__MAIN_TEXT__

Page 1

Hammaren EN TIDNING FRÅN HAMMARÖ KOMMUN • mars 2015

Hjärtstartare RÄDDAR LIV Friska Hammarö

Hammarö

BÄST i TEST

KONSTBANKEN startar


Hammaren ges ut av Hammarö kommun

Sedan sist...

Ansvarig utgivare och redaktör: Katarina Adolfson

• Hammarös nya skolmuseum börjar ta form. Bygget av museet pågår för fullt i kulturbygden vid Sockenstugan och Hembygdsgården. Det är kommunen som äger lokalen men det är hembygdsföreningen som kommer att driva verksam­ heten i skolmuseet. Museet beräknas stå klart till sommaren.

katarina.adolfson@hammaro.se Omslagsbild: Carola Davidsson och Sonja Olsson Foto: Anna Lindbäck

• Hammarö har fått en bytespunkt för busstrafiken vid Jonsbol. Här kan du byta mellan olika linjer och bussar i kollektivtrafiken och det finns även parkeringsplat­ ser för både cyklar och bilar.

Grafisk form: Maria K-Back, Whiter Shade

• Två tillfälliga förskoleavdelningar har öppnats på Hammarö. En avdelning finns i Bärstadsskolans lokaler för blivande förskoleklassbarn inom Bärstadssko­ lans upptagningsområde och en avdelning för barn i blandade åldrar i en lokal som vi kallar Ubåten. Ubåten ligger mellan Lunnas och Hattstugans förskolor i Lillängsskolans lokaler.

Tryck: Strokirk-Knappen, Karlstad Telefon: 51 50 00 E-post: info@hammaro.se

• Hammarö kommun arrangerade tillsammans med Röda korset och Hammarö församling julfirande på Cleveträffen. Ett 20-tal personer kom och åt julmat, sjöng och hade trevligt tillsammans. Julklappar delades också ut som skänkts av Röda korset och en privatperson. En succé helt enkelt!

Nytt skolmuseum

Facebook: www.facebook.com/ hammaro.se Hemsida: www.hammaro.se

på Hammarö.

sstrafiken.

onsbol för bu tespunkt vid J

By Redaktören tipsar... Vintern har bjudit på blandat väder skulle man kunna säga, men nu är det äntligen snart dags att ställa in snöskyffeln för den här säsongen. VÅREN KOMMER SNART att koppla greppet på allvar och ett trevligt vårtecken är Friska Ham­ marö. Den populära stolpjakten drar igång den 18 april och Hammaren har träffat Jerker som ritat Hammarö-kartan. Kanske är han den som sett allra mest av Hammarö? Men nu får vi alla chansen att utforska vår ö på ett kul sätt. Läs mer om detta på sidorna 8 och 9. I detta nummer uppmärksammar vi också Hammarös äldreomsorg som i höstens jämfö­ relse visade sig vara bäst i Värmland. Jätteroligt

2  •  HAMMAREN mars 2015

att kommunen kan erbjuda så fin service till alla åldrar, både unga och äldre. Läs mer om Hammarös äldreomsorg på sidorna 4 och 5. Så här på våren får vi uppleva hur naturen får nytt liv. På sidorna 10 och 11 får vi träffa Nils som också fått en ny chans till livet. Tack vare en hjärtstartare och handlingskraftig per­ sonal på återvinningscentralen mår han idag bra, trots att hans hjärta slutade slå den där dagen för ett år sedan. Som vanligt finns en hel del annat också att läsa om. Exempelvis berättar vi om nya konstbanken, om kulturprojektet Mosaik och om olika vägprojekt som kommer att genom­ föras på Hammarö under året. Så ta med dig Hammaren ut, sätt dig i lä och njut av en skön stund i vårsolen!  Trevlig vår! KATARINA ADOLFSON | REDAKTÖR


Boka på telefon 51 50 00

Hammarö-senior

PROVA MJUKA LINJEN HAMMARÖ! Då kan du som är Hammarö-senior och har svårt att ta dig ut på egen hand boka en resa med oss. Du kan resa till affären och handla eller åka till Hammarö kyrka och göra vårfint på en grav. Vi kör från Skoghalls centrum till Coop Nolgård, Ica Lövnäs och Hammarö kyrka. Turen startar och avslutas vid Träffpunkten i Lillängshamnen. Mjuka Linjen kommer att köra fem tisdagsförmiddagar med start den 17 mars.

DEN 17 MARS STARTAR VI MJUKA LINJEN HAMMARÖ PÅ PROV!

DU BOKAR DIN RESA via kommunens kontaktcenter på telefon 51 50 00. De kan även ge dig mer information. Under denna provperiod är resan med Mjuka Linjen kostnadsfri. 

