Page 1

Jaar 19 nummer 1 september 2010

Jongeren en geloofskeuzes maken Dabar op de camping Je bent wat je leest?!

een christelijke beweging van en voor jongeren!


100%

HGJB De HGJB ontwikkelt allerlei materialen voor thuis, in de kerk, op de club, kring of vereniging. Ook staan er de komende maanden weer veel activiteiten op stapel. Speciaal voor de Dichtbij-lezers hebben wij er een paar geselecteerd. Kijk ook eens op www.hgjb.nl!

Najaarsaanbod HGJB-Basiscursussen Leidinggeven doe je niet zomaar… Net als in je dagelijks werk, heb je op z’n tijd een cursus nodig om praktische vaardigheden en nieuwe inspiratie op te doen. Daarom biedt de HGJB ieder jaar voor kinder-, tiener- en jongerenwerkers basiscursussen aan. In september en oktober is de HGJB op verschillende plekken in Nederland present om met leidinggevenden aan de slag te gaan. De ervaring leert dat leidinggevenden door zo’n cursus echt met een frisse blik tegen het jeugdwerk in de gemeente en hun eigen rol aankijken. We zien er naar uit om veel gemeenten te ontmoeten! Kijk voor meer informatie op www.hgjb.nl, bij jeugdwerk.

Jaarthema seizoen 2010/2011: 1, 2, 3, vier! De HGJB wil gemeenten uitdagen om • met de hele gemeente (jong en oud) • gedurende het hele seizoen • op allerlei plekken (van kinderclub tot gemeenteavond) samen te werken rond het nieuwe jaarthema 1, 2, 3, vier!. De nieuwe HGJB-Themamap biedt daarom alle ingrediënten voor de start van het winterwerk in de gemeente, en bevat daarnaast voldoende stof om ook later in het seizoen met jong en oud aan de slag te gaan met het thema 1, 2, 3, vier!. Met dit nieuwe jaarthema staan we stil bij het vieren in het midden van de gemeente. Vieren houdt in dat we samen God mogen groot maken en gedenken wat Hij gedaan heeft. Hem komt immers alle eer toe!

HGJB-vakblad Generator voor verdieping in het jongerenwerk De HGJB heeft sinds vorig jaar een eigen vakblad voor iedereen die in de gemeente met of voor jongeren (0-23 jaar) werkt: Generator. Ook in het seizoen 2010/2011 zullen er drie nieuwe nummers verschijnen. Generator is een blad dat je niet kunt laten liggen als je je verder wilt verdiepen in de toerusting van kinderen, tieners en jongeren in de gemeente. Generator nr. 5 verschijnt in september, met daarin • Opiniërende verhalen over ontwikkelingen in de kerk en de leefwereld van jongeren • Verdiepende artikelen voor het jeugdwerk, de catechese, gezinnen, de eredienst en het missionaire werk • Bijbelstudie om met je team te bespreken • Interviews met inspirerende mensen uit de praktijk • Handige informatie over activiteiten en materialen van de HGJB. Abonnement Generator kost € 17,50 per jaar, voor groepen gelden kortingen. Het is mogelijk om eenmalig een proefnummer aan te vragen.

10 november: start inschrijving Scholierenweekend Het HGJB-Scholierenweekend is al jaren de plek waar zo’n 400 tieners bijeen komen om meer te leren over de Heere God, nieuwe vrienden te ontmoeten en voor een geweldige tijd met elkaar. Dit jaar is het thema van de weekenden: Feest! We mogen vieren dat Jezus voor onze zonden aan het kruis is gegaan en opgestaan is uit de dood.

2

Dichtbij

Het Scholierenweekend van oktober is helemaal volgeboekt. Maar de inschrijving voor het volgende weekend (18 t/m 21 februari 2011) start op 10 november om 17:00 uur precies. We hopen dan veel nieuwe tieners te ontmoeten. Zorg wel dat je er op tijd bij bent, want vaak is het Scholierenweekend dezelfde dag al volgeboekt!


Inhoud Gewoon blij zijn

Je bent wat je leest?!

Mijn vakantie zit erop. Als je primitief kampeert, zoals wij weer met ons gezin gedaan hebben, leef je bij de dag. Voor mij is dat echt vakantie; geen actielijstjes, geen planningen, geen deadlines. Ik kan dan gewoon blij worden van een ontbijtje in de zon voor de tent. Kopje koffie en een croissantje met jam.

Jubileumbijeenkomst 100 jaar HGJB Column …bijvoorbeeld Lezersrubriek Raak!

8 10 11 12 14 15

Make Your Choice Hervormd Jeugdcontact Van Bouwsteen naar Clik Dabar op de camping De leerdienst relevant voor nú Activiteitenagenda Gebedspunten; aanbod materialen

16

Nieuws In actie voor de HGJB

colofon

6 12 7 8 Colofon Dichtbij is een uitgave van de HGJB en wordt vier keer per jaar verzonden naar mensen die de HGJB steunen met tenminste € 20,- per jaar.

Vormgeving Reprovinci BV, Schoonhoven

HGJB Het kopiëren of overnemen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding: HGJB-Dichtbij, jaargang 19 nummer 1, september 2010.

Oplage 15.000 exemplaren

Redactie Els Kooij, Herman van Wijngaarden, Miranda Hoff (eindredactie) Foto voorpagina Anneke Kardol

Druk BDU, Barneveld

Contact Reacties op de inhoud van Dichtbij: dichtbij@hgjb.nl Overige: info@hgjb.nl www.hgjb.nl Bankrekening 3083.16.835

Tijdens mijn vakantie vroeg ik me af of we nog wel werkelijk blij kunnen zijn. Gewoon, onbevangen genieten van de dingen in ons leven. Het lijkt wel of kinderen en jongeren dat nog wel hebben. En als je ouder wordt, raak je dat als het ware kwijt. Daar kan ook heel veel reden voor zijn. Bij het verstrijken van de jaren komt er vroeg of laat verdriet en pijn in ons leven. Dat kan soms heel heftig zijn. Als we als HGJB terugkijken op de afgelopen zomermaanden, mogen we ook blij zijn. Gewoon blij dat er zoveel jongeren weer actief waren in een HGJB-Vakantie of met Dabar op de camping. Maar soms lijkt het ook wel of we niet blij mogen zijn. Er zijn toch zoveel onvolmaaktheden in ons eigen leven, in onze gezinnen, in de gemeenten, bij de HGJB, in de kerk, in de wereld om ons heen. En als je zelf even niet aan deze onvolkomenheden denkt, zijn er wel anderen die je daaraan helpen herinneren. Toch denk ik dat we – ondanks alles - gewoon blij mogen zijn. Dat is niet oppervlakkig. Gewoon blij zijn kun je pas echt als je je realiseert dat het eigenlijk heel ongewoon is dat we kunnen genieten en dat we zoveel hebben ontvangen. Van God Zelf ontvangen, uit genade. Komend seizoen zijn we als HGJB gewoon blij als we terugkijken op de afgelopen 100 jaar. Zoveel kinderen, tieners en jongeren voor wie we iets voor hebben betekend. Dan kunnen we wel blijven turen naar onze tekortkomingen, onze gebreken en onze schuld, maar daarmee doen we God tekort. Daarom willen we komend seizoen gewoon blij zijn en Hem groot maken. Doet u mee? In uw gemeente, met uw jongeren?

Om de toon te zetten

4 6 7

Ds. Harmen van Wijnen, directeur HGJB

HGJB Landelijk Centrum Prins Bernhardlaan 1 3722 AE Bilthoven Tel. 030-2285402 Fax: 030-2252157 E-mail: info@hgjb.nl HGJB Regionaal Centrum Putten Meidoornlaan 38 3881 EP Putten Tel. 0341-352553 E-mail: putten@hgjb.nl HGJB Regionaal Centrum Schoonhoven Achterwetering 5 2871 RK Schoonhoven Tel. 0182-383122 E-mail: schoonhoven@hgjb.nl

Giften De HGJB is voor een groot deel van haar inkomsten afhankelijk van vrijwillige bijdragen van gemeenten en donateurs. Giften zijn dus van harte welkom op rekeningnummer 3083.16.835. Wilt u informatie over een lijfrenteschenking of de mogelijkheid om de HGJB testamentair te gedenken, neem dan even contact met ons op.


