Page 1

Examensarbete Carlforsska Gymnasiet VT14

För ungdomar som vill få koll på sin egen ekonomi. Har du frågor om ekonomin, funderar du på att flytta hemifrån och är inte säker på hur du ska hantera ekonomin? Detta är häftet för dig.

Projektdeltagare: Linda Ivarsson och Johanna Holmgren Projektledare: Olov Åberg


INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordlista

s3

Räkningar

s4

Lån

s6

Aktier och fonder

s8

Skatter

s10

Försäkringar

s11

Att bo hemma

s12

När du flyttar

s13

KRONOFOGDEN

2


Avkastning – vinst, ökning

Ordlista

Värdepapper – papper som har ett bestämt värde i pengar, kan omsättas på marknaden Reavinst – vinst som uppkommer när egendom stigit i värde och sedan säljs Hyresvärd – ägaren av fastigheten, den man hyr bostad av Hyresgäst – den som hyr en bostad av en annan

3


Räkningar

Vad är en räkning? Räkning är ett samlingsnamn för olika sorters fakturor. NE.se förklarar order faktura på följande sätt: ”en detaljerad förteckning över levererade varor eller utförda tjänster som sänds av säljaren till köparen. /…/ Den innehåller uppgifter om bl.a. pris, betalningsvillkor, tid inom vilken reklamation ska framställas och eventuella rabatter.” Alltså är ordet räkning, till skillnad från vad många tror, det övergripande ordet som innefattar alla sorters fakturor. En faktura är ett specificerat dokument för just en vara eller tjänst.

Bilden ovan visar hur en räkning kan se ut. Inbetalnings avi är ett annat namn för det som vi i folkmun kallar räkning. Girering betyder överföring mellan olika konton. Ordet kommer ursprungligen från grekiskan och betyder omlopp eller omsättning. Plusgiro betyder mer eller mindre överföring av pengar från ett konto till ett annat. Alltså är plusgirot numret dit man ska betala in pengarna, detta kan vara till både en privatperson eller ett företag. Plusgiro gick tidigare under namnet ”postgiro.” Bankgiro fungerar i princip på samma sätt som plusgirot. Förutom att man med bankgiro kan sätta in och överföra även kontanter. Var och en kan ha ett bankgironummer dit andra kan överföra pengar. För företag av diverse slag är detta att föredra då dessa kan se till att pengarna som överförs till bankgirot direkt hamnar på rätt konto. Autogiro kan användas om du har samma återkommande summa som ska till samma ställe. Alltså kan dina föräldrar, om de vill, sätta ditt studiebidrag på autogiro. Då dras samma summa från deras konto och kommer in på ditt konto samma datum varje månad utan att de behöver sätta över själva. Likadant kan du göra om du har en telefonräkning som löper över flera år. På din räkning ska det även finnas ett OCR-eller referensnummer. OCR står för Optical Character Reading och innebär att skrivna tecken kan konverteras in i ”datorvärlden” för 4


att där kunna behandlas och få en innebörd. OCR-numret hittar du oftast längst ner till vänster på din avi och vanligen mellan två fyrkanter (#). OCR-nummer används för att automatisera och förenkla hanteringen av inkomna betalningar hos företag. I och med att alla inbetalningar för en unik sifferkombination kan man enkelt se vem som betalat, när denne betalat samt hur mycket. På din betalningsavi ska du alltså kunna utläsa hur mycket du ska betala, vem du betalar till, vad du betalar för, vilket OCR-eller referensnummer som ska anges samt plusgiro-eller bankgironummer.

När du på Swedbank ska betala en räkning ser hemsidan ut på detta sätt. Man väljer helt enkelt från vilket konto pengarna ska dras, man lägger till mottagaren, anger beloppet samt datumet och skriver i OCR-numret. Man kan även skriva en egen notering för att själv minnas vad och varför man betalade.

5


Vad är ett lån?

