Page 1


#02

#03

Social Enterprise NL

Wat is een social enterprise?

Social Enterprise NL is een landelijk platform dat sociale ondernemingen verbindt, vertegenwoordigt en ondersteunt. Doel is om de sector van social enterprises in Nederland te versterken en zo de maatschappelijke impact van deze bedrijven te vergroten.

Social Enterprise NL

Founders

Social Enterprise NL is een netwerkorganisatie met een uitgebreid ondersteuningprogramma voor aangesloten social enterprises. Het platform zet zich in voor overheidslobby voor betere wet- en regelgeving voor de sector en voor meer toegang tot geduldig groeikapitaal. Daarnaast worden initiatieven aangejaagd voor meer toegepast onderwijs en research over het social enterprise veld. Social Enterprise NL verbindt alle partijen die een positieve bijdrage aan de sector kunnen leveren. We enthousiasmeren, faciliteren en nemen hierin een aanjagende rol.

We need to give more power to civic institutions like social enterprise, because we desperately need their innovation to tackle social brakdown. Social enterprise is the great institutional innovation of our times” -David Cameron, Premier Verenigd Koninkrijk

Willemijn Verloop Oprichter en gedurende 15 jaar directeur van War Child en sinds enkele jaren actief als bestuurder in profit en non-profit en adviseur voor sociale organisaties. Mark Hillen Voormalig managing partner bij Accenture en daarnaast actief als sociaal ondernemer en -inves teerder.

Missie Wij willen zoveel mogelijk social enterprises in Nederland verbinden en stimuleren en een beweging in gang te zetten. We zien daarbij voor onszelf een rol weggelegd als booster-initiatief om de social enterprise sector verder te vergroten, te versterken, te professionaliseren en bekender te maken bij een groot publiek.

Sociaal ondernemers ondernemen om de wereld te verbeteren. Het zijn ondernemingen die de maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop stellen en waarvoor geld verdienen van secundair belang is. Social enterprises zijn in alle sectoren van het bedrijfsleven te vinden en creëren grote maatschappelijke waarde voor mens en milieu. Een social enterprise:

Nieuwe aanpak nodig

• Heeft primair een maatschappelijke missie: impact first • Realiseert dat doel als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert • Is financieel zelfvoorzienend • Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd

Nederland hoort dan wel bij de tien rijkste landen ter wereld, maar ook onze samenleving wordt geconfronteerd met grote maatschappelijke uitdagingen. Armoede, eenzaamheid, slechte lucht- en bodem kwaliteit en niet-duurzame energie voorziening worden binnen de huidige kaders niet opgelost.

Overheden en goede doelen hebben zich afgelopen decennia ingespannen voor een schoner milieu en om maatschappelijke verbeteringen te bewerkstelSocial business is the DNA for a new ligen. Maar er is beperkte vooruitgang geboekt en in sommige sectoren zijn de sociale uitdagingen economic order juist groter geworden. Deze tijd vraagt om een nieuwe aanpak en een andere vorm van ondernemer-Staffan Nilsson, president of the EU Economic and Social Commit- schap. tee Social enterprises geven daar invulling aan en ontwikkelen duurzame, zelfvoorzienende oplossGeld als middel, impact het doel Social enterprises nemen een positie tussen de ingen voor hedendaagse problemen. Vanuit een overheid, commerciële bedrijven en charitatieve in- ander businessmodel dan de overheid, goede doelen of het gewone bedrijfs-leven. Ze richten zich op stellingen en vormen zo een nieuwe sector. Het zijn organisaties die dezelfde doelstellingen winst voor iedereen, en niet winst voor alleen de kennen als goede doelen, maar hanteren tegelijk- aandeelhouder of het management. En daar wordt ertijd de managementprincipes van de private sec- de wereld eerlijker, schoner en prettiger van. Voor tor, inclusief de behoefte om te groeien en de mo- iedereen. gelijkheid om een redelijk financieel rendement te behalen. Voor een social enterprise is de winst ech- Is jouw bedrijf een social enterprise? ter geen doel, maar een middel om de maatschap- Doe de test op www.social-enterprise.nl/zelftest pelijke impact zo groot mogelijk te laten zijn.