SOMMARSIMSKOLAN 2015 BLIR GRATIS! Snart är det dags för årets upplaga av sommar­ simskolan och i år är den avgiftsfri. Nytt för i år är också att det finns tre olika nivåer på simskolan. – Det är roligt att Hammarö kommun satsar på gratis simskola i sommar. Nu får alla barn möjligheten att lära sig simma, säger Helena Kapanen, badmästare på Sätterstrands badhus. Avgiften för simskolan är alltså fri, men för den som vill ta sim­ märken så kostar de 25 kronor per styck. Sommarsimskolan är till för de barn som fyllt 5 år samt äldre och i år finns tre olika nivåer utifrån förkunskaper: Baddaren – Inga förkunskapskrav. Sköldpaddan – Hoppa på grunt vatten utan hjälpmedel, doppa ansiktet utan att hålla för näsan och kunna simma upp till 5 meter bröstsim på grunt vatten utan hjälpmedel eller stopp. Alla elever som kan simma mellan 1–5 meter bröstsim kan anmälas till Sköld­ paddan. Pingvinen – Hoppa på djupt vatten utan hjälpmedel, doppa ansik­ tet utan att hålla för näsan och simma minst 5 meter bröstsim på djupt vatten utan hjälpmedel eller stopp. Sköldpaddans och Pingvinens förkunskapskrav ska vara upp­ fyllda vid kursstart. – Målsättningen är att alla barn som bor på en ö ska kunna sim­ ma och därför satsar vi nu på sommarsimskolan, säger Margareta Ivarsson, ordförande i servicenämnden. till sommarsimskolan 2015 gör du via en e-enkät. Län­ ken till e-enkäten kommer att finnas på hammaro.se/badhus un­ der Simskolor från och med tisdag 7 april klockan 12.00. Du kan givetvis ringa till oss på badhuset så hjälper vi dig med anmälan, men vi tar inte emot några anmälningar innan 7 april. Anmälan finns tillgänglig fram till 5 maj klockan 16.00. Har du frågor om sommarsimskolan eller våra andra simskolor: ring direkt till badhuset på 51 55 37 eller skicka e-post till: simskola@hammaro.se 

ANMÄLAN

ANMÄL DIG FR.O.M. 7/4 PÅ WWW.HAMMARO.SE/BADHUS

HAMMAREN mars 2015  •  3


I höstas korades Hammarö till den kommun som har bäst äldreomsorg i Värmland. Och det är ett hårt kollektivt slit som ligger bakom den efterlängtade utnämningen. text & foto ANNA LINDBÄCK

Hammarö är

BÄST TEST

i

Sonja Olsson är en av de glada och nöjda vårdtagarna på Gunnarskärsgården. 4  •  HAMMAREN mars 2015

Snezana gör i ordning håret på Inga.


— VARENDA EN ska känna sig delaktig i detta, säger Annika Lückner, verksamhetschef. Det var i höstas som Social­ styrelsens stora undersökning ”Vad tycker äldre om äldreomsorgen” äntli­ gen var sammanställd och kunde offent­ liggöras. Enkäten, som skickas ut till alla över 65 år som har hemtjänst eller bor på ett särskilt boende, är nationell och innehåller frågor som gör att man ska kunna mäta vad invånarna tycker om den vård och omsorg de får.

för Hammarö kommun lär inte ha undgått särskilt många här på ön. Hammarö utnämndes nämligen till den kom­ mun i Värmland med bäst äldreomsorg. Detta firades med stort tårtkalas i höstas och sedan dess – och innan också för den delen – har Hammarö kommun arbetat kontinuerligt med att bibehål­ la den fina service- och vårdnivå som utmärkelsen är ett betyg på. – Det är ett kollektivt och långsiktigt arbete som ligger bakom detta fina resultat. Vi har hittat gemensamma värdegrunder att arbeta efter; vem är vi till för? varför är vi på jobbet? Detta är något som vi har arbetat för så att det ska genomsyra hela verk­ samheten. Vi har försökt jobba med att få personalen samstämd och samtidigt göra att de som bor här kan känna en delaktighet, säger verksamhetschefen Annika Lückner. Hon fortsätter: – Det är vårdtagaren som ska vara i centrum och jag kan tycka att vi har jobbat mer systematiskt inom verksamheterna. Det har gett resultat. När Socialstyrelsen släppte siffrorna från undersökningen slog det ner som en smärre känslobomb bland verksamheterna. En positiv sådan. – Ja, vad tänkte man egentligen? Det kändes fantastiskt och så roligt, säger Annika. Sandra Hansson är en av två enhetschefer på Gunnarskärs­ gården: – Både personal och de boende här var självklart jätte­glada

RESULTATET

över utmärkelsen. Det är ett fint betyg. Men det är svårt att sätta fingret på vad vi har gjort annorlunda. Jag tror det är något som har växt fram efter hand. Det är ett förhållningssätt som har för­ ändrats med tiden. Men det som verkligen syns och känns är att vi har ett gemensamt hel­ hetstänk. Hammarö kommun har två särskilda boenden för äldre; Gun­ narskärsgården och Björkhagsgården. Och det är verksamheter som på ett eller annat sätt kommer att växa framöver då kom­ munen slagit fast att det behövs ytterligare ett 20-tal lägenheter inom äldreomsorgen. Just nu finns det 74 vårdplatser på Gun­ narskärsgården. På Björkhagsgården finns det 30 lägenheter samt tio korttidsplatser. Vad ska man känna när man flyttar in på Gunnarskärsgården eller Björkhagsgården? – Man ska känna att man är väntad. Att man är välkommen till ett boende där man ska kunna känna trygghet, säger Sandra Hansson. I HÖST KOMMER EN NY UNDERSÖKNING,

genomförd av Social­ styrelsen, att offentliggöras. Då är Hammarö kommuns mål att fortfarande ligga på en förstaplats vad gäller Värmlands bästa äldreboenden. Det är en utmaning som Annika Lückner med personal ser fram mot. – Många gånger är det väldigt svårt att bibehålla en hög nivå. Men vi ska fortsätta att vara minst lika bra och försöka skruva upp det ytterligare. Det går inte att luta sig tillbaka utan det är bara att fortsätta. Sonja Olsson är en av de boende på Gunnarskärsgården och hon lovordar personalen. – Jag har bott här i två år och jag trivs så bra. Det har jag gjort från första dagen. All personal är så bra och det känns tryggt att bo här. Sedan arrangeras det roliga aktiviteter och maten är väldigt god här, man kan inte vara annat än nöjd, säger hon.  HAMMAREN mars 2015  •  5


