Page 1

Agenda voor schoolverlaters {light} De "Agenda voor Schoolverlaters 2013" is een uitgave van De Werkbank, het tewerkstellingsproject van JKVG vzw.

JKVG VZW 4 december 2012 Opgesteld door: Jan Frederickx


Agenda voor schoolverlaters {light} De "Agenda voor Schoolverlaters 2013" is een uitgave van De Werkbank, het tewerkstellingsproject van JKVG vzw.

JKVG vzw De Werkbank Van Vaerenberghstraat 6 2600 Berchem tel. 03 609 54 40 fax 03 609 54 41

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

www.dewerkbank.be

1

Meer info over deze schoolverlatersagenda kan u krijgen bij De Werkbank, Jan Frederickx op 0468 103 954 en jan.frederickx@kvg.be.

Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd op welke wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.


Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Inhoud 1. VAN WIE IS DEZE AGENDA? ........................................................... 3 2. JE INSCHRIJVEN BIJ DE VDAB ......................................................... 4 WAAROM MOET JE JE INSCHRIJVEN? ............................................................. 4 WANNEER MOET JE JE INSCHRIJVEN? ............................................................ 4 HOE INSCHRIJVEN BIJ DE VDAB?................................................................ 5 3. JE BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD ................................................... 7 4. OP ZOEK NAAR WERK .................................................................... 8 DE VDAB OF VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN BEROEPSOPLEIDING . 8 DE STREEKKRANTEN ............................................................................... 8 UITZENDARBEID .................................................................................... 9 VRIENDEN, FAMILIE EN KENNISSEN ............................................................ 11 SPONTAAN SOLLICITEREN ....................................................................... 12 INTERNET .......................................................................................... 12 JE STAGEPLAATS .................................................................................. 13 DE WERKBANK .................................................................................... 14 5. GTB – EEN GOED STEUN BIJ HET ZOEKEN NAAR WERK..................... 14 6. HOE KAN JE SOLLICITEREN .......................................................... 17 DOOR LANGS TE GAAN (LEES VERDER MEER HIEROVER) .................................... 17 DOOR TE TELEFONEREN .......................................................................... 17 PER BRIEF OF E-MAIL ............................................................................ 17 7. JE GAAT OP GESPREK .................................................................. 25 8. JE HEBT WERK GEVONDEN! .......................................................... 29 9. JE TEKENT EEN CONTRACT ........................................................... 30 10. JE GAAT WERKEN VOOR EEN LOON ............................................. 33 11. JE VINDT GEEN WERK NA JE BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD ........... 36 12. JE MOET VERDER STEMPELEN .................................................... 42 13. JE RECHT OP STEMPELGELD....................................................... 44 14. SUBSIDIES VOOR DE WERKGEVER ............................................. 44 15. JOUW PERSOONLIJKE KALENDER ............................................... 46 VUL DE DAGEN IN DIE VOOR JOU BELANGRIJK ZIJN.......................................... 46 VUL JOUW PERSOONLIJKE KALENDER NU ZELF IN! ........................................... 47

2


1. VAN WIE IS DEZE AGENDA?

Hallo, hier is jouw agenda. Vul hem zo goed mogelijk in. Het kan je helpen als je werk zoekt.

Ik ben …………....................................................................

Ik ben geboren op ……........................................................

Op 1 juli 2013 ben ik ………… jaar.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

De school is gedaan. Nu zal je heel wat papieren in orde moeten brengen. Je zal ook op zoek moeten gaan naar werk.

3


2. JE INSCHRIJVEN BIJ DE VDAB

De VDAB is de (1)………….........................................................

Zij helpen je om werk te vinden. De VDAB zit in de Werkwinkel. Daar zitten ook nog andere diensten. Al die diensten helpen mensen bij het zoeken naar werk.

Als je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, dan moet je niet naar VDAB maar naar ACTIRIS.

Waarom moet je je inschrijven?

De VDAB helpt je bij het zoeken naar werk. Je moet je inschrijven bij de VDAB. Na enkele maanden krijg je dan geld. Dit geld noemen we de (2)…………………………………..uitkeringen.

Iedereen moet zich inschrijven vóór 9 augustus 2013. Je beroepsinschakelingstijd start op 1 augustus 2013. De beroepsinschakelingstijd is voor iedereen 12 maanden, dus je zal ten vroegste inschakelingsuitkeringen (geld) krijgen op 29 juli 2014.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Wanneer moet je je inschrijven?

4


Tijdens je beroepsinschakelingstijd zal je om de vier maanden moeten kunnen bewijzen dat je moeite doet om werk te vinden. Als je dit niet kan bewijzen, dan is het mogelijk dat je geen geld krijgt na 12 maanden.

Het adres van de VDAB in mijn buurt is:

…………………………………….…………............................................... …………………………………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………………………

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Hoe inschrijven bij de VDAB?

5

Neem deze dingen mee:

- een balpen - je identiteitskaart - een kopie van je getuigschrift of een attest van je school - je SIS-kaart


Je moet wat papieren invullen. Volgende dingen moet je weten om in te vullen:

Wat is je nationaliteit? .………………………………………………………………………………

Wat is je burgerlijke staat? ……………………………………………………………………………….

