Page 1

JAAR 19 NUMMER 4 MEI 2011

Autisme Knokken tegen onbegrip Interview met directeur Harmen van Wijnen Jaarverslag 2010

een christelijke beweging van en voor jongeren!


100%

HGJB De HGJB ontwikkelt allerlei materialen voor thuis, in de kerk, op de club, kring of vereniging. Ook staan er de komende maanden weer veel activiteiten op stapel. Speciaal voor de Dichtbij-lezers hebben wij er een paar geselecteerd. Kijk ook eens op www.hgjb.nl!

Laat Generator draaien, regel nu een abonnement! (al vanaf € 15,00 per jaargang.)

CURSUS GELOOFSOPVOEDING IN JE EIGEN GEMEENTE ‘Hoe doe jij dat eigenlijk?’ Ouders vragen zich nog wel eens af hoe dat bij anderen thuis gaat: kinderen opvoeden. Met de HGJB-Basiscursus Geloofsopvoeding wil de HGJB opvoeders binnen de kerkelijke gemeente met elkaar in gesprek brengen. In drie avonden komen de basiselementen van de geloofsopvoeding aan de orde. De cursus is bedoeld voor ouders met kinderen van ongeveer 2 tot 12 jaar. (Wijk)gemeenten kunnen een cursus aanvragen bij opgave van 15 tot 30 deelnemers. Iemand van de HGJB komt de cursus dan in de gemeente geven. De kosten voor een complete cursus zijn € 550,- (incl. werkmaterialen). Zie www.hgjb.nl/gezinnen of mail naar gezinnen@hgjb.nl.

INFORMATIE-AVOND HART VOOR JE HUWELIJK Een goed huwelijk, daar heeft iedereen wat aan: man en vrouw, maar ook hun gezin, de gemeente en de mensen om hen heen. Hart voor je huwelijk daagt echtparen uit (opnieuw) te investeren in hun huwelijk, juist als het (nog) goed gaat. Meer weten over de opzet, de inhoud of de privacy van deze echtparenavonden voor gemeenteleden? Vragen over hoe je Hart voor je huwelijk in je eigen gemeente organiseert? Kom maandag 30 mei naar Amersfoort om de sfeer te proeven en om al je vragen te stellen aan mensen met jarenlange ervaring. Zie www.hgjb.nl/hvjh.

HGJB-VAKANTIES 2011 nog geen HGJB-Vakantie geboekt? Je hebt geluk, er zijn nog mogelijkheden om een topzomer te regelen! Veel jongeren hebben zich al opgegeven, maar het zou natuurlijk geweldig zijn als ook jij meegaat. niet alleen omdat de bestemmingen tof zijn; de echte meerwaarde zit hem in je groep en in de leiding. Het is echt leuk om zoveel nieuwe jongeren te ontmoeten, vrienden te maken of je eigen vrienden beter te leren kennen. Daarbij willen we de diepte induiken zodat je geestelijk kunt bijtanken. Kijk even op de site www.hgjb. nl/vakanties en boek vandaag nog een vakantie!

DABAR: EEN VAKANTIE MET UITDAGING! BASISCURSUS MENTORCATECHESE 2011 Bestaat jullie catechese uit een plenaire samenkomst, gevolgd door bespreking en verwerking in kleine groepen? En ben jij mentor van zo’n groepje tieners? Dan is de Basiscursus Mentorcatechese iets voor jou! De cursus bestaat uit drie avonden: • Wie is de tiener? • Wie ben jij als mentor? • In gesprek! In september staan er weer nieuwe cursusdata gepland, zie pagina 19. Ook voor nieuwe mentoren is deze cursus erg geschikt! Zie www.hgjb.nl/ catechese.

2

Dichtbij

Dabar is Hebreeuws voor woord en daad. Zo ben jij op de camping getuige van Gods liefde voor de campinggasten. Met een team van jongeren organiseer je daar het evangelisatie- en recreatieprogramma. Dabar is dus geen relaxvakantie. Maar je krijgt er een waardevolle tijd voor terug: lachwekkende en ontroerende momenten, diepe gesprekken en nieuwe vriendschappen! Je ontdekt je eigen gaven en talenten en groeit steeds dichter naar God toe. Enthousiast geworden? Meld je dan aan! De minimumleeftijd voor Dabar is 18 jaar. Maar in overleg kunnen op sommige campings ook 17-jarigen meedoen. Volwassenen kunnen zich nog aanmelden als campingpastor; zij zijn een luisterend oor voor de campinggasten. Zie www.hgjb.nl/dabar.


4 6 8 9

Elkaar vasthouden

Interview met Harmen van Wijnen

Het is altijd goed om te bezinnen. Als HGJB hebben we dat de afgelopen periode gedaan. In een viertal regioavonden zijn we in gesprek gegaan met vertegenwoordigers uit tal van gemeenten.

Een goed programma: inhoudelijk én aansprekend Huwelijk - het mooiste cadeau voor je kinderen Column: …bijvoorbeeld Lezersrubriek: Raak!

10 12 13 14 16 17 18 19 20

Autisme - knokken tegen onbegrip

Er zijn best wat kritische opmerkingen richting de HGJB gemaakt. Maar het mooie was, dat dit steeds gebeurde in een sfeer van onderlinge verbondenheid en vertrouwen. ´We willen elkaar vasthouden en vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen aan de slag gaan´, was een uitspraak die we steeds weer hoorden. tegenover de kritische reacties staat een veelvoud van positieve reacties uit gemeenten en daar zijn we erg blij mee.

Serie: Jongeren in de gemeente Foto-impressie jubileumevent Jaarverslag 2010 HGJB-Jaarthema 2011/2012 Nieuw cursusaanbod Vrijwilliger in beeld

Elkaar vasthouden, dat is de enig haalbare weg in deze complexe tijd anno 2011. Dat wens ik u allen van harte toe; in uw gezin, in het jeugdwerk, in uw gemeente en in de kerk.

Agenda, gebed, aanbod materiaal Nieuws

Ds. Harmen van Wijnen, directeur HGJB

oto? op deze f lf e z h ic uz Herkent aat ’t ons weten! L

Om de toon te zetten

Inhoud

Feest van herkenning Voor ons jubileumjaar zijn oud-HGJB’ers Adri Terlouw en Dick Schaap de archieven van de HGJB ingedoken. Zij vonden ook deze foto uit 1976 terug. Herkent u zichzelf op deze foto? Laat ’t ons weten! U krijgt dan gratis een exemplaar van de speciale jubileumuitgave ‘100 jaar jong – een eeuw hervormd-gereformeerd jeugdwerk in beeld’. U kunt uw reactie mailen naar dichtbij@hgjb.nl, of per post sturen naar de HGJB in Bilthoven, t.a.v. redactie Dichtbij.

colofon

Staat u niet op deze foto, maar wilt u wel graag de jubileumuitgave met historisch fotomateriaal ontvangen? Bestel ‘m telefonisch of via onze webshop op www.hgjb.nl. Het jubileumboekje met bijbehorende dvd kost € 5,-. een extra bijdrage als jubileumgift bij aanschaf van ‘100 jaar jong’ is van harte aanbevolen.

Colofon Dichtbij is een uitgave van de HGJB en wordt vier keer per jaar verzonden naar mensen die de HGJB steunen met tenminste € 20,- per jaar.

Vormgeving ReproVinci BV, Schoonhoven

HGJB Het kopiëren of overnemen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding: HGJB-Dichtbij, jaargang 19 nummer 4, mei 2011.

Oplage 22.500 exemplaren

Redactie els Kooij, Herman van Wijngaarden, Miranda Hoff (eindredactie) Foto voorpagina Jacomien Berghuis-Bos

Druk BDU, Barneveld

Contact Reacties op de inhoud van Dichtbij: dichtbij@hgjb.nl Bezorging en administratie: info@hgjb.nl www.hgjb.nl Bankrekening 3083.16.835

HGJB Landelijk Centrum Prins Bernhardlaan 1 3722 Ae Bilthoven tel. 030-2285402 fax: 030-2252157 e-mail: info@hgjb.nl HGJB Regionaal Centrum Putten Meidoornlaan 38 3881 eP Putten tel. 0341-352553 e-mail: putten@hgjb.nl HGJB Regionaal Centrum Schoonhoven Achterwetering 5 2871 rK schoonhoven tel. 0182-383122 e-mail: schoonhoven@hgjb.nl

Giften De HGJB is voor een groot deel van haar inkomsten afhankelijk van vrijwillige bijdragen van gemeenten en donateurs. Giften zijn dus van harte welkom op rekeningnummer 3083.16.835. Wilt u informatie over een lijfrenteschenking of de mogelijkheid om de HGJB testamentair te gedenken, neem dan even contact met ons op.


‘Passie voor kerk en jongeren’ Interview met scheidend HGJB-directeur Harmen van Wijnen

Maandagmorgen, eind maart. Via een intern mailbericht wordt het vertrek van Harmen van Wijnen als directeur van de HGJB aangekondigd. Het nieuws van zijn uitdiensttreding per 17 juni wordt kort daarop ook wereldkundig gemaakt. Want nieuwswaardig is het besluit van de HGJB-directeur zeker! Graag neem ik dan ook de gelegenheid te baat om Harmen, vlak voor zijn vertrek, een paar vragen te stellen voor Dichtbij.

Harmen, het neerleggen van je functie als HGJB-directeur is ingrijpend, zo’n beslissing neem je niet in één dag. Hoe kwam je ertoe? Wat speelde er mee voor jou? Het is inderdaad een proces geweest waar ik de afgelopen maanden naartoe ben gegroeid. Mijn verblijf van een week in Zuid-Afrika, begin dit jaar, is wel een markeringspunt geweest. Letterlijk en figuurlijk ver weg van alles en iedereen in Nederland heb ik een aantal dingen voor mezelf op een rij gezet. Daar kwam toen de bewustwording dat ik nog steeds dezelfde missie heb: geloof, jongeren en cultuur met elkaar in gesprek laten zijn. Maar ook realiseerde ik mij dat ik deze missie nog beter zou kunnen invullen vanuit de breedte (Protestantse Kerk) en de diepte (wetenschap). Ik heb toen de knoop doorgehakt en besloten te stoppen bij de HGJB en voor 50% te blijven werken als programmamanager voor Jeugdwerk Protestantse Kerk binnen de Dienstenorganisatie. Voor de rest van de tijd neem ik voor onbepaalde tijd studieverlof om mijn promotieonderzoek af te ronden.

