Page 1

P O RT FO LIO


Jiska Goossens


As an architect you design for the present, with an awareness of the past, for a future which is essentially unknown. (Norman Foster)


Curriculum vitae Persoonlijke gegevens

2


Jiska Goossens Herkenrodesingel 21 bus 42 - 3500 Hasselt E-mail: jiskagoossens@hotmail.com Gsm: 0494 59 26 06 Nationaliteit: Belg Geboortedatum: 8 mei 1990 Geboorteplaats: Hasselt

Hobby’s Scouts en Atletiek

Taalkennis Nederlands (moedertaal) Engels (schoolkennis) Frans (schoolkennis)

Opleiding 2009-Heden Bachelor in Toegepaste Architectuur, Howest, Brugge 2007-2009 KSO Architecturale en Binnenhuiskunst, Kunsthumaniora Hasselt 2003-2007 Sociaal Technische Wetenschappen, Instituut Mariburcht, Stevoort (Hasselt)

Software kennis Autocad: Goed Revit: Matig 3DS Max: Voldoende Sketchup: Voldoende Vectorworks : Matig Photoshop CS5: Voldoende Indesign CS5: Matig Exel: Voldoende Word: Voldoende PowerPoint: Voldoende

3


Inhoudstafel Modules

4


6

Ge誰ntegreerd Practicum

66

Bouwtechnologie A

Architectuurprojecten

BTA: Comfortbeheer, Structuuranalyse, Constructieleer

34

76

Bouwtechnologie B

Visualisatietechnieken, Modeling, Caad2D

BTB: Meettechieken, Productenleer, Bouwwetgeving en Bestek

54

84 Management

Computer-aided architectural design

Architectonische Context

Architectuurgeschiedenis

Bureautica, Communicatievaardigheden, Architecural office - Indesign

5


6


Ge誰ntegreerd Practicum Architectuurprojecten

7


8


Ge誰ntegreerd Practicum 1 Ontwerp van een onderzoekscentrum

9


10


Geïntegreerd practicum 1

Ontwerp van een onderzoekscentrum

Opdracht In deze opdracht werd het gebouw in een denkbeeldige omgeving geplaatst. De structuur van het gebouw diende gevormd te worden door kolommen van 15 cm x 15 cm die op een raster van 3 cm x 3 cm moesten worden ingeplant. De afstanden tussen twee kolommen mocht, in één van beide orthogonale richtingen gemeten worden, maximum 9 m bedragen. De kolommen werden verbonden door om de 3 m verticale balken van b x h = 15 cm x 15 cm.

Deze balken moesten de vloerplaten kunnen dragen. Het ontwerpraster was gebaseerd op een veelvoud van volume-eenheden van 3 m x 3 m x 3 m die samen in een totaal volume van L x B x H = 24 m X 9 m x 9 m werden gestapeld. In het totaal mochten er max. 37 volume-eenheden worden gebruikt om er alle functies in te voorzien. Van belang in deze opdracht was het leren werken met een module systeem om zo tot een goede structuur te komen. Naast de gevraagde plannen werd ons ook opgedragen om een maquette te maken op schaal 1/100. 11


12


Ge誰ntegreerd Practicum 2 Ontwerp van een splitlevel eengezinswoning

13


14


Geïntegreerd practicum 2

Ontwerp van een splitlevel eengezinswoning

Opdracht Bij de tweede opdracht van GP kregen we een bouwterrein dat werd opgedeeld in 2 percelen (links en rechts). Op elk perceel kwam een driegevelwoning. We kregen ofwel de linkergevel, ofwel de rechtergevel ter beschikking. De achtertuin lag 150 cm lager dan de voortuin. Binnen de bouwzone kregen we de opdracht om een driegevelwoning met splitlevel te ontwerpen. M.a.w. diende er gebruik gemaakt te worden van halfniveaus tussen bvb. voorste ruimten en achterste ruimten. Er waren per woning drie bouwlagen verplicht.

