Page 1

www.dkm.tee.gr Ανατρέπουμε τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και

διεκδικούμε Φορολόγηση με μοναδικούς συντελεστές Ανεξαρτητοποίηση των κλάδων κύριας σύνταξης και της Διεύθυνσης Εγγυοδοσίας του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Αποπληρωμή των μελετών και έργων του Δημοσίου Άμεση αναγνώριση της ισοτιμίας των διπλώματων μας με master

Άμεση λειτουργία του κλάδου ειδικών παροχών

Άμεση θεσμοθέτηση του Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.)

Αποποινικοποίηση του επαγγέλματός μας Καθιέρωση του ελέγχου όλων των κατασκευών

Διασφάλιση των ελάχιστων αμοιβών μας Ισχυρή και αποκεντρωμένη Δημόσια Διοίκηση Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των νέων μηχανικών

Στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας

Δημιουργούμε το ΤΕΕ της νέας εποχής

Ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ

Διασφάλιση του επιδόματος 60/0 0 στους Δ.Υ.

Σεβόμαστε το περιβάλλον, τυπώνουμε σε ανακυκλωμένο χαρτί

Αξιοποίηση της εμπειρίας των συμβασιούχων μηχανικών

δεσμευόμαστε

για την ανάκαμψη του κύρους και της αξιοπιστίας του ΤΕΕ

www.dkm.tee.gr


Ανατρέπουμε τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για την αποδόμηση του επαγγέλματός μας Φορολογικό

Ασφαλιστικό

Το ακαθάριστο εισόδημα των μηχανικών είναι δεδομένο και κατοχυρωμένο με διατάξεις αναγκαστικού χαρακτήρα, τόσο ως προς το ύψος αυτού, όσο και ως προς τον τρόπο είσπραξης.

Το Ε.Τ.Α.Α. αποτελεί ένα γραφειοκρατικό ασφαλιστικό μόρφωμα, μη βιώσιμο που μας επιβαρύνει με ετήσιο λειτουργικό κόστος 1.200.000€.

Ο χρόνος είσπραξης των αμοιβών δεν έχει χρονική αντιστοιχία με τις σχετικές δαπάνες. Υπάρχουν δαπάνες χωρίς εισπράξεις και εισπράξεις χωρίς δαπάνες.

Οι δύο λειτουργίες του κλάδου κύριας σύνταξης του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε (εγγυοδοσία και παροχή συντάξεων) είναι αλληλένδετες, αλληλόχρεες και δεν μπορούν να διαχωριστούν. Ο κλάδος κύριας σύνταξης (ασφάλιση ιδιότητας), εγγυάται τις εγγυητικές επιστολές και τα έσοδα από αυτές προστίθενται στον κλάδο κύριας σύνταξης.

Το μόνο βέβαιο είναι, ότι η κατάργηση των μοναδικών συντελεστών θα έχει ως αποτέλεσμα, τον υποκειμενικό πλέον τρόπο υπολογισμού των εσόδων μας από τους φορολογικούς ελεγκτές, την επιστροφή των πιστωτικών σημειωμάτων συνδυασμένη (σε περιόδους κρίσης) με την έμμεση κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών και επομένως, την ουσιαστική απώλεια εσόδων για το κράτος.

Επιβάλλεται η διατήρηση των μοναδικών συντελεστών

Εθνικό Κτηματολόγιο Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη χωρίς κτηματογράφηση, η μόνη χώρα στην Ευρώπη όπου το κράτος δεν γνωρίζει όχι μόνο τις ιδιοκτησίες των πολιτών του, αλλά ούτε τις δικές του ιδιοκτησίες. Η καθυστέρηση στην υλοποίηση της β΄φάσης κτηματογράφησης του τρέχοντος προγράμματος του Εθνικού Κτηματολογίου, ενός έργου με εξασφαλισμένους πόρους, είναι αδικαιολόγητη. Το Εθνικό Κτηματολόγιο, αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη του τόπου. Απαιτείται να προχωρήσει άμεσα η Κτηματολόγιο Α.Ε., στις αναθέσεις των σχετικών μελετών με τρόπο διαφανή και δίκαιο και στοχεύοντας στην αξιοποίηση του μέγιστου δυνατού μελετητικού δυναμικού της χώρας.

