Page 15

rov spremenljivih dimenzij. Ta se na globini –140 m konča z manjšo odprtino in rahlim prepihom. S Pod preše je Peter opazil nadaljevanje navzgor, sprva 12 m navpično, nato prehod v vodoravni del. Od tu se je nakazovalo nadaljevanje v več smeri, prehodno pa je le strmo navzgor, kjer se konča z velikim podorom. Težko prehodno je v več smereh, bi pa bilo dobro preveriti, ko bo močnejši prepih. Meritve so pokazale, da je ta podor zelo blizu dela, kjer smo prišli v novo jamo. Do površja je 75 m. Jama je dolga 660 m. V jami so značilne raznovrstne živalice, ki jih v večjem številu srečujemo po celi jami, in prepih, ki poleti vleče proti notranjosti, pozimi pa proti vhodu. Na –100 m smo opazili živo žabico, v zadnjih akcijah netopirje pred samim vstopom v Hamex in slepca na vstopu v meander Zagi na globini 35 m. Fotografije: Peter Gedei

Jernej se »Pod prešo« pripravlja na spust skozi ožino.

Ljubo in Jernej v za zdaj končni podrti dvorani.

13

bilten 01 prvi.p65

13

10.2.2004, 12:56

Profile for JK Zeleznicar

Bilten št. 23, letnik 2003  

Bilten št. 23, letnik 2003

Bilten št. 23, letnik 2003  

Bilten št. 23, letnik 2003

Advertisement