Wat is je rijksregisternummer? (kijk op de achterkant van je identiteitskaart) …………………………………………………………………………………

Wat is je identiteitskaartnummer? ……………………………………………………………………………………

Wat is het nummer van je SIS-kaart?

Je krijgt een papier mee als bewijs dat je bent ingeschreven als schoolverlater bij de VDAB. Dit papier hou je heel goed bij. Je hebt het later nodig om inschakelingsuitkeringen te krijgen.

Je krijgt ook een formulier dat door je school moet worden ingevuld. Dit papier noemt men formulier C 109/art.36.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

.........................................................................................

6


Als je na je beroepsinschakelingstijd nog geen werk hebt gevonden, ga je met dit papier naar een vakbond of naar de HVW. HVW staat voor (3)………………….................……………………………… Je krijgt daar krijg je stempelkaart. Direct na de vakbond of de Hulpkas ga je naar de VDAB. 3. JE BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD

Je krijgt (4) …................……........…… tijdens je beroepsinschakelingstijd. Je moet wachten tot na je beroepsinschakelingstijd om een (5)………………………………………. te krijgen.

Je moet wel kunnen bewijzen dat je echt moeite hebt gedaan om werk te vinden. Indien je dit niet kan, dan krijg je geen geld.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

De beroepsinschakelingstijd duurt voor iedereen 12 maanden.

7

Je zal opgeroepen worden om te komen uitleggen wat je allemaal hebt gedaan om werk te vinden. Als je niets kan vertellen, dan krijg je slechte punten en krijg je na 12 maanden geen geld.

Zorg er dus voor dat je moeite doet om werk te vinden.


4. OP ZOEK NAAR WERK

De school is gedaan en je wil gaan werken. Weet je waar je werk kan vinden?

De VDAB of Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Je moet zeker naar de VDAB gaan. De VDAB heeft een grote computer vol met jobs. Deze computer heet WIS. WIS is de afkorting van (6) …………………………………………………………………… Deze computers staan soms ook in gemeentehuizen, stations, bibliotheken en grootwarenhuizen. Je vindt ze ook op www.vdab.be.

OPDRACHT!

De Streekkranten

Streekkranten zijn kranten uit je eigen omgeving. Er staat werk in uit je eigen regio. De Streekkrant is gratis. Kijk er zeker in. Misschien vind je wel werk dat je graag wil doen.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Ga naar de VDAB en zoek in de WIS-computer drie jobs die je interesseren.

8


Let wel op. In de streekkranten staan veel (7)……….……………………… Dit is soms moeilijk. Vraag dan ook uitleg aan iemand die je kent .

Uitzendarbeid

Je kan langsgaan bij een uitzendkantoor of een (8) …………….....……… . Neem je CV mee. CV is de afkorting van (9) …………………………… Je moet ook je identiteitskaart bij hebben.

Je kan je CV goed gebruiken wanneer je iets over jezelf moet vertellen. En ook als je papieren moet invullen.

Het interimbureau belt je op als ze werk voor je hebben. Interimjobs zijn altijd tijdelijke jobs. Spring regelmatig bij de interim binnen om te vragen of er werk is.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Als er werk voor je is, moet je naar het uitzendkantoor gaan.

9

Je moet je (10)………………………………………… gaan tekenen. Op je contract moet staan wat je zal verdienen. Dit is je (11) bruto ……………… Ook de plaats waar je moet gaan werken staat er op. Hou je contracten goed bij.


Als je werkt via interim zijn er steeds drie partijen. Weet jij welke? (12)

A) het ………………………… is je werkgever

B)……………………………………………………………..…………………

C)………………………………………………………………………………

Noteer hier de gegevens van drie uitzendbureaus bij jou in de buurt.

Naam uitzendbureau: ……………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………..

Naam uitzendbureau: ……………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………..

Telefoonnummer: ………………………………………………………………

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Telefoonnummer: ………………………………………………………………

10


Naam uitzendbureau: ……………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………..

Telefoonnummer: ………………………………………………………………

Vrienden, familie en kennissen

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Vertel aan iedereen dat je werk zoekt. Zij weten misschien waar er jobs vrij zijn.

11


Spontaan solliciteren

Spontaan solliciteren wil zeggen dat je aan de baas werk vraagt zonder dat je weet of hij werkvolk zoekt.

Als je geluk hebt zoekt de baas nog iemand of misschien houdt hij je gegevens bij voor een andere keer. De baas houdt gegevens van sollicitanten bij in een (13)…………………………………..

Je kan spontaan solliciteren door: - zelf (14) .............................................................................. - een (15) ................................................. te schrijven/mailen - bedrijven (16)………………………………………………………………..…

Internet

Als je internet hebt, gebruik het dan om werk te zoeken.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Op www.vdab.be staan de vrije jobs van de WIS-computer. Je vindt er ook opleidingen van de VDAB.

12


OPDRACHT! Zoek op school op www.vdab.be een vacature waarop je kan solliciteren.