Οποιαδήποτε προσπάθεια συγχώνευσης και συνλειτουργίας του Ταμείου μας με άλλα Ταμεία, το μόνο που θα επιφέρει είναι την ουσιαστική κατάργηση των εγγυητικών επιστολών σε συνδυασμό με την κατάργηση της ασφάλισης της ιδιότητας του επαγγέλματος του μηχανικού.

Διεκδικούμε

Η κρίση στην οικοδομική δραστηριότητα Απαιτείται η δημιουργία ενός σταθερού και μακροχρόνιου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου θα λειτουργεί ο κλάδος και όχι αιφνίδιες και λανθασμένες επιβολές διατάξεων, όπως ο Φ.Π.Α. Προτείνουμε την: ■ Εναρμόνιση εφαρμογής του Φ.Π.Α. στην οικοδομή, όπως στις υπόλοιπες επιχειρήσεις (πιστωτικός Φ.Π.Α.). ■ Επιδότηση των επιτοκίων δανεισμού για αγορά 1ης κατοικίας. ■ Απαλλαγή των αδιάθετων ακινήτων για μια 5ετία από την αποπεράτωσή τους (απαλλαγή από το ΕΤΑΚ). ■ Συντόμευση των διαδικασιών έγκρισης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για απόκτηση ακινήτου σε παραμεθόριες περιοχές. ■ Επαναφορά της δυνατότητας νομιμοποίησης χώρων, με τη διαδικασία μεταφοράς συντελεστή δόμησης.

■ Ανεξαρτητοποίηση των κλάδων κύριας σύνταξης και της Διεύθυνσης Εγγυοδοσίας.

■ Επίσπευση των διαδικασιών ένταξης νέων περιοχών στα σχέδια πόλεων.

■ Λειτουργία του Κλάδου Ειδικών Παροχών με αναδιανομή πόρων του Ταμείου, (π.χ. 2% των μελετών και επιβλέψεων).

■ Άμεση θεσμοθέτηση του Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.), συνδυασμένη με τη δίκαιη και ορθολογική κατανομή των ευθυνών και την αποποινικοποίηση του επαγγέλματός μας.

■ Στελέχωση με «κατάλληλο» προσωπικό. ■ Πλήρης μηχανογράφηση και λειτουργία του e–tsmede. ■ Οnline σύνδεση όλων των υποκαταστημάτων.

■ Επιμόρφωση και πιστοποίηση του τεχνικού προσωπικού παραγωγής.

■ Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή.

Επαγγελματικά δικαιώματα Άμεση αναγνώριση της ισοτιμίας του διπλώματος των ελληνικών πολυτεχνικών σχολών με master (σχετική νομοθετική διάταξη κατατέθηκε από την κυβέρνηση της Ν.Δ.). Άμεση θεσμοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQF) και κατάταξη των μηχανικών στο Επίπεδο 7 (αντιστοιχεί με Master) της οκταβάθμιας κλίμακας προσόντων. Δίκαιος και ορθολογικός καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των διπλωματούχων μηχανικών, των τεχνολόγων μηχανικών και των αποφοίτων των κολλεγίων. Ειδική νομοθετική ρύθμιση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των νέων ειδικοτήτων των μηχανικών. Υποχρεωτική παρουσία μηχανικών σε συμβολαιογραφικές πράξεις.

