Page 1

Itho HR-combiketel Aqua-Max gebruikers足h andleiding

P544LI0401/1109/ED

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 1

13-11-2009 10:42:14


Veiligheid Bij het waarnemen van gas of verbrandingslucht: 1. Geen vuur gebruiken, niet roken, geen elektrische contacten of schakelaars gebruiken (bel, verlichting, motor, lift, etcetera). 2. Sluit de gasaanvoer af. 3. Open de ramen. 4. Ontruim de woning. 5. Neem contact op met een vakman. Afhankelijk van de instellingen van het apparaat 1. De temperatuur van de rookgasleidingen kan meer dan 60 ºC worden. 2. De temperatuur van de radiatoren kan 85 ºC worden. 3. De temperatuur van het sanitaire warm water kan 65 ºC worden. Installatie Lees eerst deze gebruikershandleiding voordat u overgaat tot de inbedrijfstelling van de cv-ketel. Het toestel mag uitsluitend door een erkend installatie­ bedrijf en volgens de geldende voorschriften en (veiligheids)eisen worden geïnstalleerd. Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht binnen het toestel zonder toestemming van de fabrikant. Onderhoud Om een goede en veilige werking te kunnen garanderen, adviseert Itho de Itho HR-combiketel Aqua-Max tenminste iedere 12 maanden door een erkende installateur of serviceorganisatie worden geïnspecteerd. Storingen Ondanks de grote zorg die wordt besteed aan de fabricage en eindcontrole van de Itho Aqua-Max kan een storing optreden. Storingen worden alleen in behandeling genomen door de servicedienst van de fabrikant als deze worden gemeld door een erkend gastechnisch installateur of een erkende serviceorganisatie.

2

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 2

13-11-2009 10:42:14


Inhoudsopgave

1.

Inleiding

4

2.

De Itho HR-combiketel Aqua-Max

5

3.

De onderdelen van de Aqua-Max

7

4. De werking van de Itho HR-combiketel Aqua-Max 4.1 Werking cv-bedrijf 4.2 Werking warmwater

8 8 8

5.

9 9 9

Bediening en regeling 5.1 Ingebruikstelling 5.2 Bediening

6. Bijvullen en ontluchten van de Itho Aqua-Max 6.1 Vullen cv-installatie 6.2 Bijvullen installatie 6.3 Ontluchten van cv-ketel en cv-systeem

11 11 12 12

7.

Tips voor een goed gebruik

13

8.

Onderhoud en garantie

14

9.

Fabrikantenverklaring

17

10.

EU-verklaring van overeenstemming

18

11.

Verwijderingsbijdrage

19

3

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 3

I tho

| aqua-max

13-11-2009 10:42:14


1 Inleiding Iedereen heeft andere eisen op het gebied van ruimte足 verwarming en warmwatercomfort. Itho speelt hierop in met de Itho Aqua-Max. Een hoog rendement gaswandketel die zorgt voor de verwarming en de warmwatervoorziening van de woning. De Aqua-Max is verkrijgbaar in verschillende capaciteiten en tapklassen. Zo is er voor elke situatie de meest ideale oplossing. Ook in uw woning is een Itho Aqua-Max geplaatst. In deze gebruikershandleiding vindt u informatie over de verschillende onderdelen en de werking van de Itho AquaMax. Daarnaast wordt ook de bediening van de cv-ketel toegelicht. Om er zeker van te zijn dat alle handelingen op de juiste manier worden uitgevoerd, is het belangrijk dat u deze gebruikershandleiding voor het in bedrijf nemen van het toestel goed doorleest. Daarnaast is het raadzaam deze gebruikershandleiding bij uw cv-ketel te bewaren.

4

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 4

13-11-2009 10:42:16


2 De Itho HR-combiketel Aqua-Max Dit houdt in dat de ketel steeds zachtjes aan staat en, afhankelijk van de vraag, harder of zachter gaat branden. Op een laag pitje branden is namelijk zuiniger dan steeds volgas aan- en uitschakelen. Naast deze energiezuinige eigenschap heeft de ketel ook een automatische regeling. De Aqua-Max stelt zichzelf continu bij, op zoek naar het meest optimale rendement. Bovendien zorgt deze optie ervoor dat de servicebehoefte wordt geminimaliseerd. De Aqua-Max is daarmee de eerst zelfdenkende HR-combiketel van Nederland.