Lån

När du ska ta ett lån finns det olika alternativ. För en studerande ungdom finns det endast 3 alternativ som är väsentliga, blancolån, snabblån, och studiemedel. Blancolån är lån som man tar utan att lämna någon säkerhet. Att lämna en säkerhet brukar man göra vid tillexempel hus- eller billån. När man tar lånet lämnar man huset eller bilen som säkerhet. Detta gör att om man av någon anledning inte kan betala skulderna kan långivaren sälja huset eller bilen för att få tillbaka sina pengar. Blancolån har även en nyare benämning, privatlån. Skillnaden mellan de två är väldigt liten och i dagsläget beror mer på vilken bank du använder som långivare om dem vill använda benämningen blancolån eller privatlån. Många banker kräver att man ska ha en fast inkomst för att man ska kunna ta ett blancolån, men det finns banker som godkänner lån även fast man inte har det. Dessa banker brukar dock ha en högre ränta på återbetalningen. Snabblån är lån man kan ta när man får oväntade utgifter man inte kan täcka för tillfället. Vissa snabblån kan få samma dag som man ansöker om dem. Ett annat kännetecken för snabblån är att de har kort återbetalnings tid. Det är viktigt att man läser igenom återbetalningsplanen noga innan man tar lånet så man vet hur mycket det kommer kosta i slut ändan. En tumregel från sverigekredit.se är: är att det oftast blir billigare ju snabbare du betalar tillbaks ditt snabblån. Ett utav de vanligaste snabblånen är SMS-lån. Studiemedel består av två delar; bidrag och lån. Detta måste man ansöka om och hur mycket du kan få i studiemedel beror på om du studerar på hel- eller deltid samt hur många veckor du studerar. Man kan antingen söka om endast studiebidrag eller både studie lån och bidrag, bidraget behöver man inte betala tillbaka. För att man ska få ta studielån ska man; uppfylla ålderskraven, studera vid en skola/utbildning som ger rätt till studiemedel, studera på minst deltid, samt studera i minst 3 veckor. För att sedan få behålla dina studiemedel måste man på högskolan klara 75 procent av dina poäng, läser du någonting annat kan kraven vara annorlunda. Många tror att man kan ta bostadslån om man har en stor mängd sparade pengar, men det stämmer inte. För att man ska få ta ett bostadslån kräver bankerna att man ska ha en fast inkomst.

Hur tar jag ett lån och hur betalar jag tillbaka det? Blancolån: Det viktigaste när man ska ta ett lån är att du kollar upp kraven för lånet, hur gammal man måste vara, om man måste ha en fast inkomst, o.s.v. samt hur mycket ränta lånet kommer att ha. Detta kan man ta reda på bankernas hemsida. De flesta banker brukar även ha en undermeny på hemsidorna där man kan kolla vad räntan kommer bli för ditt lån. Jämför sedan räntan med andra banker. När du bestämt dig för vilken bank du vill ta lånet ifrån, trycker du på länken; ansök om lån. Hemsidan kommer sedan ge dig tydliga instruktioner om hur du fyller i ansökan. Var sedan noga med att göra en återbetalningsplan som du kan följa. 6


Snabblån, sms-lån: Du ansöker om ett sms-lån genom att gå in på en hemsida och klicka på länken ansök om snabb/sms-lån. När du ansökt om ett sms-lån ska du skicka ett sms som identifikation till kreditbolaget. När du gjort detta ska du sedan bekräfta ansökan samt godkänna ett avtal, vilket du bör läsa igenom för att ha koll på dina pengar. Studiemedel: Du kan ansöka om studiemedel när som helst under året, både innan du vet om du har blivit intagen på din utbildning och efter du startat din utbildning. Har du redan påbörjat din termin när du tar ett studielån kan du bara få ersättning för 4 veckor tillbaka i tiden. Det första du bör göra är att kolla så att du och din skola kan ta ett studiemedel. Det lättaste sättet för dig att sedan ansöka om ett studiemedel är att logg in, antingen med e-legitimation eller med en personlig kod. Skillnaden mellan de två är att du med elegitimation ansöker via internet medan du med en personlig kod måste skriva ut ansökan och skicka den via posten. Du kan även ansöka utan att logga in men det tar längre tid. Var noga med att kontrollera dina uppgifter! När du börjar studera ska du skicka in en studie försäkran till CSN så de vet att du har börjat din utbildning. Sedan ska du även meddela (SWEDBANK) om vilket konto du vill att CSN ska sätta in pengar på.

