Page 1

Výroční zpráva

2012

středisko „Jožky Knappa“ Plzeň


2


Úvodem Úvodem ...............................................3 O skautingu.........................................4 Středisko Jožky Knappa....................5 Vedení střediska.................................6 Oddíly ve středisku............................8 Z naší činnosti.................................. 11 Výpravy...................................... 12 Letní tábory............................... 14 Celostřediskové akce............... 16 Připravujeme pro ostatní....... 17 Služba a výchova............................ 18 Klubovny........................................... 20 Hospodaření..................................... 22 Poděkování....................................... 23

V této výroční zprávě bychom rádi představili činnost našeho střediska, střediska Jožky Knappa i jeho jednotlivých oddílů. Ve zprávě jsou zahrnuty také informace o hospodaření. Naše středisko je střediskem, které jde stále kupředu, což lze dokázat tím, že počet našich členů od roku 2009 neustále stoupá. Doufejme tedy, že tento pozitivní trend bude pokračovat i v letech následujících. Ondřej Steidl vůdce střediska

Krabička poslední záchrany - „KáPéZetka“, patří neodmyslitelně do batůžku každého skauta. Ačkoliv ji někteří můžou považovat za přežitek, každý nakonec ocení, že má náplast nebo spínací špendlík zrovna u sebe. Co dalšího do ní může patřit? To se dozvíte na následujících stránkách.

3


O skautingu Skauting je v současnosti největším celosvětovým výchovným hnutím pro děti a mládež. Hnutí bylo založeno před více než sto lety a ačkoliv se od dob jeho vzniku mnohé změnilo, základní hodnoty zůstávají a jsou platné i v dnešní době. Skauting člověka naučí především samostatnosti, tomu, že je důležité vzít život do vlastních rukou, i tomu, jak být prospěšný svému okolí. Hodnoty, které si člověk v Junáku (“skautu“) osvojí, si většinou nese po celý život, i když už se do činnosti hnutí aktivně nezapojuje. Od jiných organizací se skauting liší právě touto myšlenkovou náplní. Vedle toho dokáže skauting člověka naučit mnohým praktickým dovednostem potřebným pro život – ať už jde o vaření, orientaci v přírodě, či mluvení před lidmi. Při tom všem pozná skaut další podobně smýšlející lidi, a získá tak přátele, z kterých se mnohdy stanou přátelé na celý život. Tomu pomáhá i rozdělení dětí do „družin“ – tedy skupin, jejichž členy jsou děti podobného věku. Děti si tak mohou mnohé dovednosti předávat od sebe navzájem. Vedoucím oddílu se může stát pouze člověk s platnou kvalifikací (vůdcovská zkouška + osvědčení „Zdravotník zotavovacích akcí“), s dětmi tedy pracují pouze lidé, kteří k tomu mají odpovídající kompetence. Celé hnutí je dále založené na dobrovolnosti – veškeří naši vedoucí vykonávají svou činnost dobrovolně ve svém volném čase, nejsou za ni nijak placeni.

Kdo je kdo?

4

Program na schůzkách i na výpravách do přírody a letních táborech je přizpůsoben věkovým kategoriím. V Junáku se tedy rozlišuje celkem pět věkových kategorií: • Předškoláci/Bobříci (4-6 let) • Vlčata a světlušky (6-11 let) • Skauti a skautky (10-15 let) • Roveři a rangers (15-cca 26 let) • Oldskauti (více než 26 let).


Středisko Jožky Knappa V Plzni působí celkem 8 skautských středisek. To naše, středisko Jožky Knappa, je jedním z nich. Fungovalo již před 2. světovou válkou, poté však bylo stejně jako celé skautské hnutí zrušeno a obnoveno znovu až po změně režimu v roce 1989. Své jméno nese středisko na počest skauta Josefa Knappa, který se během 2. světové války zapojil do odbojového hnutí, později byl však zatčen a zemřel v koncentračním táboře Terezín. Ve středisku Jožky Knappa působí celkem 5 skautských oddílů, jeden oldskautský klub a jedno volné sdružení roverů a rangers. Převážná většina našich oddílů sídlí na Slovanech, pouze oddíl Modrý útes se nachází na území městského obvodu Plzeň 3. Vůdcem střediska je Ondřej Steidl.