■ Πρόσληψη ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού συμβούλου. ■ Δημιουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών. ■ Την ενεργητική και ασφαλιστική αξιοποίηση μέρους των περιουσιακών δεδομένων του Ταμείου μας. ■ Καταβολή των 400.000.000€ από το κράτος. ■ Πληρωμή των διαφυγόντων εισφορών από τα Σ.Δ.Ι.Τ. και τις συμπράξεις παραχώρησης.

Δεσμευόμαστε για ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό ΤΕΕ αλληλεγγύης και συναδελφικότητας

Περιβάλλον Η σταδιακή ενεργειακή απεξάρτηση από τα υγρά και στερεά καύσιμα και η στροφή σε νέες μορφές (Α.Π.Ε., βιοκαύσιμα κλπ.) αλλά και τεχνολογίες ενέργειας, θα χαρακτηρίσει τον αιώνα μας. Στη νέα πράσινη οικονομική ανάπτυξη απαιτείται να συμμετέχουμε ως παραγωγοί της αντίστοιχης τεχνολογίας.

Απαιτείται:

■ Προώθηση παραγωγής τεχνολογιών προστασίας περιβάλλοντος. ■ Στελέχωση των υπηρεσιών για έλεγχο της υλοποίησης των περιβαλλοντικών όρων. ■ Καταγραφή και προώθηση των αναγκαίων έργων προστασίας του περιβάλλοντος. ■ Ενημέρωση των μηχανικών σε θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας. ■ Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε περιβαλλοντικά θέματα. ■ Καταγραφή, ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. ■ Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος με άμεσες και καθημερινές παρεμβάσεις.

www.dkm.tee.gr


Αναδεικνύουμε το νέο που έρχεται

Φυγή στην ανάπτυξη Απαιτούνται άμεσα:

Στη σημερινή δύσκολη χρονική συγκυρία με τις τεράστιες προκλήσεις στο ενιαίο παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον που επιδεινώνονται με τις σπασμωδικές ενέργειες της κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ., η Ελλάδα μας χρειάζεται. Όπου κι αν έχουμε ταχθεί, στα τεχνικά έργα ή στα πολυτεχνεία, στην παραγωγή ή στις νέες τεχνολογίες, στην αγορά ή στο κράτος, η χώρα μας χρειάζεται τη γνώση, την εμπειρία, τη δημιουργικότητα, την εφευρετικότητα, αλλά και το καθημερινό πείσμα και το πάθος των Ελλήνων μηχανικών.

■ Διαρθρωτικές αλλαγές στην ελληνική οικονομία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της γραφειοκρατίας, της διαφθοράς, της προστασίας της επένδυσης και της εξωστρέφειας.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας που ξέρουμε, πότε συντεχνιακό και δέσμιο των διαφόρων μηχανισμών και πότε γραφειοκρατικό σύστημα διαδρόμων και επετηρίδων, έχει εγκλωβιστεί εδώ και πολλά χρόνια στα γρανάζια μηχανισμών, έχει ολοκληρώσει από καιρό έναν κύκλο και είναι πλέον επιβεβλημένη η ανατροπή των σημερινών του χαρακτηριστικών.

■ Ανάληψη πρωτοβουλιών - δράσεων που θα δώσουν ώθηση και ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία με πυλώνα πάντοτε τον Έλληνα μηχανικό.