7


Aktier och fonder

Aktier: En aktie är det samma som en del i ett företag. Företagen kallas för aktiebolag och ägs av sina delägare, alltså de som köpt delar i företaget. Delägarna är fria från skulder och annat som kan hända företaget. Ett registrerat aktiebolag fungerar som vilken annan juridisk person som helst, alltså måste årsredovisningar och bokföringar göras. Aktiens grundvärde baseras på hur mycket du betalade för den när du köpte den. Därefter baseras värdet på din aktie efter företagets framtida möjligheter att generera vinst. Om framtiden ser ljus ut stiger aktien i värde och vise versa. Ett annat sätt att beräkna en akties värde är att beräkna företagets substansvärde. Substansvärdet är företagets alla tillgångar minus alla skulder dividerat med antalet aktier företaget har. Exempelvis: Ett företag har inkomster på 100 000 och utgifter på 60 000 samt 160 delägare. Uträkningen blir följande: 100 000-60 000/160= 250 Aktier kan köpas nästan var som helst. Den främsta handeln sker idag på nätet eller i telefonen. Antingen på företagets egen hemsida eller på hemsidor som säljer allas aktier. Fonder: En fond liknar på många sätt en aktie. En fond är en samling av värdepapper i olika företag. Den som sätter in pengar i en fond äger en del av värdepappren, indirekt också en del av företaget. Därmed överlåter man ansvaret om hur pengarna hanteras till en fondförvaltare. Huruvida denna är en bra sådan eller ej avspeglas i värdet på fonderna eftersom fondförvaltaren köper fler värdepapper i andra företag för de pengar som de som köper fonder betalar in. För att någon annan gör detta betalar man också en extra avgift som kallas förvaltningsavgift. Naturligt är att det bildas olika former av fonder och att det är en hel djungel att köpa och sälja dessa vid rätt tillfälle. Dessa är de vanligaste fondformerna i Sverige: Aktiefonder – värdepapper huvudsakligen av aktier Räntefonder – räntebärande värdepapper, i ex. obligationer och statsskuldsväxlar Blandfonder – blandning av ovanstående Fond-i-fonder – fond som investerar i andra fonder Indexfonder – fonder som följer ett visst index, lista. Dessa är ofta billigare då de inte krävs förvaltare. Hedgefonder – fonder som köper och säljer värdepapper oavsett avkastning för att kunna tjäna även i kursfall. Fonder säljs liksom aktier över hela internet. Det svåra är att köpa och sälja vid rätt tillfälle för att gå med så mycket vinst som möjligt. När du köper och säljer fonder och gör en reavinst eller reaförlust rapporteras detta till Skatteverket. Vid deklaration finns dessa med på din blankett och du måste betala skatt på dessa. Reavinstskatten är 30% men förluster och vinster kan kvitteras mot varandra. Alltså 8


om du har samma mäng vinst som förlust kan du kvittera dessa mot varandra och gå plusminus noll. Förluster och vinster kan inte sparas mellan åren. 5 tips för dig som vill köpa och sälja fonder: 1. Investera pengar som du vet att du kan leva utan. 2. Ha ett syfte med investeringen. 3. Bestäm en placeringshorisont, alltså hur länge du tänkt ha pengar i fonden innan du säljer den igen. 4. Välj vilka risker du är villig att ta. Det är alltid en risk att köpa och sälja fonder. 5. Tänk innan. Välj vilken fond som är bäst utifrån dina avsikter.

9


Skatter

”Du som bor i Sverige ska, förenklat sagt, betala skatt på din inkomst oavsett var den kommer ifrån.” Detta är bland det första som står när man går in på skatter på skatteverkets hemsida. Deklaration Genom att deklarera kan skatteverket se om vi betalat för mycket eller för lite skatt under året. Efter inkomstårets slut skickar skatteverket ut ett deklarationspapper med en persons inkomster. På detta papper ska alla inkomster under året finnas. Vilket betyder att man ska kontrollera alla uppgifter och rätta dem om det inte stämmer. Om någon utav uppgifterna skulle vara felaktig stryker man det och skriver det korrekta beloppet.

När man sedan skickar in deklarationsblanketten till skatteverket räknar de ut hur mycket skatt man ska betala. Det är viktigt att man är noggrann när man deklarerar för att få fram rätt skatt. I dag kan vi även deklarera genom telefon, sms eller på skatteverkets hemsida. Skattekonto Alla personer (och firmor) som betalar skatt eller avgift får ett skattekonto. Ett skattekonto visar inbetalningar, personers preliminära skatt enligt kontrolluppgifterna samt personens slutliga skatt enligt skattebeskedet. Med andra ord, det visar om du har betalat för mycket eller för lite skatt. Skulle saldot vara negativt bör du så snart som möjligt betala in den summan. Ett negativt saldo innebär att du har betalat för lite skatt. Skatteverket kan ta skatt på den negativa summan som finns på ditt konto, därför är det bra om den betalas så snart som möjligt. Har man en positiv summa på sitt konto har man betalat för mycket skatt och kan begära att få den återbetalad. Skatteverket betalar dock inte tillbaka summor som är mindre än XXXXXXXXXXXXXX kr. Har man en summa mellan -100 och 100 kr kan man välja att lämna pengarna på kontot så läggs det ihop med nästa års skatt. Har du gjort en inbetalning till Skatteverket räknas den ihop av Skatteverket och visas på ditt skatte konto så snart de har fått den. När du betalar in din skatt. För att göra en skatteinbetalning skrivet du in bankgironummer 5050-1055 vart du än är i Sverige. När du betalar är det viktigt att alla uppgifter är korrekta. Skulle det hända att du på något sätt fyller in fel personnummer, organisationsnummer eller OCR-kan du betala 10


någon annans skatt. Har pengarna då hamnat som överskott eller betalat en skuld kan man få tillbaka dem. För att detta ska kunna ske måste man höra av sig direkt.