Oficiální název a sídlo Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko „Jožky Knappa“ Plzeň Americká 29, 301 00 Plzeň IČO: 4977 7955 č. účtu: 220 020 9238 / 2010 reg. č.: 323.01 Mail: jozka.knapp@gmail.com Web: http://skauti-plzen.cz FB: http://facebook.com/jozkyknappa

Naše oddíly 10. oddíl Ookenanis 11. oddíl Bílá střela 12. oddíl Modrý útes 13. oldskautský klub Bílá střela 15. oddíl Žlutý útes 18. oddíl Bílý útes

Počty členů (k 31. lednu 2013) 2013 2012 2011 2010

<18 let 93 82 80 70

>18 let 55 45 45 48

celkem 148 127 125 118

10. oddíl 11. oddíl 12. oddíl 13. klub 15. oddíl 18. oddíl

25 7 23 0 15 23

9 9 8 11 4 11

34 16 31 11 19 34

5


Vedení střediska Ondřej Steidl (projektový manažer), • vůdce střediska, • aktivní člen 12. oddílu Modrý útes.

MUDr. Petra Preslová (lékařka),

• zástupce vůdce střediska a výchovná zpravodajka, • praxe s vedením oddílu, • výchova a vzdělávání vůdců (instruktorská kvalifikace), • výchova vlastních dvou batolat.

Jiří Dlouhý (student FST ZČU),

• výchovný zpravodaj, • předseda ORJ Plzeň - město, • dlouholetá činnost při středisku, • pořádání výchovných a vzdělávacích akcí.

Karel Wagner (student FAV ZČU), • hospodář střediska, • plánování rozpočtu a správa financí střediska, • rozpočet tábora 10. a 18. oddílu.

Mgr. Jiří Fák (vedoucí kurátor muzejních sbírek), • předseda revizní komise, • aktivní člen 12. oddílu.

Bc. Petra Dlouhá (učitelka ČJ a TV), • mediální zpravodajka.

6


Zdeňka Holoubková (studentka FPE ZČU),

• vůdkyně 10. oddílu Ookenanis, • koordinace roverů na středisku, • příprava okresního kola Svojsíkova závodu 2013, • práce na projektu Skautské století, • pořádání střediskových i mimostřediskových akcí.

Ing. Lukáš Szabó (přípravář),

• vůdce 11. oddílu Bílá střela, • příprava okresního kola Svojsíkova závodu 2013.

Michal Stehlík (student SŠ INFIS),

• vůdce 12. oddílu Modrý útes.

Ing. Jaroslav Mašek (důchodce),

• vůdce 13. klubu oldskautů Bílá střela.

Ing. Karel Dudáček (student doktorského studia na FAV ZČU), • vůdce 15. oddílu Žlutý útes, • rádce družiny vlčat.

Michal Procházka (student FAV ZČU), • vůdce 18. oddílu, • příprava oddílových a střediskových akcí.

Bc. Jitka Baslová (studentka FF UK),

• volená členka střediskové rady, • členka 11. oddílu Bílá střela, • příprava střediskových a mimostřediskových akcí, • účast na mezinárodních skautských akcích.

