__MAIN_TEXT__

Page 1


AVENTIN spol. s r.o.

PROJECT DEVELOPMENT


č. dresu

pozice

příjmení, jméno

narozen

mateřský klub

1 22

B B

Belaň Dvořák

Ja ros lav Ja kub

1981 1989

FK Baník Sokolov a.s. FK Baník Sokolov a.s.

3 5 12 18 19 24

O O O O O O

Kodr Vondráček Klus ák Medveděv Ševčík Čihák

Marek Zbyněk David Jurij Ondřej Adam

1996 1984 1994 1996 1995 1995

SK Slavia Praha - fotbal a.s. FK Baník Sokolov a.s. FC Vys očina Ji hlava, a.s. FC Vi ktoria Plzeň, a.s. SK Sigma Olomouc, a.s. FC Vi ktoria Plzeň, a.s.

4 7 8 9 10 13 14 15 16 20

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

Průcha Machek Vrtělka Sadílek Glas er Vokáč Mejdr Boček Kos ak Strada

Petr Vojtěch Vít Lukáš Petr Ros tis lav Ja n Daniel Ja n Marek

1997 1990 1982 1996 1988 1998 1995 1997 1992 1994

FC Vi ktoria Plzeň, a.s. FK Baník Sokolov a.s. FK Baník Sokolov a.s. 1. FC Slovácko, a.s. FK Baník Sokolov a.s. FK Baník Sokolov a.s. FK Baník Sokolov a.s. FC Vi ktoria Plzeň, a.s. FK Baník Sokolov a.s. FK Teplice a.s.

17 21 23

U U U

Dvořák Provod Přeučil

Ja kub Lukáš Vojtěch

1987 1996 1990

FK Baník Sokolov a.s. FC Vi ktoria Plzeň, a.s. FK Baník Sokolov a.s.


BRANKÁŘI

1

Beláň

22

Dvořák I.

OBRÁNCI

3

Kodr

5 Vondráček

12

Klusák

18 Medvěděv

19

Ševčík

ZÁLOŽNÍCI

4

Průcha

7

Machek

8

Vrtělka

9

Sadílek

10

Glaser

13

Vokáč

14

Mejdr

15

Boček

16

Kosak

20

Strada

21

Provod

23

Přeučil

ÚTOČNÍCI

17 Dvořák II.

24

Čihák


FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA 8 gólů 7 gólů 7 gólů 7 gólů 7 gólů 6 gólů 6 gólů 6 gólů 5 gólů 5 gólů 5 gólů 5 gólů 5 gólů 5 gólů 4 góly 4 góly 4 góly 4 góly 4 góly 4 góly 2 góly 2 góly 2 góly 2 góly 1 gól 1 gól 1 gól 1 gól 1 gól

Alexander Jakubov Petr Glaser Jan Schaffartzik Pavel Vyhnal NIkolas Šumský Richard Kalod Jakub Nečas Jakub Plšek Tomáš Smola Ivo Táborský Petr Rybička Vladimír Mišinský Lukáš Pouček Vojtěch Engelmann Lubomír Urgela Stijepo Njire Tomáš Chorý Ladislav Janda Pavel Moulis Martin Vyskočil Jiří Klíma Robert Bartolomeu Lukáš Motal David Ledecký Radim Nepožitek Jan Javůrek Šimon Šumbera Dominik Urbančok David Helísek

Varnsdorf Sokolov Opava Vlašim Frýdek-Místek České Budějovice Vlašim Olomouc Opava České Budějovice Znojmo Vítkovice Ústí nad Labem Žižkov Ostrava Znojmo Olomouc Vlašim Ústí nad Labem Frýdek-Místek Znojmo Znojmo Znojmo Znojmo Znojmo Znojmo Znojmo Znojmo Znojmo


makostav

servis s.r.o.


