Page 1

สาสน์จากทีมงาม

Sangokushi “มหาสงครามสามก๊ก”

เป็นเกมออนไลน์บนเว็บ บราวเซอร์แนววางแผนการรบที่ประสบความสำ�เร็จอย่างสูงมาแล้วในประเทศญี่ปุ่น Concept ของเกมนี้คือ Light & Fun ที่ยังคงความสุขุมนุ่มลึกและรูปแบบการเล่นอัน ทรงประสิทธิภาพ โดยตัวเกมจะนำ�เสนอเนื้อเรื่องในโลกของสามก๊ก ผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเจ้า เมืองเพื่อช่วงชิงพื้นที่ทรัพยากรและขยายอาณาเขต ตลอดจนสู้รบกับผู้เล่นด้วยกันเอง เพื่อชิงความยิ่งใหญ่ จุดแข็งที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดคือ ความสมดุลในเกม และ ระบบแม่ทัพที่เป็นการ์ดคาแรคเตอร์ ซึ่งการ์ดที่มีอยู่ในเกมนั้น เป็นการเลือกสุ่มจาก การนำ�ค่าตอบแทนที่ได้รับในตัวเกมไปแลก โดยผู้เล่นไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าจะ ได้รับการ์ดใบไหนในการสุ่มเลือกแต่ละครั้ง ซึ่งการ์ดแม่ทัพแต่ละตัวนั้น เมื่อได้ทำ�การ ออกรบก็จะได้รับค่าประสบการณ์ เพื่อใช้ในการอัพเกรด สเตตัสต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความ สามารถของแม่ทัพแต่ละตัว พร้อมทั้งยังมีทักษะความสามารถพิเศษในการ์ดแต่ละใบ โดยไม่ซ้ำ�กัน เรียกได้ว่างานนี้ เก่งไม่พอ ดวงต้องเฮงอีกต่างหาก หลุ ด ออกจากกรอบเดิ ม ๆของเกมออนไลน์ ที่ ไ ม่ ต้ อ งนั่ ง เล่ น อยู่ แ ต่ บ น คอมพิวเตอร์ เพราะในตอนนี้เกม Sangokushi “มหาสงครามสามก๊ก” รองรับการเล่น บน Smart Phone และ Tablet Pc อย่างเต็มรูปแบบ อาทิเช่น iPad, iPhone, iPodTouch และ Android Phone ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนในโลกก็สามารถเล่นเกมของเรา ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ได้แล้ว สำ�หรับผู้ที่เพิ่งเริ่มเล่นเกม Sangokushi “มหาสงคราม สามก๊ก” นั้นอาจจะมีการสับสนกับสิ่งต่างๆภายในเกมที่มีอยู่ มากมาย ทางทีมงงานจึงจัดทำ�คู่มือเล่มนี้เพื่อให้ผู้เล่นใหม่หรือ ผู้ที่เล่นอยู่แล้ว เข้าใจระบบต่างๆของเกมได้ดียิ่งขึ้น

ระบบทั่ ว ไป

ทีมงาน Sangokushi”มหาสงครามสามก๊ก”

ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่าย : 2บรรณาธิการ : กราฟิกดีไซน์ :

3


Interface ต่างๆ

1. เมืองของเรา : แสดงสิ่งก่อสร้างภายในเมือง สามารถสั่งสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในเมืองได้ที่ หน้าจอนี้ 2. แผนที่ : แสดงแผนที่ด้านนอกของเมือง ทำ�ให้ สามารถมองเห็นภูมิประเทศ ป้อมปราการ และเมืองของผู้เล่นอื่นๆ ได้ในแผนที่ 3. พันธมิตร : ใช้ดูรายละเอียดพันธมิตรที่เราเข้า ร่วมอยู่ 4. Deck : ใช้บริหารจัดการการ์ดขุนพลในด้าน ต่างๆ 5. สถิติ : ใช้ดูสถิติการจัดอันดับในด้านต่างๆ