Efter tiotusentals samtal så firar Hammarö kommuns kontaktcenter ett år. Och man gör det genom att konstatera att...   — ... Vi har blivit ännu mer tillgängliga för medborgarna, säger Kjell Andersson, chef för kontaktcenter. text & foto ANNA LINDBÄCK

Kontaktcenter fyller ett år ”Välkommen till Hammarö kommuns ­kontakt­center.” Känns den pigga välkomstfrasen igen? Då har du säkert varit en av alla tusentals Hammaröbor som ringt in till kommu­ nens kontaktcenter under året. Det var för ett par år sedan som idén tog fart på allvar och i februari 2014 var satsningen på Hammarö kontaktcenter i gång. Syftet med att skapa en ny med­ borgarservice för Hammaröborna stavas bland annat bättre tillgänglighet och snab­ bare hantering. Redan i det första mötet med kontakt­ center får du hjälp med ditt ärende och kan inte våra kommunvägledare, som alla har spetskompetens inom vissa områden, hjälpa dig så slussas ärendet vidare till rätt handläggare. Oavsett vilket ärende du har så är det samma väg in som gäller – nämli­ gen via vårt kontaktcenter. – Ett av de bärande skälen till att idén med ett kontaktcenter föddes var att vi sett andra kommuner genomföra en sådan

förändring med gott resultat, bland annat Skellefteå. En annan anledning var att det i mätningar framgick att bara vart tredje samtal gjorde att man kom fram till rätt handläggare eller att man fick lov att ringa om igen, säger Kjell Andersson, chef för kontaktcenter. I samband med satsningen har Ham­ marö kommun även förbättrat dialogen med medborgarna på hemsidan och Face­ book – informationsplattformar som till­ sammans med kontaktcenter ska ge en ännu bättre och snabbare service. Kontakt­ center tar emot ungefär 7 000 telefonsam­ tal under en månad och fungerar även som kommunens turistbyrå. – Mätningar gjorda i höstas visar att 73 procent av dem som kontaktar Hammarö kommun får svar direkt på sin fråga eller sitt ärende, alternativt att de slussas vidare till rätt handläggare. Totalt arbetar sex kommunvägledare, med olika bakgrund, i kontaktcenter. Britt-Mari Pettersson är en av dem.

Elin är en av sex kommunvägledare som arbetar med att serva medborgarna. 6  •  HAMMAREN mars 2015

– Det är ett otroligt variationsrikt jobb. Vi får arbeta väldigt brett och lära oss mycket om respektive verksamhet. Gensvaret vi hittills har fått från Hammaröborna har varit väldigt positivt och de flesta tycker att servicen är snabbare nu. Frågorna som kontaktcenter tar emot är otroligt varierande. Det kan vara allt från vanligt förekommande frågor om öppet­ tider och hur man ska söka förskoleplats till frågor om snöröjning och hur man ska gå till väga om man har en älg på tomten. – När du kontaktar Hammarö kommun ska du känna dig välkommen och få käns­ lan att personen som tar emot ditt ärende har en genuin vilja att hjälpa dig, säger Kjell Andersson. I de mätningar som utförts av SKL (Sveriges kommuner och landsting) kom Hammarö kommun i höstas på en femte plats av totalt 131 kommuner vad gäller de kommuner som har bäst telefonservice. I Värmland är Hammarö kommun bäst i den mätningen. 


PREMIÄR! Välkommen till biblioteket när konstbanken har premiär den 25 mars klockan 18.

Har du tröttnat på tavlorna på dina väggar därhemma? Lugn — nu kan du förnya dig genom att låna konst på biblioteket.

NU STARTAR KONSTBANKEN text KATARINA ADOLFSON foto ANNA LINDBÄCK

GENOM ÅREN HAR HAMMARÖ KOMMUN samlat på sig mycket konst i olika former. Myck­ et används såklart runt om i kommunens lokaler, men allt får inte plats och därför har en del fått stå lagrat i ett förråd. Synd, tyckte kultursekreterare Ulrika Lundberg som kläckte idén om att starta en konstbank. – Jag fick idén när jag såg all konst vi har i förrådet. Jag funderade på hur den kunde komma Hammaröborna till del, det är ju faktiskt deras konst. Det var då jag tänkte att den borde gå att låna ut precis som böcker, filmer eller spel, säger Ulrika. Idén verkar vara unik i Sverige, för Ulrika har fått göra mycket efterforskningar om lagar och regler runt utlåningen. Men hittills har hon bara fått positiva signaler. Därför startar Hammarö konstbank sin utlåning i slutet av mars. – Hammaröborna kommer att kunna gå till biblioteket och bläddra bland de olika konstverken, ta med sig det de gillar till lånedisken och låna via sitt lånekort på vanligt vis. Upp till ett halvår får du låna ett konstverk, berättar Ulrika. Konsten som kommer att lånas ut via konstbanken är varierad med blandade konst­ närer. Det rör sig om litografier, tryck och några inglasade akvareller. Men de verk som är mer känsliga, exempelvis oljemålningar som inte är inglasade, kommer inte att lånas ut. Ulrika säger att utbudet i konstbanken absolut kan fyllas på efter hand, men att det är beroende av hur stort Hammaröbornas intresse blir för att låna konst. – För mig är det här en demokratifråga. Alla ska ha möjlighet att ha konst hemma, och nu får Hammaröborna den chansen. Utan kostnad, säger en glad och förväntans­ full Ulrika Lundberg.  HAMMAREN mars 2015  •  7