7


Oddíly ve středisku 10. oddíl Ookenanis Ookenanis je v našem středisku jediným čistě dívčím oddílem. Je rozdělen do několika skupinek (družin) – v loňském roce šlo o Rosničky (předškolačky), Hříbata (světlušky) a Dračice (skautky). Právě Rosničky jsou v “desítce” teprve od loňska, jedná se o historicky první družinku předškolaček na středisku. Tradiční akcí Ookenanis se stal večer Havrana Zinečnatého, havrana, který jednou za rok vyhlásí soutěž o nejlepší píseň. V loňském roce “přilétal” dokonce každý měsíc na oddílové schůzky. Kromě vlastních akcí podniká Ookenanis některé výpravy a akce společně s 18. oddílem Bílý útes. Naše úspěchy: Malá mlsná opice – 1. místo (závod pro vlčata a světlušky, družina Dračic)

11. oddíl Bílá střela Bílá střela je nejstarším oddílem v našem středisku – byla založena po druhé světové válce bratrem Hadžim, který ve skautingu působí dodnes. “Jedenáctka” je v současnosti oddílem koedukovaným. V loňském roce děti prozkoumaly letadla v Muzeu letecké a vojenské techniky ve Zruči, navštívily nejmenší město v Čechách - Rabštejn nad Střelou a na louce nedaleko Míšova zavzpomínaly na roky, kdy na tomto místě oddíl trávil letní tábory. Naše úspěchy: Malá mlsná opice – 3. místo (závod pro vlčata a světlušky, hlídka vytvořená dohromady s vlčaty ze Žlutého útesu).

Havran Zinečnatý

Výlet na Luzný

8


12. oddíl Modrý útes Modrý útes je vedle Bílé střely dalším koedukovaným oddílem v našem středisku. I děti z Modrého útesu jsou rozděleny do družin – konkrétně jde o Srnky (předškoláci), Lištičky (vlčata a světlušky) a Rychlíky (mladší skauti). Na vedení družin a potažmo celého oddílu se podílí 9 činovníků. V loňském roce probíhaly v dvě dlouhodobé hry – pro skauty hra “Boy of Scouts” se středověkou tématikou, pro mladší pak hra se Šmouly. Skautský rok v Modrém útesu by se také nemohl obejít bez soutěže o vyndání ježka z klece - tu oddíl pořádá pravidelně každým rokem. Naše úspěchy: Závod vlčat a světlušek – 6. místo (závod pro vlčata a světlušky, družina Rychlíků) Malá mlsná opice – 4. místo (závod pro vlčata a světlušky, družina Rychlíků)

15. oddíl Žlutý útes Žlutý útes je jedním ze dvou chlapeckých oddílů z našeho střediska. Nejvíce členů tohoto oddílu tvoří děti ve věkové kategorii vlčat (družiny Žluťáků a Supích per), vedle nichž má oddíl také 1 družinu skautů (Epický krollové). Na vedení oddílu se podílejí čtyři dospělí vůdci. V loňském roce Žlutý útes kromě mnoha výprav do přírody natočil také krátký dokumentární film o svém oddíle. Na vzniku tohoto filmu se podíleli i nejmladší členové. Naše úspěchy: Malá mlsná opice – 3. místo (závod pro vlčata a světlušky, hlídka vytvořená dohromady s dětmi z Bílé střely).

Výprava s rodiči

Netradiční vaření polévky

9


18. oddíl Bílý útes Chlapecký oddíl Bílý útes je v současné době nejmladším oddílem v našem středisku – vznikl teprve v roce 1997. “Osmnáctka” pořádá některé akce s oddílem Ookenanis. Příkladem byla loňská poslední předprázdninová schůzka. Ta se uskutečnila ve spolupráci s Československou obcí legionářskou a nesla se v duchu her na téma legionářů. Děti si na několika stanovištích vyzkoušely zdravovědu pod vedením vojenských záchranářů a některé se dokonce projely vojenským džípem. Hlasatel Hlasatel je časopis, který vydávají společně oddíly Ookenanis a Bílý útes. Vychází jednou za dva měsíce a jeho obsahem jsou úryvky z kronik, fotografie z výprav i aktuální informace, křížovky, hádanky či vtipy. Přispívají jak vedoucí, tak děti.

