Page 1

Infogids nummer 4 - dec. 2010


Infogids nummer 4 - dec. 2010

Voorwoord Dit handige bewaarboekje verschijnt twee keer per jaar en wordt verzonden naar onze contactpersonen in het plaatselijke jeugdwerk. De HGJB Support Infogids is ook gratis te downloaden van onze website. Extra post? Om de post zoveel mogelijk te bundelen, voegen wij de gidsen, folders en flyers van onze activiteiten steeds bij de HGJB Support Infogids. Zat er voor u ook extra post bij de infogids, dan willen we u vragen om deze op een geschikt moment in uw gemeente te verspreiden. Voor meer exemplaren kunt u contact opnemen met de medewerkers van onze kantoren in Putten en Schoonhoven. Altijd op de hoogte! Wilt u het hele jaar door geïnformeerd worden over onze activiteiten en materialen? Schrijf u dan in voor HGJB-Alert, onze digitale nieuwsbrief voor leidinggevenden. Ook kunt u voor de laatste informatie altijd terecht op www.hgjb.nl. Of neem tijdens kantooruren telefonisch contact op met een van onze medewerkers.

NIEU W

Social Media voor jou! De HGJB is nu ook te vinden op Twitter, Hyves en Facebook. Zoek ons op en voeg ons toe, dan krijg je antwoord op vragen als: ‘Wanneer gaan de inschrijvingen van de HGJB-Kerstconferentie open?’ en ‘Worden er nog vrijwilligers gevraagd?’ Of we laten je weten dat we een nieuwe collega hebben. Kortom: allerlei leuk dingen om helemaal up-to-date te blijven!

www.hgjb.nl

Zoek de HGJB op Social Media onder de naam: HGJB_voorjou of HGJB Voor Jou.

Inhoud 3 4 6 8 9 10 11 12 15

Activiteitenposter

100 jaar HGJB Bijzonder boek: Denk groot doe sterk Gemeentesupport Jeugdwerk Catechese Missionair werk Gemeente & Eredienst Gezinnen Jongeren Agenda

Bij deze infogids zit een grote poster, met daarop alle activiteiten die de HGJB voor jongeren organiseert. Of het nu gaat om kindervakanties of de Kerstconferentie, over Spirit of TOV: alles staat erop. Aan u/jou de uitdaging om deze poster op te hangen en zo reclame te maken voor de HGJB. Doe dit in het voorportaal van de kerk, op de JV of tienerclub, of op (naast) het prikbord van het kerkelijk centrum. Of op school, op het station, op… Het doet er eigenlijk niet toe - zolang de poster maar gezien wordt en niet in het oud-papier verdwijnt!

Foto voorkant: Startdag Rijssen, Loofhutten bouwen. September 2010

2

!


100 jaar HGJB voor tieners en jongeren D.V. 25 april 2011 (2e Paasdag)  een bezoek te brengen aan het bejaardentehuis voor een spelletjesmiddag of zanguurtje  een voetbaltoernooi te organiseren met het plaatselijke AZC  de stad of het dorp schoon te maken in samenwerking met de burgerlijke gemeente  tuintjes van ouderen op te knappen.

Op maandag 25 april 2011 (2e Paasdag) viert de HGJB haar 100-jarig bestaan met tieners en jongeren van 12-23 jaar. Onder het motto Vieren=delen! gaan we met zoveel mogelijk tiener- en jongerenclubs, jv's en iedere jongere die maar wil de uitdaging aan om op 2e Paasdag verschil te maken voor mensen die hulp nodig hebben! Via lokale diaconale projecten steken tieners en jongeren een dag lang de handen uit de mouwen. Zij maken het verschil door bijvoorbeeld:

Jubileumviering Ter afsluiting van deze Make a Differenceday vieren we 's avonds in een van de grote steden van ons land het 100-jarig bestaan van de HGJB met een miniconcert, lofprijzing en aanbidding, flashbacks van de dag, toneel en een bijbelstudie!

 een maaltijd te maken en serveren voor dak- en thuislozen in hun stad  een verwenmiddag te organiseren voor moeders van een 'Blijf-van-mijn-lijf-huis'

Bijzonder boek:

Denk groot doe sterk Op de jubileumviering van de HGJB is een bijzonder boek verschenen: ‘Denk groot doe sterk – tienerrebelutie tegen lage verwachtingen’, door Alex en Brett Harris. Hoewel het in de eerste plaats bedoeld is voor tieners en jongeren, zal het ook onder ouderen zeker de aandacht trekken. Het gaat erover dat tieners veel meer in hun mars hebben dan wij, ook in de kerk, vaak denken. Harmen van Wijnen, directeur HGJB, schreef in zijn nawoord: ‘Dat het eigene van tieners heel veel te bieden heeft voor kerk en samenleving, blijkt uit dit boek. Als we dat gaan inzien, mogen we veel verwachten van deze tieners die groot denken en sterk doen.’ Een boek om te lezen en door te geven! Verkrijgbaar via de HGJB-webshop

3

100 jaar HGJB

Infogids nummer 4 - dec. 2010


Gemeentesupport

Infogids nummer 4 - dec. 2010

Advies op maat en instructie voor iedere gemeente Goed jeugdwerk in de gemeente vraagt om visie, vaardigheden en een goede organisatie. Door jarenlange ervaring en contacten in diverse gemeenten weten we wat er speelt en kunnen we iedere gemeente deskundig bedienen met begeleiding, instructie en advies op maat. We begeleiden algemene kerkenraden en wijkkerkenraden, jeugdraden, werkgroepen, commissies en teams van leidinggevenden.

