Page 1

14. oktober 2013

THECON3BUTER

Temanummer: Hverdagens helte i blåt! - Kulturforståelse, teambuilding og succesmønstre hos driftspersonalet i sociale boligområder

“Jeg gjorde det jeg var god til, og det gav mig selvtillid”, bokseren og

boligmedarbejderen Brian Lentz om hverdagens succesmønstre Fokusér

på det, der virker!

Best Practice! - Se hvad andre har gjort, for at forbedre kommunikationen og relationen med beboerne i sociale boligområder!

Hvordan lærer vi af vores succesmønstre på arbejdspladsen og privat?

Con3bute - Vi skaber forståelse i mødet mellem mennesker


THECON3BUTER 14. okt. 2013

Tæt på Brian Lentz -”Mine succesmønstre blev min redning.” Mange  kender  måske  Brian  Lentz   fra  hans  4dligere  karriere  som   bokser  eller  hans  medvirken  i   filmen  1:1.  Brian  Lentz  liv  har  da   også  været  fuld  af  succes,  men   ikke  mindre  fuld  af  udfordringer.   Det  bliver  Con3bute  klar  over,  da   vi  møder  ham  I  Herlev,  hvor  Brian   i  dag  arbejder  som   boligmedarbejder.    

I Brians  4lfælde  var  det   boksningen.  En  sport,  der   sam4dig  blev  en  måde,  at  finde   selvværd,  selv4llid  og  retning,   som  ung  dreng  med  grønlandske   aner,  i  det  danske  samfund.  

Hvad lærte  han  dig? ”At  du  skal  gøre  det,  du  er  god  4l.   SæNe  dig  et  mål  og  lyNe  4l  råd   fra  dem,  der  har  mere  erfaring   end  dig.”

Con3bute har  mødt  Brian  Lentz   ”Det  mo4verede  mig,  for  jeg  var   4l  en  snak  om  kulturel  spliNelse,   god  4l  det.  Jeg  gjorde  det  jeg  var   selvværd,  og  om  hvordan  man   god  4l,  og  det  gav  mig  selv4llid.” skaber  personlig  succes.     Brian  Lentz  er  kursist  på  kurset   “Jeg  var  ikke  god  i  skolen,  men  4l   ”Jeg  var  ikke  god  i  skolen,  men   gengæld  kunne  jeg  bokse”. ”De  Blå  Helte”,  som  Con3bute   (l  gengæld  kunne  jeg  bokse.” kører  i  samarbejde  med  tre  af   -­‐ Brian  Lentz Herlevs  boligområder.  Kurset   Du  har  været  che>ræner  i   Bispebjerg  Bokse  Klub  i  Grøndal   s4ller  bl.a.  skarpt  på,    hvordan  vi   Interview   m ed   B rian   L entz: Centret.    Her  var  din  ambi&on  at   skaber  mo4va4on  og   skabe  nye  boksestjerner  og  give   arbejdsglæde  gennem  at   Du   e r   & dligere   p rofessionel   de  unge  mennesker  selvværd  og   fokusere  på  det,  vi  er  gode  4l,  i   stedet  for  det,  vi  ikke  er  så  gode   bokser.  Hvilke  erfaringer  har  det   succes. givet  dig  i  forhold  &l  at  opnå   Hvordan  gjorde  du  det?   4l.  Med  andre  ord,  på  vores   succes,  med  det  du  gerne  vil  i   succesmønstre.  Og  hvis  der  er   ”Jeg  havde  selv  en  træner,  som   noget  Brian  Lentz  har  lært  noget   livet?     tog  sig  af  mig  og  det  har   om  gennem  sit  liv  som   ”Jeg   l yNede   m eget   4 l   m in   t ræner   inspireret  mig.  Da  jeg  i  sin  4d   sportsmans  og  træner, –  var  ydmyg  –  selvom  jeg  ser   kom  4l  Danmark  fra  Grønland,   hård   u d!   var  jeg  selv  et  poten4elt  emne,  4l   ”Det  mo(verede  mig,  for  jeg  var   ”Jeg  lyNede  4l  hvad  han  sagde  4l   at  rode  mig  ud  i  noget  møg.  Hvis   god  (l  det.  Når  Jeg  gjorde  det   mig  og  så  gjorde  jeg  det,  og  det   jeg  ikke  havde  haW  boksningen,   jeg  var  god  (l,    gav  det  mig   blev  en  succes  for  mig.  Jeg  har   kunne  det  være  gået  den  vej.  Den   selv(llid.” lært,  at  dem,  der  har  noget   erfaring  ville  jeg  gerne  give   erfaring,  dem  skal  man  lyNe  4l.   så  er  det,  hvordan  man  opnår   videre  4l  de  drenge,  der  i  dag  står   De  må  vide  hvad  der  er  rig4gt  –   i  samme  situa4on.” succes  ved  at  fokusere  på  det,   man  er  dyg4g  4l.                                                             de  har  noget  at  lære  dig.” Fakta boks om Brian Lentz: Brian Lentz (født i 1969) er en tidligere dansk amatørbokser. Han medvirkede i en birolle som betjenten Ole i Annette K. Olesens film 1:1 fra 2006. I filmen spiller han en boksetræner, der involverer sig i med en gruppe unge med indvandrerbaggrund og forsøger at få dem på