Harry Potter

13. klub oldskautů Bílá střela Klub oldskautů je s 11 registrovanými členy jediným oldskautským sdružením z našeho střediska. Členové klubu jsou převážně starší skauti, kteří se již nezapojují do vedení oddílů, mají však vlastní program, který odpovídá jejich věku i časovým možnostem. Zajímavostí našeho oldskautského klubu je jeho rozdělení do tří družin podle jednotlivých generací – jde tedy o generaci skautů, která „skautovala“ těsně po druhé světové válce, dále o skauty, kteří přišli na konci 60. let a nejmladší je pak družina skautů, kteří byli aktivní v 90. letech.

10

Oddílový film Žlutý útes na podzim roku 2012 natočil dokument o svém oddíle. Ačkoliv se původně jednalo o školní projekt jednoho z vůdců, nakonec se nadšeně do tvorby zapojil celý oddíl a vznikl tak více než 15 minutový film.


Z naší činnosti... Společným cílem všech akcí, ať už se jedná o pravidelnou schůzku družiny, setkání celého střediska nebo letní tábor, je vést naše členy k praktičnosti, zodpovědnosti, samostatnosti i spolupráci, zkrátka připravit mladé lidi na život. Kromě akcí pro děti z našich oddílů připravujeme i akce pro ostatní, tj. pro veřejnost i pro oddíly z jiných skautských středisek. Mapka prozradí, kam jsme se díky těmto akcím podívali v roce 2012.

10. oddíl

15. oddíl

11. oddíl

18. oddíl

12. oddíl

ostatní 11


...výpravy Každý měsíc tráví oddíl jeden víkend, nebo alespoň jeho část, společným výletem. Vlakem, pěšky, do města či do přírody, do chalupy, pod stan, s batohem, s bruslemi, se strašidly, za letadly, za skřítky, na hrad... Každá výprava je jedinečná svým cílem, programem i zaměřením. Zážitky dětí si můžete přečíst v následujících úryvcích z kronik.

Výprava na táboře (Modrý útes) Budíček! Všichni vylezli s hlukem ze stanů a najednou všichni zakřičeli: “Né”. Já vylít ze stanu a vidím, že si Učitel balí na dvoudenku. ... Asi po 5 minutách jsme se vyvalili z vlaku a vykulili jsme se na lavičce a nějakou dobu jsem tam kvůli mně odpočívali. A pak jsme konečně vyrazili. Asi po půl kilometru zase přestávka a samozřejmě kvůli mně... Potom jsme vyšli na vrchol a tam jsme odpočívali, také jsme si nabrali ze studánky vody. Pak jsme šli přes kukuřičné pole do nedalekého lesa, kde jsme nasbírali dřevo, abychom si mohli uvařit oběd. I přes zápolení se sirkami se nám nakonec povedl. (Šuplík, 11 let)

Výprava do “bažiny” (Žlutý útes) Ráno mě přivezla maminka do vesnice Louňová, kde už na mě čekal Carlos. Pak jsme šli lesem za ostatními. Dále jsme vyrazili na cestu do našeho loňského tábořiště - “bažiny”. Všichni šli hledat kolem vhodné tábořiště na další rok. Když jsme se vraceli zpět, vyběhlo z křoví prasátko (divočák). Došlo na lov prasátka, které se nakonec schovalo v křoví. ... Po zábavném lezení po balících slámy jsme se vydali utábořit do blízkého lesíku. Po chvíli si pro mě přijela maminka. A proč si pro mě vlastně přijela? Protože se bála, že v noci zmrznu - byly asi 3 stupně. (Mráček, 11 let) 12


Podzimní výprava (Ookenanis) … jeli jsme do Mariánských Lázní a pak ještě autobusem do Dolního Kramolína. Dál jsme šli pěšky. Konečně jsme přišli do Pístova obklopeného lesy, ve kterých se nachází naše sruby. Po ubytování jsme povečeřeli a Ohnivák nám začal vyprávět a ukazovat, jak žili a jak se oblékali pravěcí lidé. Najednou se vystavení pralidé začali hýbat … Rozdělili nás do pravěkých rodů a my jsme si vybrali jména podle toho, jak se asi v dřívějších dobách rody jmenovaly. Také jsme začali vyrábět věci a náčiní potřebné k pravěkému životu (lžíce, talíře, nože z ostrých kamenů a hliněné nádobí). (Lada, 12 let)