Regionale ontmoetingen

Wij geven begeleiding, advies en instructie op de volgende werkvelden:  Catechese  Jeugdwerk  Gemeente & Eredienst  Geloofsopvoeding in de gezinnen  Missionair kinder-, tiener- en jongerenwerk  Pastoraat voor kinderen, tieners en jongeren  Jeugddiaconaat  Coaching en training van predikanten  Coaching en training van professionele plaatselijke jeugdwerkers  Integraal jeugdbeleid/beleidsplan  Opzetten van goed kinderwerk, tienerwerk, jongerenwerk  Doordenking vraagstuk ‘gereformeerde identiteit en jongeren’

Professionele ondersteuning

Door het hele land worden onze contacten benaderd voor onderlinge uitwisseling en advies op maat.

Catechese Wij bieden de catechesecommissies aan om de kwaliteit van het catechesewerk te doordenken en te toetsen. Ook worden er trainingen en coachsessies gehouden met catecheten.

De HGJB zendt actief HGJB-professionals uit die voor een langere periode in een of meer gemeenten werkzaam zijn om de vrijwilligers te ondersteunen. We werken op het niveau van de classis, de plaats en/of de (wijk)gemeente en kunnen hier voorzien in een plaatselijk jeugdwerker, gezinswerker, missionair werker of jeugdpredikant. Meer weten? Kijk op onze website en lees ook de ervaringen van andere gemeenten. Neem voor de mogelijkheden contact op met een van de regionale kantoren. De jeugdwerkadviseurs die tot uw beschikking staan zijn: Casper van Dorp, Rick van Elk, Harry van der Kamp, Hans Maat, Arie de Winter en Kees Zeelenberg.

Jeugdbeleid

De HGJB helpt gemeenten op maat bij het ontwikkelen van hun jeugdbeleid. Denk bijvoorbeeld aan de volgende mogelijkheden:  Adviesgesprek over wat de gemeente aan visie en beleid kan doen  Instructieavond: Hoe ontwikkel je jeugdbeleid?  Concrete hulp bij het opstellen van een jeugdbeleidsplan (Er zijn verschillende begeleidingstrajecten mogelijk, afhankelijk van wat de gemeente zelf al doet)  Leiden van een avond met alle mensen die in de gemeente met en voor jongeren werken, met als doel een gezamenlijk gedragen beleid  Schriftelijke feed-back geven op jeugdbeleid in de gemeente. Jeugdbeleid; niet elke gemeente schudt het uit z’n mouw. De HGJB helpt. Neem voor de mogelijkheden contact op met een jeugdwerkadviseur via een van de regionale kantoren.

‘Zonder visie is het jeugdwerk niet meer dan bezigheidstherapie’. Een beetje scherp gezegd misschien, maar het maakt duidelijk dat er nagedacht moet worden over het werken met en voor jongeren in de gemeente. Als het goed is legt de kerkenraad vast wat ze graag wil bereiken in het werk met de kinderen, tieners en jongeren en wat dat vraagt van de manier waarop het werk gedaan moet worden. Een jeugdraad of jeugdouderling krijgt dan de opdracht om jeugdbeleid te formuleren voor de komende tijd. Dit biedt een kader voor iedereen die met en voor de jongeren werkt.

putten@hgjb.nl en schoonhoven@hgjb.nl

4


Coaching en begeleiding van leidinggevenden

(Nieuw als) jeugdouderling of jeugddiaken?

‘Coaching, een bijbelse opdracht’ zo luidde de slogan van de Basiscursus Coaching die de HGJB een aantal jaren heeft gegeven. Leidinggevenden laat je niet aan hun lot over. Zeker in deze tijd is het niet vanzelfsprekend dat leidinggevenden zonder begeleiding optimaal hun taak kunnen doen. Als je vrijwilligers vraagt voor het jeugdwerk, hoort daar ook bij dat je zorgt voor (persoonlijke) begeleiding en coaching.

Jeugdambtsdragers lopen een groot risico te verzanden in het verwachtingspatroon van mensen om hen heen of in de regeltaken die er liggen. Hoe kijk je op een frisse manier tegen je taak aan? Hoe kun je de taak uitvoeren op een manier die past bij wie je bent? Wat leer je van de manier waarop anderen het doen? De HGJB heeft veel ervaring in de begeleiding en coaching van jeugdambtsdragers. Reden genoeg om als jeugdambtsdrager te starten met een telefoongesprek of mailcontact met een van de jeugdwerkadviseurs van de HGJB!

De HGJB heeft ervaring hoe je coaching in de gemeente kunt opzetten. Zelfs een cursus voor potentiële coaches in jullie gemeente behoort tot de mogelijkheden. Spreek eens met een jeugdwerkadviseur door wat er voor jullie gemeente mogelijk is.

