Page 86

Zanimivosti v Turčiji na področju hidroregulacij. Krasoslovna šola je vedno razdeljena tako, da se približno polovico časa nameni predavanjem, polovico pa terenskim ogledom. Tokratni ekskurziji sta nas popeljali najprej na območje zgornje Pivke, kjer smo si ogledali Pivška jezera in se seznanili s hidrološkimi in hidrogeološkimi značilnostmi širše okolice, zadnji dan pa smo šli na plitvi kras Dolenjske. Pri tem smo se z ogledi skušali seznaniti s pojavi, ki terminološko niso povsem jasni. Na primer kam bi uvrstili Pivška jezera. Nekatera po obliki spominjajo bolj na vrtače, nekatera pa na kraška polja, čeprav majhna. Ali je velikostna omejitev za kraško polje upravičena? Ali mora biti kraško polje občasno tudi poplavljeno (Dobrniško polje)? Ali mora biti kraško polje z vseh strani zaprto in omejeno z ostrim robom (Cerkniško polje)? Ali je lahko kraško polje pretočno, kot je na primer Mostarsko? Ali mora pri kraškem polju vidno sodelovati tudi robna korozija (Livanjsko polje)? Ali mora biti kamninska podlaga plitvo pod površjem (Livanjsko polje)? Ali je kraško polje sploh kraška oblika? Pomemben prispevek h krasoslovni šoli in njenemu pomenu je bila tudi okrogla miza, ki je potekala na temo kraške terminologije. Sogovorniki so bili A. Kranjc, A. Tyc, J. Nicod, U. Sauro, A. Ginés, P. Bosak, H. Trimmel in A. Mihevc. Beseda je tekla

»Jamarjenje« v študijskem času....

predvsem o vprašanjih, kaj naj bi bili kriteriji definicije kraških oblik, kako široko naj bodo definirane in ali naj posamezni jeziki uporabljajo svoja imena za posamezne oblike ali pa naj se izrazi v znanosti poenotijo. Na primer ali naj za novoodkriti »kamniti gozd« pri Trebnjem uporabljamo poslovenjeno ime ali »shilin« ali morda »stone forest«. Kamniti gozd je škrapljišče, ki je v večini primerov nastalo pod prstjo in je zaradi debele skladovitosti in primerne prepokanosti v pogojih subkutane korozije pridobilo izgled kamnitih stolpičev, ki so bili kasneje razgaljeni. Sklenili so z namenom ustanovitve komisije za kraško terminologijo z upanjem, da bo bolj učinkovita, kot pravi reklo. Več o krasoslovnih šolah si lahko ogledate na spletni strani: http://www.zrc-sazu.si/iks, s katere so tudi objavljene fotografije avtorjev N. Ravbar in J. Mulec.

»Gasilska slika« udeležencev enajste krasoslovne šole

84

bilten 01 prvi.p65

84

10.2.2004, 12:56

Profile for JK Zeleznicar

Bilten št. 23, letnik 2003  

Bilten št. 23, letnik 2003

Bilten št. 23, letnik 2003  

Bilten št. 23, letnik 2003

Advertisement