1

6. รายงาน : ใช้ดูรายงานความเคลื่อนไหวของการ สู้รบ ทั้งของเราเองและของพันธมิตร 7. จดหมาย : ใช้สำ�หรับรับ/ส่งจดหมายหาผู้เล่น คนอื่น ๆ 8. ช่องสนทนา : ใช้สนทนากับผู้เล่นอื่นในพันธมิตร 9. ช่องแสดงข้อความที่สนทนาทั้งหมด : ใช้แสดง ข้อความสนทนาทั้งหมด 10. รีเฟรชช่องสนทนา : ใช้รีเฟรซข้อความในช่อง สนทนา 11. เวิลด์ (World) : แสดงเวิลด์(เซิร์ฟเวอร์)ที่เล่น อยู่ 12. เวลาเซิร์ฟเวอร์ : แสดงเวลาของเซิร์ฟเวอร์

13. Tutorial (เควสเบื้องต้น+เควสหลัก) : ใช้ สำ�หรับทำ�เควสเบื้องต้น และเควสหลักต่างๆ 14. ปุ่ม Profile, Help และ Logout : ใช้ดูและ แก้ไขโปรไฟล์ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวเกม และ ใช้กดเพื่อออกจากเกม ตามลำ�ดับ 15. แต้มในเกม : แสดงพ้อยท์ต่างๆที่มีอยู่ในเกม ได้แก่ BP, TP และ CP 16. ฟังก์ชั่นซื้อ/แลก CP : ใช้กดเพื่อซื้อ/แลก CP 17. รายการฟังก์ชั่นทั้งหมด : ใช้ส�ำหรับดู รายการฟังก์ชั่นทั้งหมดที่มีอยู่ภายในเกม

18. เปิดซองการ์ดขุนพล : ใช้เพื่อเปิดซอง การ์ดขุนพลต่างๆ 19. สถานะ : แสดงถึงสถานะ และเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นกับเมืองในขณะนั้น 20. รายชื่อฐาน : แสดงรายชื่อฐานทั้งหมดที่มี 21. อัตราการผลิต : แสดงก�ำลังการผลิต ทรัพยากรต่างๆ ในเมือง 22. พื้นที่ภายในปราสาท : ประกอบด้วย ตัวปราสาทแหล่งทรัพยากร และพื้นที่ว่างไว้ ส�ำหรับสร้างที่ก่อสร้างต่างๆ

รูปฉากในตัวเมืองหลัก

2


หลังจากที่ผู้เล่นท�ำการ Login เข้าเกมและเลือก World ที่ต้องการเล่นแล้ว ระบบจะให้ท�ำการ ตั้งชื่อเจ้าเมืองกับเลือกทิศที่ตั้งของเมืองซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกเองหรือให้ระบบท�ำการสุ่มให้ก็ได้ จากนั้น ตัวเกมจะมอบการ์ดขุนพลเบื้องต้นมาให้ซึ่งมีให้เลือกด้วยกัน 3 ใบ ได้แก่

การ์ดขุนพล

1. กวนอู : ขุนพลประเภทหอก มี ค่าพลังโจมตีที่สูง

2. จิวยี่ : ขุนพลประเภทธนู มีค่า สติปัญญาที่สูง 1. ระดับความหายากของการ์ด 2. ค่า Cost ที่ใช้ใน Deck 3. ประเภททหารของขุนพล 4. เลเวลของขุนพล 5. ชื่อขุนพล 6. พลังชีวิต 7. ค่าสเตตัสต่างๆ ATK : พลังโจมตี INT : ค่าความฉลาด (มีผลกับการบริหารเมือง) DEF INF : พลังป้องกันต่อพลดาบ DEF SPR : พลังป้องกันต่อพลหอก

3

DEF ARC : พลังป้องกันต่อพลธนู DEF CAV : พลังป้องกันต่อทหารม้า SPD : ความเร็วในการเคลื่อนทัพ 8. ค่าประสบการณ์ของการ์ดขุนพล ค่าประสบการณ์ที่ใช้ในการเพิ่มเลเวล และหมายเลขประจ�ำการ์ดขุนพล 9. ฝ่ายที่ขุนพลสังกัดในเรื่องสามก๊ก (ไม่มีผลใน การเล่น) 10. คะแนนที่ขุนพลได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ใน ด้านต่างๆ 11. สกิลของขุนพล