putten@hgjb.nl en schoonhoven@hgjb.nl

Kinder- en Tienerpastoraat In samenwerking met Chris, de christelijke organisatie voor pastoraat en advies aan kinderen en tieners tot achttien jaar, verzorgt de HGJB in het voorjaar een stevige, interactieve cursus Kinder- en Tienerpastoraat. Deelnemers worden opgeleid en gecertificeerd tot kinder- en tienerpastor in de gemeente. Signalen herkennen Tijdens de cursus leer je veel over problematiek als seksualiteit, pesten, kindermishandeling en echtscheiding. Maar belangrijker is nog: hoe signaleer ik problemen, wat doe ik er vervolgens mee en waar liggen mijn grenzen? Visie voor je eigen gemeente Daarnaast is er aandacht voor het overbrengen van jouw kennis, houding en vaardigheden in je eigen team of gemeente en ontwikkel je visie voor het jeugdpastoraat in je eigen gemeente. Ook is er voldoende ruimte voor ontmoeting met elkaar om te ontdekken hoe jeugdpastoraat wordt vormgegeven in andere gemeenten. Aanbeveling: Het zou erg mooi zijn als in ieder team van leidinggevenden een of meer mensen zich bekwamen. Kom daarom niet alleen. Juist gezamenlijk kun je in je eigen situatie het pastorale werken krachtiger vormgeven.  Data: 12, 19 en 26 april, 10, 19 en 24 mei 2011  Locatie: Amersfoort, Kerkelijk Centrum ‘De Brug’ Alle cursisten krijgen een werkmap met daarin veel achtergrondinformatie. Het maximale aantal deelnemers is 40, dus wees er snel bij!

5

Gemeentesuppport

Infogids nummer 4 - dec. 2010


Jeugdwerk

W! U NIE

Infogids nummer 4 - dec. 2010

Kinderwerk Kinderclubblad Clik Onmisbaar voor je kinderclubwerk is Clik. Clik is helemaal een eigen kinderclubblad – voor op de club én thuis! Je vindt in Clik pagina’s die je samen op club kunt gebruiken: ‘Voor op de club’. Op deze clubpagina’s staan bijvoorbeeld een bijbelstudie, doeopdrachten voor tijdens de club en puzzels. Meestal wordt er in het programma in de map HGJB-Kinderwerk ook verwezen naar deze pagina’s.

Map HGJB-Kinderwerk Speciaal voor kinderclubs is er de Map HGJBKinderwerk. In deze map vind je afwisselende kinderwerkprogramma's die erop gericht zijn kinderen dichter bij God te brengen. Dit doen we:  door een brug te slaan van de Bijbel naar het leven van de kinderen ( en andersom)  door middel ven creatieve werkvormen  door de kinderen handen en voeten te laten geven aan wat ze ontdekken over God en geloof.

Daarnaast vind je pagina’s die de kinderen thuis lekker kunnen lezen. Boven die pagina’s staat: ‘Voor jezelf’. Deze ‘Voor jezelf-pagina’s’ bieden veel extra’s:  een kijkje bij andere kinderclubs  tips voor leuke boeken of cd’s  een geinige strip: Clikker  extra puzzels  knutsel- en kookideetjes  weetjes over de natuur  en nog veel meer!

De programma’s bieden een groot aanbod van werkvormen voor verschillende leeftijden, waarmee je als kinderwerker zelf je clubavond samen kunt stellen.

www.hgjb.nl/clik Abonnement: abonnementen@hgjb.nl

www.hgjb.nl/kinderwerk

Cursussen voor leidinggevenden

in het kinder-, tiener- en jongerenwerk

De HGJB biedt in het voorjaar van 2011 cursussen en instructiemomenten voor leidinggevenden in het kinder-, tiener- en jongerenwerk aan. Of je nu een startende of een ervaren leidinggevende bent, het is verrijkend om met anderen na te denken over goed jeugdwerk in de gemeente. De HGJB heeft daarin jarenlange ervaring en wil leidinggevenden helpen groeien in hun taak. Kijk voor het aanbod op de website van de HGJB onder jeugdwerk. Zie je mogelijkheden om in je eigen gemeente een cursus in samenwerking met de HGJB te organiseren, laat het ons dan weten!

6


Jeugdwerk

Infogids nummer 4 - dec. 2010

Speciaal voor tienergroepen/jongerengroepen zijn er de mappen HGJB-Tienerwerk/Jongerenwerk, boordevol met programma's om met tieners/jongeren aan de slag te gaan rond allerlei herkenbare (geloofs-)thema's.

Tienerwerk

Jongerenwerk

Map HGJB-Tienerwerk

Map HGJB-Jongerenwerk

De tienerclub is een plek waar tieners in verschillende leeftijdsfasen onderling met elkaar en met leidinggevenden optrekken. Ze worden toegerust in het leven van alledag als christen. Ze oefenen in een veilige setting met leeftijdsgenoten in gemeente-zijn. Ze worden begeleid in het op zich nemen van taken in de gemeente en hun persoonlijke geloofsontwikkeling. HGJB-Tienerwerk richt zich daarom ook op deze aspecten.

Kenmerkend voor de map HGJB-Jongerenwerk is de grote variatie in werkvormen en bijbelstudies. Maar HGJB-Jongerenwerk is méér dan alleen programma’s behandelen in je jongerengroep; het is een totale manier van werken waarbij 'onderlinge relatie' en 'persoonlijke inschakeling van de jongeren' belangrijke kernkwaliteiten zijn.

Abonnees van HGJB-Jongerenwerk ontvangen in de loop van het seizoen 2010/2011 een geheel vernieuwd aanbod van materialen. Ook krijgen zij een wachtwoord om de bijlagen op internet te downloaden.