De Itho HR-combiketel Aqua-Max is een hoog rendement gaswandketel die zorgt voor de verwarming en de warmwatervoorziening van uw woning. De Itho Aqua-Max heeft de volgende kenmerken: Optimaal tapwatercomfort Altijd voldoende warm water wanneer u dat nodig heeft. Kortom altijd optimaal tapwatercomfort. Dit tapwatercomfort is ingedeeld in tapklassen. Hoe hoger de klasse, hoe groter de hoeveelheid warm water die de ketel per minuut kan leveren. Voor iedere tapklasse is er een Aqua-Max die ruimschoots voldoende warm water biedt om aan de gestelde eisen te voldoen. Daarmee bent u dus altijd verzekerd van maximaal warmwatercomfort. In de Aqua-Max is bovendien een grotere warmtewisselaar verwerkt. Dit zorgt ervoor dat niet alleen het rendement optimaal is, maar dat de ketel daarmee ook energie bespaart. Een prettige gedachte. En alles wat de AquaMax doet, doet hij met een aangenaam geluidsniveau.

Gemak door gebruiksvriendelijkheid De Aqua-Max denkt dus aan comfort, aan energie足 besparing, maar ook aan uw gemak. De ketel is namelijk zeer gebruiksvriendelijk. Zo heeft de Aqua-Max een duidelijke display met LED-indicatie. Dit vertelt u in drie eenvoudige standen wat de status is van de ketel: ok, bijvullen of service. U ziet dus zelf wanneer er bijgevuld moet worden en hoeft daar geen installateur voor te bellen. Het bijvullen van de Aqua-Max gaat namelijk zeer eenvoudig. Zonder slangen of zonder de ketel te moeten openen, brengt u de waterdruk weer op niveau. Heel eenvoudig.

Zeer laag energieverbruik De Aqua-Max behoort tot de zuinigste HR-combiketels van dit moment. Zo is de Aqua-Max een modulerende ketel.

5

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 5

I tho

| aqua-max

13-11-2009 10:42:18


Keurmerken De Itho Aqua-Max is voorzien van de volgende labels en keurmerken: - CE-markering. - HR-label 107. - Gaskeurlabel. - Gaskeur SV (Schonere Verbranding). - Gaskeur CW (Comfort Warm Water). - Gaskeur NZ (Naverwarming Zonneboiler). - HRww-label (HR Warm Water).

6

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 6

13-11-2009 10:42:25


3 De onderdelen van de Aqua-Max 1. Warmtewisselaar De warmtewisselaar zit in het midden van de cv-ketel en zorgt voor de warmteoverdracht. Dit is het omzetten van de warmte uit het verbrandingsproces t.b.v. het tapwater of de centrale verwarming (cv).

De Itho HR-combiketel Aqua-Max bestaat o.a. uit de volgende onderdelen:

2. Warmtapwaterwisselaar Om het tapwater te verwarmen, is er een tweede wisselaar gemonteerd in de cv-ketel. Deze loopt langs de waterleidingen waarin het tapwater zich bevindt en zorgt er zo voor dat het tapwater wordt opgewarmd. 3. Ventilator De lucht die nodig is voor de verbranding wordt aangevoerd met behulp van een ventilator. Om elektrische stroom te besparen is een hoogrendement ventilator toegepast. 4. Brander De ventilator zuigt het gasluchtmengsel aan dat nodig is voor het verbrandingsproces. De ontsteekelektrode zorgt er vervolgens voor dat het gasluchtmengsel bij de brander wordt ontstoken om zo het verbrandingsproces in gang te zetten. 5. Gasblok Het gasblok zorgt voor de juiste hoeveelheid gas die nodig is voor het verbrandingsproces. 6. Driewegklep en circulatiepomp De warmte die wordt opgewekt door het verbrandings足 proces, wordt gebruikt voor de centrale verwarming of het verwarmen van tapwater. De driewegklep zorgt ervoor dat de warmte wordt gedistribueerd, afhankelijk van de vraag, naar tapwater of cv. 7. Branderautomaat De branderautomaat zorgt voor de algehele besturing en beveiliging van de cv-ketel. 足