3. แฮหัวตุ้น : ขุนพลประเภท ทหารม้า มีความเร็วในการ เคลื่อนที่สูง

4


เควสเบื้องต้น (Tutorial) คือการแนะนำ�ระบบต่างๆ ภายในเกม รวมถึงวิธีการเล่นเบื้องต้น ทำ�ให้ผู้เล่น เข้าใจระบบของเกมง่ายขึ้น ประกอบด้วย 21 บทเรียน ดังต่อไปนี้

ให้ผู้เล่นเลือกคำ�สั่ง Deck จากแถบเมนูด้าน บนจะเห็นการ์ดใบแรกที่ได้เลือกไว้ตอนก่อนเริ่ม เกมหลังจากนั้นให้กดคำ�สั่ง “ใส่การ์ดเข้า Deck” ที่ด้านล่างของการ์ดก็เป็นอันเสร็จ

ส่วนค่า Deck Cost นั้นจะเพิ่มขึ้นเองทีละ 0.5 เมื่อค่าชื่อเสียงสูงสุดได้เพิ่มขึ้นทุกๆ 20 หน่วย รางวัลที่ได้รับ

เลือกคำ�สั่ง ทาง ด้านขวาของจอจากนั้นให้เลือกเปิดซองการ์ดขุน พลไลท์ โดยเสียค่า BP 100 ต่อการเปิดการ์ด 1 ครั้งซึ่งระบบจะทำ�การสุ่มการ์ดขึ้นมา 1 ใบ หมายเหตุ : หลังจากได้การ์ดใบใหม่แล้วผู้เล่น สามารถนำ�ไปใส่ใน Deck ได้ทันที

หมายเหตุ : ทุกครั้งที่ทำ�เควสเสร็จแล้วให้คลิ้กที่ อีกครั้งเพื่อของรับรางวัล จากนั้น คลิกที่ เพื่อเริ่มบทเรียนต่อไป

บทเรียนที่ 2

รางวัลที่ได้รับ

การเปิดซองการ์ดขุนพล

บทเรียนที่ 3 การตั้งผู้บริหารภายในเมือง

รูปหน้าเริ่มรับเควส

บทเรียนที่ 1

การใส่ขุนพลเข้า Deck

สังเกตด้านขวาบนเหนือการ์ด จะเห็น ค่า Deck Cost 0/10 ซึ่งค่านี้จะเป็นตัวก�ำหนด จ�ำนวนของการ์ดที่สามารถใส่เข้า Deck ได้ซึ่งค่า Cost ที่ต้องใช้ดูได้จากมุมล่างด้านซ้ายของการ์ด นั้นๆ (เช่น การ์ด “แฮหัวตุ้น” มีค่า Cost 2.5 เมื่อ เราใส่เข้า Deck ค่า Deck Cost ก็จะเป็น 2.5/10 โดยที่ผลรวมของค่า Cost ของการ์ดรวมกันจะ ต้องไม่เกินที่ก�ำหนด

5

ให้เลือกค�ำสั่ง “ตั้งผู้บริหารภายใน” ที่ อยู่ในเมนู “Deck”

6


บทเรียนที่ 4

ขุนพลที่จะนำ�มาบริหารเมืองได้จะต้องใส่ไว้ใน Deck เสียก่อน ขุนพลที่มีค่าปัญญา (Int) ยิ่งมาก เมืองก็จะได้รับโบนัสทรัพยากรมากขึ้นตามไปด้วย รางวัลที่ได้รับ

บทเรียนที่ 5

การสร้างโรงตัดไม้

ให้คลิกพื้นที่ว่างภายในเมืองบริเวณที่ ให้คลิกที่พื้นที่ว่างภายในเมืองจุดใดก็ได้ ติดกับป่าไม้ จากนั้นเลือกสร้าง โรงตัดไม้ ซึ่งใช้ จากนั้นเลือกสร้าง ทุ่งนา ซึ่งใช้เวลา 2 นาที ให้รอ เวลา 2 นาที 15 วินาที ให้รอจนสร้างเสร็จ จนสร้างเสร็จ