Je bent wat je leest!? De wereld van de bladen

’50 bikini’s waarin jij nog mooier bent’, ‘Knappe mannelijke maagden’ en ‘Gratis miniboekje over de pil’. Zomaar een greep titels uit de tijdschriften bij de Bruna. Niks bijzonders, gewoon de tijdschriften die onze tieners en jongeren ook mee naar school nemen of in bed lezen. Als we een paar reguliere bladen openslaan, is het al gauw duidelijk welke thema’s voor de meeste bladvulling zorgen: seks, uiterlijk en bijzondere (tot bizarre) levensverhalen. Het is blijkbaar belangrijk om gezien te worden, belangrijk om mooi te zijn en belangrijk om een verhaal te hebben.

‘Gooi jij in bed alle remmen los of ben je het terughoudende type dat wacht tot hij je verleidt?’ uit: Yes - Baas in bed, ja/nee

Onzekere factor De thema’s die aan de orde komen in tijdschriften als de Yes, Fancy, Hitkrant, Stars en Cosmo Girl zijn zo gek nog niet (bedacht). Het sluit feilloos aan bij de ontwikkeling van tieners en jongeren. Tieners maken een snelle (lichamelijke) groei door waardoor ze veel bezig zijn met hun eigen identiteit. Tegelijkertijd is dit een onzekere factor omdat ze op zoek zijn naar een manier waarop ze met deze veranderingen kunnen omgaan. Het is belangrijk om zelf iets te vinden en

4

Dichtbij

zelf iemand te zijn. Tijdschriften spelen duidelijk in op deze lichamelijke aspecten en identiteitsfase. Opmerkelijk is dat in de meeste tijdschriften een perfecte wereld wordt geschapen waarin alle tieners er goed uitzien of in ieder geval aangespoord worden om hier moeite voor te doen. Daarnaast staan verhalen waarin tieners aan het woord komen die duidelijk lijken te weten wat ze willen en een ‘goed verhaal’ hebben.

Meningsvorming Als ze een paar jaar ouder zijn, hebben jongeren daarentegen de grootste lichamelijke veranderingen doorgemaakt en durven ze steeds meer voor hun eigen ontwikkelde identiteit uit te komen. Belangrijke keuzes worden in deze periode gemaakt, zoals het kiezen van een vervolgopleiding of beroep. Hoewel jongeren een stuk stabieler zijn geworden, blijven er veel vragen bestaan. Ook zijn jongeren op zoek naar beleving en ervaring en is het nodig om gecoacht en bijgestuurd te worden. Tijdschriften spelen in op de eigen identiteit en meningsvorming van jongeren. Belangrijke vragen zijn: wat vind jij?, en: wat is jouw ervaring? Het (niet) hebben van een relatie en ervaringen op seksueel gebied zijn ook veel besproken en herkenbare onderwerpen.

Extreme wereld De onderwerpen in de tijdschriften zijn dus goed doordacht en sluiten haarfijn aan bij de belevingswereld van tieners en jongeren. De invulling roept echter grote vragen op. De artikelen staan bol van tips voor het perfecte uiterlijk, omlijst met stralende tieners en


Tekst en foto: Jordy Kroon en Ruth Tanghe

jongeren die dit al op deze manier deden. De tijdschriften houden een spiegel voor van een (extreme) wereld die niet altijd herkend zal worden, maar wel onzeker maakt. Zie ik er wel net zo goed uit? Heb ik ook een spannend en goed verhaal waarmee ik voor de dag kan komen? Het is blijkbaar normaal om seks te hebben, ben ik nu zo tuttig dat ik dat niet doe en wil?

‘Met handige yoga-trucjes en tricks je hoofd en lijf leegmaken van stress’

uit: Cosmo Girl – In balans zijn

Onderscheidend zijn Wie leest deze maandelijkse bladvulling, vragen we ons af? Toch niet ‘onze’ jongeren? Maar als we eerlijk zijn, zien we tijdens onze activiteiten hippe en eigentijdse jongeren die in dezelfde wereld leven als alle andere jongeren. We zien ook dat ze graag bewuste keuzes willen maken en onderscheidend willen zijn, maar soms moeilijk weten op welke manier dat kan. Daarnaast kijken ze dezelfde televisieprogramma’s, surfen ze op dezelfde webpagina’s en lezen ze ook deze tijdschriften uit dezelfde Bruna.

Bij de hand Tijdschriften lijken soms gemaakt te zijn voor eenvoudig vermaak, maar kunnen een grote invloed hebben op tieners en jongeren. Terwijl jongeren ‘zomaar wat’ lezen, neemt een tijdschrift de jongere (on)bewust bij de hand. Het schetst een bepaald ideaalbeeld voor jongeren, het laat zien wat de verwachtingen zijn waaraan moet worden voldaan voordat je ‘erbij hoort’. Een tijdschrift is ook nog eens iets waarover je met je vrienden kunt napraten, je mening over kunt ventileren. Het is dus belangrijk dat onze tieners en jongeren worden bereikt met goede tijdschriften, waardoor zij zelf kritisch gaan nadenken, afwegingen maken, en opgebouwd worden door inhoudelijk goede artikelen.

‘Sinds haar breuk met Chris Brown is Rihanna naar eigen zeggen agressiever geworden en dat zien we duidelijk terug in haar kledingstijl. Zo droeg ze onlangs een jurk van spijkers en poseerde ze voor een fotoshoot enkel met ijzerdraad voor haar borsten.’ Uit: Stars – ar tikel over popster Rihanna, met bijbehorende gewaagde foto’s

Kies bewust! Ondanks dat de seculiere bladen feilloos bij de tiener- en jongerenwereld aansluiten, maken we ons zorgen over de impact die deze bladen hebben. Juist daarom willen we als HGJB eigentijds én diepgaand voor de dag komen met Spirit en Cruciaal. Net als de ‘bladen van de Bruna’ willen we aansluiten bij de belevingswereld van tieners en jongeren. Maar niet zomaar. We schrijven mee met hun ontwikkeling, maar durven ook kritische vragen te stellen. We behandelen de onderwerpen die tieners en jongeren aanspreken, maar durven ook een tegenover te geven. Juist als HGJB staan we midden in de cultuur, willen we dicht bij de leefwereld van onze jongeren blijven en staat het woord van God op nummer één. Juist u – als ouder, jeugdleider, etc. – kunt een verschil maken in de bladen die onze jongeren lezen. Bij dit nummer van Dichtbij is een speciale mini-editie van ons tiener- en jongerenblad meegestuurd om u een indruk te geven van de tijdschriften die we als HGJB uitbrengen voor tieners en jongeren. Het zou goed zijn als u Cruciaal en Spirit zelf eens vergelijkt met bijvoorbeeld Yes of de Hitkrant. Samen met u willen we bouwen aan de (geloofs) ontwikkeling van tieners en jongeren!

NB: Hebt u de speciale editie van Spirit/Cruciaal gemist? Vraag dan een gratis exemplaar aan via abonnementen@hgjb.nl Dichtbij

5


Tekst: Elsbeth Voets Foto: archief HGJB

HGJB 100 jaar

12 november 2010: jubileumbijeenkomst in Utrecht De HGJB viert dit jaar een bijzonder jubileum; de vereniging bestaat in 2010 honderd jaar! Wie de geschiedenis van de HGJB wat op zich in laat werken, komt onder de indruk van de geweldige zegen die God gaf en nog steeds geeft aan jongeren – en daarmee aan Zijn gemeente!