Er werden slechts maximaal 230 rasters aangewend om de bewoonbare binnenvloer van de woning te concipiëren, de autostaanplaats inbegrepen. De buitengebieden achteraan de woningen moesten opgevat worden als privé-tuin, de overige oppervlakte (bvb. voortuin) diende te worden ingericht als semi-openbare tuin. De zijtuin diende voor de afbakening tussen die semi-openbare voortuin en privé- achtertuin. De woning mocht enkel een plat dak bevatten. Bij deze fase kwamen we ook in contact met uitvoeringsplannen en details. 15


16


Ge誰ntegreerd Practicum 3 Ontwerp en stedenbouwkundige aanvraag van een meergezinswoning op een stedelijke site

17


18


Ge誰ntegreerd Practicum 3

Ontwerp en stedenbouwkundige aanvraag

Opdracht Elke student kreeg voor deze opdracht een bouwplaats toegewezen op een bestaand projectterrein in het centrum van Brugge. Elke bouwplaats diende dezelfde voorschriften te hebben. Per team van 3 studenten (die elk een andere bouwplaats op het terrein had werd een inrichting van het parkgebied ontworpen. Het ontwerp

van dit parkgebied moest een fietsenstalling (voor 20 fietsen), een in- en uitrit van ondergrondse parkeerplaatsen, groenzones, eventuele waterpartijen, straatmeubilair en verhardingen omvatten. En dit volgens de stedenbouwkundige voorschriften van stad Brugge. 19


20


Ge誰ntegreerd practicum 3

Ontwerp en stedenbouwkundige aanvraag

Teamwork Per team van 3 studenten maakten we afspraken over de aan te wenden materialen, zodat een architectonisch geheel zou ontstaan. Gevelmateriaal: baksteen, eventueel gecombineerd met gevelbepleistering,

hout, leien of zink waren toegelaten. Het ontwerp zou bestaan uit 3 bouwlagen met dakverdieping en rekening houdend met de diverse reglementeringen. 21


22


Ge誰ntegreerd Practicum 4 Uitvoeringsdossier van een laagenergie meergezinswoning

23


24


Ge誰ntegreerd practicum 4

Uitvoeringsdossier van een laagenergie meergezinswoning

Uitvoering In semester 3 zagen we reeds dat de plannen die opgemaakt moesten worden in de verschillende fasen telkens andere accenten kregen, in functie van de bestemming. In de module GP 4 werden de plannen voor de uitvoering van het project opgemaakt. Die plannen waren bestemd voor de aannemer. Op de plannen diende bijgevolg alles getekend en vermeld te worden wat nodig was om het

gebouw bouwtechnisch correct te kunnen uitvoeren. De materialen werden doordacht gekozen. En moesten aan de hand van het dossier in de juiste hoeveelheden kunnen worden besteld. Alle modules van Ge誰ntegreerd Practicum waren integratiemodules. De theoretische kennis uit de andere modules moest worden toegepast om de opdracht tot een goed einde te brengen. Leerinhouden uit de modules BTA, BTB en CAAD werden ook toegepast. 25


26


Ge誰ntegreerd Practicum 5 Olympisch wonen

27


28


Geïntegreerd practicum 5

Olympisch wonen

Masterplan In de module Geïntegreerd Practicum 5 werd gewerkt rond het thema “Stedelijk Wonen”. Daarnaast werd aandacht geschonken aan begrippen als energie- efficiëntie, multi-generatie wonen en duurzaamheid. Na het bezoeken van een bestaande site in Londen, kregen we de eerste opdracht om voor deze site een volledig masterplan uit te werken. Na het uitwerken van het masterplan in groepjes van 3, werd de opdracht gegeven om een afgewerkte presentatie te maken die bestond uit 3D beelden, een massamaquette en al de nodige technische informatie.

