Ungefär 800 av uppdragen kom från de kommunala enheterna och resten från pensionärer som behövde fixarhjälp. Det finns ingen typisk arbetsdag. Uppdragen ­varierar ständigt utifrån behoven. – Det enda vi vet vi ska göra är de fasta uppdrag som återkommer varje vecka och som vi utför åt de kommunala enheterna som att köra matleveranser, transportera tvätt och sköta om kommunens bilar, berättar Ronny. Fixarhjälpen däremot kan bli vad som helst. – Fast ett typiskt uppdrag är att någon hör av sig och vill ha hjälp med att montera upp något, berättar Jens. Att de trivs går inte att ta miste på och de behöver inte fundera mer än någon Kontakta Hammarö kommuns kontaktsekund på frågan om vad center på telefon 054-51 50 00 eller som är bäst med jobbet via mejl kommun@hammaro.se innan svaret kommer. – Att träffa folk och att alla är så glada när vi kommer för att hjälpa till, konstaterar de i en mun. 

Vill du ha fixarhjälp?

HAMMAREN maj 2017  •  7


text BRITTA NYBERG

Fler och fler får fiber 1 700 har det redan. I år kommer 600 till i kommunen att få det. Vi pratar fiberanslutning till Hammarö stadsnät. ett mål om att 95 procent av befolkningen och företagare ska ha tillgång till bra bredband om minst 100 mbit/s år 2020. Det kommer vi att klara galant, säger Anders Lindberg på H ­ ammarö stadsnät. Att ha bra kommunikationsvägar som fungerar nu och in i framtiden är en förutsättning för att en kommun ska kunna utvecklas. Hammarö stadsnät är ett öppet nät där kunden väljer vilka tjänster man vill ha från en eller flera av våra idag ett tjugotal tjänsteleverantörer. Se vårt utbud under fliken tjänster på ­hammaröstadsnät.se – Tjänsterna består idag oftast av surf, tv och ip-telefoni. Men runt hörnet kommer välfärdstjänster, smarta hem-lösningar med mera. Utvecklingen går snabbt framåt, berättar Anders. När Hammarö stadsnät renodlades och blev en egen enhet i kommunstyrelsen för drygt fem år sedan hade man 350 aktiva anslutningar. Sedan dess har utvecklingen varit enorm, och det har investerats mycket i nätet under året för att kunna erbjuda en anslutning för alla som verkar och bor i kommunen. – Under 2017 kommer vi att gräva anslutningar på Tynäs och ­söderut mot Takene och Svenshult och vid årsskiftet räknar vi med att ha runt 2 200 anslutningar, berättar Anders. Hur går man då tillväga rent praktiskt om man vill ansluta sig till stadsnätet? – Man går in på h ­ ammaröstadsnät.se och gör en intresseanmälan i ett färdigt formulär. När vi fått den skickar vi över ett avtalskuvert. Så fort allt är signat och klart tar vi ansvar för att anslutningen läggs fram till tomtgränsen, där lämnar vi slangen och kunden gräver sista biten själv. När det är färdigt tar vi över igen, blåser ut fiberkabeln, gör håltagning och monterar mediaboxen på insidan och sedan är den klar att tas i bruk. Hur mycket kostar det för kunden? – Anslutningskostnaden för villa är 12 900 kronor. Efter att man fått sin mediabox driftsatt betalar man 60 kronor per månad i nätservice­avgift. 

— REGERINGEN HAR SATT UPP

Vill du veta mer om Hammarö Stadsnät Besök www.hammarostadsnat.se

8  •  HAMMAREN maj 2017

Billigare, enklare, renare och roligare. För Bengt och Gunilla Steinert är fjärrvärmen mer än en värmekälla.   — Det är en glädjekälla, säger Bengt.