‘Verdiepen’ doe ik in mijn toga, ‘verbinden’ in mijn spijkerbroek Toen het nieuws bekend werd, kreeg je natuurlijk reacties: uit je omgeving, uit het land, van collega’s. Hoe reageerde men op je vertrek? De meest voorkomende reactie was: nu al? We hadden het wel verwacht een keer …misschien over een paar jaar.. maar nog niet nu. Wat mij wel

4

Dichtbij

verraste waren de reacties van mensen die dachten dat ik vanwege spanningen binnen de achterban van de HGJB zou weggaan. Dat is echter totaal niet aan de orde. Ruim zeven jaar geleden, op 1 februari 2004, trad je aan als directeur van de HGJB. Hoe was de situatie toen? Wat zag je zelf als doelstelling voor de HGJB? Ik ben gestart op een historisch moment, namelijk ná het verenigingsbesluit tot de vorming van de Protestantse Kerk op 12 december 2003 en nog vóór de feitelijke verenigingsdatum van de Protestantse Kerk op 1 mei 2004. Het was toen een erg onzekere en spannende tijd. Alles stond in het teken van de vraag: welke positie moet je als hervormd-gereformeerde beweging in de Protestantse Kerk innemen? Het belangrijkste was toen wel om duidelijk te laten zijn dat er over de positie van de HGJB geen discussie bestond. De visie was helder: niet met vrees en beven mee gaan, maar volop verantwoordelijkheid nemen. Gelukkig hebben we daar heel mooie resultaten van mogen zien, zoals de prominente plaats van de MUO’s (GZB, IZB en HGJB) binnen het geheel van de kerk . Welke momenten in je periode bij de HGJB waren moeilijk? En dan ook: wat waren de mooiste momenten? Moeilijk - dan denk ik allereerst aan het onbegrip bij sommigen over het staan van de HGJB in de Protestantse Kerk; er ontbreekt op veel plekken nog wel een duidelijke visie op wat hervormd-gereformeerd nu werkelijk is. Ook die momenten waarop er medewerkers binnen de HGJB niet tot


Interview: Miranda Hoff Foto’s: Laurens Oosterbroek en Arjan Bokhorst

hun recht zijn gekomen: door ziekte, bezuiniging, spanningen of wat dan ook. Gelukkig is het niet heel vaak voorgekomen, maar elk moment was moeilijk.

Ik heb nog steeds dezelfde missie: geloof, jongeren en cultuur met elkaar in gesprek laten zijn Maar ook de discussie rond het ‘Hervormd Jeugdcontact’ viel mij zwaar. Jammer, zo jammer dat de breedte van de hervormd-gereformeerde beweging hiermee een deuk heeft opgelopen. Met name omdat de HGJB nogal eens wordt aangekeken als de veroorzaker, terwijl het gevoelen veel dieper in de gemeenten zit en de HGJB alleen bestaande processen zichtbaar laat worden. Op nummer één van de mooiste momenten staat natuurlijk de bijeenkomst ‘100 jaar HGJB’ op 12 november 2010 in de Jacobikerk in Utrecht. Ik ben erg dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken. Bijzonder was ook de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Protestantse Kerk in Nederland en de HGJB. Een historisch stap voor zowel de Protestantse Kerk als de HGJB. En ik koester mijn herinneringen aan al die kleine en grote momenten met collega’s waarin we echt met elkaar de diepte in zijn gegaan en nieuwe dingen hebben mogen ontwikkelen voor gemeenten en jongeren. Wat zit er veel talent bij de mensen van de HGJB! Wat had je nog af willen maken als je langer HGJB-directeur zou blijven? Als ik terugkijk is er eigenlijk maar één terrein waar de HGJB - en eigenlijk de hele hervormd-gereformeerde beweging - wat minder is ontwikkeld. Dat betreft de contacten in de (internationale) oecumene. Daar had ik misschien nog wel wat in willen betekenen. De blik gericht op contacten in de wereldkerk kan zo verrijkend zijn en de eigen discussies soms ook behoorlijk relativeren.

Op nummer één van de mooiste momenten staat natuurlijk de bijeenkomst ‘100 jaar HGJB’ in de Jacobikerk in Utrecht Hoe hebben de jaren bij de HGJB jou persoonlijk gevormd? Ik heb geleerd geduld te hebben. Niet iedereen op het kerkelijk erf denkt op dezelfde manier als in het bedrijfsleven. Toch ben ik blij dat ik wel een beetje van mijn bedrijfsmatige insteek heb gehouden, want soms…. Verder heb ik heel veel geleerd van de creativiteit binnen de HGJB om met woorden, beelden en andere creatieve uitingen steeds weer nieuwe wegen te bedenken om de bijbelse boodschap over te dragen.

Wat ga je na 17 juni doen? Ik blijf met dezelfde en misschien nog wel grotere passie doorgaan met het vraagstuk van kerk en jongeren. Ik kijk er naar uit om daar echt de diepte in te kunnen gaan en de breedte te kunnen dienen. En ook blijf ik doorgaan met het voorgaan in kerkdiensten. Met name geniet ik erg van jeugddiensten en ‘gewone’ erediensten waar jongeren nauw bij betrokken zijn.

Het leven van een directeur bestaat uit keuzes maken. ’t Gaat je daarom vast makkelijk af om een uitspraak te doen in de volgende twaalf dilemma’s. Om te beginnen moet ik zeggen dat mijn karakter, mijn manier van werken en misschien ook wel mijn theologie bestaan uit het laten staan van dilemma´s. Door de spanning tussen een aantal (meestal ogenschijnlijk) tegengestelde posities in stand te houden, kom je meestal verder dan met een keuze voor het ene of het andere uiterste… Ik zal toch een poging wagen, maar ik permitteer me hier en daar wel een nuancering. Boek of film? Hoewel ik heel graag een film kijk, kies ik uiteindelijk toch voor een boek…je kunt je bij een boek nog meer inbeelden. Kerst of Pasen? Tja, hoe kun je hier nu tussen kiezen. Theologisch kies ik niet, wat de familiesfeer betreft kies ik voor Kerst. Luisteren of spreken? Dat is duidelijk…spreken natuurlijk… Op Toonhoogte of Liedboek? Hmmm, gewetensvraag…het nieuwe liedboek is er nog niet, het bestaande liedboek staat te ver af van de huidige jeugdcultuur, dus Op Toonhoogte. Trap of lift? Trap, niet zo’n moeilijke keuze in Silvosa waar geen lift is… Wijn of sap? Ook eenvoudig, wijn natuurlijk. Silvosa of Hydepark? Ook een gewetensvraag…als ik naar mijn persoonlijke, geestelijke vorming kijk, moet ik toch kiezen voor Hydepark. De gesprekken met medestudenten en collega-predikanten in Hydepark zijn goud waard. Hervormd of gereformeerd? Ik kies voor de Engelse vertaling van beide: reformed…typisch Nederlands om allerlei onderscheid te maken. Tiener of tienerleider? Tiener, dat blijft een prachtige leeftijd. Polen of Zuid-Afrika? Dan kies ik toch voor Polen…schitterend vakantieland. Toga of spijkerbroek? Hier kies ik echt niet. Beide is even belangrijk… ’verdiepen’ doe ik in mijn toga, ‘verbinden’ in mijn spijkerbroek. Doop of belijdenis? Doop, God neemt initiatief!

Dichtbij

5


Een goed programma inhoudelijk én aansprekend! ‘Als ik teveel bezig ben met de Bijbel en met geloof, vinden de tieners het al snel serieus en zijn ze niet echt gemotiveerd om mee te doen. Maar alleen maar een kort stukje lezen uit de Bijbel of een dagboekje, en daarna knutselen of een spel doen, dat is toch ook niet echt de bedoeling?’ ‘Hoe kun je de clubavond nou op zo’n manier geven dat het leuk, maar ook inhoudelijk is? En dat jongeren contact met elkaar hebben en houden?’

dekken zelf’, is uitgebreid aan de orde geweest in een artikel in ons vakblad Generator, nummer 6.) De drie principes die de HGJB hanteert voor de jeugdwerkmappen zijn: 1.De Bijbel staat centraal 2. De leefwereld van jongeren is beginpunt 3. Jongeren ontdekken zélf!

DE BIJBEL OP TAFEL

Heb je je wel eens afgevraagd wat leidinggevenden van de jeugdclub eigenlijk beweegt, om zoveel avonden op te trekken met de jongeren van de kerk? Als je in hun hart kijkt, zal het vooral de wens zijn dat jongeren leven in een relatie met God en daarin ook groeien. Dit is ook het diepste verlangen achter de programma’s van de HGJB-mappen en hopelijk ook het doel van het jeugdwerk in je gemeente: jongeren helpen om Jezus te volgen en zo hun keuzes te maken in hun dagelijkse leven. We geloZomaar twee vragen van leidinggevenden van een kinderclub die ik onlangs sprak. En ik vermoed dat zij niet de enigen zijn die hiermee ven dat je daarvoor echt niet zonder de Bijbel kunt. rondlopen. Het is prachtig om te spreken met jongeren over God Maar hoe gebruik je de Bijbel dan? Voor veel jongeren is en blijft de Bijbel en geloven, een gesprek op hun niveau en in de wereld waarin zij een moeilijk boek. Ze weten wel dat de inhoud belangrijk is (dat hebben leven. Fijn om met kinderen op de club de Bijbel te lezen. Maar om ze vaak genoeg gehoord), maar ze ervaren lang niet altijd dat God ook tot hen persoonlijk spreekt. Ze lezen de woorden (of anderen lezen die voor nu te zeggen dat dit ‘vanzelf’ gaat… hen) maar het blijven vaak zwarte letters op een vel papier. Daarom willen we jongeren leren en laten ontdekken BELANGRIJKE PRINCIPES in de programma’s hoe het Woord van een goed gesprek kun je niet ‘maken’. Maar er zijn God echt voor hen persoonlijk open wel instrumenten die je daarbij kunnen helpen. gaat: Wat staat er en wat betekent en die wil de HGJB je graag in handen geven. We willen dat nu voor mij? Een klus is nu eenmaal beter te klaren als je goed gereedschap hebt. speciaal voor het jongeren laten werk met kinderen, tieners en jongeren BEGIN BIJ HET LEVEN VAN ontdekken hoe het zijn daarom de mappen HGJB-Kinderwerk, JONGEREN Woord van God HGJB-tienerwerk en HGJB-Jongerenwerk terwijl de Bijbel het principiële uitecht voor hen uitgegeven. Deze mappen laten zien hoe gangspunt vormt voor deze jongerenje op een aansprekende manier een inhouprogramma’s, is de leefwereld van de persoonlijk delijk programma neer kunt zetten. Aan deze jongeren het methodische (of praktiopen gaat mappen liggen een drietal belangrijke principes sche) uitgangspunt. Dat wil zeggen: we ten grondslag, waarvan we in dit artikel de eerste brengen niet zomaar een bijbels thema twee bespreken. (Het derde principe, ‘jongeren ontof bijbelgedeelte in, maar gaan eerst na