Abonnees van HGJB-Tienerwerk ontvangen in de loop van het seizoen 2010/2011 een geheel vernieuwd aanbod van materialen. Ook krijgen zij een wachtwoord om de bijlagen op internet te downloaden. www.hgjb.nl/tienerwerk

www.hgjb.nl/jongerenwerk

Spirit

Cruciaal

Tienerclubs die werken met de map HGJBTienerwerk raden we aan ook een abonnement te nemen op hét magazine voor tieners: Spirit. Daarin worden de thema's van de programma's namelijk uitgewerkt in een interview, bijbelstudie of actuele informatie, passend bij het thema. Tienergroepen die een groepsabonnement op Spirit nemen, krijgen korting.

Jongerengroepen die werken met de map HGJBJongerenwerk raden we aan ook een abonnement te nemen op het HGJB-jongerenblad Cruciaal. Daarin worden de thema's van de programma's namelijk uitgewerkt in bijbelstudies, artikelen en interviews. Jongerengroepen die een groepsabonnement op Cruciaal nemen, ontvangen korting.

www.hgjb.nl/spirit Abonnement: abonnementen@hgjb.nl

www.hgjb.nl/cruciaal Abonnement: abonnementen@hgjb.nl

7


Catechese

Infogids nummer 4 - dec. 2010

Basiscursus Mentorcatechese

Mede door de grote belangstelling voor Follow Me groeide de vraag naar een vervolg voor jongeren vanaf 16 jaar. De ontwikkeling van drie jaarreeksen Follow Me Next wil een antwoord geven op die vraag. De opzet van de catecheseavonden is helemaal vergelijkbaar met die van Follow Me: een centraal gedeelte met een duidelijk vierend karakter en daarna gesprekken in de mentorgroepen. Evenals Follow Me is ook Follow Me Next multimediaal van opzet.

Deze cursus is speciaal voor gemeenten waar de catechese plaatsvindt in de vorm van een plenaire samenkomst met aansluitend een bespreking en verwerking in kleine groepen o.l.v. van een mentor. De cursus bestaat uit drie avonden: 1. Wie is de tiener? 2. Wie ben jij als mentor? 3. In gesprek!

Verdieping Inhoudelijk wil Follow Me Next een verdieping zijn van wat in de vier jaarreeksen van Follow Me aan de orde kwam, met veel aandacht voor apologetische vragen.

De cursus wordt gevolgd aan de hand van een cursusmap met een korte samenvatting van de lesstof en verschillende opdrachten en casussen. Zie onze website voor prijzen, data en locaties.

Vanaf komend seizoen worden er drie jaarreeksen van Follow Me Next uitgegeven:  2010/2011: Discipelschap  2011/2012: Tot de kern  2012/2013: Brandende kwesties.

www.hgjb.nl/catechese (kies: training en advies)

BijbelWijs

Catechese

het tweede leerjaar is uit!

Informatie Avonden

Het tweede leerjaar van BijbelWijs, de methode voor godsdienstonderwijs op de openbare basisschool, is er! Door deze lessen kunnen leerlingen kennismaken met godsdienst en het christendom in het bijzonder.

Het HGJB-Centrum voor catechese organiseert, parallel aan de Belijden-Is-Doen* avonden, haar Catechese Informatieavonden voor predikanten, catecheten en mentoren. Door middel van een lezing en een forumdiscussie vindt bezinning plaats op ontwikkelingen in de catechese.  Wat vraagt de huidige jongeren- en kerkcultuur van de catechese en de catecheet?  De HGJB investeerde in methodes voor mentorcatechese. Maar is daarmee genoeg gedaan om de catechesecrisis voorbij te komen?  Er is meer bezinning mogelijk op de persoon van de catecheet, de waarde van klassikale catechese en het belang van een curriculum.

BijbelWijs heeft twee leerjaren, 38 lessen per jaargang. In beide jaren wordt de gehele Bijbel op hoofdlijnen doorgewerkt. De gekozen bijbelverhalen per map zijn verschillend, wel worden in beide jaren de schepping, Kerst, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en de toekomstverwachting van christenen behandeld. Bij elke les hoort een werkblad, waarmee de leerlingen de opgedane kennis nog eens voor zichzelf kunnen toetsen door allerhande creatieve puzzels, spelletjes en opdrachtjes. Meer weten? Wilt u meer weten over de BijbelWijs-methode, een voorbeeldles bekijken, weten welke bijbelverhalen er worden behandeld, of de map bestellen? Kijk op www.hgjb.nl onder catechese. Of bel gerust naar de HGJB en vraag naar Lucré de Man.

 Barneveld: donderdag 3 februari 2011  Gouda: vrijdag 11 februari 2011 *

Voor informatie over de avonden Belijden-isdoen: zie pagina 13. www.hgjb.nl/cia

www.hgjb.nl/bijbelwijs of ldman@hgjb.nl

8


VBW-dagen kinderwerk Als voorbereiding op het nieuwe missionaire kinderwerkseizoen organiseren wij drie VBWdagen. (VBW staat voor Vakantie Bijbel Werk). We nodigen jou, de stuurgroepen en alle andere vrijwilligers die betrokken zijn bij het VBWwerk in je gemeente van harte uit om een van deze dagen te bezoeken. Je kunt rekenen op een leuk en inhoudelijk sterk programma waarin je wordt gescherpt en bemoedigd, andere kinderwerkers ontmoet, handvatten krijgt om het missionaire werk in je gemeente nog beter vorm te geven, en ideeën kunt uitwisselen met VBW-teams uit andere plaatsen. De VBW-dagen zijn op de volgende zaterdagen gepland (van 9.30-14.30 uur):  15 januari Zwolle (Greijdanus College)  29 januari Gouda (Driestar College)  12 februari Barneveld (Johannes Fontanus College)

Kosten: € 18,95 bij voorinschrijving Meld je tijdig aan want vol=vol

VBW-Tienerwerkersdag Zaterdag 5 februari 2011 - Johannes Fontanus College, Barneveld  Een bemoedigende, positieve dag waar je als tienerwerker geïnspireerd wordt door sprekers, band, workshops en ontmoeting.