FJÄRRVÄRMEN ÄR DERAS

GLÄDJEKÄLLA i den äldre gulmålade villan med sju rum bestämde de sig för att ansluta sig till fjärrvärmenätet 2015. Ett beslut de verkligen inte ångrat. – Och då ska du veta att vi för tio år sedan, alldeles i början, inte var belåtna med det dåvarande ­konceptet, berättar Bengt. Av det motståndet finns inget kvar. Nu sitter han och Gunilla och radar upp den ena fördelen efter den andra: märkbart mindre elåtgång, enklare och renare skötsel, mera utrymme i pannrummet och att slippa hantera pelletssäckar och rengöra brännaren är några. – Att jag kan ta ett bad precis när jag får lust, utan att först behöva skruva upp pannan i god tid för att få tillräckligt med varmvatten, är ju bara det en ­bonus, säger Bengt. – Vi har fått en jämnare värme, och det mår såväl vi som våra känsliga musikinstrument mycket bättre av, fyller Gunilla i. – Alla som varit inblandade har varit väldigt tillmötes­ gående. Hela vägen från VD Maria ­Pettersson, som vi förhandlade och skrev kontrakt med, till grävaren som ersatt de skador det blev på tomten. Vet du, han kom till och med och sådde nya gräsfrön våren efter att han grävt i vår gräsmatta, ­berättar Bengt. Få kunder har nog så god kontroll på sina elkostnader som paret Steinert. Dagliga avläsningar och statistik för förbrukning och kostnad är något de gjort och sparat under alla år de bott i huset. Och naturligtvis erkänner de utan omsvep att det inte är gratis att ansluta sig till fjärrvärmenätet. – Men jag skulle vilja säga som så, att vi enades om en anslutningskostnad som hamnade på det uthärdliga för företaget och det för oss godtagbara, säger Bengt. Och en sak han är övertygad om är att anslutningen kommer att löna sig i längden. – Jag har ju bestämt mig för att bli alldeles väldigt mycket äldre än så här, och bland annat beroende på enklare värmeförsörjning, kan vi ju bo kvar i huset länge än, avslutar han. 

EFTER DRYGT 30 ÅR

Vill du veta mer om Hammarö Energi Besök www.hammaroenergi.se eller ring 054-51 52 05


Tvättar du bilen hemma på gatan eller garageuppfarten? Har du tänkt på att det använda vattnet då rinner ner helt orenat till våra fina stränder på Hammarö? Därför är det extra viktigt att du tänker på vilka produkter du använder och vart du väljer att tvätta din bil. text ELIN KARLÉN GUSTAFSSON

Gör din bil fin med tvättvett

Tips på bättre tvättvett

VATTNET FRÅN BILTVÄTT innehåller bland annat olje- och bränslerester, giftiga tungmetaller (bly, kadmium och krom), tensider och kemikalier från biltvättmedel och skadar därför både djuroch växtliv. Cirka två av tre tvättar sker på gatan, vilket innebär betydande mängder svårnedbrytbara ämnen till våra sjöar och vattendrag. Det bästa man kan göra när bilen ska t­ vättas är att åka till en automatisk biltvätt eller ”gördet-själv-hall” med reningsanläggning. PÅ HAMMARÖ hittar du biltvättar på Hovlanda­ vägen (OKQ8) och på Jonsbol (Autoclean och Helcord). Använd endast bilvårdskemikalier som re­ kommenderas av anläggningen och som inte stör reningsprocessen. 

TOMGÅNGSKÖRNING Tomgångskörning orsakar onödiga utsläpp och kan ge hälsobesvär. Därför gäller ­regeln om max en minuts tomgångskörning inom områden med detaljplan, på Hammarö. Denna bestämmelse hittar du i de ”Lokala föreskrifterna” för att skydda människors hälsa och miljön.

• Tvätta aldrig bilen hemma med bilschampo eller lösningsmedel Då följer tungmetaller och kemikalier med ner i grundvattnet eller vidare till dagvattnet. • Tvätta bilen när den är varm och det är varmt ute Tvättmedlen fungerar effektivare då. • Vaxa bilen regelbundet Vaxet gör att smutsen inte fastnar lika lätt på bilen och du behöver inte tvätta så ofta. För att en välvaxad bil ska bli ren räcker det oftast att spola av den med vanligt vatten.