6

Dichtbij


tekst: eline van Vreeswijk foto’s: Joanne Plaisier

In de bijbelstudie ontmoeten tiewaar jongeren zitten. Daarom denken we na over ners getuigen van de opstanding vragen als: Hoe leeft het onderwerp bij hen, welke van Jezus uit de Bijbel: de opstanvragen hebben ze erover, waar hebben ze hulp ding berust op feiten die mensen nodig? De introducties van de programma’s Fundamentele zelf gezien hebben. soms hadden zijn daarom heel belangrijk. Die laten zien dat dingen leren over zij ook moeite om te geloven dat (en hoe) het thema in de leefwereld van jonGod en geloven. Jezus was opgestaan. Maar ze geren speelt. Vóórdat we gaan kijken wat de geloofden het en hun leven veranBijbel te zeggen heeft, weten jongeren dus: daar vragen derde volkomen! Ook hier weer een het gaat vanavond ook om míj en om dingen jongeren om! aansprekende vorm om deze inhoudie in mijn leven spelen. delijke boodschap over te dragen. Na zo’n introductie weet je als leidinggevende In de verwerking denken tieners na aan het begin van de avond trouwens ook waar wat de opstanding betekent voor hun de jongeren zitten. Daar kun je dan op inspelen. naeigen persoonlijke leven: wat verantuurlijk komt het ook voor dat we een thema aan de orde dert er nu in hun leven, na het horen stellen dat voor jongeren zelf niet zo speelt, terwijl het toch wel van deze boodschap? degelijk van belang is. Als we daarvoor kiezen, zoeken we altijd naar aanknopingspunten in hun eigen leefwereld. Verder speelt de leefwereld van de jongeren ook een heel belangrijke rol in de manier waarop ONTDEK HET ZELF! we jongeren aanspreken. De vorm van het programma wil de jongeren Misschien ben je zelf wel leidinggevende in het jeugdwerk en wil je uitdagen en aanspreken. Want vóór alles moet de jongerengroep een maar al te graag dat de jongeren op de club God beter leren kennen. plek zijn waar hún taal gesproken wordt. Alleen zó houd je de jongeren stel jezelf dan eens de volgende vraag. Zijn er voor mijn club manieren betrokken bij je programma. Met vaart en variatie voorkom je desinte- om interactiever met de inhoud om te gaan, die ook nog ’ns leuk zijn resse (‘het zal allemaal wel’) en roep je nieuwsgierigheid op (‘wat krij- en jongeren raken? Want een goede combinatie van beide principes (de gen we nu weer?’). Kortom, zorg ervoor dat je programma’s niet gaan Bijbel staat centraal en de leefwereld van jongeren is beginpunt) zorgt lijden aan een hoge mate van saaiheid en voorspelbaarheid, maar dat ervoor dat je programma’s inhoudelijk sterk zijn een aansprekend van ze jongeren boeien en meenemen! vorm. Is het niet erg pragmatisch, om zo te beginnen bij de leefwereld van de jongeren? Zo van: als het maar boeiend is, dan komen ze wel mee? Er zit ook een principiële kant aan. Als Jezus er zóveel voor over had om mensen op hun eigen plek te ontmoeten, mogen en moeten ook wij de jongeren ontmoeten in hun eigen leefwereld.

IK HEB HEM ZELF GEZIEN! Hoe werkt dat nu in de praktijk? een voorbeeld. We nemen het programma ‘Ik heb Hem zelf gezien!’ uit de map HGJB-tienerwerk, over de opstanding van Jezus. Eerst zetten we de tieners aan het denken over de vraag: wanneer geloof je een ongeloofwaardig verhaal nu wel of niet? Ze horen een aantal items die ongeloofwaardig overkomen, bijna te bijzonder zijn om waar te zijn, of op z’n minst wel bijval van anderen nodig hebben om ze te kunnen geloven. Bijvoorbeeld: er is een hond ontdekt die kan praten… Nadat alle tieners gekozen hebben wat hun eigen reactie zou zijn (hiervoor hangen vellen met suggesties in de zaal, waar ze bij kunnen gaan staan), ga je in gesprek over de achterliggende reden: wat zorgt er nu voor of je iets gelooft of niet? Vervolgens gaan we een stapje verder. tieners worden geconfronteerd met reacties op de opstanding van Jezus, voor veel mensen ook een ongeloofwaardig verhaal (ik geloof het wel, maar soms twijfel ik; als ik Hem nu zelf gezien had; gelukkig wel!; er is nog nooit iemand uit de dood teruggekomen, etc.). Door middel van het leggen van een steen bij de verschillende reacties kunnen ze aangeven of ze de reactie herkennen of niet. Ook hierover wordt weer doorgesproken.

Ontdek zelf dat het kan: op een aansprekende manier in gesprek gaan met de Bijbel en zo fundamentele dingen leren over God en geloven. Daar vragen jongeren om! Soms denken leidinggevenden: de club moet vooral leuk zijn. en natuurlijk, jongeren vinden het belangrijk dat het gezellig is op club. Maar, je hoort ook steeds vaker van ze: het moet wel ergens over gaan!

WERKEN MET DE MAPPEN VAN DE HGJB In de mappen HGJB-Kinderwerk, HGJB-tienerwerk en HGJB-Jongerenwerk staan programma’s waarmee je over verschillende herkenbare (geloofs)thema’s aan de slag kunt gaan met kinderen, tieners en jongeren. Kenmerkend voor de mappen is de grote variatie in werkvormen en bijbelstudies. Meer informatie is te vinden op onze website www.hgjb. nl/support/jeugdwerk. Het is ook mogelijk om een kennismakingspakket aan te vragen (een programma voor een clubavond, in combinatie met het blad clik, spirit of cruciaal ).

*Als er in dit artikel gesproken wordt over ‘jongeren’, worden tegelijk ook de kinderen en tieners bedoeld. Dichtbij

7


Hart voor je huwelijk

tekst: Neeltje Rietveld

Het mooiste cadeau voor je kinderen

Een gezin! Daar zagen we naar uit toen we trouwden. We wilden niet alleen elkaar liefhebben en trouw zijn, maar we verheugden ons op de kinderen die daarin zouden delen. Liefde genoeg! Samen kunnen we alles aan. Wat zullen we genieten! Maar de praktijk van het gezinsleven blijkt anders. De kinderen zijn inderdaad een vreugde, maar ze vragen ook veel aandacht en energie. Het ontbijt is veranderd in een logistiek van broodtrommels, zwemspullen en speelafspraken. En ook ‘s avonds staat de maaltijd onder druk: de één moet voetballen, de ander is laat thuis van de kinderclub en zelf moet je weer vroeg weg naar de bijbelkring. ‘Dag schat!’, roep je nog en weg ben je.

GELIEFDEN OF COLLEGA’S? Kinderen zijn een prachtig geschenk. Je wilt ze het beste geven van wat je hebt: al je aandacht, energie en tijd. Maar aandacht en tijd zijn schaars en dus krijgt je partner wat minder. soms lijken ouders meer collega’s in een goed georganiseerd bedrijf, dan geliefden voor het leven. stapsgewijs is de balans steeds meer naar de kinderen verschoven en de relatie op de achtergrond geraakt. ‘Dat geeft niet, wij moeten nu plaats maken voor hen’, denk je misschien, maar niets is minder waar. een liefdevolle relatie met elkaar is één van de mooiste dingen die je aan je kinderen kunt geven.

soms lijken OUDERS meer collega’s in een goed GeOrGAnIseerD bedrijf, dan GeLIefDen voor het leven Kinderen kunnen zich het best ontwikkelen in een omgeving die vertrouwd, voorspelbaar en liefdevol is. Wanneer ouders een liefdevolle relatie hebben, waarin zij beiden tot hun recht komen als mens (en niet alleen als ouder),

8

Dichtbij

kunnen ze ook betere ouders zijn: ze hebben meer geduld, meer energie en meer incasseringsvermogen. Ze vullen elkaar aan en vallen elkaar bij. Dat is voor de kinderen een veilige omgeving, waarin zij de ruimte krijgen de wereld te ontdekken en grenzen te verkennen. Uit onderzoek blijkt keer op keer dat kinderen in veilige, gezonde gezinnen een voorsprong hebben: ze zitten lekkerder in hun vel, presteren beter op school en lopen minder kans op allerlei ellende als verslaving, vandalisme en gewelddadig gedrag.

kinderen in VeILIGe, GeZOnDe gezinnen hebben een VOOrsPrOnG JONG GELEERD Onze kinderen groeien op een in tijd waarin liefdevolle, langdurige relaties onder druk staan. Ze zien overal om hen heen gebroken gezinnen en worden in de media geconfronteerd met een voorstelling van relaties die te mooi is (en daarom onhaalbaar) of te plat (en daarom onheilzaam). thuis mogen we hen tegenwicht bieden door de relatie die wij zelf onderhouden. We kunnen hen voorleven wat samenleven betekent: tijd maken voor elkaar, eerlijk luisteren, je ongelijk bekennen, vergeven, je waardering uitspreken en steun geven, zelfs als je eigenlijk te moe bent. natuurlijk zullen ze zien dat het ons niet altijd lukt, maar ook dat we elkaar belangrijk vinden!

De HGJB wil investeren in stevige huwelijken, juist met het oog op kinderen! Hart voor je Huwelijk is een serie van zes avonden waarop je als echtpaar expliciet tijd neemt om te investeren in jullie relatie. Overigens is deze serie geschikt voor álle huwelijken: kort, lang of heel lang, met of zonder kinderen. Meer weten? Kijk op www.hgjb.nl/hvjh of kom 30 mei naar de informatieavond in Amersfoort (zie pagina 2).