Με τεράστια ανοικτά ζητήματα όπως: το φορολογικό, το ασφαλιστικό, η κρίση στην οικοδομική δραστηριότητα, η προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, η ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού, τα επαγγελματικά δικαιώματα, η ποινικοποίηση του επαγγέλματός μας, η συγκρότηση και οργάνωση αποτελεσματικής και αποκεντρωμένης Δημόσιας Διοίκησης, η αναμόρφωση του πλαισίου πολεοδομικού σχεδιασμού, η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου μελετών και παραγωγής δημοσίων έργων, η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η αναπτυξιακή πορεία της χώρας, είναι χρέος όλων μας να χαράξουμε μία νέα πορεία ήθους και σύγχρονης αντίληψης, με αξιοκρατία και διαφάνεια, με ίσες ευκαιρίες σε όλους, αφήνοντας πίσω μας τις άγονες και στερεότυπες διαμάχες, τις κατεστημένες συνδικαλιστικές πρακτικές και λειτουργώντας ως καταλύτης και πόλος συσπείρωσης των συναδέλφων για να αποκαταστήσουμε το ρόλο του ΤΕΕ στην κοινωνία. Πρέπει όλοι μας να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις των καιρών και να διεκδικήσουμε: ■ Ένα ΤΕΕ που ατενίζει με σιγουριά αυτό που έρχεται, όχι ένα ΤΕΕ αγκιστρωμένο σε ό,τι πια φεύγει. ■ Ένα ΤΕΕ που αξιοποιεί το νέο μηχανικό, τον μάχιμο επιστήμονα και δεν εγκλωβίζεται στην ανακύκλωση των ίδιων προσώπων σε θέσεις και επιτροπές.

■ Δημιουργία ασφαλούς και σταθερού διαχρονικά φορολογικού περιβάλλοντος που θα προσελκύσει μελλοντικές επενδύσεις.

Έχοντας ως δεδομένο το περιορισμένο Π.Δ.Ε., οι κατευθύνσεις των πρωτοβουλιών πρέπει να είναι: ■ Η ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ ■ Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου (π.χ. μετεγκατάσταση Δ.Ε.Θ., οικόπεδα Ε.Τ.Α., Ολυμπιακά Ακίνητα), εκσυγχρονισμός των κτιρίων των Φ.Κ.Α. ■ Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, της έρευνας και της καινοτομίας με στόχο την παραγωγή τεχνολογίας στη βάση της πράσινης ανάπτυξης.

Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός Απαιτείται: ■ Σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει την ταχύτητα, το ρεαλισμό και την εφαρμογή του σχεδιασμού. ■ Μηχανισμός αλληλοτροφοδότησης των πολεοδομικών μελετών και πράξεων εφαρμογής, με τις μελέτες Κτηματολογίου. ■ Ενιαίος κώδικας χρήσεων γης και συμβολισμών για τις μελέτες Γ.Π.Σ/ΣΧ.Ο.Ο.Α.Π. και τις λοιπές μελέτες σχεδιασμού. ■ Εξασφάλιση πόρων για τις μελέτες από τον κρατικό προϋπολογισμό και από την υπεραξία της γης που πρόκειται να ενταχθεί, επιπλέον της πρόβλεψης αυτοχρηματοδότησης των μελετών από το Ν. 3044/2002. ■ Καθοριστική συμμετοχή του δήμου, της νομαρχίας και της περιφέρειας στο σχεδιασμό, την έγκριση και την υλοποίηση των μελετών. ■ Υποχρέωση των δασικών υπηρεσιών να ενημερώνουν τις υπηρεσίες χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού.

■ Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με ουσιαστικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες. ■ Η ενίσχυση επιχειρήσεων για την απασχόληση μηχανικών. ■ Η προώθηση σημαντικού αριθμού μικρών έργων στην περιφέρεια. ■ Αξιοποίηση της εμπειρίας των συμβασιούχων μηχανικών.

■ Ένα ΤΕΕ που λειτουργεί ως αξιόπιστο και αποτελεσματικό δίκτυο αλληλεγγύης και συναδελφικότητας. Η ενεργή συμμετοχή σου και η στήριξή σου στις επερχόμενες εκλογές του ΤΕΕ είναι πολύτιμη. Έχει στόχο τη σύνθεση και την αξιοποίηση των αρχών και των ιδεών μας, ώστε όλοι μαζί ενωμένοι, να αποδείξουμε για μία ακόμη φορά, ότι η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών είναι η πρώτη και μοναδική αξιόπιστη παράταξη που πρέπει να πρωταγωνιστήσει. Θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις στον κοινό αγώνα για να εκφράσουμε το νέο που έρχεται από την παράταξή μας και όλοι μαζί να δημιουργήσουμε το Επιμελητήριο της Νέας Εποχής.