Vanaf 9 november 1910 In het begin van de 20e eeuw kwamen ‘jongelingen’ in de gemeenten, gedreven door studiezin, al wekelijks bij elkaar om de Bijbel te bestuderen en met elkaar te spreken over de vragen en problemen van het kerkelijk en maatschappelijk leven. Toen zij zich op 9 november 1910 landelijk organiseerden in de Hervormde Bond van Jongelingsverenigingen op Gereformeerde Grondslag, was daarmee de eerste voorloper van de HGJB een feit. In de loop der jaren sloten ook de meisjesverenigingen en de knapenverenigingen zich hierbij aan. Naast Bondsdagen werden er jeugd-, en later tienerdagen georganiseerd. Het kampwerk bloeide op en de kadervorming ging een steeds belangrijkere plaats innemen.

leden. Het honderdjarig jubileum is een feit om dankbaar voor te zijn, om te danken en om te vieren. Dit willen we doen met een speciale jubileumbijeenkomst en wel op DV 12 november 2010. Het jubileumthema is 1, 2, 3, vier! Vieren betekent stilstaan, herinneren, herdenken; het is het apart zetten van bijzondere momenten. Het jubileum is zo’n bijzonder moment waarin we willen samenkomen voor Gods aangezicht en Hem willen danken. Tijdens de jubileumbijeenkomst kijken we naar de HGJB in het verleden, naar het heden en luisteren we naar het statement voor de toekomst. Er zal een forumgesprek plaatsvinden met bekende personen vanuit kerk en maatschappij en twee jongeren van de HGJB-Ledenraad. Er is naast het vieren en herdenken tijd voor ontmoeting. Voor velen zal deze ontmoeting ook in het teken staan van reünie.

Ontwikkelingen in vogelvlucht In de jaren ’60 van de vorige eeuw krijgt de HGJB een eigen Bondscentrum, Silvosa te Bilthoven. Velen bewaren goede herinneringen aan de conferenties en weekenden die hier plaatsvonden. Als in 2007 het missionaire jeugdwerk van deWindroos/IZB wordt toegevoegd en begin 2009 een overeenkomst met de Protestantse Kerk in Nederland wordt getekend, krijgt de HGJB zijn huidige vorm en positie in het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Vanuit Silvosa en de regiokantoren in Putten en Schoonhoven worden er tal van activiteiten georganiseerd en wordt er materiaal ontwikkeld om kinderen, tieners en jongeren te bewegen om als christen te leven voor Gods aangezicht. Ook ondersteunt de HGJB de plaatselijke gemeenten op allerlei terreinen van het gemeente-zijn, met het oog op jongeren.

Jubileumbijeenkomst… 1, 2, 3, vier! Inmiddels is de HGJB uitgegroeid tot een vereniging met zo’n 25.000

6

Dichtbij

Leden van de HGJB, oud-bestuursleden, oud-medewerkers, vrijwilligers, donateurs, plaatselijke jeugdwerkers en alle andere betrokkenen bij de HGJB worden van harte uitgenodigd om dit jubileum mee te vieren! In verband met de voorbereidingen is aanmelden voor deze bijeenkomst gewenst.

Jubileumbijeenkomst 100 jaar HGJB Waar Wanneer Tijd Wat Kosten Aanmelden

Jacobikerk te Utrecht DV 12 november 2010 19:00-22:15 uur Viering, ontmoeting en reünie historisch beeldmateriaal boekpresentatie ‘Denk groot doe sterk’ forumdiscussie Deelname is gratis Via www.hgjb.nl/100jaar, 100jaar@hgjb.nl of tel. 030-2285402


...bijvoorbeeld Van stresskip tot moederkloek De geloofsopvoeding is een van de serieuze taken die nu op me afkomen. Wat een verantwoordelijkheid! Ik moet mijn kinderen in contact brengen met God. Ik moet ervoor zorgen dat ze gaan geloven… Dus moet Nijntje wijken voor het ware geestelijke voedsel: de bijbel. Als moeder bekijk ik dit voor mij zo vertrouwde boek ineens met andere ogen. Is de bijbel eigenlijk wel kindvriendelijk? Dat blijkt gelukkig alles mee te vallen. Elke kinderbijbel begint met plaatjes van dieren, bij het verhaal van de schepping en de ark van Noach. Dat vindt Joris natuurlijk geweldig. Bijbellezen is voorlopig dus: ‘God maakte de dieren. Welk dier is dat?’ ‘Ofant.’ ‘Wat doet de olifant?’ ‘Tètètètè!’ Verder dan Genesis 9 komen we eigenlijk niet. En ik moet Joris ook leren bidden. Hij kan praten, dus kan hij ook met God praten. Natuurlijk zongen we altijd al: ‘Ik ga slapen, ik ben moe’ voor hem, maar nu mag Joris ook meedoen. Naast ons op z’n knietjes voor het bed, en de zinnen van het gebed afmaken. ‘Ik ga slapen, ik ben…’ ‘Moe!’ ‘Sluit mijn beide oogjes…’ ‘Toe!’ Op dat punt doet Joris z’n oogjes braaf dicht. ‘Here houd ook deze…’ ‘Nat.’ ‘Over…’ ‘Jos!’ ‘Getrouw de wacht’ ‘Ame, ame.’ Volgens mijn niet-christelijke broer is het allemaal puur conditioneren en dus inhoudsloos. Voor mij niet. Tuurlijk beseft Joris nog niet dat hij aan het communiceren is met een bovennatuurlijk Opperwezen. Maar dat Opperwezen beseft het wel en hoort Joris’ gebed. En geniet daar volgens mij net zoveel van als ik. Arine Spierenburg In plaats van de gebruikelijke column van Arine Spierenburg is dit keer een gedeelte overgenomen uit haar boek ‘Van stresskip tot moederkloek’ (1e druk 2006; blz. 86).

rake uitspraken van tieners en kinderen over God en geloof Als moeder Martine het verhaal voorleest van Adam en Eva die eten van de verboden vrucht, merkt Dana (5) op: ‘De Heere God had toch beter een hek om die boom kunnen zetten?! Dan konden ze er ook niet bij…’ Boaz (3) loopt met z’n moeder in een vogelpark en ziet twee heren in pak lopen. Verbaasd vraagt hij: ‘Wat doen die domineren nu in de dierentuin???’

Speciale aanbieding! Hoe word je in vredesnaam een goede moeder? En: wat doet moederschap met je identiteit, je geloof, je idealen, je huwelijk? Arine Spierenburg-van Wijngaarden beschrijft in ‘Van stresskip tot moederkloek’ met humoristische zelfkritiek hoe haar groeiproces richting ‘het Ware Moederzijn’ verliep. Ze schildert realistisch, en met een knipoog, een paar jaar uit het leven van een gewone christelijke moeder.

Nu te koop via de HGJB-Webshop, zolang de voorraad strekt: het boek ‘Van stresskip tot moederkloek’ door Arine Spierenburg-van Wijngaarden (paperback, 168 pagina’s) voor slechts € 7,50 excl. verzendkosten (winkelwaarde: € 14,90). Let op: dit speciale aanbod geldt alleen bij bestelling via www.hgjb.nl of per telefoon 030-2285402 (HGJB Bilthoven). Wees er snel bij, want OP = OP!

Dianthe (3) heeft net het verhaal gehoord van de wijze man die zijn huis bouwt op een rots. Even later wandelt ze langs een bouwterrein, waar een nieuw huis wordt gebouwd. Overal ligt modder en zand. ‘Och, wat een domme man hè’, roept Dianthe. ‘hij bouwt zijn huis op het zand!’ Juf vertelt het verhaal van de bruiloft te Kana. Het verhaal wordt spannend... Wat nu, de wijn is op! Daarop roept Henk (5) spontaan door de klas: ‘Dan pak je toch een pilsje!’ Toen Boaz (3) op zondagochtend mocht kiezen voor de crèche of de kerk, koos hij voor het

laatste. Hij zat muisstil - tot het stil gebed. Toen verzuchtte hij luid en duidelijk: ‘Wat is het lekker rustig hè!’ Tijdens de verbouwing komen de bouwvakkers binnen koffie drinken met cake erbij. Dana (6) legt graag uit hoe dat werkt: ‘Voor de cake hoef je niet te bidden hoor, dat doen we alleen voor het brood en het avondeten!’