Ook veel kranten hebben een website met onder meer vrije jobs! Zoals www.vlan.be. Neem er eens een kijkje! Surf ook eens naar de website van de gemeente waar je woont. Als men personeel zoekt voor gemeentelijke diensten dan staat dat meestal op deze sites.

OPDRACHT! Zoek op school de website van jouw gemeente. Veel websites van gemeenten kan je vinden op www.naamvandegemeente.be. Probeer het eens!

Je stageplaats

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Je kan ook best een bezoekje brengen aan je stageplaats. Misschien hebben ze daar werk voor jou. En ze kennen je al.

13

Wat is het telefoonnummer van je stageplaats? ………………………………….


De Werkbank

De Werkbank helpt jongeren uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs bij het zoeken naar werk. Zij helpen je met je sollicitatiebrief , je CV, het zoeken naar vacatures,……..

Het adres van De Werkbank in jouw buurt is:

Adres: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………..........… ……………………………………………………………………………………..........

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………

Contactpersoon: ……………………………………………………………………………………

5. GTB – EEN GOEDE GOED E STEUN BIJ HET ZOEKEN NAAR WERK

GTB is een dienst die je kan helpen om een geschikte job of aangepaste opleiding te vinden. GTB is de “Dienst voor gespecialiseerde trajectbepaling en –begeleiding”. Ze helpen mensen die BuSO hebben gevolgd bij het zoeken naar werk.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Kijk eens op www.dewerkbank.be . Daar vind je de juiste antwoorden .

14


Ze helpen om een job in een gewoon bedrijf, in een beschutte werkplaats of in een sociale werkplaats te vinden. Als dat in het begin niet lukt, dan kan je via GTB ook nog arbeidszorg doen. Dit is een soort vrijwilligerswerk waardoor je veel ervaring op doet. Dat staat altijd goed op je CV.

Het kan zeker geen kwaad om eens langs te gaan bij GTB. Zij weten ook alles over het geld dat de baas kan krijgen als ze jou een job geven. GTB kan dit goed uitleggen aan de werkgever waardoor je meer kans hebt om aan een job te geraken.

De website van GTB is www.gtb-vlaanderen.be

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Zoek op deze website het adres, telefoonnummer en e-mail van GTB in jouw buurt. Zo kan je een afspraak maken.

15

Het adres van GTB bij mij in de buurt is:

…………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………


Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………… E-mail: ………………………………………………………………………………………………

De GTB-diensten hebben zitdagen in de Werkwinkels. Als je een afspraak hebt gemaakt met GTB, dan gaan ze jou uitnodigen in de Werkwinkel bij jou in de buurt.

Je kan de Werkwinkel bij jou in de buurt vinden door de postcode van de gemeente waar je woont in te geven op www.werkwinkel.be

De postcode van mijn gemeente is ……………………………………………

Het adres van de Werkwinkel bij mij in de buurt is: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..…

Wat zijn de openingsuren van de Werkwinkel bij mij in de buurt?

…………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Telefoonnummer: …………………..…………………………………………………………

16


6. HOE KAN JE SOLLICITEREN

Door langs te gaan (lees verder meer hierover) Door te telefoneren

Bel alleen voor een job als ze dat vragen in de advertentie! Soms kan je wel bellen voor iets anders, bijvoorbeeld:

- als je meer wil weten over de job - om een sollicitatieformulier te krijgen

Per brief of ee - mail Wat is een sollicitatiebrief? (17)............................................................................. Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

....................................................................................

17

....................................................................................

Bij een sollicitatiebrief stop je altijd je (18)………………………………………………………………………..

Je CV is een lijst met je (19) …………………………………………………..


Een voorbeeld van een CV :

VOORNAAM EN NAAM:

Stef Peeters

ADRES:

Huizenbergstraat 12 2300 Turnhout

E-MAIL:

peeters.stef@gmail.com

TELEFOONNUMMER:

014 42 67 38

GEBOORTEDATUM:

17 februari 1995

GEBOORTEPLAATS:

Herentals

NATIONALITEIT:

Belgische

OPLEIDING:

De Ketel (BUSO) Voort 254 2300 Turnhout

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

CURRICULUM VITAE

18


Gevolgde Richting: Logistiek assistent Getuigschrift behaald in juni 2013

SCHOOLSTAGES:

De Lentebloem (rust- en verzorgingstehuis) Meer 89 te 2440 Geel Poetshulp Uitgevoerde taken: onderhoud van de kamers van de bewoners, de rokersruimte, de bezoekersruimte,‌. 3 weken in 2013

VAARDIGHEDEN:

Ik ben een harde werker, ik werk nauwkeurig en kan goed met mensen overweg.

VARIA:

Ik ben onmiddellijk beschikbaar. Ik ben bereid tot het presteren van overuren en weekendwerk. Ik kom in aanmerking voor subsidies voor de werkgever.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

LET OP:

19

Ben je bezig met de ALTERNERENDE BEROEPSOPLEIDING (ABO)? Vergeet dit dan zeker niet op je CV te zetten. Schrijf duidelijk op je CV waar en bij wie je de ABO-stage doet en wat je daar juist moet doen. Zet ook in je CV dat deze stage 3 dagen per week is gedurende een gans schooljaar. Dit is heel wat werkervaring. OPDRACHT: Bespreek in de klas hoe je het best de ALTERNERENDE BEROEPSOPLEIDING kan uitleggen aan de werkgever. Met ABO doe je heel wat werkervaring op, vertel dit zeker aan de werkgever.