Η δράση μας στο ΤΕΕ

Δεσμευόμαστε για το ΤΕΕ που ατενίζει με σιγουριά αυτό που έρχεται

Νέοι μηχανικοί Θεσμοθετημένη υποχρεωτική πρόσληψη με κίνητρα νέων μηχανικών (επιδότηση εργασίας και όχι ανεργίας) στην κατασκευή και τη βιομηχανία.

Αυθαίρετη δόμηση Σήμερα μας δίνεται η τελευταία ίσως «ευκαιρία» να δώσουμε τις κατευθύνσεις για την οριστική της επίλυση, και να επιβάλλουμε τις ασφαλιστικές δικλίδες που θα απέτρεπαν οποιαδήποτε νέα γενιά αυθαιρέτων. Συγκεκριμένα, προτείνουμε την: ■ Άμεση καταγραφή της αυθαίρετης δόμησης. ■ Κατηγοριοποίηση της αυθαίρετης δόμησης. ■ Καθιέρωση του υποχρεωτικού ελέγχου όλων των κατασκευών. ■ Καθιέρωση του πράσινου κουτιού - ταυτότητας των κατασκευών. ■ Άμεση κατάργηση των τελευταίων τροποποιήσεων του Γ.Ο.Κ. ■ Άμεση τροποποίηση της εγκυκλίου 1/3678/28.01 ■ Άμεση ένταξη νέων περιοχών στα σχέδια πόλεων. ■ Κωδικοποίηση της οικοδομικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. ■ Οργάνωση και σωστή στελέχωση των πολεοδομικών γραφείων.

Δημόσια έργα Ο Ν.2940/2001 αποτέλεσε την καταστροφή του εργοληπτικού κλάδου και συντέλεσε στην υπερσυγκέντρωση των μεγάλων ομίλων. Στο πλαίσιο του μειοδοτικού συστήματος δημοπράτησης των έργων και με προϋπόθεση την ύπαρξη σύγχρονων και ολοκληρωμένων μελετών εφαρμογής πιστεύουμε στην: ■ Αξιολόγηση των επιχειρήσεων και των μηχανικών αποκλειστικά και μόνο από τα υφιστάμενα μητρώα ΜΕΚ και ΜΕΕΠ. ■ Απόρριψη κάθε είδους κριτήριων αξιολόγησης διαγωνισμών, όπως αιτιολόγηση προσφορών και μαθηματικός τύπος. ■ Ο τύπος της επανάκρισης του Ν.2940/2001 να αντικατασταθεί με απλά κριτήρια παραμονής στην τάξη. ■ Υποχρεωτικά πιστοποιημένη υπεργολαβία ■ Πλήρης κατάργηση κάθε αδιαφανούς συστήματος (Μελετοκατασκευή κ.λ.π.) ■ Καθολική εφαρμογή της νομοθεσίας σε όλο το φάσμα των εταιρειών και οργανισμών δημοσίου συμφέροντος. ■ Διατήρηση της «ενιαίας διακήρυξης», των κατώτερων ορίων συμμετοχής και της υποχρεωτικής εφαρμογής των αναλυτικών τιμολογίων. ■ Νομοθετική ρύθμιση για τη μη καταστρατήγηση του ανεκτελέστου και κατώτερου ορίου συμμετοχής, μέσω θυγατρικών εταιρειών. ■ Τη συγκρότηση ισχυρής, αποτελεσματικής και αποκεντρωμένης Δημόσιας Διοίκησης. Για τις μελέτες προτείνουμε: την αναμόρφωση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου με την προώθηση μίας δέσμης τροποποιήσεων που θα είναι χρονικά ιεραρχημένες σε βραχυπρόθεσμες - άμεσες αλλαγές (υπουργικές αποφάσεις ή απλές νομοθετικές ρυθμίσεις), σε μεσοπρόθεσμες αλλαγές (νομοθετικές ρυθμίσεις) και σε μακροπρόθεσμες αλλαγές - συμπληρώσεις (προδιαγραφές κ.λ.π.).

