Page 1


BOEREMOOSBLAAD Het Boeremoosblaad is een uitgave van vastelaovendvereniging DE BOERERAOD, Tegelen. Opgericht: Januari 1955 Aangesloten bij BCL, LVKA en IIG Redactieadres: Jules van Horck Salvatorstraat 5, 5932 BS, Tegelen Tel.: 077 - 3734618 - E- mail: margojules@home.nl

36e Jaargang

-

oktober 2009

-

nummer 08

Voorwoord Det klingk wie ein klökske…. Ônger det motto sjeete weej van de waek, op d’n Ellefde van d’n Ellefde, de Vastelaovend 2009-2010 in. Ônger det motto viëre weej op 15 november ouch ôs interne äöpening van ’t seizoen. ’t Geit dit jaor ouch neet öm zoëmaar ein seizoen: ’t Is ’t seizoen van ôs 5 x 11-jäörig jubieleejum! Get gans bezôngers dus, woëvan weej haope -nae woëvan weej zeker weite- det weej achteraaf kênne zêgke: “Det jubieleejumfiës, det klôngk wie ein klökske”. Op die meneer kênne weej namelik det gezegde ’t beste: As ein óetsjpraok euver wie geweldig det ’t waal neet wáas; wat vur hoëge kwalieteit ’t had; wie ziër we d’r van genaote hebbe! Weej kênne ’t sjpraekwaord ouch get letterlikker nimme: Dèn heb ich ’t netuurlik euver sjoëne klangke en kôm ich geliék beej de meziek die ôs jubielerende Boerejoekskapel gewuën is te maake. Det klingk ouch wie ein klökske! En det ich daomei neet euverdriéf, wuërt waal beweeze dôr die fantastiese cd die zeej op 8 november beej de Witte prizzenteere. 3


De klangke van ein klökske hebbe echter nag miër beteikenisse. Dôrgaons huëre weej ze gaer. Dingk maar aan de klokke öm ein huwelik in te lüje, aan de klokke die lüje öm de minse vur ein mis beejein te roope en aan de klokke van Roëme woëvan ôs mam altiéd zag, det die de paoseier brachte. Maar mei laote de klokke ôs ouch sjrikke: Diezellefde klokke lüje namelik ouch as d’r eemes euverleeje is of laote dich beseffe desse te laat bös op dien aafsjpraok. In ’t boerelaeve van vrúuger jaore had iddere groëtem boerenhaof ein ‘klingelke'. Det woort gelüd as d’r ônheil wáas en alarmeerde de minse vur ’nnen euverval of ’nnem brangk. Beej ôs ôppe Hei wáas ’t, iëwe geleeje, ouch ein teiken, det alle naobere en de sjeldaote van de Barôn van Glasenapp in aksie kwaame öm de boere in noëd te kômme helpe. Det klökske wáas op det moment ein teiken van gevaor, maar wáas tegeliékertiéd ein middel öm de lüj beejein te roope öm zich ôngerein te helpe en beej te sjtaon. Die noëdklok klôngk netuurlik hiëlemaol neet wie ein klökske, maar leid en gelök looge ouch toen al dök doën beejein. In dae zin is ’t lüje van die klok dèn ouch ein teiken van ôngerlinge verbôngenheid. En daovan kênse zêgke: “Det klingk wir wie ein klökske!!!” Meug ich alle minse toewinse det ze van eur laeve en eur belaevenisse dangkbaar kênne zêgke: “Det klôngk en det klingk wir wie ein klökske!!!” Sjraar Dambacher, Veurzitter en Boerevader

4


DAKDEKKERSBEDRIJF

Twan Derix & John v.d. Boogaard St. Vincentiusstraat 34 GSM: 06 222 080 20 Panningen

Kaldenkerkerweg 112 Tel.: 077 - 373 36 56 GSM: 06 222 080 19 Tegelen

e-mail: dakdekkersbedrijfdenb@home.nl

Voor al uw dakwerkzaamheden

5


v.o.f. Erkend automontagebedrijf met geldig R.D.W. vrijwaringsbewijzen In- Verkoop schadeauto’s Verkoop gebruikte onderdelen

Kaldenkerkerweg 485 5915 PP Venlo Tel. 077-3516593 Fax 3548380

Sjaan Hoeben Donkesven 23 5932 SG Tegelen 077 - 373 57 04 www.pedicuresalon-sjape.nl

* Ook diabetisch voetverzorging (Vergoeding door zorgverzekeraar mogelijk)

* En aanbrengen van gel-nagels Lid van Provoet

6


Colofon In dit nummer: Redactie: Jules van Horck Salvatorstraat 5, 5932 BS, Tegelen. Tel.: 077 - 373 46 18

Jaqueline Jacobs Galgenvenstraat 38, 5932 SV, Tegelen Tel.: 077 - 373 2134 Alie Janssen Acaciastraat 52, 5931 JV, Tegelen. Tel.: 077 - 373 50 02

Voorwoord Colofon Uit de bestuursvergadering Op weg naar het jubileum: 3 x 11 jaor Boerejoekskapel Opgave Interne opening en CD-verkoop Programma Interne äöpening V.V. De Boereraod 2009-2010 Verslag Familiedag 2009 Uitnodiging 3 x 11 jaor Boerejoekskapel ‘t Wisselklumpke Tino Papparazzi Oproep commissie Dansgroepen Verslag Boeresjlachfiës 2009 Nieuws van de Boerejoekskapel Recept v/d maand De Boereraod feliciteert .... Vastelaovesprogramma

Hoffotografe: Cindy Stalenhoef Layout omslag: Heini Giesbertz

Copy voor Inl. advertenties: John Leenen Tel.: 077 - 373 73 77

Boeremoosblaad nr.9

inleveren vóór 9 november 2009 Jules van Horck, Salvatorstraat 5, Tegelen. e-mail: margojules@home.nl 7