Výprava do Lhotky (Žlutý útes) Po delším probuzení někteří z nás posnídali na střeše. Jak se tak snídalo, tak se i klábosilo a někoho napadlo, že na tomto tábořišti 12.oddílu bychom mohli postavit nějakou stavbu, která by neměla vůbec žádný smysl. Padlo několik návrhů a uchytil se nápad s vykopáním hrobů u cesty k latríně... Do hrobu, který byl v místě, kde stávala latrína, jsme dali vzkaz “Kopejte hlouběji!!” (Kolík, 14 let)

Hon na trifidy (Bílý útes) ...Odpoledne jsme došli k malému vodopádku mezi skalami a Šáťa nám sdělila, že tam má být keška. Všichni ji začali hledat, ale když jsme ji nenašli, tak se samozřejmě šlo dál. Potom jsme se utábořili a rozdělali oheň. Na poslední večer jsme si měli připravit družinové jídlo a naše bylo vyhodnoceno jako nejlepší. Uvařili jsme si bramborovou kaši s klobásou na kolečka a mrkví. Chvíli si ještě všichni povídali u ohně a hráli na kytary. Později šli všichni spát... (Zemi, 13 let)

13


... letní tábory V loňském roce se v rámci našeho střediska uskutečnily celkem 3 letní tábory. Oddíly Ookenanis a Bílý útes spolu uspořádaly tábor u Křínova v okrese Tachov. Bílá střela a Žlutý útes se vydaly společně až na dalekou bavorskou stranu Šumavy. Modrý útes tábořil poblíž Horní Lhoty u Klatov na tábořišti, kam jezdí již mnoho let. Všechny tábory vznikají “na zelené louce”. Děti přikládají ruku k dílu nejen při stavbě - samy staví stany, kopou “odpadovku”, vaří nebo hlídají tábor. Odměnou jsou jim pak krásné vzpomínky na zpívání u táborového ohně, vůni jehličí, skautský slib, výlety či usínání pod hvězdnou oblohou. Ke každému táboru neodmyslitelně patří tzv. celotáborová hra – tedy hry i jiné aktivity, které jsou provázané s jedním příběhem nebo prostředím. Celkově se v loňském roce zúčastnilo letních táborů 92 členů, tedy přibližně 70 % z nás.

14


Tábor ROMANORUM CASTRA MMXII Druhého července bylo na křínovskou louku odvlečeno 22 „otroků“ – účastníků celotáborové hry na téma starověkého Říma. Na táboře 10. a 18. oddílu si děti mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jak se ve starověkém Římě vlastně žilo. V průběhu tábora věštily z orákula, tvořily válečné formace, tvarovaly sochy z hlíny, plazily se k Řekům pro salát, nebo dokonce ochočovaly Barbary. Jindy se naopak ti nejmladší snažili vnímat přírodu, vyrazili na výlet na Vlčí horu a dokonce přírodu i ztvárnili bosýma nohama na velké papíry. Taky je přijel naučit pár tábornických triků sám Kutil Tim. Skauti a skautky se zabývali uměním (jak literárním, tak vizuálním), bloudili bájným krétským labyrintem, sami postavili táborovou bránu s ochozem, který se pak stal oblíbeným místem k odpočinku... Počet účastníků: 37 (z toho 22 dětí a 15 vůdců)

Tábor paviánů Tábora Bílé střely a Žlutého útesu se zúčastnila sama britská královna – vyhlásila totiž soutěž o co nejrychlejší dobytí všech himalájských osmitisícovek. Děti se tak proměnily v horolezce, jejichž úkolem bylo v týmech složených z bývalých britských kolonií v soutěži zvítězit a odnést si královskou odměnu i prestiž pro svůj národ. Cesta do hor ovšem nebyla jednoduchá – v jejím průběhu bylo nutné překonat řadu překážek, jako například divokou řeku, neodbytné čínské pohraničníky nebo zranění člena týmu. V rámci ostatních programů si děti vyzkoušely geocaching, slaňování nebo improvizovaný bungee running. Počet účastníků: 32 (z toho 22 dětí a 10 vůdců)