De opdracht kaderde in de herstructurering en ontwikkeling van een stedelijke omgeving met daarin een ongeremde mengeling van commerciële activiteit, wonen, werken en recreëren. Binnen deze uitdagende context werd gevraagd een studie te maken van woonbebouwing in een dynamische omgeving, een bouwkundige realisatie met een niet traditioneel bouwsysteem, waarbij ingespeeld werd op actuele thema’s als energie-efficiënt bouwen, duurzaamheid en multi-generatie wonen. De module Geïntegreerd Practicum 5 combineerde hier de toepassingen van de theoretische insteek uit de overige modules. 29


30


Ge誰ntegreerd Practicum 6 Uitvoeringsdossier van een meergezinswoning

31


32


Ge誰ntegreerd practicum 6

Uitvoeringsdossier van een meergezinswoning

Eindopdracht In de module Ge誰ntegreerd Practicum 6 werden de plannen voor de uitvoering van het project opgemaakt. Alle knowhow die gedurende de 6 semesters van de opleiding Toege-

paste architectuur was opgedaan werd vervat in dit project. Over ons laatste GP project werd ook een tentoonstelling gegeven zodat we konden laten zien wat we gedurende 3 jaar hebben geleerd. 33


34


Computer-aided architectural design Visualisatietechnieken - Modeling - Caad 2D

35


36


Visualisatietechnieken 1 Perspectieven

Perspectieven Voor het vak visualisatietechnieken in het eerste semester hebben we allerlei oefeningen gemaakt om inzicht te krijgen in geometrische vormen en perspectieven. EĂŠn van de boeiendste opdrachten was om van een bepaald gebouw 2 puntsperspectieven en vogelperspectieven te maken in autocad 2D.

Door gebruik van grondplannen en hulplijnen kwamen we tot de gewenste resultaten. Deel van het eindwerk van ons eerste ontwerp voor geĂŻntegreerd practicum, was het maken van een 1 en 2 puntsperspectieven om zo ons gebouw in 3D te kunnen voorstellen. 37


38


Visualisatietechnieken 2

Eindopdracht VT 2

Photoshop In semester 2 bouwden we verder op de kennis en de vaardigheden die we hebben opgebouwd in CAAD1/VT. We verlaten de zwart-witte wereld om in kleur te gaan werken met behulp van Photoshop CS4.

Na het maken van kleinere opdrachten aan de hand van photoshop kregen we de opdracht om een grafische presentatie te maken van ons ge誰ntegreerd practicum project. 39


40


Visualisatietechnieken 3

Eindopdracht VT 3

Perspectiefregels De eindopdracht van VT 3 hield in om een grafische presentatie van ons GP 3, namelijk het definitief ontwerp van een meergezinswoning, te maken en dit met behulp van CAAD 2D-, CAAD 3D- en Photoshop CS4 tools.

Belangrijk in deze oefening was onze kennis van de perspectiefregels, Photoshop en van onze kwaliteiten om een goede bladschikking te maken. 41


42


Visualisatietechnieken 4

3DS max

3DS MAX In het 4de semester hebben we voor visualisatietechnieken leren werken in 3DS MAX. Dit 3D programma is uitstekend voor het bewerken van

3D modellen en meer bepaald het renderen van onder andere toegepaste materialen en belichtingen, ook het maken van animatie fimpjes. 43


44


Visualisatietechnieken 5

3DS MAX

Visualisaties In het laatste semester van visualisatietechnieken hebben we meer in detail leren werken met de mogelijkheden van 3DS MAX. Naast het uitgebreid werken met licht toepassingen hebben we vooral meerdere effecten leren gebruiken op volumes.

Daarbij hebben we allerlei filmpjes gemaakt van bewegende elementen zoals vlaggen en auto’s. Ook het realiseren van explosies en de creatie van sneeuw maakten deel uit van de opdrachten uit dit semester. 45


46


Visualisatietechnieken 5

3DS MAX

Eindpdracht Voor ons eindopdracht van visualisatietechnieken hebben we 4 ruimtes moeten nemen uit ons ontwerp van Ge誰ntegreerd Practicum 5. Deze moesten we alle 4 inrichten naar eigen smaak en stijl. In samenwerking

met Revit konden we gemakkelijk ons 3D beeld in 3DS Max invoegen en er de juiste materialen aan geven. Ik heb gekozen voor de ruimtes van de 2 slaapkamers, badkamer en keuken in te richten. 47