3 7 8 12 19 20 23 26 29 30 33 39 41 46 48 49


Uit de Bestuursvergadering Het Boeremoosblaad is het officiële orgaan van VV de Boereraod. In die zin publiceert het in deze vaste rubriek de besluiten en acties vastgesteld in de bestuursvergadering. Hierbij de vastgestelde besluiten en acties vanuit de bestuursvergaderingen van 10 september, 1 en 22 oktober 2009. 1.In het kader van fondsenwerving is besloten dat vrijwilligers van de Boereraod ingezet gaan worden in de catering tijdens de thuiswedstrijden van VVV-Venlo. Verwacht wordt dat veel leden positief op de oproep reageren door zich bij Roel Phillipsen aan te melden, zodat het aantal zondagen van inzet over zoveel mogelijk mensen gespreid kunnen worden. 2.In hetzelfde kader is eveneens besloten huis-aan-huis folders te verspreiden m.b.t. de gemeenteraadsverkiezingen. Hier dient de aanmelding voor het uurtje wandelen door de Heierse straten bij Eric Schmidt te worden gedaan. 3.Raod en Damesgarde worden verzocht 25 januari 2010 vrijaf te nemen, om bij de seniorenzitting tijdens de middaguren aanwezig te zijn. 4.Het bestuur roept leden op zich te melden voor (aanstaande) vacatures in: a.de commissie Marketing (financiële zaken) b.de commissie Boeremoosblaad c.de commissie Pers en Promotie d.de commissie Dansgroepen e.De STV-muziekcommissie f.De werkgroep Worsverkaup 5.In verband met het jubileum worden nieuwe foto’s gemaakt van de geledingen Bestuur, Raod en Damesgarde, Boerejoekskapel, Dansgroepen en Jeugdcommissie. 6.Tijdens het jubileumweekend worden geen jubilarissen gehuldigd. Dit gebeurt volgens de traditie op de interne opening. Tijdens de jubileumreceptie worden enkel onze ere-voorzitter Hay Thurlings, oprichter van de Boerejoekskapel en 3x11-jarig jubilaris, en diens echtgenote als vertegenwoordiger van alle jubilerende leden, opgenomen in de rij van leden die de felicitaties in ontvangst zullen nemen. Daarin staan verder twee 8


Verkoopadressen Wild en Gevogelte: Paul Guillaumestr. 17 5931 CH Tegelen Tel.: 077-3730940

POELIER

POELIER

Puteanusstraat 16 5911 EV Venlo Tel.: 077-3511559

www.schatorjepoelier.nl

elke Zaterdag op de Markt in Tegelen van 10.00-16.00 uur Op de hoogte blijven van alle activiteiten en nieuwtjes ??? Neem dan een kijkje op de site van VV de Boereraod !!!

www.boereraod.nl

Vishandel Wiek Cremers eek Kijk op onze website voor aanbiedingen: ew s r e www.vishandelwiekcremers.nl Ied me vi r g wa belin ib en k Tel.: 077-373 3773 - Zusterstraat 8 - Steyl Geopend: do-vr-zat 9.00 - 18.00 uur of op afspraak.

9


tichlouwstraat 45, 5932 aa tegelen tel.: 077-3734380, fax: 077-3734448 www.allroundcargo.nl, beurskens@allroundcargo.nl

10


dansende leden (in gardekostuum), twee musicerende leden (in BJKkostuum) en twee bestuurs/raodsleden en hun echtgenotes uit de Damesgarde. De genoemde geledingen wordt gevraagd een afvaardiging aan te wijzen. 7.Op zondag 24 januari wordt de leden na de eucharistieviering een brunch en een afsluitend ‘Happy Hour’ aangeboden in Cultureel Centrum de Haandert. Aanmelding hiervoor vindt schriftelijk plaats in de tweede helft van oktober. 8.Vanaf de opening van het jubileumseizoen is het Boeremoosblaad ook te lezen op de website van VV de Boereraod. 9.Leden van Raod en Damesgarde gaan namens de vereniging informatie- en sponsormappen aanreiken aan onze adverteerders, de ‘vrienden van de Boereraod’ en andere potentiële sponsoren. Aan de overige leden het dringende verzoek om zich aan te melden bij Eric Schmidt als contactpersoon naar kandidaat sponsoren, begunstigers of adverteerders waarmee ze een persoonlijke relatie hebben. 10. De Worsverkoup wordt met ingang van 2010 uitgebreid naar wijken elders in Tegelen. De leden wordt gevraagd zoveel mogelijk deel te nemen aan twee verkoopmomenten: de vrijdagavond en de zaterdagochtend. 11. Evenementen die je niet mag missen: a.Op 31 oktober verwacht de Boerejoekskapel veel mannelijke leden van VV de Boereraod op het jaarlijkse Joekskienen bij de Witte. b.Op 8 november geldt bij zaal de Witte hetzelfde voor de presentatie van de jubileum-CD van de Boerejoekskapel en de opening van het jubileumseizoen. (vanaf 14.00 uur) c.Op 11 november is om 18.33 uur het Insjeete op het Oelesplein, met aansluitend de presentatie door de STV-muziekcommissie van de CD ‘Det klingk wie ein klökske’ in zaal Vriendenkring. d.Op zondag 15 november vindt de interne opening van het vastelaovendseizoen plaats, startende met de H.Mis om 10.30 uur.

11


Op weg naar het jubileum: 3 x 11 jaar de Boerejoekskapel

Sjraar Dambacher - Boerevader/voorzitter

33 jaor geleeje is ’t begôs

Hay Thurlings, ere-voorzitter van Vastelaovendvereniging de Boereraod, kan zich de legendarische ledenvergadering nog levendig voor de geest halen. In het jubileumjaar 1977 kwam het in een en dezelfde algemene ledenvergadering tot zijn verkiezing als bestuurslid, zijn benoeming tot voorzitter en Boerevader en tot de oprichting van de Boerejoekskapel. Dat laatste, de oprichting van een eigen muziekgezelschap verbonden aan de Boereraod, werd destijds gezien als ‘financieel riskant’, maar bleek na enige tijd een gouden greep. Het werven van leden was daarbij de eerste horde die genomen moest worden. Hay zelf, zijn zoon Theo en zijn dochter Els vormden het starterstrio, dat weldra versterkt werd door Henk Timmermans, Bas Gaeta en Arie Verbeeten. Bij dit zestal voegden zich gestaag nieuwe leden en met de vele repetities steeg ook het muzikale niveau. Met Frans Aarts, Arie Verbeeten en Mariet Timmermans als Dagelijks Bestuur werd er een commissie gevormd om de organisatorische zaken aan te pakken. In het eerste uniform werd vervolgens op een onderling treffen van de vereniging in speeltuin Klein Zwitserland de vuurdoop beleefd. Een zeer succesvol eerste optreden mag wel gezegd worden. En er zouden er nog vele volgen…..

De eerste jaren

Eveneens volgde het besef, dat men een goede dirigent nodig had om het repertoire uit te breiden en het niveau te verhogen. Die werd in 1978 gevonden in de persoon van Manny Beckers. Ruim 5 jaar lang bleef deze in dienst van de BJK. In 1981 werd onder zijn leiding voor het eerst de muzikale omlijsting van onze eigen Boerejoekszitting ingevuld. De gedachte aan de staande ovatie aan het einde van die zitting bezorgt mening oudgediende op de dag van vandaag nog kippenvel. Volgende noviteiten en hoogtepunten waren de twee Boereraodsmusicals. Daarnaast was er het ‘gewone werk’ van het begeleiden van het Boereraods-gezelschap op haar talrijke vastelaovesactiviteiten. 12


Veur ein good begin van d’n daag, vingk geej beej os genog lekkers veur in de maag. Nachtegaalstraat 58 - Tegelen - Tel. 077-3731461 www.luxebakkerij.nl

