Page 116

Soneti

9

10

Kakó že daleč zdaj so tisti časi, Res zemlje le spomin doseže davno A čas in voda vedno sta dejavno, Le glej, uživaj: káki tu so krasi.

V~mladósti mnogo te stvari zanima, Enkrát srcé se prej al’ slej odloči, Temú izôgnit’ sebi se ni móči, En val veselja, né, kar vel’ka plima.

Jezero tu in kapnikov tam stasi, En pót naprej še vodi obetavno, Se dá še dalje priti, to je glavno. Tak’ jamarjem se vedno sliš’jo glasi.

Razum pri tem besede dôsti nima Al’ tam kjer móst je, preko jarka skoči, Ne misli prej, potem pa solze toči, Se zrésnit’ noče, svetom le odkima.

V~globokem breznu drobna lučka sveti, od teme večne~uspelo je oteti trenutek novega svetá neznani.

Ko leta tebi prinesó spoznanje, Al’ si al’ nisi uresničil sanje Misleč, je kaj od tega bilo vredno.

Enako tuj nam, kot pred tisoč leti Minljiv, pa vendar s~skrivnimi obeti, Enkrát kraljestvo večno nam oznani.

Uspéhi vsi, le kaj spet dal bi zanje, Kak’ živi so še zdaj spomini nanje, Al’ v~jamo moraš, pa četúd’ za vedno!

11

12

Po mnogih jamah, breznih razisk’vali Od mladih nog smo, nekaj nov’ga h’teli Si~uspeha lé, ne slave bi želeli, Le drznim ciljem se nasprot’ podali.

Je mnogo on svetá, gorá preplezal, Enkrát v~strmine, drugič v~globočine, Zanj so izzivi b’li duha širine, Edín’ se na divjóst narave vezal.

Enkrát koraki vél’ki, drugič mali, Do konca jam smo mnogokrat prispeli, Nemál’ trenutkov lepih doživeli, Junaški dnevi so nov cvet sejali.

Roké je kot podaljšek misli stezal, Obdale zdaj so čudne ga skomine, Od sŕca šir’le so se bolečine, Nenadoma minil’ je, kot bi odrezal.

Al’ vséga lép’ga vedno kmalu mine, Že jutri, kar želiš, za zmerom zgine, En sam še hip v~spominu naj počaka,

Strah zgine, vse se je kot prej umirilo, Takó tihó v~neskončnost je utonilo, Rad čutil sŕca svoj’ga bi še bítja.

Ljubíti nisem nehal jaz temine. Jasnó me sonce svetlo zdaj prešine, Ah, čakaj! Topla tu je ur’ca vsaka.

A misli tok, zdaj vse je preminílo, Na dno jezera teme potopilo, Al’ onstran žé je, njemu več ni žitja.

114

bilten 01 zadnji.p65

114

10.2.2004, 12:57

Profile for JK Zeleznicar

Bilten št. 23, letnik 2003  

Bilten št. 23, letnik 2003

Bilten št. 23, letnik 2003  

Bilten št. 23, letnik 2003

Advertisement