Διαρκής δωρεάν ενημέρωση και επιμόρφωση των νέων μηχανικών για την καλύτερη προετοιμασία πριν και στα πρώτα χρόνια της ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία. Προστασία των νέων μηχανικών, μέσω συλλογικών και κλαδικών συμβάσεων, για την υποδοχή τους στο επάγγελμα. Πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών των πρώτων ετών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. με άτοκο διακανονισμό, χωρίς πρόστιμα και ανάλογα με τα αποδεδειγμένα εισοδήματα από την άσκηση του επαγγέλματος.

Εκπαίδευση - επιμόρφωση ■ Προγράμματα σπουδών προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. ■ Ενεργοποίηση της πρακτικής άσκησης σε όλους τους φοιτητές. ■ Θεσμοθέτηση υποτροφιών στους φοιτητές, με μέριμνα του ΤΕΕ ■ Οργάνωση μεταπτυχιακών ειδίκευσης σε συνεργασία με το ΤΕΕ ■ Διαρκής επιμόρφωση των μηχανικών για επικαιροποίηση των γνώσεών τους.

Σωκράτης Αλεξιάδης Υποψήφιος Πρόεδρος του ΤΕΕ

www.dkm.tee.gr

■ Ενημέρωση των μηχανικών σε θέματα αιχμής και νέων τεχνολογιών. ■ Απόκτηση δεξιοτήτων μέσω σεμιναρίων.

Είναι προφανής η διαπίστωση, ότι ο φορέας μας δυστυχώς έχει εγκλωβιστεί εδώ και πολλά χρόνια (εκτός μικρών διαλειμμάτων που επιβεβαιώνουν τον κανόνα) στα γρανάζια μηχανισμών και είναι δέσμιος της νοοτροπίας συγκεκριμένων κύκλων που έχουν πλέον εθιστεί στη μακρόχρονη διατήρηση της εξουσίας.

Οι διεργασίες που προηγούνται των κρίσιμων αποφάσεων και ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σε επιλογές προσώπων είναι επίπονες, χρονοβόρες και αναλώνουν το σημαντικότερο μέρος της ενεργητικότητας και της παραγωγικότητας των συλλογικών οργάνων, τραυματίζοντας τις περισσότερες φορές το κύρος του επιμελητηρίου.