13


Café ´t Poshóes residentie c.c.´t Holtsjtraotje de Borderwitches

clublokaal b.v. Ons genoegen d.c. ‘t Poshoes

Hans en Mieke Kragting

Posthuisstraat 24 - 5931 EN Tegelen - Tel. 077-373 40 55

WAREN N-LEDER

S T E E SM

SCHOENE

Verhuur:

AAT 10 KERKSTR GELEN TE 5931 NN 731460 -3 TEL.: 077

verhuurbedrijf

"HAMI"

PARTYTENTEN GLASWERK PORSELEIN BESTEK TAFELS EN STOELEN TAPINSTALLATIES

Julianastraat 2 5932 EH Tegelen Tel. 077-3733549 Fax 077-3738431

Wij verzorgen uw feestavonden geheel kompleet 14

Tijdig reserveren voor verdere inlichtingen: tel. 077-3733549 of bezoek ons op: www.hamiverhuur.com


Van musicals en muziekcassettes

Na de Boereraodsmusical ‘De Glazenepkes’ nam Manny Beckers afscheid en nam Piet van Bree in 1984 zijn dirigeerstokje over. In de elf jaar dat Piet de muzikale leiding had, groeide de Boerejoekskapel tot een gezelschap van een hoog muzikaal niveau. Dat leidde tot uitnodigingen voor tal van uiteenlopende evenementen. Of het nu op de wijnfeesten was, op een Schützenfest, een liedjesmatinee, een verjaardagsfeest of een zitting, overal stal de kapel de show. In de topseizoenen werden soms wel meer dan 40 optredens verzorgd. In die periode was het kunnen presenteren van een heuse eigen muziekcassette voor de PR dan ook hoogst noodzakelijk. Deze werd dan ook in de studio’s van Jan Thelen opgenomen in een productie van 50 (!) en later nog eens 100 stuks.

‘Sjtimmung’ en stemmige muziek

In 1995 draagt Piet van Bree de leiding van de Boerejoekskapel over aan Leon Orval, die tot op de dag van vandaag het dirigeren, instrueren en arrangeren voor zijn rekening neemt. Leon was geen echt nieuw gezicht voor de Boerejoekskapel; al vanaf 1988 ‘schoof hij zijn trombone’ in de kapel. Bij zijn intrede sprak hij zijn voornemen uit, het hoge niveau dat zijn voorganger had gerealiseerd te willen handhaven en daarnaast eigen ideeën in te brengen. Anno 2009 kunnen we zeggen, dat hem dat zonder meer gelukt is. Voor mij als voormalig Gangmaker kwam dat vooral tot uiting in de geweldige ‘Sjtimmung’ die de Boerejoekskapel kon brengen tijdens de vastelaovend; voor mij als Boerevader komt dat met name tot uiting in de muziek die ten gehore gebracht tijdens de H.Mis op de interne opening van het seizoen. Ik ‘sjpits’ me er nu alweer op. Blijvertjes De BJK is op zijn 33e verjaardag een onderdeel van VV de Boereraod dat niet weg te denken is. Ook intern is het een club van ‘blijvertjes’. Dat blijkt uit het langdurig lidmaatschap van veel musicerende leden. Dat blijkt ook uit het feit, dat na Frans Aarts, Herm Rayer en John Konings de Boerejoekskapel met Geert Hegemann pas aan haar vierde voorzitter toe is en na Mevrouw van Bergen en Cor Houtermans met John Konings pas aan haar derde beschermvrouwe/heer. Ook het dirigeerstokje zal over enige tijd pas in de handen van de vierde dirigent worden overgedragen. Die stabiliteit bij de mensen en bij de kwaliteit van de muzikale prestaties kwam en komt mede tot stand dankzij de toewijding en de onderlinge vriendschap van alle betrokkenen en dat vormt weer de garantie, dat ook het vierde tijdperk van 11 jaar vol vertrouwen tegemoet gezien kan worden. 15


De wors beej ’t Boeremoos

Het besef bij initiatiefnemer Hay Thurlings en zijn bestuur in 1977, dat vastelaovend vieren zonder muziek net zoiets was als ‘Boeremoos aete zônger wors’, is in 33 jaar Boerejokeskapel zonder meer een bewezen feit gebleken. De derde geleding van de Tegelse vastelaovendvereniging –elf jaar eerder waren de dansgroepen aan Raod en Damesgarde toegevoegd- bepaalde mede het gezicht van de vereniging bij iedere gelegenheid dat naar buiten werd getreden. Dat geldt tot op de dag van vandaag. Telkens wanneer de eerste tonen van de binnenkomer ‘Weej zien de Boere van de Hei’ klinken, weet het publiek: “Nu stijgt de stemming naar een hoogtepunt!” Voor iedere gangmaker, ieder Raodslid en ieder lid van de Damesgarde is het een geweldige ervaring om samen met zo’n kapel de vastelaovend uit te dragen.

Jubileum-CD

Drie keer elf jaar geleden werd de Boerejoekskapel geboren: een indrukwekkend vastelaovendjubileum. Met het 5 x 11 van de vereniging en het 4 x 11 van de Dansgroepen van de Boereraod staat er dan ook een feestelijk vastelaovendseizoen voor de deur, dat door de Boerejoekskapel met een daverend beginakkoord geopend zal worden. Ter gelegenheid van dat vastelaovendjubileum is er namelijk een nieuwe CD opgenomen. Elf jaar na de eerste CD ‘Boeremoos’ zijn de jongens van de kapel weer de studio ingedoken en ligt er nu een fantastische nieuwe geluidsdrager klaar. Deze CD, waarvan de titel nog even geheim blijft, zal worden gepresenteerd op zondagmiddag 8 november 2009 in Zaal De Witte aan de Nachtegaalstraat in Tegelen.

Presentatie

Iedereen die de vastelaovend, de muziek en de Boereraod een warm hart toedraagt, is dan ook van harte uitgenodigd om het jubileum en het festijn rondom de CD-presentatie mee te komen vieren. Tijdens deze zondagmiddag zal de Boerejoekskapel nummers van de nieuwe CD ten gehore brengen, waarna er tijdens de receptie gelegenheid is om te feliciteren. De CD-presentatie van de “Boerejoekskapel van de Hei” betekent tevens de officiële start van de viering van het jubileum ‘5 x 11 jaor V.V. de Boereroad’. De muziek zal op zondag 8 november centraal staan. Zo kan er genoten worden van optredens van o.a. Thei & Marij, Sandra & Marco en joekskapel Geregeld-Ongeregeld. Aansluitend aan het officiële programma van de CDpresentatie is er een afterparty met muzikale omlijsting van de Holtmühler Bloaskapel. De zaal is open vanaf 13.00 uur. 16


Cultureel Centrum “DE HAANDERTâ€? +DDQGHUWVWUDDWČź&17HJHOHQČźWHO

Informatie en beheer Stichting Gemeenschapsaccommodaties Tegelen 3RVWEXV$'7HJHOHQČťWHOČťID[ HPDLOVJWKDDQGHUW#KHWQHWQOČťZHEVLWHZZZKDDQGHUWQO