Friskvårdssatsningen FRISKA HAMMARÖ är tillbaka

Kartsläpp

18 april

Den populära stolpjakten är tillbaka på Hammarö. I april startar återigen Friska Hammarö — som nu växer med flera kartsläpp under året. text & foto ANNA LINDBÄCK — DET ÄR MÅNGA SOM HAR EFTERFRÅGAT ett mer omfattande Friska­Hammarö så det känns roligt att det nu kan bli av, säger Tom Hollowell, projektledare. Det var i fjol, närmare bestämt i augusti, som det var premiär för Friska Skoghall. Då i en något avskalad utformning. Men i år är det dags för ett ”riktigt” Friska Hammarö, som inkluderar hela ön, och som sträcker sig från april till november. Över hundra stolpar ska letas fram och det kommer att ske totalt fem olika kartsläpp. Detta är en satsning som blivit verklighet tack vare ett samarbete mellan OK Tyr och Hammarö kommun. – Det första kartsläppet sker 18 april, säger Tom Hollowell, projektledare för Friska Hammarö. Jerker Boman, från Gävle, har i snart ett år arbetat med att rita Friska Hammarö-kartan. Att arbetet är omfattande kanske de flesta kan förstå. Men att greppa att det ligger nästan ett heltidsar­ bete i ett år bakom kan vara svårare. – Jag tror inte att alla människor förstår hur mycket jobb det är, det är nog svårt att föreställa sig. Ett sådant här projekt tar väldigt lång tid, säger han.

Jobbet bakom kartan

Men hur går det egentligen till rent praktiskt när en karta för denna typ av friskvårdssatsning ska framställas? Enkelt förklarat så började Jerker med att samla in information och material från kommunen och lantmäteriet om vägar och hus. Han har även använt sig av flygfoton i projektet. Sedan skannades terrängen av – det genom att Jerker har gått varenda meter i årets upplaga av Friska Hammarö. Med en mini­ dator som han hade med sig noterade han hur terrängen såg ut och om något var avvikande. När arbetet på fältet var klart var nästa steg att redigera in informationen på en annan dator. – Sedan skickade jag kartan till Tom. Därefter är det han och hans medarbetare som planerat och layoutat kartan. De bestäm­ mer var kontrollerna, eller stolparna, ska placeras. Men det finns ett regelverk för hur en orienteringskarta ska se ut och den har jag följt så gott det går. Regelverket specificerar vilka föremål i naturen som ska finnas med på kartan och vilken storlek de ska ha, säger Jerker.

8  •  HAMMAREN mars 2015

Jerker är orienterare och en riktig kart­entusiast i grund och bot­ ten. – Jag tror att de flesta som ritar kartor, i alla fall på hobbynivå, också är intresserade av orientering. Jag har varit fascinerad av kar­ tor sedan jag var liten. Vad har du fått för känsla för terrängen på Hammarö? – Den är inte så kuperad som man tror att det ska vara i Värm­ land. Det är omväxlande skog med lite sten på marken, det är lätt att ta sig fram och det är otroligt fint utefter vattnet. Det är jag, som bor i Gävle, inte bortskämd med. 10 000 deltagare

Förra året var kartsläppet i Skoghall en del av Friska Karlstad. Då uppskattar man att runt 10 000 var med i motionsfesten. Genom satsningarna har arrangörsklubben OK Tyr stärkts som varumärke och man har fått ett uppsving sett till antalet medlemmar som faktiskt har fördubblats. – Att det är svårt att ge en exakt siffra på hur många som deltar i stolpjakten beror på flera faktorer. Dels är det bara ett visst antal som väljer att registrera sig. Dels brukar de som registrerar sig ha med sig sällskap som inte registrerar sig, säger Tom Hollowell och fortsätter: – Det är en friskvårdssatsning som har till syfte att få fler männ­ iskor att röra på sig på ett naturligt sätt. Man går ut och går, cyklar eller springer och har ett mål med sin motion. Man tänker knappt på att man motionerar utan det blir något annat. Det finns fyra olika nivåer på stolparna; gröna, blåa, röda och svarta. Gröna stolpar ska vara enkla att hitta och de ska man kun­ na ta sig fram till med barnvagn eller rullstol. Sedan blir det suc­ cessivt svårare. De blåa stolparna är också relativt enkla att hitta men de kan vara placerade någon meter från en stig. Röda stolpar ska man fortfarande kunna se, men de är svårare att hitta i sko­ gen. De svarta stolparna är riktiga orienteringskontroller sett till svårighetsgraden. De kan till och med en van orienterare ha svårt att hitta. använda sig av en traditionell karta kan man ladda ner en app som fyller samma funktion. 

VILL MAN INTE


Tom Hollowell, projektledare för Friska Hammarö, och Jerker Boman som ligger bakom kartan.

Jerker använde en minidator när han gick runt ön för att kartlägga terrängen. Sedan drygt ett år tillbaka har han arbetat med att konstruera kartunderlaget till Friska Hammarö.