...bijvoorbeeld

tekst: Wout schonewille Foto: Dreamstime

VOETBALMOEDER Bijzonder, wat moeder zijn met je kan doen. tot drie jaar geleden had ik he-le-maal niets met voetbal. Integendeel: als mijn broers vroeger een voetbalwedstrijd op tv wilden zien, liep ik al na een halve minuut mopperend weg. ‘Wat een stompzinnig spelletje zeg! Anderhalf uur kijken naar een stuk of twintig mannen die achter een bal aan rennen. saai!’ Maar ja… nú heb ik twee zoons die voetballen. stond ik tijdens hun eerste voetbalwedstrijden nog vooral gezellig te beppen met de andere voetbalouders, nu schreeuw ik de longen uit mijn lijf om m’n jongens aan te moedigen. ‘Hup thomas, knallen met die bal!’ ‘Goeie pass, Martijn!’ Eerst verdiepte ik me voorzichtig in de spelregels bij de F-jes, maar voor ik het wist volgde ik alle ontwikkelingen in de eredivisie en champions League. en ja (voor de mannen die dit lezen): ik weet zelfs wat buitenspel is. Dat hoort er gewoon allemaal bij als je voetbalmoeder wordt. Want wil ik met m’n zoons blijven communiceren, dan moet ik me wél verdiepen in hun interesses. Maar ja, op een gegeven moment gingen er toch een paar alarmbelletjes rinkelen. Wanneer wordt voetbal eigenlijk ‘sportverdwazing’? - Martijn slaapt bijvoorbeeld letterlijk met zijn voetbal. en gaan we binnenkort problemen krijgen met voetballen op zondag? Zeker toen Martijn in de selectie kwam en we zo’n beetje op het voetbalveld woonden, gingen de belletjes in mijn hoofd steeds harder klingelen. Wat doet dit met hem? Verliest hij door al dat voetbalgedoe niet het perspectief op wat écht belangrijk is in het leven? Voor m’n zoons spelen echter dit soort (door volwassenen bedachte) dilemma’s totaal niet. toch voelt Martijn wel aan welke potentiële problemen ík zie. ‘Mam’, zegt hij sussend maar 100% oprecht, ‘als ik straks profvoetballer ben bij FC Utrecht ga ik écht nog wel naar de kerk, hoor! en Wesley sneijder gelooft toch ook?!’ en trouw bidt hij voor elke wedstrijd van z’n ’cluppie’ dat fc Utrecht wint. Omdat ik dát toch wel te ver vind gaan (ik denk niet dat God fan is van één voetbalclub, die Hij daarom laat winnen - volgens mij moeten ze gewoon zelf hun best doen), bidt hij nu: ‘Wilt U de spelers kracht geven?’ Geloof en voetbal concurrenten? Welnee! God heeft alles met voetbal te maken! Deze voetbalmoeder hoeft zich (voorlopig) nog nergens zorgen over te maken… Arine spierenburg

RAKE UITSPRAKEN VAN TIENERS EN KINDEREN OVER GOD EN GELOOF Matthias (4) luistert naar zijn moeder die voorleest uit de kinderbijbel. Het gaat over Daniël in de leeuwenkuil. ‘Wat stuurde de Heere God naar Daniël, toen hij daar in die leeuwenkuil zat?’, vraagt zijn moeder aan hem. ‘een sms’je!’, is zijn antwoord. Inge (5) zit in de kerk. Het valt haar op dat de kerkenraad gaat staan bij het gebed.

‘Waarom gaan die mannen staan?‘, vraagt ze nieuwsgierig. ‘Dat is eerbiedig’, luidt het antwoord van haar moeder. ‘O, dan ga ik ook staan!’ En ze voegt de daad bij het woord… Myrthe (5) vraagt op haar verjaardag ‘s avonds bij het naar bed gaan: ‘Weet de Heere God wel dat ik vandaag jarig ben?’ ‘Ja’, zegt oma, ‘dat weet Hij.’ ‘Maar weet Hij ook dat ik al vijf ben geworden?’ ‘Ja hoor’, stelt oma gerust, ‘ook dat weet Hij.’ ‘Knap hoor!’, vindt Myrthe… Anne-Carien (8) loopt door de stad om nieuwe kleren te kopen met haar moeder. Ze heeft er niet echt zin in en verzucht: ‘Ik wou maar dat Adam en eva niet van de appel hadden gegeten,

dan hoefde ik nu niet te winkelen!’ Coen (6) heeft net gezwommen en heeft last van water in zijn oren. ‘Kan er ook water in je hart komen?’, vraagt hij aan zijn vader. ‘Nee, dat kan niet, want dan zou er een gat in je hart moeten zitten. en dat is niet zo.’ ‘O, gelukkig maar,’ is Coens opgeluchte reactie, ‘dan kan de Heilige Geest ook niet uit mijn hart vallen!’

Word jij ook wel eens verrast door zo’n rake uitspraak van een tiener of kind? Laat de Dichtbij-lezers ervan meegenieten en stuur ‘m op naar gezinnen@hgjb.nl. Onder de inzenders verloten we een exemplaar van het gezinswerkboek ‘Voor elkaar’.

Dichtbij

9


Henk heeft een autistische stoornis Knokken tegen onbegrip ‘Henk, wil jij bidden na het eten?’ Henk kijkt verstoord op van z’n toetje: ‘Nee. Tegen wie praat ik dan? Tegen de lucht?’ Zijn moeder Henriëtte zegt maar niets: dit kan ze hem niet uitleggen… Henk is een gewone tiener die houdt van voetballen, gamen en vissen. Tegelijk heeft hij iets bijzonders: hij heeft een autistische stoornis. Maar omdat er aan de buitenkant helemaal niets te zien is van zijn beperking, begrijpen veel mensen zijn reacties niet. En omdat Henk door zijn autisme moeite heeft met het duiden van rituelen en beelden in het geloof, stuit hij op onbegrip in de kerk en het jeugdwerk. Autisme – wat betekent dat voor de geloofsopvoeding van een kind? Het duurde een poos voor Henks ouders, Bennie en Henriëtte van Wijnen, door hadden waarom hun zoon ‘anders’ reageerde. Pas toen Henk acht jaar was, werd de diagnose officieel gesteld: Henk had PDD-nOs (een vorm van autisme). Henriëtte: ‘De jaren ervoor waren heel zwaar. Henk was altijd enorm onrustig, sliep nauwelijks en hij leek he-le-maal niet te willen luisteren. We gingen bijna aan onszelf twijfelen: doen wij iets niet goed in de opvoeding? We probeerden echt alles, maar niets hielp. Het zoog ons helemaal leeg.’

ik blijf echt VecHten voor een PLeKKIe voor mijn ZOON in de KERK GEBREK AAN SOCIAAL INZICHT Nadat vastgesteld was dat Henk een autistische stoornis heeft, ging het langzamerhand iets beter. Zijn ouders kregen van een ouderbegeleider tips over hoe ze met hem om konden gaan. ‘Henk heeft bijvoorbeeld vier maanden achter elkaar elke avond de badkamer op z’n kop gezet. Overal

10

Dichtbij

lag zeep en kleding. Van de ouderbegeleider begrepen we dat Henk ons wou helpen – door ‘schoon te maken’ en ‘de was te doen’.’ Inmiddels is Henk veertien en gaat het een stuk beter. Maar hij blijft ‘anders’. .. Hanneke Schaap is lid van de gemeente van Bennie en Henriëtte en heeft een boek geschreven over autisme: Veilig bij God. ‘Kort gezegd is autisme een gebrek aan sociaal inzicht. Dat uit zich in moeite met relaties: zich niet in kunnen leven in de gevoelens van anderen en eigen emoties niet kunnen uiten. Dat heeft veel invloed op het geloof, want ook de relatie met God is heel lastig. Wie is God? Wat wil Hij van me? Wat betekent het dat Hij ‘Vader’ is?‘ ‘Verder ervaren mensen met een autistische stoornis problemen met communicatie en taal: meestal nemen ze alles letterlijk. ‘Jezus is de Weg’ betekent dus dat je over Jezus kunt lopen:?! tenslotte is vastigheid en structuur heel belangrijk. Veranderingen in de liturgie van een kerkdienst kunnen hen totaal in verwarring brengen. Het is trouwens wel goed om je te realiseren dat ieder mens met autisme weer anders is…’

IMPACT OP GELOOFSOPVOEDING Bennie merkte toen Henk jonger was al dat zijn autisme een grote impact had op het omgaan met het geloof. ‘De kinderbijbel met hem lezen was al een brug te ver: teveel tekst. Pas toen we een stripbijbel aanschaften, met heel veel plaatjes, kreeg hij de verhalen een beetje mee. Maar thuis hardop bidden heeft hij nooit willen doen. Dat snapt hij gewoon niet. We merkten dat hij wel van zingen hield, dus zongen we veel christelijke liederen aan tafel. Dat was het instrument om hem dingen aan te leren en hem te betrekken bij het geloof.’ ‘Maar tijdens de kerkdienst was het echt een drama’, vult Henriëtte aan. ‘Hij kon gewoon niet stilzitten en snapte helemaal niets van wat er allemaal gebeurde. Daar kregen we veel negatieve reacties op van gemeenteleden: “Blijf toch thuis met hem”.’ Bennie: ‘Maar wij wilden hem juist deze structuur bieden: op zondag gaan we naar de kerk als gezin.


tekst: Arine spierenburg

en het is mijn kerk, dus ik kom hier gewoon – mét mijn zoon! Ik blijf echt vechten voor een plekkie voor mijn zoon in de kerk. Gelukkig waren er ook veel mensen die ons steunden en bemoedigden.’

ALTIJD BLIJVEN UITLEGGEN Maar het blijft moeilijk: wat betreft de kerkdienst, maar ook in het jeugdwerk. Henk: ‘Ik vind het allemaal saai en ik zit nooit op te letten.’ ‘Ja, want als Henk iets niet begrijpt, haakt hij helemaal af’, legt zijn moeder uit. ‘Dat was vroeger al zo bij de zondagsschool en nu nog, bijvoorbeeld bij het plenaire gedeelte van de mentorcatechese. Dat is veel te druk voor Henk, hij is het overzicht kwijt en krijgt teveel prikkels. Dus dan gaat hij maar op de gang zitten, anders flipt hij helemaal. Bij de bespreking in kleine groepjes komt hij weer terug; dat gaat wel goed.’ Bennie en Henriëtte hebben daarvoor goede afspraken gemaakt met de catecheten. Henriëtte vertelt: ‘Overal moet je de eerste keer vertellen wat er aan de hand is met je kind. Maar dan nog is er niet altijd begrip. De dominee en de mentor van Henk gaan er gelukkig wel goed mee om. De dominee heeft gewoon om tips gevraagd en belt af en toe met een vraag. Maar andere mensen blijven wat geïrriteerd reageren. Ook van andere ouders in dezelfde situatie hoorden we dat zij zóveel verdriet hebben omdat er zó weinig begrip is. Voor het kind, maar ook voor ons als ouders.’

mensen zeiden: ‘We horen veel over AUtIsMe, maar Wisten eigenlijk nIet Wat het is’ NU IS HET GENOEG ‘en toen dacht ik: “nu is het genoeg!”’, zegt Bennie. ‘er móét in de kerk gewoon meer aandacht zijn voor deze problematiek. Dus hebben we met een aantal ouders een gemeenteavond georganiseerd over autisme. Daar was veel belangstelling voor – heel positief! Mensen zeiden: “We horen veel over autisme, maar wisten eigenlijk niet wat het is”. Maar verder is er niet veel veranderd. Wel hangen er af en toe pictogrammen in de kerk, om de volgorde van de liturgie duidelijk te maken voor gemeenteleden met autisme. Maar er zouden nog veel meer aanpassingen in kerk en jeugdwerk moeten zijn. Bijvoorbeeld uitleg bij rituelen als het Heilig Avondmaal en dingen visueler maken.’