 Na deze dag kun je aan de slag om het geleerde en je enthousiasme te delen met de tieners die Jezus nog niet persoonlijk kennen. Tieners die op het punt staan belangrijke keuzes te maken in hun leven wat betreft studie, vrienden, leefstijl, enzovoorts. En vooral ook om deze tieners te laten zien wie Jezus is, zodat ook zij een bewuste keuze voor Jezus kunnen maken.

Map Missionair Tienerwerk Deze map is een hulpmiddel bij het samenstellen van een programma voor missionair tienerwerk en is vandaag voor ‘t eerst te koop tijdens de Tienerwerkersdag.

Aanmelden via www.hgjb.nl/vbw Je kunt je tot één week van te voren aanmelden via het digitale aanmeldingsformulier. Na je aanmelding krijg je een bevestiging per mail. Als je deze binnen 5 werkdagen niet hebt ontvangen, laat het ons dan even weten! Mocht je in de tussentijd nog vragen hebben, dan kun je altijd een mail sturen naar vbw@hgjb.nl of bellen met Alberdien Moll: 0341-35 25 53

9

Missionair Werk

Infogids nummer 4 - dec. 2010


Gemeente & Eredienst

Infogids nummer 4 - dec. 2010

Biddagmap 2011

‘Ontzagwekkend’ In de week van 10 januari 2011 verschijnt de nieuwe HGJB-Biddagmap met als thema ‘Ontzagwekkend’. Vanuit de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar (Lukas 18:9-14) denken we met de kinderen na over het gebed en onze (gebeds)houding. Abonnees ontvangen de map automatisch. Nieuwe abonnementen kunnen aangevraagd worden via het formulier op onze website.

Gezinnen

Losse exemplaren zijn vanaf 10 januari te bestellen via de webshop van de HGJB

De HGJB geeft jaarlijks een twintigtal handreikingen voor leerdiensten uit. Deze handreikingen proberen de kloof tussen eeuwenoude geschriften en de constant veranderende leefwereld van tieners en jongeren te overbruggen. In het eerste seizoen (2010/2011) staan twintig thema's uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis centraal. Een redactie bestaande uit predikanten, kerkelijk werkers en onderwijskundigen uit de HGJBgelederen zal zich de komende jaren inspannen voor de ontwikkeling van de handreikingen. Een handreiking bestaat uit suggesties rondom de kerkdienst, een uitgebreide preekschets en een vermenigvuldigbare liturgie met schriftelijke opdrachten en afbeeldingen ter ondersteuning van de leerdienst. Opgave en proefhandreiking: www.hgjb.nl/leerdienst

Hart voor je huwelijk

De thema's die behandeld worden, zijn:  communicatie,  groeien in je relatie,  hoe je ooit begon,  omgaan met verschillen,  samen intimiteit delen en  samen geloven.

Investeren in het huwelijk is meer dan ooit nodig - niet alleen voor de echtparen zelf, maar juist ook voor je gezin. Daarnaast is het huwelijk van groot belang voor een goed gemeenteleven. Met Hart voor je huwelijk willen we gemeenten en echtparen hierbij helpen. Voor echtparen Hart voor je huwelijk is een speciaal programma dat echtparen in zes gevarieerde avonden helpt (opnieuw) te investeren in hun huwelijk. De cursus wordt gevolgd door man en vrouw samen. Let op: de cursus is zowel geschikt voor echtparen mét kinderen als voor echtparen zónder kinderen! Aan de hand van zes thema's praten deelnemers met elkaar over hun huwelijk.

10

In de gemeente De cursus wordt gegeven vanuit de gemeente. Het is een prachtige manier om als gemeente plaatselijk te investeren in de huwelijken en gezinnen van de gemeente! www.hgjb.nl/hvjh of gezinnen@hgjb.nl

DVD Kinderdoop

Van generatie op generatie

openhartige gesprekken over de kinderdoop Waarom laten ouders hun kind dopen? Wat is de betekenis van de kinderdoop? Hoe kun je de betekenis duidelijk maken aan anderen? Met deze DVD wil de HGJB het gesprek over de kinderdoop stimuleren.


Gemeenteavonden HGJB-Basiscursus Samen Opvoeden Geloofsopvoeding Opvoeden doe je samen... Juist binnen de christelijke gemeente! Daarom biedt de HGJB diverse gemeenteavonden aan, om samen met andere opvoeders in je gemeente na te denken en door te praten over een herkenbaar onderwerp. Want opvoeden hoef je gelukkig niet in je eentje te doen. Voor veel mensen is het een enorme opluchting om herkenning en ondersteuning te vinden bij andere opvoeders. Thema's Je kunt de HGJB uitnodigen om een gemeenteavond te verzorgen. Wij houden dan geen lezing, maar gaan actief met de groep aan de slag. De thema's die de HGJB aanbiedt, zijn:  Als een vis in het web - over mediagebruik  Puber, waarom doe je zo? – over de uitdagingen van de puberteit  In ontwikkeling! - over de ontwikkeling van kinderen  Opvoeden doe je samen! - over het samen verantwoordelijk zijn voor de kinderen in de gemeente  Bijbellezen – over bijbellezen in het gezin  Doop – over de betekenis van de doop in het leven en hoe je daar vorm aan geeft Aanvragen van een gemeenteavond Gemeenten die belangstelling hebben voor een gemeenteavond, kunnen dit per mail of telefoon doorgeven aan de HGJB, en/of contact opnemen met hun jeugdwerkadviseur. Zie voor meer informatie www.hgjb.nl, site voor leidinggevenden (support)  gezinnen  gemeenteavonden.