HAMMAREN mars 2015  •  9


Här finns hjärtstartare på Hammarö • Djupsundshallen • Hammarlundens idrottshall

Så här ser en hjärtstartare ut. En liten väska som kan rädda liv. Skoghallsbon Nils Blyh är ett levande bevis på att hjärtstartare räddar liv. Therese Gustafsson och Lennart Lenander räddade livet på Nils. Även Fredrik Nyqvist var med på hjälteinsatsen men han saknas på bild.

• Hammarö Arena • Hammarö ishall • Kilenegården • Mörmoskolans idrottshall • Skoghalls centrum (Ica) • Sätterstrands badhus • Återvinningscentralen

DET BÖRJADE SOM vilken vårdag som helst. Nils Blyh hade röjt i trädgården tillsammans med sin granne och dagen efter skulle han transportera grenar, ris och buskar till Hammarös återvinningscentral. Da­ gen innan hade han känt sig lite hängig, kanske nå­ got mör, men inget värre än så. Därefter sviker Nils minne och allt är ett enda töcken. Det var här allt började.

Fick omedelbar hjälp

Nils åkte till återvinningscentralen och var i full färd med att lasta av grenar. Då, utan förvarning, föll han till marken. Nils hade drabbats av ett hjärtstopp. Personalen på återvinningscentralen hade en tid innan fått utbildning i hur hjärtstartaren, defibrilla­ torn, fungerar och nu fick de testa den i skarpt läge. Nils fick omedelbar hjälp, hjärtat startades i gång på andra försöket och fem minuter senare låg han i en ambulans på väg till Centralsjukhuset i Karlstad. – Jag minns inte att jag åkte till återvinningscen­ tralen. Men jag har fått återberättat för mig att jag föll ihop där. Personal som jobbade vid tillfället tog fram hjärtstartaren och körde i gång mig. Men hjär­ tat stannade igen så de fick göra det ytterligare en 10  •  HAMMAREN mars 2015

gång och då kom hjärtat i gång. Ambulansen var där på fem minuter och den transporterade mig till hjärtavdelningen på CSK där jag sedan vaknade upp, säger Nils Blyh. Nils har tidigare haft en liten hjärtinfarkt men detta var första gången han drabbades av hjärtstopp. – Jag tyckte att jag mådde lite dåligt på söndags­ kvällen när vi lastade riset, men det var det enda. När jag vaknade upp på sjukhuset mindes jag inget alls av den första tiden. Jag har bara fått allt återbe­ rättat. Det var som en dimma. Omtumlande tid

Sommaren spenderades på sjukhuset. Huset på Hammarö sålde Nils och sedan i höstas bor han i en fin och fräsch lägenhet i Skoghalls centrum. – Det har varit en omtumlande tid. Hela livet förändrades ju för mig. Men nu tycker jag att livet känns ganska bra. När jag var på fötter igen så åkte jag till återvinningscentralen och bjöd dem på tårta, säger Nils och fortsätter: – Jag är väldigt tacksam för den hjälp jag fick. Hade de inte haft en hjärtstartare där så hade jag varit borta. Jag tror aldrig att de hade fått i gång


Att hjärtstartare kan rädda liv vet de flesta. Skoghallsbon Nils Blyh är ett levande bevis på det. — Det är tack vare hjärtstartaren på Hammarös återvinningscentral som jag lever, säger han. ANNA LINDBÄCK text & foto

Hjärtstartaren räddade Nils liv mig annars. Jag hade tur att jag åkte just dit. Perso­ nalen där hade varit på utbildning en tid innan och hjärtstartaren hängde där, helt oanvänd. Det fick bli premiär på mig. Nu hoppas Nils att hjärtstartaren som livräddare ska få ännu mer uppmärksamhet. – Det skrivs för lite om det. Det borde vara betyd­ ligt mer reklam kring hjärtstartare. Omständigheterna till trots så mår Nils numer relativt bra. – Jag har fått otroligt bra hjälp och vård av Cen­ tralsjukhuset och vårdcentralen här på Skoghall – det är Sveriges bästa vårdcentral! Hjältarna

Den där dagen när olyckan var framme för Nils, så var det Therese Gustafsson, Fredrik Nyqvist och Lennart Lenander som arbetade på återvinningscen­ tralen. De minns händelsen som om det var igår. – Det var tidigt på morgonen när det kom in en kille och frågade om vi kunde ge hjärt- och lungräddning. Jag trodde nästan det var någon från HUC (Hammarö utbildningscenter) som skulle tes­ ta oss efter utbildningen. Men så var det inte utan

det låg ju faktiskt en farbror där som var helt livlös, säger Lennart Lenander. Direkt påbörjade de hjärt- och lungräddning samtidigt som Therese Gustafsson hade fokus på hjärtstartaren. – Vi fick på honom de där plattorna och maski­ nen förklarade hela tiden vad vi skulle göra. Det var bara att följa instruktionerna och till slut sa den att den ville köra en elchock. Då tryckte jag på knap­ pen och direkt så började Nils rossla till. Vi försökte lägga honom i framstupa sidoläge men då slutade han andas och vi fick göra om proceduren, säger Therese. Sedan andades Nils igen. Väldigt rossligt förvisso men andningen var regelbunden och stabil. – Efter det kom ambulansen. Det kändes som att allt gick väldigt fort men ändå så långsamt, säger Therese. – När vi fick höra att det hade gått bra med ho­ nom så kände vi en stor lättnad, flikar Lennart in. Hoppas ni känner er som hjältar. – Jo, men lite så känns dets faktiskt. Man har nog aldrig varit så hög på adrenalin tidigare, säger Len­ nart.  HAMMAREN mars 2015  •  11


9

maj

BOKA IN »

Biblioteket fyller

20 år! Det kommer vi att fira den 9 maj, missa inte det. Håll utkik efter ­program på hammaro.se

SKOGHALLS CENTRUM Shoppinglördag 28 mars kl 10-16 Tassemârten 29-30 maj

Wermland Equestrian Games 27-31 maj

Svenskt mästerskap i hoppning och svenskt mästerskap i dressyr, Hästviken.