Håll utkik efter följande miljömärkningar när du väljer bilvårdsprodukter

REGELN GÄLLER INTE om du står i bilkö eller om motorn måste vara igång för att driva en anordning på fordonet som behövs för att det ska kunna användas ordentligt. Det kan till exempel handla om en sopbil som behöver ha motorn på för att lyftanordningen ska fungera. Utsläppen blir extra stora under vintern eftersom motorn då ofta är kallare än vanligt. Ett tips till bilägare för att minska på utsläppen vintertid är att använda sig av

motorvärmare för att värma upp bilen. Den energi du investerar i uppvärmningen får du igen i lägre bensinförbrukning vid körning de första kilometrarna. Om någon bryter mot reglerna för tomgångskörning, börja med att prata med den som har bilen igång. Skulle detta inte hjälpa är tomgångskörning ett brott och du kan därför göra en anmälan till p ­ olisen. Telefonnumret till polisen i icke akuta ärenden är 114 14.  HAMMAREN maj 2017  •  9


10  •  HAMMAREN maj 2017


I maj 2016 kastade de tre Hammaröborna Emmie, Timoty och Sofia loss från hamnen vid Mörudden för att bege sig iväg för att segla jorden runt. Vi på Hammaren har följt besättningen på deras spännande resa över Atlanten och vidare till Aruba med segelbåten Aela där de har upplevt platser, spännande djurliv och nya kulturer. ELIN KARLÉN GUSTAFSSON SOFIA JOHANSSON, EMMIE NILSEK & TIMOTY NILSEK text

foto

Hammarötassar på spännande resa håller på att slå in. Jag låg på durken nere i vår båt och framtida hem, med huvudet ner i stuvutrymmet. Med en svamp torkade jag ur en blandning av vatten, gegga och diesel. Det här är den nya verkligen. En ny vardag. Detta kommer bli vårt hem. Vi ska bannemig segla jorden runt!” Så beskrev Emmie sina känslor strax innan den stora resan påbörjades förra året i maj. De tre vännerna Sofia Johansson, Emmie Nilsek och Timoty Nilsek lärde känna varandra när Sofia och Emmie började spela fotboll tillsammans i IFK Skoghall som små. Sofia tillsammans med syskonen Emmie och Timoty bestämde sig för att genomföra resan runt jorden för att upptäcka värden. – Att vi valde just att genomföra resan med en segelbåt är bland annat för att segling är ett billigt sätt att resa på samtidigt som man kan ha med sig sitt hem. Man kan också upptäcka platser man inte kan ta sig till på andra sätt än med egen båt, säger Emmie. Under resans gång har vi här hemma kunnat följa besättningen på deras blogg, www.windpowered.se Emmie, Sofia och Timoty har delat med sig av sina upplevelser av nya platser och tagit med oss på spännande äventyr både till havs och på land och de har även bjudit på en hel del skratt. I ett inlägg på bloggen får vi veta hur besättningen sköter

”I SÖNDAGS INSÅG JAG ATT EN DRÖM

sin hygien, vilket kanske inte alltid är så lätt på en segelbåt i full fart fram mot nya mål. Men med lite påhittighet går det att både bli ren, få tvättade kläder och även raka benen inför publik i form av nyfikna båtresenärer. I andra inlägg får vi följa med besättningen när de får finfrämmande av sina familjer från Sverige över jul och tillsammans går på hike i Martiniques regnskog. En jul långt bort från Hammarö kan ändå bli riktigt lyckad med både god mat, julgran och klappar. varit på resande fot i nio månader och nått Aruba bestämde de sig för att avbryta drömmen om att segla jorden runt. På grund av problem med försäkring på båten som skapade förseningar i tidsplanen lades planerna för resan om och Timoty seglar nu hem med båten Aela, medan Sofia och Emmie fortsätter sin resa på land. Trots de ändrade planerna är besättningen mycket nöjda med resan. – Vi har fått otroliga lärdomar av denna resa. Världen är öppen och ingenting är omöjligt. Att följa sina drömmar och att genomföra dem går, det enda som kan

EFTER ATT BESÄTTNINGEN

stoppa en är en själv. Det absolut bästa med resan är alla människor vi mött och platser vi sett. Och alla insikter man fått, säger Emmie. Vad saknar ni mest med Sverige, och framför allt, vad saknar ni mest med Hammarö? – Vi har ingen kyl på båten, och om vi hade haft det kanske svaren hade varit annorlunda. Förutom alla nära och kära är det därför mycket mat som vi saknar. Svensk ost, creme fraiche och yoghurt. Men vi saknar även de ljusa sommarnätterna och bekvämlighet. Att allt finns och man vet vart och hur man får tag på det. – Med Hammarö saknar vi självklart mest Vänern! Sötvattnet och Söa. Och Ceylan såklart! När Sofia flög hem en sväng från Grand Canaria fick hon ta med sig kebabrullar tillbaka till båten. Det var gudomligt gott! 