‘Hoe bid jij met je kinderen? Doen jullie nog iets extra’s om de christelijke feesten te vieren thuis?’ Veel ouders zijn benieuwd naar hoe andere ouders vorm geven aan de geloofsopvoeding van hun kinderen. Met de HGJB-Basiscursus Geloofsopvoeding brengen we opvoeders binnen de kerkelijke gemeente hierover met elkaar in gesprek. Om samen te leren, elkaar te bemoedigen en tips te geven. HGJB-cursus in je eigen woonplaats De cursus is bedoeld voor ouders met kinderen van ongeveer 2 tot 12 jaar. Bij een opgave van minimaal 15 en maximaal 30 deelnemers kunt u de cursus in uw eigen (wijk)gemeente aanvragen, eventueel in combinatie met een buurgemeente. Iemand van de HGJB geeft dan in jullie gemeente een cursus van drie avonden over de basiselementen van geloofsopvoeding. Inhoud cursus Avond 1 Geloofsopvoeding als gelovige ouder – over de bijbelse opvoedingsopdracht en jouw rol als geloofsopvoeder Avond 2 Geloofsopvoeding in de dagelijkse gezinssituatie – over de ontwikkeling van je kinderen en de betekenis daarvan voor geloofsoverdracht en regelgeving in je gezin Avond 3 Geloofsopvoeding en geloofsoverdracht – over de praktische invulling van bidden, bijbellezen en viermomenten.

www.hgjb.nl/gezinnen of gezinnen@hgjb.nl Mensen van verschillende leeftijden vertellen over hoe zij de betekenis van de kinderdoop in hun leven ervaren. Vier reportages met authentieke verhalen uit het dagelijks leven.  Jongeren denken na over de kinderdoop en hun persoonlijke antwoord daarop  Een jong gezin vertelt waarom zij hebben gekozen voor de kinderdoop  Een ander gezin viert jaarlijks de doopdatum van hun kinderen  Een ouder echtpaar vertelt over Gods belofte als pleitgrond door het leven heen Deze DVD is heel geschikt voor gebruik bij een doopzitting, doopcatechese, cursus geloofsopvoeding of bij gesprekken met jongeren over de doop. Bij deze DVD zijn diverse werkbladen ontwikkeld. Te bestellen via de webshop.

11

Gezinnen

Infogids nummer 4 - dec. 2010


Jongeren

Infogids nummer 4 - dec. 2010

Jongerenfolder

TOV-avonden

voor Week van Gebed

Voor tieners van 12-16 jaar

16-22 januari 2011 De Week van Gebed. Om jongeren te stimuleren daaraan mee te doen, heeft de HGJB meegeschreven aan de jongerenfolder ‘Houvast’. Voor elke dag van de gebedsweek staat daarin een overdenking met gebedsonderwerpen. Aan alle abonnees van Spirit en Cruciaal wordt de folder gratis toegezonden, maar hij is ook nog te bestellen à € 0,35 (niet via de HGJB, zie www.ea.nl).  Jongeren die op 15 januari mee willen doen aan een gebedsbijeenkomst in hun omgeving, kunnen kijken op www.prayernight.nl.

Van Verspiedersdagen

NIEU W

naar een nieuwe kinderactiviteit!

!

Voor kinderen uit groep (6) 7 en 8 Ieder voorjaar organiseerden we de HGJBVerspiedersdagen. Met ingang van 2011 komt hier verandering in. We zijn namelijk bezig met de opzet van een geheel nieuwe kinderactiviteit voor dezelfde doelgroep, kinderen uit groep (6) 7 en 8. Deze activiteit zal ergens in het najaar van 2011 plaatsvinden. Hierdoor komen de Verspiedersdagen te vervallen. Op de hoogte blijven? De plannen voor de nieuwe kinderactiviteit zijn op het moment van schrijven nog niet helemaal rond. Als er meer bekend is, willen we dit graag zo snel mogelijk laten weten. Wilt u op de hoogte worden gehouden over deze nieuwe kinderactiviteit, geef dan even uw mailadres door via amouthaan@hgjb.nl of bel met kantoor Schoonhoven. Dan sturen wij de informatie per mail naar u toe zodra er meer bekend is!

Speciaal voor jongeren vanaf 12 jaar organiseert de HGJB TOV-avonden op verschillende plaatsen in Nederland. Drama, multimedia, samen zingen en bidden, bijbelstudie, sfeer en gezelligheid vormen de ingrediënten van deze avond. TOV is een unieke mogelijkheid om met de tieners van je club honderden andere tieners te ontmoeten.

   

11 maart - Papendrecht 12 maart - Papendrecht 18 maart - Ermelo 19 maart - Zwolle

   

25 maart - Gouda 26 maart - Gouda 1 april - Zierikzee 2 april - Houten

Aanmelden Vanaf maandag 10 januari 2011 om 09:00 uur precies start de inschrijving voor de TOV-avonden via onze website. Wees er snel bij, want voordat je het weet zit de dichtstbijzijnde locatie vol! We hopen je te ontmoeten op één van de avonden! Voor prijzen: kijk op de site!

