Page 1

Klub přátel Člověka v tísni

Zemětřesení na Haiti za sebou zanechalo 3 miliony lidí, kteří potřebují naši pomoc.

Naši lékaři ošetřují zraněné v polní nemocnici v hlavním městě Port-au-Prince.

Pro děti připravujeme psychosociální podporu a další pomoc.

Vážení přátelé, rádi bychom Vám přiblížili komu a jak jsme mohli pomoci díky příspěvkům jednotlivých členů Klubu přátel Člověka v tísni v roce 2009 a kam bude naše společná pomoc směřovat v roce 2010.

I DÍKY KLUBU PŘÁTEL POMÁHÁME NA HAITI! Hned první týdny roku 2010 bohužel znovu prokázaly, jak důležité jsou dary, které se shromaždují v Humanitárním fondu Klubu a jsou k dispozici okamžitě v případě náhlých katastrof. Zemětřesení na Haiti zničilo hlavní město a 3 miliony lidí zanechalo bez střechy nad hlavou. Díky penězům shromážděným v Humanitárním fondu Klubu a obrovské solidaritě dárců z ČR, kteří přispěli na sbírku SOS Haiti, jsme mohli na místo vyslat naši pracovnici a s pomocí dvou dalších humanitárních organizací ACTED a Concern začít pomáhat. Obě organizace působily na Haiti již před zemětřesením, a proto měly na místě logistické prostředky a personál, které umožnily první distribuci pomoci. V první fázi pomoci začaly tyto organizace nakupovat například jídlo a speciální výživu pro děti, kanystry na vodu, prostředky na získání a úpravu pitné vody a materiál na provizorní přístřešky. Dále začaly organizovat budování provizorních záchodů, aby zabránily epidemiím. Peníze ze sbírky pokryjí i část nákladů na leteckou přepravu a distribuci pomoci. Později na místo z Čech odletěl i náš šestičlenný zdravotnický tým. Několik lékařů se ihned po příletu zapojilo do práce v polní nemocnici v hlavním městě Haiti, kde ošetřují především otevřené rány a zlomeniny. V nemocnici je zatím jen jeden operační sál a šest desítek beznadějně zaplněných lůžek. Kapacita nemocnice se bude v blízké době rozšiřovat. Do nemocnice se podle českých lékařů dostávají pacienti, kterým se nedostalo bezprostředně po zemětřesení žádné, nebo jen velmi omezené lékařské péče. „Setkávám se s případy, které člověk v Česku nevidí. Měli jsme tu pána, který čekal 12 dní s otevřenou zlomeninou, z nohy mu trčela kost,“ napsal ve zprávě lékař Filip Frölich, chirurg z nemocnice ve Slaném. Další část zdravotnického týmu, lékařka a tři zdravotníci, začala poskytovat lékařskou pomoc v osmi provizorních táborech v jedné ze čtvrtí hlavního města. Podle vedoucí týmu mají momentálně na starosti zhruba 5 000 lidí, ale chystají se pečovat až o 20 000 obyvatel. Běžně se zdravotníci setkávají zejména se špatně zahojenými ránami, infekcemi a dýchacími potížemi.


Na jaře 2009 naši pracovníci na Srí Lance využili prostředků shromážděných v Klubu přátel k okamžité pomoci lidem, kteří prchali z válečné zóny. V prvních dnech se soustředili na nákup nezbytných léků a zdravotnického materiálu, později začali pracovat i v uprchlických táborech, kde budovali provizorní přístřešky a  zajišťovali dodávky pitné vody. Povodně na Moravě v létě 2009 ukázaly, že pomoc někdy potřebují i lidé u nás doma. I díky pravidelným příspěvkům členů Klubu přátel jsme ihned z humanitárního fondu mohli uvolnit půl milionu korun, který jsme použili na nákup nářadí na odklízení následků povodní a dodávky potřebného materiálu. V průběhu roku 2009 pokračovala i naše pomoc na východě Demokratické republiky Kongo. Kvůli dlouhodobé válce zde stále statisíce lidí žijí mimo své domovy a znásilnění se stalo masovou zbraní rebelů. Naši pracovníci se přímo na místě snaží zvýšit kvalitu lékařské péče ve vesnických zdravotnických střediscích, zajistit zdroje pitné vody a zabezpečit vzdělání pro děti uprchlíků. Na pomoc obětem zemětřesení na Sumatře jsme na podzim ihned po prvních zprávách o  katastrofě vyslali skupinu zkušených pracovníků a později i tým zdravotníků, kteří zajistili distribuci pomoci na místě. Stále pomáháme také lidem v cyklonem zničené Barmě. V  roce 2008 zde bouře ve  zcela zničených vesnicích zanechala přes 2,5 milionu lidí bez potravin a pitné vody.

V Kongu jsme uspořádali šestitýdenní doučovací kurzy pro více než tisíc dětí uprchlíků. Vyučování dětí probíhá pouze v provizorních prostorách – pod širým nebem, v kostelech nebo narychlo stlučených budovách. Tři čtvrtiny dětí díky těmto kurzům složilo postupové zkoušky do dalšího ročníku školy.

Dary našich členů také dlouhodobě pomáhají lidem pronásledovaným totalitními režimy na Kubě, v Barmě a v Bělorusku. V Bělorusku se soustřeďujeme na právní pomoc nespravedlivě stíhaným. Stejně jako v minulém roce na Kubě pomáháme nejen rodinám politických vězňů a vězňům samotným (v podobě léků, purifikačních tablet na vodu, vitamínů), ale zároveň i nezávislým novinářům a občanským aktivistům. Ještě jednou děkujeme všem členům Klubu přátel za jejich podporu. Doufáme, že s pomocí českých dárců budeme schopni i v budoucnosti rychle reagovat v případě náhlých katastrof, jako bylo třeba zemětřesení na Haiti. V této zemi budeme pracovat minimálně celý rok 2010 a o naší společné pomoci Vás budeme informovat. S úctou,

Šimon Pánek ředitel společnosti Člověk v tísni

Na Srí Lance jsme vybudovali provizorní obydlí pro 150 rodin uprchlíků a zajistili pro ně pitnou vodu.

Třicet zdravotnických středisek v Kongu získalo porodní stoly a další vybavení pro bezpečný porod.

Klub přátel Člověk v tísni, o. p. s., Nová adresa: Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, Tel.: (+420) 608 129 140 Číslo bankovního účtu Klubu přátel: 44 55 44 / 0300 u ČSOB 

Člověk v tísni pomáhal i při povodních na Moravě. Postižené rodiny dostaly nářadí a vysoušeče a nejhůře postižené i finanční pomoc. e-mail: kp@clovekvtisni.cz

www.clovekvtisni.cz/klub

Klub přátel  
Klub přátel  

Klub přátel