Voor al uw zakelijke, culturele en feestelijke evenementen. Tevens voor bruiloften en partijen. Haandert 210 x148_Grijs-Prod.indd 1

17

2-10-2009 13:54:00


18


Opgave interne opening Een van de vaste onderdelen bij de Interne opening op 15 november is de koffietafel na de H. Mis. Deze zal plaatsvinden bij café-zaal “de Witte”. Alle leden van onze vereniging kunnen hieraan deelnemen maar worden vriendelijk verzocht zich hiervoor op te geven vóór vijdag 6 november a.s. Joekskapel en dames bij Joep Kusters 3740966 Dansgroepen en Commissie Dansgroepen bij Patricia Küppers 3736145 Alle andere leden en medewerkers bij Hay Meijboom 3737563

CD-VERkoop Zoals ieder jaar is er ook dit jaar de cd-verkoop. De verkoop is over 3 dagen verdeeld, namelijk 12, 13 en 14 november. Verder is het zo dat de straten van onze wijk over verschillende groepen verdeeld gaan worden. Iedere route duurt ongeveer 1 uur. De contactpersonen staan achter de groep vermeld. De bedoeling is dat men zich hier ook opgeeft om af te spreken welke straten men wanneer wil lopen. Groep 1 Sjraar en José Dambacher, Paul en Annemiek Engels en Henk Driessen Groep 2 Joekskapel Geert Hegemann tel. 3733972 of Jürgen Küppers 3736145 Groep 3 Dansgroepen Linda Meijboom tel. 3737563 Groep 4 Joekscommissie en Financiële Commissie Hay Meijboom tel. 3737563 Groep 5 Tech. Commissie en B.M.B.-Commissie Jules van Horck tel. 3734618 Groep 6 Jeugdcommissie Marcel Kempen tel. 0653556741 Groep 7 Overige leden van V.V. De Boereraod Hay Meijboom tel. 3737563 Het is eigenlijk overbodig te vermelden dat deze cd ook een productie is van De Boereraod en dat de opbrengst indirect onze kas ten goede komt. Dus laat jullie allemaal van de goede kant zien en maak dat uurtje vrij. We hopen op een goede opkomst!

19


Programma Interne äöpening V.V. De Boereraod 2009-2010 9.45 uur

Bijeenkomst hele Boerefamilie in C.C. D’n Haandert.

10.11 uur

Vertrek in optocht naar de H. Hartkerk onder begeleiding van de Joekskapel. Volgorde: ceremoniemeester, vaandeldrager, Dansgroepen, Joekskapel, Huzaren, Damesgarde, Gangmakers, Raod en het Bestuur. De route naar de kerk is via de Doolhofstraat en de Nachtegaalstraat.

10.30 uur

Eucharistieviering opening vastelaovesseizoen 2009-2010 De H. Mis wordt geleid door Kapelaan Miedema en de muzikale opluistering door de Boerejoekskapel. Thema van de mis: Det klingk wie ein klökske.

11.45 uur

Koffietafel bij café-zaal de Witte.

12.45 uur

Opening intern protocol. Door de voorzitter/Boerevader.

13.00 uur

1. Afscheid aftredend Bestuursleden met echtgenotes. Henk en Francien Driessen Hans en Jacqueline Jacobs

13.15 uur

2. Installatie nieuwe Raodsleden en leden van de Damesgarde. . Marcel en Monique Kempen Wim en Anita Schouwenberg Luc en Marjan Smulders Teddo Peulen 20


13.30 uur

4. Bedanken Gangmakers 2009. René en Jolanda Coolen en hun Getuuge Maurice en Mariëlle Beurskens

14.00 uur

5. Huldiging jubilarissen: 5 ½ jaar. Dansgroepen: Cheyenne Smits Medewerkers algemeen: René en Karin Hendriksen

14.15 uur

6. Huldiging jubilarissen: 11 jaar Medewerkers algemeen: Paul Lücker Arno Konings Boeregildecommissie: Jeanne Hoeben B.C.L. Frenk Geurts B.C.L. Thijs Schwillens B.C.L. Sjraar Dambacher B.C.L. John Janssen B.C.L.

14.30 uur

7. Huldiging jubilaris: 33 jaar Ere-voorzitter Hay Thurlings

14.45 uur

8. Huldiging jubilaris: 44 jaar Frans Leenen

15.00 uur

Gelegenheid tot feliciteren van alle jubilarissen met echtgenotes, geïnstalleerde Raodsleden en leden Damesgarde en gangmakers.

15.45 uur

Aanvang caférondgang over de Hei, waarbij diverse cafés aangedaan zullen worden.

21


22


Verslag Familiedag 2009 Zondag 6 September was het weer zover voor de jaarlijkse familiedag. De locatie was weer het zelfde als de voorgaande jaren, namelijk de kantine en velden van TSC 04. Om 14.00 uur gingen de poorten open en kon het feest beginnen. De organisatie had dit jaar kosten noch moeite gespaard om alles weer op de rails te krijgen. Natuurlijk liep het minimixtoernooi als een rode draad door het program-

ma, maar ook aan de kinderen werd gedacht. Voor hen werd een apart programma gemaakt. Er waren 4 teams gemaakt te weten; Team 1 Hay M, Nadja, Jeroen v.d.V, Sjraar H, Sebastiaan en Walter Team 2 Maurice B, Roy v.d.V,Geert H, Rene C, Jurgen K en Tessa P Team 3 Rene J, Wim S, Jos C, Jeffrey D, Maikel v.d.V en Franca P. Teram 4 Marcel K, Dennis v.d.V,Ton H, Teddo P,Pascal Orval en Femke S. Om 15.00 uur stond de 1e wedstrijd op het programma 1e wedstrijd Team 1 - 3 uitslag 1-2 2e wedstrijd Team 2 – 4 uitslag 1-1 3e wedstrijd Team 1 – 2 uitslag 0-8 23


4e wedstrijd Team 3 – 2 uitslag 0-3 5e wedstrijd Team 3 – 4 uitslag 0-3 6e wedstrijd Team 1 – 2 uitslag 2-1 Uiteindelijk is er nog een finale gespeelt tussen team 2 en team 4. De uitslag was 3 -1. Deze uitslag was wel verrassend daar team 4 de hele dag toch wel de beste ploeg was, maar door het goede keeperswerk van Geert bleef team 2 overeind en waren zij de terechte winnaar. Voor de kinderen waren er ook wat activiteiten, o.a. moest men een koe melken. Weliswaar gaf deze koe geen melk maar ranja, maar ja, dat gaat er wel in bij de kinderen.

Verder was er Ezeltjesprikje waar men zich ook leuk mee vermaakt heeft. Uiteindelijk had de jeugd ook de gelegenheid om op een klein veldje hun balkunsten te tonen. Als afsluiting kregen alle kinderen nog een lekker ijsje en stond de Barbecue klaar voor groot en klein. Al met al kan de organisatie weer terug kijken op een geslaagde familiedag.

