Page 67

Odprave jem kričal, da je nekaj našel. Izgledalo je nekoliko globlje (12 m), jama ob razpoki... Potem sem se podala na pot proti Komni, od koder sem pomagala Mojci in Boštjanu prinesti nekaj odvečne teže (izkazala sem se kot nekakšen vodič in šerpa obenem). Čeprav sem se nekoliko bala, da iz tega ne bo nič, ker me je Pero zavedel s prepovedanim sadežem. Prejšnji večer je namreč na veliko tekla debata o brusnicah. Jolbe je zatrjeval, da jih je ob poti na Velika vrata ogromno. Zato sem takoj, ko sem zagledala prvi grmiček z rdečimi jagodami, naivno vprašala Perota, če so to brusnice. On pa mi je seveda odgovoril pritrdilno in naslednji trenutek sva se že oba pasla ob prepovedanem grmičku. Okus je bil ogaben in sreča, da je v tem trenutku mimo prišel Jolbe in preprečil nadaljnjo pojedino. Nauk tega je, ne verjemi taborniku, ki ti za brusnice ponuja navadni volčin (smrtno nevaren), pogojno

verjemi vojaku, ki ti za brusnice ponuja skalno robido (užitna). Pač pa zaupaj Mojci, ki se najbolje spozna na jagodnice. Fantje so medtem nadaljevali z odkrivanjem in registracijo novih jam. Naš register jam se je povečal za deset, ki so izpolnjevale definicijo jame: da je globlja od 10 m in da se vanjo lahko spravi človek. Najgloblja dnevna pridobitev je znašala 14 m. Prva je bila globoka 10 m, druga 11,2 m, tretja 12 m, četrta 10 m, peta 11,5 m, šesta 12,5 m, sedma 10 m, osma 12 m, deveta 11,5 m in deseta 14,5 m. Zadnjo smo našli na tako imenovanem nogometnem igrišču, ki so jo lani očitno spregledali. Dve je registriral Pero, ostalih osem pa Miha. Vse jame smo označili s kratico SP, ki pomeni »Skodelica ponovitev«, in zaporedno številko odkritja. Jolbe zvečer nekako ni mogel pozabiti dejstva, da sta Mojca in Boštjan s seboj prinesla kar sedem kilogramov nektarin in ja-

Boštjan in Miha pred vhodom v SP15 - rekordom raziskovanja. Foto: Ines Klinkon

65

bilten 01 prvi.p65

65

10.2.2004, 12:56

Profile for JK Zeleznicar

Bilten št. 23, letnik 2003  

Bilten št. 23, letnik 2003

Bilten št. 23, letnik 2003  

Bilten št. 23, letnik 2003

Advertisement