รางวัลที่ได้รับ

7

การสร้างทุ่งนา

รางวัลที่ได้รับ

8


บทเรียนที่ 6 การสร้างโรงโม่หินและโรงถลุงเหล็ก

เมื่อสร้างเสร็จให้คลิกพื้นที่ว่างใน บริเวณที่ติดกับเหมืองเหล็ก จากนั้นเลือกสร้าง โรงถลุงเหล็ก ซึ่งใช้เวลา 2 นาที 15 วินาที ให้รอ จนสร้างเสร็จ

บทเรียนที่ 7

การสร้างเพิ่ม

เวลาที่ใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้างรายการที่ 2 คิดได้ดังสูตรนี้ เวลาที่ใช้ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างชิ้นแรก (หรือเวลาที่เหลืออยู่) + เวลาที่ใช้ในการสร้างสิ่งปลูกสร้างชิ้นที่ 2 + เวลาเตรียมอีก 1 นาที = เวลาที่ต้องใช้ในการสร้างสิ่งก่อสร้างชิ้นที่ 2

รางวัลที่ได้รับ

ให้คลิกพื้นที่ว่างภายในเมืองบริเวณที่ ติดกับภูเขาหิน จากนั้นเลือกสร้าง โรงโม่หิน ซึ่งใช้ เวลา 2 นาที 15 วินาที

9

การสร้ า งในรายการแรกจะใช้ เวลา ปกติ ส่ ว นรายการหลั ง จะต้ อ งรอให้ ร ายการแรก สร้ า งเสร็ จ เสี ย ก่ อ นและจะใช้ เวลาเพิ่ ม ขึ้ นจาก ปกติเล็กน้อย เนื่องจากการเตรียมการก่อสร้างนั้น ระบบจะบวกเวลาที่ใช้ในการสร้างขึ้นอีก 1 นาที

การท�ำเควสเบื้องต้นบทนี้ ให้ผู้เล่น ท�ำการสร้าง ทุ่งนา โรงตัดไม้ โรงโม่หิน และ โรงถลุงเหล็ก เพิ่มอีกอย่างละ 1 แห่ง โดยการ สร้างเพิ่มนั้นยังคงต้องท�ำตามเงื่อนไขของแหล่ง ทรัพยากรนั้นๆ ทุกประการ ผู้เล่นสามารถสร้าง หรืออัพเลเวลสิ่งปลูกสร้าง โดยออกค�ำสั่งให้สร้าง และเตรียมการก่อสร้างได้สูงสุด 2 รายการ ซึ่ง สามารถเพิ่มการ เตรียมการก่อสร้างได้สูงสุด 5 รายการ โดยการใช้ค่า CP

เมื่ อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งในรายการแรกเสร็ จ แล้ ว การก่ อ สร้ า งอั น ดั บ ที่ ส องจะขึ้ น มาแทน รายการแรก ผู้เล่นก็จะสามารถเตรียมการสร้าง หรืออัพเลเวลสิ่งปลูกสร้างต่อไปได้ โดยคิดตาม สูตรที่กล่าวมา รางวัลที่ได้รับ

10


บทเรียนที่ 8

การสร้างโกดังเก็บของ

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลที่ได้รับ

บทเรียนที่ 10

โกดังเก็บของเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เก็บ ทรัพยากรต่างๆ ที่ได้มาจากทุ่งนาและโรงผลิต ทรัพยากร

บทเรียนที่ 9

การสร้างโรงฝีกทหาร

ให้คลิกพื้นที่ว่างภายในเมือง จากนั้น เลือกสร้าง โรงฝึกทหาร ซึ่งใช้เวลา 3 นาที 12 วินาที รอจนเสร็จ

การสร้างทหาร

ส�ำหรับบทเรียนนี้ต้องการให้เราสร้าง ทหารอย่างน้อย 1 คน โดยจะใช้เวลาในการสร้าง 2 นาที 26 วินาที ให้ใส่จ�ำนวนดังกล่าวลงไปและ กด “สร้าง” แล้วรอจนเสร็จ