Word jij ook wel eens verrast door zo’n rake uitspraak van een tiener of kind? Laat de Dichtbijlezers ervan meegenieten en stuur ‘m op naar gezinnen@hgjb.nl. Onder de inzenders verloten we een exemplaar van het gezinswerkboek ‘Voor elkaar’.

Dichtbij

7


Make your Choice

over jongeren en geloofskeuzes maken Sander gaat iedere week naar de kerk; meestal naar de gemeente waar hij is opgegroeid. Soms gaat hij met zijn vrienden naar een andere gemeente, bijvoorbeeld als daar een themadienst is. Hij weet dat zijn ouders dat liever niet hebben, maar hij vindt zelf dat hij in die andere gemeente weer nieuwe dingen leert. Is het dan juist niet béter om daar naar de kerk te gaan? En welke keuze zal hij maken ‘Ik zou willen als hij zijn geloof wil belijden?

weten wat anderen drijft in hun keuze voor een gemeente’

Sander is niet de enige jongere die rondloopt met vragen over de kerk en het geloof. Omdat veel jongeren hiermee bezig zijn, heeft de HGJB een onderzoek uitgevoerd om in beeld te krijgen welke vragen er bij hen leven en op welke manier jongeren geholpen kunnen worden bij deze vragen. In het onderzoek: ‘Make your choice – over jongeren en geloofskeuzes maken’ is jongeren gevraagd naar hun gedachten over kerkverandering en vragen rondom belijdenis en (over)doop. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het HGJB-Studiecentrum door Kelly de Hoop en Nelleke van Vliet, studenten van de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk in Ede.

Voel je thuis Jongeren die zich thuis voelen in hun gemeente hebben minder moeite met het maken van geloofskeuzes, dat is één van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Omdat ze zich thuis voe-

8

Dichtbij

len, denken ze minder na over eventuele kerkverandering. Voor hen is het gemakkelijk om te besluiten te blijven waar ze zijn. Ook de keuze om het geloof te belijden is voor hen makkelijker. Ze denken vooral na over de vraag of ze belijdenis willen doen, terwijl jongeren die zich niet thuis voelen in hun gemeente ook veel nadenken over de vraag waar ze hun geloof willen belijden. Wat zorgt er voor dat jongeren zich thuis voelen in hun gemeente? De belangrijkste reden die jongeren geven is dat ze het eens zijn met de geloofsopvattingen van de gemeente. Dit betekent dat jongeren willen begrijpen wat de leer van de kerk is. Als ze zich kunnen vinden in deze opvattingen, is dat voor hen een reden om zich thuis te voelen. Ook zijn sociale contacten voor jongeren erg belangrijk. Niet alleen ouders, familie en vrienden in de gemeente geven jongeren een thuisgevoel, juist ook contacten met andere gemeenteleden zijn voor hen van belang. Daarnaast geven veel jongeren aan dat ze zich thuis voelen omdat ze al jaren naar hun gemeente gaan. De jongeren die zich niet thuis voelen in de gemeente geven gelijksoortige redenen aan. ´Ik zou wel graag Redenen waarom ze zich willen weten wat nou de niet thuis voelen zijn onregels van de kerk zijn en der andere dat de invulwaarom ze er zijn. Waarom ling van de eredienst hen wordt er van je verwacht dat niet aanspreekt en dat je na je belijdenis bepaalde ze weinig contact hebben dingen laa t of juist moet met gemeenteleden. doen?´


Tekst: Kelly de Hoop en Nelleke van Vliet, i.s.m. Wout Schonewille en Kees Zeelenberg

Belijdenis doen Bijna de helft van de jongeren die meegedaan heeft aan het onderzoek, heeft belijdenis van het geloof gedaan. Sommige jongeren vinden echter dat ze er nog niet aan toe zijn om belijdenis te doen. Ook zijn er jongeren die niet weten in welke gemeente ze hun geloof willen belijden en daarom hun keuze uitstellen. Wat jongeren helpt bij het maken van de keuze om het geloof wel of niet te belijden is voornamelijk inzicht in de betekenis van belijdenis doen. Jongeren willen weten wat de Bijbel zegt over belijdenis en doop. Ook willen ze weten wat de betekenis is van de kinderdoop en hoe die samenhangt met belijdenis doen. Het is daarom belangrijk dat hier voldoende aandacht aan gegeven wordt in de gemeente; jongeren gaan graag samen met anderen op zoek naar antwoorden.

Over de enquête 387 jongeren tussen de 16 en 23 jaar hebben meegedaan aan het onderzoek ‘Make your choice – over jongeren en geloofskeuzes maken’. Van hen: • behoort 70,0% tot de HGJB-achterban • is 74,4% vrouw • is de gemiddelde leeftijd 19,6 jaar • gaat 62,3% zijn of haar gehele leven naar dezelfde kerk • voelt 86,0% zich thuis in de gemeente • heeft 53,2% het geloof beleden

Kerkverandering Niet alleen jongeren die zich niet thuis voelen in hun gemeente denken na over kerkverandering. Ook jongeren die zich wel thuis voelen denken hierover na. Een kwart van de jongeren die meegedaan heeft met het onderzoek is op ‘Ik voel me dit moment bezig met de vraag of thuis in mijn ze in hun huidige gemeente zullen gemeente omdat ik blijven. Zij vragen zich af of andere mij verbonden voel gemeenten beter aansluiten bij hun met andere leden’ geloofsopvattingen en of ze zich in een andere gemeente meer thuis zullen voelen. De vraag die het meest speelt is echter: waarom zou ik wel of niet in deze gemeente blijven? Hieruit blijkt dat het voor jongeren niet langer vanzelfsprekend is om in de gemeente te blijven waar ze geboren zijn. Veel jongeren geven aan dat ze verschillende gemeenten willen bezoeken om ze te kunnen vergelijken. Veel ouders staan hier wat huiverig tegenover, bang dat hun kind zal blijven ‘kerkshoppen’. Jongeren willen echter graag praten over de ervaringen die ze in een andere gemeente hebben opgedaan. Jongeren die al een keuze voor een gemeente gemaakt hebben, geven vaak aan dat het bezoeken van andere kerken hen geholpen heeft op een keuze te maken. Daarom kan het voor ouders/gemeenteleden goed zijn om juist samen met de jongere(n) een andere gemeente te bezoeken en daarna over deze ervaring in gesprek te gaan. Uit het onderzoek blijkt dat er uiteindelijk maar weinig jongeren zijn die naar aanleiding van een bezoek aan een andere gemeente daadwerkelijk besluiten om van kerk te veranderen. Samen een andere gemeente bezoeken biedt de mogelijkheid om met elkaar te spreken over wat wel en niet aanspreekt in de dienst. Ook kan er uit zo’n bezoek meer waardering ontstaan voor de eigen kerkdienst, bijvoorbeeld als je als ouder aangeeft wat je zelf waardeert in de eredienst van je eigen gemeente.