7

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 7

I tho

| aqua-max

13-11-2009 10:42:31


4 De werking van de Itho HR-combiketel Aqua-Max Als u uw woning wilt verwarmen, zet u de kamer­ thermostaat omhoog. Voor het verwarmen van water opent u de warmwaterkraan. In beide gevallen krijgt de branderautomaat van de Itho Aqua-Max een signaal en zet deze het verbrandingsproces in werking. Dit houdt in dat de ventilator het gasluchtmengsel aanzuigt. Vervolgens wordt dit ontstoken door een vonk waardoor een vlam ontstaat. 4.1 Werking cv-bedrijf Het cv-water wordt door de circulatiepomp naar het cv-circuit geleid. In dit cv-circuit zijn ook de radiatoren geplaatst die de warmte van het cv-water afstaan aan de ruimte waarin ze zijn gemonteerd. Als de ruimte op temperatuur is, meet de kamerthermostaat dit en wordt dit weer doorgegeven aan de cv-ketel. Na enige tijd komt uw woning op de gevraagde temperatuur. 4.2 Werking warmwater Als u de waterkraan opendraait, wordt het cv-water via de circulatiepomp naar de warmtapwaterwisselaar geleid. Deze zorgt ervoor dat de warmte van het cv-water wordt overgedragen aan het leidingwater dat uit uw kraan of douche komt. De bereiding van het warme tapwater krijgt voorrang ten opzichte van de centrale verwarming van uw woning. Dit houdt in dat op het moment dat u uw verwarming heeft aangezet en tegelijkertijd ergens in uw woning warm water gebruikt, het cv-bedrijf wordt onderbroken. Ter voorkoming van Legionella besmetting, is de tapwatertemperatuur vast ingesteld op 61 ºC.

8

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 8

13-11-2009 10:42:31


5 Bediening en regeling 5.1 Ingebruikstelling U kunt uw cv-ketel als volgt in gebruik stellen: 1. Stop de stekker in het stopcontact dat is geplaatst ten behoeve van uw ketel. Dit dient een geaard stopcontact te zijn.

LED-indicatie SERVICE BIJVULLEN OK

5.2 Bediening Het display toont de situatie waar de ketel op dat moment mee bezig is. Deze weergave wordt overruled tijdens storing, of wanneer de cv-druk te laag is. Links naast het display wordt m.b.v. 3 LED indicaties de bedrijfstoestand getoond, welke ook met gesloten cover zichtbaar is: - wit: OK. - oranje: de cv-druk is te laag. Zie hoofdstuk 6.1 ’vullen cv-installatie’. - rood: er is storing, neem contact op met installateur.

2. Indien de OK LED brand kunt u doorgaan naar punt 3. Indien de BIJVULLEN LED brand dient de installatie bijgevuld te worden (zie hoofdstuk 6.2). 3. Zet de graskraan open. 4. Draai de kraan (inlaatcombinatie) open die zich direct onder de ketel in de koudwaterleiding dient te bevinden. 5. Stel de kamerthermostaat in op de door u gewenste temperatuur.

9

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 9

I tho

| aqua-max

13-11-2009 10:42:33


5.2.1 Maximale cv-temperatuur - Druk op P3. De maximale cv-temperatuur wordt weergegeven. De radiator knippert. - Verlaag met P3 de maximale cv-temperatuur of verhoog met P4 de maximale cv-temperatuur. - Druk binnen 30 seconden op P2 (OK). - Wacht u langer dan 30 seconden of u drukt op P1 (escape) dan wordt de aangepaste instelling geweigerd.

5.2.2 Tapwater comfort instelling - Druk op P5 om te kiezen voor ECO, comfort of ecomfort. - De kraan knippert. - Druk op P5 om te kiezen voor ’ECO’. Druk op P6 om te kiezen voor ’comfort’. Druk twee maal op P5 voor ’ecomfort’. (Ecomfort houdt in dat de OpenTherm thermostaat het comfort bepaalt, dit werkt alleen indien er ook een OpenTherm thermostaat is aangesloten). - Druk binnen 30 seconden op P2 (OK) om de wijziging te accepteren. Wacht u langer dan 30 seconden of u drukt op P1 (escape) dan wordt de aangepaste instelling geweigerd.