HAMMAREN maj 2017  •  11


Endast ett par minuters promenad från Skoghalls centrum ligger Lillängshamnen belägen. Båtbryggorna och utsikten över Vänern gör hamnen till en strålande plats i kommunen. Just nu håller området kring hamnen på att rustas upp så att man på bästa sätt ska kunna njuta av både natur- och vattenliv. text PETRONELLA WENNGREN

Lillängshamnen ska bli en pärla i centrum Lunnaparken och entrén till centrum

Handelsplatsen

Byxfickstorget

Lillängsvägen

Lillängsviken

Lillängshamnen 12  •  HAMMAREN maj 2017

med ett projekt som innefattar upprustning av Lillängshamnen som är tänkt att utgöra en mötesplats med mycket liv och rörelse. – Tanken med projektet är att få ett attraktivare centrum som kan ge mer aktivitet i kommunen och på Skoghall. Genom att snygga upp men också förstora centrum vill man skapa en sammanhängande känsla som ska löpa från Skoghallsådran, genom dagens centrum ända ner till hamnen, berättar Johan Rosqvist, chef på serviceförvaltningen. Promenadstråket längs Lillängsvägen ner till hamnen har nyligen utrustats med en cykelväg, en gemytligare belys­ning och platser för vila. Detta för att göra promenaden trevligare både på dagtid och kvällstid. Vid vägens slut tar Lillängsviken vid och där planeras ett soldäck ta plats inför sommaren. – Soldäcket kommer ligga beläget där hamnen börjar, precis innan båtplatserna tar vid. Tanken med däcket är att man ska kunna slå sig ner nära vattnet och njuta av utsikten och solen, förklarar Johan. Vid viken har också en tydlig entré till det stråk som leder ner mot Grytudden skapats. – Följer man stråket hittar man fram till det badställe kommunen har arbetat med. Badstället börjar ta form men en del mindre åtgärder kvarstår innan den är helt klar för bad och sköna dagar, berättar Johan. Vidare berättar Johan hur projektet i hamnen bara är påbörjat och att nästa etapp är att knyta ihop Lillängs­vägen med den gångväg som sträcker sig längs vattenlinjen så att denna löper förbi fiskrökeriet fram till den skogsväg som finns längre bort. 

HAMMARÖ KOMMUN ÄR I FULL GÅNG


Nytänkande

FÖRSKOLA

I juni är det ett år kvar tills dörrarna slås upp för alla de barn som ska börja på vår nya förskola, Bärstads förskola. Att bygga en ny förskola tar ett litet tag och det är mycket som ska hinnas med innan huset står färdig för verksamhet. I mars var Hammaren på plats på Bärstad för att se hur det går till när en ny förskola byggs. text & foto ELIN KARLÉN GUSTAFSSON och våra yngre invånare blir fler för varje år. Detta bidrar till ett ökat tryck på kommunens förskolor och i oktober 2016 togs det första spadtaget på Bärstads förskola. En kall morgon i mars mötte vi upp projektledaren från Hammarö kommun Örjan Nässlander och platschef Martin Eriksson från Skanska för att få en rundtur i det som då var långt ifrån en färdig förskola. Bärstads förskola kommer bestå av två plan med sex stycken avdelningar, kök, ateljé och kontor. På våningen över köket kommer barnen kunna titta ner via ett fönster i golvet och ta del av den mat som tillagas. Runt förskolan kommer det finnas utplacerade småhus. Dessa kallas för ”Kottar” och kommer användas för barnen som behöver vila på dagarna. Istället för att sova i vagn kommer Kottarna innehålla sköna bänkar med sovsäckar som barnen får vila i. I samband med att förskolan byggs kommer en parkering färdigställas. Infarten till området är nu placerad i höjd med förskolan men kommer under projektet flyttas längre ner på väg 561 i riktning mot Rud för att skapa en mer trafiksäker väg. Bärstads förskola kommer vara inriktat på pedagogiken Reggio Emilia som är ett pedagogiskt lärande som bygger på att utveckla barns uttrycksmöjligheter. Miljön är central inom pedagogiken, vilket bland annat innebär att allt material ska finnas tillgängligt för barnen och att barnen ska få utforska och undersöka miljö och material utifrån sina möjligheter där pedagogen är medforskare. 