In gesprek Uit het onderzoek blijkt dat contacten met gemeenteleden zeer wezenlijk zijn voor jongeren. Jongeren die bezig zijn met vragen rondom belijdenis en kerkkeuze, geven aan dat ze het meest geholpen worden door hierover met anderen in gesprek te gaan. Ze vinden het fijn als ze merken dat ze vragen mogen stellen over deze onderwerpen, zonder dat ze veroordeeld worden om het feit dat ze hierover nadenken. Niet alleen hun vrienden zijn ‘Ik vind het hierbij belangrijk, enorm goed dat hier ook de mening van onderzoek naar wordt gedaan! hun ouders en Ik denk zelf veel na over mijn plek andere volwasin de/een gemeente en hoe ik in de sen gemeentoekomst moet kiezen. Ik denk dat veel teleden telt jongeren behoefte hebben aan voor hen volop begeleiding hierin. Ik denk dat er binnen mee. Jongeren je gemeente wel mogelijkheden willen graag zijn om erover te praten, maar toch weten hoe zij moet je als het ware een over deze dingen soort ‘drempel’ over.’ denken en wat hun (meisje van 18) argumenten voor bepaalde standpunten zijn. Het is dan ook belangrijk dat gemeenteleden betrokken zijn op jongeren - dat ze de jongeren zien - en dat ze in staat zijn hun opvattingen te verwoorden en te onderbouwen. In een open gesprek zullen jongeren bereid zijn om te luisteren, en zullen ze de argumenten zeker meenemen in hun uiteindelijke beslissing.

Dichtbij

9


Tekst: Hans Maat Foto: Dreamstime

Het Hervormd Jeugdcontact

in relatie tot de HGJB

In juni berichtte de pers er al over: sinds kort bestaat er een nieuw initiatief op het gebied van jeugdwerk, onder de naam Hervormd Jeugdcontact. Deze werkgroep heeft zich tot taak gesteld om jeugdwerkmaterialen en de daarbij horende toerusting aan te bieden aan gemeenten in de Protestantse Kerk, naast het bestaande HGJB-materiaal.

Al sinds de HGJB materialen ontwikkelt en activiteiten organiseert voor de jongeren van de gemeenten, zijn er kerkelijke gemeenten, of delen daarvan, die zich niet (of: niet altijd) voldoende herkennen in het door ons geleverde materiaal. Wij begrijpen dat. Vandaar dat de HGJB nu, in samenwerking met de Hervormde Zondagsscholen Bond, de gelegenheid wil bieden voor de ontwikkeling van een nevenstroom aan jeugdwerkmaterialen.

Gezamenlijke betrokkenheid Door het gezamenlijk instellen van de werkgroep Hervormd Jeugdcontact zijn de besturen van de HGJB en de Hervormde Zondagsscholen Bond beide betrokken bij de verdere uitwerking van dit initiatief. De gezamenlijke doelstelling van de HGJB en de werkgroep Hervormd Jeugdcontact is en blijft immers om – staande in onze kerkelijke verantwoordelijkheid - het geloofsonderricht voor kinderen en jongeren vorm te geven.

Natuurlijk is het geen makkelijke weg om de hele bandbreedte van de hervormd-gereformeerde beweging te dienen. Dat levert soms spannende vragen en gesprekken op. Op landelijk niveau, maar het zal binnen uw gemeente wellicht niet anders zijn. Toch ziet de HGJB het als haar roeping - al gedurende 100 jaar - om blijvend álle hervormd-gereformeerde gemeenten te ondersteunen. Daarom zijn en blijven al onze jeugdwerkadviseurs hiervoor beschikbaar, ook in de bezinning op het materiaal.

Blijvende steun Wat vragen wij dan van u als donateur? Eigenlijk niets anders dan ons te blijven steunen in ons werk. Materieel, maar ook principieel: als het gaat om de voorbede voor ons werk en het betrekken van de HGJB bij het jeugdwerk in uw plaatselijke gemeente. Van onze kant zullen wij ons blijvend inspannen om iedere gemeente te helpen met onze materialen, toerusting, activiteiten en mensen. Wij weten ons daarin gedragen door u en bovenal door de Heere.

Bezinning en toetsing Met dit nieuwe initiatief wordt leidinggevenden de mogelijkheid geboden om te wegen welk materiaal in hun situatie het best kan worden gebruikt – overigens wel na een theologische en methodische toetsing ervan. Inmiddels staan er enkele documenten op www.hgjb.nl die bij deze bezinning van dienst kunnen zijn (zoekterm: hervormd jeugdcontact).

10

Dichtbij

Hans Maat Clustermanager Gemeenteondersteuning HGJB


Tekst: Herman van Wijngaarden Foto’s: archief HGJB

Van Bouwstof

naar Clik

Er is maar één HGJB-blad geweest waarvan een grootouder tegen zijn of haar kleinkind kon zeggen: ‘Het blad dat jullie op club gebruiken, dat was er in mijn tijd óók al!’ Maar liefst 48 jaargangen lang was Bouwstof het HGJB-kinderclubblad. Was – want de titels Bouwstof en Bouwsteen (junior) verdwijnen. Met ingang van dit seizoen zijn er twee grote veranderingen: Bouwstof wordt de Map HGJB-Kinderwerk en Bouwsteen (junior) wordt Clik. Het meest in het oog springt het nieuwe kinderclubblad Clik: een frisse, aansprekende lay-out en een nieuwe formule! Natuurlijk is niet alles nieuw: net als Bouwsteen (junior) is Clik in de eerste plaats een clubblad. Het geeft verwerkingsopdrachten bij de bijbelse geschiedenissen en thema’s die op de club behandeld worden. Toch is er ook een belangrijke verandering! Met Clik krijgen kinderen een eigen kinderblad, waarin ze thuis verder kunnen knutselen, puzzelen en lekker lezen. Concreet betekent dat onder andere dat er voor elk clubthema niet alleen twee ‘clubpagina’s’ zijn, maar ook twee ‘thuispagina’s’ (dus om thuis te lezen). Dat is niet alleen leuk voor de kinderen, maar het biedt ook mogelijkheden om de onderwerpen van het kinderwerk verder uit te diepen en dichter bij de kinderen te brengen. Maar Clik gaat niet alléén over de thema’s van de club. Ook op andere manieren is het méér een kinderblad voor thuis geworden, bijvoorbeeld met interviews met kinderen, leuke wetenswaardigheden, activiteiten van clubs uit het land, knutsel- en kookideeën en recensies van christelijke kinderboeken. Kortom, een fantastisch kinderblad om via de club te verspreiden (voor maar € 4,- per kind).

Map HGJB-Kinderwerk Waarom nú deze vernieuwing? Onder andere omdat het al langer de bedoeling was om te stoppen met Bouwstof, het blad voor de leidinggevenden. De programma’s voor HGJB-Kinderwerk worden

voortaan aangeboden op dezelfde manier als die al enkele jaren wordt toegepast voor HGJB-Tienerwerk en HGJB-Jongerenwerk, namelijk als losse katernen in een map. Dat biedt meer mogelijkheden om de programma’s te bewaren en zo een volledig curriculum bij elkaar te ‘sparen’. Inhoudelijk verandert er aan deze programma’s niet zoveel. Elk programma bestaat uit vier onderdelen: introductie, de Bijbel open, verwerking en afronding. Bij elk onderdeel worden verschillende werkvormen (gericht op verschillende leeftijden) aangeboden. Voor sommige werkvormen zijn er aparte bijlagen, voor andere wordt verwezen naar het kinderblad Clik!

Waarom Clik? Waarmee we weer terug zijn bij de opvolger van Bouwsteen (junior). De nieuwe naam Clik zegt eigenlijk helemaal waar het om draait op club: • ‘Een klik hebben met iemand’ betekent: je hebt een relatie, je houdt van elkaar, je kent elkaar. En als je denkt aan ‘klik’ als geluid, is het ‘t geluid van een veiligheidsriem die vastklikt: je bent stevig verbonden, je bent veilig. Daar gaat het om in het kinderwerk: dat kinderen mogen groeien in hun relatie met God, Hem beter leren kennen en zich veilig weten bij Hem. • Uiteraard hebben de kinderen op de club ook een klik met elkaar! • We schrijven Clik net even anders om ook de twee onderdelen van het blad (clubblad en kinderblad) duidelijk te maken: CLub en IK.