ให้ผู้เล่นคลิกที่ โรงฝึกทหาร ที่สร้างไว้ รางวัลที่ได้รับ ให้ไปยังด้านล่างของหน้าจอจะพบรูปทหารอยู่ จะ มีช่องให้ระบุจ�ำนวนทหารที่ต้องการสร้าง ส�ำหรับ ตัวเลขในวงเล็บด้านหลังนั้น เป็นตัวบอกจ�ำนวน สูงสุดของทหารที่ผู้เล่นสามารถสร้างได้ ณ เวลา นั้น

ให้คลิกพื้นที่ว่างที่ต้องการจากนั้นเลือก สร้างโกดังเก็บของ ซึ่งใช้เวลา 5 นาที 6 วินาที ให้รอจนเสร็จ

11

12


บทเรียนที่ 11

รางวัลที่ได้รับ

ความสามารถของทหาร บทนี้ต้องการให้ผู้เล่นรู้ถึงค่า สถานะต่ า งๆของพลดาบและให้ ห าค่ า พลังโจมตีและพลังป้องกันพลหอก โดยเราสามารถเข้าไปดูได้ที่ โรงฝึกทหารดาบ ให้ทำ�การคลิกที่ชื่อ “พลดาบ” ณ จุดอธิบายรายละเอียด ของทหาร

บทเรียนที่ 12 การถอนผู้บริหารภายในเมือง

คลิกเข้าไปในโรงฝึกทหารดาบ

ระบบจะทำ � การลิ้ ง ค์ ไ ปยั ง ค่าสถานะต่างๆ ของพลดาบ ให้ดูที่ค่า พลังโจมตี ซึ่งมีเท่ากับ 15 และ ค่าพลัง ป้องกันพลหอกเท่ากับ 10

กลับไปใส่คำ�ตอบกับอาจารย์มิคางามิ

13

รางวัลที่ได้รับ

บทเรียนที่ 13

การใช้แผนที่

บทนี้ต้องการให้เราเรียนรู้วิธีการถอน ผู้บริหารในเมือง โดยให้ไปที่หน้า Deck เลือกเมนู ย่อย ตั้งผู้บริหารภายใน จะพบกับผู้บริหารที่ผู้เล่น ได้แต่งตั้งเอาไว้แล้ว จากนั้นให้กด “ถอนขุนพล” ก็ เป็นอันเสร็จ เลือกเมนู “แผนที่” เมื่อเข้าไปจะ พบปราสาท สีน�้ำเงิน ที่อยู่ตรงกลางของแผนที่ ซึ่งก็คือ เมืองของผู้เล่นเอง ส่วนอาณาเขตหรือ ปราสาทที่เป็น สีแดงนั้นเป็นของ ผู้เล่นอื่น ส่วน ป้อมปราการและปราสาท ที่เป็น สีม่วง นั้นจะ เป็นของ NPC

14


ถ้าเลื่อนเม้าส์ไปชี้ตามจุดต่างๆในแผนที่ก็จะเห็นรายละเอียดว่าเป็นของเจ้าเมืองคนใดรวมถึง ข้อมูลจ�ำนวนประชากร และต�ำแหน่งพิกัด ส่วนมุมขวาล่างนั้นผู้เล่นสามารถใส่ต�ำแหน่งพิกัดที่ต้องการ เพื่อเลื่อนแผนที่ไปดูในพิกัดนั้นๆ ได้

บทเรียนที่ 14

การยึดอาณาเขต

หลั ง จากบทเรี ย นที่ แ ล้ ว ได้ รางวัลเป็นชื่อเสียง 1 จึงทำ�ให้ผู้เล่น สามารถทำ�บทเรียนนี้ต่อได้ทันที เนื่องจาก การยึดหรือขยายอาณาเขตนั้นจะต้องใช้ค่า ชื่อเสียง 1 ต่อ 1 อาณาเขต ซึ่งผู้เล่นจะได้ รับค่าชื่อเสียงเพิ่มขึ้นทีละ 1 หน่วยทุกๆ 12 ชั่วโมง

