Page 1

UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT TRE GODE GRUNDE TIL AT REKRUTTERE UDENLANDSKE SPECIALISTER Hvorfor kaste sig over besværet med at rekruttere fra udlandet, når der er i tusindvis af højtuddannede ingeniører og tekniske specialister i Danmark? Det spørgsmål er der mange, der stiller sig – og der er tre gode svar: 1. De danske specialister, man gerne vil have fat i, har allerede arbejde. Det betyder, at man skal bruge lønnen som parameter og ”transfer summen” skal ofte være betydelig uden at kompetencerne nødvendigvis følger med lønnen op. Samtidig kan det give en uheldig skævvridning i virksomhedens lønniveauer, hvor de sidst ankomne tilgodeses uden at det afspejler sig i værdien for virksomheden. Og under alle omstændigheder hæver denne løsning omkostningerne til løn – og det kan svække konkurrenceevnen. Det kan blive en dyr løsning at jagte danske specialister. 2. Danske virksomheder med succes besidder ofte store kompetencer på et smalt felt, hvor man kan konkurrere på globalt plan.

Men netop det afgrænsede felt mindsker også adgangen til højtuddannede med disse tillærte specialer. Måske er virksomheden reelt den eneste i Danmark med det faglige miljø, der kan udvikle de ønskede kompetencer. Man kan derfor stå i den situation, at der ikke findes danske specialister med de spidskompetencer, som er nødvendige for at udbygge - eller bare fastholde sin markedsposition. 3. Udlændinge tilfører nye kompetencer. Flere analyser har vist, at de virksomheder der beskæftiger udenlandske medarbejdere har større eksport og vækst. En vigtig forklaring er, at udlændinge medbringer vigtig viden fra faglige miljøer, som man ellers ikke ville komme i nærheden af. Man kan således ofte ”short cutte” langvarig udvikling og forsøg – det kan blive et plus for innovationen. Endelig kan man drage nytte af udenlandske medarbejderes kontakter til såvel leverandører, videns centre som kunder. Det kan sætte ekstra skub i udvikling og eksport.

• • •

Kvalitetssikrede processer – fra search

til onboarding

Erfarne konsulenter med europæisk

mindset

Globalt netværk


FALDGRUBER I JAGTEN PÅ UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Skal rekruttering af udenlandske medarbejdere blive en succes, så er der tre forhold, man skal holde sig for øje: 1. Vælg en partner med det rigtige netværk. Det er helt galt, hvis din rekrutteringspartner først skal opbygge sit netværk ved hjælp af din opgave. Netværket skal være på plads fra starten, så du kan få den rigtige rådgivning omkring adgangen til specialister, deres faglige niveauer og tilhørende lønniveauer. Hos JKS Career har vi eksempelvis tæt adgang til offshore industrien i Norge via JKS’ norske afdelinger, hvor vi kan hente ingeniører inden for flere specialer. Vores samarbejdspartnere i Baltikum kan levere specialister indenfor mekanik og IT mens vi konstant har opgaver med softwareudviklere fra Ukraine, Pakistan og Indien – bare for at nævne nogle få felter.

”Rekrutteringsprocessen skal være veldefineret og bygge på danske standarder – ellers bliver der for mange ubekendte i ligningen”

2. Rekrutteringsprocessen skal være veldefineret og bygge på danske standarder – ellers bliver der for mange ubekendte i ligningen. Selv om der er andre udfordringer med udenlandsk arbejdskraft, må de ikke overskygge, at der er tale om kandidater med såvel faglige som personlige karakteristika, som skal passe til jobbet og samarbejdet med de øvrige kolleger. Hos JKS Career bruger vi de samme test- og analyseværktøjer som til nationale rekrutteringer. Derfor kan vi også tilbyde de samme garantier på internationale rekrutteringer. Endelig må den ansættende virksomhed heller ikke tages som gidsel i processen og acceptere ekstra risici og usikkerheder. Hos os er den ansættende virksomhed med fra start til slut – og inddrages i alle vigtige beslutninger undervejs. 3. Onboarding – eller på dansk de aktiviteter, der skal sikre, at den nyansatte integreres godt i miljøet og kommer godt fra start med at præstere. Med udenlandske medarbejdere får dette begreb et bredere scope, idet praktiske forhold som flytning, bolig, skole og nærmiljø får stor betydning for den nye medarbejder og hans accept af jobtilbuddet – såvel som hans præstationer i jobbet. Store danske virksomheder har egne specialister, der tager sig af dette vigtige forhold. Andre kan vi bistå med den del, som den ansættende virksomhed ikke selv ønsker at stå for. Skulle du have lyst til – helt uforbindende – at høre hvordan vi vil skræddersy løsningen af din opgave, så er du velkommen til at kontakte os.

Michael Rosenhøj Pedersen Rekrutteringschef JKS Career

Aarhus Sintrupvej 71 8220 Brabrand Tel: 86 186 750

København Lyngbybej 2 2100 København Ø Tel: 33 770 750 www.jks.dk/career

Profile for JKS

Udenlandsk arbejdskraft  

Tre gode grunde til at rekruttere udenlandske specialister

Udenlandsk arbejdskraft  

Tre gode grunde til at rekruttere udenlandske specialister

Profile for jksas