Stel nu zelf je CV op!

CURRICULUM VITAE

VOORNAAM EN NAAM:

ADRES:

E-MAIL:

TELEFOONNUMMER:

GEBOORTEDATUM:

GEBOORTEPLAATS:

NATIONALITEIT:

Naam van de school:

De richting die je hebt gevolgd:

Wanneer je bent afgestudeerd:

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

OPLEIDING:

20


SCHOOLSTAGES:

Waar:

Wanneer:

Wat heb je daar moeten doen:

WERKERVARING: (ook vakantiewerk, weekendwerk,‌.) Waar:

Wanneer:

Wat heb je daar moeten doen:

VAARDIGHEDEN:

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

(waar ben je goed in)

21

VARIA: (nog zaken die belangrijk zijn voor de werkgever)


Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Je brief moet goed zijn. Als er fouten of vuile vlekken opstaan, dan zal de werkgever je niet uitnodigen. Je maakt de brief op computer of met een typmachine. Laat iemand anders je brief nalezen.

22


Hier is een voorbeeld van een sollicitatiebrief. Turnhout, 14 oktober 2013

Stef Peeters Huizenbergstraat 12 2300 Turnhout

Mijnheer Dillen Rusthuis "Hof Ter Dennen" Meerbaan 25 2200 Herentals

Beste mijnheer Dillen

Op de site van VDAB las ik dat u op zoek bent naar een keukenhulp. Ik wil mij graag kandidaat stellen. Door mijn opleiding en werkervaring denk ik een goede kandidaat te zijn voor deze job. Ik doe dit werk graag. Tijdens mijn opleiding "logistiek assistent" heb ik in totaal 9 weken stage gelopen in twee verschillende rusthuizen. Ik heb onder meer geholpen bij het snijden en kuisen van groenten, het schoonmaken van de keuken, het rondbrengen van de maaltijden, het onderhoud van de kamers, de afwas en andere taken. Ik ben bereid tot weekendwerk en tot het presteren van overuren.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Verdere informatie over mezelf vindt u in bijgevoegd curriculum vitae.

23

Hopelijk mag ik mij eens komen voorstellen. Met vriendelijke groeten,

Stef Peeters

In bijlage: mijn CV


Een sollicitatiebrief maak je op wit ongelijnd papier. Je curriculum vitae maak je ook op wit ongelijnd papier. Oefening! Wat moet er zeker in je sollicitatiebrief staan? (20)

1. De plaats van waar je de brief schrijft.

JA

NEEN

2. Iets over je studies.

JA

NEEN

3. Een stukje over hoe je eruit ziet.

JA

NEEN

4. Je geboortedatum.

JA

NEEN

5. Hoeveel broers of zussen je hebt.

JA

NEEN

6. Iets over je werkervaring.

JA

NEEN

7. Het adres van de werkgever.

JA

NEEN

8. Iets over je hobby's.

JA

NEEN

9. Welke film je het laatst hebt gezien.

JA

NEEN

10. Je telefoonnummer.

JA

NEEN

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Omcirkel JA of NEEN

24


7. JE GAAT OP GESPREK

Als je op gesprek mag komen, dan maak je kans op de job. Nu moet je de baas overtuigen van je (21) …………………………………

Je moet zoveel mogelijk over je goede kanten vertellen. Denk eens na, wat zijn jouw sterke kanten? ………………………..…………………………………………………………………………………………………… ……………………..……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………..……… …....................………………………………………………………………………………………….……………

Werkgevers willen weten welk werk je hebt gedaan.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Heb je al gewerkt?

25

Natuurlijk. Je bent op stage geweest. Misschien heb je ook vakantiewerk of weekendwerk gedaan.

Wat heb je gedaan? …………………………………………………………………………………………………………………………… ………..…………......................................……………………………………………………………….…


Waar heb je dat gedaan? …………………………………………………………................……………………….………………………… …………………………………………………............…………………………………………………………..…

Wanneer heb je dat gedaan? ……………………………...............................................................………………………………… …………………………………………………………………………………………………............................. ..............................................................................................................................…

Hoelang heb je dat gedaan? ….................................................................................…..……………………………………… ……………………………………………………………………………………………..…............................. ........……….……………………………………………………………………………………………………………

Als je naar een sollicitatiegesprek gaat, moet je zeker je curriculum vitae meenemen. Neem twee stuks mee. Eén is voor de werkgever en de ander is voor (22) …………………………. Je kan het gebruiken als spiekbrief.

De werkgever gaat vragen stellen. De volgende vragen moet je kunnen beantwoorden:

Waar ben je naar school geweest? Welke richting heb je gevolgd? Wat heb je geleerd in de praktijklessen? Welke ervaring heb je? Wat heb je moeten doen op je stageplaats?