Πρέπει να τονίσουμε εδώ την αναντιστοιχία αυτής της εικόνας του κεντρικού επιμελητηρίου της Πλατείας Συντάγματος, με την εικόνα των περισσότερων περιφερειακών τμημάτων και ειδικά των επτά περιφερειακών τμημάτων του ΤΕΕ που η παράταξή μας είχε την κύρια ευθύνη (Κεντρική Μακεδονία – πρόεδρος Τάσος Κονακλίδης, Ανατολική Μακεδονία – πρόεδρος Ντίνος Αντωνιάδης, Θράκη – πρόεδρος Νίκος Παπαθανασίου, Μαγνησία – πρόεδρος Σωκράτης Αναγνώστου, Κεντρική και Δυτική Θεσσαλία – πρόεδρος Ντίνος Διαμάντος, Πελοπόννησος – πρόεδρος Χάρις Τσιώλη και Αιτωλοακαρνανία – πρόεδρος Γιώργος Παπαναστασίου). Εκεί, σε αντίθεση με τα πενιχρά οικονομικά τους, το επιστημονικό τους έργο καθώς και οι επίκαιρες παρεμβάσεις τους για την ανάπτυξη, το περιβάλλον, την ποιότητα ζωής, ήταν και είναι καθοριστικές, τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο. Από τα περιφερειακά τμήματα αναδεικνύεται η σύγχρονη αντίληψη για να δημιουργήσουμε το ΤΕΕ της Νέας Εποχής. Η Νέα Διοίκηση της παράταξής μας, αμέσως μετά την εκλογή της, με επικεφαλής τον πρόεδρό μας Θανάση Κατσιγιάννη, λειτούργησε άμεσα και αποφασιστικά, έσκυψε στα προβλήματα της καθημερινότητας των συναδέλφων, έκανε προτάσεις και προσπάθησε, αν και αποκλεισμένη από την «ηγετική ομάδα του ΤΕΕ», να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην επίλυση των προβλημάτων. Δυστυχώς, μπροστά μας βρίσκαμε τις περισσότερες φορές μόνο τείχη από μηχανισμούς, «ομαδούχους» και μικροσυμφέροντα. Προχωρήσαμε σε εποικοδομητική κριτική, αναδεικνύοντας και αποδεικνύοντας καθημερινά τη γύμνια, την ανεπάρκεια και την ασυνέπεια της σημερινής «ηγετικής ομάδας του ΤΕΕ». Επισημαίνουμε την κριτική μας στα εξής θέματα: ■ Κλάδος ειδικών παροχών (καμία ενέργεια για τη λειτουργία του εδώ και 4 χρόνια). ■ ΜΗ.Κ.Ι.Ε. (καμία ενέργεια για τη θεσμοθέτησή του εδώ και 3 χρόνια). ■ Αποποινικοποίηση του επαγγέλματός μας (καμία ενέργεια). ■ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. (καμία ουσιαστική ενέργεια μετά την ενοποίηση). ■ Αποκλεισμός ελεύθερων επαγγελματιών από τη νέα Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ■ Τροποποίηση θεσμικού πλαισίου Μελετών Δημοσίων Έργων (καμία ενέργεια βελτίωσης του νόμου 3316/2005). ■ Άνω όρια εργοληπτικών πτυχίων (δεν προωθήθηκαν οι προτάσεις των εργοληπτικών οργανώσεων).

■ Ημιυπαίθριοι χώροι και αυθαίρετη δόμηση (αποσπασματικές και αντικρουόμενες δηλώσεις της «ηγετικής ομάδας» που δε συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος). ■ Πρόγραμμα αμοιβών ΤΕΕ (ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, π.χ. αμοιβές τοπογραφικών). ■ Μέτρα ενίσχυσης οικοδομικής δραστηριότητας (καμία παρέμβαση). ■ Καταψήφιση της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής για την χωρίς όρους, αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ATTICA BANK. ■ Καταψήφιση Προϋπολογισμού ΤΕΕ για τις δαπάνες των ομάδων εργασίας, των ταξιδιών και του ενημερωτικού δελτίου.