หน้าฉากแผนที่

โดยวิธีการผ่านบทเรียนนี้นั้นให้น�ำเม้าส์ ชี้ไปที่ ปราสาทของผู้เล่นอื่น เพื่อท�ำการตรวจดูพิกัด จากนั้นน�ำค่าที่ได้มาใส่ที่หน้า Tutorial ก็เป็นอัน เสร็จ กลับไปใส่คำ�ตอบกับอาจารย์มิคางามิ

ให้เลือกที่เมนู “แผนที่” จะเห็นพื้นที่ ว่าง ซึ่งมีระดับความยากตั้งแต่ 1 - 9 ดาว โดยการยึดนั้นผู้เล่นจะต้องสู้กับ เหล่าทหารอาสาที่คอยเฝ้าอยู่ ยิ่งพื้นที่ มีดาวมาก ทหารอาสาในพื้นที่นั้นก็จะ แข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้การยึดพื้นที่นั้นอาณาเขตของเราต้องติดกับที่ๆต้องการยึด โดยให้คลิกที่พื้นที่ ว่าง หลังจากนั้นให้เลือกรูปแบบการโจมตี ขุนพลและจ�ำนวนทหารที่จะส่ง ทหารจะถูกส่งไปต่อสู้เพื่อยึด อาณาเขต ซึ่งอาณาเขตยิ่งไกลเพียงใด เวลาในการเดินทางไปและกลับก็จะมากขึ้นเท่านั้น เมื่อขุนพลและ ทหารโจมตีเสร็จแล้ว ผู้เล่นสามารถดูผลการรบได้ที่ช่องรายงาน โดยอาณาเขตของผู้เล่นจะเป็นรูปรั้วธง สีน�้ำเงินส่วนของผู้เล่นอื่นนั้นจะเป็นสีแดง เลือกพื้นที่ที่ต้องการหลังจากนั้นคลิกเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว จะพบทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งยิ่งดาวมากก็จะแปล ว่ามีทรัพยากรอยู่ในพื้นที่มาก

รางวัลที่ได้รับ

15

คลิกที่ “ออกรบในพื้นที่นี้” เพื่อเข้าสู่หน้าเลือกขุนพล และทหาร

16


ระบบจะนำ�ผู้เล่นมายังหน้าการจัดทัพซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน

3. จุดหมายที่ต้องการไป(พิกัด) : ใส่พิกัดของพื้นที่ ที่ต้องการส่งทหารไป 4. เลือกขุนพลและสกิล : กดเลือกขุนพลที่ต้องการ ส่ง และสามารถกดใช้สกิลของขุนพลนั้นๆ ได้

ยึดพื้นที่สำ�เร็จ

หลังจากเลือกเสร็จแล้ว(ซึ่งในกรณีนี้ให้ เลือกการโจมตีแบบ กวาดล้าง) ให้กด ถัดไป จะเข้า รางวัลที่ได้รับ สู่หน้าจอสรุปผลรวมของสิ่งที่เราได้เลือกไว้ ดังนี้

บทเรียนที่ 15

การเพิ่มเลเวลขุนพล

กรอบด้ า นบนบอกประเภทการโจมตี แ ละทหาร ที่เลือกทั้งหมด กรอบด้านล่างบอกขุนพล สกิล พลังโจมตีรวมและความเร็วในการเคลื่อนทัพ

กด ออกรบ เพื่อส่งทหาร 1. เลือกชนิดและระบุจ�ำนวนทหาร : ระบุจ�ำนวน ทหารที่ต้องการส่งลงในช่องว่าง สามารถส่ง ได้สูงสุดเท่าจ�ำนวนในวงเล็บซึ่งเป็นจ�ำนวน ทหารทั้งหมดที่มีอยู่ 2. เลือกรูปแบบการโจมตี - กองหนุน : ส่งไปเพื่อป้องกันอาณาเขต ปราสาท หมู่บ้าน หรือป้อมปราการ - กวาดล้าง : หากรบชนะขุนพลจะท�ำการยึด พื้นที่นั้น แต่หากแพ้ขุนพลจะ