24


DAKWERKEN

TON GIELEN BV

voor al uw RENOVATIE, REPARATIE en NIEUWBOUW verkoop en verwerking van: • Bitumineuze dakbedekkingen; • Pannendaken; • Dakbeschot en isolatie; • Lood- en zinkwerken; • Alle schoorsteenwerkzaamheden. Kantoor: Erkenkamp 5 Tegelen Tel. (077) 373 59 29 Fax (077) 374 01 27

Bloemenboetieks

Jan Bijl Venlo

Emmastraat 59 - Telefoon 077 - 351 25 43 Fax 077 - 354 74 58 Tegelen Centrum - Passage - Telefoon 077 - 373 83 70 Fax 077 - 327 04 86 www.bloemenboetieksjanbijl.nl 25


Uitnodiging 3 x 11 jaor Boerejoekskapel Beste boeren en boerinnen, De Boerejoekskapel van V.V. De Boereraod bestaat 3 x 11 jaar!!! Ter gelegenheid van dat vastelaovendjubileum hebben wij een nieuwe cd opgenomen. Deze cd zal worden gepresenteerd op: zondag 8 november 2009 in café-zaal de Witte te Tegelen. De zaal is open vanaf 13.00 uur Graag nodigen wij u uit om ons jubileum en het festijn rondom de cdpresentatie samen met ons te vieren. Tijdens deze middag zal de “Boerejoekskapel van de Hei” enkele nummers van de nieuwe cd ten gehore brengen, waarna er tijdens de receptie gelegenheid is om ons te feliciteren met onze jubileum-cd. De cd-presentatie van de “Boerejoekskapel van de Hei” betekent tevens de officiële start van de viering van het jubileum 5 x 11 jaor V.V. De Boereraod. U begrijpt dat het muzikale spektakel op zondag 8 november centraal zal staan. Zo kunt u genieten van optredens van o.a. joekskapel Geregeld Ongeregeld, Thei & Marij en Sandra & Marco. Aansluitend aan het officiële programma van de cd-presentatie is er een afterparty met muzikale omlijsting van de Holtmühler Blaoskapel. Dat mag u niet missen! Tot ziens op 8 november 2009 in zaal de Witte aan de Nachtegaalstraat 78 in Tegelen!!! Met vriendelijke groet, “de Boerejoekskapel van de Hei” 26


27


ALMERE - BELFELD Als het om kwaliteit gaat komt u naar

Grotestraat 73 5931 CT Tegelen Tel: 077 373 78 35 Bezorg service Voor de lekkerste friet en snacks Dagelijks verse eigen gemaakte stampotten en kant en klaar maaltijden

28


‘t Wisselklumpke door Daisy Driessen Hallo allemaal, ik heb van John Janssen jr. ut Wisselklumpke gekregen en zal daarom eerst beginnen met mij voor te stellen. Ik ben Daisy Driessen, 25 jaar oud en woon samen met mijn vriend Mark en onze dochter Meike op de Landweer oppe Hei. Ik ben sinds 1995 lid van De Boereraod en ben daar begonnen met dansen in de kleine groep. Na enkele jaren gedanst te hebben in de kleine, midden en grote groep ben ik in 2008 gestopt met het dansen. In de jaren die ik gedanst heb, heb ik veel plezier gehad en natuurlijk ook veel geleerd. Als ik uit mijn “danscarrière” van 13 jaar één dans zou moeten kiezen die mij het meeste is bijgebleven, zou ik zeggen de Robin-Hood. Dit was een spectaculaire dans op de muziek van Lord of the Dance. Met deze dans hebben we zelfs mogen optreden op de middenstip van het VVV-stadion de Koel. In 2008 ben ik wegens gezinsuitbreiding gestopt als dansend lid en begonnen als trainster van de Bambino’s. Na het zien van een Bambino-groep op een van mijn laatste toernooien, is het idee ontstaan om binnen onze vereniging ook zo’n Bambino-groep te beginnen. Dit idee is uiteindelijk uitgewerkt en we zijn dus in 2008 begonnen met onze eigen Bambino-groep. De Bambino’s is een dansgroep voor meisjes tussen de 6 en de 8 jaar. In deze groep willen we de meisjes spelenderwijs kennis laten maken met het dansen en de gelegenheid geven om te dansen. Het is een erg leuke groep en daarom ook leuk om hier trainster van te zijn. Verder ben ik binnen De Boereraod actief voor enkele commissies, zoals de commissie bals en de jubileum-optocht. Sinds 2005 ben ik werkzaam als verpleegkundige in de Thuiszorg wat ik ook met veel plezier doe. Mijn overige hobby’s zijn Paaf Roëd Moos, een optochtvereniging, kamperen en gezellig met vrienden samen zijn en op stap te gaan. Ik hoop dat jullie plezier hebben gehad met het lezen van dit stukje en ik geef hierbij ut Wisselklumpke door aan Robin Scheerder van de Jeugdcommissie. Groetjes Daisy. 29


Tino Papparazzi Ciao regazzi, Hoe isse het met joelie? Joelie zullen wel weer binnenkort gaane beginnen mette die carnavale, si? Tino hatte begrepen datte die worstverkoop grande gelopen was? Dan hebben joelie goed naar die Tino geluisterd. Mette die verkrachte eenden, scusi, vereende krachten komen joelie ene hele eind. Ook heefte die Tino gehoord datte oppe die gebied vanne die centjes binnenhalen er ene hele boel gebeurd isse. Magnifico! Ene mooie start inne die jubileumjaar. Enne zo als wij in Italia zeggen: “Dietro ogni nuvola il sole raggiare “, achter elke wolk schijnt die zon. Lijkt mij leuk voor die pennymeneer Hay om weer een oppe die plus toets vanne zijn rekenmachine te mogen droeken. Si wante rekenen isse al zo moeiliek. Si , 1 x 10 offe 2 x 10 offe 3 x 10, datte isse gemakkeliek. Maare 1 x 11, 2 x 11 offe 3 x 11 datte isse alleweer watte lastig. Dus 3 x 11 isse 33 enne geen 22. Maare ook ergens oppe rekenen kanne moeiliek enne vervelend zijn. Vraag datte maar aan die mienheer die redactore.Die rekent er iedere maand weer oppe datte die bijdrages,foto’s enne die droekwerk oppe tijd zijn. Enne datte valt tegen. Geloekig datte die oppe komst vanne die worstverkoop offe bij die binnehalen vanne die sponsoren niet is tegen gevallen. Si, alle kleine beetjes helpen offe zoals joelie zeggen : “Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert!” Maare goed datte die Boereaod zo altijd gedacht heeft enne datte zij altijd die kleren vanne die oud besjtoersleden bewaren, anders zou die Teddo geene outfit gehad hebben. Noe sjtaat er Ververs inne die kraag maare hette past wel. Alora kleine beetjes helpen enne het hoeft ook niete elke dag feest te zijn. Affe enne toe kan ook heel lekker zijn. Maar affe enne toe die tanden poetsen? Dat vind Tino maar niks. Mienheer Jeffrey wel want die poets zijne tanden affe enne toe maar wel mette Dreft want datte gaate veel langer mee! Alora, Tino gaat zijne apparatoer weer eens in orde brengen want er komen droeke tijden voore die Boereraod maar ook droeke tijden voor die Tino. Tino