SPORT Cykeltävling 24-26 april

KILENE Tipspromenad Sön 15 mars-29 april kl 10-13

Tävlingen är en av Sveriges största med många tävlingsklasser, Mörmo IP.

Ägglunken 29 mars kl 10-14

MUSIK "Minns ni 60-talet?" 16 april kl 19

Konsert, Hammars gård. VALBORGSFIRANDE Torsdag 30 april

Läs mer om Hammarös Valborgsfirande på www.hammaro.se.

Ägg som priser, godispåsar till alla barn.

”DET ÄR MYCKET SOM ÄR BRA MED HAMMARÖ” Hammarens barn­ panel i detta nummer är förskole­klassen på Bärstadsskolan. Den här gången får de svara på följande frågor: 1. Vad tycker du mest om med ­Hammarö?

2. Vad är det bästa med våren?

12  •  HAMMAREN mars 2015

Emma 7 år

Nils 7 år

1. Det är att vara på fritids. Vi har det kul där.

1. Hockeyn! Jag spelar i Hammarö HC.

2. Att det inte är så kallt och att man kan leka mer ute.

2. Då fyller jag år så det är det bästa med våren.

Ella 6 år

1. Det är mycket som är bra, det är svårt att komma på en sak. Men jag gillar att jag har många kompisar på min gata som jag känner. 2. Att det blir grönare och att sommarlovet kommer då.

Klara 6 år

1. Min gata. Där har jag många kompisar och så som jag kan vara med. 2. Då kommer alla fina löv igen och att det blir varmare.

Ella 6 år

1. Hmm… Allt är bra här. Vi bor ganska nära vattnet, det är bra. 2. Det blir varmare då, det är bra. Och så är det nära sommaren då också.

Meja 6 år

1. Jag vet inte. Eller jo, mitt hus. Det är roligt för det är gångar i huset så man kan springa i och leka att det är grottor. 2. Då blir det varmare och sommaren är nära då.


MOSAIK

— ett internationellt kulturprojekt text KATARINA ADOLFSON foto DELTAGARNA I MOSAIK-PROJEKTET

I maj reser tolv förväntansfulla och väl förberedda Hammaröungdomar från kulturskolan till Tyskland för att genomföra den praktiska fasen i det internationella kulturprojektet Mosaik. HAMMARÖ KULTURSKOLA har sedan snart tio år en vän­ kulturskola i tyska Lüneburg. Det är tillsammans med dem samt en kulturskola från Frankrike och en från Spanien som Hammarö nu genomför projektet Mosaik. – Mosaik är ett symboliskt namn. Projektet innebär att vi sätter ihop olika kulturella delar från olika länder, berättar Solveig Hagström som är rektor på Hammarö kulturskola. Vi har även tidigare haft utbyte med kultur­ skolan i Tyskland och tillsammans bildat stora orkest­rar, men med det här projektet tar vi ytterligare ett kliv. Solveig beskriver Mosaik-projektet som ett all-konst­ verk där eleverna som deltar inte bara kommer att verka inom sin egen invanda genre utan kommer att få prova på olika konstformer. Det gäller att våga vara på scenen, att dansa, att spela body percussion (spela rytmer på kroppen) med mera. Det är tolv ungdomar från respektive land som deltar i projektet. Från Hammarö är det till stor del kultursko­ lans elevråd som deltar.

– Elevråd finns på varje skola, men det är inte så vanligt att det även finns ett elevråd för kulturskolan. Vi deltar sedan ett drygt år i projektet ”Om vi fick bestämma” och det passar väldigt bra ihop med Mosaik, säger Sol­ veig. För i Mosaik så är det eleverna som skapar och driver processen. Lärarna finns självklart med i bakgrunden som stöd, men oftast träffas eleverna själva och tar fram idéer och skapar dans och musik. Uppdraget som elever­ na från respektive land har fått är att göra fyra scener på temat Odysséen. Under veckan i Tyskland i maj ska sedan alla dessa scener sättas ihop till en föreställning. – De scener som Hammarö-ungdomarna gjort kom­ mer de att visa här på Hammarö senare i maj i samband med den årliga stipendiekonserten, berättar Solveig. De lärare som är engagerade i projektet har sökt och blivit beviljade pengar ur Uppslaget i Hammarö kommun som ska stimulera nya idéer och utveckling. Elever­nas resa bekostas delvis av pengar som en nedlagd förening, Hammarö Konsert, donerat till kulturskolan. – Det ska bli fantastiskt kul att få se resultatet av elever­ nas skapande och jag hoppas självklart på att projektet kan fortsätta i något av de andra länderna om ett par, tre år, avslutar Solveig.  Lycka till i Tyskland säger vi!

HAMMAREN mars 2015  •  13


PLANERADE VÄGPROJEKT UNDER ÅRET

Flera vägprojekt är på gång i kommunen. Bland annat ska en gång- och cykeltunnel byggas i anslutning till nya Bärstadsskolan. — Det kommer att öka säkerheten för alla, säger Emilia Carlman, gatuchef. text & foto ANNA LINDBÄCK

Hovlandavägen ska få nya busshållsplatser.