17

บาดเจ็บและถูกส่งออกจาก Deck - บุกรุก : เป็นการโจมตีแบบไม่ได้ยึดพื้นที่ โดย การเคลื่อนทัพจะใช้เวลาลดลง(เป็น %) หาก แพ้ขุนพลมีโอกาสจะไม่บาดเจ็บจนถูกส่งออก จาก Deck - สอดแนม : ใช้สืบจ�ำนวนทหารขและข้อมูล อื่นๆ ในอาณาเขตหรือฐานทัพต่างๆ ของ ศัตรู(ไม่สามารถสอดแนมพื้นที่ว่างได้)

หลั ง จากท�ำการรบเสร็ จ แล้ ว เราสามารถดู ผ ลได้ จากเมนู“รายงาน”

ทุกครั้งที่ส่งขุนพลไปทำ�การรบ จะได้ รับค่าประสบการณ์ เมื่อขุนพลเลเวลอัพแล้วผู้เล่น สามารถที่จะเพิ่มค่าความสามารถ ต่างๆ ของขุนพลได้

18


บทเรี ย นนี้ มี เ ป้ า หมายให้ ผู ้ เ ล่ น เพิ่ ม รางวัลที่ได้รับ เลเวลให้ขุนพลอย่างน้อย 1 เลเวล แต่เมื่อบทที่ แล้วผู้เล่นได้ท�ำการยึดพื้นที่ท�ำให้ขุนพลเลเวลเพิ่ม ขึ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้เล่นสามารถดูได้ว่าขุนพลคน ใดมีการเลเวลอัพ โดยการเข้าไปที่เมนู “Deck” ให้ สังเกตที่การ์ดที่มีค�ำสั่ง Up Status ขึ้นมา (ทุกๆ 1 เลเวลสามารถเพิ่มค่าสถานะของขุนพล ได้ 5 แต้ม)

บทเรียนที่ 16

ผู ้ เ ล่ น สามารถเปลี่ ย นชื่ อ ของเมื อ ง หลักได้โดยเลือกที่ Profile ที่อยู่ด้านมุมขวาบน ของจอ เข้าไปเลือกค�ำสั่ง “แก้ไข” โดยเริ่มแรก ระบบจะตั้งชื่อเมืองของผู้เล่นว่า “ปราสาทหลัง ใหม่” ผู้เล่นสามารถแก้ไขชื่อของเมืองได้ แต่ต้อง ไม่ซ�้ำกับชื่อเมืองผู้อื่นที่เคยตั้งไว้แล้ว

การเพิ่มเลเวลสิ่งก่อสร้าง

การ์ดจิวยี่เป็น Lv.2 มีปุ่ม Up Status ขึ้นมา

เมื่อทำ�การคลิก Up Status จะมี ค่าสถานะต่างๆ ให้เราเลือกเพิ่มได้

19

กดเพิ่มเลเวลสิ่งก่อสร้างให้เป็น เลเวล 2

รางวัลที่ได้รับ

บทเรียนที่ 17 บทเรียนนี้ต้องการให้ผู้เล่นท�ำการเพิ่ม เลเวลสิ่งก่อสร้างทั้ง 4 ชนิด (ทุ่งนา โรงตัดไม้ โรงโม่หินและโรงถลุงเหล็ก) ที่สร้างไว้แล้วให้เป็น เลเวล 2 โดยให้ผู้เล่นไปที่เมนู เมือง เลือกที่สิ่ง ก่อสร้างที่ได้สร้างไว้แล้วจากนั้นกด เพิ่มเลเวล อาคารนี้ ให้ครบทั้ง 4 ชนิด การเพิ่มเลเวลจะท�ำให้ผลผลิตเพิ่ม ขึ้นตามแต่ชนิดของสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจะต้องใช้ ทรัพยากรและเวลาในการเพิ่มเลเวลด้วยเช่นกัน

การตั้งชื่อให้เมืองหลัก

ห ลั ง จ า ก เป ลี่ ย นชื่ อ ใหม่แล้ว ให้กด ยืนยัน จะเข้ า สู่ ห น้ า ยื น ยั นข้ อ มูลอีกครั้ง กด อัพเดท จึงจะเสร็จสมบูรณ์

รางวัลที่ได้รับ

20


บทเรียนที่ 18

อะไรคือประชากร?