10

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 10

13-11-2009 10:42:33


6 Bijvullen en ontluchten van de Itho Aqua-Max Voor een goede werking van uw cv-ketel is het belangrijk dat de waterdruk in het systeem tussen de 1 en 2 bar ligt. 6.1 Vullen cv-installatie De ketel voert continu een bewaking uit op de cv-druk. Wanneer deze te laag is volgt er een melding dat het systeem gevuld moet worden en brandt de oranje aanduiding BIJVULLEN. In het display is de systeemdruk zichtbaar. De Aqua-Max is voorzien van een vulinrichting. Door het openen van de vulkraan kan het systeem gevuld worden.

Vulkraan

Door het openen van de vulkraan zal de systeemdruk oplopen en dit is te zien via het display. Wanneer de systeemdruk hoog genoeg is zal reset oplichten in het display en kan, door indrukken van de resetknop (P2), de ketel in bedrijf genomen worden.

Resetknop P2

11

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 11

I tho

| aqua-max

13-11-2009 10:42:35


6.2

Bijvullen installatie

De waterdruk is te laag (Bijvullen LED brandt) - De LED ’BIJVULLEN’ brandt zodra de installatiedruk onder de 1,0 bar komt, in het display verschijnt de huidige druk (zie voorbeeld hiernaast). - De ketel functioneert nog wel maar het advies is de ketel bij te vullen. - Wanneer de druk onder de 0,7 bar komt werkt de ketel niet meer en moet er dus eerst bijgevuld worden!

Installatie bijvullen als druk nog hoger is dan 0,7 bar - Draai de vulkraan links onder de ketel open. In het display is te zien dat de druk toe zal nemen. - Als de druk boven de 1,0 bar komt licht ’OK’ op. - Het is aan te bevelen de installatie tot 1,5 bar te vullen en daarna de vulkraan dicht te draaien. Installatie bijvullen als druk lager is dan 0,7 bar. Is identiek aan vullen installatie zie hoofdstuk 6.1. De juiste vuldruk dient te liggen tussen 1 en 2 bar.

6.3 Ontluchten van cv-ketel en cv-systeem Vraag eventueel aan uw installateur of hij deze handelingen aan u wil demonstreren. Om uw systeem te ontluchten moet u de volgende stappen volgen: 1. Open alle radiatorkranen en stel gedurende 30 minuten de kamerthermostaat in op de hoogste stand. 2. Zet na 30 minuten de kamerthermostaat op de laagste stand in. 3. Neem na 3 minuten de stekker uit de wandcontactdoos. 4. Draai het ontluchtingsventiel dat zich bovenop de radiator bevindt, open met de bijgeleverde sleutel. 5. Laat de lucht ontsnappen en sluit het ventiel zodra er water uitkomt. Begin met het ontluchten van de hoogste radiator en ontlucht dan per verdieping de

radiatoren. Het is raadzaam om een doekje bij de hand te houden om eventueel morsen te voorkomen. 6. De cv-ketel is voorzien van een automatische ontluchter. Het is daarom niet nodig deze apart te ontluchten. 7. Controleer na het ontluchten de waterdruk in het systeem. 8. Als BIJVULLEN oplicht moet u de ketel bijvullen (zie Bijvullen van cv-ketel en cv-systeem hoofdstuk 6.1 en 6.2).

LET OP!  Wanneer u de cv-ketel meer dan 3 keer per jaar moet bijvullen, is het raadzaam om uw installateur of serviceorganisatie te raadplegen.

12

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 12

13-11-2009 10:42:37


7 Tips voor een goed gebruik - Voor het behoud van uw cv-ketel adviseert Itho dat deze ten minste eens in de 12 maanden vakkundig wordt ge誰nspecteerd. Hierbij moet de werking van de brander en de regelapparatuur worden gecontroleerd. - Controleer regelmatig de waterdruk in de cv-installatie en vul het systeem bij als dit nodig is. - Draai in het vertrek waar de kamerthermostaat is aangebracht nooit de radiatoren dicht. - Zet bij vorst in alle ruimtes de radiatoren open. Ook in dat kamertje waar u nooit komt. Het water kan dan in de gehele installatie circuleren waar door de kans op bevriezing van de cv-leidingen kleiner wordt. - Bent u tijdens de winterperiode langere tijd afwezig? Laat dan iemand regelmatig controleren of uw cv-installatie nog goed functioneert. Als er iets mis is, kan het probleem op tijd worden verholpen en krijgt de installatie niet de kans om te bevriezen. - In tegenstelling tot conventionele ketels begint de Aqua-Max altijd laag te branden. Dit is gedaan om het rendement van uw cv-ketel zo optimaal mogelijk te maken en eventueel tikken van de leidingen te voorkomen of te verminderen.