11


Försäkringar Ordet försäkring beskriver egentligen översiktligt exakt vad det är. Vid olika förbindelser, oftast avtal, lovar en försäkringsgivare att vid specifika fall och mot avgift ge ersättning. Exempelvis är alla bilägare i Sverige skyldiga att ha och betala trafikförsäkring för att om olyckan är framme ska vissa saker inte behöva betalas av den enskilde. Många väljer att ha flera olika försäkringar och det är lätt att villa bort sig i djungeln av dessa. En tumregel bör dock vara att försäkringen aldrig får vara dyrare än vad föremålet skulle vara att köpa igen. Det finns bland andra hemförsäkringar, bilförsäkringar, fritidshusförsäkringar, barnförsäkringar, djurförsäkringar, reseförsäkringar, företagsförsäkringar osv. Dessa är formade för att passa det specifika ändamålet. Olika företag har olika förmåner inom olika försäkringar. En generell barnförsäkring fungerar på följande sätt: Försäkringen gäller dygnet runt och täcker skada eller sjukdom på barnet. Om barnet då skulle få en kronisk eller allvarlig sjukdom betalas pengar ut. En generell hemförsäkring för villor fungerar på följande sätt: Försäkringen täcker oftast din bostad och det som finns innanför väggarna. Värdefulla föremål ersätts i största möjliga mån med liknande föremål i annat fall med likvida medel. Försäkringen gäller vid inbrott, brand, vattenskador, missöden osv. I skolan och på jobbet ska du vara försäkrad av skolan/din arbetsgivare. Olika arbetsgivare har olika avtal när det gäller försäkringar, vill du veta mer om just din försäkring via jobbet kan du läsa i ditt anställningsbevis. Genom att gå med i facket, eller Landsorganisationen i Sverige (LO), får du fler förmåner och är försäkrad när du exempelvis är föräldraledig, sjuk eller arbetslös. Kollektivavtal skrivs mellan fackliga organisationer och arbetsgivare för att ange exempelvis lägsta accepterade lön och förhållanden på arbetsplatsen. Ju fler företag som skrivit på ett och samma kollektivavtal desto lättare är det att sätta en gemensam grundlön och gemensamma arbetsförhållanden. Det är därför fackets önskan att så många som möjligt ska skriva på ett kollektivavtal. Försäkringskassan huvudansvar ligger i att betala ut socialförsäkringspengar. Socialförsäkring är den sociala tryggheten man vill uppnå i samhället; alltså arbetslösersättning, barnbidrag, pension, sjukpenning osv. Man är vanligen socialt försäkrad i det land där man bor och arbetar. Människor i länder som är medlemmar i EU kan ha rätt till socialförsäkring även i andra länder, det varierar dock mellan länder. En del försäkringspengar kan man behöva ansöka om och detta kan ta tid, andra exempelvis barnbidraget kommer första månaden efter barnets födelse.

12


Kronofogden Kronofogden är en myndighet i Sverige som jobbar med att se till att pengar kommer dit de ska. Alltså att den som köper betalar in pengar och att den som säljer får sina pengar. I sitt jobb har kronofogden rätt att ta lön eller andra tillgångar för att få in pengarna. Hos kronofogden kan man även ansöka om skuldsanering. Vilket betyder att det gått så pass långt att man inte längre kan hantera dina skulder. De erbjuder då att man inte skall behöva betala antingen hela eller halva skulden. Man skapar en betalningsplan som är realistisk och i slutet av saneringen är man inte längre skyldig några pengar. Om man redan lever på existensminimum kan man få skuldsanering utan betalningsplan. Det finns många tillfällen i livet då Kronofogden kan kopplas in. Exempelvis om man inte kan betala din hyra. Man kan då bli vräkt, utskuffad, från din lägenhet. Om man vet med sig att man inte kommer kunna betala hyran denna månad ska man prata med sin hyresvärd och göra upp en avbetalningsplan. Självfallet ska man försöka att inte sätta sig i denna situation överhuvudtaget. Ett annat tillfälle då Kronofogden kopplas in och som påverkar en i betydligt längre utsträckning än vad man kan tro är ifall man få en betalningsanmärkning. Vilket sker då man inte betalar in pengar till företag i tid. Företaget rapporterar då till Kronofogden och antalet kronor du är skyldig stiger fort uppåt. Betalar man inte in på inkassobrevet, alltså pengakravet från kronofogden, påbörjar de en utmätning. De undersöker vad du har av värde och vad som skulle kunna tas. Kronofogdens register är offentligt vilket betyder att vem som helst kan gå in och kika på det. Hamnar man i det kan alltså vem som helst se att man finns i det. Detta kan skapa komplikationer i framtiden om man vill skaffa ex. bankkort eller ta lån.