HAMMARÖ KOMMUN kommer att genomföra flera vägprojekt under året. En av de större åtgärderna är kurvan mot Rud, utefter Bärstadsskolan. Sedan i höstas har Ham­ marö kommun tagit över huvudmanna­ skapet för vägarna 561, 565 och 563 vilka är vägarna ut mot Rud, Tynäs och Linde­ näs på östra sidan av ön. Detta har medfört att kommunen nu kan genomföra projekt lite snabbare då man slipper Trafikverkets handläggnings­ tid. I övrigt blir det ingen skillnad efter­ som kommunen exempelvis stått för snö­ röjningen på nämnda vägar även tidigare. Det första kommunen planerar att göra är att räta ut vägkurvan som ligger i an­ slutning till Bärstadsskolan. Det första spadtaget förväntas tas under årets första sex månader. – Att denna väg skulle rätas upp var ett krav för detaljplanen när området Östra Bärstad skulle exploateras. Nu är vi där. Det är många som åker den vägen och vi tror att det är en efterlängtad åtgärd, sä­ ger Emilia Carlman, gatuchef i Hammarö kommun. 14  •  HAMMAREN mars 2015

I samband med detta kommer det även att byggas en gång- och cykeltunnel un­ der vägen som ansluter till Bärstadsskolan. Detta för att öka säkerheten och förenkla framfarten för gång- och cykeltrafikanter. Hammarö kommun har även projekterat för en ny cykelväg som kommer anläggas mellan Bärstad och Kilene – även det är ett projekt som startar under året. Karlstadsvägen har varit avstängd men öppnades åter för trafik vid årsskiftet. Nu ska kommunen utvärdera allt och sam­

manställa åsikter och synpunkter för att sedan kunna ta ett beslut om hur framti­ den för vägen ska se ut. – Vi har fått ta emot mycket reaktioner. Det är många som har varit berörda och som tyckt till. Vi får se vad utvärderingen mynnar ut i, säger Emilia Carlman. Även Hovlandavägen kommer att få sig en liten miniupprustning. Det i form av tre stycken nya hållplatser, med väder­ skydd och cykelställ, som kommer att byggas. Detta gör Hammarö kommun till­ sammans med Värmlandstrafik. – Det kan bli så att hållplatserna flyttas en bit. Men den här satsningen gör vi för att Värmlandstrafik vill ha en mer enhetlig standard och Hammarö kommun är med som delfinansiär. Projektet startar under våren. Utöver detta pågår även arbetet med vilka åtgärder som ska göras ut mot Rud. Där pågår alltså arbetet med att ta fram en specifik åtgärdsplan. Under året kommer Hammarö kommun även se över skylt­ ningarna på ön, så att exempelvis hastig­ hetsskyltarna är intakta och stämmer. 


Siw Gidlöf har ordet

DJUPSUNDETS BOENDE STÅR KLART I elevhemmets lokaler vid före detta Hammarö­ gymnasiet står Djupsundets boende klart i ­månadsskiftet mars-april. Det är sju lägenheter som ersätter de som tidigare fanns på Koloni­ vägen och Rögrindsvägen i Skoghalls centrum. kallas för Djupsundets boende och det är social­ nämnden som ansvarar för dem. – Men det är personal från oss på socialförvaltningen som ansva­ rar för den dagliga kontakten med boendet, berättar socialchef Per Söderberg. Personal från socialförvaltningen finns tillgänglig dygnet runt. Flera av hyresgästerna flyttade till tillfälliga bostäder i gamla elev­ hemmet i juni när deras bostäder på Kolonivägen och Rögrindsvägen skulle rivas. Nu kan de alltså flytta in i de nya lägenheterna på Djup­ sundets boende. – Vi är glada för den här lösningen, det är ett bra boende som kommit på plats. Har du som Hammaröbo några frågor runt bo­ endet eller om det uppstår något problem så kontakta gärna oss på socialförvaltningen, det är vi tacksamma för, säger socialchef Per Söder­berg. 

LÄGENHETERNA

Du når socialförvaltningen via kontaktcenter på telefon 51 50 00, e-post kommun@hammaro.se.

HJÄLP OSS ATT HÅLLA HAMMARÖ RENT för att göra Hammarö till en ren och trivsam ö att bo och leva på. Därför behöver vi din hjälp att samla in det skräp som har slängts i våra skogar, parker och grönområden. Vill din skolklass, din förening eller ditt företag vara med och bidra till att göra Hammarö fritt från skräp? Delta i Håll Sverige Rent-kampanjen vecka 17 (20-24 april). Anmäl er och läs mer på www.hsr.se. Hjälp oss göra Hammarö till en ännu renare kommun!

VI BEHÖVER ALLA HJÄLPAS ÅT

Bygglov för vårens och sommarens projekt söker du enklast genom vår e-tjänst.

HÄROMDAGEN HÖRDE JAG småfåglarna sjunga igen efter den mörka vintern. Det är ett vårtecken, men än är det nog för tidigt att planera för sommar­ blommorna. Fast i kommunen är det hög tid att planera inför sommaren. Semestervikarier ska anställas, eftersom de flesta verksamheterna har sommaröppet. Nytt för i år är att även 16-åringarna kommer att erbjudas feriejobb under sommaren, 17-åringarna har redan den möjligheten. Förutom att kommu­ nen får många viktiga arbetsuppgifter utförda, så är det lika viktigt att ungdomarna får se att det är många olika yrken som finns i kommunen. Alla kommuner behöver anställa många perso­ ner de kommande åren. Det beror på att många har jobbat länge och går i pension. Äldreomsorgen, förskolan och skolan är de områden som behöver flest personer. I Hammarö kommer vi även i år att göra vårt allra bästa för att det första sommarjobbet ska bli ett fint minne och en bra början på en framtida yrkeskarriär. 