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Stel jezelf eens voor.

26


Wat zijn je sterke kanten? Waarom solliciteer je voor deze job? Heb je zelf nog vragen?

Door zelf nog een paar vragen te stellen toon je dat je echt interesse hebt voor de job.

“Wat zijn de werkuren?” is een vraag die je kan stellen. Welke vragen kan je nog stellen op het einde van het gesprek? …………………………………………………………………………………………………………………………..… …………………………………………………………………………………………………………………………..… ………………………………………………………………………………................................................ ..............…………………………………………………………………………………………………………….…

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

De werkgever zal je vragen stellen die met de job te maken hebben.

27

Dus als je solliciteert voor een job als (23) ………………………………….., dan kan de baas je vragen om enkele schoonmaakproducten op te noemen. Probeer eens. …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………..................................................................................…


Als je solliciteert voor een job als (24) ………………………………………………………., dan kan de baas je vragen hoe je aardappelpuree maakt. Leg eens uit. …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………...............................…………………………………………………………….…

Als je solliciteert voor een job als (25) …………………………………, dan kan de baas je vragen hoe je mortel moet maken. Leg eens uit.

…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………...............................……………………………………………………..…

Als je solliciteert voor een job als (26) ………………………………., dan kan de baas je vragen om enkele houtsoorten op te noemen. Welke houtsoorten ken jij?

Antwoord steeds met zinnen. Antwoord niet enkel met JA, NEEN, VANALLES of IK WEET NIET. Je moet een verhaal vertellen.

Op het einde van het gesprek (27) ………………………… je de werkgever. Zo maak je een goede indruk!

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

…………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………...............................……………………………………………………..…

28


8. JE HEBT WERK GEVONDEN!

Met wat geluk vind je vlug werk. Je moet dan papieren in orde brengen.

Wanneer je werk hebt moet je dit zeggen aan de (28) ……………..

Wanneer je begint te werken, moet je ook in orde zijn met de ziekteverzekering. Want op dat moment ben je niet meer verzekerd door het "ziekenboekje" van je ouders. Je moet nu zelf lid worden van een (29) ................................................................ of ziekenfonds.

Welke ziekenfondsen ken je?

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

………………………………………………………………………………………………..…………………………… ……………………………………………………………………...…………………………………………………… ……………………………………………...................................................................................

29

Ziekenfondsen vragen lidgeld. Je kan je lidgeld betalen door domiciliëring. Dit is een moeilijk woord. Kan je uitleggen wat dit betekent?

(30)………………………………………………… ……………………………….……………………… ………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………


Door een domiciliëring betaal je steeds op tijd. Zo blijf je in orde met de ziekteverzekering.

Je kan ook lid worden van een (31) …………………………………… Je kan er terecht met vragen over werk. Als je problemen hebt met je baas of met je dopgeld, dan kan je hier ook terecht.

Je moet lidgeld betalen. Mensen die niet werken betalen minder dan anderen.

Als je gaat werken, dan werk je best met een contract OP PAPIER.

Een arbeidscontract is een overeenkomst waarbij een werknemer akkoord gaat om bij een baas te gaan werken. Voor dit werk moet de baas je betalen. Hij moet je een loon geven.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

9. JE TEKENT EEN CONTRACT

30


Er zijn verschillende soorten contracten.

Een arbeidsovereenkomst of -contract voor bedienden. (32) ….......................................................................................…………………………………… ……………………..........................................................................................................

Een arbeidsovereenkomst voor arbeiders. (33) ….............................................................................................................................. ................................................................................................................................

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. (34) ….............................................................................................................................. .................................................................................................................................

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. (35)

31

….............................................................................................................................. .................................................................................................................................

Een vervangingsovereenkomst. (36) ….............................................................................................................................. ................................................................................................................................

Een arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid en uitzendarbeid. (37)


….............................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

Een voltijdse arbeidsovereenkomst. (38) ….............................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

Een deeltijdse arbeidsovereenkomst. (39) ….............................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................

Soms bevat een arbeidsovereenkomst ook een proefperiode. Zo kan de baas zien of je wel een goede werker bent. De proeftijd voor arbeiders is minimum 7 dagen en maximum 14 dagen. Tijdens deze proefperiode moet je betaald worden.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Proefperiode!!!

32


10.

JE GAAT WERKEN VOOR EEN LOON

Als je een (40) …………….…………… hebt dan moet je ook werken voor je baas. Hiervoor moet de baas jou geld geven. Dit wordt een (41)………………………………………..... genoemd.

Je loon hangt af van: - je leeftijd - het aantal jaren dat je al gewerkt hebt - het soort werk dat je doet.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Wanneer je loon wordt uitbetaald hangt af van het soort contract je hebt.

33

Een arbeider heeft een arbeiderscontract en moet ten minste (42)…....... maal per maand betaald worden.

Een bediende heeft een bediendecontract en moet ten minste (43)………… maal per maand uitbetaald worden. Wanneer je gaat werken via een uitzendkantoor zal je elke week je loon ontvangen. Dit komt omdat je bijna altijd weekcontracten krijgt.


