Page 69

Odprave »Koliko kaže meter?« odgovor je: »35«. Kaj zdaj? Zlezem iz jame, meter se ustavi pri 50. Očitno Miha ne more naprej in se vrača. Res, uspelo mu je prilesti 50 m v notranjost, potem pa je sledila ožina, skozi katero se sam ni hotel tlačiti. Jama predstavlja rov, ki gre 50 metrov v isto smer. Skozi naslednjo ožino pa mu ni uspelo priti niti v drugem poskusu, ko sta šla skupaj z Boštjanom, ki je nastopil popoldansko »službo«. Jamo sta temeljito izmerila. Nekako po 10 m pride z leve strani še en rov, ki tudi ne preseže 10 m. Zanimivo bi bilo, če bi takrat iz doline prišla naša »tehnična« ekipa z Ljubom, Jernejem in Ferranom, da bi razširila ožino, kajti nadaljevanje je obetavno. To je bila torej naša »velika« jama. Popoldne sta Boštjan in Miha zlezla še v nekaj lukenj, vendar si je samo še ena prislužila s svojimi 10 m naziv jame. Zvečer nam naša kontaktna ose- Lega Velikih vrat z vrisanimi jamami, ki smo jih odkrili na obeh odpravah. ba v Ljubljani Peter Gedei sporoči, užitkom srkal težko pričakovano pivo ter da se nam obeta slabo vreme. Odločimo se, čakal, da pride v dolino še Dane, smo se da je danes naša zadnja noč v taboru. Nareostali naložili v Rudija in pohiteli do Bohinjdimo še manjši piknik, Boštjan nam skuha skega jezera. Sledil je samo še skok v vodo odličen čaj, ki je začinjen še z zadnjimi kapin neskončno olajšanje, dokler nas niso temljicami viljamovke. ni oblaki s strelami pregnali v toplo »TonciSreda no« zavetje v Staro Fužino, kjer smo tudi Po zajtrku pospravimo šotore in priprauradno zaključili naš raziskovalni tabor. vimo polovico lažje nahrbtnike za odhod. Mislim, da je tabor uspel, čeprav so nam Dopoldne je še delovno. Mojca registrira še nevihte ukradle en dan. Skupno smo regidve jami. Prva leži v razpoki, vodoravna, strirali osemnajst novih jam. Dela je še dodruga pa je s 30 m naša najgloblja odkrita volj za naslednja leta. Mogoče bi ga v najama. Na dnu je kar 12 m visok kup snega. slednjem letu lahko zasnovali širše in za Mojca se je v njej počutila kot v hladilnici. daljše časovno obdobje. Zelo prav pa bi priTako se je naše delo pod Skodelico konšel tudi kakšen osliček ali helikopterska dočalo. V dolino smo pohiteli, saj nas je celo stava našega tovora. Z vodo pa mislim, da pot spremljalo grmenje in po treh urah hoje ne bo več težav, odkar sta Dane in Jolbe smo že uzrli Savico. Medtem ko je Jolbe z odprla svoje novo podjetje.

67

bilten 01 prvi.p65

67

10.2.2004, 12:56

Profile for JK Zeleznicar

Bilten št. 23, letnik 2003  

Bilten št. 23, letnik 2003

Bilten št. 23, letnik 2003  

Bilten št. 23, letnik 2003

Advertisement