VERTROUWEN GEVEN Ook thuis blijft de geloofsopvoeding een aandachtspunt. Bennie: ‘Henk heeft echt nog steeds geen beeld van Wie God is en dat hij een relatie

met Hem kan hebben. Ik probeer wel stille tijd met hem te houden en het geloof bespreekbaar te maken. Maar ik loop aan tegen een muur van zes meter hoog. toch blijf ik het proberen. Ik ben van plan om een bijbel voor hem te kopen met luisterfunctie: als hij de bijbelwoorden hoort, komen ze beter binnen. Maar het belangrijkste in deze fase van Henks leven is dat we het geloof zelf voorleven. Laten zien wat het geloof doet met ons.’ ‘en we blijven gewoon voor en met hem bidden. Bijvoorbeeld als hij het moeilijk heeft op school. Of dat iets met hem doet, uit hij niet. Maar ik geloof wel dat wat wij erin stoppen uiteindelijk in hem doorwerkt. Dat merken we al concreet als het gaat om normen en waarden. Je krijgt soms de indruk dat Henk helemaal niet oppikt wat wij tegen hem zeggen, maar dan blijkt dat hij bij zijn vrienden duidelijk grenzen stelt voor wat volgens hem niet kan, dus heeft hij het toch opgeslagen.’

als HENK iets niet begrijpt, haakt hij HeLeMAAL af ‘Verder wil ik hem vooral vertrouwen geven: hem laten merken dat hij gewoon fouten mag maken. Want door in de praktijk ervaringen op te doen, leert een jongen als Henk wél. Zo kan hij ook leren geloven. Het komt wel goed met hem.’

Tips: Henk: Doe gewoon normaal tegen mensen zoals ik. Hanneke: Accepteer als gemeente mensen met autisme! creëer een veilige plek voor hen. Want wordt er geen structuur en veiligheid geboden, dan worden ze het klierkind aan wie iedereen hekel heeft. Maar is er acceptatie en veiligheid, dan kan dat ook naar God toe doorwerken. Je geeft hen de ervaring: ‘Hé, als mensen me accepteren zoals ik ben, zal God dat nog veel meer doen.’ Bennie en Henriëtte: Wees als ouder open over het autisme van je kind. en durf om hulp te vragen. Wij hebben bijvoorbeeld een gastgezin gezocht, dat Henk een keer per maand een weekend over de vloer heeft. Dat geeft enorm veel lucht, voor ons en voor hem.

Dit artikel is ontstaan vanuit de Werkgroep educatief Beraad. Daarin bezinnen de NH Vrouwenbond, de NH Mannenbond, de NH Zondagsscholenbond en de HGJB zich op thema’s rond christelijke opvoeding.

Dichtbij

11


Henrieke de Pater bevraagt diverse gemeenten over hun jeugdwerk. Hierbij wordt de schijnwerper steeds gericht op een ander aspect van het gemeenteleven.

tekening: Mariska de PaterSchilt

1 2 3 4 5 6 7

Catechese Missionair jeugdwerk Jeugdpastoraat Clubs en verenigingen Jeugddiaconaat Gemeente en eredienst Gezinnen

Op bezoek in Willige Langerak Serie - Jongeren in de gemeente

De hervormde gemeente van Willige Langerak; van buiten een idyllisch wit kerkje, van binnen een bruisende, enthousiaste gemeente met veel jongeren. Jongeren aan wie volop aandacht wordt besteed, zoals zij zelf ook zeggen: ‘Wij voelen ons thuis, er wordt echt rekening met ons gehouden!’ Deze aandacht voor jongeren is ook terug te zien in de keuze die twee jaar geleden werd gemaakt voor een nieuwe catechesemethode: Follow Me. Waarom hiervoor gekozen is? Hoe het nu bevalt? Ik vroeg het aan ouderling Martin de Pooter en aan Martin Zeeman, de catecheet van deze gemeente.

ze voelen zich GeHOOrD en GeWAArDeerD HOE KWAM DE KERKENRAAD TOT DE KEUZE VOOR DEZE CATECHESEMETHODE? We merkten dat er best een enorme behoefte bestond om de catechese op een pakkende wijze dichter bij de jongeren te brengen. Als kerkenraad hebben we ons er toen op bezonnen hoe de catechese er voor de toekomst uit zou kunnen zien. Uiteindelijk kwam er een keuze voor Follow Me uit voort, omdat daarin de catechese op een heel aansprekende manier, met powerpointpresentaties en videofragmenten, onder de aandacht van onze jongeren wordt gebracht.

HOE PAST DEZE VORM VAN CATECHESE IN HET TOTAALPLAATJE VAN JULLIE GEMEENTE? Deze methode geeft absoluut een stuk toegevoegde waarde. De jongeren zijn enthousiast, je merkt dat er thuis en met vrienden gesproken wordt over follow Me. Ook in preken is al regelmatig teruggeblikt op gesprekken die gevoerd zijn bij catechisatie. Zo komt de catechese ook echt in het totaal van de gemeente terecht.

WIE ZIJN DE MENTOREN? We hebben vier mentoren. Gepassioneerde mensen die onze jongeren dichter bij God willen brengen en bewogen zijn met hun toekomst. twee van hen zijn leerkrachten. Zij gaan dagelijks om met jongeren, en dat voelen de jongeren haarfijn aan. Docenten begrijpen de taal die jongeren spreken, en weten als geen ander in wat voor wereld zij leven.

12

Dichtbij

, ouderling M.D. de Pooter

WAT VIND JE DE PLUSPUNTEN VAN DEZE VORM VAN CATECHESE? De diversiteit aan thema’s en de uitgebreide handreikingen voor catecheet en mentoren vind ik een pre, maar het allergrootste pluspunt vind ik de persoonlijke benadering van de jongeren. Zij voelen zich echt gehoord op de catecheseavonden. Bovendien blijven de mentoren door de jaren heen mentor van dezelfde groep. Ze hebben daardoor een doorlopend contact met de jongeren.

WAT VINDEN DE TIENERS VAN FOLLOW ME? De tieners vinden vooral de afwisseling leuk. Het sluit goed aan op hun leefwereld. Als het gaat om de verwerkingen, geven ze wel vaak aan dat ze liever een goed en diepgaand gesprek hebben over een thema, dan dat ze alle opdrachten M. Zeem moeten “afwerken’’. an,

cateche

et

WAT ZIJN JOUW MOOISTE ‘FOLLOW ME MOMENTEN’? Een mooi moment was voor mij dat ik een gesprek met de jongeren had over de aansluiting van de gemeente bij de jongeren en dat zij lieten weten niets te klagen te hebben, ze voelen zich gehoord en gewaardeerd! Verder vind ik het bijzonder om te zien dat jongeren echt hun hart voor je openen als je laat merken dat je er voor ze bent en oprecht geïnteresseerd bent in hun leven. Het is ook altijd weer bijzonder als dit aan het einde van de avond tot uitdrukking komt in het samen bidden.


100 jaar HGJB Award 2011: Winnaars van de MAD erkerk! CJV Obadja uit Ridd

De presentatie is in handen van HGJB’ers Wilmi en Wout.

Zanger Gerald Troost: ‘Ik denk met veel liefde terug aan de HGJB! Het heeft mijn geloofsleven verrijkt.’

gen n brug gesla Er wordt ee en jong. tussen oud

Sprekers op deze avond: Hans Maat en Jordy Kroon Voorwaar: ‘De HGJB is nu 100 hoo gbejaard maar toch oo k helemaal cool!’

Jongeren van de Dabar‐band leiden vol vuur de samenzang.

Foto’s: Joanne Plaisier

rtij: lijk van de pa aar wel dege m r, aa l tb ge ch Niet zi eelt het or nenberg besp Martin Zon

Tweede Paasdag 2011: Met het jongerenevent Make a Difference vieren tieners en jongeren in Gouda het 100-jarig jubileum van de HGJB. Dichtbij

13


Jaarverslag 2010 ONTWIKKELINGEN Dat het jaar 2010 met een tekort werd afgesloten, is zorgelijk. De oorzaak hiervan lag niet zozeer in het uitgavenpatroon, maar in het achterblijven van de bijdragen uit gemeenten en van donateurs. Ook de opbrengsten uit verkoop van materialen en uit toegangsprijzen voor activiteiten waren minder dan waar we op hadden gehoopt. SPANNINGSVELD Daarmee is meteen de opdracht voor het jaar 2011 duidelijk: we staan voor een grote uitdaging! Onze wens om jongeren toe te rusten voor Gods aangezicht te leven en om gemeenten en plaatselijke vrijwilligers daarbij te ondersteunen is groot. er worden veel activiteiten ontplooid om hen daarbij te helpen, maar de financiële speelruimte is beperkt. Dat spanningsveld is geen nieuwe constatering, maar lijkt in 2011 sterker op ons af te komen dan ooit tevoren. Het neemt niet weg dat we graag met deze uitdaging aan de slag gaan. 10% MEER INKOMSTEN NODIG Wij doen op deze plek een klemmend beroep op u allen om samen een inkomstenstijging te realiseren. In 2011 is er een behoorlijke stijging van de donateur- en gemeentebijdragen nodig. We weten ons in ons werk gesteund door veel trouwe en betrokken mensen. We rekenen op een stijging van 10% ten opzichte van 2010. Helpt u mee? We zien zoveel kansen en mogelijkheden voor het jeugdwerk. In afhankelijkheid van de hulp van onze Heere God willen we hier graag aan werken! Wim van Oostende manager financiën, fondsenwerving en bedrijfsvoering

De HGJB bestond in 2010 honderd jaar. Het hele seizoen 2010/2011 wordt dit bijzondere feit gevierd. Het jaarthema 1, 2, 3, Vier! is een inhoudelijk verwijzing naar het jubileum en laat zien dat in het vieren en herdenken God Zelf centraal mag staan. In het beleidsplan 2011-2014 Leer Me Leven dat in 2010 is vastgesteld, staat dat de HGJB jongeren wil leren hun leven te leiden voor Gods aangezicht. Een speerpunt hierbij is de plaatselijke gemeente, van waaruit jongeren mogen worden toegerust om te leven in verbondenheid met God.