i

Papparazz

Ciao Tuti (niet te) braaf blijven

30


Kerkstraat 51 - Tegelen Tel.: 077-373 14 53 Fax: 077 - 373 67 45

Ook Intergraal Plus en Jongeren Extra van VGZ kunnen bij ons in aanmerking komen voor een gratis bril. IZZ-CZ verzekerden komen ook in aanmerking voor een gehele of gedeeltelijke vergoeding

uw grafisch de oplossing voor

N h l 7 5932 CA Tegelen T l M b 06 5163 5570 Mail: M il jjdesign@tele2.nl jjd i @ l 2 l Nachtegaalstraat Mob.:

31

probleem...

W b www.jj-design.nl jj d i l Web:


Op de hoogte blijven van alle activiteiten en nieuwtjes ??? Neem dan een kijkje op de site van VV de Boereraod !!!

www.boereraod.nl Peter van Huenen Schilderwerken Natteweg 39 5912 PH Venlo Tel.: 077-373 7809 Mobiel: 06-2060 6726

voor al uw schilder- en behangwerk 32


Oproep van de commissie Dansgroepen Binnen v.v. de Boereraod zijn de dansgroepen een van de parade paardjes. De commissie dansgroepen regelt alles wat met de dansgroepen te maken heeft en zorgt er elk jaar voor, samen met de trainsters en diverse vrijwilligers, dat er een leuke dans op de b端hne gebracht kan worden. Daarnaast organiseert de commissie dansgroepen samen met vrijwilligers een kamp, danstoernooi, doedag en begeleiden zij de dansgroepen bij diverse toernooien. Binnen v.v. de Boereraod hebben de dansgroepen ook optredens, doen zij aan activiteiten mee en trekken zij samen met het Broedspaar, Getuuge, de Road en de Joekskapel erop uit. Om dit alles in goed te regelen zijn wij dringend op zoek naar nieuwe commissieleden die het leuk vinden om binnen de commissie dansgroepen een actieve rol te vervullen. Heb je interesse in deze leuke commissie en wil je wat meer weten neem dan contact op met: Voorzitster: Francien Driessen Mob: 06-42138921 Vice-voorzitter: Hans Kalter Mob: 06-13361959

33


34


uit elkaar gaan doe je samen - ÉÊn contactperoon - Lage kosten - Gras eerste adviesgesprek - Dienstverlening van A tot Z

scheidings - makelaar www.vossen.nl 0900 - 2358677

35


ZONWERING - STIJL MEUBELEN

NIEUW � 06-46086752 � NIEUW Meubelstofferingen ring ice e w zon s serv ie ur nt 24-u % gara 100

Spoorstraat 11 Tegelen

FRITURE DE HEI

Diana + John Tel.: 077-3737917 36


Verslag Boeresjlachfiës 2009 door Jules van Horck Als ik de laatste lege krat op de stapel zet maakt zich een tevreden gevoel van mij meester. Een tevreden gevoel dat uit een mix bestaat van opluchting omdat dit zware weekend er weer op zit, tevredenheid omdat logistiek bekeken alles op rolletjes ging, tevredenheid over de opkomst bij de verkoop en erg tevreden over de verkoopresultaten zelf. Dit tevreden gevoel werd versterkt door het feit dat de organisatie van de worstverkoop dit jaar wat “stroef” verliep en ik voor het eerst niet erg gerust was op de uitkomst ervan. Iedereen in onze verenigingen kent zijn drukte pieken. Afhankelijk van de commissie kent iedereen een of meerdere drukke periodes waarin haar of zijn activiteit de revue passeert. Voor de worstverkoop is dit de maand oktober. Feitelijk begint deze periode net na de vakantie. Heel rustig: telefoontje plegen, afspraak maken, bestelling doorgeven, klaar! Nu hadden we dit jaar laat vakantie en begon de start van de hele organisatie dus al wat later. Tegelijkertijd diende zich ook enige urgentie aan in mijn andere commissie, de redactie van het Boeremoosblaad . Er moesten namelijk 2 uitgave’s op tijd de deur uit. Het reguliere verenigingsblad en het Huis aan huis blad. Dit had voorrang dus eerst maar deze de deur uit werken. Toen dit eindelijk (!) de deur uit was kon ik me vol op de organisatie van de verkoop richten. O ja, nog effe de 50 ste van Margo vieren. We liepen op dat moment al 1 week achter op het draaiboek. Normaliter zou alles een week van tevoren rond moet zijn; nu moesten John en ik te laatster ure nog de groepen samenstellen . En met een paar onzekere factoren was ik er niet erg gerust op of we met genoeg mensen aan de verkoop konden beginnen. Spannend was ook of alles logistiek gezien goed uitpakte. Ad, de directeur van onze worstfabriek, was namelijk met vakantie en hoewel ik alles tot in den treure met Patrick, zijn vervanger, geregeld had bleef het toch wel effe afwachten. Maar alles was perfect geregeld. Een compliment hoort dan ook zeker op zijn plaats. Een dik compliment verdient ook de commissie dansgroepen. Zij zijn ieder jaar weer mijn steun en toeverlaat in de verkoop. Dit jaar werd er zelfs op 37


initiatief van de dansgroepen zelf een verkoop langs de Bongerflat, Albert Heinflat en Muntflat georganiseerd. Een klasse zet!! Hiermee wil ik de andere verkopers niet te kort doen . Ook zij verdienen een pluim, net zoals de Boerejoekskapel die zaterdagmiddag weer acte de presents gaf op de kerkstraat en daar het publiek trakteerde op een voorproefje van hun nieuwe CD. Ook de marktverkopers toonde zich, af en toe geplaagd door een regenbui, van hun beste kant. Het resultaat van al die positieve inzet mag er dan ook zijn. Er zijn om en nabij 2000 stukken verkocht ruim 200 meer dan vorig jaar. Daarbij opmerkend dat vorig jaar ook nog eens 125 stuks rookworst meetelden. Eindelijk, na 4 jaar neerwaartse trend laten de verkoopcijfers weer een stijging zien. Nu ik de laatste krat op de stapel heb gezet en een stap terug doe is het een prachtig gezicht: die grote stapel lege kratten en daarnaast slechts 15 volle kratten. Als ik naast John in de auto plof zucht ik : “zo dat zit er weer op�. Groetjes de worsmakers

38


39

De pompen worden wereldwijd ingezet in de mijn bouw, grondstoffenproductie, pijpleidingtransport, bouwindustrie en de (petro)chemische en procesindustrie.

