Page 83

Zanimivosti

Motiva iz Poljanske buže. Foto: Igor Perpar

objavljen članek A. Mihevca v Acti carsologici na temo kristalov sadre, ki se v jami pojavljajo. Kasnejših del o tej jami ni zaslediti. Do sedaj odkriti deli jame so dolgi 280 m, globina jame pa je 10 m. Jamo sestavljata dva glavna rova, ki imata še nekaj stranskih, ti pa so vsi kmalu preozki za napredovanje. Vhod je na začetku južnega rova. Nastal je zaradi tega, ker se je vrezovanje doline približalo plasti apnenčeve breče. Voda pa se je logično začela stekati v smeri nižjega pritiska, to je proti razpoki, in v njej odprla vhod. Bližina apnenčeve plasti se kaže še v

grezu 50 m južno od vhoda. Grez je z jamo povezan verjetno preko Proto rova, ki se z leve strani pridruži jami 30 m za vhodom. Tovrstnih grezov je v bližnji okolici še več, niso pa vsi vezani na apnenčevo plast. Pred kratkim se je udrl grez na drugi strani hrbta, na katerem leži Brezovica. Odprl je

81

bilten 01 prvi.p65

81

10.2.2004, 12:56

Profile for JK Zeleznicar

Bilten št. 23, letnik 2003  

Bilten št. 23, letnik 2003

Bilten št. 23, letnik 2003  

Bilten št. 23, letnik 2003

Advertisement