13

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 13

I tho

| aqua-max

13-11-2009 10:42:38


8 Onderhoud en garantie Onderhoud De Itho HR-combiketel Aqua-Max heeft weinig onderhoud nodig. Echter, voor een optimale prestatie raadt Itho u aan de ketel ten minste elke 12 maanden door een erkend installateur of serviceorganisatie te laten inspecteren en indien nodig te laten schoonmaken. Onder normale omstandigheden zal de Itho Aqua-Max niet vervuilen, maar de ketel moet wel worden gecontroleerd om een juiste werking en afstelling van het verbrandings­ proces te kunnen waarborgen.

De garantie vervalt als: - Tijdens de garantieperiode geen periodiek deskundig onderhoud wordt uitgevoerd aan componenten die onderhoud nodig hebben. Dit onderhoud moet gepleegd worden door een erkende installateur of serviceorganisatie. - De gebreken zijn ontstaan door ondeskundig gebruik en/of toevoegingen aan het cv-water die niet door de fabrikant zijn toegestaan. - De gebreken zijn ontstaan door aanpassingen aan het product te doen zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant. - De cv-ketel is aangetast en vervuild door opname van stoffen in de verbrandingslucht, het tapwater of het cv-water.

Garantie Itho verleent standaard 3 jaar all-in garantie op haar cv-ketels. De garantie gaat in op de datum van installatie en omvat het herstellen van alle gebreken die veroorzaakt worden door fabricage- en materiaalfouten. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie moet de garantiekaart volledig worden ingevuld door uw installateur op de installatiedatum en bij reparatie worden overlegd (of een kwitantie waaruit de datum van installatie blijkt). U vindt de garantiekaart achterin dit boekje. De garantie is alleen van kracht als: - Het Itho product door een erkend installateur is geïnstalleerd met inachtneming van de installatieeisen zoals omschreven in de plaatselijke- en Gavovoorschriften en bijgeleverde montagehandleiding. - De garantiekaart door uw leverancier op de dag van installatie volledig wordt ingevuld en bij reparatie wordt overhandigd (of een kwitantie waaruit de datum van installatie blijkt).

Er wordt ook geen garantie verleend op zekeringen en ontsteekelektrodes. Verder gelden de bepalingen die zijn opgenomen in onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden. Deze kunt u opvragen bij Itho, Business Unit Tapwater en klimaatcomfort (010) 427 89 10. Als u uw cv-ketel heeft aangeschaft bij één van onze erkende verkooppunten, is het bovendien mogelijk de standaard 3 jaar all-in garantie te verlengen. Voor de voorwaarden van deze verlengde garantie kunt u contact opnemen met uw installateur.

14

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 14

13-11-2009 10:42:38


15

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 15

I tho

| aqua-max

13-11-2009 10:42:44


Garantiekaart De garantie wordt slechts nagekomen als de garantiekaart – of een kopie daarvan – door uw leverancier op de installatiedatum volledig wordt ingevuld en bij reparatie wordt meegezonden (of een kwitantie waaruit de datum van installatie blijkt). Deze garantiekaart moet op de installatiedatum worden ingevuld en in het bezit blijven van de gebruiker.

Type

Serienummer

Installatiedatum

Firmastempel leverancier

16

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 16

13-11-2009 10:42:44


9 Fabrikantenverklaring Verklaring van overeenstemming volgens de EG-RICHTLIJN inzake machines (89/392/EEG, 91/386/EEG, 93/68/EEG en de EG-RICHTLIJN inzake EMC (89/336/EEG, 91/263/EEG, 92/31EEG, 93/68/EEG)

Itho BV te Schiedam

Verklaart hierbij, dat haar cv-ketels: Naam:

Aqua-Max

Type:

HC24CW4

zijn geconstrueerd volgens de van toepassing zijnde bepalingen van de EG-RICHTLIJNEN inzake machines en de EG-RICHTLIJN inzake EMC.