Weir Minerals Netherlands b.v. ontwikkelt en pro duceert technologisch hoogwaardige, industriĂŤle pompsystemen onder de merknamen:

Weir Minerals Netherlands b.v.

-

-

www.weirminerals.com

Email: weir@weirminerals.com

Fax: +31 (0)77 382 48 44

Tel : +31 (0)77 389 52 00

The Netherlands

P.O. Box 249, 5900 AE Venlo

Egtenrayseweg 9

Weir Minerals Netherlands

Jac. Bongaertsstraat 1, Tegelen en Schoolstraat 2, Horst


40


Nieuws van de Boerejoekskapel door Joep Kusters Beste Boereraodsminse, Wij zitten alweer in de tweede helft van de maand oktober als ik dit stukje aan het schrijven ben en zijn alweer geruime tijd volop bezig met het repeteren van de kerknummers, ondanks het grote succes van vorig jaar hebben Jos Coppen en ikzelf besloten om dit jaar het Kapelke in de kerk eens over te slaan. Als ik even terugkijk dan hebben wij een hele gezellige en leuke bruiloft gehad van Ine & John Derks bij de blokhut. Ik was er lang niet meer geweest maar wat is dit toch een mooie en schitterende locatie voor zulke feesten. Ook waren er weer veel mensen gekomen naar de inmiddels jaarlijkse familiedag van de Boereraod, er was weer gedacht aan jong en oud en voor de inwendige mens was ook gezorgd, complimenten nogmaals aan deze commissie. Met de kapel hebben wij ook nog foto’s gemaakt bij studio de Klank in Tegelen voor onze cd wat toch wel lastig was met allemaal die gekke gezichten van ons. Kijk maar naar bijgevoegde foto van de cd commissie.

41


Maar gelukkig is er nog de mogelijkheid om te foto shoppen dus de meeste gezichten heeft Bart Douben recht kunnen trekken. De kosten voor de foto’s waren geloof ik dan ook bijna net zo hoog als de hele cd opnames inclusief drukken. Ook hebben wij nog gespeeld op het joekskapelletreffe van Petatte Nelke in de kleine Haandert zaal maar helaas door diverse omstandigheden hebben wij hier maar een keer op kunnen treden in plaats van twee keer wat dan toch weer jammer is. Het Boereslachfiës was persoonlijk voor de BJK ook geen succes en dan bedoel ik natuurlijk niet de organisatie of de verkoop maar het weer, door de aanhoudende regen moesten wij ons optreden voortijdig afbreken maar hier staat dan weer tegenover dat er door de Boereraodsleden ondanks wat minder keus toch meer worst verkocht is geworden dan de voorgaande jaren en dat is toch ook weer een mooi resultaat voor de Boereraod. Als ik dan nu weer vooruit kijk naar wat ons te wachten staat dan hebben wij op 23 oktober aanstaande een bruiloft in Grefrath ( DL ) waar wij moeten spelen. Een week later op 31 oktober is dan het Joekskienen van de BJK met geweldige artiesten. 01 november hebben wij nog een extra repetitie en op 07 november lopen wij na de repetitie nog mee in de Sintermertesoptoch van comité kinderfeesten Tegelen, aansluitend hieraan zullen wij met onze dames en kinderen een gezellig samenzijn hebben bij café-zaal de Witte waar wij intern onze cd presentatie zullen hebben die wij dan rustig kunnen bekijken en beluisteren. De dag erna is dan het grote moment aangebroken dat wij onze cd eindelijk kunnen presenteren aan heel Tegelen en iedereen die ons een warm hart toedraagt, De Boereraod heeft zich bij deze dag gevoegd en zal het Jubileumjaar in gaan luiden van 5 x 11 jaor Boereraod dus deze dag beloofd een heel spektakel te worden waar de hele Boereraod trots op kan zijn. Verder komen er dan ook nog de “gewone jaarlijkse” dingen langs zoals de ellefde van de ellefde en de Interne Opening van De Boereraod, tussen deze twee bedrijven door spelen wij op 14 november nog bij Plusmarkt Verbeeten. Voor ons breekt dus nu al een drukke en spannende tijd aan waar wij wel al lang naar uitgekeken hebben. Hoe dit alles afloopt lezen jullie in het volgende Boeremoosblaad. Met vriendelijke groet, Joep Kusters.

42


43


Centrum Passage Industriestraat 2a

Tel. 3732475 Tel. 3731080

TEGELEN

Kerkstraat 31

Tel. 4758200

V.O.F. DE GOUDEN PLOEG

www.degoudenploeg.nl 44


Venrayseweg 114 5928 RH Venlo Simon Stevinstraat 9 5916 PZ Venlo Tel. : 077 - 3999640

Fax : 077 - 3999649 www.graphic-mail.nl Printen - Drukken - Mailen

! e m a s d n e v o Vastela verheijen smeets architecten bna venloseweg 4 tegelen tel.077-3269269 45


Recept van de maand door Alie Janssen Deze maand een recept wat erg gemakkelijk te bereiden is en ook nog een met een laag vetgehalte, het toetje bevat iets meer calorieën.

Ratatouille met kipfilet: 4-6 personen: Benodigdheden: 520 gr. kipfilet 4 koffielepels olijfolie 1 aubergine 2 kleine courgettes 3 paprika’s 1 grote ui 2 teentjes knoflook 1 blik tomatenblokjes

50 ml. tomatenketchup 2 koffielepels sojasaus 1 koffielepel sambal 2 koffielepels kerriepoeder 2 koffielepels paprikapoeder 1 eetlepel gedroogde tijm peper en zout

Was de aubergine en de courgettes en snijd ze in blokjes. Was de paprika’s. Verwijder de zaadlijsten en snijd ze in blokjes. Pel en snipper de ui en de teentjes knoflook. Snijd het kipfilet in blokjes. Verhit de olie in een grote koekenpan of hapjespan. Bak de kipfilet hierin rondom bruin. Bak de uien en knoflook even mee. Voeg de aubergine, de courgettes en de paprika toe en bak deze al omscheppend mee. Doe de tomatenblokjes bij de groente. Roer door. Voeg de tomatenketchup, de sojasaus, het kerriepoeder, het paprikapoeder, de sambal en de tijm toe. Breng op smaak met peper en zout en zonodig nog wat kruiden. Laat ca. 30 minuten op een zacht vuurtje pruttelen. Serveren met gekookte pasta.