48


Modeling semester 1 & 2

Schaduwleer & Autocad 3D

Schaduwleer & Autocad 3D Het eerste semester van modeling was gekoppeld aan de perspectieven van visualisatietechnieken. In dit geval werden er isometrieën gemaakt om tot een 3D beeld te komen van ons eerste Geïntegreerd Practicum. Deze perspectieven werden in Autocad 2D getekend met de aangeleerde methodes. In het tweede semester hadden we te maken met schaduwleer. In Autocad 2D werd nogmaals door bepaalde plannen en hulplijnen te

gebruiken de schaduw van een bepaald gebouw berekend. Aanvankelijk bleek schaduwleer vrij ingewikkeld maar na het verder verdiepen in deze studie vormde dit vak een zeer goede basis voor het later gebruik van schaduw in 2D plannen. Als laatste deel van modeling in semester 2 hebben we ook leren modelleren in Autocad 3D. Hier leerden we om complexe vormen te creëren met Autocad 3D commandos. 49


50


Modeling 3 & 4

Revit

Revit opdrachten In modeling 3 was het kennis maken met een nieuw autodesk programma namelijk Revit. Revit is een veelgebruikt 2D maar vooral een 3D programma. In semester 3 hebben we de basis aangeleerd om bepaalde massa’s te modeleren. Om het tekenprogramma beter te leren kennen hebben we een

20 -tal kleine opdrachten gekregen. Modeling in semester 4 was meer gericht op het modeleren van realistische gebouwen zoals onder andere ons ontwerp van GeĂŻntegreerd Practicum 4. Naast de structuur hebben we ook het dak volledig uitgewerkt in Revit. 51


52


Modeling 5

Toposurface - Revit families

Revit families Voor modeling 5 hadden we hoofdzakelijk te maken met Revit families. Families zijn een soort block’s waar parameters worden aan gekoppeld zodat de block aangepast kan worden. De eerste opdracht van semester 5 was het creëren van een oneven reliëf grensend aan een brug waar er een aantal woningen en bomen zich

op bevestigd waren. Dit was mogelijk door het gebruik van toposurface in Revit. De overige opdrachten van semester 5 hadden als doel het ontwerpen van functionele families, objecten zoals een bureau, een dubbelle deur en een multifunctionele koffietafel. 53


ARCH - INPUT + ARCH - ASSIGNMENT + ARCH - TRIP = ACON

54


Architectonische context Architectuurgeschiedenis

55


56


Architectonische context 1

Oudheid en vroeg Christendom - Vroeg modernisme - Opdracht

Acon 1 Tijdens het eerste semester van architectonische context werden we ingeleid in de geschiedenis van het modernisme. Deze stijlperiode werd opgedeeld in een vroeg- en laat modernisme. Belangrijke architectuurstromingen waren: art nouveau, art deco, de stijl, Bauhaus, constructivisme, kubisme enz. Naast het modernisme leerden we ook over het deel oudheid en vroeg

christendom. Dit begon bij egyptische architectuur en via de romeinse architectuur eindigden we bij de hunebedden en Stonehenge. Opdracht ACON 1 bestond erin om een volledige projectbespreking van een architecturale realisatie op te bouwen en deze vervolgens te presenteren. Wij kregen de opdracht om het Word Port Center in Rotterdam van Norman Foster te bespreken. 57


58


Architectonische context 2

Islamitische & Spaanse arch. - Laat modernisme - Opdracht

Acon 2 Tijdens het tweede semester omvatte de cursus twee hoofdonderwerpen: de Islamitische en Romaanse Architectuur. Deze twee stromingen volgden de Oudheid en vroeg christendom op. Naast de Islamitische en Romaanse architectuur kwam ook modernisme aan bod. Meer bepaald hebben we het werk van Gropius, Mies van der

