Page 4

TRYSKÁNÍ, ŽÁROVÉ NÁSTŘIKY, NÁTĚRY, ČISTÍCÍ PRÁCE, PRÁCE S PNEUM. TECHNIKOU

INSKY spol. s.r.o. - Mostní konstrukce

INFORMACE O ZAKÁZCE Příprava povrchu a specifikace nátěrového systému : Abrazivní otryskání povrchu na stupeň Sa 2,5 Metalizace: Žárový nástřik ZnAl15........... 100µm NS:Hempel Fast Dry 17410 /neměří se ….. 30µm Fast Dry 17410/11480 .…80µm Fast Dry 17410/1243 ..... 80µm Topcoat 55210 / RAL 7001 …..80µm CELKEM................................ 340µm Objekt : Mostní konstrukce Podkladový materiál : Ocel Rozsah nátěrové plochy : 615 m² Rok : 2011

Reference 2010 2012  

Refernce AQUA S.P.P., s.r.o. 2010 - 2012

Reference 2010 2012  

Refernce AQUA S.P.P., s.r.o. 2010 - 2012

Advertisement