Hoogachtend,

W. van den Bogerd Algemeen Directeur

17

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 17

I tho

| aqua-max

13-11-2009 10:42:44


10   EU-verklaring van overeenstemming Volgens bijlage IIA van de machinerichtlijn) (89/392/EEG inclusief 91/368/EEG, 93/44/EEG en 93/68/EEG)

Wij: Naam installateur: Volledig adres en land:

Verklaren geheel onder eigen verantwoording de Itho HR-combiketel Aqua-Max te hebben geïnstalleerd, waarop deze verklaring betrekking heeft. Daarmee is de gehele installatie (zijnde één machine) in overeenstemming met de machinerichtlijn.

Plaats: Datum: Naam: Functie:

Handtekening:

Firmastempel

18

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 18

13-11-2009 10:42:44


11   Verwijderingsbijdrage Het logo van de afvalcontainer op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden gedeponeerd bij het afval. Het is uw verantwoordelijkheid als gebruiker uw afgedankte apparatuur af te leveren op een aangewezen inzamelpunt. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Meer informatie over het afvoeren van uw oude apparaat kunt u opvragen bij de reinigingsdienst van uw gemeente. Voor meer informatie over bovenstaande verwijzen wij u naar onze website www.itho.nl.

19

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 19

I tho

| aqua-max

13-11-2009 10:42:44


Notities

20

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 20

13-11-2009 10:42:45


21

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 21

I tho

| aqua-max

13-11-2009 10:42:45


22

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 22

13-11-2009 10:42:45


23

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 23

I tho

| aqua-max

13-11-2009 10:42:45


Climate for life

Bij Itho zijn we elke dag actief om

Itho ontwikkelt systemen voor:

Itho heeft altijd het juiste antwoord. Met de warmwateroplossingen van Itho

mensen plezieriger te laten wonen, werken en leven. Met vernieuwende

Ventilatie

bent u verzekerd van maximaal warm-

oplossingen in klimaatsystemen.

Voor een gezond binnenklimaat is

watercomfort in uw woning.

Oplossingen voor temperatuur,

goede woningventilatie belangrijk.

gezonde lucht en warm water in de

Als dé ventilatiespecialist van Nederland

Regeltechniek

woonomgeving. Daarin laten we mens

levert Itho oplossingen voor iedere

Wilt u comfort in uw hele huis, neem

en milieu harmonieus samengaan.

situatie. Goed ventileren begint bij Itho.

dan de unieke regelaars van Itho. Die meten de temperatuur in elk

We willen comfortabeler en gezonder wonen, maar tegelijkertijd willen we

Keukenventilatie

vertrek apart en houden indien gewenst

wonen met een lager energieverbruik.

Uw keuken is dé centrale plaats in huis.

rekening met de buitentemperatuur.

Itho laat zien dat deze twee ogen-

Een plaats waar gekookt, gegeten en

schijnlijke tegenstellingen moeiteloos

geleefd wordt. Zuivere lucht is hier

Energiewoning

gecombineerd kunnen worden.

essentieel. Itho heeft daarom een uniek

Een woonconcept voor ventileren,

Onze technologie en innovaties zijn

programma wasemkappen voor een

verwarmen, warm water en koelen,

daar voortdurend op gericht.

optimaal keukenklimaat.

waarin met een minimum aan energieverbruik het maximale wordt

Met respect voor de wereld om ons heen. En met uw wensen als inspiratie-

Verwarming en warm water

gerealiseerd op het gebied van woon-

bron. Itho werkt er continu aan:

Overal tegelijk warm water en een

comfort. Dát is de Energiewoning,

‘Climate for life’.

warm leefklimaat in uw huis;

Itho’s visie op de toekomst.

209.1014 FC A5GebrhandP544LI0401Aqua-Max.indd 1

P544LI0401/1109/ED

Itho bv Adm. de Ruyterstraat 2 3115 HB Schiedam Postbus 21 3100 AA Schiedam www.itho.nl

13-11-2009 10:42:12

def_gebruikshandleiding  

Itho HR-combiketel Aqua-Max gebruikers handleiding Onderhoud Om een goede en veilige werking te kunnen garanderen, adviseert Itho de Itho HR...

def_gebruikshandleiding  

Itho HR-combiketel Aqua-Max gebruikers handleiding Onderhoud Om een goede en veilige werking te kunnen garanderen, adviseert Itho de Itho HR...

Advertisement