13


Att bo hemma. Som ungdom har dina föräldrar en skyldighet att ta hand om dig tills du fyllt 18, eller tills du avslutat dina gymnasiestudier. Efter det har dina föräldrar ingen skyldighet till att ta hand om dig. Har du då en inkomst kan du vara skyldig att bidra med hyra eller liknande. Detta är vad Swedbank anser att man ska betala som ungdom:

Detta är då rena utgifter då dina föräldrar gör tjänsterna, så som tvätta eller laga mat, inte ingår. Om du bjuder dina kompisar på mat eller om du ringer mycket någon månad kan dessa siffror behöva justeras för att det ska bli rättvist, både uppåt och nedåt on det skulle vara på det viset. Detta är Swedbanks utdrag på avgifter under en månad om du hade en lön på 19.500, bodde hemma och skulle betala för allt under en månad:

14


När du flyttar Vad kostar en bostad? Som ung med ett begränsat antal kronor i plånboken kan det vara svårt att hitta en passande bostad. I vissa fall kan man ha behövt stå i bostadskö sedan den dagen man föddes, vilket de flesta av oss inte gjort. Om du väljer att studera där det finns etablerade högskolor eller universitet finns det också studentbostäder. Vanligt är att man bor i korridor, alltså med ett eget sovrum men där man delar allt annat, ex. toa och dusch, med övriga boende. Det kan även finnas studentlägenheter att hyra till ett förmånligt studentpris, vanligen runt 4 000kr. Bra med dessa är även att det är kortare uppsägningstid, endast en månad, jämfört med en vanlig lägenhet, tre månader. Vill man å andra sidan ha sitt eget kryp-in kan man antingen hyra en s.k. hyresrätt eller köpa en bostadsrätt. Vanligast bland ungdomar är att man hyr, då det är billigare. En hyresrätt hyr man av en hyresvärd som är ansvarig för fastigheten. Vilket betyder att vill du göra något i lägenheten måste du alltid ha hyresvärdens godkännande. Har man sparat länge eller fått tillskott i kassan kan man köpa sig en bostadsrätt. Då äger du din bostad. Kostnaden för bostaden inkluderar oftast inte vatten eller el och skulle någonting gå sönder är det du själv som måste stå för det. Man kan för att minska kostnaderna hyra i andra hand. Vilket betyder att man hyr utav en hyresgäst. Hyresvärden måste acceptera att hyresgästen hyr ut till dig i andra hand och ett kontrakt er emellan måste skrivas. I kontraktet ska det bland annat stå: hur länge du ska hyra, hur hög hyran är samt när hyran ska vara betald varje månad. När man hyr i andra hand finns inga speciella regler för hur hög en hyra får vara, det kan därför vara bra att tänka över hur mycket du är villig att betala i hyra. Du kan även få med en del av den andres möbler eller annat om du hyr i andra hand, eftersom det fortfarande är den andres bostad. Ett tips kan vara att fotografera bostaden just när du flyttat in för att kunna bevisa hur det såg ut innan om komplikationer skulle uppstå. Ta alltid det säkra före det osäkra. Vad behöver jag mer betala för? När du flyttar hemifrån bör du tänka på att du kommer få betala för en massa småsaker som tidigare bara funnits hemma. Mat, bostad och kläder är förstås självfallet, men vad kostar egentligen din förbrukning av schampoo, tvål och tandkräm? Det kan då vara smart att göra en budget, gärna i samförstånd med någon som har erfarenhet av detta. I din budget utgår du från din inkomst och sätter ut hur mycket pengar som kommer att behövas till olika saker. På detta sätt för du en större överblick över din ekonomi samt en bättre förutsättning för att kunna spara.

15

Gymnasiearbete 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you