#04

#05

Wat doet Social Enterprise NL? De belangrijkste pijlers van Social Enterprise NL zijn het creëren van een community, het streven naar erkenning en herkenning van het begrip social enterprise, het aanjagen van initiatieven voor meer toegepast onderwijs en research over het social enterprise veld, het opstellen van een stimuleringsagenda en lobby voor betere wet- en regelgeving voor de social enterprise sector en het beschikbaar krijgen van groeikapitaal. Support en Community

Campagne

Social Enterprise NL verbindt sociaal ondernemers en bouwt zo aan een sterke community van koplopers die met en van elkaar kunnen leren. Daarbij ondersteunen we hen op verschillende vlakken van de bedrijfsvoering om hun ondernemingen te helpen groeien en professionaliseren. Sociaal ondernemers lopen tegen verschillende uitdagingen aan om hun, vaak innovatieve, modellen succesvol te laten zijn.

Social Enterprise NL wil meer bewustzijn creëren rondom sociaal ondernemerschap. Dat doen we namens en in het belang van de aangesloten leden. Wat we willen is dat er in Nederland een omgeving ontstaat waar de groei van social enterprises wordt gestimuleerd, versneld en verder geprofessionaliseerd.

Social Enterprise NL mobiliseert daarom haar partners om ondernemers met specifieke vraagstukken rondom het aantrekken van financiering voor een volgende groeifase, het meten van maatschappelijke impact, het vinden van nieuwe klanten en het uitstippelen van een (groei)strategie te helpen. Dit gebeurt in de vorm van workshops, trainingen en masterclasses. Ook koppelen we ondernemers in ons netwerk aan een coach en bieden we, in samenwerking met onze partners, verschillende vormen van ondersteuning op maat.

Social entrepreneurs come from all levels of society and from communities in nearly every country of the world. They all share the same underying drive and passion to see their ideas through. Many of them have had a huge effect on the world, yet most people have not even heard of them- a trend we hope to change!”

Benieuwd wat Social Enterprise NL voor jouw onderneming kan betekenen? Kijk op www.social-enterprise.nl/voor-leden

- Jeffrey Skoll, founding CEO eBay, social entrepreneur Met de publiekscampagne Iedereen Winst willen we iedereen bewust maken van wat social enterprises zijn, wat ze doen en waarom ze zo belangrijk zijn. In de campagne lichten we de inspirerende verhalen van aangesloten ondernemers uit. Nieuwsgierig? Bekijk de campagnewebsite: www.iedereenwinst.com

Agendasetting Social enterprises hebben een grote maatschappelijke- en economische waarde, en het zou dus goed zijn als de overheid maatregelen treft om deze ondernemingen meer ruimte te geven, zoals in veel van de ons omringende landen al is gedaan. En zoals ook de Europese unie voorstaat. Wij willen dat er landelijke regelgeving komt om de positie van social enterprises te versterken.

docenten en wetenschappers en gingen een samenwerking aan met de Universiteit Utrecht. Ook worden er cases ontwikkeld over social enterprises. De eerste case over Tony’s Chocolonely is inmiddels af. Groeikapitaal

Kapitaal is een zeer belangrijk aspect om tot schaalEnkele van de aanbevelingen voor de Nederlandse grootte en dus impact te komen. Omdat social enpolitiek van Social Enterprise NL zijn: terprises vaak nieuwe en hybride businessmodel• Erken de sector en haar maatschappelijk bel- len hebben waarbij het risico relatief hoog is en ang, gebaseerd op de Europese definitie het financieel rendement gematigd, is het toegang • Faciliteer research en stimuleer het delen van krijgen tot kapitaal niet altijd even gemakkelijk. Uit kennis door partijen die bijdragen aan sociale onderzoek blijkt dat sociaal ondernemers de toeinnovatie met elkaar te verbinden gang tot kapitaal als een van de grootste obstakels • Stimuleer toegang tot geduldig groeikapitaal voor groei ervaren. • Neem social enterprises op in het inkoopbeleid van de overheid Onderwijs