รางวัลที่ได้รับ รางวัลที่ได้รับ

บทเรียนที่ 19

การใช้กระดานสนทนา

บทเรียนที่ 20

การป้องกันเมือง

โดยหลังจากข้าศึกโจมตีเรียบร้อยแล้ว ผู้เล่นสามารถเข้าไปดูผลการรบได้ที่เมนู“รายงาน” หน้ารายงานผลการรบกับ NPC

บทนี้ต้องการให้ผู้เล่นมีประชากรภาย ในเมืองอย่างน้อย 25 คน ซึ่งประชากรจะเพิ่ม ได้จากการสร้างหรือเพิ่มเลเวลสิ่งก่อสร้าง ให้ สังเกตดูอัตราการผลิตต่อ 1 ชม. ทางด้านขวาจะ เห็นได้ว่าค่าอาหารที่เป็นตัวเลขสีขาวนั้นน้อยกว่า ทรัพยากรชนิดอื่น ที่เป็นแบบนี้เนื่องจากระบบได้ ผู้เล่นสามารถใช้กระดานสนทนาส่วน ทำ�การหักจ่ายอาหารให้กับประชากรในเมืองใน บุคคลเพื่อสื่อสารกับผู้เล่นอื่นได้ โดยเลือกไปที่ อัตรา 1-1 เรียบร้อยแล้ว โดยอาหารจะหักจาก profile เลือกหัวข้อกระดานสนทนาส่วนบุคคล ประชากรกับทหารทั้งหมด ซึ่งทหารแต่ละประ เภทจะมีความต้องการอาหารไม่เท่ากัน ผู้เล่นจึง ต้องระวังเรื่องอาหารไม่เพียงพอหากต้องการสร้าง ทหารจำ�นวนมาก

กดตั้งกระทู้

21

ดู ป ระชากรที่ มุ ม ซ้ า ยบนของหน้ า จอ เมืองและตารางผลผลิตทางด้านขวา

กด “ใช่” เพื่อโพสข้อความก็เป็นอันเสร็จ

รางวัลที่ได้รับ

บทเรียนนี้ระบบจะส่งทหาร NPC เข้า มาโจมตีเมืองของผู้เล่น โดยช่อง สถานะ ทางด้าน ขวาจะขึ้นสัญลักษณ์ว่า ข้าศึกโจมตี ที่มุม ขวาบนของหน้าจอ “เมือง” ซึ่งจะมีกรอบบอกเวลา ที่ข้าศึกจะเดินทางมาถึง บทเรียนนี้ผู้เล่นจะต้องทำ�การป้องกัน เมือง โดยให้นำ� ขุนพล ใส่ใน Deck ก็จะสามารถ ป้องกันได้เนื่องจาก NPC ที่บุกเข้ามามีจำ�นวนไม่ มาก

22


บทเรียนที่ 21 การเพิ่มเลเวลสิ่งก่อสร้างครั้งที่ 2

หลังจากที่ผู้เล่นได้เรียน Tutorial จน ครบแล้ว คำ�สั่ง Tutorial จะเปลี่ยนไปเป็นคำ�สั่ง “เควส” เมื่อกดเข้าไปจะเห็นรายชื่อ ระดับความ ยาก ประเภทของเควส ซึ่งผู้เล่นสามารถรับหรือ ยกเลิกเควสได้ หากผู้เล่นสามารถผ่านเควสตาม เงื่อนไขที่กำ�หนดได้จะได้รับรางวัลต่างๆ ตอบแทน

TO BE CONTINUE

บทเรียนสุดท้ายของ Tutorial เพียงแค่ เพิ่มเลเวลของ ทุ่งนา โรงตัดไม้ โรงโม่หินและ โรงถลุงเหล็กให้เป็นเลเวล 3 ก็เป็นอันเสร็จ

หน้าเมนูเควส ซึ่งจะมีรายการเควสให้รับ

เพิ่มเลเวลสิ่งก่อสร้างทั้ง 4 อย่างละ 1 แห่ง

รางวัลที่ได้รับ

23

24

คู่มือเล่นเกมส์ Sangokushi Part 1  

Interface, การ์ดขุนพลม, เควสเบื้องต้น,