Voor meer informatie kun je terecht op onze website. ’t Makkelijkst is het om onderin de derde kolom van de homepage te klikken op HGJB-Kinderwerk. Daar kun je ook een kennismakingspakket à € 3,- bestellen of een gratis proefnummer van Clik.

Dichtbij

11


Dabar op de camping Marjolein (19): ‘Een kans om te getuigen’

Vraag een willekeurige jongere waar hij de HGJB van kent en het antwoord zal zijn: het Scholierenweekend, een vakantiekamp of… jawel: Dabar. Dabar, het recreatie- en evangelisatiewerk op de camping, is een begrip. En niet alleen in kerkelijk Nederland. De visie van Dabar staat als een huis: ‘Dabar wil christelijke jongeren uitzenden om het geloof in Jezus Christus voor te leven en uit te dragen aan de campinggasten in Nederland en rust christelijke jongeren toe tot een missionaire levensstijl.’ In de praktijk betekent dit dat er op campings door heel het land honderden jongeren als recreatieteam aan de slag gaan. Ze worden daarbij ondersteund door een groep vrijwilligers uit de plaatselijke gemeente(n).

‘een gewoon praatje maken met campinggasten is natuurlijk niet zo moeilijk, maar om over het geloof te beginnen…’ Kwaliteit van belang Recreatie en evangelisatie gaan bij Dabar hand in hand en dat is niet zo vreemd als het op het eerste gezicht lijkt. Dabar betekent namelijk ‘woord en daad’. Jongeren zijn met Woord en daad aanwezig tussen de campinggasten. Ze bieden hen recreatie aan in de letterlijke betekenis van het woord: herschepping. Door de activiteiten wordt de campinggast aangeboden tot rust te komen. Er zit een

12

Dichtbij

stuk besef in dat genieten en ontspannen van God komen. Recreatieactiviteiten zijn vaak een mooie manier om diverse gasten met elkaar in contact te brengen. Regelmatig ontstaan er persoonlijke gesprekken, ook over het geloof. De kwaliteit van het recreatiewerk is daarbij van groot belang. Niet alleen de activiteit op zich, maar ook wat je uitstraalt: een gezellige sfeer, een vriendelijk woord, humor en persoonlijke aandacht. Door de manier waarop het team activiteiten organiseert, kunnen jongeren aan de campinggasten laten zien wat het geloof in God voor hen betekent. Het kost dus tijd en moeite om een goede activiteit te regelen. Maar toch is het recreatieonderdeel voor de Dabaristen vaak nog het minst ingewikkeld. Het andere onderdeel van Dabar, de evangelisatie, vraagt meer van jezelf: hier is geloof in God voor nodig en vertrouwen dat Hij je zal helpen in de gesprekken.

Toer usting voor jongeren Al met al is er dus best wel wat toerusting nodig voordat de jongeren op de camping staan. Dabar begint dan ook al in het voorjaar met het Dabar Ontmoetingsweekend. De jongeren merken hier al iets van de sfeer die ze op de camping gaan brengen. In de workshops leren ze omgaan met verschillende doelgroepen, hoe je open kunt staan voor een ander, een goed programma voorbereidt en wat je moet doen als een activiteit niet doorgaat. Er is veel aandacht voor teambuilding: de teams gaan na bijbelstudies in hun groepje verder praten, ze kunnen als groep een gebedswandeling maken en er is altijd een spel waarbij ze elkaar nodig hebben. De meeste nadruk ligt op de geestelijke toerusting: hoe draag je het persoonlijk geloof uit? Bijbelse begrippen als discipelschap, omzien naar anderen, zorgen voor elkaar, dienen en vooral getuigen, spelen hierbij een


Tekst: Wilma Mannee Foto’s: Els Kooij

grote rol. Door de bijbelstudies en een uitzenddienst wordt duidelijk dat je nog zo’n fantastisch programma kunt neerzetten: zonder God ben je nergens.

EEN KWESTIE VAN AANVOELEN, BESCHIKBAAR ZIJN, GEBED EN SOMS OOK WAT LEF En dan wordt het echt zomer en gaan de Dabaristen de camping op. Meestal is het in het begin even zoeken naar de juiste sfeer, maar al snel breekt het ijs en is er gelegenheid om een praatje aan te knopen op de kinderclub, de soos of de creabea-middag. En dan komt de vraag: kun je campinggasten aanspreken tijdens het volleybaltoernooi? Durf je te bidden met dat meisje van zeventien dat niet meer naar de kerk wil, maar wel ’s avonds bij de soos komt? En als de buurman afwerend blijft, kun je hem in geloof weer loslaten? Daar sta je dan: overtuigd christen, maar ook met je mond vol tanden. De HGJB zorgt voor stille-tijdboekjes waarmee de teams hun geloof kunnen verdiepen en leren uit te dragen. Het is een kwestie van aanvoelen, beschikbaar zijn tijdens en na activiteiten, gebed en soms ook wat lef.

Marjolein (19) ‘Een gewoon praatje maken met campinggasten is natuurlijk niet zo moeilijk, maar om over het geloof te beginnen… Totdat er iemand naar me toekwam en vroeg waarom we Dabar deden, toen kreeg ik zo een kans om te getuigen. Ze was wat wantrouwig, maar kwam vervolgens wel naar alle activiteiten, ook als we ’s avonds liederen zongen.’

EEN SCHAKEL ZIJN Op een camping vind je voornamelijk mensen uit de stad, de plek waar de secularisatie het sterkste is. In hun eigen woonplaats gaan mensen misschien niet (meer) naar de kerk: Dabar bereikt hen op hun vakantieadres. Door de werkwijze op de camping heeft Dabar minder te maken met vooroordelen die ten aanzien van de kerk kunnen gelden. Ook sluit het aan bij de huidige maatschappij: mensen komen elkaar tegen, praten even met elkaar en gaan weer hun eigen weg. Tegenwoordig bepalen mensen zelf wat ze geloven: een beetje van dit, een beetje van dat. Het ‘voordeel’ voor Dabar is dat campinggasten de ervaringen op de camping wel willen meenemen in hun overtuiging. Toch is het ook best een lastig gegeven: de keerzijde is dat campinggasten maar een ‘beetje’ meekrijgen

van het christelijke geloof en niet in staat zijn er kritisch in verder te gaan. De Dabaristen zullen allereerst eerlijk en zuiver moeten blijven in hun campingwerk. Dat kunnen ze niet alleen leren op een Ontmoetingsweekend. Dit proces heeft ook in de rest van het jaar binnen de kerk aandacht nodig. Dabar leert de teamleden dat zij een schakel mogen zijn in de weg die God met mensen gaat. Het team mag de campinggasten weer loslaten in geloof en vertrouwen dat God met hen verder gaat.

Harold (23) ‘Ik heb jarenlang Dabar gedaan in Dordrecht. De camping kreeg een andere eigenaar en daarom is er nu geen Dabar meer. Een tegenvaller, natuurlijk. Vorig jaar kreeg ik echter een mailtje over een jongen die ooit bij ons op Dabar is geweest. Hij had helemaal niets met het geloof, maar gaandeweg wilde hij steeds meer weten. We hebben als team wat gesprekken met hem gevoerd. In de mail stond dat hij in mei 2010 belijdenis ging doen! Zo zie je ook dat je als Dabarist kunt zaaien, en pas later de oogst ziet. Heel bijzonder om zo iets te zien van Gods grootheid.’