Je loon wordt op je bankrekening gestort.

Heb jij al een eigen bankrekening? NAAM VAN DE BANK: .......................................................................................

ADRES VAN DE BANK: .....................................................................................

NUMMER VAN JE BANKREKENING: …………………………………..

In advertenties staan (44)…………………………… lonen. Zoveel ga je niet in je portemonnee krijgen. Van het brutoloon wordt nog geld afgetrokken.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Weet jij wat er van je loon wordt afgehouden?

34


Vul hieronder in:

netto - RSZ-bijdragen - bruto - bedrijfsvoorheffing (45)

a). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .loon

-

b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..... _______________________________

=

belastbaar loon

-

c)………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ________________________________

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

=

35

d)…. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .loon

De RSZ-bijdragen gaan naar de Sociale Zekerheid. Dit is geld voor mensen die ziek zijn of geen werk hebben.

Bedrijfsvoorheffing zijn de belastingen die van je loon worden afgetrokken. Ze worden gebruikt om wegen aan te leggen, voetpaden te herstellen, …


11. JE VINDT GEEN WERK NA JE BEROEPSINSCHAKELINGSTIJD

Je beroepsinschakelingstijd is voorbij en je hebt nog geen werk gevonden.

Je zal (46)..................................................................................... krijgen na 12 maanden als je tijdens je beroepsinschakelingstijd drie keer hebt kunnen aantonen dat je echt veel moeite hebt gedaan om werk te vinden.

Als je dit niet kan, dan krijg je GEEN geld.

Als je nog bij je ouders woont ontvang je:

jonger dan 18 jaar: ouder dan 18 jaar:

256,36 EURO per maand 408,98 EURO per maand

jonger dan 18 jaar: 302,12 EURO per maand tussen 18 en 20 jaar: 474,50 EURO per maand 21 jaar en ouder: 785,98 EURO per maand

Dit zijn de bedragen vanaf 1 november 2012.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Als je alleen woont ontvang je:

36


Om inschakelingsuitkeringen te krijgen moet je wel wat doen.

Je zal dit geld moeten aanvragen bij een uitbetalingsinstelling.

Je kan lid worden van een (47)……………........................ of je kan je aansluiten bij de (48) ……………………………………………………………

Noteer hier de naam en het adres van de vakbond waar jij lid van wil worden:

Naam van de vakbond: .................................................................................................................

Adres: ................................................................................................................. ................................................................................................................. .................................................................................................................

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Wil je geen lid worden van een vakbond, dan kan je bij de Hulpkas Voor Werklozen gaan:

37

Adres: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ..................................................................

Na het einde van je (49)………..……………………… moet je dadelijk naar de vakbond of de hulpkas gaan. Hier geef je het formulier C 109/36


af. Dit formulier heb je al laten invullen door de (50)………………………………………………………………………………………..…………

Je moet ook het volgende meebrengen:

-

je identiteitskaart

-

je inschrijvingskaart van de VDAB

-

je rekeningnummer

Je krijgt dan je dopkaart. Dit is een blauwe kaart met allemaal vakjes erop.

Als je naar je (51).................................................... bent geweest, dan ga je naar de VDAB om je opnieuw in te laten schrijven als werkzoekende.

Je moet je kaart steeds (52) …………………

Op het einde van de maand onderteken je de kaart en geef je de kaart aan de vakbond of aan de (53)…………………

Je kan ze (54)……………………… met de post of in de brievenbus van de vakbond of de hulpkas steken.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Neem al je papieren mee naar de VDAB.

38


Vergeet dit niet te doen want anders krijg je geen 55)........................... En zonder geld zal je moeilijk de maand rondkomen. Hou je (56) ……….................. dan ook goed bij en zorg ervoor dat ze ordelijk zijn opgeborgen.

Als je beroepsinschakelingstijd om is, moet je ook lid worden van een (57) ………………................................................................ Dit is een ander woord voor ziekenkas.

Je moet dit doen omdat ziek zijn, geopereerd worden, geneesmiddelen en naar de dokter gaan allemaal veel geld kosten.

De ziekenkas betaalt een deel van deze kosten terug. En de ziekenkas geeft je ook geld als je lang ziek bent en niet meer kunt gaan werken.

Je kan kiezen van welke ziekenkas je lid wordt. Zoek de adressen en telefoonnummers op van deze ziekenfondsen:

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

1.

39

Onafhankelijke mutualiteit

Adres: ......................................................................................... .........................................................................................


2.

Liberale mutualiteit

Adres: ......................................................................................... .........................................................................................

3.

Socialistische mutualiteit

Adres: ......................................................................................... .........................................................................................

4.

Christelijke mutualiteit

Adres: .........................................................................................

Hoe krijg ik een eigen ziekenboekje?

Je moet je onmiddellijk aansluiten bij een ziekenkas als je (58)‌.................................................. voorbij is. Je kan je aansluiten bij hetzelfde ziekenfonds als dat van je ouders. Maar je kan ook een ander kiezen.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

.........................................................................................