rette spor via sit arbejde i en bokseklub.

Ottke. og var blandt andet med til OL i Barcelona.

Brian Lentz mor var grønlænder og hans far er dansk. Da Lentz var 12 år blev moderen syg af kræft, og familien flyttede fra Grønland til Danmark og bosatte sig i Esbjerg. Lentz boksede omkring 200 kampe som amatør, hvor han har slået den tidligere profverdensmester Sven

Lentz blev aldrig professionel bokser, men valgte militæret og derefter at blive fængselsbetjent. I dag arbejder han som ejendomsfunktionær i Herlev kommune og er far til 3 børn.

Con3bute - Vi skaber forståelse i mødet mellem mennesker

Kilde: Wikipedia


THECON3BUTER 14. okt. 2013

”Og  i  en  bokseklub,  er  der  jo  plads  til  alle.  Det  er   Du  har  også  arbejdet  11  år  i  Vestre  fængsel.  Bl.a.   en  underklassesport,  hvor  alle  kan  deltage  som   med  at  få  unge  unge  indsaGe  &lbage  på  fode.   Gennem  hele  din  karriere  har  du  beskæ>iget  dig   de  er  –  sorte,  røde  og  gule.”   med  at  bygge  mennesker  op  om  en  &lværelse  –   gennem  selvværd  og  disciplinering.  Og  det  er   Så  din  succeshistorie  med  boksning  har  også   været  en  strategi  i  forhold  til  at  8inde  sig  til  rette   startet  med  dig  selv…   som  “udlænding”  i  Danmark? ”Ja.  De  kammerater  jeg  kom  her4l  Danmark  med,   ”Det  er  svært  at  være  anderledes  .  Svært  at  blive   kom  ud  i  noget  rod.  Flere  blev  narkomaner.”  ”Men   accepteret.  Da  jeg  kom  i  80’erne,  var  der  ikke  så   det  var  min  redning  at  jeg  havde  boksningen.”   mange  grønlændere,  som  i  dag.   ”Det  var  svært  at  blive  en  del  af  den  danske   kultur.  Mange  unge  står  i  samme  situation  i  dag.” “Jeg  følte  mig  splittet,  men  det  gjorde  jeg  også  i   Grønland.  I  Grønland  var  jeg  den  dumme   dansker  og  i  Danmark,  den  dumme  grønlænder.” ”Der  er  jo  masser  af  fordomme  om  grønlændere.   Det  her  med  at  de  godt  kan  li’  at  få  en  øl...”   Så  du  måGe  kæmpe  mod  folks  fordomme? ”Ja,  og  så  valgte  jeg  sporten  for  at  vise,  at  jeg  ikke   er  flov  over  at  være  grønlænder.  Jeg  s4llede  mig   op  med  det  grønlandske  flag  for  at  vise,  at  hey!  Jeg   kan  også!  –  Det  er  også  det  jeg  siger  4l  de  drenge   jeg  underviser  i  dag.  –  ”I  skal  ikke  være  flove  over   hvor  I  kommer  fra  –  du  skal  ikke  være  flov  over  at   du  kommer  fra  Palæs4na  eller  Elfenbenskysten!   Vis  det  frem,  det  er  gør  dig  stærk!”. ”At  kæmpe  mod  andres  fordomme  om   grønlændere,  var  en  kæmpe  drivkræF  for  mig  i   bokseringen”.   -­‐  Brian  Lentz   Du  arbejder  nu  som  ejendomsfunk&onær  i  Herlev.   Har  du  kunne  bruge  din  boksetræning   karakteropbyggende  i  forhold  &l  det  du  laver  her   på  arbejdet?  Det  med  at  have  et  arbejde  og  finde   værdi  i  det  og  mo&va&on  &l  dagligdagen? ”Jeg  er  posi4v  og  kommer  glad  på  arbejde.  Der  kan   være  en  del  ru4ne,  men  det  skal  gøres,  og  det  ved   jeg  også  fra  boksningen.  Jeg  er  vant  4l,  at  hvis  du   gerne  vil  opnå  noget,  så  skal  du  arbejde  for  det.   Hvis  du  vil  være  god,  hvis  du  vil  vinde,  så  skal  du   træne  max!”.