Social entrepreneurs are not content just to give a fish or teach how to fish. They De social enterprise sector heeft grote behoefte will not rest until they have revolutionized aan kennis, kunde en nieuw talent. Ook studenten tonen grote belangstelling voor social enterprise the fishing industry.” en –entrepreneurship. Wereldwijd bieden topuniversiteiten programma’s over social enterprises en social entrepreneurship, terwijl in Nederland nog nauwelijks onderwijs is op dit gebied.

Social Enterprise NL wil snel verandering brengen in deze situatie. Wij stimuleren onderzoek door met een aantal universiteiten en hogescholen gezamenlijk een agenda op te stellen. We startten dit jaar onder andere een Community of Practice met

-Bill Drayton Oprichter Ashoka Social Enterprise NL lobbyt bij verschillende partijen voor een goed functionerende en groeiende financieringsmarkt voor sociale ondernemingen in Nederland. Om investeringskapitaal te verkrijgen, zou een goede sociaal ondernemer idealiter de keuze moeten kunnen hebben uit verschillende bronnen van geld om zijn/haar bedrijf te starten en/of te laten groeien. Dat is de inzet.


#06

#07

Leden Social Enterprise NL

Tony’s Chocolonely Tony’s Chocolonely is ‘crazy about chocolate, serious about people’. Zij strijden voor een slaafvrije chocolade industrie. Dit doen ze niet alleen door de verkoop van hun eerlijke chocolade repen (inmiddels bijna 500.000 kilo per jaar), maar ook met het Bean to Bar project. Het doel van dit project is cacaoboeren een sterkere (financiële) positie te geven in de keten. Roetz-Bikes Roetz-Bikes levert duurzame stadsfietsen. Onderdelen als het frame worden hergebruikt van oude fietsen, voor andere onderdelen zoals spatborden en handvaten worden natuurlijke materialen gebruikt zoals kurk en hout met het FSC keurmerk. Roetz-Bikes minimaliseert transportafstanden en zorgt met de verkoop van tussen de 70 -100 fietsen per maand voor werkgelegenheid, door het gebruik van lokale sociale werkplaatsen. Ctaste In restaurant Ctaste dineer je in het aardedonker. Niet zonder reden: de bediening heeft een visuele beperking. Er zijn al 11 echte banen gecreërd voor blinden en Ctaste opereert geheel onafhankelijk van subsidies.

Return to Sender Stichting Return to Sender zoekt naar bijzondere producten uit de armste gebieden over de wereld. Deze geïmporteerde producten worden vervolgens verkocht via de winkels van HEMA en via een eigen online shop. De winst die Return to Sender in Nederland maakt, vloeit terug naar de producenten en educatieve projecten in de regio’s van herkomst: Return to Sender! Op dit moment werkt Return to Sender met meer dan 25 verschillende producenten uit 16 landen. Triodos Bank Triodos Bank staat voor duurzaam bankieren. Duurzaam bankieren betekent voor Triodos investeren in bedrijven met een meerwaarde: sociaal, cultureel en milieu. Triodos laat met 9 miljard in beheer gegeven vermogen zien dat ethisch, ecologisch en commercieel succes ook in de financiële sector kunnen samengaan en is daarmee een koploper in de bankenwereld. Taxi-E De oprichters van Taxi-E zagen dat taxi’s de grootste vervuilers zijn in grote steden. En introduceerden een elektrische taxi die rijdt op 100% groene stroom. Ook hun personeelsbeleid is duurzaam. Achter het stuur zitten herintredende 50+ers die via omscholing een baan als taxichauffeur kregen. Ze rijden nu alleen nog in Amsterdam, maar willen het model ook in andere steden introduceren. Ze hebben inmiddels al 800.000 volledig elektrische kilometers gereden.