12 12 12 12 12 12 12

21.10.2016 21.10.2016 22.10.2016 22.10.2016 22.10.2016 22.10.2016 23.10.2016

 FK Varnsdorf   SK Dynamo Č. Budějovice   FK Fotbal Třinec   FK Baník Sokolov   MFK Vítkovice   FC MAS Táborsko   FK Viktoria Žižkov

 FC Baník Ostrava   1.SK Prostějov   FC Sellier & Bellot Vlašim   MFK Frýdek-Místek   Slezský FC Opava   FK Pardubice   FK Ústí nad Labem

1:1 (0:1)  3:0 (2:0)  1:3 (1:1)  3:3 (1:1)  0:1 (0:1)  0:2 (0:0)  2:0 (1:0)


příští domácí zápas

1.SC Znojmo

- MFK Frýdek-Místek

14. kolo pátek 4.11.2016

 F C Ban ík O strav a   F K Ústí n ad Lab e m   1.S C Zn o jm o F K   F K P ard u b ice   F C S e llie r & Be llo t V lašim   1.S K P ro stě jo v   M F K F rý d e k -M ís te k   S le zsk ý F C O p av a

 M F K V ítk o v ice   F K V arn sd o rf   F K Ban ík S o k o lo v   S K D y n am o Č . Bu d ě jo v ice   F K V ik to ria Žižk o v   F C M A S Táb o rsk o   S K S igm a O lo m o u c   F K F o tb al Třin e c

17:40 18:00 18:00 10:15 14:30 14:30 14:30 18:00

8:22 16. PROSTĚJOV 12 5

VÍTKOVICE

12 6 12:24 15.

TŘINEC

14.

12 9 18:28

PARDUBICE

13.

12 10 8:19

TÁBORSKO

12.

12 11 11:20

VARNSDORF

11.

12 13 13:15

12 16 24:22

12 17 15:16

12 17 18:19

12 17 19:16

12 18 22:18

12 20 21:16

12 23 18:10

26.10.2016 28.10.2016 28.10.2016 29.10.2016 29.10.2016 29.10.2016 29.10.2016 29.10.2016

Výsledek B.Ostrava - Vítkovice byl znám až po uzávěrce

13 13 13 13 13 13 13 13

12 24 26:14

12 26 22:09

12 30 20:07

K B Sk

10.

9.

8.

Frý. - MÍSTEK

ÚSTÍ n LAB.

SOKOLOV

V. ŽÍŽKOV

7.

6.

5.

4.

1. SC ZNOJMO

VLAŠIM

Č. BUDĚJOVICE

OPAVA

3.

OSTRAVA

2.

1.

OLOMOUC

tabulka FNL


BRANKÁŘI 22 22 1

Doleček Ji ří Koukal Ji ří Halouska Pavel

17.4.1992 21.10.1999 23.5.1995

24 17 21

186 190 194

74 85 90

1.SC Znojmo fotbalový klub, a .s. 1.SC Znojmo fotbalový klub, a .s. 1.FC Zbrojovka Brno

OBRÁNCI 3 4 5 6 12 14

Mezl ík Radek Cheredea Oleksiy Svozi l Jaroslav Cihlář Tomá š Odehnal Daniel Helísek David

20.5.1982 18.4.1994 9.9.1993 24.6.1987 3.9.1992 4.9.1982

34 22 23 29 24 34

183 182 185 173 188 171

80 78 85 70 78 70

1.SC Znojmo fotbalový klub, a .s. 1.SC Znojmo fotbalový klub, a .s. 1.SC Znojmo fotbalový klub, a .s. 1.SC Znojmo fotbalový klub, a .s. 1.SC Znojmo fotbalový klub, a .s. 1.SC Znojmo fotbalový klub, a .s.