Crêpes met kersenvulling: Benodigdheden: 50 gr. bloem 50 gr. volkorenmeel mespunt zout 1 eiwit 150 gr. magere melk

150 ml. water 20 gr. roomboter, halfvol voor de vulling: 400 gr. kersen op siroop, uit blik 20 gr. maïzena

Zeef beide meelsoorten en het zout in een kom en voeg de in de zeef overgebleven zemelen toe. Maak een kuiltje in het midden van het meel en doe daarin het eiwit. Voeg de melk en het water toe en meng alles goed met de mixer tot een luchtig beslag. Verhit een koekenpan met antiaanbaklaag en bak hierin 8 crêpes. Gebruik voor elke crêpe een beetje boter. Laat de kersen uitlekken en vang de siroop op. Doe circa 2 eetlepels van de siroop in een pan en meng daar de maïzena door. Roer het restant siroop erdoor, verwarm het geheel al roerend op laag vuur tot het mengsel kookt en dik en helder wordt. Voeg de kersen toe en verwarm ze al roerend. Schep de kersen op de crêpes en vouw deze in vieren. Serveer ze direct.

46


Wij bieden u een geslaagd familie- of bedrijfsfeest in een ongedwongen sfeer. Service en gastheerschap staan bij ons hoog in het vaandel. Twee nieuwe Duitse kegelbanen, volautomatisch en computergestuurd.

Kaldenkerkerweg 35-35a 5913 AC Venlo Tel. 077-3521624 of 06-20360590

Compleet verzorgde diners Bruiloften Personeelsfeesten Koffietafels Kinderfeestjes Zaaltjes beschikbaar voor vergaderingen ect. Koude en warme buffetten, indien gewenst thuis bezorgd

uw ambachtelijke slager

Nachtegaalstraat 66 - Tegelen Tel. 077 - 373 15 71 47


De Boereraod feliciteert... Verjaardagen november V.V. De Boereraod 01 november 02 november 03 november 04 november 05 november 06 november 09 november 09 november 10 november 11 november 19 november 20 november 20 november 21 november 21 november 22 november 25 november 25 november 26 november 27 november 29 november 30 november

Denice Küppers Joop Creemers Claudia Smits Kevin van Tienen Roy Geurts Fanny Willemsen Huub Coppen Famke Daemen Ceryl Cremers Vicky Simons Conny Gubbels John Janssen Shanaya Weijman Marlie van der Velden Pierre Franssen Sharon Hermans Jessy Cremers Marion Creemers Peter Minten Jamy Beurskens Theo Coort François Giesen

48

Dansgroepen Medewerker Medewerkster Prônk-eppelkes Medewerker Medewerkster Joekskapel Dansgroepen Dansgroepen Prônk-eppelkes Partner Joekskapel Raod Dansgroepen Boeregilde Medewerker Medewerkster Dansgroepen Partner medewerker Medewerker Jeugbrüdje 2009 Boeregilde Joekskapel


Vastelaovesprogramma

08 nov. 2009 Opening Jubileum 5 x 11 en cd-presentatie Boerejoekskapel in Café-zaal de Witte. 11 nov. 2009 S.T.V.-Insjeete vastelaovesseizoen 2009-2010 op ’t Oelesplein en ’t saoves prizzentaasie vastelaoves-cd 2009-2010 in Zaal Vriendenkring. 12-14 nov.09 Hóes-aan-hóes-verkoup Tegelse vastelaoves-cd. 15 nov. 2009 Interne äöpening vastelaovesseizoen 2009-2010 V.V. De Boereraod mêt ein H. Mis in de H. Hartkêrk. Aansjlóetend kôffietaofel, huldige jubielarisse en kefee-rôngkgang ôppe Hei. 24 nov. 2009 Sinterklaos beej De Boereraod in C.C. d’n Haandert. 03 jan. 2010 Aafhaole kaarte Boerejoekszitting, Dames- en Hiërezitting in kefeezaal de Witte vanaaf 17.00 oor. 09 jan. 2010 Zitting V.V. De Kaetelaers in zaal Vriendenkring. 16 jan. 2010 Zjwaegelkesbal in zaal Vriendenkring mêt bekêndmaking van JeugVors-Lucifer 2010 en Prônkzitting V.G. De Beerpiëp in C.C. d’n Haandert. 17 jan. 2010 Prinsematinee V.G. De Belhamels mêt bekêndmaking van de prins 2010 in de Hamar in Belvend. 22 jan. 2010 Jubileum-Boerejoekszitting in C.C. d’n Haandert. 23 jan. 2010 Jubileum-Klumpkesbal mêt bekêndmaking van ’t Jeugboerebróedspaar 2010, Jubileumresepsie 5 x 11 jaor De Boereraod en Jubileum-Verloofdenbal mêt bekêndmaking van de Gangmakers 2010. 24 jan. 2010 Jubileummis in de H.Hartkêrk, Jubileumbrunch in C.C. d’n Haandert en Kefee-rôngkgang ôppe Hei. 25 jan. 2010 Seniorenzitting 5 x 11 in C.C. d’n Haandert. 28 jan. 2010 Bezeuk aan De Witte Stein Maria Auxiliatrix. 29 jan. 2010 Jeugvastelaovesdisco in de kleine zaal van C.C. d’n Haandert. Bezeuk aan diverse kefees. 30 jan. 2010 Prinsenbal mêt bekêndmaking van ’t Oelestrio 2010 in C.C. d’n Haandert. 31 jan. 2010 Dameszitting in kefee-zaal de Witte en Jeugprinsenbal mêt be-kêndmaking van ’t Oeles-Jeugtrio 2010 in C.C. d’n Haandert.

49


02 fib. 2010 Veursjtêlaovend dansgroepe V.V. De Boereraod in C.C. d’n Haandert. 05 fib. 2010 Liedjesmatinee vur Blaage in C.C. d’n Haandert en bezeuk aan diverse bals en kefees. 06 fib. 2010 S.T.V.-Sjleuteleuverdrach op ’t gemeintehóes en bezeuk aan diverse bals en saoves Groëte Boerenaovend in kefee-zaal de Witte. 07 fib. 2010 Hiërezitting in kefee-zaal de Witte. 09 fib. 2010 Zitting beej d’n Erkekamp. 11 fib. 2010 Bal Wings/Pannekletsers. 12 fib. 2010 Sjoëlenoptôch ôppe Hei en bezeuk aan diverse bals en kefees. 13 fib. 2010 Aafhaole Gangmakers 2010, Boerenoptôch euver de Hei en Boerebróelef in C.C. d’n Haandert. 14 fib. 2010 Resepsie Jeugboerebróedspaar 2010 in C.C. d’n Haandert. 15 fib. 2010 Duuvelsbal in zaal Vriendenkring mêt bekêndmaking van Vors-Lucifer 2010. 16 fib. 2010 Tegelsen optôch, Optôch-treffe in C.C. d’n Haandert en bezeuk aan diverse bals en kefees in Tegele. 17 fib. 2010 Sjteyler optôch, Resepsie Gangmakers 2010 en aafsjlóeting vastelaovend 2010. 18 fib. 2010 As-woensdig, öm 19.00 oor in de St. Martinuskêrk ’t Assekrütske haole.

50


Boeremoosblaad  

Oktober 2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you