40


Als je naar een ziekenkas gaat om lid te worden, dan moet je het volgende meenemen:

- je eigen SIS-kaart - het ziekenkasboekje van je ouders - een attest "gedane studies" dat je moet gaan halen op je school

Als de ziekenkas al je gegevens heeft, dan sturen ze jouw ziekenboekje op.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Je zal (59)…………………………………… moeten betalen aan de ziekenkas. Je kan de betaling automatisch laten gebeuren door je bank.

41

Als je ziek wordt dan moet je binnen de 48 uur de ziekenkas verwittigen. Je moet een papier dat "getuigschrift van arbeidsongeschiktheid" heet laten invullen door je huisdokter. Dit papier steekt in je ziekenboekje. De poststempel telt als controle om te zien of je het op tijd opgestuurd hebt. Doe je dit niet of doe je het te laat, dan kan je een stuk van je inschakelingsuitkeringen verliezen.


12.

JE MOET VERDER STEMPELEN

Je eerste en enige stempel krijg je van de VDAB als je beroepsinschakelingstijd om is.

Zorg ervoor dat je stempelkaart altijd goed en netjes is ingevuld, anders krijg je problemen.

Hoe moet ik mijn dopkaart invullen?

De dagen waarop je (60)…………………..… bent, mag je niets invullen op het rooster van de controlekaart. Alleen als je (61)……………….……… kleur je het vakje zwart Als je (62)…………………………………… plaats je een “Z” in het vakje. Bij alle andere dagen zonder recht op dopgeld vul je een “A” in.

Je moet je dopkaart altijd bij je hebben tot op het einde van de maand. Na het einde van de maand geef je je dopkaart af aan je vakbond of aan de hulpkas.

Omcirkel de drie vakbonden:

ACV, CM, VTM, VTB-VAB, ACLVB, Sunair, STUDIO 100, VRT, ABVV, NMBS, RVA

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Vergeet ook geen nieuwe dopkaart te vragen.

42


Als je werkt, ziek bent of je neemt vakantie, dan wordt je werkloosheid onderbroken.

Als dit langer is dan 4 weken, dan moet je je opnieuw inschrijven bij de VDAB. Je moet ook een nieuwe aanvraag voor dopgeld doen bij de vakbond of de hulpkas.

Neem je stempelkaart en je C4 mee. Wat is een C4?

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Een C4 is een formulier dat je krijgt wanneer je wordt (63)……….......…………………………………..… bij een baas. De reden van je (64)………………………………………………………………..… wordt er op vermeld.

43


13. JE RECHT OP STEMPELGELD

Als je geen zin meer hebt om naar school te gaan en je stopt vroeger dan normaal, dan heb je geen recht op (65)..............................................................................................

Je kan enkel dopgeld krijgen als je 5 jaar Buitengewoon Secundair Onderwijs volledig hebt uitgedaan. Je moet naar school gaan tot 30 juni van het laatste schooljaar. Je moet niet geslaagd zijn MAAR je moet wel aanwezig zijn geweest.

Dus als je teveel hebt gebrost dan kan het zijn dat je geen dopgeld krijgt.

Wil je toch geld, dan zal je werk moeten vinden! Maar dat lukt minder goed zonder getuigschrift van je opleiding.

Op jouw loon moet je belastingen en geld voor de sociale zekerheid betalen. En ook je werkgever moet bovenop jouw loon belastingen en geld voor de sociale zekerheid betalen. Het gaat dus over veel geld. Daarom zijn werkgevers altijd ge誰nteresseerd in subsidies. Subsidies, dat is geld dat de werkgever krijgt als hij een bepaald iemand in dienst neemt.

Jij hebt het BuSO gevolgd. Daarom kan een werkgever subsidies voor je krijgen. Dat gaat over veel geld dat de baas kan krijgen. Deze subsidie heet de VOP. VOP staat voor Vlaamse OndersteuningsPremie.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

14. 14 . SUBSIDIES VOOR DE WERKGEVER

44


Hoeveel geld krijgt de baas als je voltijds werkt? Het eerste jaar dat je werkt krijgt je baas tot maximum 1223 EURO per maand terugbetaald (40% van je loon). Het tweede jaar krijgt je baas tot maximum 917 EURO per maand terugbetaald (30% van je loon). De volgende drie jaren krijgt je baas tot maximum 612 EURO per maand terugbetaald (20% van je loon).

Na vijf jaar bekijkt de VDAB of je baas nog geld krijgt.

Wat moet je doen? - maak een kopie van je getuigschrift of attest waarop staat dat je BuSO hebt gevolgd - ga met dit attest naar de Werkwinkel in jouw buurt en doe daar je aanvraag

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

- vertel je baas of bij wie je gaat solliciteren dat je in aanmerking komt voor de VOP

45

- geef je baas of bij wie je gaat solliciteren het telefoonnummer van iemand die de VOP voor jou kan uitleggen, bijvoorbeeld iemand van De Werkbank. Het telefoonnummer van De Werkbank bij jou in de buurt is …………………………………………………………………. - als je een contract krijgt van de baas, dan krijgt deze het geld

Het adres van de Werkwinkel in mijn buurt is: …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………


Hier moet jij langsgaan om de VOP aan te vragen. DOE DIT! Je zal meer kans hebben om een job te krijgen .

