Page 82

Zanimivosti sledilo obdobje usedanja, ko se najprej usedejo večji delci, ki hitreje potonejo, nato pa vedno finejše gradivo, dokler procesa ne zmoti nov podor s turbiditnim tokom. Če se jame oblikujejo pod brečo, torej pomeni, da so na stiku med eno serijo in drugo. V mehansko slabo odpornem flišu se morfogenetski procesi odvijajo dokaj hitro. Tudi jame, ki se pojavijo v njem, so malo verjetne in le kratkotrajnega značaja. Kljub temu, da odtok vode v podzemlje delno zavre površinsko erozijo (to se v našem primeru kaže v uravnanem in nenavadno širokem dolinskem dnu, ki nižje od vhoda sledi vpadu apnenčeve plasti), se voda dokaj hitro prebije do apnenčeve plasti. Jame, ki imajo ponavadi majhne prečne profile, se ob obilici finozrnatega flišnega sedimenta verjetno hitro zamašijo. Plasti apnenčeve breče pa se na stiku s površjem zaradi pobočnih procesov lomijo v bloke. Značilnost fliša so sekvence različnih klastičnih sedimentnih kamnin, ki pa imajo na območju Slovenske Istre velik delež karbonatov (Pleničar, 1973). Zato ni nujno, da se jame vedno oblikujejo prav pod plastjo apnenčeve breče, ampak bi jih lahko našli tudi pod plastjo peščenjaka z visoko vsebnostjo kalcijevega karbonata. Številni izviri so vezani prav na plasti peščenjaka, četudi so tisti pod apnenčevimi brečami najbolj vodnati in tudi najbolj stanovitni.

JAMA KUBIK tloris

Lega Jama Kubik (kat. št. 4524) se nahaja v flišnem zaledju Koprskega primorja v neposredni bližini vasi Brezovica pri Gradinu. Koordinate vhoda (Gauss-Krügerjeva projekcija): X = 5034 725, Y = 5410 531, z = 434 m

Nastanek in morfologija Jamo je prvi kartiral F. Malečkar iz JD Dimnice v letu 1990. Leta 1992 pa je bil

80

bilten 01 prvi.p65

80

10.2.2004, 12:56

Profile for JK Zeleznicar

Bilten št. 23, letnik 2003  

Bilten št. 23, letnik 2003

Bilten št. 23, letnik 2003  

Bilten št. 23, letnik 2003

Advertisement