ZÁLOŽNÍCI 2 7 8 9 11 15 16 17 20 21

Garčic Michal Šumbera Šimon Nepoži tek Radim Motal Lukáš Holub Michal Švejkar Ji ří Bartolomeu Robert Javůrek Jan Nji re Stijepo Urbančok Domi nik

4.10.1998 5.1.1991 26.6.1988 6.3.1990 6.3.1994 5.5.1998 3.12.1993 16.5.1989 14.3.1991 22.9.1994

18 25 28 26 22 18 22 27 25 22

171 179 175 186 174 172 172 178 186 177

60 78 74 77 71 68 67 73 77 73

FC Pálava Mikulov 1.SC Znojmo fotbalový klub, a .s. 1.SC Znojmo fotbalový klub, a .s. FC FASTAV Zlín, a .s. 1.SC Znojmo fotbalový klub, a .s. TJ Slávie Damnice FC FASTAV Zlín, a .s. 1.SC Znojmo fotbalový klub, a .s. 1.SC Znojmo fotbalový klub, a .s. 1.SC Znojmo fotbalový klub, a .s.

Yilma z Kubilay Rybička Petr Klíma Ji ří

9.7.1996 14.1.1996 5.1.1997

20 20 19

184 186 190

80 80 74

1.SC Znojmo fotbalový klub, a .s. 1.FC Zbrojovka Brno FC Vysočina Ji hlava

24

181

76

ÚTOČNÍCI 10 18 19

v e d o u cí tre n é r as. tre n é ra tr. b ran kářů ko n d ičn í tre n é r m asé r lé kař

AVENTIN spol. s r.o.

PROJECT DEVELOPMENT

P o d ze m s k ý Jiří K u če ra R ad im V o jv o d ík R o m an H an zále k Jo s e f S v o b o d a K v ě to s lav R as zk a R e n é M U D r. K o m zák M artin

1.8.1963 1.3.1974 24.7.1972 11.2.1975 25.8.1982 14.3.1971 24.7.1984


fotosoupiska 1.SC ZNOJMO FK

AVENTIN spol. s r.o.

PROJECT DEVELOPMENT


Advokátní kancelář Lisko & Vala


FOTBALOVÁ NÁRODNÍ LIGA

1.

6.8.2016

 1.SC Znojmo FK

 FC Baník Ostrava

1:1 (1:1)

2.

13.8.2016

 FC Sellier & Bellot Vlašim

 1.SC Znojmo FK

2:5 (1:3)

3.

19.8.2016

 1.SC Znojmo FK

 Slezský FC Opava

0:3 (0:1)

4.

26.8.2016

 SK Dynamo Č. Budějovice

 1.SC Znojmo FK

1:0 (1:0)

5.

7.9.2016

 1.SC Znojmo FK

 FK Pardubice

5:2 (2:2)

6.

10.9.2016

 1.SK Prostějov

 1.SC Znojmo FK

0:2 (0:1)

7.

15.9.2016

 1.SC Znojmo FK

 MFK Vítkovice

3:2 (1:0)

8.

24.9.2016

 FC MAS Táborsko

 1.SC Znojmo FK

1:1 (0:1)

9.

2.10.2016

 1.SC Znojmo FK

 FK Fotbal Třinec

2:2 (1:2)

10.

9.10.2016

 FK Viktoria Žižkov

 1.SC Znojmo FK

1:0 (1:0)

11.

12.10.2016

 1.SC Znojmo FK

 FK Varnsdorf

2:1 (1:1)

12.

19.10.2016

 SK Sigma Olomouc

 1.SC Znojmo FK

2:1 (2:0)

13.

28.10.2016

 1.SC Znojmo FK

 FK Baník Sokolov

14.

4.11.2016

 1.SC Znojmo FK

 MFK Frýdek-Místek

15.

12.11.2016

 FK Ústí nad Labem

 1.SC Znojmo FK

16.

16.11.2016

 1.SC Znojmo FK

 FC Sellier & Bellot Vlašim

Profile for Jirka 53

Program zn Sokolov  

Program zn Sokolov  

Profile for jirka53
Advertisement