HGJB VOOR JOU MEDIA tienermagazine Spirit en jongerenmagazine Cruciaal zijn extra gepromoot. Juist op ouders hebben we een beroep willen doen om voor hun eigen jongeren leuke en verantwoorde lectuur in huis te halen. Hiervoor is een klein combimagazine ontworpen en op grote schaal verspreid. er is actief ingezet op een netwerk van social media zoals twitter en facebook, want we zien een tendens dat de social media een belangrijke plaats innemen binnen de cultuur van jongeren. EENDAAGSE ACTIVITEITEN De tOV-avonden sloten dit jaar thematisch aan bij het tweejaarlijkse diaconale HGJBproject Gewoon Gastvrij. na zeven uitverkochte tOV-avonden werd de avond in stadskanaal geannuleerd vanwege het te lage aantal aanmeldingen. Ook de Jongerentour werd om deze reden geannuleerd. Op de Verspiedersdagen kregen we enthousiaste reacties van deelnemers. Maar door de jaren heen lopen de aanmeldingen terug. Daarom komt er in 2011 een vervangende kinderactiviteit om meer deelnemers te trekken en het project financieel ‘gezond’ te houden. MEERDAAGSE ACTIVITEITEN Dabar, het evangelisatie-recreatiewerk, is sterk in ontwikkeling. In 2010 zijn er vier nieuwe plaatsen aangesloten: Groet, ermelo, Boekelo en Den Haag. De 35ste Kerstconferentie trok bijna 900 deelnemers en stond in het teken van de viering van Jezus’ opstanding uit de dood. Aan het eind kreeg iedere deelnemer het boekje Make a Difference, om actief naar Pasen 2011 toe te leven.

FINANCIEEL RESULTAAT 2010 Het jaar 2010 is afgesloten met een tekort van € 426.465. Bij het opstellen van de begroting was al rekening gehouden met een tekort, maar vanwege het behoorlijk achterblijven van de opbrengsten is dit uiteindelijk nog groter geworden. Met name de verwachte toename van donateurbijdragen bleef behoorlijk achter. Maar ook hadden we voor 2010 meer bijdragen uit kerkelijke gemeenten begroot en vielen de deelnemerbijdragen voor activiteiten tegen. We moesten daardoor meer reserves aanspreken dan we hadden begroot. Voor 2011 is daarom een bedrag van € 40.000 extra nodig om weer een gezonde financiële basis te hebben.

14

Dichtbij


tekst: Miranda Hoff, Wim van Oostende foto’s: HGJB

Staat van baten en lasten (in duizendtallen, in euro’s)

Het HGJB-Publieksverslag 2010 en de uitgebreide jaarrekening zijn integraal beschikbaar via www.hgjb. nl. Wilt u een exemplaar per post ontvangen, neemt u dan contact op met het Landelijk Centrum in Bilthoven: 030-22 85 402 of info@hgjb.nl.

Realisatie 2010

Begroot 2010

Realisatie 2009

Begroot 2011

Bijdragen kerkelijke gemeenten Bijdragen personen Overige baten contributies subtotaal bijdragen ten bate HGJB

295 579 286 99 1.270

350 750 265 90 1.455

300 570 221 95 1.185

325 700 298 100 1.423

HGJB SUPPORT

Baten uit eigen fondswerving (ten bate derden) totaal baten uit fondswerving

440 1.710

415 1.870

56 1.241

65 1.488

LOKALE PROFESSIONELE ONDERSTEUNING In 2010 zijn er voor achttien gemeenten HGJB-jeugdwerkers gecoacht, ondersteund en/of geworven. De verwachting is dat er in 2011 weer nieuwe werkers worden toegevoegd. De functie-inhoud verschilt per gemeente: van missionair jeugdwerker tot catecheet of jeugd- en gezinswerker. Al in de voorselectie is daarom intensief contact nodig tussen de gemeente en de HGJB.

Overige baten Som der baten

60 1.770

71 1.941

186 1.427

35 1.522

Netto besteed aan doelstelling Jongerenbeweging concepten Gemeenteondersteuning Projecten derden totaal besteed aan doelstelling Besteding projecten derden totaal bestedingen

558 525 301 12 1.396 422 1.818

493 509 258 11 1.271 403 1.674

620 509 255 85 1.469 -41 1.429

420 444 214 72 1.148 -17 1.132

Kosten eigen fondswerving (ten bate HGJB) Kosten eigen fondswerving (ten bate derden) totaal kosten fondswerving Besteed aan fondswerving

129 9 138 8%

149 5 154 8%

79 28 107 9%

103 24 127 8%

Kosten verkrijging subsidies Besteed aan subsidiewerving

0 0%

3 11%

10 8%

0 0%

240 12% 2.196 -426

230 11% 2.061 -120

210 10% 1.756 -328

221 11% 1.480 42

GEMEENTEONDERSTEUNING De noodzaak tot professionele begeleiding in het jeugdwerk wordt in gemeenten meer en meer ervaren. Want een nieuwe generatie voorbereiden op een leven van navolging van Christus vraagt om meer dan ‘blijven doen wat we doen’. een gemeentegroeiplan voor jongeren van 0-25 jaar kan dan helpen om het jeugdwerk in een breder kader te plaatsen. Veertig gemeenten werden geholpen met een adviestraject. na een gedegen analyse worden aanbevelingen gedaan. Ook is de HGJB vaak betrokken bij de implementatie van de plannen. GEMEENTE EN EREDIENST De dankdagmap had als thema Danken is vieren (n.a.v. nehemia 8) en sloot daarmee aan bij het HGJBjaarthema. De bijlagen konden worden gedownload. Hierop kwamen positieve reacties binnen. Het aantal abonnees op Leerdienst.nu overtrof de verwachtingen ruimschoots. Deze nieuwe methode bestaat uit twintig handreikingen per jaar met daarin een preekschets, een liturgie en suggesties om jongeren (en ouderen) te prikkelen om actief mee te denken in de leerdienst. In september startte de eerste jaargang, over de Nederlandse Geloofsbelijdenis. MISSIONAIR JEUGDWERK De toerustingsdagen voor missionair kinderwerk werden bezocht door mensen uit 168 gemeenten, waaronder drie gemeenten die voor ’t eerst vakantiebijbelwerk opstartten. er bleek vooral vraag naar onderlinge uitwisseling van ideeën, praktische informatie en leuke tips. De verkopen van de map Missionair tienerwerk zijn gestegen. Deze map voorziet duidelijk in een behoefte aan materialen voor tien- tot veertienjarigen. toch richten nog relatief weinig gemeenten zich in hun missionaire werk op deze doelgroep. Dat is ook een pittige klus.

Fondsenwerving Baten uit eigen fondswerving (ten bate HGJB)

Kosten beheer en administratie Besteed aan kosten beheer en administratie Som der lasten Saldo

CATECHESE er kwam een nieuwe uitgave in de reeks 18+ bijbelstudiemateriaal: Heldere hoofden, warme harten. Voor 2011 staat een uitbreiding van materialen gepland voor de doopcatechese, het onderwijs aan doopouders. Maar catechese gaat om meer dan goed materiaal. Met de Basiscursus Mentorcatechese worden daarom catecheten en mentoren toegerust om het geloofsgesprek met jongeren te voeren. Meer dan 100 mentoren volgden in 2010 zo’n cursus. JEUGDWERK Dit jaar verscheen voor ’t eerst kinderblad Clik, voor op de club en thuis. Daarnaast is er gestart met de map HGJB-Kinderwerk. Deze map sluit qua methode en manier van werken nauw aan bij de mappen HGJBtienerwerk en HGJB-Jongerenwerk. De aanmeldingen voor de basiscursussen jeugdwerk liepen terug, de kortere cursussen konden op meer belangstelling rekenen. Daarom worden vanaf seizoen 2011/2012 kortere, thematische modules aangeboden. GEZINNEN Voor gemeenten die een huwelijkskring willen starten is de methode Hart voor je huwelijk ontwikkeld. Mensen die een serie avonden willen leiden, krijgen daarvoor een korte training. De vraag was in dit eerste jaar boven verwachting; ruim 75 stellen uit tien plaatsen volgden Hart voor je huwelijk. Uit lezersonderzoek is gebleken dat de artikelen in Dichtbij goed worden gelezen. De achtergrondartikelen over de leefwereld van kinderen, tieners en jongeren en over geloofsopvoeding worden door 88% van de lezers als goed of uitstekend beoordeeld. Veel ouders worden op deze manier persoonlijk bereikt met vorming en toerusting.

Dichtbij

15


tekst: Diane Palm

Groeien in je taak als leidinggevende Nieuw cursusaanbod voor het kinder-, tiener- en jongerenwerk in de gemeente ‘Leidinggeven gaat niet vanzelf!’ Als HGJB gebruiken we deze slogan regelmatig om aan te geven dat het belangrijk is om leidinggevenden in het jeugdwerk toe te rusten voor het belangrijke werk dat ze doen. Leidinggevenden vertellen zelf ook vaak dat het niet vanzelf gaat en dat er nog zóveel te ontdekken valt. Daarom organiseert de HGJB diverse cursussen. En vanaf het seizoen 2011/2012 is het cursusaanbod compleet vernieuwd! We zetten de belangrijkste kenmerken van het nieuwe cursusaanbod op een rij. • De cursussen zijn zo opgezet, dat vooral de praktijk centraal staat en je getraind wordt in praktische vaardigheden. • Het aanbod bestaat uit diverse korte cursussen van twee of drie avonden. Het volgen van een cursus is dus te overzien. eén persoon kan meerdere cursussen tegelijk volgen, omdat ze elkaar aanvullen. • tijdens de cursus ontmoet je leidinggevenden uit andere gemeenten. Juist ook van andere (praktijk)ervaringen leer je veel en word je bemoedigd. • De cursussen worden gegeven door werkers van de HGJB van wie je een deskundige begeleiding en inbreng mag verwachten.