BEMOEDIGING IN DE GEMEENTE In de jaren ’60 van de vorige eeuw was Dabar een van de weinige projecten waarbij jongeren werden ingezet voor missionair werk. Nu is er veel meer ‘concurrentie’: er zijn veel kerkelijke projecten voor jongeren tijdens de zomerperiode. Vaak blijkt dat mensen die betrokken zijn bij andere zomerprojecten al ervaring hebben met Dabar en erdoor gevormd zijn. De reikwijdte van het project is daardoor veel groter dan in eerste instantie gedacht. En het gaat zelfs verder dan het zomerseizoen. Dabaristen worden ook toegerust voor het ‘gewone’ leven van studie, werk en andere activiteiten. Hierin kunnen ze ook hun eigen gemeente voorleven en bemoedigen. De plaatselijke commissies met vrijwilligers die het Dabarwerk op de campings ondersteunen, spelen daarin nu al een belangrijke rol. Maar ook in gemeenten waar geen Dabarwerk plaatsvindt, kan dit een plek krijgen. Bijvoorbeeld doordat een jongere iets vertelt in de kerk en op de jeugdvereniging, of schrijft in het kerkblad over zijn/haar ervaringen tijdens Dabar. De HGJB hoopt dat de unieke missionaire positie van Dabar verder reikt dan het leven van de Dabaristen alleen en dat het leidt tot een grotere betrokkenheid van gemeenten. Zo kan Dabar een bemoediging zijn voor anderen om nieuwe wegen in te slaan om het evangelie te delen.

Dichtbij

13


Tekst: Casper van Dorp en Henrike Walhout Foto: HGJB

De leerdienst relevant voor nú

Vroeger, net na de Reformatie in de 16e eeuw, was de tweede dienst op zondag (vaak een middagdienst) bedoeld om de kinderen – en aanvankelijk ook hun ouders – onderwijs te geven in de christelijke leer. Toen na verloop van tijd de ‘catechisatie’ aan de kinderen naar een apart moment in de week werd verplaatst, werd de tweede dienst gebruikt voor de behandeling van de Heidelbergse Catechismus voor de hele gemeente. Ooit is de tweede kerkdienst op zondag dus bedoeld als leerdienst. Maar ook nu, anno 2010, is samen leren als gemeente nog steeds van belang. Daarom heeft de HGJB nieuw materiaal ontwikkeld dat daarbij past: Leerdienst.nu! Hiermee probeert de HGJB de kloof te overbruggen tussen de eeuwenoude geschriften en de constant veranderende leefwereld van jongeren. Het streven is om de (belijdenis)geschriften zó aan de orde te laten komen, dat ze ook echt voor jongeren relevant worden. Er wordt ingegaan op vragen en op antwoorden die er nú voor jongeren toe doen: is het bestaan van God te bewijzen? Moet je nu echt alles letterlijk nemen wat in de Bijbel staat? Als er maar één God is, waarom hebben we ‘t dan steeds over drie personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?

Kloof tussen eeuwenoude geschriften en de constant veranderende leefwereld van jongeren Jongeren prikkelen Leerdienst.nu bevat handreikingen voor predikanten met een uitgebreide preekschets en met suggesties hoe zij jongeren kunnen prikkelen mee te denken in de leerdienst. Zoals veel ouderen geregeld (mee)kijken naar jongerenprogramma’s op tv zoals Klokhuis en Jeugdjournaal, zal ook Leerdienst.nu hen zeker kunnen aanspreken. Want (geloofs)vragen van tieners en jongeren staan vaak

14

Dichtbij

niet los van de vragen/problemen die leven bij hun ouders en andere gemeenteleden. Tijdens de leerdienst worden liturgieën uitgereikt met schriftelijke opdrachten en afbeeldingen. Jongeren kunnen in de liturgie reageren op stellingen, op afbeeldingen enzovoorts. Bij de leerdienst over het bestaan van God (naar aanleiding van artikel 1 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis) kun je bijvoorbeeld op een lijn van 0-10 aangeven hoe sterk je gelooft in het bestaan van God. Twijfel je hier veel aan of geloof je juist sterk in bestaan van God? Elke handreiking begint bij de Schrift, en van daaruit worden de belijdenisgeschriften erbij betrokken. De preek tijdens de leerdienst wordt steeds ondersteund door een pakkend voorbeeld dat past bij het thema.

Belijdenisgeschriften De HGJB wil vanaf september 2010 jaarlijks twintig handreikingen voor leerdiensten uitgeven. Voor het eerste seizoen (2010/2011) zullen twintig thema’s uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis centraal staan. De komende jaren zullen ook thema’s uit de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de belijdenisgeschriften uit de vroege kerk behandeld worden. Een redactie bestaande uit predikanten, kerkelijk werkers en onderwijskundigen uit de achterban van de HGJB zal zich de komende jaren inspannen voor de ontwikkeling van de handreikingen. Meer informatie: www.hgjb.nl/leerdienst.


HGJB

activiteitenagenda

Waar vind je de HGJB de komende tijd?

Vermelding van data en plaatsen in dit overzicht is onder voorbehoud.

> Zie www.hgjb.nl voor de actuele gegevens.

tieners

12-16

Scholierenweekend

Zelhem

1/10/10

tieners

12-16

Start inschrijving Scholierenweekend febr.

hgjb.nl

10/11/10

jongeren

17-23

Missionaire Jongerencursus

Bilthoven

september

jongeren

18+

Dabar Celebration

Amersfoort

10/09/10

jongeren

10+

After Summer Praise HGJB-Vakanties

Gouda

11/09/10

jongeren

17-23

Start inschrijving Kerstconferentie

hgjb.nl

15/09/10

jongeren

17-23

HGJB-Kerstconferentie

Stadskanaal

28/12/10

opvoeders

Basiscursus Geloofsopvoeding

Leerdam

13/09/10

opvoeders

Basiscursus Geloofsopvoeding

Utrecht

5/10/10

opvoeders

Basiscursus Geloofsopvoeding

Nieuwerkerk ad Ijssel

4/11/10

opvoeders

Cursus ouders van tieners

Almkerk

4/10/10

werkgroep

Bezinning huwelijk, gezin en opvoeding

Papendrecht

22/09/10

kinderwerkers

Basiscursus Kinderwerk

Wezep

21/09/10

kinderwerkers

Basiscursus Kinderwerk

Rotterdam

27/09/10

tienerwerkers

Basiscursus Tienerwerk

Bodegraven

20/09/10

tienerwerkers

Basiscursus Tienerwerk

Voorthuizen

6/10/10

jongerenwerkers

Basiscursus Jongerenwerk

Gorinchem

5/10/10

jongerenwerkers

Basiscursus Jongerenwerk

Wierden

6/10/10

catecheten

Basiscursus Mentorcatechese

Hardinxveld (regio)

2/09/10

catecheten

Basiscursus Mentorcatechese

Ermelo (regio)

2/09/10

catecheten

Basiscursus Mentorcatechese

Lexmond (regio)

2/09/10

catecheten

Follow Me Ontmoetingsdag

Houten

11/09/10

leidinggevenden

Toerustingsavond

Streefkerk

13/09/10

leidinggevenden

Toerustingsavond

Molenaarsgraaf

22/09/10

leidinggevenden

Toerusting kinderwerkers

Giessenburg

20/09/10

jeugdraad

Begeleidingsgesprek jeugdbeleid

Zwijndrecht

27/09/10

werkgroep

Traject jeugdbeleid

Middelburg

29/09/10

iedereen

Jubileumbijeenkomst 100 jaar HGJB

Utrecht

12/11/10

In september en oktober staan er ook startavonden 1, 2, 3, vier! gepland in o.a. Ameide, Asperen, Broek op Langedijk, Emmen, Lexmond, Nijkerkerveen, Noordeloos, Noordwijk, Oud Alblas, Sommelsdijk, Zegveld, Zeist en Zoetermeer.

Aanbod materiaal

GEBEDSPUNTEN

‘Allah weet het beter’

De HGJB investeert met de methode Bijbelwijs in godsdienstlessen voor kinderen op de openbare basisschool (GVO). Maar veel belangrijker dan een goede methode is de docent die de lessen geeft. Hij of zij maakt contact met de kinderen en brengt de stof over. We vragen uw gebed voor het GVO-onderwijs: voor de directies van openbare scholen en in het bijzonder voor wijsheid en inzicht bij de docenten die het godsdienstonderwijs geven.