Jag önskar dig en skön vår!

Siw Gidlöf Kommunstyrelsens ordförande

Sök bygglov på webben!

Läs mer på WWW.HAMMARO.SE/BYGGLOV Lycka till med ditt byggprojekt!

HAMMAREN mars 2015  •  15


GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLLEN

rar a v s n e n u m m Ko Här är svar på några vanliga frågor som kommer till Hammarö kommun. Kanske har även du ­funderat på någon av dem.

??

GATSOPNING

Hammarö? När sopar ni gatorna på om vädret SVAR: I mitten av mars, p sand och tillåter, börjar vi sopa vi up ekämp­ grus som använts för halkb t pågår ning under vintern. Arbete och cykel­ cirka två månader. Gångleder och vägar sopas först, därefter sommaren sist gator och vägar. Under vi våra och hösten underhållssopar la dem rena gator och vägar för att hål från skräp och sand.

DUMPA TRÄDGÅRDSAVFALL

Min granne brukar köra ut sitt trädgårdsavfall i skogen bakom våra hus. Får han verkligen göra så? SVAR: Nej, det räknas som nedskräp­ ning och är inte ok. Trädgårdsavfall får komposteras på den egna fastigheten eller kan lämnas till kommunens återvin­ ningscentral. Vill man återvinna mer och få fin trädgårdsjord på köpet, kan man skaffa en matkompost. Tänk då på att du måste anmäla det till miljö- och bygg­ nadsnämnden först. Det kan du enkelt göra via e-tjänsterna på vår hemsida.

VIGSEL

Jag och min sambo plane rar att gifta oss ute på Hammars udde. Kan kommunen hjälpa oss? SVAR: I Hammarö komm un finns tre vigselförrättare. Norm alt sker vigseln i kommunhuset, me n ni kan komma överens med vigselför­ rättaren om en annan pla ts. Mer information hittar du på www.hammaro.se/vig sel. Där kan du också boka en vig selförrät­ tare via en e-tjänst.

MÅSATTACK

Jag blir störd av skränande fåglar som häckar på husets tak. Ibland blir jag också anfallen av måsar ute på gården. Kan inte kommunen göra något åt detta? SVAR: Under vissa perioder på året förekommer det att människor störs av vilda djur. För det mesta får man stå ut med detta och inse att vi delar naturen med andra levande varelser. För det mesta räknas heller inte vilda djur som en olägenhet.   När det gäller fåglar är det din hyresvärd eller bostadsrättsförening som bäst kan vidta åtgärder. Det finns många fågelsäkrande åtgärder som är billiga och enkla, som kan minska problemet. När det gäller attackeran­ de måsar, sker detta beteende under en begränsad period när deras ungar lämnar boet. Under den perioden är det inte tillåtet att jaga eller på andra sätt störa fåglarna.

ALKOHOLPRO

BLEM

t. icker för mycke Min sambo dr ra? Vad ska jag gö ns arö kommun fin SVAR: I Hamm m so drogterapeut en alkohol- och r h stöd. Du nå kan ge dig råd oc ­ ens kontaktcen hen via kommun 00. 50 ter på telefon 51

SIMSKOLA

Jag vill anmäla mitt barn till simskolan på Mörudden i sommar. Hur gör jag? SVAR: Anmälan till sommarsimskolan 2015 gör du via en e-enkät. Länken till e-enkäten kommer att finnas på www.hammaro.se/badhus under Simskolor och Anmälan från och med tisdag 7 april klockan 12.00.   Fyll sedan i all information som efterfrågas i e-enkäten, läs gärna på vilken grupp som passar just ditt barn bäst innan anmälningstillfället.   Vi tar inte emot några anmälningar innan den 7 april.

BARNKALAS

Kan jag boka någon lok al för barn­kalas på Hammarö ? SVAR: Ja, du kan exemp elvis boka Mör­ moskolans gymnastikhall. Kontakta Hammarös kontaktcenter så hjälper de dig på telefon 51 50 00 eller e-post kommun@hammaro.se .

ELDA RIS

Jag har vårstädat min trädgård och fått en massa ris över som jag inte kan kompostera. Kan jag elda upp det? SVAR: Ja, det kan du under förutsättning att det inte är för mycket ris och att du kan elda utan att störa dina grannar med rök och att det inte råder eldningsförbud.   Är det en större rishög (>2x2x2 meter) vill räddningstjänsten att man anmäler att man tänker elda.

KUL FÖR ÄLDRE

Vad finns det för aktiviteter för äldre i Hammarö kommun? SVAR: På vår hemsida, www.hammaro.se/aldreomsorg, finns en aktivitetskalender för seniorer. Här samlar vi alla evenemang som rör seniorer i Hammarö kommun.

Profile for Hammarö kommun

Hammaren nr 1 2015  

Hammaren är Hammarö kommuns tidning till alla Hammaröbor. Hammaren ges ut till alla hushåll fyra gånger per år.

Hammaren nr 1 2015  

Hammaren är Hammarö kommuns tidning till alla Hammaröbor. Hammaren ges ut till alla hushåll fyra gånger per år.

Profile for jlk1a
Advertisement