Specialisterren Specialisterren richt zich op de ICT branch en biedt een team van ervaren managers en goed opgeleide testconsultants voor het testen van software. Specialisterren gebruikt een testfabriek aanpak waar snelheid en hoge continuïteit van kwaliteit en kennis centraal staan. Specialisterren neemt alleen mensen in dienst als tester met een normale of hogere begaafdheid en (een vorm van) autisme, en creëert zo werkgelegenheid en zelfstandigheid voor deze kansarme groep mensen die uitermate geschikt zijn voor werk binen de ICT sector.

Met de aankoop van een WakaWaka lampje sponsor je tegelijkertijd een lampje voor een ontwikkelingsland. Zo maakt WakaWaka verschil voor mensen onder de armoedegrens door licht te brengen op plekken waar eer-der geen licht was. En kunnen zij lezen, leren en zich ontwikkelen. Inmiddels heeft WakaWaka al meer dan 52.000 WakaWakas uitgedeeld. Snappcar SnappCar is een online community waar je elkaars auto kunt huren. Al 5000 auto eigenaren verhuren hier volledig verzekerd hun anders stilstaande bolide en verdienen zo een deel van hun autokosten terug. Huurders hebben daar veel plezier van; zij vinden er ieder type auto (van Toyota Aygo tot Porsche 911), het is voordelig en ze halen de auto op om de hoek.

Social Enterprise NL heeft ons bedrijf al veel gebracht, denk hierbij aan exposure in diverse media als de parel van het sociaal ondernemen, nuttige spiegelmo- Greenfox menten en het delen van inzichten.” GreenFox renoveert via een unieke ombouw metho-

de traditionele TL armaturen zodat deze geschikt worden voor de duurzame T5 lampen van Phillips en Osram. Deze T5 lampen zijn bijna 50% zuiniger dan traditioneel TL en bespaart zowel de eigenaar Waka Waka als het milieu hoge kosten. WakaWaka is een een ingenieus ledlampje dat Het benodigde ombouwen van TL apparatuur naar zonlicht omzet in helder leeslicht. WakaWaka wil T5 gebeurt in samenwerking met sociale werkgevaarlijke en veelgebruikte kerosinelampen in plaatsen op locatie waardoor op dit moment al 100 ontwikkelingslanden vervangen door veilige en toe- mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begankelijke zonne-energie. trokken worden. - Sandra Ballij, Oprichter Ctaste


Raad van Toezicht

Social Entrepreneurs Board Advisory Council

Robert Carsouw Otto van de Molen Rob van Tulder Ties Kroezen

Peter Hobbelen Frederike Vos Mathijs Huis in ‘t veld Frank Klemann

Frank van Beuningen Brigitte Hoogendoorn Paul Iske Michael Jongeneel Ebel Kemeling

Bart Jan Krouwel Mirjam van Praag Roland van der Vorst Herman Wijffels Leen Zevenbergen Surriel Taus Stef van Dongen

Social Enterprise NL is een landelijk platform dat sociale ondernemingen verbindt en ondersteunt. Doel is om de sector van social enterprises in Nederland te versterken en zo de maatschappelijke impact van deze bedrijven te vergroten. De belangrijkste pijlers van Social Enterprise NL zijn het creĂŤren van een community, het streven naar erkenning en herkenning van het begrip social enterprise, het aanjagen van initiatieven voor meer toegepast onderwijs en research over het social enterprise veld, het opstellen van een stimuleringsagenda en lobby voor betere wet- en regelgeving voor de social enterprise sector en het beschikbaar krijgen van groeikapitaal. In deze folder vind je meer informatie over social enterprises, wat Social Enterprise NL doet voor haar leden en welke leden al aangesloten zijn bij ons platform.

Contact Social Enterprise NL Herengracht 505 1017 BV Amsterdam Tel. 020 6264410 info@social-enterprise.nl www.social-enterprise.nl www.iedereenwinst.com

Partners

Social Enterprise NL  
Social Enterprise NL  
Advertisement