De Blå Helte – et kursus for boligmedarbejdere ‘De Blå Helte’ er et kursus for driftsmedarbejdere i sociale boligområder. Kurset giver viden og værktøjer til at håndtere de sociale udfordringer, der opstår i det daglige arbejde – både i forhold til beboerne og internt på arbejdspladsen. Kurset vil være bygget op omkring følgende 6 moduler , der hver består af to kursusdage:

1. Om at skabe udvikling og ændre praksis 2. Kommunikation og personligt ansvar 3. Kulturforståelse 4. Psykisk sårbare 5. Unge i boligområderne 6. Tryghed i boligområdet Kurset lægger vægt på den personlige udvikling, da enhver forandring starter med os selv. Derfor vil hver deltager sideløbende med kurset få udarbejdet en individuel kompetenceprofil, som der arbejdes med gennem personlig coaching. Du kan læse meget mere om kurset på Con3butes hjemmeside www.con3bute.dk

”Jeg synes coachingdelen har været det mest givende for mig. Der opstår en særlig fordybelse når det kun er dig det handler om, som kan være svær at nå, når man sidder i en større gruppe. Jeg har fået en masse redskaber til hvordan jeg kan gøre mere af det, jeg allerede er god til og håndtere de udfordringer jeg personligt oplever på jobbet.” ”Tobias, ejendomsfunktionær i Herlev boligområde”

Con3bute - Vi skaber forståelse i mødet mellem mennesker


THECON3BUTER 14. okt. 2013

Hvordan kan du og din arbejdsplads arbejde med succesmønstre? Du kan  arbejde  målreNet  med  dine   succesmønstre,  ved  at  fokusere  på  det,  du   allerede  er  god  4l.  Sæt  ord  på  dine  gode   erfaringer  og  det,  du  lykkes  med,  i  stedet  for  det   du  ikke  lykkes  med.  På  den  måde  kan  du  blive   opmærksom  på,  hvilke  kompetencer  du  bruger   og  hvilke  handlinger  du  foretager  dig,  når  du  har   succes.    På  den  måde  bliver  du  bevidst  om,  hvad   der  virker,  og  kan  dereWer  gøre  mere  af  det!     Brug  Starmodellen  nedenfor  som  redskab  4l   at  få  styr  på  dine-­‐  og  arbejdspladsens   succesmønstre.

STAR –  Hvordan  får  jeg  styr  på  mine   succesmønstre?  

S, står  for  situa?on.  –  Tænk  på  en  situa?on,  

hvor du  er  lykkedes  med  det,  du  saDe  dig  for.   Hvornår  lykkes  du?  I  hvilke  situa?oner  har  du   det  godt?

T, står  for  task,  eller  på  dansk  ’opgave’.  Hvilke  

opgaver skal  løses?  Hvilke  handlinger  foretager   du  dig?

A, står  for  ac?on,  eller  på  dansk  ’handling’.  

Hvilke handlinger  foretager  du  dig?  Hvad  gør   du  konkret,  når  du  lykkes  med  det,  du  har  gang   i?

R, står  for  resultat.  Hvad  er  resultatet  i  forhold   ?l  ledere?  kolleger?  ægtefæller?  venner?  dig   selv?  Hvordan  føles  det?  Hvordan  oplever  du,   at  det  gør  en  forskel?