Rohe, Neutra en de Case studie houses in detail bestudeerd. Opdracht ACON 2 bestond erin om een poster te ontwerpen van een in BelgiĂŤ gelegen project. Ik koos samen met Jolien Eyckens voor een project van Juliaan Lampens in Eke. Het resultaat van onze grafische presentatie is een samenvatting van de sterke aspecten van dit project. 59


60


Architectonische context 3

Gotiek - Renaissance - Postmodernisme - Opdracht

Acon 3 De inhoud van het eerste gedeelte van het 3de semester omvatte het Postmodernisme. Daarnaast kregen we les over de Gotiek en Renaissance dat van 1130 tot 1620 liep. De Gotiek werd als een overgangsperiode van de Romaanse bouwkunst gezien en kan opgesplitst worden in deze van Frankrijk, Engeland en Duitsland.

De Renaissance hebben we meer in detail besproken in een later semester. Opdracht ACON 3 bestond erin om opnieuw een volledige projectbespreking van een architecturale realisatie op te bouwen en deze te presenteren. Louis Lambert en ik hebben Notre-Dame in Strasbourg besproken en gepresenteerd in 2 posters. Ik zelf heb nog een paster gemaakt van het Tempodrom in Berlijn. 61


62


Architectonische context 4

Barok en Classicisme - Hedendaagse architectuur - Opdracht

Acon 4 Semester 4 was een vervolg op semester 3 en werd de Laat-Renaissance afgewerkt. Daarna volgde de Barok en het Classicisme. Tijdens andere lessen werd er ook gesproken over hedendaagse architectuur en internationale architectuur voor de millenniumwisseling. Bij hedendaagse architectuur hebben we het vooral gehad over het deconstructivisme.

Opdracht ACON 4 hield in een fotoreportage te maken over een project gelegen in Vlaanderen en gebouwd na 1980. Ik heb gekozen voor het Provinciehuis in Hasselt en een innovatief gebouw in Torhout, namelijk het Infrax gebouw. 63


64


Architectonische context 5

Capita selecta - Historisme tot Art Nouveau - Opdracht

Acon 5 In semester 5 richtte de inhoud van de cursus zich voornamelijk tot Iconografische architectuur, Museumarchitectuur, Sportarchitectuur en Theaterarchitectuur. Het zogenoemde Capita Selecta in onze cursus. Het andere gedeelte omvatte meer bepaald het Historisme, Ingenieursbouwkunst en de Kunstzinnige architectuur van 1890 tot 1910.

De opdracht van ACON 5 bestond uit twee delen waarvan het eerste een volledige projectanalyse was van een gekozen project, in het kader van de studiereis, en het tweede deel was een 3D model maken van het project. Inne Vandeloock en ik hebben Fundacio Jean Miro te Barcelona en Frosilos te Copenhagen besproken en gepresenteerd. 65


66


Bouwtechnologie A Comfortbeheer - Structuuranalyse - Constructieleer

67


68


Bouwtechnologie A

Comfortbeheer en opdrachten semester 1 - 3

CB 1 - 3 Het vak comfortbeheer richtte zich vooral op het comfort van de woonelementen. De inhoud speelde zich hoofdzakelijk af rond het doel van de bouwfysica, binnen en buitenklimaten, vochttransport, warmtetransport en ventilatievoorzieningen. De bewoonbaarheid van de gebouwen werden hier vooral in detail bestudeerd. Het leren werken met de EPB software was één van de belangrijkste as-

pecten van dit vak. Deze software kunnen we gebruiken om het E-peil en het K-peil van een woning te berekenen. Op basis van ontwerpen in ons Geïntegreerd Practicums hebben we in elk semester bepaalde opdrachten moeten maken zoals EPB berekeningen, een sanitair afvoersysteem ontwerpen, brandveiligheid, en het opmaken van elektriciteitsplannen. 69


70


Bouwtechnologie A 1

Comfortbeheer en opdrachten semester 4 - 5

CB 4 - 5 In semester 4 hebben we warmteverlies berekeningen toegepast op natte ruimtes van ons ontwerp. Ook hebben we elektriciteitsplannen getekend voor ĂŠĂŠn van onze duplex appartementen. In semester 5 kregen we de opdracht om in de EPB-software de energieprestaties te berekenen van ons splitlevel woning.