Tábor Modrého útesu Táborem se táhla červená nit Nekonečného příběhu – děti se snažily zachránit Svět fantazie. Předtím však bylo nutné nasbírat co nejvíce informací, jak se vlastně Svět fantazie zachraňuje. Děti plnily i další úkoly – jedním z nich bylo například najít poslepu hejkala, při čemž si děti procvičily své smysly. Ani na táboře Modrého útesu ale nechyběla běžná táborová činnost – chození na výlety, z nichž jeden byl dokonce dvoudenní, hraní míčových her nebo psaní kroniky. Počet účastníků: 23 (z toho 17 dětí a 6 vůdců)

15


...celostřediskové akce Hra 100 let českého skautingu

V loňském roce oslavil český skauting 100 let od svého založení. K této příležitosti uspořádalo středisko pro družiny ze všech našich oddílů celoroční hru. Děti si díky této hře mohly vyzkoušet, jaké to bylo být skautem v minulých dobách. Každá z družinek se pomocí několika relikvií, tajemné truhlice a starých skautských předmětů jednou za měsíc přesunula do některé z etap skautské minulosti, aby si na vlastní kůži vyzkoušela, co v té době skauti zakusili. A tak jsme se podívali na první skautský tábor, který se konal v roce 1912 díky A. B. Svojsíkovi, přihlíželi jsme počátkům dívčího skautingu, pomáhali při vzniku republiky skautskou poštou, zažili

si fašistický zákaz Junáka, ocitli se mezi Rychlými šípy, naučili se pět dávnou skautskou píseň a mnoho dalšího. Cílem bylo dětem přiblížit historické reálie hravou formou, ty starší zase navést k zamyšlení se nad událostmi minulých režimů ve vztahu ke svobodným myšlenkám skautingu.

Oslava 100 let Celoroční pouť historií zakončila víkendová středisková Oslava 100 let skautingu. Na výpravu přijeli i pamětníci, kteří stáli u založení střediska. Každý si odvážel nejen milý skautský zážitek a nově poznané kamarády, ale i malou brožurku o skautské historii, kterou vydalo naše středisko.

Listopadové sportovní odpoledne

Středisko se znovu potkalo na podzim v Borském parku. Setkání se neslo ve sportovním a hravém duchu - hrálo se frisbee a brenbal, čas zbyl i na oblíbené hry jako například„vlajka“ či „buldoci“.

16


...připravujeme pro ostatní Dětský den pro MŠ V posledním květnovém týdnu loňského roku se zahrady dvou mateřských školek na Slovanech (5. MŠ v Zelenohorské a 23. MŠ v Topolové ulici) proměnily na jedno odpoledne v divokou džungli. Činovníci našeho střediska oblékli zvířecí masky a připravili pro předškoláky báječné odpoledne na motivy Kiplingovy Knihy džunglí. Děti postupně navštěvovaly jednotlivá zvířata či postavy a snažily se vysloužit si u nich razítka do svých kartiček. Bylo například třeba vyzdobit jeskyni pomocí neobvyklých surovin, obstarat potravu pro raněného vlka, namaskovat se za jiné zvíře nebo naučit se pohybovat pomocí lana. Na závěr nechyběl ani nebezpečný souboj s rozzlobeným tygrem. Po splnění úkolů pralesní řev postupně utichal, spokojené děti si domů kromě zážitků odnesly i drobné upomínky a samozřejmě srdečné pozvání na skautské schůzky našeho střediska.

Skauti dětem Skauti dětem je tradiční podzimní akce skautů a skautek z celé republiky. Akce je zaměřená na představení skautingu veřejnosti a naše středisko se do ní zapojilo i v loňském roce. Děti i rodiče měli opět možnost seznámit se s naší činností na několika stanovištích u konečné tramvaje č. 1 na Homolce. Akci i letos doplňoval „Strašidelný les“, večerní procházka mezi strašidly spojená s plněním úkolů.

