Page 72

Odprave

Počitek po napornem iskanju novih jam. Foto: Boštjan Vrviščar

smo se odpeljali do Sedla na 1907 m in tabor na višini 2120 m dosegli po uri hoda. Postavljen je bil na idealnem mestu ob izviru, v zavetju, ob poti na Bobotov kuk in le pol ure od jame. Organizacija odprave je bila na vrhunski ravni, eden od članov, Džombe, je skrbel le za kuhinjo, drugi za logistiko, tretji je bil gospodar, skratka odlično. Ob večerji sva spoznala vse člane odprave in ob spremljavi »šljivovice« smo pokramljali o njihovem dosedanjem delu, ki pa žal ni potekalo po načrtih. ASAK-ovci so bili namreč na Durmitorju že deset dni pred Madžari in nama. Kljub temu, da bi v tem času moralo biti najbolj sušno obdobje, jih je že sedem dni spremljalo deževno vreme. Zato so se v jami, ki je kolektor za vse vode okolice, ustvarili pravi slapovi, tako da ni bilo mogoče reči, ali bomo uspeli opremiti celotno jamo in jo ponovno izmeriti, kar je bil cilj te odprave.

Izvedela sva tudi, da v Srbiji deluje pet jamarskih klubov, v katere je včlanjeno okrog 70 do 80 jamarjev. Trije klubi so v Beogradu, en v Valjevu in še en, ki pa je zelo majhen, saj ima vsega 2 ali 3 člane, v Boru. V Črni gori pa kljub temu, da preko 60 % površja prekrivajo karbonatne kamnine (apnenci in dolomiti), nimajo pravega kluba, ampak le jamarsko sekcijo planinskega duštva v Hercegnovem, ki tudi nima več kot tri člane. V Srbiji in Črni gori ne obstaja nobena krovna organizacija v obliki naše JZS. Točno število jam tudi ni znano, saj nimajo vsedržavnega katastra kot pri nas, ampak le klubske katastre, ki pa jih lahko kakšni samovoljni člani preprosto odtujijo, kar se je zgodilo tudi ASAK-u. Mogoče je sedaj kdo zgolj slučajno pomislil na Matico. V Srbiji je znanih okrog 4000 jam, v Črni gori pa je po podatkih iz leta 1980 znanih 527 jam, vsekakor pa je to število danes

70

bilten 01 prvi.p65

70

10.2.2004, 12:56

Profile for JK Zeleznicar

Bilten št. 23, letnik 2003  

Bilten št. 23, letnik 2003

Bilten št. 23, letnik 2003  

Bilten št. 23, letnik 2003

Advertisement