De bedoeling was het berekenen van een het E- en K-peil. Daarnaast moest een nota geschreven worden waarin vermeld werd hoe dit E-en K-peil verbeterd kon worden. Samenstellingen van muren, keuzes van materialen en energie factoren zijn een aantal van de criteria die aangepast moesten worden. 71


72


Bouwtechnologie A

Structuuranalyse en opdrachten semester 4 - 5

SA 4 - 5 In de lessen structuuranalyse hebben we vooral veel oefeningen omtrent sterkteleer gemaakt. Het berekenen van druk- en trekspanningen, elasticiteitsmodulus en dergelijke waren vooral van toepassing. Ook van toepassing in de lessen was de analyse van krachten, spanningen, momenten en het duiden van verschillende belastingsgevallen. Het dimensioneren van balken en kolommen volgens tabellen hebben we ook geleerd in semester 3.

In semester 4 hebben we de opdracht gekregen om de balken en kolommen te dimensioneren, deze aan te duiden op plannen en daar details van te tekenen. In semester 5 moesten we een prefab constructiesysteem kiezen. We hebben ook de opdracht gekregen om een raster te gebruiken. Deze opdracht had als doel afgewerkte plannen met al de nodige informatie te maken van ons Ge誰ntegreerd Practicum 5 ontwerp. 73


74


Bouwtechnologie A

Constructieleer en opdrachten semester 1 - 5

In de eerste 2 semesters van het vak constructieleer hebben we leerstof gezien over basisprincipes van massiefbouw en vloersamenstellingen. Hellende daken en platte daken kwamen aan bod in het 3de semester, net zoals de basisprincipes van trappen. Het hellend dak van ons GP 3 hebben we ook in detail moeten uitwerken in een maquette en 3D model voor constructieleer. In semester 4 hebben we de funderings- en rioleringsprincipes in detail

gezien en deze ook toegepast op onze plannen van GP 4. In de plannen van GP 4 moesten wij ook een aantal details uitwerken voor dit vak. Detaillering van vloersamenstellingen, hellende daken, rioleringen, trappen, buitenschrijnwerk, binnenschrijnwerk, balkons en terrassen maakte deel uit van de leerstof in semester 4. In semester 5 hebben we leerstof gezien over gevelbekleding zoals natuursteen, hout, glas, vliesgevels en groengevels.

CL 4 - 5

75


76


Bouwtechnologie B Meettechnieken - Productenleer - Bouwwetgeving en Bestek

77


78


Bouwtechnologie B

Meettechnieken en opdrachten semester 1 - 4

MT 2 & 4 Tijdens de lessen meettechnieken leerden we allerlei informatie af te lezen van plannen en hoe we deze informatie ook correct zelf moesten aanbrengen. Ook al de verschillende meettoestellen en meetmethodes kwamen aan bod. Voor dit vak moesten er ook opdrachten gemaakt worden. Als eerste opdracht voor meettechnieken moesten we een kapel, die zich in het centrum van Brugge bevindt, schetsen, opmeten en

in Autocad uittekenen. Daarnaast werd ook gevraagd om een blok van onze school op te meten en vervolgens in ons GP 2 grondplan te verwerken. In semester 4 kregen we de opdracht om een complex gebouw op te meten en daarvan de inplanting en een aantal terreinprofielen van uit te tekenen. Aan de hand van deze oefening maakten wij kennis met het vak meettechnieken. 79


80


Bouwtechnologie B

Productenleer en opdrachten semester 1 - 5

PL 5 Tijdens de lessen productenleer hebben we analyses gemaakt van bouwmaterialen zoals hout, kunststeen, natuursteen, metalen, isolaties, glas, kunststoffen, rubbers, mortels, anorganische bindmiddelen, lijm en verf gemaakt. De interactie en het samen denken in de lessen heeft ervoor gezorgd dat onze kennis over materialen uitgebreid is. Van belang is dat we door dit vak nu de eigenschappen van de mate-

rialen en producten herkennen. Met als gevolg kunnen we nu correcte keuzes van materialen maken. Tijdens de lessen van productenleer 5 werd er ingegaan op het construeren van details. Het opsporen van de fouten en het verbeteren ervan was een kleine oefening. Daarna kregen we de opdracht om een 20-tal fiches samen te stellen en een aantal vergelijkingen te maken. 81