Malá mlsná opice Malá mlsná opice je závod pro nejmenší, který naše středisko pořádá každý rok na jaře. Vlčata, světlušky i děti z řad veřejnosti, plnily úkoly, které je hravou formou seznamovaly s nástrahami, které přináší život ve městě.

17


Služba a výchova Roveři jsou mladí skauti a skautky ve věku přibližně od 15 do 26 let. Kromě pomáhání při fungování svých oddílů se obvykle sdružují do kmenů nebo volných skupin, ve kterých si připravují program odpovídající jejich věku. Cílem programu je především naplňování hesla „Sloužím“ – starají se o svůj osobní rozvoj (služba sobě), pomáhájí okolí, např. i při vedení oddílu (služba druhým), vedle toho ale také dodržují skautské principy, jako např. žít v souladu s přírodou (služba vyššímu principu). Roveři (popř. oldskauti), kteří mají kvalifikaci k vedení dětí či jinak aktivně působí u oddílů nebo ve středisku, se nazývají činovníci.

Roveři v našem středisku Kromě několika oddílů působí v našem středisku také volné roverské uskupení cca 40 mladých lidí. Tito lidé pomáhají zejména u oddílů (podílejí se na jejich vedení i na vytváření programů), část z nich však v září vytvořila aktivnější roverskou skupinu, která si připravuje pravidelné schůzky a vyráží na nejrůznější akce. Na podzim loňského roku se roveři vypravili na Šumavu, kde si vyzkoušeli, co obnáší práce na tamních rašeliništích.*

* Dny pro rašeliniště I v loňském roce se někteří naši členové zúčastnili akce Dny pro rašeliniště a mohli tak svou prací přispět k uchování šumavských rašelinišť. Akci pořádá pravidelně NP Šumava a naše středisko se jí zúčastnilo již potřetí. Odměnou za práci, která zahrnovala např. zpevňování hrází odtokových kanálů, byla poté účastníkům procházka místy, kam se veřejnost běžně nedostane.

18


Obnova křížků K pomoci druhým se snažíme vést členy už od nejmladších let. Společným projektem všech oddílů ve středisku je údržba drobných památek nacházejících se v okolí obce Bezvěrov v okrese Plzeň sever, konkrétně v místech spadajících do správy Obecního úřadu v Bezvěrově. Na jaře roku 2012 vysekal po detektivním pátrání 18. oddíl roští a trávu u křížku v Nové Vísce a u křížku u Žernovníka. Na podzim potom členové 12. oddílu vysekali trávu u křížku u Nové Vísky, u cesty z Žernovníka k Úterskému potoku pak vyhrabali z roští torzo starého křížku a postavili jej na původní podstavec.

Výchova a vzdělávání Ani v roce 2012 jsme nezapomněli na výchovu a vzdělávání “náctiletých” a dospělých. K výměně zkušeností, čerpání inspirace a nových nápadů přispělo těm mladším střediskové setkání rádců družin, starším pak účast na plzeňské Bonboniéře (podobně zaměřené akci skautského okresu Plzeň-město). • Tři naši činovníci dále zdárně absolvovali zdravotnický kurz a získali tak osvědčení „Zdravotník zotavovacích akcí“. • Pět dalších činovníků absolvovalo vzdělávací kurzy zakončené čekatelskou či vůdcovskou zkouškou, která absolventa opravňuje pracovat s dětmi.

Někteří naši členové pomáhají také za branami střediska - například: • Jiří Dlouhý (Gumídek) je v současné době předsedou skautského okresu Plzeň-město, • Petr Janeček (Píďalka) vede vůdcovský kurz Pavučina, • Martin Sýkora se podílel na přípravě skautské umělecké soutěže pro rovery Polibek múzy, • Jitka Baslová byla členkou přípravného týmu českého kontingentu evropského roverského setkání Roverway 2012 ve Finsku, • Zdeňka Holoubková (Támhle) je editorkou nahrávek rozhovorů se skautskými pamětníky v rámci projektu Skautské století; pomáhala při organizaci skautského maškarního plesu “Maškaráku”.