HAMMARÖ KOMMUN VÄXER

HÅLL UTKIK PÅ WWW.HAMMARO.SE där vi kommer publicera mer information

löpande fram tills invigning i juni 2018.

HAMMAREN maj 2017  •  13


SOMMARINFORMATION PÅ DEN HÄR SIDAN HAR VI SAMLAT ALL INFORMATION SOM DU BEHÖVER HA RÖRANDE KOMMUNENS VERKSAMHETER UNDER SOMMAREN SOM ÖPPETTIDER, SKOLAVSLUTNING OCH MÄRKESTAGNING.

SKOLAVSLUTNING 16 JUNI BÄRSTADSSKOLAN Bärstadsskolan F-3 Bärstadsskolan 4-6

GÖTETORPSSKOLAN 09.00 08.40 09.40

LILLÄNGSSKOLAN 09.30 MÖRMOSKOLAN Mörmoskolan F-6 Mörmoskolan 7-9

17/7-11/8 14.00-16.00

10.00 Skoghalls folkets park 09.00 Skoghalls kyrka

HAMMARLUNDEN Lönnen Linden Kastanjen Hammarlunden 4-6 Hammarlunden 7-8 Hammarlunden 9

08.00 Hammarö kyrka 12.30 Hammarö kyrka 10.00 Hembygdsgården 09.30 Gunnar Turessonssalen 09.15 Hammarö kyrka 10.30 Hammarö kyrka

MÄRKESTAGNING VARJE VARDAG FRÅN 17 JULI TILL 11 AUGUSTI erbjuder vi märkestagning på Mörudden klockan 14.00-16.00. Du behöver inte föranmäla dig, det är bara att ta med sig badkläderna och dyka upp. Vi använder oss av både Livräddningssällskapets och Svenska simförbundets märken och varje märke kostar 30 kronor styck.

Tänk på att märkestagningen är väderberoende och att vid dåligt väder kan den bli inställd. 

HAMMARÖLÄGRET

SOMMARÖPPET

FÖR ER SOM ÄR ANMÄLDA SIMSKOLA

Vecka 29 och 30 för barn födda 2011

SIMSKOLELÄGER

Vecka 31 och 32 för barn födda 2008-2010

SOMMARLÄGER

Vecka 31 och 32 för barn födda 2005-2007

...i kontaktcenter

26 juni-14 augusti (v 26-32) har kommunens kontaktcenter öppet:

Mån-tors kl 07.45-12.00 och 12.45-16.00

till sommarläger gäller veckorna:

Se mer information om Hammarölägret på WWW.HAMMARO.SE/HAMMAROLAGRET

HÖSTTERMINEN STARTAR 17 AUGUSTI

... på biblioteket 9 juni-21 augusti (v 25-33) Mån-ons kl 14.00-18.00 Tors-fre kl 12.00-16.00 Lördagsstängt maj-augusti

14  •  HAMMAREN maj 2017

Glad sommar!

SAMTLIGA SKOLKLASSER HAR SKOLDAG KL 9.00-12.30 UNDANTAG MÖRMOSKOLAN 7-9 KL 9.00-13.00 Lunch serveras under dagen på alla skolor

KLIPP UT & SPARA

Fre kl 07.45-12.00 och 12.45-15.00


Per Aspengren har ordet

FREDAG 23 JUNI, KL. 12.00

MIDSOMMARFIRANDE

Musik, lekar, folkdans och majstångsresning. Alsters Folkdanslag och Bibbe-Lott Kunze med musiker. ONSDAG 28 JUNI, KL. 18.00

SNÖVIT fr. 6 år Musikaliskt glädjepiller för alla åldrar. Här möter vi inte bara Snövit, Prinsen och Styvmorsan, vi träffar även en rock-& rolldoftande fé och Sköna Sjuan. Med Big Wind. ONSDAG 5 JULI, KL. 19.00

HAMMARÖ STORBAND Svängig afton med kända evergreens. ONSDAG 12 JULI, KL. 19.00

ANDREAS JOHNSSON & KARLSTADS MUSIKKÅR

Musik av Sinatra och Garfunkel – och lite opera och klassisk rock. LÖRDAG 15 JULI, Kl. 10.00