Είναι εύκολο να συμπεράνει κανείς ότι η «ηγετική ομάδα του ΤΕΕ», όχι μόνο δεν πρότεινε και δεν διεκδίκησε λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας των συναδέλφων, αλλά ούτε καν ασχολήθηκε με αυτά. Το μοναδικό της ενδιαφέρον περιορίστηκε στο μοίρασμα των «ζεστών θέσεων» και στη διατήρηση των ισορροπιών μεταξύ των δύο κομματιών της ΠΑΣΚ, των τριών κομματιών της ΔΑΠ και των αριστερίστικων ανεμοσκορπισμάτων - παρατάξεων που συντηρούνται μέσα από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του επιμελητηρίου που για μία ακόμα θητεία δεν άλλαξε (οι ευθύνες γι’ αυτό δεν αφορούν τη Δ.Κ.Μ.). Στο τέλος αυτής της θητείας ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα που λέγεται εθνικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009, σε συνδυασμό με τις προκηρυχθείσες εκλογές του ΤΕΕ στις 29 Νοεμβρίου του 2009. Τότε, στον κρίσιμο προεκλογικό χρόνο λειτουργήσαμε νηφάλια και υπεύθυνα απέναντι στους συναδέλφους και στο ΤΕΕ. Ψηφίσαμε τη μετάθεση των εκλογών στις 25 Απριλίου του 2010, πιστεύοντας ότι θα ήταν τουλάχιστον τραγικό, την προεκλογική περίοδο των εθνικών εκλογών να ακολουθήσει η προεκλογική περίοδος των εκλογών του ΤΕΕ. Αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές, καλέσαμε όλες τις παρατάξεις και ζητήσαμε το διάστημα των πρώτων μηνών της νέας κυβέρνησης που αποτελεί και τον κρισιμότερο πολιτικό της χρόνο και μέχρι τις ερχόμενες εκλογές του ΤΕΕ, να αφήσουν πίσω τους τις άγονες και στερεότυπες διαμάχες και τις κατεστημένες συνδικαλιστικές πρακτικές, ώστε να δουλέψουμε ουσιαστικά και ανεξάρτητα από κομματικές δεσμεύσεις για να παράξουμε έργο που θα θωρακίσει τις θέσεις του ΤΕΕ και θα αποτελέσει τον καταλύτη των νομοθετημάτων της νέας κυβέρνησης. Και το κάναμε, άσχετα εάν οι διαφορές μας με την «ηγετική ομάδα» είναι χαώδεις. Επιβεβαίωση των παραπάνω, αποτελεί το γεγονός ότι οι θέσεις μας για: ■ το ασφαλιστικό ■ τον κλάδο ειδικών παροχών ■ την πορεία του πολεοδομικού σχεδιασμού και την αυθαίρετη δόμηση ■ το θεσμικό πλαίσιο μελετών, έχουν υιοθετηθεί ως θέσεις του ΤΕΕ και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, είναι χρέος όλων μας να ανταποκριθούμε με επάρκεια στις ανάγκες των καιρών και να πρωταγωνιστήσουμε στην ανάκαμψη του κύρους και της αξιοπιστίας του ΤΕΕ, και αποτελεσματικά να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας.

Στις 25 Απριλίου δεσμευόμαστε για το ΤΕΕ της νέας εποχής, για το ΤΕΕ που αξιοποιεί το νέο μηχανικό, το μάχιμο επιστήμονα και δεν εγκλωβίζεται στην ανακύκλωση των ίδιων προσώπων σε θέσεις και επιτροπές


www.dkm.tee.gr Ανατρέπουμε τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς και

διεκδικούμε Φορολόγηση με μοναδικούς συντελεστές Ανεξαρτητοποίηση των κλάδων κύριας σύνταξης και της Διεύθυνσης Εγγυοδοσίας του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Αποπληρωμή των μελετών και έργων του Δημοσίου Άμεση αναγνώριση της ισοτιμίας των διπλώματων μας με master

Άμεση λειτουργία του κλάδου ειδικών παροχών

Άμεση θεσμοθέτηση του Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.)

Αποποινικοποίηση του επαγγέλματός μας Καθιέρωση του ελέγχου όλων των κατασκευών

Διασφάλιση των ελάχιστων αμοιβών μας Ισχυρή και αποκεντρωμένη Δημόσια Διοίκηση Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των νέων μηχανικών

Στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας

Δημιουργούμε το ΤΕΕ της νέας εποχής

Ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ

Διασφάλιση του επιδόματος 60/0 0 στους Δ.Υ.

Σεβόμαστε το περιβάλλον, τυπώνουμε σε ανακυκλωμένο χαρτί

Αξιοποίηση της εμπειρίας των συμβασιούχων μηχανικών

δεσμευόμαστε

για την ανάκαμψη του κύρους και της αξιοπιστίας του ΤΕΕ

www.dkm.tee.gr

DKM  
DKM  

DKM Filadio