19


Klubovny

1. Klubovna v Hluboké ulici

3.

Klubovna v Cukrovarské ulici • adresa: Cukrovarská č. 5, Plzeň • sídlo 12. oddílu Modrý útes • klubovnu středisku pronajímá Volejbalový klub USK Slavia Plzeň

• adresa: Hluboká č. 19, Plzeň • sídlo 11. oddílu Bílá střela • klubovna je jedinou nemovitostí střediska

2.

Klubovny na Plzeňské cestě • adresa: Plzeňská cesta č. 60, 62 a 64, Plzeň • sídla 10. oddílu Ookenanis, 15. oddílu Žlutý útes a 18. oddílu Bílý útes • klubovny středisku pronajímá Magistrát města Plzně

20


z kroniky Žlutého útesu I v roce 2012 jsme pracovali na údržbě a renovaci kluboven. Kromě pravidelných úklidů • 10. oddíl pořídil nové dveře a okenice, • 11. oddíl vymaloval sklad a natřel mříže, • 15. oddíl opatřil dveře mříží a zrenovoval zábradlí, • 18. oddíl natřel střechu.

21


Hospodaření Přehled hospodaření k 31. 12. 2012

Náklady Spotřebované nákupy

186 865.10 Kč

Tržby za vlastní výkony a za zboží

Služby

55 914.34 Kč Ostatní výnosy

Ostatní náklady

10 387.00 Kč Přijaté příspěvky

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek

16 982.40 Kč Poskytnuté dotace*

Náklady celkem

Výsledek hospodaření * Dotace od ÚMO 2

22

Výnosy

270 148.84 Kč Výnosy celkem 39 203.73 Kč

3 510.00 Kč 227 687.57 Kč 73 155.00 Kč 5 000.00 Kč 309 352.57 Kč


Poděkování Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří v roce 2012 podpořili naši činnost a usnadnili tak naše fungování. Každé podpory si velmi ceníme, jelikož vyjadřuje důvěru v nás a dokazuje, že v Junáku vidí smysl i další lidé.

Děkujeme především ... Městskému obvodu Plzeň 2 – Slovany za dotaci na nákup nových dveří pro klubovnu oddílu Ookenanis na Plzeňské cestě, ... Městskému obvodu Plzeň 3 za dotaci poskytnutou skautskému okresu Plzeňměsto, která umožnila 10. a 18. oddílu pořídit nový velký stan, několik plachet na podsadové stany a především materiál na opravu podsad, ... správě Národního parku Bavorský les za bezplatný pronájem tábořiště Žlutému útesu a Bílé střele, ... p. Prusíkovi za bezplatnou dopravu věcí na tábor a z tábora Žlutého útesu a Bílé střely, ... p. Hruškovi za pomoc s přípravou tábora Bílého útesu a Ookenanis, ... p. Krumlovi za bezplatnou dopravu věci na tábor a z tábora Bílého útesu a Ookenanis, ... manželům Vranovským za zorganizování Legionářských her a za pozvání na Veteránskou Kanadu .... Knihovně města Plzně (OK Bory) za připravení praktické prohlídky, při které se členky 10. oddílu seznámily s chodem knihovny.

23


Výroční zpráva 2012 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko „Jožky Knappa“ Plzeň Text: Táňa Baslová, Zdeňka Holoubková, Petra Preslová a další Korektura: Táňa Baslová, Petra Preslová Grafické zpracování: Jitka Baslová V Plzni, 15. března 2013 Dostupné na http://skauti-plzen.cz

Výroční zpráva  
Výroční zpráva  

Junák, svaz skautů a skautek ČR Středisko "Jožky Knappa" Plzeň

Advertisement