Onder de titel ‘Allah weet het beter’ behandelt het nieuwste deeltje in de serie Hot items een uiterst actueel onderwerp: wie ben je als je moslims ontmoet? Aan de hand van interviews, informatieve kaders en praktische tips worden jongeren geholpen bij het vinden van de juiste houding. Centraal daarbij staat de overtuiging dat Gods liefde ook uitgaat naar moslims. Maar de auteurs beseffen heel goed dat daarmee niet alle vragen beantwoord zijn. Een boekje dus om over na te denken – eventueel ook in catechese of jeugdwerk. Geschreven door Monique Samuel (student, o.a. ook auteur van Bruiswater) en Cees Rentier (predikant-directeur van de stichting Evangelie & Moslims). Tweede leerjaar BijbelWijs beschikbaar BijbelWijs is een frisse methode met godsdienstlessen voor kinderen op de openbare basisschool. De Bijbel is uitgangspunt en bron voor de lessen. Leerlingen horen met BijbelWijs de belangrijkste bijbelverhalen en ze leren iets over het christelijk gedachtegoed. Ze worden geholpen een verbinding te leggen tussen de bijbelverhalen en ervaringen uit hun eigen leven. Vanaf nu is ook het tweede leerjaar beschikbaar. In 38 lessen wordt de hele Bijbel op hoofdlijnen doorgewerkt. Hierbij worden andere verhalen gebruikt dan in leerjaar 1, wel komen ook dit leerjaar de christelijke feestdagen aan bod. Bij elke les hoort een werkblad waarmee leerlingen de opgedane kennis nog eens voor zichzelf kunnen toetsen.

Op pagina 10 kunt u lezen over de werkgroep Hervormd Jeugdcontact. Wij vragen uw gebed voor leidinggevenden in die gemeenten waar een bezinning plaatsvindt op de materialen voor het jeugdwerk. Hier komen soms spannende vragen en gesprekken uit voort. Dichtbij

15


Nieuws Leer Me Leven

Lezersonderzoek Dichtbij

Afgelopen juni is het beleidsplan 2011-2014 van de HGJB vastgesteld. Het beleidsplan heet Leer Me Leven en verwoordt de missie van de HGJB: jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. De HGJB wil dat jongeren leren om christen te zijn op alle terreinen van hun leven, zodat zij zoutend zout mogen zijn voor de mensen om hen heen. De HGJB maakt dit concreet met drie doelstellingen voor jongeren en gemeenten: • bewustwording van de unieke roeping van de gemeente als geloofsgemeenschap; • (her)ontdekken van de waarde van de gereformeerde identiteit; • leren ‘lezen’ van de cultuur en daarin als christen present zijn. Het complete beleidsplan en een beknopte versie ervan staan op www.hgjb.nl.

Begin dit jaar is er een lezersonderzoek uitgevoerd door vier CHEstudenten Communicatie. Zij hebben hiervoor per e-mail een groep Dichtbij-ontvangers benaderd, waarop enkele honderden lezers de online vragenlijst hebben ingevuld. Het blijkt dat Dichtbij voor een niet-abonnementsblad heel erg goed wordt gelezen. Dichtbij wordt voornamelijk gelezen omdat men hierdoor goed op de hoogte wordt gehouden van het nieuws van de HGJB. Ook worden de achtergrondartikelen over de leefwereld van jongeren en over de geloofsopvoeding van kinderen erg gewaardeerd. Dichtbij wordt door 87,5% van de lezers over het algemeen als goed of uitstekend beoordeeld. De redactie wil iedereen die aan het onderzoek heeft meegewerkt van harte bedanken voor de inbreng en voor de waardevolle tips en opmerkingen die we via deze weg hebben ontvangen. Wij nemen deze graag ter harte!

Opbrengst ‘Gewoon gastvrij’ Jongeren en ouderen uit tientallen gemeenten hebben met uiteenlopende acties tot nu toe al € 343.583 (bruto) bij elkaar gebracht voor het diaconale HGJB-project ‘Gewoon gastvrij’. Het geld zal door de GZB worden besteed aan de christelijke kerk op Noord- en Midden Java, de GKJTU. Petrus Sugito van de GKJTU reageerde blij verrast op het bericht over de voorlopige tussenstand: ‘Ik ben erg blij met deze opbrengst. Niet zozeer om het geldbedrag, maar vooral vanwege het enthousiasme waarmee onze zusters en broeders in Nederland hebben bijgedragen aan Gods opdracht. Het is voor ons een grote kans en ook een opdracht om hiermee aan het werk te gaan’.

Gezocht: vrijwilligers administratie We zijn op zoek naar vrijwilligers die dit najaar willen helpen met het verwerken van gegevens in ons donateursysteem. Het gaat om enkele uren werk per week gedurende de maanden oktober en november. U wordt door ons ingewerkt op ons kantoor in Bilthoven, maar daarna is het mogelijk om dit werk eventueel vanuit huis te doen. U hoeft geen ervaring te hebben met data-invoer, maar enige bekendheid met Microsoft Excel is wel handig. Wilt u ons helpen? Neem dan contact op met Johanneke Kok. Zij is op dinsdag telefonisch bereikbaar op ons kantoor in Bilthoven en verder per e-mail: jkok@hgjb.nl.

In actie voor de HGJB

Tekst: Johanneke Kok Foto’s: herv. gem. Nieuwerkerk

Ieder jaar wordt er een heel grote rommelmarkt georganiseerd door de hervormde gemeente van Nieuwerkerk aan den IJssel, afgelopen mei al voor de 34e keer. De opbrengst is bestemd voor diverse doelen, waaronder de HGJB. Op het moment dat de hekken opengaan, rennen de echte liefhebbers de markt op, om vooral maar eerste keus te hebben. Straten in Nieuwerkerk worden afgezet voor de ruim 80 kramen die gevuld zijn met tweedehands spullen: meubels, bedden, boeken, gereedschap, speelgoed, huishoudelijke apparaten, enzovoort. Een speciale rommelmarktcommissie zorgt ervoor dat alle spullen gesorteerd worden uitgestald in de kramen. Ook is er een plantenmarkt en wordt er een speciale koffiehoek gecreëerd. De rommelmarkt had dit jaar weer een geweldige opbrengst, waarvan de HGJB € 1.750 ontving. Eén van de leden van de rommelmarktcommissie is Carola Alblas. Zij geeft aan: ‘Wij vinden het bijzonder om met de hele gemeente aan de rommelmarkt te mogen meewerken. Het is een activiteit waarbij ontzettend veel gemeenteleden meewerken! Dus ook echt gemeenteopbouwend!’

De HGJB heeft uw steun nodig! De HGJB wil jongeren toerusten om als christen voor Gods aangezicht te leven. Omdat de inkomsten uit verkoop, contributies en collecten niet voldoende zijn om de kosten van dit werk te dekken, willen we u in dit jubileumjaar het volgende vragen. Bedenk eens iets leuks om te organiseren, zoals een rommelmarkt of iets dat u met elkaar maakt en verkoopt, in uw gemeente. Het is vaak heel samenbindend om met mensen in de gemeente of van je jeugdclub voor een speciaal doel geld in te zamelen. We zien heel veel creatieve ideeën voor het inzamelen van geld door mensen in gemeenten. En we vinden het bijzonder dat gemeenten, zoals Nieuwerkerk aan de IJssel, dit met elkaar ondernemen om het werk van de HGJB te ondersteunen. Wilt u ook met elkaar iets doen om het werk van de HGJB te ondersteunen? Laat het ons weten!

Dichtbij, september 2010  

De naam ‘Dichtbij - voor christenen met hart voor jongeren' zegt het al: het blad is speciaal voor mensen die om jongeren geven. Wat vooral...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you