Starterscursus Daar sta je dan, als kersverse leidinggevende in het clubwerk! Je hebt ja gezegd tegen een mooie en belangrijke taak in de gemeente, maar ook één waar je best wat hulp en advies bij zou willen krijgen. Hoe geef ik een leiding aan een groep kinderen, tieners en jongeren? Hoe kan ik een relatie met hen opbouwen? Hoe sluit ik met mijn programma’s bij hen aan? Hoe praat ik over geloof en andere belangrijke dingen in het leven? En waar liggen mijn eigen talenten? Speciaal voor mensen die nog niet zo lang meedraaien in het jeugdwerk, biedt de HGJB een zeer praktische cursus van drie avonden aan. Waar en wanneer: • Dinsdag 6, 13 en 20 september 2011 in Harderwijk • Donderdag 8, 15 en 22 september 2011 in Bodegraven • Dinsdag 10, 17 en 24 april 2012 in Andel • Donderdag 12, 19 en 26 april 2012 in Zwolle

je kinderen er zo bij, dat het Boek met al die kleurrijke geschiedenissen en ook die moeilijke gedeelten echt voor hen opengaat? In deze cursus gaan we aan de slag met de techniek van het vertellen en de manier waarop je samen met kinderen in gesprek gaat mét en over de Bijbel. Waar en wanneer: • Woensdag 5 en 12 oktober in Barneveld • Donderdag 6 en 13 oktober in ridderkerk

Cursus ‘Persoonlijke inschakeling van tieners en jongeren’ De tijd is voorbij dat tieners en jongeren als vanzelf meedoen in het jeugdwerk. De sleutel voor goed tiener- en jongerenwerk ligt dan ook bij de persoonlijke Er valt nog inschakeling van de tieners en jongeren zelf. Door die manier van denken zóveel te en werken wordt de tienerclub of de ontdekken! jv iets van henzelf en leren ze verantwoordelijkheid te dragen. In deze cursus ontdek je hoe je als leidinggevende zicht kunt krijgen op de gaven en mogelijkheden van je tieners en jongeren en hoe je die vervolgens inzet bij de uitvoering van de club. Waar en wanneer: • Maandag 24 en 31 oktober in Apeldoorn • Dinsdag 25 oktober en 1 november in Gorinchem

Cursus ‘Omgaan met kwetsbare kinderen’ sommige kinderen zijn kwetsbaar op je club, omdat ze het thuis niet fijn hebben of omdat ze een gedragsstoornis hebben. Ze horen er helemaal bij, maar tegelijk is het zoeken naar een juiste benadering omdat je met veel verschillende kinderen te maken hebt. In deze cursus ontdek je wat de oorzaak van bepaald gedrag bij kinderen kan zijn en hoe je daar als leidinggevende het beste mee kunt omgaan.

Cursus ‘De Bijbel open met kinderen’ natuurlijk draait het op de kinderclub helemaal om de Bijbel. Je wilt de kinderen leren wie God is en hoe ze met Hem mogen leven. Maar hoe betrek

16

Dichtbij

Waar en wanneer: • Maandag 9 en 16 januari 2012 in Gorinchem • Dinsdag 10 en 17 januari 2012 in Apeldoorn


Cursus ‘Hoe ben en blijf je een team?’

Tieners en jongeren houden je vaak een spiegel voor

Gelukkig hoef je niet alleen leiding te geven aan de club. toch is samen-werken een ‘vak apart’. De praktijk leert dat je vaak zo in beslag wordt genomen door allerlei praktische klussen, dat er nauwelijks tijd is om erover na te denken hoe je als team functioneert. Breng daar verandering in en ontdek hoe je meer teamgericht kunt werken en welke impact dat heeft op de kinderen, tieners of jongeren. De cursus werkt het best als je met het complete team komt. Waar en wanneer: • Woensdag 25 januari en 1 februari 2012 in Harderwijk • Donderdag 26 januari en 2 februari 2012 in Bodegraven Cursus ‘Met tieners en jongeren in gesprek over geloof’ tieners en jongeren houden je vaak een spiegel voor… Ze stellen vragen over het geloof of de Bijbel waar je niet zomaar een antwoord op weet. tegelijk is het prachtig als de tienergroep of jv in de gemeente een plek is waar ze die vragen mogen en durven stellen. De grote vraag is dan: hoe help je hen een stap verder? In deze cursus leer je wat belangrijk is in de geloofscommunicatie en hoe je tieners en jongeren kunt laten ontdekken wat de Bijbel hen te zeggen heeft.

tekst: Diane Palm

Waar en wanneer: • Woensdag 1 en 15 februari 2012 in ridderkerk • Donderdag 9 en 16 februari 2012 in Barneveld Gebruikersavonden voor HGJB- Kinderwerk, HGJB-Tienerwerk en HGJB-Jongerenwerk In het najaar van 2011 worden er praktische instructieavonden gehouden voor leidinggevenden die werken met de mappen van de HGJB. De makers van de materialen leggen zelf uit hoe de programma’s zijn opgebouwd en op welke manier je als leidinggevende de doorvertaling kunt maken naar de club of groep in je eigen gemeente. Praktische info over de cursussen • De kosten van een cursus bedragen 55 euro voor een cursus van twee avonden en 75 euro voor een cursus van drie avonden. • Gemeenten die een bepaalde cursus op maat in hun eigen jeugdwerk willen aanbieden, omdat bijvoorbeeld de afstand naar de cursuslocatie echt te groot is, kunnen daarvoor contact opnemen met de regionale kantoren van de HGJB. Uiteraard gelden daarvoor bepaalde voorwaarden. • tip: bespreek dit aanbod tijdig met de leidinggevenden in je gemeente en maak afspraken wie waar naartoe gaat. • Kijk op www.hgjb.nl voor meer informatie (via > support > Jeugdwerk)

Gezien de Jong Hallo, ik ben Gezien de Jong uit Huizen en hoor daar bij de wijkgemeente Zenderkerk. Ik zit nu zeven jaar in het knutselteam van de VBW, het vakantiebijbelwerk; eerst bij de Windroos, nu bij de HGJB. Samen met een aantal anderen ben ik verantwoordelijk voor alle knutsels in de VBW-map. Na een brainstormavond verdelen we de knutsels. Dan is het: uitproberen, beschrijving maken, en zelf de knutsel maken voor de tentoonstelling op de VBW-dagen. Ik ben zelf ook op twee of drie VBW-dagen aanwezig. CREATIEVE EN SPANNENDE KNUTSELS Ik ben graag creatief bezig en ik vind het ook een uitdaging om leuke, creatieve en spannende knutsels te bedenken voor de kinderen. Kinderen houden niet zo van ‘alleen maar kleuren, knippen en plakken’. Ze willen graag met andere materialen aan de slag. Ik vind het ook leuk om geen kant en klare knutsels te bedenken, maar knutsels waar ze hun eigen creativiteit in kwijt kunnen. Daarnaast vind ik het ook erg belangrijk dat

Voor het VBW-Knutselteam zijn we op zoek naar een

KNUTSELAAR M/V kinderen de VBW leuk en gezellig vinden en dat ze zo God en de Bijbel gaan ervaren als iets wat fijn is, waar je van genieten mag! We proberen bij de knutsels altijd een link naar het bijbelverhaal of het thema te leggen. Dat lukt niet altijd en het hoeft ook niet altijd. Ook algemene knutsels zijn welkom en daar beleven de kinderen ook veel plezier aan. INSPIREREND Ik heb zelf veel plezier in dit werk. Zo af en toe bruis ik helemaal van ideeën! Binnen het team vullen we elkaar aan en leren we van elkaar. Vaak ontstaat er al pratend een prachtknutsel. Ook word ik erg bemoedigd door het inspirerende VBW-team van de HGJB en zijn de VBW-dagen een verrijking voor mijn eigen geloofsleven. Ik hoop dat de VBW-werkers in het land wat aan onze ideeën hebben en daardoor zelf ook enthousiast worden!

Het knutselteam denkt jaarlijks zo’n 70 knutsels uit voor de VBW-map en incidenteel ook voor andere missionaire kinderwerkuitgaven. Wat we vragen • Je hebt passie voor missionair kinderwerk • Je bent creatief en knutselt graag • Je kent de leefwereld van kinderen • In de maanden september-november bedenk je knutsels, beschrijf je deze en werk je ze uit • Je hebt tijd om één vergadering per jaar in Bilthoven bij te wonen en twee van de drie VBW-dagen (op zaterdag) aanwezig te zijn. Wat wij bieden • een fijn team van werkgroepleden • reis- en onkostenvergoeding • Leuk en mooi werk • Betrokken zijn bij het zendingswerk in nederland. Meer weten? Mail gerust naar vbw@hgjb.nl of bel 0341-355183 (Lucré de Man-van Putten). Dichtbij

17


tekst: Henrike Walhout foto: HGJB

Alles op Zijn plek

Start het winterseizoen met de HGJB-Themamap Gemeenteleden op uw plaatsen…! Klaar voor de start…? Af! De gemeente heeft een startmoment nodig om bij de start van een nieuw winterseizoen weer in beweging komen. De plaatsen in de kerk, op de club, in het kringwerk of bij vergaderingen van een commissie moeten letterlijk weer worden ingenomen. Ook de leeggekomen plaatsen moeten worden opgevuld, zodat het werk in de gemeente door kan gaan. Bij de opening van het winterwerk ontwikkelt de HGJB elk jaar een HGJB-themamap om gemeentebreed enthousiast van start te gaan met jong en oud. Door een startdag, startweekend of misschien zelfs een startweek worden mensen aangemoedigd om hun steentje in de gemeente bij te dragen. Het samen beleven van zo’n startmoment laat zien dat je in je eentje geen gemeente kunt zijn. Je hebt elkaar nodig; ieder op z’n plek! Naast allerlei ideeën om zo’n startmoment goed te organiseren, biedt de themamap genoeg stof om een seizoen lang met het HGJB-jaarthema te werken.

ren zijn te bestellen via onze webshop www.hgjb.nl/webshop. Bij de themamap wordt een preekschets aangeboden over efeze 1:15-23 en efeze 4:1-16. Deze twee gedeelten uit de brief van Paulus aan de gemeente van efeze vormen de kern voor het jaarthema. Met de themamap willen we gemeenten bewust maken én laten zien dat de gemeente in de eerste plaats een geschenk is van God! Dat geschenk mogen we dankbaar aannemen. start het nieuwe seizoen daarom met elkaar rondom Gods Woord en ervaar in onderlinge verbondenheid hoe zegenend God werkt in de gemeente!

mensen Worden AAnGeMOeDIGD om hun steentJe in de GeMeente bij te dragen Hieronder een greep uit de inhoud van de HGJB-themamap Alles op Zijn plek. • Ideeën om vanuit de startdienst op zondag een complete startweek te organiseren. • Spellen en creatieve opdrachten rondom het jaarthema, bijvoorbeeld: welke groep van gemeenteleden bouwt zo snel mogelijk een ‘menselijke kerk’ waarin zoveel mogelijk gemeenteleden letterlijk een plek krijgen? • Idee voor een ‘gemeentebuddyprojectje’: gemeenteleden worden een tijdlang aan elkaar gegeven als buddy (=maatje, red.). • Bijbelstudies om te ontdekken dat de gemeente een geschenk is van God. • Opzet voor het organiseren van een gemeenteavond over het jaarthema. • tips voor een finishmoment voor de hele gemeente met activiteiten voor jong en oud aan het einde van het seizoen.