Fakta: 1)Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse bor i langt højere grad end personer med dansk eller vestlig oprindelse, i alment boligbyggeri. 2)Godt halvdelen(53,6 pct.) af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse bor i alment boligbyggeri. Det samme gør godt 16 pct. af indvandrere og efterkommere fra vestlige lande og knap 14. pct. af personer med dansk oprindelse. 3)Indvandreres gennemsnitlige indkomst er væsentligt lavere end danskeres gennemsnitlige indkomst. 4)Indkomstniveauet blandt indvandrere fra vestlige lande udgør 85 pct. af indkomstniveauet blandt danskere, mens indkomstniveauet blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande tilsvarende udgør 62 pct. Kilde: ”Tal og fakta om integration”, Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration.

Con3bute - Vi skaber forståelse i mødet mellem mennesker


THECON3BUTER 14. okt. 2013

Best Practice Det hjælper  med   billedbogen!   ”Hvis  vi  ikke  kan  snakke   sammen,  kan  vi  pege  sammen!”  

selvom man  ikke  kan  sproget  (…)   hvis  ikke  vi  kan  snakke  sammen,   kan  vi  pege  sammen”,  siger   Diana  med  et  smil.    

Lommepengeprojekt i   Farum  Midtpunkt  –  en   Sådan  lyder  ordene  fra  Diana,   der  er  en  del  af  frontpersonalet  i   sand  succeshistorie!     servicecenteret  i  det  sociale   boligbyggeri,  Farum  Midtpunkt.   Diana  og  hendes  kolleger  var   sidste  år  på  kursus  hos   Con3bute.  Et  kursus,  der  blandt   andet  havde  fokus  på   vig4gheden  af  at  være  tydelig  og   klar,  når  man  skal  kommunikere   på  tværs  af  kulturelle  og   sproglige  skel.

Lommepengeprojekter har  kørt  i   en  årrække  i  forskellige  sociale   boligområder.  De  er  et   inspirerende  eksempel  på,   hvordan  unge  i  sociale   boligområder  kan  blive  ak4ve  i   en  helhedsorienteret  plan,  der   både  fremmer  deres   ansvarsfølelse  overfor   boligområdet  og  giver  dem  en   I  Farum  midtpunkt  har  man  på   god  forståelse  for   baggrund  af  kurset  været  krea4v   arbejdsmarkedets  vilkår.   og  udviklet  en  billedbog.   Billedbogen  gør  det  muligt  for   Vi  har  snakket  med  Jørgen,  som   ejendomsfunk4onærer    og   sidste  år  var  på  kursus  hos   beboere  med  et  mangelfuldt   Con3bute.    Jørgen  har  været   dansk,  at  gøre  sig  forståelige   gårdmand  i  4  år  og  er  fast   overfor  hinanden.  Nu  kan   medarbejder  i  projektet.  Og  han   beboerne  nemlig  pege  på  de   er  slet  ikke  i  tvivl  om,  at  det  kan   4ng,  de  ikke  har  ord  for.   betegnes  som  en  succes. Billedbogen  er  delt  op  i   forskellige  kategorier  (VVS,   elektricitet,  diverse  mm.),  hvor   der  under  hver  kategori  vises  en   masse  fotos  af  alt  lige  fra   vinduer,  døre,  røret  under   vasken,  blandingsbaNerier  og   s4kkontakter  –  altså  ned  4l   mindste  detalje.   ”Så  kan  jeg  vise  nogle  billeder  og   de  kan  så  pege  sig  ind  på  det,  så   man  4l  sidst  kan  give  den  bedste   service  som  overhovedet  muligt,  

I mange af landets sociale boligområder bliver der iværksat mange gode initiativer, der hjælper til at gøre arbejdet for boligområdets ansatte lettere og livet for beboerne rarere. Det er desværre sjældent vi høre om de gode historier Men her bringer Con3bute nogle af de positive erfaringer og værktøjer, der virker.

”Hvis vi ikke kan snakke sammen, kan vi pege sammen!” - Diana, frontmedarbejder i Farum Midtpunkt

”Jeg mærker  gennem  projektet   en  klar  udvikling  i  min  rela(on   (l  de  unge.  De  bliver  mere  og   mere  åbne,  jo  bedre  man  lærer   dem  at  kende.  Også  når  man   senere  hen,  længe  eFer  deres   ansæLelse,  møder  dem  i   boligområdet.”  ”Så  hilser  og   snakker  de  stadig  med  mig”.    