Scholierenweekend Voor tieners van 14-17 jaar

Het HGJB-Scholierenweekend is de plek waar tieners meer te weten komen over de Heere God, nieuwe vrienden ontmoeten en een geweldige tijd hebben. Samen met zo'n 350 andere tieners hebben we ontzettend veel lol. Ook hebben we weer een uitdagend programma met toffe spellen, workshops en een gezellig Midnight-programma. Kent u tieners die dit ook graag willen meemaken? Zorg dat ze er snel bij zijn, want het weekend is meestal heel snel volgeboekt! Eerstvolgende weekend: vrijdag 4 februari t/m maandag 7 februari. Helaas valt deze datum niet in de voorjaarsvakantie. Dit is één keer het geval, vanwege een dubbele boeking op ‘De Betteld’ in Zelhem. Start inschrijving: woensdagmiddag 24 november om 16:00 uur precies!

Informatie: amouthaan@hgjb.nl

12


Jongeren

Infogids nummer 4 - dec. 2010

Een vakantie met meerwaarde! Voor jongeren vanaf 18 jaar

Ze zijn iedere zomer weer van de partij: honderden jongeren die één of twee weken op de camping bivakkeren en zich inzetten voor het recreatie- en evangelisatiewerk van Dabar. Dat doen ze niet alleen voor de lol. Ze getuigen met hart en ziel van hun leven met God. Dit doen ze door in woord en daad er voor de campinggasten te zijn. Met een kinderclub, campingdienst of volleybaltoernooi bieden ze de gasten ontspanning, ontmoeting en een blik in de keuken van het christelijk geloof. Dat is soms heftig, maar vaak ook rijk: ieder jaar weer getuigen de teams van de (onverwachte) weg die God met mensen op de camping gaat. Ondersteuning van Dabar-teams De teams worden bij hun werk ondersteund door de vele vrijwilligers van de plaatselijke commissies. Verder zijn er ieder jaar nog eens zo’n vijftien campingpastores actief om de campinggasten waar nodig een luisterend oor te bieden. Helpt u mee?  Ook voor het komende seizoen zijn er hard jongeren nodig! Wat kunt u doen om nieuwe Dabarmedewerkers te werven?  Er zijn posters en folders beschikbaar om reclame te maken voor Dabar in uw omgeving. U kunt ze aanvragen via dabar@hgjb.nl.  Op de website www.hgjb.nl/dabar zijn er downloads te vinden naar artikelen en advertenties voor in het kerkblad, een banner of videofilmpje voor op de website van uw gemeente of uw eigen hyves-pagina.  Via het Landelijk Centrum van de HGJB kunt u in contact komen met de plaatselijke commissie of advies krijgen bij de opzet van een informatieavond.  Uw gebed is onmisbaar! Voor de jongeren, de plaatselijke commissies en de campinggasten zelf. Zonder Gods leiding kunnen wij niets beginnen.

HGJB-Jongerenspecial Belijden-is-doen

Voor jongeren die het geloof willen belijden

Ga er maar aan staan: in het openbaar belijdenis afleggen van het geloof. ‘Ben ik daar wel klaar voor? Geloof ik wel goed genoeg?’ ‘Moet dat echt; zonder belijdenis kun je toch ook geloven?’ ‘Ik wil graag, maar ben ik wel heilig genoeg? Ik worstel met zonde…’ ‘Ik kan niet wachten!’ Belijdenis doen is een spannend onderwerp. Je kunt er heel verschillend in staan. Het is ook een grote stap; die zet je niet ‘zomaar’. De HGJB wil jongeren helpen bij deze stap met de Jongerenspecial Belijden-is-doen. Een avondprogramma van ontmoeting, verdieping, bemoediging, ruimte voor vragen en een bijbelstudie. Deze avond bestaat uit een plenaire samenkomst en een workshopronde met ruim tien workshops. Het HGJB-Centrum voor catechese zal tijdens de avonden Belijden-is-doen een workshop speciaal voor catecheten houden. Zie voor meer informatie pagina 8 (Catechese Informatie Avonden).  

Barneveld: donderdag 3 februari 2011 (Joh. Fontanus College) Gouda: vrijdag 11 februari 2011 (Driestar College)

Help mee bij het vinden van nieuwe Dabaristen en draag een steentje bij in de zichtbaarheid van Gods koninkrijk in deze wereld!

LET OP: AANMELDING VOORAF IS VERPLICHT

Informatie: www.hgjb.nl/dabar of dabar@hgjb.nl

Informatie en aanmelding: www.hgjb.nl/bid

13


Infogids nummer 4 - dec. 2010

Jongeren

Klaar voor de start? Voor scholieren die eindexamen doen Samen met IFES en de EH organiseert de HGJB een dag voor scholieren die eindexamen gaan doen. Voor hen breekt een spannende tijd aan van keuzes maken, op kamers gaan en groei in eigen verantwoordelijkheden.