EEN GESCHENK De HGJB-themamap wordt gratis verstuurd naar wijkgemeenten die lid zijn van de HGJB en naar de bij ons bekende jeugdraden. Losse exempla-

18

Dichtbij

Het HGJB-jaarthema is voor het seizoen 2010/2011 Alles op Zijn plek – over de bijzondere betekenis van de gemeente. Door dit jaarthema willen we gemeenten en jongeren bewust maken van de unieke roeping van de gemeente door… • hen naar de (plaatselijke) gemeente te laten kijken als van bovenaf gegeven; • hen te laten oefenen in het dankbaar aanvaarden van deze unieke geloofsgemeenschap; • hen te leren om op die plek trouw te zijn en verantwoordelijkheid te nemen. Verschillende mensen worden in de gemeente met elkaar verbonden. Ze hebben allemaal een eigen plek, maar vormen toch met elkaar de kerk. God is het die mensen opzoekt en die in de gemeente (ook de plaatselijke!) alles een plek geeft. tegelijk is die gemeente ook het lichaam van Jezus christus. Door de gemeenteleden heen wordt Hij zichtbaar voor de wereld.


HGJB

activiteitenagenda

WAAR VIND JE DE HGJB DE KOMENDE TIJD?

Vermelding van data en plaatsen in dit overzicht is onder voorbehoud.

> Zie www.hgjb.nl voor de actuele gegevens.

kinderen

9-12

Kindervakanties

nederland

zomer

tieners

13-17

Binnenlandvakanties

nederland

zomer

jongeren

15-19

Buitenlandvakanties

europa

zomer

jongeren

18-25

18+ Vakanties

europa

zomer

jongeren

16+

Wereldervaringen

Wereld

zomer

jongeren

9-25

After summer Praise 2011

Gouda

17/09/11

jongeren

18+

Dabar

campings in nL

zomer

volwassenen

25+

Ontmoetingsweekend campingpastors

Bennekom

17/06/11

volwassenen

25+

campingpastoraat

campings in nL

zomer

volwassenen

25+

slotavond campingpastoraat

Amersfoort

14/09/11

jongeren

18+

Dabar celebration

Amersfoort

09/09/11

leden

Algemene Ledenvergadering

Houten

09/06/11

vrijwilligers

Afsluiting Jubileumjaar

Houten

09/06/11

beleidsmakers

Bezinningsavond Integrale eredienst

Papendrecht

18/05/11

beleidsmakers

Bezinningsavond Integrale eredienst

Houten

23/05/11

beleidsmakers

Bezinningsavond Integrale eredienst

nunspeet

31/05/11

kringleiders

Informatieavond Hart voor je Huwelijk

Amersfoort

30/05/11

leidinggevenden

starterscursus Jeugdwerk

Harderwijk

06/09/11

leidinggevenden

starterscursus Jeugdwerk

Bodegraven

08/09/11

leidinggevenden

cursus ‘De Bijbel open met kinderen’

Barneveld

05/10/11

leidinggevenden

cursus ‘De Bijbel open met kinderen’

ridderkerk

06/10/11

leidinggevenden

cursus ‘Persoonlijke inschakeling van tieners en jongeren’

Apeldoorn

24/10/11

leidinggevenden

cursus ‘Persoonlijke inschakeling van tieners en jongeren’

Gorinchem

25/10/11

mentoren

Basiscursus Mentorcatechese

Bodegraven

30/08/11

mentoren

Basiscursus Mentorcatechese

Kootwijkerbroek

05/09/11

mentoren

Basiscursus Mentorcatechese

noordoost nederland

06/09/11

AANBOD MATERIAAL NIEUW: Van binnenuit – Bijbelstudies over psalmen Na enthousiaste reacties op het bijbelstudieboek ‘Heldere hoofden, warme harten’ (over 1 Johannes) komt er rond de zomer een nieuw bijbelstudieboek op de markt met dezelfde opzet: ‘Van binnenuit – bijbelstudies over psalmen’. Ook dit boek kenmerkt zich erdoor dat de gebruiker gestimuleerd wordt om zélf te ontdekken wat het bijbelgedeelte voor zijn/haar leven te zeggen heeft. De studies zijn dan ook geschreven vanuit de sOLVAt-methode, die ontwikkeld is door de HGJB. Doelgroep zijn in de eerste plaats 18+-kringen (bv. als vervolg op de belijdeniscatechese), maar de praktijk leert dat ook andere kringen er goed mee overweg kunnen. Het boek is geschreven onder redactie van eline van Vreeswijk en kost € 9,50. In Gods hand In samenwerking met de IZB en de HGJB verscheen al eerder bij Boekencentrum een cadeauboekje bij de doop van een kind. Het ziet er niet alleen erg mooi uit, ook de inhoud is aansprekend. Het gaat bijvoorbeeld in op vragen als: wat houdt het in dat een kind Gods kind is? en wat wordt er precies beloofd bij de doop? Daarnaast geeft het tips voor de geloofsopvoeding, citaten van ouders en gedichten. ‘In Gods hand’ is geschreven door HGJB-collega Arine spierenburg-van Wijngaarden. Prijs: € 5,-.

WILT U MET ONS BIDDEN VOOR • de duizenden kinderen die deze zomer en herfst een vakantiebijbelweek bezoeken? Wilt u bidden voor alle VBW-medewerkers dat God hen bemoedigt, inspireert en helpt. • voldoende financiële middelen voor de HGJB, zodat we onze activiteiten kunnen blijven uitvoeren. • de informatieavond voor ‘Hart voor je Huwelijk’ op 30 mei • het bestuur van de HGJB. Wilt u bidden om wijsheid, onder andere in de komende vacature van directeur.

WILT U MET ONS DANKEN VOOR • de mooie bijeenkomst op tweede Paasdag in Gouda, waar we met jongeren het jubileum van de HGJB vierden. • het Dabar Ontmoetingsweekend. Van 6-9 mei kwamen meer dan 300 jongeren samen om toerusting en training te ontvangen. Wilt u bidden voor de jongeren en commissieleden die deze zomer het Dabar-werk doen op de campings?


Nieuws 9 JUNI: ALV EN AFSLUITING JUBILEUMJAAR

NIEUWE JAARREEKS FOLLOW ME NEXT

Op donderdag 9 juni zal de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de HGJB plaatsvinden van 15.00-16.30 uur in de Opstandingskerk, Het Kant 1 in Houten. Meer informatie hierover staat op www.hgjb.nl. Aansluitend zal van 16.30 – 18.00 uur de afscheidsreceptie plaatsvinden van Harmen van Wijnen als directeur van de HGJB. ’s Avonds zal in een speciale bijeenkomst voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de HGJB het jubileumjaar worden afgesloten in een speciale feestelijke bijeenkomst. Hou hiervoor ook de website in de gaten.

De tweede jaarreeks van de catechesemethode Follow Me Next voor 16+’ers heeft als thema: 'tot de Kern - over bijbelse grondwoorden'. er wordt ingegaan op belangrijke bijbelse principes als: Volharding, Rentmeesterschap, Blijdschap, Vergeving, Hoop, Zonde, Wedergeboorte, Liefde en Genade. Zie voor meer info: www.hgjb.nl/fmn

BEZINNINGSAVONDEN INTEGRALE EREDIENST

FOLLOW ME NU OOK IN HSV

We geloven dat de Bijbel ons oproept om gezamenlijk met jong en oud wekelijks voor Gods aangezicht te komen in de eredienst. Maar hoe geef je dit praktisch vorm in een tijd die haaks lijkt te staan op onze kerkelijke traditie? Bent u als predikant, kerkenraads- of commissielid betrokken bij de erediensten in uw gemeente, dan ontmoeten wij u graag deze maand tijdens een van onze Bezinningsavonden Integrale eredienst.

catechese is geloofsonderwijs op basis van de Bijbel. Dit voorjaar kwam de Herziene Statenvertaling uit, een vertaling die ook voor jongeren heel toegankelijk is. De catechesemethodes follow Me en follow Me next zijn daarom met ingang van 2011-2012 geheel beschikbaar in HsV. Overigens blijven follow Me en follow Me next ook bestelbaar in nBV.

DIACONAAL PROJECT 2012 ‘ALLES OVER HOOP’ Het tweejaarlijks diaconaal project van de HGJB sluit dit keer naadloos aan bij het jaarthema. Vanuit ‘Alles op Zijn plek’ kijken we in de tweede helft van het seizoen naar de kerk in Pakistan en welke betekenis zij heeft. De kerk leeft in een uiterst spanningsvolle samenleving; veel ligt overhoop en de plek van christenen staat onder druk. tegelijk wil de kerk aanwezig zijn in de (islamitische) samenleving en geeft ze op allerlei manieren kleur en betekenis aan het leven van jongeren. ‘Alles over hoop’ dus in het diaconale HGJB-project 2012. Vanaf september 2011 is de projectkrant beschikbaar en in november volgen de projectavonden.

MAAKT U HET VERSCHIL? Bij deze Dichtbij treft u een brief met acceptgiro* voor uw jaarlijkse bijdrage aan. De HGJB wil kinderen, tieners en jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. Het leren kennen van christus is het belangrijkste wat een jongere kan overkomen. Dat is onze drive om gemeenten te helpen en te adviseren. Daarom maken we materialen voor clubs en verenigingen. Daarom willen we ze in contact brengen met andere jongeren, bijvoorbeeld op onze activiteiten en tijdens een HGJB-Vakantie. Daarom geven we bladen als clik, spirit en cruciaal voor hen uit. Daarom rusten we leidinggevenden toe. Al die dingen kunnen we niet doen zonder de kracht van het gebed en de leiding van de Heilige Geest. en als we de medewerking van onze talloze vrijwilligers niet hadden, kwam er van ons streven nog niets terecht. Maar zelfs dan is ons werk zonder uw financiële steun onmogelijk. Graag verwijzen wij in dit verband naar pagina 14 en 15 van dit blad, waar een (financieel) verslag over 2010 is opgenomen. Wilt u, als dat mogelijk is, uw betrokkenheid bij ons werk tonen door een bijdrage aan ons over te maken?

U KUNT UW GIFT OVERMAKEN OP BANKREKENINGNUMMER 3083.16.835 TEN NAME VAN DE HGJB TE BILTHOVEN. WIJ REKENEN OP U EN HOPEN OP EEN GEMIDDELDE VERHOGING VAN 10% TEN OPZICHTE VAN VORIG JAAR. Als u ons blijvend wilt steunen, kan dat ook. Graag zelfs! Meldt u dan aan als donateur via www.hgjb.nl. U kunt ook bellen met 030-2285402. Dan sturen we u een aanmeldingsformulier toe. Help ons het verschil te maken voor onze jongeren! * Is er geen acceptgiro bijgevoegd, dan wordt uw bijdrage al automatisch door ons afgeschreven.

Foto: Hans-Paul Hemelaar

Dichtbij, mei 2011  

Het donateursblad van de HGJB, mei 2011, Dichtbij.

Dichtbij, mei 2011  

Het donateursblad van de HGJB, mei 2011, Dichtbij.

Advertisement