15. JOUW PERSOONLIJKE KALENDER

Vul de dagen in die voor jou belangrijk zijn.

……………………………..

Je moet je inschrijven bij de VDAB vóór …………………………

Wanneer begint je beroepsinschakelingstijd? ……………………………………

Wanneer eindigt je beroepsinschakelingstijd? …………………………………..

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Hoe oud zal je zijn op 1 juli 2013?

46


Wanneer moet jij naar de hulpkas of vakbond om inschakelingsuitkeringen aan te vragen als je nog geen werk hebt gevonden? .........................................................................................................

In welke maand moet je naar de VDAB na de 12 maanden van je beroepsinschakelingstijd? …………………………………

Wanneer moet je lid worden van een ziekenkas ? ………………………………

Vul jouw persoonlijke kalender nu zelf in!

In de eerste kolom vul je de juiste data in waarop je iets belangrijk moet gaan doen, bijvoorbeeld: 1 augustus 2013.

In de tweede kolom vul je in wat je moet doen, bijvoorbeeld je inschrijven bij de VDAB.

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

In de derde kolom vul je in waar je moet zijn, bijvoorbeeld bij de VDAB in de Werkwinkel op het Hoveniersplein 1 in Aalst.

47


Wat moet ik doen?

Waar moet ik zijn?

Juni 2013

Juli 2013

Augustus 2013

Oktober 2013

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

September 2013

48


November 2013

December 2013

Januari 2014

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Februari 2014

49

Maart 2014


April 2014

Mei 2014

Juni 2014

Augustus 2014

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Juli 2014

50


Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

OPLOSSINGEN

51

1 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 2 Inschakelingsuitkeringen 3 Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen 4 Kinderbijslag 5 Inschakelingsuitkeringen 6 Werk Informatie Systeem 7 afkortingen 8 Interimkantoor 9 Curriculum Vitae 10 Contract 11 brutoloon 12 a)het uitzendbureau b)het bedrijf waar je zal werken c)jijzelf 13 Werfreserve 14 Langs te gaan 15 Sollicitatiebrief 16 te bellen 17 Een sollicitatiebrief is een brief waarmee je jezelf kandidaat stelt voor een job 18 Curriculum Vitae 19 Persoonlijke gegevens 20 1)ja 2)ja 3)neen 4)neen 5)neen 6)ja 7)ja 8)neen 9)neen 10)neen 21 Goede kanten 22 jezelf 23 onderhoudsmedewerker 24 keukenhulp 25 metser-diender 26 houtbewerker 27 Bedank 28 VDAB 29 Mutualiteit 30 Het te betalen bedrag gaat elke maand van je rekening, zonder dat jij daarvoor zelf naar de bank moet gaan. Het gebeurt automatisch 31 Vakbond 32 Een contract waarbij wordt overeengekomen dat de persoon hoofdzakelijk “hoofdarbeid” zal verrichten. Als bediende word je per maand uitbetaald 33 Een overeenkomst waarbij wordt afgesproken dat je hoofdzakelijk handenarbeid zal verrichten. Als arbeider wordt je loon om de 14 dagen uitbetaald 34 De einddatum van het contract staat niet vast. In principe mag je daar blijven werken tot je pensioenleeftijd 35 De einddatum van het contract is op voorhand afgesproken. Het contract kan bvb. 6 maanden duren, een jaar, … 36 Je wordt aangeworven om iemand te vervangen bvb. een persoon die loopbaanonderbreking neemt, iemand die lang afwezig is wegens ziekte. Van zodra deze persoon terug komt werken, is voor jou het werk daar afgelopen. 37 Werken via een uitzendbureau betekent dat je elke week een nieuw contract krijgt. Ook al duurt de opdracht 3 maanden, elke week moet je een contract voor de volgende week gaan ondertekenen 38 Hier ga je elke weekdag werken, meestal zal je 38 u per week werken 39 Je werkt bijvoorbeeld 2 dagen per week of 3 dagen per week, het kan ook dat je enkel in de voor- of namiddag gedurende een ganse week werkt 40 Contract 41 Loon 42 Twee 43 Eén 44 Bruto 45 a)bruto b)RSZ c)bedrijfsvoorheffing d)netto 46 Inschakelingsuitkeringen 47 Vakbond 48 Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen 49 Beroepsinschakelingstijd 50 De school waar je je middelbaar onderwijs


hebt beĂŤindigd 51 Uitbetalingsinstelling Hulpkas 54 Opsturen 55 Geld Mutualiteit 58 Beroepsinschakelingstijd Werkloos 61 Werkt 62 Ziek bent ontslag 65 Inschakelingsuitkeringen

52 Invullen 56 Papieren 59 Lidgeld 63 Ontslagen

53 57 60 64

Agenda voor schoolverlaters {light} | 2013

Foto’s: www.sxc.hu

52

SVA 13  

de schoolverlatersagenda

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you