HAMMARÖSVÄNGEN

Dag 1 av Wermlandsclassicerns 2-dagars veteranrally. Läs gärna mer på: www.hammaromc.se ONSDAG 19 JULI, KL. 18.00

AKROPANIK fr. 3 år Fartfylld arobatisk barnvarieté om vänskap, förvirring och ­mänskliga tillkortakommanden – med clowneri, dans och ­ dammiga väskor. Med Cirkus Trattofon. FREDAG 28 JULI, KL. 19.00

KÖP HJÄRTAN – ETT MUSIKALISKT DRÖMSPEL OM ULLA BILLQUIST

Ulla Billquist är för alltid förknippad med 40-talets beredskapstid och slagdängan: Min soldat. Hennes livsöde är omgärdat av mystik, hemlighetsmakeri och konspirationsteorier. I föreställningen möter vi Ulla precis efter att hon har tagit sitt liv... Med Vanna Rosenberg och Fredrik Meyer. ONSDAG 2 AUGUSTI, KL. 18.00

LUDDE OCH HANS LILLASYSTER fr. 2 år Hur ska man sätta på sig sina kläder så att det blir rätt? Måste alltid den som är störst och starkast bestämma? Ludde och lillasyster Gnutta är figurer i Ulf Löfgrens böcker. Med Ung utan pung. ONSDAG 9 AUGUSTI, KL. 18.00 - 20.00

MÖR – I SAMARBETE MED RÖDA KORSET

Musik, fika och aktiviteter – för hela familjen. ONSDAG 16 AUGUSTI, KL. 19.00

BIOMYS

Fritidsledarna på Mörmo gård bjuder in alla ungdomar till filmvisning och häng. Filmen startar kl. 20.45.

Ja vårn ja, ja ja vårn, ja tjong fa-de-la-li de ä e fina ti! Så skrev Gustaf Fröding, dikten ”En litten låt om vårn”, tonsatt av Felix Körling. Jag sjunger den med kören Manhem varje Valborg och den beskriver tiden som kommer nu med glädje och förväntan. JAG FICK EN UPPGIFT att skriva om mig själv och ordet passion i en utbildning. Jag skulle spela in den på en video max två minuter lång och sen publicera till mina kurskamrater. Jag kan berätta att tiden var svår att hålla. Ordet passion var det riktigt kul att fundera på vad det innebar för mig. En betydelse som jag satte in med ordet Passion var ”livet”. Att få vara med, få se vad som händer i morgon och att få vara med och påverka. Vinner jag på travet i morgon eller på lördag? Vad finns bakom dörren? Finns det svamp i höst, glädjen att hitta skogens guld. Känslan att ligga på en klippa vid Vänern och torka upp efter ett bad. Gör Zlatan mål mot Tyskland? Har jag vallat rätt och skidorna fäster mot snön och med mina krafter orkar jag mig upp för backen i år igen? Muskelvärk efter träningen på gymmet efter passet, svetten som lackar ner i pannan och andhämtningen som blir lugnare efter en stund, värmen i bastun och duschen som svalkar mig efteråt. Glädjen att se och höra Bruce Springsteen och hela Ulle­vi sjunger med i ”Thunder road” och alla på innerplan dansar i junikvällen som om det var den allra sista gång vi alla såg honom live. En lugn foxtrot med en kvinna, våra steg följs åt i dansen, följer rytmen och vi blir ett i dansen värld till toner av en vacker melodi. Glädjen när mor kommer på besök och vi alla är samlade för en god middag. Glädjen att hon orkar följa med ännu en sommar och plocka lingon, blåbär och hjortron. Dricka kaffe på en stubbe och käka en smörgås med stekt ägg. Solen som går upp och ner. Ja själva livet. Vad är jag med om i morgon när jag vaknar? Livet är min passion och alla delar som finns därute. Glädjen att få vara med, glädjen att möta lyckan att leva och strävan att leva helt fullt ut. Jag heter Per Aspengren och är kommunstyrelsens ordförande från den förste januari i år. Jag kommer från början ifrån Lesjöfors, jag har bott på Hammarö sen 1996. Jag vill vara med att fortsätta utveckla Hammarö. Vi står inför stora utmaningar i kommunen och tillsammans med alla duktiga och engagerade medarbetare kommer vi att lösa dem. Med vår Hammaröanda, att tillsammans inkludera alla nya Hammaröbor oavsett om de kommer från Säffle, Torsby eller Damaskus. Vi är alla ambassadörer för vår ö, för vår kommun. Tillsammans gör vi skillnad och vi vill alla ha ett gott liv härute på öa. Jag önskar er alla en härlig vår och en varm, solig och så myggfri sommar det går. Var rädda om varandra. 