HGJB-Vakanties Voor kinderen, tieners en jongeren (vanaf 9 jaar) Iedere zomer gaan er circa 1.550 jongeren met de HGJB op pad, samen met zo’n 300 stafleden, om een mooie vakantie met elkaar te beleven. Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de zomer van 2011 in volle gang. Ieder jaar is het weer een uitdaging om een vernieuwend en verrassend aanbod te kunnen bieden. Maar het gaat niet alleen om de bestemmingen. Wij willen de deelnemers een vakantie met meerwaarde geven. Dit zit hem in het maken van nieuwe vrienden, of juist het opnieuw ontdekken van de eigen vrienden. Daarnaast is het geweldig als de deelnemers zich kunnen spiegelen en schuren aan de leidinggevenden en met vragen bij deze mensen terecht kunnen. Maar bovenal willen wij ze laten groeien en bloeien in hun geloof. De Bijbel heeft daarom een prominente plek tijdens de HGJB-Vakantie, op een eigentijdse manier. Het is geweldig om te zien hoe vakantie en geloof samen kunnen gaan! Ieder jaar opnieuw is dit de stimulans om de HGJB-Vakanties te blijven organiseren. Het is een ervaring die onze jongeren eigenlijk niet mogen missen. Vraag nu de HGJB-Vakantiegids aan!

De HGJB wil tieners en jongeren helpen en bemoedigen in deze fase van hun leven. Bemoedigen met de bijbelse belofte, dat God bij hen is – juist in deze nieuwe fase in hun leven. En helpen met concrete tips en adviezen als het gaat over studiekeuze, geloofsontwikkeling en op kamers gaan. Hoe ga je als beginnend student zorgen voor je eigen geestelijk welzijn. Het programma bevat samenkomsten met bijbelstudie en zang, voorlichting over christelijke studentenvereniging, en workshops over identiteit, keuzes maken, bijbelstudie en een missionaire levensstijl.  Waar: EH-gebouw in Amersfoort (bij CS)  Wanneer: 11 maart, van 15:00 – 21:30 Houdt de website in de gaten voor meer infomatie.

Loket Gelijke Zorg Het Loket Gelijke Zorg is een initiatief van de Bond van Hervormde Zondagsscholen, de vereniging ‘Op weg met de ander’ en de HervormdGereformeerde Jeugdbond (HGJB). Deze samenwerking beoogt de participatie van verstandelijk gehandicapte mensen in de christelijke gemeente te bevorderen.

Informatie: www.hgjb.nl/vakanties

Kerstconferentie

Het Loket Gelijke Zorg is voor ondersteuning en bij vragen beschikbaar voor de volgende doelgroepen: predikanten, kerkenraden en diaconieën, leidinggevenden van zondagsscholen, clubs, catechisatiegroepen, bijbelkringen, ouders en individuele gehandicapte zorgvragers.

De Kerstconferentie wordt georganiseerd voor jongeren vanaf 17 jaar en vindt plaats in Stadskanaal van 27 tot en met 30 december 2010.  Stimuleer de jongerengroep of jeugdvereniging van uw gemeente om met elkaar deze conferentie te bezoeken!

Voor meer informatie zie: www.loketgelijkezorg.nl.

14


Infogids nummer 4 - dec. 2010

Digitale nieuwsbrief HGJB-Alert Bent u op een of andere manier betrokken bij de jongeren van uw gemeente? Schrijf u dan in voor HGJBAlert, onze digitale nieuwsbrief voor iedereen die in de gemeente met of voor jongeren werkt.

Agenda Voorjaar 2011

Aankondigingen per e-mail Helemaal papierloos zal onze berichtgeving niet worden, maar we werken er wel aan om de verzendkosten zo laag mogelijk te houden. Toch willen we u natuurlijk wel steeds tijdig op de hoogte houden van interessante nieuwtjes en ontwikkelingen! Vandaar dat aankondigingen, nieuws-berichten een oproepen over HGJB-activiteiten en -materialen al een tijdje per e-mail (in plaats van per post) worden gestuurd naar speciaal daarvoor geselec-

teerde adressen. Dit doen we onder de naam HGJB-Alert. Deze digitale nieuwsbrief is daarmee een handige aanvulling op de halfjaarlijkse HGJB Support Infogids. Zelf uw gegevens wijzigen Elk nieuwsbericht sturen we slechts naar een deel van de contactpersonen uit ons adressenbestand. Daarbij kijken we naar iemands functie in het kerkelijk (jeugd)werk. Het is dus van groot belang dat deze gegevens up-to-date blijven. Dat kan alleen met uw hulp! Om ervoor te zorgen dat de juiste berichten ook op het juiste mailadres aankomen, kan iedereen op elk gewenst moment zijn/haar mailadres doorgeven via de website. Goed om te weten: afmelding en wijziging van ingevoerde gegevens kunt u eenvoudig regelen via een link onderaan elk HGJB-Alertbericht.

December 2010 27

Stadskanaal

Kerstconferentie

Januari 10 15 16 29

Start inschrijving TOV-avonden VBW-dag kinderwerk Week van Gebed VBW-dag kinderwerk

Zwolle Gouda

Februari 3 4 5 11 12

Gouda Zelhem Barneveld Barneveld Barneveld

Belijden-is-doen Scholierenweekend VBW-Tienerwerkersdag Belijden-is-doen VBW-dag Kinderwerk

Amersfoort Papendrecht Papendrecht Ermelo Gouda Gouda

Klaar voor de start? TOV-avond TOV-avond TOV-avond TOV-avond TOV-avond

Zierikzee Houten Amersfoort Centraal in Nederland

TOV-avond TOV-avond Cursus Kinder- en tienerpastoraat 100 jaar HGJB voor tieners en jongeren

Maart 11 11 12 18 19 26

April 1 2 12 25

15


Infogids nummer 4 - dec. 2010

Infogids  
Infogids  

Infogids HGJB, december 2010

Advertisement