82


Bouwtechnologie B

Bouwwetgeving en Bestek en opdrachten semester 1 - 5

BB 4 In het vak Bouwwetgeving en Bestek hebben we geleerd hoe we neutrale technische beschrijving en nazichten van inschrijvingen moeten opmaken, op gebied van overheidsopdrachten. Ook hebben we kennis gemaakt met plaatsbeschrijvingen en muurovernamedossieren in functie van hun bestemming. Het bouwproces en de personen die erbij betrokken zijn hebben we ook tot in detail besproken in de lessen.

Contractenleer, artikels uit burgerlijk wetboek en veldwetboek, wetgeving rond ruimtelijke ordening, toegankelijkheid van gebouwen en het opmaken van stedenbouwkundige aanvragen zijn nog een aantal aspecten die we hebben aangehaald in de lessen. In ieder semester hebben we bepaalde bestekken moeten maken van GP ontwerpen. De laatste opdracht in semester 5 was hoofdzakelijk het opstellen van neutrale bestekbeschrijvingen. 83


84


Management Bureautica - Communicatievaardigheden - Architectural office

85


86


Management Bureautica 1 - 4

Word - Excel - Powerpoint Tijdens de lessen van bureatica 1 en 2 leerden we te werken met de programma’s van microsoft office, namelijk word en excell. A.d.h.v. oefeningen die doorheen het jaar gemaakt werden was dit makkelijk en snel aan te leren software. Deze leerstof was ook zeer handig omdat we deze gebruikt hebben voor eventuele taken tijdens het schooljaar.

In semester 3 en 4 kregen we opnieuw lessen word maar daarnaast kregen we ook powerpoint. Dit was een handig vak om zo allerlei powerpoint presentaties te kunnen maken voor andere vakken. Opnieuw werden allerlei kleine oefeningen gemaakt doorheen de lessen waardoor de leerstof goed bijbleef. 87


88


Management

Communicatievaardigheden en opdrachten semester 1 - 4

CV 4 Met het vak communicatievaardigheden zijn we begonnen met schriftelijke en mondelinge communicatie met o.a. handelscorrespondenties. In semester 3 en 4 hebben we ons meer gericht op presentatietechnieken en vergader- technieken. De presentatie technieken waren ook gekoppeld aan presentaties die we hebben moeten geven voor andere vakken zoals ACON. In semester 4 hebben we ook een inleiding gehad op het rapporteren aan de hand van een bouwplan.

Hier hebben we ook een opdracht van moeten maken. De opdracht was om door gebruik te maken van het bouwplan, een schriftelijk rapport op te stellen in groepjes van 4 Ă 5 studenten en daarvan een presentatie te geven voor de medestudenten. Het onderwerp moest een zelfgekozen thema binnen het vakgebied van constructieleer zijn. Ook werden er voor deze opdracht werfbezoeken gedaan waar we verslagen van moetsten opstellen. 89


90


Management

Architecturel office - Indesign

Portfolio Management is in semester 5 veranderd in architectural office. Dit vak was ter ondersteuning voor het maken van het portfolio. Door begeleiding van de lector werden er handige tips gegeven om een zo goed mogelijk resultaat te bekomen. Om het portfolio in een geschikt pro-

gramma te kunnen maken kregen we ook lessen Indesign. Deze lessen waren nodig om in een snel tempo te kunnen leren werken met dit programma. We leerden de basisfuncties gebruiken om zo een grafische bundel van ons ons werk te maken. 91


Portfolio Jiska Goossens  
Portfolio Jiska Goossens  

2009-2012

Advertisement