Per Aspengren, kommunstyrelsens ordförande HAMMAREN maj 2017  •  15


GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN

BANGOLF ÄR NÅGOT MAN GÖR TILLSAMMANS I Skoghall är minigolf mer än en sysselsättning på campingsemestern. Här säger man bangolf, är med i Riksidrottsförbundet och klubbens A-lag är svenska mästare. text BRITTA NYBERG

MEN I GRUNDEN HANDLAR DET om precis samma sak – något man gör tillsammans

oavsett ålder och har roligt samtidigt. Christian Mellqvist började hänga här som grabb. – Jag är uppvuxen i Lillängen och bangolfen ligger precis bredvid skolan jag gick på. Det var nära hit och lätt att vara här. Man kan nog säga att det var ett ställe där grabbarna hängde även när man inte spelade, berättar han. Men visst spelades det också och Christian har förutom ett antal klubbmästartitlar varit med och vunnit brons i elitserien, som coach har han vunnit guld och silver i svenska cupen, silver och brons i E ­ uropacupen, silver och nu senast guld i elitserien. Han har haft flera förtroendeuppdrag i klubben, nu senast som ordförande. Även om bangolf är en relativt liten sport så är Sverige ett av de ledande länderna och i Skoghall har den varit riktigt stor. – När klubben var som störst var vi mellan 400 och 500 medlemmar. Nu har vi ett antal år legat runt 200 och för till­ fället har vi cirka 30 licensierade spelare, berättar Christian. bildades, ­byggdes de första filtbanorna och en tillhörande kiosk. Banorna ­ligger kvar på samma plats än idag men har under årens lopp ­ut­ökats med fler banor för eternit, som sedan revs till förmån av den ­otroligt ­populära betongbana, ett klubbhus byggdes. Nu senast byggdes en ny ­byggnad, café Spiken, som även håller öppet varje dag, samt några bodar. Just denna ­vintern pågår en renovering. – Vi har tagit bort de gamla filtbanorna och väntar nu på att de nya vi beställt ska komma så att de kan monteras. När säsongen 2017 startar i slutet av april kommer alla, tävlingsspelare som allmänhet, att kunna spela på våra banor igen, dock beräknas den nya filtbanan stå klar till den 10 maj, berättar Christian. För så är det i den här sporten. Vanligt folk och tävlingsspelare är på banan sam­tidigt. – För oss är det inget konstigt att ha banorna öppna för alla som vill spela samtidigt som vi är på banan och tränar. Vi är beroende av spelande gäster för att klubben ska fungera, berättar Christian Mellqvist. Som sport är bangolf att betrakta som en relativt billig sport att utöva. Och det är inte klubbor eller skor som är den tunga posten. – Det är bollar. Att ha rätt boll är det allra viktigaste, men givetvis måste man ha ett bra slag också, berättar Christian. Hur många bollar har du? – Ja, det är väl ett 100-tal men jag har haft fler, avslutar han. 1973, TRE ÅR INNAN KLUBBEN OFFICIELLT

Välkommen till Skoghalls bangolfklubb Öppettider måndag-söndag: Bangolf och café Spiken 15 april-2 juni kl 9-21 3 juni-20 aug kl 9-22 21 aug-17 sept kl 9-21 Pris per varv: Vuxen 60:Barn t.o.m. 16 år och pensionär 30:Adress: Lundserudsvägen 3, Skoghall www.skoghallsbangolf.se

Profile for Hammarö kommun

Hammaren 1 2017  

Hammaren är Hammarö kommuns tidning till alla hushåll på Hammarö. Den utkommer två gånger per år.

Hammaren 1 2017  

Hammaren är Hammarö kommuns tidning till alla hushåll på Hammarö. Den utkommer två gånger per år.

Profile for jlk1a
Advertisement