Con3bute - Vi skaber forståelse i mødet mellem mennesker


THECON3BUTER 14. okt. 2013

Kurser og temadage om kulturforståelse: Con3bute arbejder målrettet med kulturforståelse og interkulturel kommunikation i sociale boligområder. Uanset om du vælger et kursus eller en temadag vil der fokuseres på redskaber til at forbedre forståelse og samarbejdskompetencer i det interkulturelle møde.

1. Hvornår opstår misforståelserne og hvordan kan de undgås?

2. Hvornår bidrager jeg til løsningen og

hvornår bidrager jeg til konflikten?

3. Hvordan kan jeg opnå indsigt i mine egne handlemønstre?

4. Hvordan kan jeg komme mine egne fordomme til livs?

5. Gode erfaringer og redskaber fra andre boligområder

Interesseret? Besøg vores hjemmeside på www.con3bute.dk eller ring til os på 26277607

Projektet henvender  sig             4l  unge  beboere  mellem       13-­‐16  år  og  er  i  gang  i   4  dage  om  ugen  mellem 14-­‐16.  Gennem   ins4tu4onen  Regnbuen,   som  har  lokaler  i   boligområdet,  bliver  de unge,  der  har  lyst  4l  at være  med,  skrevet  op på  en  venteliste.  Siden kan  de  unge  starte  som medarbejdere  en  dag   om  ugen  i  en  sæson,   hos  én  af  de  4   gårdmænd,  der  er  4lknyNet  projektet. Formålet  med  lommepengeprojektet  er   flersidet.  Det  handler  både  om  at  få  de  unge   4l  at  føle  et  større  medansvar  for   boligområdet.  Men  sam4dig  lærer  de  unge,   hvad  det  vil  sige,  at  tage  ansvar,  møde  4l  4den   og  ringe,  hvis  de  bliver  forsinkede  eller  syge.    I   pauserne  tager  Jørgen  oWe  en  lille  hyggesnak,   hvor  de  snakker  om  alt  mellem  himmel  og   jord  og  hvor  han  sam4dig  kan  give  de  unge   gode  råd.  Det  vig4gste  er,  at  give  de  unge   anerkendelse: ”Når  man  giver  de  unge  mennesker  et   skulderklap  når  de  har  gjort  noget  godt,  det   rejser  dem  s’gu!”  

Fremskridt: 1) Midtvejsevalueringer af gadeplansindsatser(CFBU) viser, at der er gode erfaringer med at skabe kontakt til udsatte unge og med hjælp fra gadeplansmedarbejdere er det lykkedes at få mange i fritidsbeskæftigelse som alternativ til en gadeorienteret tilværelse. 2) Unge i 60 udsatte boligområder har fået styrket deres kompetencer og motivation i forhold til uddannelse og arbejdsmarked. For bl.a. at øge antallet af fritidsjob er der etableret projekter i 60 udsatte boligområder, hvor de unge støttes i at skrive jobansøgninger, gå til samtale m.m. Interviews viser at det har en effekt. Kilde: Undersøgelsen ”Godt på vej” fra CFBU.

Con3bute - Vi skaber forståelse i mødet mellem mennesker


THECON3BUTER 14. okt. 2013

Con3bute - hvem er vi? Con3bute er  et  konsulenthus  bestående  af   engagerede  og  visionære  medarbejdere.  Vi   arbejder  bredt  med  kulturforståelse,  inklusion   og  social  forandring  i  praksis  og  henvender  os   derfor  til  alle,  der  ønsker  at  fremme   forståelsen,  samarbejdet  og  kommunikationen   mellem  mennesker  med  forskellige  kulturelle   baggrunde,  normer  og  trosretninger. Taler  dine  målsætninger  til  vores  faglighed,  er   vi  altid  interesserede  i  at  mødes  og  drøfte   mulighederne  for  et  samarbejde.   Du  er  altid  velkommen  til  at  kontakte  os   direkte  på  telefon  26277607  eller  besøge     vores  hjemmeside  på  www.Con3bute.dk

Thecon3buter 24 10 13 pdf  

Hverdagens helte i blåt - kulturmødet i udsatte boligområder